Reklama

Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Starym Czarnowie

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 50/2002


Dekanat: Kołbacz
Siedziba: Stare Czarnowo, ul. Szczecińska 56
Liczba wiernych: 1 460
Proboszcz: ks. Stanisław Suzynowicz
Kościoły filialne: Chabowo - pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, Dobropole Gryfińskie - pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Wspólnoty: Rada Parafialna, Zespół Synodalny, Żywy Różaniec, ministranci i lektorzy
Czasopisma: "Arka", "Misje Dzisiaj", "Czas Serca", "Dzień Pański", "Niedziela" - 20 egzemplarzy

Stare Czarnowo jest dużą gminną wsią położoną na południowo-wschodnim krańcu Wzgórz Bukowych. Krzyżują się tu drogi do Szczecina, Pyrzyc i Gryfina. Wieś ta to dawna posiadłość Cystersów z Kołbacza (odległego o 4 km), którzy już w 1255 r. posiadali tu prawo do wolnego targu.
Pierwszy kościół wraz z cmentarzem powstał w Starym Czarnowie w południowym krańcu wsi w końcu XII w. W XV w. otrzymał rangę kościoła parafialnego. Zniszczony przez pożar w 1531 r. został odbudowany w XVI w. W 1826 r. poddano go gruntownej przebudowie w stylu neogotyckim. Podczas wojny wykorzystywany był jako magazyn. Doznał przez to poważnych zniszczeń. Kościół usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu w centralnej części nieczynnego cmentarza. Ma kształt prostokąta, do korpusu przylega pięcioboczne, węższe od niego prezbiterium. Do południowo-wschodniego narożnika przylega zakrystia. Od zachodu znajduje się nadbudowana nad zachodnią partią korpusu nawowego strzelista drewniana dwukondygnacyjna wieża zwieńczona ostrosłupowym hełmem z chorągiewką. Od strony zachodniej kościoła wystawiono pomnik dla uczczenia zmarłych strażaków z szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie (z napisem: "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek") i metalowy krzyż na pamiątkę jubileuszu dwutysiąclecia chrześcijaństwa. We wnętrzu są elewacje i drewniany strop gładko tynkowane. Wyposażenie jest współczesne, w prezbiterium znajduje się obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, kupiony przez wiernych w 1947 r. W oknach są witraże św. Piotra i św. Pawła projektu I. Kisielewskiej wykonane przez B. Ratajskiego w 1980 r.
Od zakończenia wojny do 1946 r. Stare Czarnowo sporadycznie obsługiwał ks. Jan Palica. Poświęcił on kościół dla kultu katolickiego 25 marca 1946 r. W kwietniu 1946 r. przejęli placówkę Salezjanie. Parafię erygowano 1 czerwca 1951 r.
Administrowali nią księża Bolesław Wyszomirski (1949-50), Henryk Ignaczewski (1950-55), Stanisław Bielski (1955-57), Mieczysław Haniewski (1957-76), Czesław Żytelewski (1976-93), Henryk Mularski (1993-94), Alojzy Kegel (1994-2001). Od 7 sierpnia 2001 r. proboszczem jest tu ks. Stanisław Suzynowicz.
W parafii zastałem ks. Alojzego Kegla, który przepracował tu osiem lat. Emerytowany proboszcz przybył z Kąt w archidiecezji krakowskiej, by w okresie urlopowym służyć ponownie swoją pomocą. W czasie moich odwiedzin błogosławił parę zawierającą związek małżeński. Wkrótce przybył też proboszcz ks. Stanisław Suzynowicz. Ks. Stanisław święcenia kapłańskie przyjął 24 kwietnia 1982 r. Pracował jako wikariusz: w Barlinku w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w Szczecinie w parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i w parafii pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Książąt Pomorskich. Następnie został proboszczem w parafii Raduń k. Choszczna, Żabnicy k. Gryfina, był również kapelanem Zachodniopomorskiego Szpitala Specjalistycznego w Gryficach.
Ku mojemu zdziwieniu po uroczystościach kościelnych Ksiądz Proboszcz zaprzęgnął konia do wyremontowanej przez siebie bryczki i ruszyliśmy polną drogą prowadzącą nasypem dawnej kolejki wąskotorowej w kierunku Kołbacza. Bryczka powiozła parę młodożeńców z kościoła na wesele. To jeden z niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania funduszy na planowane w parafii inwestycje. Innym jest budowa domowych kominków.
Ponownie spotkałem ks. Stanisława na Diecezjalnym Święcie Plonów 2002 r. w Pyrzycach. Delegacja parafian przybyła z pięknym wieńcem dożynkowym wykonanym w formie łodzi. Wróciliśmy do Starego Czarnowa, gdzie Ksiądz Proboszcz pokazał mi w dużym budynku poniemieckiej plebanii obszerne, suche piwnice. Dzielił się też planami ich zagospodarowania. W pomieszczeniach tych znaleźć ma miejsce parafialna kawiarenka, pokój spotkań (czytelnia) z kominkiem, turystyczna kuchnia, caritasowska stołówka dla potrzebujących. Obok plebanii w ogrodzie ma powstać ogólnodostępny kort tenisowy.
Poznałem też jeden z kościołów filialnych, XIX-wieczny kościół w Dobropolu Gryfińskim, gdzie wierni czekali na powrót z uroczystości w Pyrzycach Proboszcza, by uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Ksiądz Stanisław w niedzielę odprawia cztery Msze św.: o godz. 8.30 w Glinnej, o 10.00 w Chabowie, o 11.30 w Starym Czarnowie i w Dobropolu Gryfińskim o godz. 13.00. W dzień powszedni podczas roku szkolnego w punktach filialnych odprawia się Mszę św. raz w tygodniu (w środę w Chabowie, w czwartek w Dobropolu, w piątek w Glinnej). W tej ostatniej miejscowości na razie brak jest kościoła, urządzono więc piękną kaplicę w dawnej świetlicy. W Glinnej powstał na skraju Puszczy Bukowej, niedaleko ogrodu dendrologicznego, nowy cmentarz wojskowy, jeden z dziesięciu w Polsce, na którym godny pochówek znajdą ekshumowane szczątki żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej. Groby około 5 tysięcy żołnierzy rozrzucone są obecnie w różnych miejscach województwa zachodniopomorskiego. Uroczystość poświęcenia cmentarza zgromadziła delegacje żołnierzy polskich i niemieckich oraz przedstawicieli czterech wyznań.
W ramach duszpasterstwa chorych Ksiądz Proboszcz obejmuje comiesięczną opieką 25 potrzebujących. Rocznie w parafii przyjmuje się 18 800 Komunii św. Grono ministranckie liczy łącznie 40 chłopców. Są dwie róże kobiet Żywego Różańca. Wierni angażują się w przygotowanie Grobu Pańskiego na Wielkanoc, szopki na Boże Narodzenie, ołtarzy w Boże Ciało. Ksiądz Proboszcz należy do komisji przeciwalkoholowej działającej w Urzędzie Gminy. Udostępnił salkę parafialną gminie na świetlicę socjoterapeutyczną i punkt informacyjno-konsultacyjny. Ks. Stanisław, mając doświadczenia zdobyte w duszpasterstwie akademickim (w Szczecinie), uważa za ważne formowanie katolickich elit. Skupił grupę studentów ze swojej parafii - co środę jest dla nich wieczorna Msza św. i spotkanie na plebanii. Kontynuuje (podobnie jak ks. Alojzy Kegiel) współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną, na pomoc której zawsze może liczyć. Naszą rozmowę na plebanii przerywa wizyta powracającej z uroczystości w Pyrzycach delegacji Klubu Kawaleryjskiego im. 12. Pułku Ułanów Podolskich. Miłośnicy jeździectwa i tradycji jazdy polskiej znajdują tu miłe przyjęcie. Kiedy bowiem dowiedzieli się, że ks. Stanisław jeździ konno, poprosili go o przyjęcie funkcji kapelana swego klubu. Ksiądz Kapelan otrzymał stopień rotmistrza. Podczas imprez klubowych dba o obrzędowość religijną ułanów (prowadzenie modlitwy, odprawienie Mszy św. polowej, oddawanie honorów przy krzyżach przydrożnych i kościołach, pogadanki przy ognisku itp.). Z inicjatywy ks. Stanisława tegoroczny Rajd Konny Pamięci Bohaterów Września 1939 r. po przebyciu ponad 200 km znajdzie swe zakończenie w Starym Czarnowie.

Reklama

Upomnienie Chrystusa...

2019-03-20 09:25

Abp Wacław Depo
Niedziela Ogólnopolska 12/2019, str. 33

Kościół parafialny w Oleszycach – mal. Eugeniusz Mucha (XX wiek)

Słyszymy dzisiaj słowa Chrystusa: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. To ostrzeżenie jest zaadresowane do nas, abyśmy uczyli się rozpoznawać znaki czasu w wydarzeniach codziennego życia. Tu nie chodzi o lęk przed śmiercią, lecz o zawierzenie Bogu bogatemu w miłosierdzie. Jak powiedział papież Franciszek – trzeba odczuć dotyk czułości Ojca i mieć odwagę powiedzieć: zgrzeszyłem przeciwko Tobie...

Św. Paweł przestrzega, że wydarzenia opisane w Biblii nie są reliktami przeszłości. One nie stanowią muzeum religioznawczego, ale mają nam posłużyć jako przykład. Żebyśmy nie wstydzili się wobec innych narodów, na podobieństwo pytania, które Jan Paweł II skierował do Francuzów: „Francjo, czy jesteś wierna, dla dobra człowieka, przymierzu z Odwieczną Mądrością?”.

Postawmy pytania: Czy nasza wierność owocuje miłością wobec Boga? Czy okazujemy się za przykładem Izraelitów „ludem szemrzącym” i tęskniącym za wolnością poza Bogiem? Otrzymawszy więcej łask, wysłużonych przez Chrystusa, wspólnota Kościoła pielgrzymującego musi być czujna, aby nie zejść na manowce samozabezpieczenia przez różne programy.

Kolejne biblijne ostrzeżenie: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł”. Nie dajmy się oszukać, myśląc, że wszystko mamy zagwarantowane i że będzie dobrze. Czujność i otwartość na łaskę, której Bóg udziela, oraz gotowość do nawrócenia i przemiany życia – już dzisiaj i od dzisiaj – to stałe zadanie na czas Wielkiego Postu.

W zakończeniu rozważania dostrzegamy, że teksty Nowego Testamentu podprowadziły nas do głębszego zrozumienia tajemnicy imienia Boga objawionego w Starym Testamencie: Jestem, Który Jestem. Ponadto ten sam Bóg objawi siebie w tajemnicy Boga z nami – Jezusa Chrystusa. W Nim są nasze życie i zbawienie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Andras Veres: niezliczeni święci i władcy łączą narody Polski i Węgier

2019-03-23 19:25

apis / Kielce (KAI)

Niezliczeni święci i władcy łączą narody Polski i Węgier na przestrzeni wieków – wskazywał bp Andras Veres, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej z okazji trwających obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 23 marca w kieleckiej katedrze.

TER
Parafia katedralna

Mszy św. dziękczynnej za tysiąclecie przyjaźni narodów polskiego i węgierskiego przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski. Koncelebrowali ją biskupi Andras Veres, i Marian Florczyk. Wzięli w niej udział prezydenci Andrzej Duda i Janos Ader. Odprawiona była w języku polskim z elementami węgierskiego i łaciny.

Przewodniczący KEP Węgier w homilii podkreślił, że Polska i Węgry mają wspólną historię kształtowania się państwowości przez chrześcijaństwo. Wymienił m.in.: św. Wojciecha powiązanego z założeniem Kielc, który jest otoczony szacunkiem także przez Węgrów, ponieważ został ochrzczony przez pierwszego króla Węgier świętego Stefana.

- Jednocześnie niezliczeni święci i władcy łączą nasze narody na przestrzeni wieków. Wspomnę tylko dwa przykłady: św. Kinga i św. Jadwiga. Na przemówieniu otwierającym kanonizacje św. Jadwigi Papież Jan Paweł II stwierdził, że była ona opiekunką Polski, Litwy, Rusi oraz Węgier. Moglibyśmy również wymieniać tutaj nazwiska niezliczonych władców i generałów, których nasi ludzie szanują wzajemnie i wspominają jako wielkich mistrzów naszej wspólnej historii – podkreślał biskup.

Hierarcha węgierski odwołał się nawet do znanego powiedzenia „Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Aby zuchy, oba żwawi niech im Pan Bóg błogosławi”. Otrzymał gromkie brawa od licznie zgromadzonych w katedrze.

Biskup zwrócił uwagę na to, że wartości wiary chrześcijańskiej zapewniały ludziom moc i odwagę, bez której nie mogliby przeciwstawić się siłom depczącym Kościół, religię i podstawowe prawa ludzkie, ale zagrożenie jednak nie zniknęło do dzisiaj.

-Chrześcijaństwo stało się najbardziej prześladowaną religią na świecie. Z badań wynika, że na świecie co pięć minut ginie jeden chrześcijanin. Ale smucimy się również z tego, że nasze wspólnoty religijne, w których nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, są bardzo osłabione. W naszych krajach sekularyzacja i hedonizm są największym zagrożeniem dla wiary chrześcijańskiej. Niemniej jednak, lub nawet z tego powodu zacieśnijmy mocniej węzły naszej przyjaźni! Pomagajmy sobie nawzajem, aby wytrwać w wierze chrześcijańskiej – apelował ordynariusz.

Biskup kielecki Jan Piotrowski witając uczestników Mszy św. zwrócił uwagę na to, że katedra widziała już wiele wydarzeń, a dzisiejsza obecność prezydentów Polski i Węgier do nich należy i potwierdza przyjaźń między narodami. Zdaniem ordynariusza, jest to świadectwo, że przyjaźń polsko-węgierska trwa, ma się umacniać i być wzorem do zachowań ludzkich w obu społeczeństwach.

W Eucharystii uczestniczyli także przedstawiciele władz parlamentu polskiego i węgierskiego, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych i miejskich. Prezydenci Andrzej Duda i Janos Ader złożyli kwiaty przy tablicy smoleńskiej.

Po Eucharystii na kieleckim skwerze im. Szarych Szeregów pary prezydenckie odsłoniły popiersie jednego z najwybitniejszych węgierskich kompozytorów Beli Bartóka. Zapalono także znicze pod pomnikiem poświęconym harcerzom, którzy zginęli za Ojczyznę.

Węgierska para prezydencka zdecydowała się na prywatną część wizyty, podczas której odwiedziła sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. W świętokrzyskim sanktuarium można zwiedzać wystawę pt. "Stosunki Polsko-Węgierskie od roku 1006 do współczesności w kontekście Świętego Krzyża".

Obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbywają się w Kielcach w dniach od 21 do 24 marca z ich okazji zorganizowano w kieleckich placówkach kulturalno-artystycznych bardzo dużo imprez oraz wydarzeń, w tym m.in.: gala przyjaźni, występy artystyczne tancerzy, koncerty, spotkania literackie, konferencje naukowe, młodzieżowy turniej w piłkę ręczną, różnorodne wystawy, przeglądy filmów i prezentacje.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej został ustanowiony przez węgierski parlament jednogłośnie 12 marca 2007. Sejm polski przyjął analogiczną uchwałę 16 marca 2007 r. przez aklamację.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem