Reklama

Co to znaczy: poświęcić życie Bogu?

2012-11-19 12:00

Z ks. Ireneuszem Mroczkowskim - profesorem teologii moralnej i diecezjalnym duszpasterzem wdów konsekrowanych - rozmawia ks. Włodzimierz Piętka
Edycja płocka 5/2009

Ks. Włodzimierz Piętka: - Czym jest życie konsekrowane? Jak może zrozumieć je człowiek młody, zapracowany i żyjący w świecie?

Ks. Ireneusz Mroczkowski: - Jest to poświęcenie Panu Bogu swojego czasu, ciała, woli, czyli całego życia. Każdy ochrzczony, w sensie szerokim, jest konsekrowany, poświęcony dla Pana: Jemu poświęca czas, modlitwę, świadomie oddaje swoje życie. Jest również konsekracja, która wiąże się z posłannictwem i szczególnym powołaniem. Jest to życie sióstr zakonnych i zakonników, także osób świeckich, które złożyły śluby i żyją wspólnie. Widzimy u nich różny sposób zaangażowania, czyli pokazywania na zewnątrz wewnętrznego poświęcenia Panu Bogu. Są wreszcie indywidualne formy życia konsekrowanego: wdów, dziewic i pustelników. Jest to zawsze naśladowanie życia zakonnego przez ślubowanie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

- Z historii Kościoła znamy przykłady wielkich zakonów i zgromadzeń. Mniej wiemy na temat indywidualnych form życia konsekrowanego. Czy jest to coś nowego?

- Jest to powrót do wielowiekowej tradycji Kościoła, którą w samych początkach uświęcili pustelnicy czy ojcowie pustyni. Św. Paweł zalecał szczególną troskę o wdowy. Mamy również piękne świadectwa życia dziewic. Kościół pierwszych wieków był bogaty w tę obecność indywidualnych form poświęcenia Panu Bogu. Dziś jesteśmy świadkami fantastycznego powrotu do tych form życia. Kościół stara się tu znaleźć odpowiednie struktury opieki duszpasterskiej.

- Czy w diecezji płockiej możemy dostrzec jakieś szczególne rysy życia konsekrowanego?

- Jeżeli chodzi o wspólnotowe życie zakonne, chcę wspomnieć nasze płockie zgromadzenie Sióstr Pasjonistek, jak również Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wymowna jest obecność Sióstr Służek, które są przykładem zorganizowanego życia konsekrowanego świeckich. Wreszcie, szczególnym rysem Kościoła płockiego jest powstanie wspólnoty wdów konsekrowanych. Nasza diecezja jest jedną z pierwszych w podjęciu takiej inicjatywy duszpasterskiej. W 2006 r. miała miejsce konsekracja pierwszej grupy 8 wdów. Obecnie przygotowują się kolejne. Co ciekawe, inicjatywa ta wypłynęła wyłącznie od samych wdów. To ewidentny znak działania Bożego, który zwraca naszą uwagę na nowe obszary, wyzwania i grupy ludzi duszpastersko jeszcze niezaangażowanych. Tak właśnie jest np. z wdowami i wdowcami, którzy mogliby poświęcić wiele ze swoich talentów, zdolności, doświadczenia, a zwłaszcza modlitwy. Oczywiście, w naszych kościołach są oni obecni, ale czekają na jakiś prosty znak, zauważenie, aby bardziej się zaangażować.

- Po ludzku sądząc, osoba, która ma już pewien określony wiek, niesie brzemię chorób i innych słabości, zmęczenia, poczucia samotności; niosąc na barkach bagaż doświadczeń nie zawsze łatwych i szczęśliwych, co może jeszcze ofiarować Panu Bogu?

- Pytanie: „Co mogę dać?”, wiąże się z innym zagadnieniem: „Co mogę otrzymać?”. Rozmawiając z wdowami, zauważam, że u nich moment konsekracji wiąże się z przedłużeniem wierności zmarłemu małżonkowi. Jest to potwierdzenie pewnej logiki życia i wierności. W prostych słowach, jest to ślubowanie Panu Bogu, że dana wdowa nie wyjdzie powtórnie za mąż, co ze strony Kościoła - z punktu widzenia moralnego, nie zaś prawnego - jest potwierdzeniem wielkiej godności sakramentu małżeństwa. Jeżeli wdowiec lub wdowa w Kościele znajdują formę przyjęcia tego, co dla nich jest najważniejsze i najpiękniejsze: ich miłość, tęsknota - to konsekracja jest uświęceniem i kwintesencją tych najpiękniejszych uczuć. Jest to również ofiarowanie Bogu bólu, smutku, żalu i samotności, a jednocześnie związanie pamięci o zmarłym współmałżonku z modlitwą Kościoła.

- Gdzie jest miejsce w Kościele dla wdów i wdowców konsekrowanych?

- Jest to ciąg dalszy wcześniejszego pytania. Cóż więc może dać wdowa lub wdowiec Kościołowi? Mogą ofiarować przede wszystkim swoją modlitwę, zwłaszcza przez odmawianie modlitwy porannej - Jutrzni, i wieczornej - Nieszporów. Jeśli jest to możliwe, to nawet cały brewiarz. Mogą ofiarować codzienną Mszę św., Różaniec. Za zgodą biskupa i konkretnego proboszcza mogą być zaangażowane w duszpasterstwo: w pracę dla misji, w pomoc dla innych wdów, w tworzenie „uniwersytetów trzeciego wieku”, w poradniach życia rodzinnego, w poradniach psychologicznych, dla osób samotnych, narkomanów. Przy każdym spotkaniu z wdowami bp Piotr podkreśla, że jest dla nich miejsce w Kościele.

- Na koniec prosimy o kilka praktycznych danych i wskazówek na temat życia wdów konsekrowanych.

- Obecnie w naszej diecezji jest 9 wdów konsekrowanych. Kolejnych 9 przygotowuje się do tego uroczystego momentu. Ich formacja trwa 2 lata. Obejmuje podstawowe przygotowanie w zakresie teologii, liturgii Kościoła i duchowości.

W naszej diecezji

Zgromadzenia żeńskie

Albertynki - w Ciechanowie

Benedyktynki - w Sierpcu

Klaryski Kapucynki - w Przasnyszu

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia - w Płocku i w Białej k. Płocka

Misjonarki Krwi Chrystusa - w Rogozinie

Misjonarki Świętej Rodziny - w Mławie

Pasjonistki - w Ciechanowie, Gostyninie, Goślicach, Płocku, Pułtusku, Sierpcu i Staroźrebach

Pasjonistki św. Pawła od Krzyża - w Przasnyszu

Pasterki od Opatrzności Bożej - w Rypinie

Służki - w Czerwińsku, Płocku, Pułtusku, Rokiciu, Skępem, Żurominie

Szarytki - w Obrytem, Płocku i Przasnyszu

Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych - w Zakroczymiu

Zgromadzenia męskie

Bernardyni - w Skępem

Franciszkanie Konwentualni - w Wyszogrodzie

Kapucyni - w Zakroczymiu

Karmelici Trzewiczkowi - w Oborach

Pallotyni - w Sierpcu

Pasjoniści - w Przasnyszu

Salezjanie - w Czerwińsku i Płocku

Dzień Modlitwy i Pamięci o Misjonarzach Męczennikach

2018-03-23 19:13

kg (KAI/FIDES) / Rzym

Od 25 lat Kościół katolicki w wielu krajach, m.in. w Polsce, obchodzi 24 marca Dzień Modlitwy i Pamięci o Misjonarzach Męczennikach. Ustanowił go w 1993 Młodzieżowy Ruch Misyjny we Włoszech, istniejący i działający w ramach tamtejszych Papieskich Dzieł Misyjnych. Na jego obchody wybrano 24 marca dla upamiętnienia zamordowania w tym właśnie dniu w 1980 arcybiskupa San Salvadoru – Oscara Arnulfo Romero, beatyfikowanego 23 maja 2015 w stolicy Salwadoru. Tegoroczny Dzień będzie przebiegał pod hasłem „Powołani do życia”.

niedziela.pl
O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek

„W ostatnich latach temat męczeństwa znów jest obecny w wielu wspólnotach chrześcijańskich i jest to wielki znak pozytywny” – napisał w materiałach przygotowanych na ten dzień przez Missio Italia włoski teolog i biblista Giuseppe Florio. Zwrócił uwagę, że ewangeliczne „żniwo” może być wielkie lub małe, ale gdy na horyzoncie pojawiają się męczennicy, wówczas prorocze przesłanie Ewangelii staje przed oczami wszystkich.

Przypomniał wezwanie Ezechiela z 3. rozdziału jego Księgi, w którym autor wypomina swemu ludowi, że nie dostrzegł znaków zwiastujących dramat, który rozegrał się niedługo potem, a było nim zburzenie Jerozolimy przez króla Babilonii w 587 r. przed Chr. Dlatego biblijny prorok wzywa strażników do większej czujności. „Również dla nas wydarzenie męczeństwa, ze względu na «żniwo», jest darem lub przesłaniem, wskazującym kierunek wędrowania” – podkreślił Florio.

Dyrektor Missio Italia ks. Michele Autuoro napisał, że przez chrzest "zostaliśmy wcieleni w Chrystusa i Jego Kościół, aby na zawsze należeć do Niego i z Nim uczestniczyć w życiu Trójjedynego Boga". Zwrócił też uwagę, że do takiego życia zostali wezwani nie tylko męczennicy „w swym najwyższym świadectwie największej miłości”, jakim jest oddanie własnego życia za tych, których się kocha, ale też "wszyscy w dawaniu codziennego świadectwa wiary przeżywanej w różnych okolicznościach i w przyjaźni z tymi, którzy w różnych częściach świata są pozbawieni życia w pełni”.

Włoskie opracowanie przypomina kilka postaci męczenników, wyniesionych na ołtarze w ostatnich latach. Są wśród nich dwaj polscy franciszkanie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, którzy wraz z włoskim kapłanem diecezjalnym Aleksandrem Dordim zginęli w sierpniu 1991 w Peru i zostali ogłoszeni błogosławionymi 5 grudnia 2015 w Chimbote w tym kraju. 11 grudnia 2016 w stolicy Laosu – Vientiane odbyła się beatyfikacja włoskiego kapłana Mariusza Borzagi, miejscowego świeckiego katechisty Pawła Thoj Xyooja i 15 innych męczenników – duchownych i świeckich z Laosu, Kambodży, Francji, Włoch, Szwajcarii, zamordowanych za wiarę w latach 1954-70.

„Niech ich bohaterska wierność Chrystusowi będzie zachętą i przykładem dla misjonarzy, a zwłaszcza dla katechistów, którzy na ziemiach misyjnych pełnią cenne i niezastąpione dzieło apostolskie, za które cały Kościół wyraża im wdzięczność” – przypomniano na zakończenie fragment wypowiedzi Franciszka z 21 maja 2014.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Z. Grocholewski wysłannikiem papieskim na obchody 700-lecia sanktuarium w Piekarach Śląskich

2018-03-24 18:26

kg (KAI) / Watykan/Piekary

Papież Franciszek mianował prefekta-seniora Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenona Grocholewskiego swym osobistym wysłannikiem na obchody 700. rocznicy konsekracji sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Uroczystości te odbędą się 27 maja br.

Katarzyna Cegielska

Sanktuarium w Piekarach jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce, mimo że w tamtejszej bazylice znajduje się tylko kopia obrazu, słynącego od XVII wieku cudami i łaskami. Oryginał wywieziono bowiem w 1702 - w obawie przed trwającą wówczas na ziemiach Polski tzw. wojną północną - do Opola, skąd już nigdy nie powrócił. W świątyni piekarskiej pozostała kopia, a jednak to tam, a nie do Opola przybywali i do dzisiaj przybywają pątnicy.

Pierwsza pielgrzymka do cudownego obrazu dotarła tam w 1676 z Tarnowskich Gór. Potem ruch pielgrzymkowy bardzo się rozwinął, a wśród przybywających do Piekar był m.in. Jan III Sobieski, gdy pod koniec sierpnia 1683 podążał z odsieczą pod Wiedeń.

15 sierpnia 1925 ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Lorenzo Lauri nałożył na obraz Madonny Piekarskiej korony podarowane i poświęcone przez Piusa XI.

Rosnący kult maryjny w XIX wieku spowodował wzniesienia nowej świątyni na miejsce dotychczasowego drewnianego kościółka, który stał się za mały. Nowy obiekt pw. Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja, zbudowany w stylu neoromańskim, konsekrował 22 sierpnia 1849 biskup wrocławski kard. Melchior Diepenbrock. W latach 1844-49 postawiono także cztery kaplice: św. Teresy, św. Sebastiana, św. Franciszka i Matki Bożej Lekarki Chorych. 1 grudnia 1962 Jan XXIII nadał kościołowi piekarskiemu tytuł "Bazyliki Mniejszej".

W latach 1869-96 zbudowano tam kalwarię, na którą składają się 14 kaplic Drogi Krzyżowej, 15 kaplic różańcowych i 11 innych, związanych z życiem Chrystusa i Jego Matki.

Dziś do sanktuarium pielgrzymki przybywają przez cały rok, przy czym do najbardziej znanych należą: pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców w ostatnią niedzielę maja oraz kobiet (mężatek i panien) w pierwszą niedzielę po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia).

Od 1967 roku stałym pątnikiem do Piekar, zwłaszcza w maju, był ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, który później - już jako papież - nadał Pani Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem