Reklama

Prezes ZUS: Emerytury będą, ale wyzwaniem jest dzietność (wywiad)

2014-06-17 10:50

awo / Warszawa / KAI

zus.pl

Dzietność jest wyzwaniem dla systemu emerytalnego i dla państwa, dlatego zasadne jest aktywne prowadzenie polityki prorodzinnej – podkreśla w rozmowie z KAI prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk. Zwraca uwagę, że solidarność międzypokoleniowa przekłada się na odpowiedzialność za państwo, bo prognozy demograficzne wskazują na ewidentne starzenie się społeczeństwa. W wywiadzie udzielonym KAI wyjaśnia czy „ZUS to worek bez dna” i odnosi się także do przetargu na utrzymanie systemu informatycznego tej instytucji.

KAI: Jaka przyszłość czeka Polaków, którzy na emerytury przejdą za 20-30 lat? Czy wtedy jeszcze będą emerytury?

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS: - Tak, będą, dlatego że gwarantem wypłaty świadczeń emerytalnych jest państwo. Polska jak wszystkie cywilizowane kraje myśli odpowiedzialnie. Wspólnota obywateli, która stanowi państwo jest gwarantem dla kolejnych pokoleń, bo emerytury bazują na systemie solidarności międzypokoleniowej. Trzeba jednak pamiętać, że emerytury są gwarantowane przez państwo dla tych, którzy płacą składki.
W 1999 roku zmieniono ich sposób liczenia. Od tego, ile dzisiaj wkładamy do systemu, od sumy zarejestrowanych składek będzie zależeć wysokość przyszłej emerytury. Każdy obywatel może zobaczyć jak ta składka wygląda wchodząc na swoje konto w ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Już 650 tys. osób pobrało login i hasło, żeby to sprawdzić.
Obecnie, w sytuacji wyzwań związanych z demografią i rynkiem pracy właśnie po to podwyższyliśmy wiek emerytalny i ograniczyliśmy możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, żeby poprawić bilans systemu emerytalnego, a tym samym zapewnić godziwe świadczenia w przyszłości i aby gwarancja państwa była w tym zakresie niezawodna.

- Wspomniał Pan o wyzwaniach związanych z sytuacją demograficzną Polski. Społeczeństwo gwałtownie starzeje się. Czy to Pana nie niepokoi jako prezesa instytucji opartej jednak na solidarności międzypokoleniowej?

- Solidarność międzypokoleniowa przekłada się na naszą odpowiedzialność za nasze państwo. To że jest mniej dzieci, świadczy m.in. o zmianie stylu życia. ZUS robi prognozy długoterminowe i analizy, jak system będzie się bilansował. Wynika z nich, że obciążenia będą stałe choć nieco wyższe około 2030 r. Zmiany demograficzne są pochodną dwóch czynników: mniejszej liczby dzieci, ale też dłuższego życia. W ciągu ostatnich 25 lat dalsze średnie trwanie życia noworodka wzrosło o przeszło 5 lat, a średnie dalsze trwanie życia dla mężczyzn w wieku 65 lat wydłużyło się o ok. 3 lata, natomiast dla kobiet w wieku 60 wskaźnik wzrósł o blisko 4 lata, czyli o ok. 20 procent. Przykładowo, statystyczna Polka po przejściu na emeryturę w wieku 60 lat ma przed sobą prawie 24 lata życia.
Musimy być świadomi, że to wyzwanie wymaga też wyższej aktywności zawodowej. Trzeba, żeby teraz więcej ludzi pracowało i płaciło składki, gdyż w ten sposób budują swoją przyszłość. Z drugiej strony, dzięki dłuższej pracy, poprawia się również wydolność systemu.
Pamiętajmy, że w 1950 r. w Polsce współczynnik dzietności wynosił 3,7. Zastępowalność pokoleń straciliśmy między rokiem 1988 a1989. 25 lat temu zeszliśmy poniżej wskaźnika 2,1 czyli poniżej zastępowalności pokoleń. Dzisiaj wynosi on 1,3, co oznacza, że dzietność jest wyzwaniem dla systemu emerytalnego i dla państwa. Dlatego zasadne jest aktywne prowadzenie polityki prorodzinnej, stąd dłuższe urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie, finansowanie składek przez państwo osobom na urlopie wychowawczym, wprowadzane karty dużych rodzin itp.

- Czy wydłużenie urlopów macierzyńskich do 52 tygodni płatnego urlopu po urodzeniu dziecka zmotywowało Polaków do powiększania rodzin? Jak to wygląda z perspektywy ZUS, który wypłaca te zasiłki?

- Wszystkie badania dotyczące polityki prorodzinnej, w tym kompleksowy raport, przygotowany przez Kancelarię Prezydenta, pokazują, że polityka musi być stabilna i długoterminowa. Urlopy macierzyńskie to tylko jeden z jej czynników. Mamy wyliczenia, które potwierdzają, że jest to dobra inwestycja. Zwiększone wydatki teraz – na urlopy, zwrócą się w perspektywie 25-30 lat. Skutek wzrostu dzietności na dzisiaj nie jest jeszcze istotnie obserwowalny, ale na pewno musimy się zastanawiać czy bez tych działań nie spadłby bardziej.
Urlop macierzyński to rozwiązanie, które daje możliwość nie uszczuplenia dochodów rodziny z tytułu posiadania dziecka, ale także zapewnienia dobrej opieki, czuwania nad jego rozwojem w tym okresie. Poza tym wpływa na wyższą emeryturę tych kobiet, którym świadczenie to jest płacone. Gdybyśmy nie płacili za nich składek w okresach opieki nad dziećmi, ich emerytura byłaby niższa.

- A co wynika z tych długoterminowych prognoz, o których Pan wspomniał?

- ZUS swoje prognozy publikuje na podstawie modelu aktuarialnego, którym dysponuje od 13 lat, aktualizowanego do bieżących przepisów. Korzysta też z prognoz Komisji Europejskiej, Eurostatu, które obejmują horyzont 50-lat. Nasze prognozy są ogólnodostępne, można do nich zajrzeć na stronie www.zus.pl (zakładka „Prognozy” w BIP).
Wynika z nich duża zależność wydolności systemu od wzrostu gospodarczego i od takich parametrów jak inflacja i aktywność zawodowa pracowników. Im wzrost gospodarczy jest wyższy, tym mniejszy jest niedobór środków. Są to jednak tylko prognozy i trzeba pamiętać, że ludzie zachowują się w sposób nie modelowy, tylko indywidualny.
Podstawowa tendencja dotycząca demografii jest dosyć stabilna. Prognozy pokazują rzeczywiście starzenie się społeczeństwa: jak ktoś się nie urodził to nie będzie później pracownikiem, rodzicem, nie będzie miał dzieci.
Jest też jeszcze inna kwestia - zmieniają się stosunki pracy, zmienia się model pracy. Mamy różne umowy o dzieło lub umowy - zlecenia. Wyzwaniem są ci wszyscy, którzy pracują na nieoskładkowanych umowach lub bez jakiejkolwiek umowy, gdyż oni nie budują swojej przyszłości emerytalnej, ani nie uczestniczą w solidarnym finansowaniu świadczeń swoich rodziców.
Standardy będą się zmieniały, dlatego racjonalne jest działanie polegające na obejmowaniu oskładkowaniem dochodów z różnych tytułów. Byłoby to sprawiedliwe dla wszystkich pełne uczestnictwo w życiu wspólnoty obywatelskiej. Z drugiej strony byłoby to również wyrównywaniem konkurencji, tworzeniem sytuacji, w której każda praca jest mniej więcej w porównywalny sposób obłożona daninami publicznymi.

- Na czym miałoby polegać owo sprawiedliwe uczestnictwo w życiu wspólnoty obywatelskiej?

- Chodzi o to, że jeśli jedna firma zatrudnia pracowników na umowy-zlecenia a druga na umowy o pracę, to ta druga ma wyższe koszty pracy. Z czasem może niestety pogłębiać się tendencja do przechodzenia firm na takie mniej obciążone kosztami pracy umowy, oczywiście w celu doraźnych oszczędności, ale będzie to miało niekorzystne skutki w przyszłości.
Po drugie – osoby, które obecnie płacą najniższe składki, w mniejszym stopniu uczestniczą w funkcjonowaniu wspólnoty, a w konsekwencji będą miały niskie świadczenia. Jeśli ktoś przez 25 lat płacił minimalną składkę, może nawet nie nazbierać na minimalną emeryturę, która dzisiaj wynosi 844 zł. Wówczas będzie oczekiwać od państwa dopłaty do świadczeń minimalnych. Mimo że dziś w niewielkim stopniu jest uczestnikiem systemu, to później będzie oczekiwał, żeby go dofinansowywać. Sprawiedliwość polegałaby więc na tym, że każdy płaci proporcjonalnie w stosunku do swoich dochodów.

- Niekiedy można spotkać się z opiniami, że ZUS to „worek bez dna”, gdzie giną składki i ludzie. Jak wygląda gospodarowanie tymi środkami, które tam trafiają. Co się z nimi dzieje?

- ZUS jest instytucją w pełni transparentną. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli tego, co ZUS zbiera ze składek i wydaje na świadczenia jest częścią ustawy budżetowej. Już w pierwszej połowie roku ZUS w odpowiedzi na zgłoszenie ministra finansów przygotowuje prognozę składek na następny rok w oparciu o parametry ekonomiczne. Potem dyskutuje nad tymi założeniami rząd, Sejm, Senat, prezydent podpisuje ustawę a następnie ZUS sporządza sprawozdania z jej realizacji.
Na Portalu Statystycznym ZUS (www.psz.zus.pl) można zobaczyć, ile wydajemy na emerytury, ile na renty, różne zasiłki chorobowe, jak również na renty wypadkowe, renty z tytułu niezdolności do pracy. Jesteśmy w stanie rozliczyć się przed obywatelami z każdej złotówki.
W roku 2013 zebraliśmy 131mld 345 mln złotych składek, z tego część została przekazana do OFE (10 mld 728 mln zł). Natomiast wydaliśmy 184 mld złotych. Deficyt pokrył budżet państwa.

- ZUS wykonuje bardzo wiele zadań: zbiera składki, prowadzi ich ewidencję, kontroluje czy płatnicy dobrze je płacą, oprócz tego wylicza i wypłaca emerytury, wylicza i wypłaca renty, bada czy ktoś jest zdolny do pracy czy nie, prowadzi rehabilitację rentową i wypadkową, ewidencjonuje wypadki przy pracy i wypłaca renty wypadkowe. Oprócz tego wypłaca różnego rodzaju zasiłki: zasiłki macierzyńskie, zasiłki chorobowe, dodatki pielęgnacyjne dla osób starszych, zasiłki pogrzebowe. ZUS jest ważną częścią państwa, która współtowarzyszy obywatelowi od kołyski aż po grób.

- W planie finansowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można też sprawdzić, ile kosztuje nasza instytucja, która obsługuje to wszystko. Mogę z dumą powiedzieć, że jest coraz bardziej efektywna, przyjazna klientom i kosztuje relatywnie coraz mniej. W 2005 roku koszty funkcjonowania ZUS wynosiły prawie 2,9 proc., a teraz wynoszą zaledwie 1,8 proc. zarządzanych przez nas środków.

- Wspomniał Pan o Platformie Usług Elektronicznych. Co to takiego?

- ZUS prowadzi konta płatników składek i konta ubezpieczonych. Dzięki PUE Każdy obywatel może przez internet sam sprawdzić, ile jego składek zostało zapłaconych przez pracodawcę, jak zostały zapisane na jego koncie w ZUS, ile zostało przekazanych do OFE, ile jest na subkoncie oraz czy i w jakiej wysokości został wyliczony kapitał początkowy. Dzięki PUE możemy wyliczyć sobie hipotetyczną emeryturę, wysłać elektroniczną korespondencję, złożyć oświadczenie o chęci pozostania w OFE.
Obecnie w ZUS jest aktywnych ponad 14 milionów ubezpieczonych. Już ponad 650 tys. Polaków pobrało login i hasło, by mieć dostęp do swojego konta w ZUS.
Natomiast aktywnych płatników składek mamy obecnie ok 2 milionów. Na przestrzeni 15 lat funkcjonowało ok. 6 milionów różnych firm, część z nich już nie istnieje, ale ich konta i historia pozostały w ZUS, gdyż kiedyś płacili składki ubezpieczonym.
Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych płatnicy mogą składać deklaracje, rozliczać się, prowadzić korespondencję z ZUS, ale też drukować różne zaświadczenia, np. bardzo ważne w obrocie gospodarczym zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
Każda z grup użytkowników ma różny zakres usług w PUE, ale jest to wygoda dla klienta, odpowiedź ZUS na wyzwania nowoczesności. Tak jak konto bankowe jest dostępne przez internet, tak teraz również konto w ZUS.
Oprócz tego PUE to także zintegrowany system kolejkowy w oddziałach, dzięki któremu można zapisać się na wizytę w dowolnym oddziale ZUS. Numer, który system komputerowy przydzieli, klient wciska po przyjściu do oddziału, po czym jest zapraszany do konkretnego okienka. Wcześniej może też zasygnalizować sprawę, jaką chce załatwić, żeby pracownicy ZUS byli przygotowani do jego wizyty.
Kolejny aspekt Platformy Usług Elektronicznych to call center czyli centrum obsługi telefonicznej. Działa ono w czterech lokalizacjach: w Mińsku Mazowieckim, Węgrowie, Grudziądzu i Miastku w powiecie bytowskim w dotychczasowych placówkach ZUS, gdzie w sumie 280 pracowników odbiera telefony z całej Polski. Do ich utworzenia wykorzystano wolne pomieszczenia oraz, dzięki środkom unijnym, wprowadzono system, który pozwala dokumentować, monitorować oraz zarządzać zgłoszeniami.
Ponadto przy oddziałach ZUS są jeszcze urzędomaty – samoobsługowe urządzenia, gdzie można złożyć dokumenty, a klient otrzyma potwierdzenie ich złożenia . W całej Polsce jest 150 takich urzędomatów, znajdują się praktycznie w każdym większym mieście. Od niedawna, na mocy porozumienia z Pocztą Polską, 5 zusomatów jest dostępnych w największych urzędach pocztowych w Polsce.

- Ludzie korzystają z urzędomatów?

- Tak, coraz chętniej. Okazuje się, że coraz więcej ludzi korzysta z nowinek technicznych. Nawet wiele osób starszych korzysta z call center oraz z pue.zus.pl Do stoisk ZUS-u na różnych festynach czy w galeriach handlowych przychodzi bardzo wiele osób starszych, by pobrać login i hasło do swojego konta w ZUS. Chcą wiedzieć jak wygląda ich emerytura, kiedy otrzymają świadczenie itp.
Z badań kolegów z Holandii wynika, że najbardziej interesują się i korzystają z konta ludzie, którzy są 5-10 lat przed emeryturą. Im bliżej emerytury, tym bardziej jest ona przedmiotem ich troski, szukają danych i źródeł wiedzy na ten temat. Dzięki dostępowi przez internet do swojego konta mogą sobie obliczyć wysokość emerytury i podjąć decyzję, czy chcą dłużej pracować, czy już przejść na emeryturę.

- Czy do tego rozwiązania zmierzamy również w Polsce?

- Oczywiście, że tak. Już teraz na platformie PUE każdy może wyliczyć sobie wysokość swojej przyszłej emerytury. Podobnie i w Polsce młodzi wykazują mniejsze zainteresowanie emeryturą niż osoby bliżej wieku emerytalnego. Młodsi mówią, że jeszcze mają czas, co jest nieprawdą, bo czas ucieka. Każdy rok nieskładkowany, w okresie od 20 do 67 roku życia to prawie o 2 proc. niższy kapitał emerytalny, tym bardziej, że później nie można zapłacić za rok, w którym nie płaciliśmy składek. Jeśli np. ktoś nie pracował przez 5 lat, to ma o ok. 10 proc. emeryturę niższą.

- Tymczasem czekają nas kolejne zmiany w systemie emerytalnym. Jak zdecydują Polacy? Czy pozostawią część swojej składki w OFE czy w całości przejdą do ZUS?

- ZUS jest przygotowany na każdy wybór Polaków. Powtarzam to w każdej publicznej wypowiedzi. ZUS jest od obsługi Polaków i ich wyborów. Deklarację o pozostaniu w OFE można przesłać do ZUS w formie listowej, elektronicznej lub przyjść do oddziału i załatwić w okienku. Na dziś mamy 200 tys. osób, które (po 70 dniach) zdecydowały się złożyć deklaracje o przekazywaniu części składki do OFE. To jest nie jest wielka liczba, mogę tylko tyle powiedzieć.
Natomiast ważną decyzją, która umknęła uwadze, a którą musieliśmy rozstrzygnąć w 2009 r. ale przełożyliśmy na rok 2014, jest kwestia jak będą wypłacane emerytury dożywotnie. Chodzi o to, że zbieramy pieniądze na koncie, osiągamy wiek emerytalny i co wtedy? Mamy pieniądze i jak je podzielić? Będziemy żyli lat 5, 10, 15, 20 czy 25? Ktoś musi podjąć to ryzyko czy wypłaci nam emeryturę przez 25 lat czy przez 5 lat.
Rząd przyjął, że jedynym zakładem emerytalnym będzie ZUS, który wyliczy każdemu emeryturę według przeciętnego dalszego trwania życia, niezależnie od tego, ile ktoś faktycznie będzie żył. Zarówno z I filara jak i z OFE ubezpieczony będzie miał płacone świadczenia aż do śmierci, ale jeśli umrze w terminie 36 miesięcy od wyznaczenia emerytury, to wtedy ta część z OFE będzie w całości dziedziczona przez jego spadkobierców czy osoby uposażone.
To oznacza, że i tak wszystkie środki zostaną przeniesione do ZUS w ramach tzw. suwaka. Tak więc dokonywany teraz wybór dotyczy sposobu lokowania składki emerytalnej w okresie między początkiem pracy a 57 rokiem życia, czyli momentem, w którym zostało 10 lat do powszechnego wieku emerytalnego.
To, że jedynym zakładem emerytalnym będzie ZUS jest też pewną zaletą, obywatel nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.

- Co zmieni się w sytuacji duchownych, jeśli w przyszłości Fundusz Kościelny zostałby zastąpiony odpisem 0,5 proc. na Kościoły i związki wyznaniowe? W trakcie rozmów pomiędzy stroną kościelną a państwową pojawił się postulat, by ZUS utworzył bądź przekazał listy duchownych, którzy do tej pory korzystali z finansowania części składek z Funduszu Kościelnego.

- Nasi eksperci na bieżąco uczestniczą w zespołach roboczych koordynowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, czyli ministra właściwego do spraw wyznań i mniejszości narodowych. Służymy radą, ale ZUS nie rozstrzyga o tych sprawach, tylko jest wykonawcą prawa oraz ekspertem.
Obecnie ZUS dysponuje tylko tymi danymi, które przekaże mu płatnik. Mamy więc zgłoszenia duchownych do systemu ubezpieczeń, ale nie wiadomo z jakiego są oni Kościoła. Nie mamy danych, czy dana osoba jest duchownym rzymsko-katolickim, grekokatolickim, ewangelickim czy jeszcze innego wyznania. Takich danych ZUS nie zbiera W zgłoszeniu jest tylko podane, że jest to osoba duchowna, w rozumieniu prawa.

- Jak ZUS stara się odbudowywać zaufanie społeczne?

- ZUS od ponad 4 lat ma przyjęty cel, wizję i misję. Misją ZUS-u jest „sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa, realizowana z efektywnym gospodarowaniem środkami publicznymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i potencjału pracowników”. Przyjęliśmy prosty plan, żeby lepiej obsługiwać klientów i dzięki temu poprawić zaufanie do ZUS. I to się udało. Zaufanie do ZUS-u w roku 2010 było poniżej 22 procent, obecnie wynosi 30 proc., ale bywało nawet już na poziomie 36 proc. W ostatnim okresie poprawiło się o 4 punkty procentowe (z 26). Dobra praca jest doceniana przez klientów. Na wzrost zaufania składa się również system zarządzania przez cele, szkolenie pracowników i motywowanie do dobrej pracy.
Ważny jest też wymiar edukacyjny. ZUS współdziała z wieloma podmiotami w tym zakresie, w szczególności z ministrem pracy i polityki społecznej oraz ministrem edukacji –np. przeprowadzając w szkołach lekcje na temat systemu emerytalnego. Dzisiaj w Polsce ktoś kto zdaje maturę, z reguły nie ma wiedzy o systemie emerytalnym, gdyż w szkole nie było o tym w ogóle mowy. Chcemy temu przeciwdziałać dlatego przygotowaliśmy materiał dydaktyczny „Lekcje z ZUS”.
W programie lekcji wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych staramy się opowiedzieć jak działa system, jaka jest jego historia, jakie są dzisiejsze uwarunkowania, co z tego mamy i jak działa instytucja, która to obsługuje. Materiały edukacyjne, jakie przygotowaliśmy w związku z tym projektem, to zeszyt dla nauczyciela wraz z płytą DVD i zeszyt dla ucznia. Są w nich zarówno prezentacje, teksty opisowe, jak i ćwiczenia. Płyta zawiera także krótkie filmy wspomagające proces edukacyjny.
Z drugiej strony, wychodzimy do ludzi z nowymi rozwiązaniami, badając wcześniej ich oczekiwania. Mierzymy jakość obsługi zarówno w badaniach satysfakcji klienta poprzez wywiady telefoniczne ale też poprzez mystery shopping – mamy „tajemniczego klienta”, który sprawdza, czy nasze placówki dobrze funkcjonują.
Rezultaty takiego świadomego zarządzania, budowania misji i wizji oraz oczekiwania tego od pracowników, przełożyły się na większe zaufanie do instytucji.
Chcemy też edukować podczas odwiedzin różnych zakładów pracy. Chętnym pracownikom zakładamy konta ZUS z dostępem przez internet, żeby mogli kontrolować, co się na nich dzieje. Mieliśmy już wspólną akcję z Latem z Radiem, mamy programy edukacyjne w telewizji publicznej pt. „ZUS dla Ciebie”, współpracujemy z różnymi mediami. Uważamy, że powinniśmy odpowiadać na oczekiwania klientów ale także edukować ich. Od niedawna robimy to także na kanale You Tube, gdzie umieściliśmy kilka profesjonalnych, odpowiednio do tego kanału sformatowanych filmików mówiących o ubezpieczeniach społecznych.
Z kolei w naszych ulotkach zamieniliśmy język urzędowy na język przystępny dla ludzi. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów, żeby nam pomogli przetłumaczyć nasz urzędniczy żargon na przyjazną formę ulotki, która w prosty sposób wyjaśni prawa i obowiązki obywateli, a także co ZUS robi. Raz na rok organizujemy „Dzień Seniora”, „Dzień dla Osób Niepełnosprawnych”, „Tydzień Przedsiębiorcy” i „Tydzień Ubezpieczonego”. W tym czasie wspólnie z innymi instytucjami, jak np. urzędami skarbowymi, inspekcją pracy, NFZ, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji prowadzimy akcje edukacyjne.
Edukujemy też Polaków, którzy mieszkają i pracują za granicą. Według Raportu MSZ o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, jest ich ponad 18 mln, w tym 4,3 mln w Europie Zachodniej. 2,5 mln spośród nich – to tzw. nowa emigracja. To są 2 miliony ludzi, często osoby te nie wiedzą , jakie mają prawa emerytalne. Nie wiedzą np. o tym, że w ramach Unii Europejskiej albo krajów, do których wyjechali np. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii czy kilku innych, a z którymi Polska zawarła dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym mogą mieć łączone emerytury. Dlatego ZUS w porozumieniu z MSZ organizuje Dni Poradnictwa dla Polaków za granicą. Korzystamy ze wsparcia konsulatów , stowarzyszeń Polaków za granicą czy polskich parafii.
W 2013 roku spotkania z Polonią przeprowadziliśmy 52 spotkania w 15 krajach, głównie europejskich, docierając do skupisk Polaków w 38 miejscowościach.
Byliśmy m.in. w parafii prowadzonej przez księży oblatów w Mississauga koło Toronto w Kanadzie. Przyszło tam 700 Polaków, którzy chcieli się dowiedzieć od ekspertów z ZUS, jakie mają prawa, jak mogą ubiegać się o świadczenia. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych, Australii, gdzie po kilkaset osób skorzystało z wiedzy naszych ekspertów.
Edukujemy Polaków za granicą, bo uważamy, że jeśli oni dzisiaj nie dowiedzą się, jakie są ich obowiązki i uprawnienia i jak mają te uprawnienia udokumentować, to później będzie im trudno sobie poradzić, bo np. nie wzięli jakiegoś zaświadczenia od pracodawcy.

- Podam konkretny przykład: aby przejść na emeryturę w Polsce trzeba mieć 25 lat stażu pracy. W Stanach Zjednoczonych wystarczy 40 kwartałów czyli 10 lat, ale jeśli Polak, który wyjechał do Stanów, ani w Polsce, ani w USA nie uzbiera tyle lat stażu, to ani tu, ani tam nie dostanie emerytury. Natomiast jeśli wie o umowie porozumieniu między Polską a USA, to np. w przypadku, gdy w Polsce przepracował 19 lat a w Stanach 6 lat, nabywa prawo do emerytury łączonej. Polska wypłaci mu świadczenie za 19 lat, a USA za 6 lat. Gdyby nie było tego porozumienia lub gdyby o tym nie wiedział, to ani tu, ani tu nie dostałby świadczenia.

- Obecnie wypłacamy 13 tysięcy świadczeń do Niemiec, ale już na koniec roku 2020 będzie ich ok. 30 tysięcy. Szybko to przyrasta, bo kolejne pokolenia migrantów wchodzą w wiek emerytalny. Jeśli więc mówimy o zaufaniu do instytucji, to po prostu ZUS dobrą pracą i wychodzeniem naprzeciw potrzebom jego klientów poprawia swój wizerunek.
Pracownicy ZUS to duża i różnorodna zbiorowość. Co roku prawie 2 tys. osób spośród 45,5 tys. pracowników spotyka się w drugą niedzielę września na Jasnej Górze, żeby rozwijać się także duchowo. W tym roku odbędzie się już piąta pielgrzymka pracowników ZUS do Częstochowy. Pierwsza odbyła się w 2010 roku, a to pielgrzymowanie stało się już dobrą tradycją.

- Naczelna Izba Kontroli w swoim wystąpieniu pokontrolnym zarzuciła ZUS, że rozpisując przetarg na utrzymanie systemu informatycznego, nie stworzył należytych warunków do konkurencji. Co Pan na to?

- Nie zgadzam się z oceną NIK, jest ona bezpodstawna. Umową zawartą w 1997 roku rozpoczął się proces kompleksowej informatyzacji ZUS. Umowa była przedłużana w kolejnych latach. W 2010 roku ZUS, nie mając praw autorskich mógł tylko zawrzeć kolejną umowę z Asseco. Dopiero bowiem zamknięcie starej umowy powodowało jednocześnie przekazanie praw autorskich i kodów źródłowych do oprogramowania stworzonego przez minione lata. Konieczne było przygotowanie i opublikowanie pełnej dokumentacji tego oprogramowania, aby inne firmy mogły się z nią zapoznać i przygotować do przetargu. To stworzyło warunki do ogłoszenia przetargu na utrzymanie systemu informatycznego. Przygotowania rozpoczęto od razu, informując o tym Urząd Zamówień Publicznych, Radę Nadzorczą ZUS oraz inne zainteresowane podmioty. Mówiliśmy przy każdej sposobności, żeby firmy przygotowywały się do wystartowania w przetargu, który planujemy rozpisać w 2013 roku. Branża miała ponad dwa lata na przygotowanie i podjęcie decyzji. I co? I w 2013 roku w postępowaniu na utrzymanie systemu informatycznego złożyła ofertę tylko jedna firma, dotychczasowy wykonawca tej usługi – Asseco Poland. Najwyższa Izba Kontroli uważa, że terminy na złożenie oferty były zbyt krótkie, a tymczasem były one nawet dłuższe niż przewiduje ustawa. Żaden podmiot nie zgłosił wniosku o wydłużenie terminu, choć wszystko było jawne i formalnie możliwe. To rynek tak zadecydował, a nie ZUS, że wystartował jeden dostawca.

- W wystąpieniu pokontrolnym NIK zarzuca także, niektórzy pracownicy ZUS, którzy zasiadali w komisji przetargowej byli jednocześnie powiązani z firmą Asseco ponieważ przez pewien czas przedstawiciele obu podmiotów zasiadali w radzie nadzorczej fundacji charytatywnej.

- To logika, która prowadzi do kolejnego wniosku: przedstawiciele ZUS i Asseco znają się. Tak, znają się, bo trudno się nie znać, skoro ZUS współpracuje ze wszystkimi czołowymi firmami informatycznymi działającymi na rynku polskim. Podkreślam - współpracuje, a więc pracownicy się znają, spotykają się na posiedzeniach zespołów roboczych, wymieniają się e-mailami, dzwonią do siebie w sprawach służbowych. W tym konkretnym przypadku pracownicy ZUS nie byli w żadnym organie Asseco, to była ich aktywność społeczna realizowana w czasie wolnym, do której każdy obywatel ma prawo. Ci pracownicy zostali poproszeni o pomoc w zorganizowaniu fundacji charytatywnej, prowadzonej przez osobę duchowną. Kiedy zorientowali się, że ktoś kiedyś może to wykorzystać przeciwko nim, natychmiast złożyli rezygnację, jeszcze w 2010 roku. Co ciekawe, wystąpienie NIK mówi o tym, że ta sytuacja budzi wątpliwości co do bezstronności członków komisji przetargowej, ale jednocześnie w najmniejszym stopniu nie wskazuje, na czym ten brak bezstronności miałaby polegać. Nie wskazuje, bo tego nie da się zrobić: po prostu ta sytuacja w żaden, najmniejszy sposób nie wpłynęła na wynik postępowania, które było transparentne i w pełni zgodne z prawem. Niektóre z ocen ferowanych w tej sprawie opierają się na naiwnym przekonaniu, że każdy może podjąć się odpowiedzialności za największy system informatyczny w Polsce, system obsługujący wszystkich Polaków i dzięki któremu możliwe jest efektywne i transparentne zarządzanie 11 procentami polskiego PKB. System działa, ewidencjonuje składki i wylicza świadczenia, a każdy może to sprawdzić na swoim profilu w pue.zus.pl
Rozmawiała Anna Wojtas

Tagi:
wywiad

Bóg nas stworzył wolnymi

2018-03-14 11:03

Rozmawia Tomasz Winiarski
Niedziela Ogólnopolska 11/2018, str. 18-21

„W Europie jesteśmy obiektami zarządzanymi przez władzę, w USA to my zarządzamy naszą władzą i jesteśmy wolnymi obywatelami.” – mówi „Niedzieli” Wojciech Cejrowski, podróżnik, komik, przedsiębiorca zamieszkały w Arizonie.

Jarosław Sosiński©W. Cejrowski

TOMASZ WINIARSKI: - Co roku ucieka Pan przed śniegiem i mrozem na swoje ranczo w Arizonie. W jednym z wywiadów przyznał Pan, że nie zimował w Polsce od połowy lat 80-tych... Dlaczego to właśnie preria skradła serce „Naczelnego Kowboja RP”?

WOJCIECH CEJROWSKI: - Zakochałem się. W ziemi, w nieograniczonym nieskończonym pejzażu prerii, w klimacie zimy, gdzie temperatura normalna w grudniu to 20 stopni. Ale przede wszystkim kocham wolność osobistą. Bóg nas stworzył wolnymi, człowiek powinien być wolny, ma być wolny, ma szukać wolności, ma wybierać, a nie być przymuszanym. W Europie stale jestem do czegoś przymuszany przez Państwo Polskie, przez Unię Europejską - przymus szczepień, przymus szkolny, obowiązek meldunkowy, a w USA jestem człowiekiem wolnym, który wybiera czy chce się szczepić, czy chce chodzić do szkoły czy woli uczyć w domu. Pan Bóg pozwala nam wybierać, nawet, gdy wybieramy źle. Pan Bóg traktuje nas jako osoby z wolną wolą, a nie jako obiekty, którymi się zarządza.

- W 2014 roku ukazała się Pana kolejna książka „Wyspa na prerii”. Opowiada ona o życiu na południu USA na pograniczu. Czym Arizona różni się od rzeczywistości znanej z Unii Europejskiej?

- Ta książka opowiada o tym przez 300 stron. Nie mamy 300 stron w "Niedzieli". Najkrócej: w Europie jesteśmy obiektami zarządzanymi przez władzę, w Arizonie to my zarządzamy naszą władzą i jesteśmy wolnymi obywatelami i suwerenami swojego państwa. W Arizonie policjant nie może mnie zatrzymać bez powodu do kontroli drogowej - wolno mu zawracać mi głowę tylko wtedy, gdybym dokonał wykroczenia, ale nigdy prewencyjnie. W Arizonie mam własność (ziemi, domu, tego co pod ziemią) - w Europie tylko pozory własności. Mój dom w Polsce nie jest moją własnością skoro nie mogę go zburzyć ani wybudować bez zezwolenia. A w Arizonie na mojej ziemi robię co mnie się podoba bez pytania władzy o pozwolenie: sadzę i wycinam drzewa, biję studnie, szukam sobie ropy naftowej, kupuję i sprzedaję moje krowy, strzelam do jeleni. W Polsce nie mogę nawet wytępić kretów we "własnym" ogrodzie, a gdybym znalazł pod moim domem węgiel, to on nie należy do mnie lecz do państwa. Za wodę z własnej studni muszę płacić. Granda, zniewolenie, system feudalny.
Dla Polaka moje życie w Arizonie jest równie egzotyczne co opisywane w innych moich książkach życie Indian w Amazonii. Z tą różnicą, że... życie w Polsce nie może być takie jak w Amazonii, ale mogłoby być takie jak w Arizonie. Jesteśmy stworzeni do wolności, więc moim zdaniem Bóg chce byśmy się wolności domagali. I dlatego do dzisiaj śpiewam: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Brak wolności jest cierpieniem.

Jarosław Sosiński©W. Cejrowski

- W Pana gabinecie w Arizonie obok zdjęcia Donalda Trumpa wisi inny amerykański prezydent – Ronalda Reagan. Czy jest coś co łączy obu tych prezydentów? Czy Trump to kontynuator doktryny Ronalda Reagana?

- Dla obu doktryną była wolność osobista obywateli. Obaj startowali w młodości z pozycji raczej liberalnych np. w kwestii aborcji (wolny wybór osobisty, niech każdy robi jak uważa), a potem, przechodzili głęboką przemianę i już jako prezydenci bronili życia. Obaj modlili się publicznie, z urzędu. To ważne, gdy król, czy prezydent, modli się w imieniu narodu, za powierzony sobie w opiekę kraj. Bardzo ważne. Proszę poczytać Stary Testament.
Ale za moimi plecami, wisi też Matka Boża Częstochowska. Mam ją z tyłu głowy w sensie dosłownym i w sensie przenośnym. Jestem korespondentem zagranicznym, nadaję z USA i to co Pan widzi, to są dekoracje wystawione w "studiu telewizyjnym", ale też są to ważne symbole, rekwizyty, znaki dla Widza. Podobnie jak ważne rekwizyty i dekoracje w teatrze. One coś mówią, coś znaczą.
Kiedy nadaję korespondencje z Polski, wówczas też mam za plecami Częstochowską, a także za moim prawym ramieniem, figurę Mojżesza, który w jednej ręce trzyma kamienne tablice, a palcem drugiej ręki grozi bałwochwalcom i wskazuje niebo.

- Wspomniał Pan o publicznej modlitwie polityka pełniącego urząd. W Europie takie zachowanie zostałoby uznane za złamanie zasady świeckości państwa…

- To są właśnie te europejskie bzdury i zniewolenie osobiste. Bo: państwo ma być świeckie, ale już obywatel prezydent ma pełne prawo być religijny. Skoro naród wybiera sobie religijnego prezydenta to jakim prawem i czyim zabraniać osobie wybranej wolą narodu, by modliła się publicznie? Naród chciał rozmodlonego, to naród ma i nikomu nic do tego!

- Prezydentów Reagana i Trumpa łączy chyba również wyjątkowa sympatia do Polski. Sam Pan mówił, że Trump dosłownie zakochał się w naszym kraju, naszej historii.

- Owszem zakochał się. Gdy mu przygotowano przemówienia do wygłoszenia w Polsce to pewnie pierwszy raz w życiu poczytał sobie jakim narodem jesteśmy. A potem widział entuzjazm tłumu, gdy przemawiał pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. W innych krajach Europy witały go gwizdy, skwaszona Merkel, nieprzyjemny Francuz, a w Polsce szczere wiwaty. Tę jego sympatię do Polski należy wykorzystać. Polska powinna już dawno otworzyć w Waszyngtonie firmę zajmującą się lobbingiem na rzecz RP. Inne kraje to robią. Polonia Amerykańska, Kongres i inne organizacje polonijne są nie do tego - one powstawały w innych celach. Lobbing polityczny to osobna branża i mamy w Ameryce ludzi do tego, których warto zatrudnić. Jest profesor Chodakiewicz, jest Max Kolonko, jest kilku Amerykanów znających Polskę. Brzeziński to było dawno, poza tym to był lewak, trzeba się oprzeć na nowej krwi.

- Donald Trump obiecał ograniczyć liberalne prawo aborcyjne w USA. Dzięki temu zyskał wiele głosów ze strony chrześcijańskich środowisk pro-life. Poczynił realne postępy w walce z aborcją, jednak czy uda mu się zrealizować tę obietnicę w pełni?

- Trump jest skuteczny od urodzenia. Walczy wytrwale. Dotrzymuje obietnic. Robił to jako przedsiębiorca i robi to teraz. Ukończył szkołę kadetów i potem w biznesie był jak żołnierz, wojownik. Z Bożą pomocą pokona lewaków. Dla naszego własnego dobra powinniśmy się za niego modlić, o co z resztą często publicznie prosi. To dobry znak. Żadna gwarancja, ale... gdy Bóg z nami, wówczas źli ludzie będą pokonani.
Zakaz aborcji, gdy ktoś o nim wspomina w Polsce, wydaje się całkowicie niemożliwy, więc po co gadać o mrzonkach - dlatego Jarosław Kaczyński wciąż nam obiecuje w kampaniach wyborczych jedno a potem w Sejmie szuka "rozsądnego kompromisu". Czy Pan Jezus szukał kompromisów, czy szedł na całość? Trump w kampanii wyborczej szedł na całość i teraz jako prezydent punkt po punkcie realizuje obietnice wyborcze i robi to w sposób DOSŁOWNY. Demokratów to wkurza, protestują, a Trump im odpowiada: przecież dokładnie to i to obiecywałem w kampanii, wybrano mnie , więc teraz mam OBOWIĄZEK zrealizować moje obietnice wyborcze, a nie jakiś "rozsądny kompromis".
Poparcie dla aborcji w USA maleje. Wyrok sądu Najwyższego sprzed lat nie jest wyrokiem na zawsze, Kongres jest od ustanawiania nowych praw, od zmieniania praw starych, złych, nieaktualnych na nowe. Nie widzę powodu dla którego nie można by wprowadzić w USA zakazu aborcji. Nie widzę też powodu, dla którego miałoby to być niemożliwe w Polsce. Tylko że w Polsce nie widzę polityka, który gotów byłby najpierw obiecać, a potem wykonać. Widzę tylko takich, którzy obiecują.

- W USA prawo do posiadania broni gwarantuje Konstytucja. Dla wielu Amerykanów to jedna z najważniejszych swobód obywatelskich. Czy widzi Pan szansę, by nasze polskie ustawodawstwo zostało w tej kwestii zreformowane na wzór amerykański?

- Polacy na razie żyją w iluzji, że mamy wolność i wolną Polskę. A moim zdaniem o wolność trzeba zawalczyć i ją odzyskać. Wtedy dopiero mielibyśmy szansę wybudować wolne Państwo dla wolnych obywateli i PODMIOTÓW, suwerenów, a nie przedmiotów, którymi jesteśmy teraz. Nie ma co reformować Konstytucji Kwaśniewskiego, który jest komunistą i wiele lat służył Moskwie. Stare worki trzeba wywalić, i wlać nowe wino w nowe bukłaki. Trzeba nowego świeżego fermentu, trzeba nowej woli zbudowania Państwa Polskiego. BUDOWY, a nie reformy. A my reformujemy ten stary barak skonstruowany przez sowieckiego okupanta, zarządzany przez kolaborantów. Barak trzeba rozwalić i zbudować całkiem nowy... pałac, całkiem nową Polskę, na fundamencie wolności, czyli.. na fundamencie bożym.
Powinniśmy zostać monarchią konstytucyjną, skoro mamy legalnie wybranych i urzędujących monarchów: Matkę Bożą Królową Polski i Chrystusa Króla intronizowanego w zeszłym roku. Gdyby tak to zapisać w nowej Konstytucji, wówczas cała reszta paragrafów byłaby ustawiona w prawidłowym porządku. Skoro królem jest Chrystus, to prawo do życia obywateli jeszcze nienarodzonych staje się oczywiste, tak jak oczywiste jest prawo do życia obywateli urodzonych.
A wie Pan skąd wynika prawo do posiadania broni w USA? Z prawa do życia. Skoro mam prawo do życia, muszę też mieć prawo mego życia bronić, i do tej obrony mam prawo dobrać sobie takie narzędzia jakie ja uznaję za stosowne. Mogę do obrony przed bandytami wybrać telefon na policję, ale mogę też wybrać karabin zamiast telefonu. Moje życie - mój wybór. Tak to jest u mnie w Arizonie. Nikt tu nikogo nie zmusza do posiadania broni, ale wszyscy roztropni mają ją w domu i ćwiczą się w stosowaniu. Jedziemy do sąsiada na grilla i postrzelać.
Władza podlega kontroli obywateli tylko wtedy, gdy obywatele mogą powstać zbrojnie przeciwko wyrodnej władzy lub tyranii. A w Polsce i w Europie (poza Szwajcarią) tylko władza ma broń i prawo jej stosowania przeciwko obywatelom.

- Samo prawo do posiadania broni nie gwarantuje jeszcze obywatelom wspomnianej przez Pana podmiotowości. Musi ono iść w parze z prawem do używania broni, co również podkreślał Pan wielokrotnie. Jak to wygląda w Arizonie?

- Gdyby mi ktoś wszedł na posesję, mam prawo go zastrzelić. Mam prawo (nie muszę) najpierw zapytać w jakim celu przyszedł, mam prawo nie zastrzelić, gdybym wolał pogadać, ale... nie muszę - mogę od razu strzelać do intruza i wszyscy o tym wiedzą.
My tu nie widzimy takiego rozróżnienia jakie pan uczynił. W Ameryce prawo do posiadania broni oznacza jednocześnie prawo do używania. Tu nikt nie zadałby takiego pytania.

- Jak Ameryka powinna podejść do problemu tzw. „marzycieli” czyli osób, które jako dzieci zostały nielegalnie przywiezione do USA? Czy Trumpowi uda się załatwić pieniądze na budowę obiecywanego muru w zamian za ustawę dającą „marzycielom” szansę na obywatelstwo?

- Po pierwsze Trump to stary wyga i gracz, ogrywał bardzo trudnych polityków i urzędasów na Manhattanie, gdy budował wieżowce, to da sobie radę z Demokratami z Waszyngtonu. Jego pierwsza książka to klasyk pod tytułem „The Art of The Deal”, „Sztuka negocjacji” i on jest w dziedzinie negocjacji artystą, wirtuozem.
Demokraci codziennie podkładają mu różne świnie, a on te świnie z uśmiechem odrzuca w ich stronę i pisze na Twitterze: Wasza świnia, nie moja! Przeciwnicy Trumpa nie potrafią sobie z tym poradzić, bo nikt nigdy z nimi tak nie grał. A przecież to jest uczciwa gra: Nie moja świnia, lecz wasza, to ją sobie zabierajcie.
Politycy są przyzwyczajeni do dogadywania się i sprzedawania. (Amerykańscy podobnie jak i nasi w Polsce.) Całe życie dogadują się ze stroną przeciwną, sprzedają swój elektorat w zamian za jakieś małe zwycięstwa, a potem usprawiedliwiają się że "tylko tyle dało się załatwić". Trump zawsze gra o wszytko i gra aby wygrać. A politycy grają tylko o to, by gra toczyła się przez kolejne kadencje. Obserwuję sytuację codziennie i uważam, że po pierwsze Trump mur wybuduje, bo tę budowlę popiera naród. Muru nie lubią politycy, ale naród nie lubi tych polityków... Sukces murowany, dla Trumpa. I jeszcze w dodatku za ten mur zapłaci Meksyk. Stany Zjednoczone wyłożą pieniądze, ale ostatecznie zapłaci Meksyk. Już sporo zapłacił po reformie podatkowej, która spowodowała że duże fabryki przeniosły swoje zakłady z Meksyku do USA, bo w USA zaczęło się bardziej opłacać. Podatki które do niedawna zarabiał Meksyk, teraz będą płacone w USA. Bingo!
A co do "marzycieli" to jest nieprawidłowa nazwa. Marzycielami byli rodzice tych dzieci. Rodzice, w pogoni za swoimi marzeniami, nielegalnie przyszli do USA przez niestrzeżoną granicę z Meksyku (brak muru!). Rodzice przemycili swoje nieświadome dzieci, więc te dzieci nie są "marzycielami". I teraz to już nie są dzieci tylko mają po 30 lat są wychowani w USA, nie znają kraju swoich rodziców, znają tylko USA. Z tym coś trzeba zrobić bo byłoby okrutne odsyłanie ich do krajów pochodzenia o których oni nie mają pojęcia. Trump coś z tym zrobi, ale tylko pod warunkiem, że najpierw powstanie mur na granicy, który raz na zawsze zakończy zjawisko nielegalnego przemytu nieletnich.

- No właśnie, pytanie tylko czy Kongres wyłoży pieniądze na mur. Demokraci za wszelką cenę próbują powstrzymać jego budowę, bo jak Pan sam przyznał, doskonale zdają sobie sprawę, że realizacja tej obietnicy zapewni prezydentowi Trumpowi reelekcję.

- Trump jako przedsiębiorca zbankrutował kiedyś spektakularnie z długiem osobistym sięgającym miliarda dolarów i się podniósł, i odrobił majątek. Czyli... został miliarderem dwa razy w życiu: pierwszy raz przed bankructwem i drugi raz po, przy czym po bankructwie najpierw musiał odrobić długi, czyli zaczynał nie od zera, ale od miliarda na minusie, a dzisiaj jest znowu miliarderem, a do tego prezydentem. Skoro jako osoba fizyczna potrafił dwa razy w życiu dorobić się miliardów dolarów, to znajdzie forsę na ten mur.
Jesienią mamy tu cząstkowe wybory do Kongresu. Zwykle w takich wyborach nie wygrywa partia urzędującego prezydenta lecz ta przeciwna - ludzie dla równowagi głosują na odwrót, ale… Tym razem Trump ma szansę wprowadzić do Kongresu większość bezwzględną i wtedy niezależnie od tego co Demokraci będą sobie myśleć większość republikańska przegłosuje wszytko bez pytania Demokratów o opinię. Świnie mogą latać i kwiczeć, a maszyna Kongresu po prostu naprawi państwo.
A gdyby nie, to Trump i tak ich wykołuje, bo czego mu nie da Kongres, to on znajdzie sobie w stanach przygranicznych. Proszę pamiętać że prezydent zarządza w USA budżetem federalnym, ale są jeszcze ogromne budżety stanowe. Teksas, sam jeden, to jest szósta co do wielkości gospodarka na świecie. Boom gospodarczy, który stworzył Trump oznacza ogromne wpływy podatkowe. Część tych wpływów idzie do Waszyngtonu i Waszyngton może Trumpa blokować, ale ogromna forsa to podatki stanowe i wystarczy, żeby się Trump dogadał na coś z Teksasem... Jako prezydent może Teksasowi dać całą masę rzeczy, na przykład związanych z ropą naftową i nagle Teksas zarabia niespodziewane krocie i stawia mur za swoje, lub pożycza Trumpowi forsę na mur, której nie chciał wyłożyć Kongres. To co panu opisałem to tylko jedna z wielu możliwych sztuczek i ja wiem tylko o tych sztuczkach o których pisuje prasa, a co Trump wymyśli - wirtuoz negocjacji - to jeszcze pewnie nawet Trump nie wie.

- Gospodarcza koniunktura w USA: niskie bezrobocie, które wśród Afroamerykanów i Latynosów jest najniższe w historii, amerykańskie firmy powracające z inwestycjami do Stanów Zjednoczonych. Lewica uparcie twierdzi jednak, że nie jest to zasługa administracji Donalda Trumpa…

- Mowa nasza ma być prosta: tak-tak, nie-nie. Więc nie bardzo wiem czemu pan mówi "Afroamerykanin" a nie po prostu: murzyn, biały... Przepraszam, że Pana poprawiam, ale jako antropolog jestem nauczony, że mowa, słowa, określenia, wpływają na nasze myślenie. Słowa przenoszą idee, zachwyty i uprzedzenia..
Kiedy pan powie "Afroamerykanin" to wcale nie oznacza szacunku, lecz jest czymś w rodzaju przesadnego ukłonu. A przesadny ukłon to sarkazm. Amerykańska lewica mówi "Afroamerykanie", natomiast konserwatyści mówią zwyczajnie po ludzku: czarni, biali, kolorowi, murzyni.
Wracając do tematu: kiedy na giełdzie są wzrosty, lewica twierdzi, że to wcale nie zasługa Trumpa, lecz dziedzictwo po Obamie, ale kiedy dzień później giełda idzie w dół, to już wtedy wina Trumpa. Lewicy słuchać nie warto, a nawet nie należy, na podobnej zasadzie jak w czasie egzorcyzmu nie należy słuchać co mówią demony, lecz się modlić i je przeganiać. Demon nigdy nie powie prawdy, a kiedy podaje jakieś prawdziwe fakty, to też tylko po to, by panu zaszkodzić. Lewica judzi i tyle, a ludzie wiedzą swoje. Te powracające do USA korporacje same powiedziały jasno, że wracają z powodu nowej ekonomii Trumpa. Przez osiem lat Obamy duża forsa uciekała z Ameryki.

- Faktycznie, skoro mówimy biali, a nie „Euroamerykanie”, to dlaczego mielibyśmy używać określenia „Afroamerykanin”, zamiast po prostu czarny? Widać padłem ofiarą nowomowy i poprawności politycznej. Tej samej, przeciwko której zbuntowali się Amerykanie tworzący elektorat Donalda Trumpa…?

- Ludzie ogólnie mają dość nieprawdy, ściemniania. Ta nowomowa to ściema, zawsze służy ukrywaniu jakichś faktów. Jeden mój kumpel, murzyn, mówi o tym tak: Ja jestem po prostu Amerykanin, a nie jakiś gorszy z dodatkiem Afro.
U nas politycy często mówią, że któryś "mija się z prawdą", a ja powiem, że nie "mija się" tylko zwyczajnie kłamie, a czasami nawet łże.
Statystycznie rzecz ujmując, podkreślam dwa razy STATYSTYCZNIE, w Ameryce biali płacą podatki, a kolorowi dostają socjal. To wkurza białych i wkurza też tych kolorowych, którzy dorobili się jakiegoś majątku, prowadzą firmę i muszą płacić podatki na socjal dla darmozjadów. Tego ludzie mieli dość i dlatego głosowali na Trumpa, który jest uosobieniem pracowitości. W Ameryce nikt mu nie zazdrości bogactwa, bo Amerykanie podziwiają dorobkiewiczów i nie szydzą z sukcesu. STATYSTYCZNIE rzecz ujmując, Demokraci to lenie reprezentujący leniów i wygrał z nimi pracuś reprezentujący tę ogromną cześć Ameryki, która ceni uczciwą pracę i sama chce pracować, dorabiać się i mieć państwo bogate bogactwem swoich obywateli.

- Sekretarz Stanu USA Rex Tillerson oświadczył, że Stany Zjednoczone są rozczarowane decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, by podpisać nowelizację ustawy o IPN. Czy w związku z tym obawia się Pan pogorszenia polsko-amerykańskich relacji?

- Obawiam się pogorszenia nie dlatego co powiedział Sekretarz Stanu, ale dlatego, że nie mamy dobrej dyplomacji. Prezydent Duda dobrze zrobił, że podpisał nowelizację, ale zanim podpisał, powinien wymienić cały korpus dyplomatyczny na nowych ludzi.
Kwalifikacją do pracy w MSZ jest dziś "doświadczenie", czyli praca jeszcze za sowieckiej okupacji, oraz ukończenie moskiewskiej szkoły dyplomacji. MOSKIEWSKIEJ! Granda, że wciąż trzymamy ten stary korpus. Wszyscy won! (śmiech)
Na stanowisku ambasadora dużo lepszy byłby porządny przedsiębiorca patriota, niż doświadczony dyplomata z komunistycznym wyszkoleniem. Trump mianował na stanowisko ambasadora USA w Polsce panią biznesmen z Florydy. Bo ona jest patriotą, choć nigdy wcześniej nie była dyplomatą. Poprawne trzymanie noża i widelca oraz kulturalne zachowania można wynieść z domu, niekoniecznie ze szkoły w Moskwie. Natomiast ze szkoły w Moskwie na pewno nie wynosi się miłości do Polski.
Gdyby Duda miał zaplecze w postaci porządnego patriotycznego i CAŁKIEM NOWEGO korpusu dyplomatycznego, wówczas sprawa nowelizacji ustawy o IPN byłaby przygotowana i rozegrana w taki sposób, że nie musielibyśmy się niepokoić o pogorszenie stosunków.

- Georgette Mosbacher, którą Pan tutaj przywołał – czyli nowa ambasador USA w Warszawie – to również wieloletnia aktywistka republikańska, a także dobra znajoma prezydenta Trumpa. Skoro Donald Trump wysyła do nas tak bardzo zaufaną osobę, to chyba znak że postrzega Polskę, jako kluczowego sojusznika Ameryki. To dla nas nobilitacja?

- To dla nas szansa, a nie nagroda za dobre sprawowanie i bohaterską przeszłość. Ameryka rozgrywa wszystkie wojny i konflikty jak najdalej od własnego terytorium. I dobiera sobie sojuszników nie ze względu na ich siłę militarną, ale ze względu na położenie geograficzne. Dlatego sojusznikami strategicznymi USA są Izrael, mała i odległa Korea Południowa, a teraz dość mała i słaba ekonomicznie Polska. To nie są sojusze gospodarcze, bo Ameryce sojusz gospodarczy z Koreą, Polską ani Izraelem nie jest do niczego potrzebny. Polska leży pomiędzy Niemcami, a Rosją. Aby Ruskich trzymać w szachu, aby Ruscy nie pokumali się z Niemcami, do czego mają od wieków nieustające ciągoty, Ameryka wybiera sojusz strategiczny z Polską. I... jak pokazuje historia Izraela i Korei Południowej na takim sojuszu można się dorobić również gospodarczo.
Ameryce nie opłaca się inwestować w Polsce ze względów wyłącznie gospodarczych, ale... Ameryce opłaca się inwestować u strategicznego sojusznika po to, by ten strategiczny sojusznik stał się silniejszy w swoim regionie. Gabinet Dudy chyba tego nie rozumie, skoro zamiast budować sojusz strategiczny, stale zabiega o amerykańskie inwestycje gospodarcze. Forsa z Ameryki przypłynie sama i nie będzie trzeba o nią zabiegać, ale pod warunkiem, że będziemy dla USA sojusznikiem strategicznym.

- Może Polska powinna, w ślad za USA uznać Jerozolimę za stolicę Izraela? Prezydent Trump na pewno doceniłby taką decyzję, nie mówiąc już o Izraelu. To mogłoby poprawić polsko-żydowskie stosunki dyplomatyczne?

- Nieee! Nie teraz! Teraz, po tym co się stało, to by wyglądało na desperacką próbę podlizywania się Żydom i Amerykanom. Przegapiliśmy dobry moment, kiedy należało to zrobić.
Podpowiadałem gabinetowi Dudy, aby Polska uznała Jerozolimę już dawno. Mówiłem, że Polska powinna to zrobić jako pierwsza w świecie, jeszcze przed Trumpem. Ze względu na to, że żaden inny naród nie pomógł Żydom bardziej niż Polska. A z Holokaustu nikt nie uratował więcej Żydów, niż Polacy. No i ze względu na naszą wiarę, to my jako pierwsi powinniśmy uznać FAKTY biblijne i historyczne. Naród Wybrany otrzymał Ziemię Obiecaną w osobistym prezencie od naszego Boga i ten Bóg nakazał przepędzić z Kanaanu (starożytna kraina leżąca m.in. na terenach dzisiejszej Palestyny i Izraela – red.) wszystkie inne ludy. Jerozolima jest wyłączną stolicą Żydów i nikogo innego.
Mogliśmy uznać ten fakt zaraz po objęciu urzędu przez prezydenta Dudę. Wtedy należało stanąć odważnie w prawdzie i przy okazji zebrać całą masę pozytywnych punktów. Drugi taki moment to była debata w ONZ zaraz po tym, gdy Trump uznał Jerozolimę jako pierwszy. Polska zrobiła najgłupiej jak można było, bo wstrzymała się od głosu. Kiedy się wstrzymuje od głosu, wówczas nie lubią nas obie strony sporu: Francuzi nas nie lubią bo się wstrzymaliśmy i Amerykanie nas nie lubią, bo się wstrzymaliśmy. W takich sprawach mężczyzna powinien być odważny, mężny i opowiedzieć się albo na tak, albo na nie. To są też podstawy dyplomacji. Przegraliśmy dwa razy z kretesem naszą szansę.
A teraz... Gdybyśmy teraz uznali fakty, potwierdzili prawdę o Jerozolimie, to też przegramy po raz trzeci, bo uznają nas za lizusów, którzy próbują desperacko ratować nieprzyjemną sytuację związaną z nowelizacją ustawy o IPN. Ech, naprawdę załamuję ręce, kiedy takie najprostsze sprawy są źle rozgrywane. Lubię Dudę, nie znam osobiście, ale lubię tak ogólnie z daleka; niestety w tej sprawie zachował się beznadziejnie. Żadne kolejne muzeum, ani kampanie społecznie nie byłyby dzisiaj potrzebne, gdyby Duda w roku 2015 swoim pierwszym dekretem jako zwierzchnik polskiej dyplomacji uznał oficjalnie Jerozolimę za stolicę Izraela.

- Wróćmy na chwilę jeszcze do ekonomii. Demokraci mocno sprzeciwiali się obniżce podatków. Okazuje się jednak, że to prezydent Trump oraz partia republikańska mieli najwyraźniej w tej kwestii rację. Wprowadzona przez nich reforma pozytywnie stymuluje amerykańską gospodarkę, a wielu Amerykanów otrzymało spore podwyżki. Czy to osłabi szanse demokratów w tegorocznych wyborach do Kongresu?

- Podwyżki przyjdą w drugiej połowie roku. Na razie to nie były podwyżki, bo pensje pozostały na tym samym poziomie, ale skoro podatki spadły, to z tej samej pensji, zostaje ludziom więcej na ręku. Władza zabiera mniej, na ręku zostaje więcej pomimo, że pensja taka sama.
Pensje wzrosną natomiast dlatego, że przedsiębiorstwa też będą płaciły niższe podatki, czyli będzie je stać na podwyższanie ludziom pensji, no i skoro bezrobocie mocno spada, to trzeba ludziom więcej płacić, żeby ludzie z naszej firmy nie poszli do innej, która więcej płaci. Niestety premier Morawiecki jakoś tego nie rozumie, że boom gospodarczy tworzy się poprzez zmniejszanie podatków, a nie poprzez zwiększanie kontroli podatkowej.
Wybory cząstkowe do Kongresu są jesienią. Mam nadzieję, że do tego czasu ludzie poczują w kieszeniach na tyle dużo pieniędzy, że zagłosują na ekipę Trumpa, czyli na boom gospodarczy, a nie na Demokratów, czyli na rozdawnictwo socjalne w stylu naszego 500+.

- Ok, może podwyżek pensji jako takich jeszcze nie było, ale wielu pracowników otrzymało już od swoich pracodawców premie finansowe w wysokości tysiąca dolarów. Nancy Pelosi, liderka demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów nazwała takie kwoty „okruchami”. Wielu przedstawicielom amerykańskiej klasy średniej nie spodobało się to określenie…

- O kobietach powinno się mówić z kurtuazją, ale Nancy Pelosi to przede wszystkim polityk i sama prosi, aby nie zauważać jej płci, gdyż jest feministką, w takim razie powiem Panu o niej najprościej jak się da: zwykła idiotka i szkoda na nią pańskiego czasu. Z głupkami nie warto rozmawiać, bo wówczas musiałby Pan poziom rozmowy zdegradować do poziomu głupoty. Kobieta bredzi.
Tysiąc dolarów jako nieopodatkowany bonus z firmy, to jest kupa forsy. W Ameryce wszytko jest tańsze niż w Polsce, więc za tysiąc dolarów jest Pan sobie w stanie kupić całą masę rzeczy naprawdę znaczących, dużych. Gdybym to przeliczył na moje rachunki za benzynę, to za tysiaka jeżdżę w USA pół roku. Często kupuję książki - tysiąc dolarów to jest sto pięćdziesiąt książek, plus ładna szafka na te książki. W domu mam wszytko na prąd, grzanie, chłodzenie, kuchnia, lodówa, wszytko i nie oszczędzam. Tysiąc dolarów to jest rachunek za cały mój prąd na zimowe półrocze, które spędzam w USA. Jeśli to są wyskrobki, to Pelosi jest idiotką i niech mi w takim razie podaruje kilka takich wyskrobków, chętnie przyjmę.

- W Ameryce, a szczególnie na Południu, wiara w Boga, Chrześcijaństwo to absolutnie powszechne wartości, wyznawane przez zdecydowaną większość ludzi, a także obecne w przestrzeni publicznej. To jedna z wielu kwestii, które odróżniają Stany Zjednoczone od Unii Europejskiej. Skąd się biorą te różnice?

- W USA ludzie mają zagwarantowane wolności religijne, razem ze wszystkimi innymi wolnościami, a Europa zniewala, zabrania, zdejmuje krzyże i zagania Boga do sfery ścisłej prywatności.
W USA człowiek nauczony od urodzenia, że jest wolny, nie boi się przeżegnać publicznie przed kościołem. Nie wstydzi się pomodlić przed kolacją w eleganckiej restauracji. W telewizyjnej reklamie popularnych poduszek właściciel fabryki występuje z krzyżykiem wystawionym na wierzch koszuli. Wielka sieć sklepów Hobby Lobby jest zamknięta w niedziele z powodów religijnych, oraz odmawia kupowania pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego usługi aborcyjne lub antykoncepcję. We Środę Popielcową prowadzący wieczorne programy informacyjne występują przed kamerami z popiołem na czole i nikt im tego nie pudruje, ani nie zmywa.
W Polsce, modlitwa przed jedzeniem w restauracji budzi zdziwienie, często zażenowanie - że przesada i dewocja. W USA jesteś wolny, więc masz prawo być kim chcesz i głosić to całemu światu; masz prawo publicznie żyć na chwałę Pana. W Europie też masz prawo... ale jest ono bardzo ograniczone. Wierzyć wolno i głosić wolno, ale w domu, dyskretnie, po cichu w kruchcie, ale już nie w pracy, szkole, tylko raczej w rodzin kole. Stewardessom zabrania się nosić medaliki, aby nie obrażać muzułmanów.
Na amerykańskich dolarach jest napisane „Wiara nasza w Bogu” (nie w mamonie). Bóg jest wykuty w kamieniu na fasadach budynków publicznych, sądów. USA to państwo świeckie, ale jednocześnie państwo należące do ludzi wierzących. W Europie państwa też są świeckie, ale nie należą do obywateli tylko do władzy świeckiej.

- Jak tak Pana słucham to ciśnie mi się na usta tylko jedno – Boże błogosław Amerykę!

- Tymi słowami politycy w USA kończą oficjalne przemówienia, bo tam to nie obciach, tylko normalka. Chciałbym, by nasi zaczęli postępować podobnie: Boże błogosław Polsce! po przemówieniu. My z Rachoniem w TVP robimy to na naszą miarę rozpoczynając wejścia od Szczęść Boże! Dajemy przykład i świadectwo, bo ostatecznie z tego będziemy rozliczeni, a nie z oglądalności. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Czy chleb i wino do Eucharystii można nabyć w supermarketach?

2018-03-16 10:38

xJD/ KKBiDS/ BPKEP, tk/KAI / Warszawa

O potrzebie weryfikacji produkcji, przechowywania oraz sprzedawania chleba i wina, przeznaczonych jako materia do sprawowania Eucharystii przypomniał podczas zakończonego w środę zebrania plenarnego Episkopatu bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Poinformował też biskupów o pierwszym spotkaniu powołanego do tego celu Zespołu ds. weryfikacji materii Eucharystii, które miało miejsce 28 lutego w Warszawie.

Wolfgang Cibura/Fotolia.com

Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii jest odpowiedzią na sugestię zawartą w liście Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 15 czerwca 2017 roku. Dotyczy ona powołania właściwej instytucji i powierzenia jej lub istniejącemu już podmiotowi, odpowiedzialności za konieczną weryfikację produkcji, przechowywania oraz sprzedawania chleba i wina, przeznaczonych jako materia do sprawowania Eucharystii.

Watykański dokument zwraca uwagę, że podczas gdy „jeszcze do niedawna wytwarzaniem chleba i wina do Eucharystii zajmowały się na ogół wspólnoty zakonne, dzisiaj chleb ten i wino można także nabyć w sklepach, supermarketach czy za pośrednictwem internetu”.

Aby uniknąć „wątpliwości związanych z ważnością materii eucharystycznej, Kongregacja sugeruje ordynariuszom, aby "wydali w tej sprawie odpowiednie wskazania i zagwarantowali jakość materii eucharystycznej odpowiednimi certyfikatami”.

Ponadto biskupi winni przypominać swym księżom „o spoczywającym na nich obowiązku czuwania nad tymi, którzy przygotowują chleb i wino do celebracji i nad odpowiednią jakością samej materii”. Mają też „poinformować producentów chleba i wina do Eucharystii o normach związanych z ich produkcją i domagać się” ich bezwzględnego przestrzegania.

W piśmie przypomniano istniejące w tej materii ustalenia Kościoła, m.in. to, że chleb do Najświętszej Ofiary winien być „niekwaszony, czysto pszenny i świeżo upieczony”, a dodawanie do niego „innych substancji, jak owoce, cukier czy miód, to poważne nadużycie”. Hostie mają przygotowywać osoby uczciwe, kompetentne i wyposażone w odpowiednie narzędzia.

Wino do Eucharystii „powinno być naturalne, z winogron, czyste i nie zepsute, bez domieszki obcych substancji”. Należy je dobrze przechowywać i nie może skwaśnieć. Bezwzględnie zakazane jest „używanie wina, którego prawdziwość i pochodzenie byłyby wątpliwe”, chodzi bowiem o ważność sakramentu. Pod żadnym pretekstem nie można używać w tym celu innych napojów.

Zgodnie z watykańską sugestią skierowaną do wszystkich Episkopatów, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Adam Bałabuch powołał Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii. Trzyosobowy Zespół tworzą: ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki z Włocławka, ks. dr Jakub Dębiec z Gniezna i ks. dr Bartłomiej Matczak z Olsztyna.

Pierwsze spotkanie Zespołu było poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym. Dotyczyło zarówno formy pracy samego Zespołu, jak również określenia procedur, które miałyby obowiązywać osoby trudniące się produkcją i dystrybucją wina oraz chleba do sprawowania Eucharystii.

W polskim Kościele obowiązują Wytyczne w sprawie materii Eucharystii, które Konferencja Episkopatu Polski przyjęła mocą uchwały z 7 października 2015 roku. Dostępne są one na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Abp Kupny poświęcił samochód dla niepełnosprawnych

2018-03-16 21:06

Anna Buchar

Anna Buchar

Dziś abp Józef Kupny poświęcił samochód, który będzie służył podopiecznym warsztatu terapii zajęciowej w Małkowicach.

Zobacz zdjęcia: Samochód dla niepełnosprawnych

- Przed poświęceniem zgromadziliśmy się w katedrze wrocławskiej, żeby wspólnie odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w którym udział wzięły osoby chore i niepełnosprawne. Ich cierpienie i choroba są wpisane w tajemnicę życia człowieka na ziemi. Niepełnosprawni na co dzień mają ścisły związek z ciepiącym Chrystusem, dlatego ogromnie cieszę się, że już drugi taki samochód będzie służył naszym niepełnosprawnym – mówił metropolita wrocławski.

Warsztat terapii zajęciowej w Małkowicach prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem