Reklama

Petycja do prezes Trybunału Konstytucyjnego

XII Zjazd Przemyślan za nami

2012-11-19 12:01


Edycja przemyska 40/2009

W dniach 4-6 września br. odbył się XII Zjazd Przemyślan - doroczna impreza Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Uczestnicy Zjazdu, a zwłaszcza przybyli z różnych stron goście, mogli podziwiać Muzeum Ziemi Przemyskiej, w którego siedzibie nastąpiło uroczyste otwarcie Zjazdu

Niezwykłą atrakcją pierwszego dnia Zjazdu była wizyta w zakładzie produkcji oświetlenia „Lis-Poland” oraz koncert Zespołu „Port Przemyśl” prezentującego szanty. W drugim dniu Zjazdu najodważniejsi i odporni na deszcz oraz zimno wyjechali wyciągiem krzesełkowym na Zniesienie, aby podziwiać panoramę zmieniającego się z roku na rok Przemyśla. Najstarszy uczestnik, dr Jerzy Klepacki z Bydgoszczy, pomimo swoich 96 lat uczestniczył w wjeździe na stok i podzielił się refleksjami, wspomnieniami ze swojego życia w Przemyślu w okresie międzywojennym i w czasie II wojny, kiedy to pełnił funkcję ordynatora w Szpitalu Żydowskim przy ul. Glinianej, obecnie Rakoczego.
Po południu, przy pięknej, słonecznej już aurze odbyło się ognisko - „Spotkanie pokoleń” w Ruszelczycach, integrujące młode i starsze pokolenie przemyskich harcerzy z członkami i sympatykami Towarzystwa. Wspomnienia o przedwojennym i powojennym Przemyślu, przeplatane zabawami ruchowymi i piosenkami, na pewno na długo pozostaną w pamięci uczestników.
W niedzielę, po uroczystej Mszy św. w kościele Ojców Karmelitów Bosych, uczestnicy oraz przeor o. Paweł Ferko i ks. płk. Wojciech Warchoła, kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, odwiedzili cmentarze, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach odnowionych przez Komitet Ochrony Starych Cmentarzy - sekcję Towarzystwa. Na Głównym Cmentarzu odremontowano grobowiec ks. Józefa Wiejowskiego (wiceprezesa Towarzystwa Upiększania Miasta z 1912 r. (wcześniejsza nazwa Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu), szambelana papieskiego, szczególnie zasłużonego obywatela miasta Przemyśla. Ponadto zrekonstruowano i odrestaurowano nagrobek burmistrza z XIX wieku, adwokata Stanisława Nałęcz Skałkowskiego. Na cmentarzu Zasańskim, w miejsce skorodowanego doszczętnie krzyża i ziemnego grobu, postawiono nagrobek płk. Franciszkowi Stutzmannowi, odznaczonemu krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych z okuciem, medalem pamiątkowym za wojnę 1918-21, medalem, 10-lecia Odzyskania Niepodległości, odznaką Przyczółek Kijów.
Przewodnicząca Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy, Alicja Chruścicka podkreśliła: „Ziemna mogiła płk. Franciszka Stutzmanna była przez dziesiątki lat miejscem zrzucania zbędnych kwiatów i wypalonych zniczy oraz innych śmieci. Apeluję do mieszkańców Przemyśla o szacunek dla zmarłych, zwłaszcza dla powstańców listopadowych, styczniowych, a także obrońców Ojczyzny i osób zasłużonych dla miasta, których walka i praca niosły temu miastu pomyślność i rozwój. Apeluję również o zgłaszanie zapomnianych nagrobków oraz informacji o losach spoczywających w nich osób. Zachęcam do hojności podczas «Kwesty 2009», którą organizuje Towarzystwo w dniach od 31X do 2 XI br. przy bramach przemyskich. Zachęcam też sponsorów do wpłat w miesiącu listopadzie br. na konto bankowe, z zaznaczeniem celu wpłaty”.
Na zakończenie Zjazdu, na Zebraniu Sprawozdawczym Członków Towarzystwa powołano Komitet Obchodów Jubileuszu 120-lecia Towarzystwa, który przypadnie w przyszłym roku oraz poinformowano zgromadzonych o zgodzie Prezydenta m. Przemyśla na rozprowadzenie cegiełek z przeznaczeniem na wykonanie i nadanie Towarzystwu sztandaru.
W związku z pracą nad książkowym wydaniem monografii Towarzystwa zwracamy się do społeczeństwa i byłych członków Towarzystwa o podzielenie się informacjami i ciekawostkami dotyczącymi historii naszego 119-letniego Towarzystwa.

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu 37-700 Przemyśl, Rynek 5; www.tppir, przemysl.pl Tel. (fax) 016 678 31 45, e-mail: zarzad.tppir@gmail.com

"Szczęść Boże" czy... "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus"?

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 6/2003

Piotr Drzewiecki

Ostatnio jedna z kobiet zapytała mnie jakby z pewnym wyrzutem: "Proszę księdza, zauważam z niepokojem, że ostatnimi laty coraz modniejsze w ustach duchownych, kleryków, sióstr duchownych jest pozdrowienie: «Szczęść Boże» zamiast «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus». Nawet ksiądz, który przyszedł do mnie po kolędzie, pozdrowił nas słowami «Szczęść Boże». To nie jest przywitanie chwalące Boga. Kiedyś w taki sposób pozdrawiano osoby pracujące: «Szczęść Boże w pracy» i wówczas padała odpowiedź: «Bóg zapłać». Dzisiaj kiedy słyszę «Szczęść Boże», od razu ciśnie mi się na usta pytanie: do czego, skoro nikt nie pracuje w tej chwili? Nie wiem, co o tym myśleć. Według mnie to nie jest w pełni chrześcijańskie pozdrowienie".
No cóż, wydaje się, że powyższa interpretacja pozdrowień chrześcijańskich jest uzasadniona. Ale chyba może za bardzo widać tutaj przyzwyczajenie do tego, co jest tradycją wyniesioną z dziecinnych lat z domu rodzinnego. Pamiętajmy jednak o jednym: to, co jest krótsze, a mam tu na myśli zwrot "Szczęść Boże", niekoniecznie musi być gorsze.
Owszem, pozdrowienie "Szczęść Boże" jest krótsze i z tego powodu częściej stosowane. Ale ono ma swoją głęboką treść, która nie tylko odnosi się do ciężkiej, fizycznej pracy. To w naszej tradycji związano to pozdrowienie z pracą. A przecież życzenie szczęścia jest związane z tak wieloma okolicznościami. Bo jest to ludzkie życzenie skierowane do Boga, stanowiące odpowiedź na całe bogactwo życia człowieka. I jest tu wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność; wyznanie wiary, że to, co jest ludzkim życzeniem, spełnić może tylko Bóg. To szczęście ma pochodzić od Niego. Mamy tu więc skierowanie uwagi na Boga i naszą od Niego zależność. Zależność, w którą wpisana jest Boża życzliwość dla człowieka. Tak oto odsłania się nam głębia tego skromnego pozdrowienia "Szczęść Boże". Czyż to mało?
Poza tym życzyć szczęścia od Boga, to znaczy życzyć Bożego błogosławieństwa. A jak jest ono cenne, świadczy opisana w Księdze Rodzaju nocna walka patriarchy Jakuba z aniołem, której celem jest m.in. uzyskanie błogosławieństwa w imię Boga: "Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz" (por. Rdz 32, 25-32). I tu znów odsłania się znaczenie naszego pozdrowienia "Szczęść Boże". Jest to prośba o udzielenie przez Boga błogosławieństwa, czyli prośba o uszczęśliwienie człowieka, a więc ogarnięcie go Bożą łaską. Z tym łączy się życzenie osiągnięcia szczęścia wiecznego, którego wszelkie szczęście doczesne jest zapowiedzią i obrazem.
Nie chciałbym jednak być źle zrozumiany. To, że piszę tak wiele o pozdrowieniu "Szczęść Boże", nie znaczy automatycznie, iż chcę przez to podważać pierwszeństwo pozdrowienia "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Moją intencją jest jedynie odkrycie głębokiej wartości wypowiedzenia słów "Szczęść Boże" przy spotkaniu dwóch osób.
A na koniec pragnę przytoczyć - niejako w formie argumentu na poparcie moich rozważań - słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział 10 czerwca 1997 r. w czasie wizyty w Krośnie: "Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie «Szczęść Boże» i «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus». Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia (bliźnim). W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuście, aby ją wam odebrano".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Koncert kolęd 2019

Orszak Trzech Króli w Miłakowie

2019-01-15 20:57

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2019 roku w całej Polsce, w miastach i na wioskach odbywały się Orszaki Trzech Króli, które gromadziły tłumy ludzi. Najstarszym Orszakiem w Archidiecezji Warmińskiej, jak i w województwie warmińsko-mazurskim jest organizowany w Miłakowie.

Tegoroczne hasło Orszaku Trzech Króli „Odnowi oblicze ziemi” wpisuje się w pierwszą pielgrzymkę i czterdziestą rocznicę pobytu Papieża Świętego Jana Pawła II w Naszej Ojczyźnie - podkreślił Zbigniew Atrachimowicz przewodniczący Rady Mieszkańców.

I tym razem parafianie licznie zgromadzili się w kościele franciszkańsko-parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie na Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Manswet Rzepka z klasztoru w Józefowie, były wieloletni misjonarz w Libii. W koncelebrze brali udział: o. Arkadiusz Czaja – gwardian klasztoru oraz zaproszony jako gość ks. kanonik Janusz Koniec. Po Mszy Świętej wierni udali się na przemarsz, który prowadził z kościoła do domu kultury, gdzie odbyło się wspólne kolędowanie.

Całą uroczystość poprowadzili: o. Arkadiusz Czaja oraz Zbigniew Atrachimowicz. W ramach kolędowania przygotowano dużo atrakcji, wśród których były „Jasełka” w wykonaniu przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Świętego Jana Pawła II z Miłakowa pod kierunkiem nauczycieli Mirosławy Kaszeta i Beaty Kalisz, a także występ zespołu dziecięcego działającego przy Miłakowskim Domu Kultury, prowadzonego przez Danutę Melnyk. Swój repertuar kolęd zaprezentował także chór parafialny „Oremus” z Miłakowa, który jest znany w środowisku artystycznym dzięki profesjonalnemu prowadzeniu go przez dyrygent Honoratę Siergun.

Chór koncertował już w wielu miejscach w naszym regionie, uświetniając wydarzenia religijne i kulturalne. Na szczególną uwagę zasługuje również piękny występ zespołu folklorystycznego „Warmianki”. Zespół ten posiada długą tradycję artystyczną, a co za tym idzie bogatą kolekcję zdobytych nagród na festiwalach w kraju. Osiągnięcia te zespół zawdzięcza doświadczonemu dyrygentowi Jerzemu Mudry z Morąga. Natomiast gwiazdą spotkania kolędowego była światowej sławy piosenkarka Krystyna Giżowska, która zaprezentowała kolędy i pastorałki oraz na prośbę osób przybyłych na uroczystości, także swoje wielkie przeboje.

Pani Giżowska kilkakrotnie bisowała, a widownia nagradzała ją gromkimi oklaskami na stojąco. Uczestnicy, jak i Artystka oraz przybyli z nią muzycy byli pod wielkim wrażenie dobrej organizacji Orszaku Trzech Króli w Miłakowie. Pani Giżowska nie omieszkała wspomnieć o czasach, gdy razem na jednej scenie występowała z o. Arkadiuszem obecnym przełożonym klasztoru w Miłakowie, gdy nie był on jeszcze zakonnikiem i również jako artysta występował na scenie w Polsce, a także na scenach wielu krajów europejskich. Należy podkreślić, że profesjonalna organizacja wydarzeń religijnych jak i artystycznych oraz klimat, jaki czynią franciszkanie i parafianie z Miłakowa przyciąga również ludzi z odległych miejscowości. Wśród uczestników uroczystości były także władze samorządowe na czele z Burmistrzem Miłakowa Krzysztofem Szulborskim i Radnym Powiatu Ostródzkiego Zbigniewem Zabłockim.

Klasztor Franciszkanów w Miłakowie stał się ostatnimi czasy znaczącym w Polsce ośrodkiem wydarzeń religijnych i kulturalnych, co przyczyniło się do wzrostu frekwencji wiernych uczestniczących w liturgii nabożeństw i udzielanych sakramentów świętych w Parafii. O. Gwardian na zakończenie podziękował wszystkim za uczestnictwo, podkreślając, że: „Orszak jak i wszystkie inne wydarzenia, które miały miejsce w naszej Parafii są wspólnym dziełem parafian i franciszkanów, czynione na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego. Jesteście ludźmi wielkiego serca, którzy zawsze przychodzą z pomocą w każdej dobrej, szlachetnej inicjatywie. Można Was opisać językiem poezji: ludzie piękni o pięknym sercu. A widok radości na twarzy osób, dla których poświęcamy czas i siły to najlepsze dla nas podziękowanie i zapewnienie, że to co czynimy jest nadal potrzebne nam wszystkim, w naszej wspólnej drodze ku świętości”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem