wielcy Polacy: prof. Włodzimierz Krukowski

Zasłużony w Niemczech, zamordowany przez Gestapo

Jest wielkim paradoksem, że wspaniały naukowiec, który zdobywał wiedzę na niemieckiej wyższej uczelni, a następnie przez lata rozwijał technikę pomiarową z korzyścią dla niemieckiego przemysłu, został przez Niemców zamordowany

Zobacz

polskie sprawy

Virtuti Militari w czasach pokoju

Na temat konieczności posiadania armii, choć przecież wydawane na nią pieniądze można przeznaczyć na lepsze cele: oświatę, ochronę zdrowia, kulturę itp., napisano i powiedziano już wiele.

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij
Pakiet świąteczny 4

Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem

List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Wielkanoc 2009 r.

2012-11-19 12:00

Polub nas na Facebooku!

Umiłowani Diecezjanie,

(…) Chrystus zmartwychwstał i żyje - głosi Ewangelia z Nocy Paschalnej. Jest z nami już teraz po wszystkie dni i będzie z nami aż do skończenia świata. Czeka też na nas w domu swego Ojca. Będzie nas tam radował okazaniem swojego oblicza w wieczności. „Nie bójcie się” mówi do nas anioł przy odsuniętym kamieniu grobowym, jak powiedział do kobiet w ów Wielkanocny Poranek. (…)
Zmartwychwstanie Jezusa ukrzyżowanego jest faktem. W roku św. Pawła Apostoła otwórzmy zwłaszcza serca na argumentacje zawarte w jego Listach.
Przez chrzest zostaliśmy złączeni w jedno z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, umarliśmy wtedy dla grzechu i jego zniewoleń, weszliśmy w nowe życie - możemy więc już żyć dla Boga. Słuchaliśmy tych słów w liturgii Nocy Paschalnej. „Jeśliśmy razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajmy już tylko tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga”. Dążmy do tego, co w górze, czyli do wieczności, nie do tego, co na ziemi, co przemija, co ciągle umyka nam z rąk. Ukryjmy się zatem z Chrystusem w Bogu. Nie obawiajmy się umierać dla tego, co złe - woła do nas św. Paweł we Mszy św. w ciągu dnia. W zmartwychwstanie Chrystusa i nasze w Nim zmartwychwstanie trzeba uwierzyć i konsekwentnie je przyjąć. Bez tego wiara nasza jest na próżno; jest pusta i bezowocna. (...)

Umiłowani Diecezjanie,

(...) Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa bardzo się łączy z prawdą o kapłaństwie. Chrystus przez śmierć na krzyżu złożył ofiarę za grzechy i stał się przez to Pośrednikiem, czyli Arcykapłanem ludzkości. Jego ofiara została przyjęta przez Ojca, który wskrzesił z martwych swojego Syna. Wszyscy w tej ofierze uczestniczymy i dzięki temu możemy być zbawieni. Ofiara ta uobecnia się jednak w Kościele dzięki kapłaństwu sakramentalnemu tych, których Bóg do tego powołuje. I tak z historią zbawienia najściślej wiąże się kapłaństwo sług Chrystusa. W Wielki Czwartek rozpamiętywaliśmy ustanowienie nie tyko Eucharystii, ale i kapłaństwa, bo to najściślej jest z Nią związane. Kapłani są też sługami Chrystusa Zmartwychwstałego, uobecniają Go przez sprawowanie sakramentów i głoszą przez słowo i dawanie świadectwa życiem z wiary. Biada im, gdyby nie głosili Ewangelii (por. 1 Kor. 9, 16). Chrystus zaraz po Zmartwychwstaniu ukazując się kobietom jerozolimskim kazał im iść do Apostołów i im zlecił głoszenie radości i nadziei Zmartwychwstania.
W naszych czasach zaczyna nas ogarniać niepokój o odpowiednią ilość głosicieli Ewangelii. Przy coraz bowiem większym zagubieniu się moralnym i religijnym ludzi, potrzeba ich wielu. „Żniwo wielkie a robotników mało” (Mt 9, 37). Nic dziwnego, że papież Benedykt XVI zapowiedział ogłoszenie 17 czerwca Roku kapłańskiego. Po Roku św. Pawła Apostoła mamy więc Rok kapłański. Czy nie ma w tym jakiejś szczególnej wymowy? Świat chrześcijański musi się zmobilizować wokół intensywniejszych działań na rzecz powołań kapłańskich i oczywiście powołań zakonnych. Okazją do ogłoszenia roku kapłaństwa jest 150-lecie od śmierci wielkiego kapłana, św. Jana Marii Vianneya, który swoim gorliwym i ewangelicznym życiem poruszył ówczesny świat.
Ogłaszam w związku z tym i ja w naszej archidiecezji zdecydowane zwiększenie wysiłków na rzecz modłów o świętość kapłanów i osób żyjących konsekracją, a także działalność powołaniową. Wydaję też dekret wznawiający Duszpasterstwo Powołań Archidiecezji Częstochowskiej. Na jego podstawie troska o powołania do naszego Wyższego Seminarium Duchownego otrzymuje strukturę organizacyjną. Wzywam do Apostolstwa Modlitwy o powołania w archidiecezji częstochowskiej, organizowania „Seminarium w diasporze” dla młodych, zainteresowanych wstąpieniem do seminarium. Zachęcam też do zorganizowania się we Wspólnocie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Nasi wierni mało również wiedzą o istnieniu „Niezwykłej szkoły”, jak mówimy, którą jest Niższe Seminarium Duchowne i przy nim Liceum Ogólnokształcące cieszące się wysokim poziomem w kształceniu wiedzy humanistycznej. Wzywam do modlitwy w miesiącu maju i czerwcu za kapłanów, osoby konsekrowane i o powołania. Oczywiście, wszystko to wiąże się z dobrym życiem rodzin i dlatego w modlitwie tej nie może zabraknąć szczególnej troski o małżeństwa chrześcijańskie i poziom duchowy w rodzinach.
Pragnę też, Drodzy Diecezjanie, zapowiedzieć rozpoczynający się w naszej archidiecezji Rok zawierzenia Maryi. Równo 30 lat temu Sługa Boży Jan Paweł II nawiedził Częstochowę. Na Jasnej Górze miał swoją ambonę dla całej Polski. Tam też nazwał się po raz pierwszy „człowiekiem zawierzenia Maryi”. To dla nas, żyjących w Częstochowie i na terenie archidiecezji jest wielkim zobowiązaniem. Dlatego w dniach 4, 5, 6 czerwca przeżyjemy wielkie dni zawierzenia. Odprawiać będziemy tak, jak 30 lat temu spotkania modlitewne, za Kościół Święty i Ojca Świętego przy kościele św. Zygmunta. W archikatedrze zgromadzi się młodzież, księża i chorzy. Uroczystą Eucharystię odprawimy na Jasnej Górze, po procesji Alejami Najświętszej Maryi Panny idąc śladami Jana Pawła II.

Reklama

Umiłowani Bracia i Siostry,

(...) Modlę się, by Jezus był z Wami w dniach wiosennych i letnich. Już wnet uroczystości Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze i w innych naszych sanktuariach: pielgrzymka rolników do Gidel, do Dankowa, Kłobucka i Bęczkowic. Gorąco zapraszam. Naprawdę bardzo potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy Matki. Niech nam Ona sprzyja z Jasnej Góry i naszych sanktuariów.
Z głębi serca wraz z biskupami Antonim i Janem błogosławię.

† Stanisław Nowak, Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, Wielki Czwartek 2009 r.

Tytuł został nadany przez redakcję

Edycja częstochowska 17/2009

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369-43-00

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Polityk, który pozostał człowiekiem EDYTORIAL

Chrystus nie jest wystarczająco miłowany, za mało ludzi przychodzi, by Go czcić i adorować. »
Abp Marek Jędraszewski

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas