Reklama

Bp Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii w Częstochowie

2014-06-15 18:40

Ks. Mariusz Frukacz

Archiwum parafii

„Uroczystość Trójcy Świętej to świętowanie tajemnicy Bożej miłości i jedności” - mówił w homilii bp Stanisław Dowlaszewicz OFMConv, biskup pomocniczy Santa Cruz w Boliwii, który 15 czerwca przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie. Msza św. była również połączona z odpustem ku czci św. Brata Alberta.

Mszę św. z bp. Dowlaszewiczem koncelebrowali ks. kan. Sławomir Wojtysek, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie, i ks. Mariusz Frukacz, zastępca redaktora naczelnego „Niedzieli”.

- Gromadzi nas dzisiaj przy ołtarzu tajemnica Trójcy Przenajświętszej, ale także świętość naszego patrona św. Brata Alberta. To od niego chcemy uczyć się, co znaczy wierzyć - mówił na początku Mszy św. ks. Sławomir Wojtysek.

Reklama

W homilii bp Dowlaszewicz podkreślił znaczenie ewangelizacji we współczesnym świecie. - Ewangelizować to nauczać, mówić o Chrystusie i żyć Chrystusem. Istotą ewangelizacji jest nasze konkretne świadectwo wiary - mówił bp Dowlaszewicz.

Wskazując na wzór i przykład św. Brata Alberta, biskup pomocniczy z Santa Cruz zaznaczył, że „święci w sposób heroiczny zostawili tak jak Mistrz z Nazaretu ślady na ziemi”. - Twarze świętych wyrażają miłość. Są znakiem wielkiego oddania Bogu i na służbę ludziom - podkreślił bp Dowlaszewicz i dodał, że „dzisiaj ludzie poszukują nie tylko czegoś cudownego, ale przede wszystkim kogoś, komu można powierzyć swoje troski, radości, bóle i żale”.

„Dlatego św. Brat Albert jest nie tylko patronem, ale przykładem jak żyć dzisiaj wiarą” - kontynuował Biskup z Boliwii.

Biskup z Santa Cruz przypomniał, że „trzeba żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa”. - Musimy postawić w centrum naszego życia Chrystusa i Jego Ewangelię. Na Chrystusie i z Chrystusem trzeba budować swoje życie - przypomniał bp Dowlaszewicz.

- Ile razy w naszym życiu odstawiamy gdzieś na bok Boga, który jest miłością, a zajmujemy się tworzeniem bożków?- pytał biskup misjonarz i zaapelował: „Nie wstydźmy się publicznie wyznać, że jesteśmy z Chrystusem, i że należymy do Kościoła”.

„Brońcie wiary w domu i w rodzinie” - wołał do wiernych biskup i dodał, że „dzisiaj w świecie toczy się walka o ludzkie serce, o każdego ochrzczonego”.

„Nie zamieniajcie Boga na bożki. Niech w waszym życiu nie zabraknie miejsca dla Boga” - zachęcał bp Dowlaszewicz i za papieżem Franciszkiem dodał: „Idźcie świadczyć o Chrystusie z odwagą, miłością i solidarnością”.

Na zakończenie Mszy św. odbyła się uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem, po której wierni ucałowali relikwie św. Brata Alberta.

Liturgii towarzyszył śpiew scholi „Domine Jesu”.

W rozmowie z „Niedzielą” bp Dowlaszewicz, zapytany o pontyfikat papieża Franciszka, podkreśli, że „Ojciec Święty ukazuje z nową siłą problemy Ameryki Łacińskiej”. - W wielu miejscach jego nauczanie jest odbiciem tego, co czuje Kościół w Ameryce Łacińskiej - powiedział bp Dowlaszewicz.

„To, co jest bardzo cenne w nauczaniu papieża Franciszka to przypomnienie nam, że nasze życie ma być świadectwem o Chrystusie Zmartwychwstałym i nie wolno nam zatrzymać się na tajemnicy Wielkiego Piątku. Nasza wiara potrzebuje radosnego dynamizmu” - powiedział „Niedzieli” bp Stanisław Dowlaszewicz.

W rozmowie z nami biskup z Boliwii zaznaczył, że „gesty papieża tak czysto ludzkie nie są jedynie gestami” - One pokazują, że pasterz ma wychodzić do ludzi - podkreślił bp Dowlaszewicz.

Na pytanie o znaczenie ewangelizacji biskup pomocniczy z Santa Cruz podkreślił, że „ewangelizować to pomóc ludziom na nowo odkryć Ewangelię”. - Potrzeba głosić Chrystusa zmartwychwstałego i trzeba pamiętać, że autentyczna i głęboka wiara jest połączona z prawdziwą radością - podkreślił bp Stanisław Dowlaszewicz.

Bp Stanisław Dowlaszewicz urodził się 20 sierpnia 1957 r. w Podedworcach koło Grodna (obecnie Białoruś). Kiedy miał 2 lata, z rodzicami w ramach repatriacji przybył do Polski. Po skończeniu gimnazjum wstąpił w Krakowie do zakonu franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych). Tam 2 czerwca 1984 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przed wyjazdem na misje pracował w kilku klasztorach Prowincji krakowskiej. Do Boliwii przybył w listopadzie 1986 r. Był proboszczem w parafii Nuestra Seńora de las Mercedes w Montero, leżącym w departamencie Santa Cruz. Był sekretarzem franciszkańskiej Kustodii boliwijskiej. 14 lat był kapelanem wojskowym. 5 lat pełnił obowiązki wikariusza diecezjalnego w północnej części archidiecezji Santa Cruz.

13 marca 2001 r. przyjął sakrę biskupią w bazylice katedralnej św. Wawrzyńca w Santa Cruz. Jego zawołaniem są słowa św. Maksymiliana M. Kolbego: "Sólo el amor crea" (Tylko miłość jest twórcza). Jest biskupem pomocniczym boliwijskiej diecezji Santa Cruz.

Tagi:
biskup

Ks. Wojciech Skibicki biskupem pomocniczym w Elblągu

2019-02-14 12:18

mip (KAI) / Warszawa

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Wojciecha Skibickiego, dyrektora wydziału nauki katolickiej Kurii diecezjalnej w Elblągu biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej - poinformował w czwartek, 14 lutego, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Bożena Sztajner

Biskupowi nominatowi przydzielona została diecezja tytularna Case Nere. Ogłoszenie decyzji Ojca Świętego odbyło się w gmachu Kurii diecezjalnej w Elblągu.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Wojciecha Skibickiego, dyrektora wydziału nauki katolickiej Kurii diecezjalnej w Elblągu biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Case Nere.

Warszawa, 14 lutego 2019 r.

+Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski


Ks. kanonik Wojciech Skibicki ma 48 lat, w tym 24 lata w kapłaństwie. Otrzymał tytuł doktorski z zakresu nauk teologicznych.

Jest dyrektorem wydziału nauki katolickiej Kurii diecezjalnej w Elblągu. Dotychczas pełnił funkcję rzecznika prasowego diecezji elbląskiej.

Wykłada liturgikę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej. Jest członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów Diecezji Elbląskiej. Zasiada także w Radzie Kurialnej i Radzie do spraw Personalnych Diecezji Elbląskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Projekt konstytucji o Kurii Rzymskiej do konsultacji episkopatów

2019-02-20 14:13

st (KAI) / Watykan

Rada Kardynałów przeanalizowała projekt konstytucji apostolskiej „Praedicate evangelium” o Kurii Rzymskiej i postanowiła, że zostanie on przesłany do konsultacji konferencjom episkopatów, synodom katolickich Kościołów wschodnich, dykasteriom Kurii Rzymskiej, konferencjom wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich i niektórym uniwersytetom papieskim – poinformował tymczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej, Alessandro Gisotti.

Grzegorz Gałązka

Podczas briefingu z dziennikarzami podał on, że właśnie analiza projektu konstytucji apostolskiej „Praedicate evangelium” była głównym przedmiotem 28 zgromadzenia Rady Kardynałów. Obok Ojca Świętego w pracach tego gremium wzięli udział: kardynałowie Pietro Parolin, Oscar Rodriguez Maradiaga SDB, Reinhard Marx, Seán O'Malley, OFM Cap., Giuseppe Bertello i Oswald Gracias. Obecni byli także sekretarz Rady, bp Marcello Semeraro i jego zastępca bp Marco Mellino.

We wtorek 19 lutego członkowie Rady Kardynałów wysłuchali opinii księdza Federico Lombardiego SJ, moderatora spotkania na temat ochrony małoletnich w Kościele, które odbędzie się w Watykanie od 21 do 24 lutego. W tym kontekście Rada omówiła sprawę wydalenia ze stanu duchownego emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu, Theodore’a McCarricka. Podkreślono, że watykańskim spotkaniu wezmą udział także członkowie Rady, nawet jeśli nie są przewodniczącymi episkopatów a także sekretarz Rady i jego zastępca. Kolejne, 29 spotkanie Rady Kardynałów odbędzie się w dniach 8, 9 i 10 kwietnia 2019 r. – podał Alessandro Gisotti.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Potrzebujemy realnej polityki wspierającej kobiety

2019-02-20 19:14

Parlament Europejski przegłosował rezolucję na temat wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE. W głosowaniu udało się odrzucić kilka najbardziej skandalicznych postulatów m.in. dotyczących przeciwdziałania dezinformacji ws. ochrony życia oraz wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Niestety PE zaakceptował postanowienia potępiające ukierunkowanie polityki równości na politykę rodzinną i macierzyńską oraz prowadzenie kampanii przeciwko Konwencji Stambulskiej. Europosłowie zgodzili się również na uznanie aborcji jako środka zwiększającego równouprawnienie kobiet. Debata i głosowanie nad rezolucją były kolejnym przykładem ośmieszenia i dyskredytowania polityki równości płci przez populizm skrajnej lewicy.

Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rezolucja została przygotowana przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zdominowaną przez środowiska lewicowe, co znalazło odzwierciedlenie w tekście rezolucji, która zmierzała m.in. do ograniczenia wolności słowa, poprzez wezwanie do potępienia krytyki Konwencji Stambulskiej. Jest to dowód na niebywałą hipokryzję bowiem środowiska te na sztandarach mają obronę wolności słowa, będącą jednym z filarów Karty Praw Podstawowych UE, a tymczasem podejmują działania tę wolność ograniczające.

Ta, tzw. postępowa lewica potępiła również ukierunkowanie polityki równości płci na politykę rodzinną i macierzyńską. Argumentowano to tym, że wspieranie rodziny i macierzyństwa nie służy trwałym zmianom, które prowadziłyby do poprawy praw kobiet w dłuższym czasie. Takie myślenie jest koronnym dowodem na to, że dla środowisk liberalno-lewicowych macierzyństwo jest przysłowiową „kulą u nogi”, która przeszkadza kobiecie w rozwoju zawodowym. W tekście znalazło się także skandaliczne wezwanie do uznania ochrony życia poczętego za dezinformację, co byłoby próbą ograniczenia działalności ruchów pro-life. W tym akurat przypadku Parlament Europejski zachował zdrowy rozsądek i zapis ten odrzucono w głosowaniu.

Uznanie, że aborcja i prawa mniejszości seksualnych miałyby być rozumiane jako pogorszenie praw kobiet uznaję za aberrację. Dlatego zgłosiłam alternatywną rezolucję wskazującą realne problemy kobiet. Podkreślam w niej potrzebę zmniejszania luki płacowej i emerytalnej pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zwracam uwagę na konieczność zwalczania przemocy wobec kobiet. Potępiam okaleczanie żeńskich narządów płciowych oraz zawieranie przymusowych małżeństw, które dotyczą małżeństw osób dorosłych z dziećmi. Ponadto wskazuję, że udział kobiet w życiu publicznym powinien być większy oraz podkreślam potrzebę dążenia do równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Zwracam również uwagę na problem postępującej seksualizacji wizerunku kobiet.

Niestety Parlament Europejski po raz kolejny dał się złapać na lep lewicowej propagandy i przyjął rezolucję przygotowaną przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia. Dokument ten poparła niestety spora grupa posłów PO. Widać, że Platforma będzie się ścigać z Wiosną Roberta Biedronia o elektorat skrajnie lewicowy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem