Reklama

XII Zjazd Przemyślan za nami

2012-11-19 12:01


Edycja przemyska 40/2009

W dniach 4-6 września br. odbył się XII Zjazd Przemyślan - doroczna impreza Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Uczestnicy Zjazdu, a zwłaszcza przybyli z różnych stron goście, mogli podziwiać Muzeum Ziemi Przemyskiej, w którego siedzibie nastąpiło uroczyste otwarcie Zjazdu

Niezwykłą atrakcją pierwszego dnia Zjazdu była wizyta w zakładzie produkcji oświetlenia „Lis-Poland” oraz koncert Zespołu „Port Przemyśl” prezentującego szanty. W drugim dniu Zjazdu najodważniejsi i odporni na deszcz oraz zimno wyjechali wyciągiem krzesełkowym na Zniesienie, aby podziwiać panoramę zmieniającego się z roku na rok Przemyśla. Najstarszy uczestnik, dr Jerzy Klepacki z Bydgoszczy, pomimo swoich 96 lat uczestniczył w wjeździe na stok i podzielił się refleksjami, wspomnieniami ze swojego życia w Przemyślu w okresie międzywojennym i w czasie II wojny, kiedy to pełnił funkcję ordynatora w Szpitalu Żydowskim przy ul. Glinianej, obecnie Rakoczego.
Po południu, przy pięknej, słonecznej już aurze odbyło się ognisko - „Spotkanie pokoleń” w Ruszelczycach, integrujące młode i starsze pokolenie przemyskich harcerzy z członkami i sympatykami Towarzystwa. Wspomnienia o przedwojennym i powojennym Przemyślu, przeplatane zabawami ruchowymi i piosenkami, na pewno na długo pozostaną w pamięci uczestników.
W niedzielę, po uroczystej Mszy św. w kościele Ojców Karmelitów Bosych, uczestnicy oraz przeor o. Paweł Ferko i ks. płk. Wojciech Warchoła, kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, odwiedzili cmentarze, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach odnowionych przez Komitet Ochrony Starych Cmentarzy - sekcję Towarzystwa. Na Głównym Cmentarzu odremontowano grobowiec ks. Józefa Wiejowskiego (wiceprezesa Towarzystwa Upiększania Miasta z 1912 r. (wcześniejsza nazwa Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu), szambelana papieskiego, szczególnie zasłużonego obywatela miasta Przemyśla. Ponadto zrekonstruowano i odrestaurowano nagrobek burmistrza z XIX wieku, adwokata Stanisława Nałęcz Skałkowskiego. Na cmentarzu Zasańskim, w miejsce skorodowanego doszczętnie krzyża i ziemnego grobu, postawiono nagrobek płk. Franciszkowi Stutzmannowi, odznaczonemu krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych z okuciem, medalem pamiątkowym za wojnę 1918-21, medalem, 10-lecia Odzyskania Niepodległości, odznaką Przyczółek Kijów.
Przewodnicząca Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy, Alicja Chruścicka podkreśliła: „Ziemna mogiła płk. Franciszka Stutzmanna była przez dziesiątki lat miejscem zrzucania zbędnych kwiatów i wypalonych zniczy oraz innych śmieci. Apeluję do mieszkańców Przemyśla o szacunek dla zmarłych, zwłaszcza dla powstańców listopadowych, styczniowych, a także obrońców Ojczyzny i osób zasłużonych dla miasta, których walka i praca niosły temu miastu pomyślność i rozwój. Apeluję również o zgłaszanie zapomnianych nagrobków oraz informacji o losach spoczywających w nich osób. Zachęcam do hojności podczas «Kwesty 2009», którą organizuje Towarzystwo w dniach od 31X do 2 XI br. przy bramach przemyskich. Zachęcam też sponsorów do wpłat w miesiącu listopadzie br. na konto bankowe, z zaznaczeniem celu wpłaty”.
Na zakończenie Zjazdu, na Zebraniu Sprawozdawczym Członków Towarzystwa powołano Komitet Obchodów Jubileuszu 120-lecia Towarzystwa, który przypadnie w przyszłym roku oraz poinformowano zgromadzonych o zgodzie Prezydenta m. Przemyśla na rozprowadzenie cegiełek z przeznaczeniem na wykonanie i nadanie Towarzystwu sztandaru.
W związku z pracą nad książkowym wydaniem monografii Towarzystwa zwracamy się do społeczeństwa i byłych członków Towarzystwa o podzielenie się informacjami i ciekawostkami dotyczącymi historii naszego 119-letniego Towarzystwa.

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu 37-700 Przemyśl, Rynek 5; www.tppir, przemysl.pl Tel. (fax) 016 678 31 45, e-mail: zarzad.tppir@gmail.com

Reklama

Nigeria: zamordowano 120 chrześcijan – media milczą

2019-03-19 13:33

ts (KAI) / Wiedeń

Od lutego w Nigerii zamordowano ponad 120 chrześcijan, ostatnio 52 w miniony poniedziałek. Informując o tym katolicki portal internetowy kath.net dziwi się, że ta wiadomość nie znalazła się w serwisach żadnej agencji informacyjnej, nie było żadnej wiadomości telewizyjnej. Milczą o tym także przedstawiciele Kościoła, nie tylko katolickiego.

Wiesław Ochotny
„Jezus, chcąc zdobyć człowieka, oddał wszystko, co miał: pozbawił się bóstwa i poświęcił się aż do śmierci krzyżowej”

Agencja cytuje doniesienia „Christian Post”, według której bilans ostatniego ataku na chrześcijan, to nie tylko 52 zamordowanych, ale także kilkadziesiąt osób ciężko rannych i zniszczone 143 domy w wioskach Inkirimi, Dogonnoma i Ungwan Gora. Dzień wcześniej we wsi Ungwan Barde w regionie Kajuru zamordowano 17 chrześcijan. Pod koniec lutego podczas ataku w Maro zamordowano 38 chrześcijan i spalono kościół.

Nigeria jest obecnie na 12 miejscu wśród krajów świata, najbardziej prześladujących chrześcijan. Według chrześcijańskiej organizacji wspierającej i monitorującej prześladowanych chrześcijan „Open Doors” w 2018 roku muzułmańscy bojownicy zamordowali w tym kraju tysiące wyznawców Chrystusa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

25 lat parafilanego zespołu Caritas "Betania" w Myślenicach

2019-03-23 20:31

Justyna Tyrka, Dominika Stoszek | Archidiecezja Krakowska

- Dzisiejsze święto jest świętem uwielbienia Boga i dziękczynienia za ludzkie serca: te obdarowywane i obdarowujące. Jednocześnie jest świętem radości, że pośród nas jest Pan, który jest samą miłością, naszym największym skarbem i pragnieniem. – mówił abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św. z okazji jubileuszu 25-lecia Parafialnego Zespołu Caritas „Betania” w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach.

Ks. Marcin Filar | Parafia Myślenice

Na początku homilii arcybiskup powitał księży posługujących w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach, w tym Proboszcza – ks. kanonika Zdzisława Balona, Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz wszystkich zebranych wiernych.

– Dzisiejszy dzień to okazja, by wysławiać Boga za dobroć, która jest w ludziach. Jest ona odbiciem tej najwyższej i jedynej, budzącej wzruszenie miłości Pana Boga do nas. Miłości miłosiernej – mówił arcybiskup

Metropolita krakowski nawiązał do ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym.

– Przypowieść ta oddaje prawdę o ludzkich losach, mówi o niewierności, braku roztropności, wzgardzie wobec najbliższych, możliwości dostąpienia dobra, które się otrzymuje za darmo od rodziców, o tęsknocie ojca za dzieckiem, o nawróceniu. – podkreślił. – Miłość Boga przybiera kształt tej przypowieści: jej odbicie możemy odszukać w postawie ojca, który wybiega na spotkanie swego syna i przygotowuje dla niego ucztę.

Synem marnotrawnym stał się Naród Wybrany, przez wieki otaczany przez Boga miłością i troską. Jest nim również, jak stwierdził arcybiskup, cała ludzkość, która współcześnie nie potrafi dostrzec tego, że Bóg, który stworzył ten świat, dał go nam i chce żebyśmy żyli na boski obraz i podobieństwo oraz na kształt jego miłości miłosiernej.

– Bóg jest dobrym ojcem i zesłał nam swojego Syna. Jezus nie zostawił ludzi ich nieszczęściom: wychodził do grzeszników, tych którzy szczególnie potrzebowali wsparcia i nadziei. Tak dzieje się Boże miłosierdzie. Jest to ciągłe wychodzenie Boga do człowieka. Jego najwyższy wyraz znalazł się w życiu, nauczaniu Jezusa Chrystusa, a swój punkt kulminacyjny osiągnęło w jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. – mówił metropolita. – Tylko dzięki ofierze Chrystusa możemy być dziećmi bożymi, cieszyć się radością i pokojem serca. Tych darów nigdy nie otrzymamy od świata, jedynie Bóg może nam je dać.

Ludzie, którzy nie mogą zaakceptować sposobu, w jaki Bóg wychodzi do grzesznika, prezentują postawę starszego syna. Przebywał on wciąż przy swoim ojcu i cieszył się jego miłością, ale nie mógł znieść sposobu w jaki ojciec powitał jego brata.

– Jakże często z taką logiką świata spotykamy się, gdy odczuwamy, że opór stawiany naszej miłości płynie ze złego serca i braku zrozumienia Bożego miłosierdzia. – stwierdził metropolita krakowski. Zgodnie ze słowami Jezusa mimo wszystko musimy być miłosierni, zwalczać zło dobrem.

Arcybiskup zwrócił uwagę zebranych na ogrom dobra, które dzieje się w związku z działalnością Parafialnego Zespołu Caritas „Betania”.

– Wszelkie dobre uczynki wobec ciała drugiego człowieka sprawiają, że w jego sercu pojawia się dobro. Dzięki takiemu postępowaniu budujemy wokół siebie świat dobroci. Ten świat jest odbłyskiem nieskończonej miłości miłosiernej Boga, jakiej każdy z nas tak bardzo potrzebuje. – podkreślił metropolita. – Wspólnoty miłości takie jak Parafialny Zespół Caritas „Betania” są realizacją nauczania Jana Pawła II, który nawoływał do budowania cywilizacji miłości i wyobraźni miłosierdzia.

25-lecie Parafialnego Zespołu Caritas „Betania” wpisuje się w obchody 50-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. Arcybiskup stwierdził, że owocem miłości wiernych wobec Maryi oraz wyrazem wdzięczności wobec Niej jest działalność Caritas „Betania”. Dzięki niemu rozprzestrzenia się na cały świat dobro i nadzieja, że miłość jest ponad wszystko.

– Prośmy Boga za przyczyną Matki Najświętszej, abyśmy nieśli płomień miłosierdzia innym i budzili radość i wdzięczność wobec Boga i drugiego człowieka. Bo przecież chodzi właśnie o to, aby budując więzi miłości miłosiernej wokół siebie i wobec siebie nawzajem, ostatecznie głosić światu, że jest Bóg będący samą miłością, który pragnie aby każdy z nas był pewien miłosierdzia- podkreślił na koniec abp Marek Jędraszewski.

Historia myślenickiej „Betanii” sięga początków lat 90., gdy ówczesny wikariusz ks. Piotr Sulek założył Wspólnotę Braci i Sióstr Jezusa z Betanii. Jego staraniem wyremontowano także „organistówkę” – budynek przy ul. 3 Maja, nazwanego później „Betanią”. Kapłan gromadził wokół siebie młodzież i osoby starsze gotowe nieść bezinteresowną pomoc osobom chorym i ubogim. W 1992 roku zespół charytatywny liczył 16 osób. W kolejnym roku, w styczniu, rozpoczęło działalność Biuro Charytatywne przyjmujące zgłoszenia o osobach potrzebujących wsparcia. Wydawano żywność, a w wyjątkowych sytuacjach udzielano także pomocy pieniężnej. W dniu 22 marca 1994 roku Zespół Charytatywny Betania przekształcił się w Parafialny Zespół Caritas „Betania”.

Dziś, podobnie, jak przed laty, „Betania” to wspólnota ludzi w każdym wieku. Łączy ich jedno – wielkie serce, z którego wypływa chęć bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy dla potrzebujących otwarte jest biuro charytatywne, odbywają się zbiórki żywności, wydawane są posiłki, można skorzystać z korepetycji. Zespół świadczy także pomoc poprzez wykup leków oraz wypożyczanie sprzętu medycznego. Troską objęte są osoby doświadczone przez klęski żywiołowe. Wiele uwagi poświęca się osobom głuchoniemym. Co roku organizowany jest wakacyjny obóz dla osób niepełnosprawnych oraz Wigilia dla samotnych, a co miesiąc wolontariusze i podopieczni gromadzą się na wspólnej Eucharystii.

Po wygłoszonym słowie, metropolita krakowski pobłogosławił nowych wolontariuszy rozpoczynających posługę w „Betanii”. Zaś na koniec Eucharystii Zespół uhonorowano medalem „Bogaci w miłosierdzie” przyznawanym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem