Reklama

Myśl na tydzień - bp Marian Rojek

2014-07-17 09:00

Ewa Wiśniewska

10.12.2018 – 17.12.2018 Bądźcie gotowi na to, że wrogowie Chrystusa i Jego Kościoła, przeciwnicy Boga zarzucą wam – jak to możecie niepokoić ludzi najedzonych dobrami tej ziemi swoim znakiem i świadectwem nowego życia. Oni nie chcą Bożego światła i jasności, która rozświetla drogi ciemności, bo przecież tak wiele mają do ukrycia, wobec tego ziemskiego świata.

03.12.2018 – 10.12.2018 Adwentowe nadzieje, te z czasów św. Jana Chrzciciela i te pojawiające się w naszych dniach, wprawdzie mają odmienne motywy, ale są do siebie bardzo podobne. Nasze adwentowe oczekiwania spełnią się jedynie wówczas, gdy my na nowo zwrócimy się do naszych bliźnich i do Boga. Wówczas miłość Boga do człowieka w niewyobrażalny dla nas sposób napełni nas samych.

26.11.2018 – 03.12.2018
Adwent to dziękczynienie za każdą matkę i za jej miłość. A to jest dziś szczególnie ważne, gdy na naszych oczach dokonują się dramaty i tragedie, nawet takie, że dorastające dzieci mordują rodziców. Czy ich już nie kochają? A może nigdy nie darzyli ojca i matki darem, którym jest odwzajemniana miłość?

19.11.2018 – 26.11.2018
Jedynie On, dla jednostki i narodów, może być niepodważalną miarą godności każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, oceną sprawiedliwości od szczytu ludzi władzy aż po same stopy najprostszego narodu oraz stanie się odniesieniem dla wspólnego życia ludzi, dla współpracy w pokoju.

12.11.2018 – 19.11.2018
Jaką odwagę ma Jezus Chrystus, że człowiekowi słabemu i ułomnemu, przez Boże łaski i dary, na drodze wyboru oraz misji, powierza swoiste klucze do dusz wiernych i mówi: możesz nimi otwierać ich serca na codzienne wzrastanie w świętości, ale pamiętaj o tym, iż każdy człowiek jako istota wolna jest w stanie samodzielnie zamknąć dostęp do swego duchowego wnętrza dla Bożej łaski.

05.11.2018 – 12.11.2018
Gdy popatrzymy na naszych narodowych bohaterów, to widzimy, że ich patriotyzm polegał na tym, że miłowali Ojczyznę do końca. Nie dawali jej tylko czegoś z siebie, ale ofiarowali wszystko, także konfiskatę wszelkich dóbr materialnych, a wielu nawet swoje ziemskie życie.

29.10.2018 – 05.11.2018
Bóg chce, abyśmy żyli, i to Jego pragnienie nie ma ograniczeń. Tam, gdzie nasza cielesna i ziemska granica naznaczona skutkiem grzechu, kładzie swoją ostatnią pieczęć, tam Bóg tworzy nową nieskończoną przyszłość – tak jak w ów dzień stworzenia. Nasze powstanie z martwych do wiecznego życia – oto Boże pragnienie względem każdego z nas z osobna.

22.10.2018 – 29.10.2018 Powierzamy się w Boże dłonie, a właściwie, to one nas chwytają i podtrzymują. Nikt nie tonie w otchłani zapomnienia. Ten ziemski kres nie jest naszym wiecznym końcem. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga.

15.10.2018 – 22.10.2018 Bóg w Jezusie Chrystusie tak bardzo utożsamia się na tym świecie ze wszystkimi cierpiącymi, udręczonymi, bezsilnymi. Jakby miał upodobanie w człowieku, pokonanym przez swój grzech, własną słabość, zmiażdżonym cierpieniem.

08.10.2018 – 15.10.2018 Życie wychowawcy, nauczyciela z chrześcijańskimi zasadami i autentyczną miłością do wychowanków napotyka na wiele trudności. Niektóre sytuacje w aktualnej edukacji są rzeczywiście chore i z tego boskiego blasku nauczyciela, przekazującego prawdy, zasady i mądrość na całe życie, czasami niewiele zostaje.

01.10.2018 – 08.10.2018 W dzisiejszych czasach potrzebujemy szczególnej mocy, która pozwoli nam odróżnić dobro od zła. Potrzebujemy drogowskazu pokazującego dalszą drogę. Ową siłę i moc odnajdziemy w Różańcu – modlitwie wyobraźni i serca, jak ją określił ks. Jan Twardowski.

24.09.2018 – 01.10.2018 Różaniec to modlitwa uniwersalna dla wszystkich. Jak sugerował Jan Paweł I, Różaniec wyraża wiarę bez fałszywych komplikacji, wykrętów, nadmiaru słów; pomaga poddać się woli Bożej i nauczyć się, jak przyjmować cierpienie. Nabiera on szczególnego znaczenia, gdy staje się „formą liturgii rodzinnej”.

17.09.2018 – 24.09.2018 Każdy człowiek potrzebuje miłości, a więc pamiętajmy, że radość dzielona z innymi nie umniejsza się, ale wzrasta i staje się wówczas bogatsza, pełniejsza, taka nasycona Bożym duchem.

10.09.2018 – 17.09.2018
Bóg, dobry i miłosierny Ojciec, jawi się jako ten ewangeliczny samarytanin, który się o nas troszczy, zaleje oliwą swej miłości nasze rany, przewiąże je. Uzdrowienie potrzebuje czasu, ale gdy Bóg oczyści nasze rany i nas pielęgnuje w tych boleściach, z pewnością osiągniemy dobry owoc miłosierdzia i przebaczenia.

27.08.2018 – 03.09.2018
Katecheta nie może uciekać przed problemami. Musi zgodnie ze swoim powołaniem szukać i proponować uczniom odpowiedzi na ich niepokoje. Niech umiejętnie prowokuje ich do znalezienia osobistej reakcji, zamieniającej się w praktykę religijnego i duchowego życia, także poprzez modlitwę osobistą.

20.08.2018 - 27.08.2018
Stajemy przed obliczem Pani Jasnogórskiej z nadzieją, iż Ona nie potrzebuje się nas wstydzić. Matka Boża jest człowiekiem doskonałym, całkowicie zrealizowanym, spełnionym, ponieważ Ona miała to swoje konkretne centrum w Chrystusie, do którego wszystko w Jej życiu się odnosiło.

13.08.2018 - 20.08.2018
Wiara jest naszą tarczą, dzięki której możemy stawiać kolejne kroki. Pozwala nam schronić się przed „rozżarzonymi pociskami” demona: oskarżeniami, pokusami, próbami zasiania w naszych sercach lęku. Szatan zna nasze słabe strony, dlatego atakuje właśnie tam, gdzie wie, że może nas zranić.

06.08.2018 - 13.08.2018
Wiara w moim życiu podlega procesowi wzrostu, tak jak również dojrzewa we mnie moja ufność do Boga. Musimy wchodzić w większą wzajemną więź z Chrystusem, byśmy Jego bardziej poznawali, tak jak On nas zna i by nasze zawierzenie Jemu opierało się na wzorze Jego wierności.

30.07.2018 - 06.08.2018
Bądźmy bardzo roztropni, gdyż, gdy ktoś z nas żyje patrzeniem na innych z góry, winien być świadomym tego, jak bardzo naraża na niebezpieczeństwo swoje własne zbawienie. Pan Jezus mówi wyraźnie: „jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.

23.07.2018 - 30.07.2018
Jesteśmy jako naczynia gliniane, ale przy całej tej kruchości – tak wyraziście prezentowanej w postawie leżenia na posadzce świątyni czy w pyle pielgrzymiej drogi – Bóg uczynił nas nosicielami skarbu – skarbu jakim jest Jezus Chrystus. Tu przede wszystkim chodzi o Niego i o Jego łaskę.

16.07.2018 - 23.07.2018
Maria Magdalena mówi do każdego z nas z jej sanktuarium w naszej zamojsko- -lubaczowskiej diecezji: „Nie smuć się! Nie poddawaj się bezsilności! Chrystusowa łaska jest z Tobą i cię ochroni, mówię wam z radością i przekonaniem o tym, bo sama widziałam, sama spotkałam Zmartwychwstałego Pana i On mi to powiedział!”.

09.07.2018 - 16.07.2018
Noszenie przez nas szkaplerza na sobie jest znakiem naszej szczególnej łączności i zawierzenia się Maryi, ale też i zobowiązania do szczególnej wierności Bogu, uczciwości w codziennym życiu.

02.07.2018 - 09.07.2018
Pan Bóg nie jest tylko na niebie, jakie rozciąga się nad nami. On jest także i na ziemi, w jakiej my jesteśmy zakorzenieni. Ziemi, z jakiej my wyrastamy, na jakiej żyjemy i do której po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania wróci nasze ciało.

25.06.2018 - 02.07.2018
Mieć coś w sobie z tego zdrowego macierzyńskiego zatroskania o drugiego człowieka, tego najbliższego, ale również i osoby, z którą się jedynie przy jakiejś okazji spotykam, to łaska i cnota, jaką winniśmy sobie wyprosić u Maryi Pani Krasnobrodzkiej.

18.06.2018 - 25.06.2018
W chrześcijańskim kochaniu drugiego człowieka zawsze zawiera się odpowiedzialność, za innych i za siebie, gdyż dojrzała miłość pociąga za sobą poświęcenie. Nie kochamy Chrystusa naprawdę, jeżeli nie jesteśmy gotowi przyjąć zadania nam zleconego i nie chcemy wziąć na siebie Jego krzyża.

11.06.2018 - 18.06.2018
Przychodźcie często do Serca Jezusowego, do tego miejsca ukojenia. On was zaprasza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, a ja was pokrzepię i dam ukojenie dla was i dla dusz waszych.

28.05.2018 - 04.06.2018
Niech wspólnota Kościoła diecezjalnego i każda parafia staną się miejscem odnalezienia nowej siły, by wierzyć, kochać i nie tracić nadziei w trudnościach.

28.05.2018 - 04.06.2018
Co wyrażamy przy pomocy tego znaku, symbolu czerwonego czy złotego serca, to każdy z nas doskonale wie. Gdyż od najdawniejszych czasów ludzkiej historii jest to obraz tego, co w nas najpiękniejsze, najbardziej czułe i nieprzemijające.

21.05.2018 - 28.05.2018
Ze szponów przeklętego zwodziciela ludzi, który ze swej wolnej woli wszystko gmatwa więzami niechęci i podejrzeń, mógł nas wyzwolić jedynie Boży Syn, który stał się Człowiekiem. On był gotowy wydać samego siebie dla naszego zbawienia. Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przywróciły nam na nowo wiekuiste dziedzictwo Boże i utraconą nadzieję.

07.05.2018 - 14.05.2018
Maryja w swoim fatimskim przesłaniu poleca, abyśmy na Różańcu błagali o pokój na świecie, prosili o umocnienie rodziny, która dobrze kształtując sumienia ludzkie, będzie wszystkich zachęcać do wynagradzającej pokuty za grzechy swoje i świata całego, to wie najlepiej, iż ten sposób modlitwy jest owocny i skuteczny.

30.04.2018 - 07.05.2018
Miłość nie zapomina nawet tego, co zostało wypowiedziane szeptem. Kto prawdziwie kocha, nie ma sklerozy w słuchaniu, u autentycznie kochającego nie zaprzepaści się żadne, nawet malutkie, najmniejsze słowo.

23.04.2018 - 30.04.2018
Maryja całemu światu i nam Polakom, nie ma nic innego do ofiarowania, poza tą jedyną propozycją, którą zawsze dawała naszym praojcom i przodkom oraz jaką obecnie proponuje naszej Ojczyźnie. A jest nią sam Jezus Chrystus, Jego nauka, Boże przykazania, tajemnica miłości, miłosierdzia i ojcowskiego przebaczenia, realizacja pragnienia wiecznego szczęścia.

16.04.2018 - 23.04.2018
Wpatrując się w Jezusa Zmartwychwstałego, szczerze wołajmy: „Jezu ufam Tobie”. W tym wyznaniu jest dosłownie dla każdego z nas, otwarta droga do nowego życia. Pozwólmy Chrystusowi na to, aby On z miłosierdziem Ojca, wszedł do naszego serca, i obdarzał mocną łaską wiary i kształtował zwykłą codzienność każdego, ku świętości życia.

09.04.2018 - 16.04.2018
Ojczyzna silna Bogiem zachęca każdego z nas do hojności serca, byśmy nie poprzestawali tylko na tym, co należne drugiemu ze sprawiedliwości. Czynienie miłosierdzia, dzielenie się z innymi moimi umiejętnościami – oto konkretne owoce patriotyzmu.

03.04.2018 - 10.04.2018
Fundamentem Bożego pokoju, który daje człowiekowi nowe życie i nadzieję, oraz sprawia, iż stajemy się innymi, odnowionymi ludźmi, jest pojednanie z Bogiem, z człowiekiem i ze sobą samym. Pojednanie jako pokorna prośba o przebaczenie grzechów, gotowość naprawienia wszelkich krzywd i radość z doznanego miłosierdzia, pomaga każdemu z nas porządkować własne życie.

26.03.2018 - 02.04.2018
Bądźmy świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. On potrzebuje dziś świadków. Potrzebuje mnie, potrzebuje ciebie, potrzebuje nas, abyśmy świadczyli o tej wspaniałej prawdzie, że człowiek żyje wiecznie, że miłość jest mocniejsza od nienawiści, a życie od śmierci.

19.03.2018 - 26.03.2018
Dramatem każdego jest nasz grzech, gdyż on niszczy moje zaufanie do Boga, mój związek z Nim, przekreśla moje Boże dziedzictwo, zamyka przede mną bramy szczęścia wiecznego. Jezus Chrystus, mój Bóg i Zbawca, On mi o tym mówi, pieczętując prawdę swych słów krzyżem. Dlatego, ze mnie kocha, Jemu zależy na moim życiu, na tym, bym był szczęśliwy, nie tylko tu, na ziemi, ale zawsze.

12.03.2018 - 19.03.2018
Przeżywanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej nie jest łatwe. Ale tak samo nie jest proste noszenie codziennego krzyża, upokorzeń czy porażek. Chrystus przez swoją drogę Męki uczy nas, jak być w stałym kontakcie z Bogiem Ojcem. Bez Ojca, bez Jego Opatrzności, to nasze życiowe pielgrzymowanie nie miałoby sensu ani celu.

05.03.2018 - 12.03.2018
Kościół wierny przykładowi Chrystusa nieustannie wzywa wiernych do czujności, do pogłębiania swej wiary, która potrafi dać nadzieję, zapewniając nas, że moc szatana nie może przekroczyć granic postawionych mu przez Boga. Wiara otwiera serce na modlitwę, w której odnajduje swe zwycięstwo i ukoronowanie. W ten sposób pozwala nam ona zwyciężyć zło dzięki mocy Bożej.

26.02.2018 - 05.03.2018
Z jednej strony miłość zawsze nas przerasta, ale z drugiej jesteśmy takimi ludźmi, osobami na tyle dojrzałymi, jaką jest nasza codzienna miłość.

19.02.2018 - 26.02.2018
Człowiek wiary w Boga jest pełen nadziei, zamieszkującej jego serce, gdyż ma głębokie przekonanie o tym, iż naszą ojczyzną i domem nie jest ziemia ale niebo, czyli trwale i wieczne przebywanie z Bogiem oraz w Bogu.

12.02.2018 - 19.02.2018
Szatan cały czas, aż do skończenia świata, działa przez nienawiść do Boga i Jego królestwa, do Chrystusowego Kościoła, oraz do nas, napełnionych Bożą łaską, powodując w nas szkody natury duchowej, a także fizycznej.

05.02.2018 - 12.02.2018
Wiara nas kosztuje wiele trudu, wprawdzie to jest łaska Boża, jednak ode mnie zależy, czy ją przyjmę, jak będę z nią współpracował i czy będę według niej postępował. Trzeba się nam namęczyć, aby dostać się do owocu tej wiary, ale dojrzała wiara smakuje, jaka jest dobra, jak pomaga nam wszystkim.

29.01.2018 - 05.02.2018
Główny fakt chrześcijańskiego życia, to prawda o tym, że u Boga jest możliwe wszystko, co wydaje się zupełnie nierealne u ludzi. To, co w oparciu o czysto ludzkie przesłanki, wygląda na zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, staje się wspaniałą rzeczywistością, kiedy Bóg wkracza w daną sytuację.

22.01.2018 - 29.01.2018
Od początku chrześcijaństwa, troska i pomoc, dotyczyła nie tylko ciała człowieka, ale i jego duszy. Uczeń Chrystusa wyciąga rękę po to, żeby podnieść ludzką osobę nie tylko z upadku moralnego, lecz także, na ile potrafi, z fizycznego bólu oraz cierpienia.

15.01.2018 - 22.01.2018
Oto dostrzegam styczniowych powstańców jako owe sługi noszących wodę do stągwi, ofiarują swe życie, trudy, zdrowie, wszelkie wartości materialne, własną wolność i wlewają to w naczynie jakim jest związana kajdanami niewoli Polska. To jest ich patriotyzm, miłość, a traktują to, jako swój obowiązek, nic nadzwyczajnego, po prostu dar, jaki syn ofiaruje swej matce Ojczyźnie.

08.01.2018 - 15.01.2018
W życiu każdego z nas, to Bóg podejmuje inicjatywę. Duchowy kierownik, który sam jest słabym i ułomnym człowiekiem, jak Biblia wyraźnie to podkreśla, próbuje niewytłumaczalne doświadczenie Boga wyjaśniać, interpretować i pomagać innym w dalszej drodze życia.

01.01.2018 - 08.01.2018
Wypełnienie obowiązku jest wielką wartością, bez żądnej wątpliwości. Bez obowiązków nie ma chrześcijańskiej wiary. Ale wiara oparta tylko na ścisłym obowiązku zachowywania przykazań, nie wystarczy wobec wyzwań ludzkiego życia, w które wchodzi cały człowiek.

25.12.2017 - 01.01.2018
Pozwól nam Miłości Maleńka, wpatrując się w tajemnicę betlejemskiej szopy, coraz głębiej rozumieć tajemnicę Twego narodzenia z Dziewicy Maryi, którą dzisiaj przywołujemy jako Bogarodzicielkę, abyś i Ty mógł się we mnie narodzić. Tylko wówczas dojdę na nowo do mego prawdziwego człowieczeństwa, do mej osoby, jaka Ty Boże stworzyłeś na swój obraz i na Twe podobieństwo.

18.12.2017 - 25.12.2017
Boży Syn stał się człowiekiem także po to, aby nam ukazać, jak ważny jest dla Boga Ojca każdy z nas. Stąd też wszelkie poczęte ludzkie życie ma prawo do tego, aby mogło w pełni się realizować i zgodnie z Bożym zamiarem się spełniać.

11.12.2017 - 18.12.2017
Współczesny świat zwraca uwagę na pozory, które wywołują piękne, estetyczne doznania, ale równocześnie odciągają i zniekształcają głębszą wartość Nowiny Bożego Narodzenia. I po to jesteśmy posłani ze światłem rozpalonym w grocie przy betlejemskim ogniu, aby przypomnieć nam, jak daleko już odeszliśmy z Bożych dróg.

04.12.2017 - 11.12.2017
Solidarność – ta właściwość człowieka, oznacza zobowiązanie samego siebie do otwarcia się na ludzi w czynieniu dobra. W zatroskaniu o większą sprawiedliwość, o mocniejsze wsparcie słabych, podniesienie jakości życia potrzebujących i boleśnie doświadczonych.

27.11.2017 - 04.12.2017
Do przeżywania radości z Bożego Narodzenia trzeba mieć serce przygotowane i wyćwiczone w miłości, gotowe do przebaczenia naszym winowajcom krzywd jakie wobec nas uczynili. Miłość potrafi działać w różnym stopniu i we wszystkich kierunkach. Odnajdzie nas także w miejscu naszej ucieczki oraz ludzkiego lęku.

20.11.2017 - 27.11.2017
Jezus Chrystus jest jedynym, który powołuje ludzi do godności swego boskiego królestwa, każdemu człowiekowi, który prosi o łaskę chrztu św. i nią potem owocnie żyje, daje udział w swoim wiecznym dziedzictwie i panowaniu.

13.11.2017 - 20.11.2017
Jakie to niezwykle ważne mieć właściwe centrum swego życia, ten środek, który organizuje wszystko w jakąś całość. św. Katarzyna Aleksandryjska posiadała ten wielki skarb. Tym środkiem scalającym jej tożsamość w piękny konkret był Bóg, którego ona się nie wstydziła.

06.11.2017 - 13.11.2017
Temu, kto okaże się wierny, aż do końca i w Bogu pokłada całą swą nadzieję, temu Pan proponuje wieczne życie ze sobą w niebie. Jednocześnie oferuje je, jako Jego łaskę, czyli nie zasłużony przez człowieka dar, ale także jako nagrodę będącą zapłatą za dobre czyny.

30.10.2017 - 06.11.2017
Oto nasza ewangelizacyjna misja osób przemienionych mocą Chrystusa. Wydobywać wszystkich zasklepionych w swoich lękach, docierać do sióstr i braci, którzy nie wiedzą, co robić, gdyż weszli na drogę bez wyjścia i teraz boją się zawrócić. Tak czynił św. Karol Boromeusz w swym pasterskim zatroskaniu o powierzony mu lud mediolańskiego Kościoła.

23.10.2017 - 30.10.2017
Kościół jest wyjątkowym domem, gdzie ludzie szukają źródła łaski i ją znajdują. Otrzymują zbawienie przez Boże słowo, którego moc nas pociesza i podnosi na duchu. Dociera do nas zbawienie przez sakrament chrztu św., w którym Bóg dobrowolnie i całkowicie darmowo wiąże się z nami.

16.10.2017 - 23.10.2017
Naszą chlubą nie jest to, co my czynimy dla Chrystusa, lecz to, co On czyni dla nas. Pozwólmy Jemu działać w nas i przez nas, aby wyraźniej odnawiał się obraz Boga we współczesnym człowieku.

09.10.2017 - 16.10.2017
My nie potrafimy żyć bez pytania „dlaczego” ani też bez swoistej ciekawości „dla kogo”. Smutek więc odzwierciedla stan duszy ludzkiej u takiej osoby, która nie widzi, dla kogo bądź dla czego powinna żyć i ma się cieszyć stanem swojego zdrowia.

02.10.2017 - 09.10.2017
Bylibyśmy bardziej szczęśliwi, gdybyśmy: potrafili żyć w pokorze, w pełnej prawdzie o nas samych, dojrzali we wierze umieli drugiemu człowiekowi ustąpić miejsca, nie gniewali się za to, że nam nie podziękowano, nie obrażali się wówczas, gdy pośród zasłużonych nie wymieniono naszego nazwiska.

25.09.2017 - 02.10.2017
W albertyńskim charyzmacie nastawionym na czynienie dobra szczególnie względem osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, cierpiących, opuszczonych jesteśmy zdolni czynić prawdziwe duchowe cuda pośród zagubionych i ulegających różnym nałogom osób.

18.09.2017 - 25.09.2017
Św. Michał Archanioł swoim własnym imieniem pyta każdego z nas: Czy to nie aby my sami zajęliśmy w naszym osobistym życiu miejsce naszego Boga? Pojawia się to tam, gdzie u nas z moim egoistycznym „ja” przegrywa wspólnota, jedność w grupie, w rodzinie, w narodzie czy w szkolnej klasie, tam, gdzie wyśmiewamy się z ludzkiej solidarności.

11.09.2017 - 18.09.2017
Prawdziwe życie nie gwarantuje wygody i samej przyjemności i nikt go nie może zatrzymać dla siebie. Kto żyje Ewangelią i Chrystusowym duchem, ten żyje dla innych, a nie dla siebie.

04.09.2017 - 11.09.2017
Mieć serce miłosierne to znaczy dać serce. A dając swoje serce potrzebującym, jeszcze nikt go nie stracił dla samego siebie. To jest niezwykle trudna umiejętność miłosiernego serca, jakże bardzo pragnąłbym rozpalić w sobie jako człowiek, kapłan i biskup taką właśnie zdolność i łaskę.

28.08.2017 - 04.09.2017
Wielcy tego świata mogą szkodzić wyznawcom Chrystusa, ale tylko na ciele i w zakresie fizycznego ziemskiego życia, gdyż łaskę na wieczność i zbawienie daje jedynie Bóg. On nas miłuje, w chrzcie św. podarował nam nową godność, „uczynił nas królestwem i kapłanami”, czyli wprowadził każdego, kto tu jest, w swoje pośrednictwo między Bogiem i człowiekiem.

21.08.2017 - 28.08.2017
Żniwo wprawdzie wielkie i ogromne ludzkie tęsknoty, a wilków czyhających na bezbronne owce wciąż jakby coraz więcej i stają się bardziej agresywni. Trzeba nam pozostawić te współczesne trzosy, torby i sandały oraz nie zajmować się pustymi pozdrowieniami interesownych osób, a wejść do domów, w których ludzie czekają na pokój, jaki daje światu Chrystus.

14.08.2017 - 21.08.2017
Matka Boża Częstochowska piastująca Dziecię Jezus, które trzyma swoją prawą rączkę w błogosławiącym geście, prosi każdego z nas, abyśmy ofiarowali siebie Bogu za innych i – miłując – podejmowali krzyż codziennego życia.

07.08.2017 - 14.08.2017
Niewiasta z Nazaretu, czczona przez nas pod licznymi tytułami, Pani z Jasnej Góry, z Kalwarii, z Lourdes i Fatimy, z La Salette, Ona jest świętą, ponieważ słuchała w swym życiu Boga, a nie tylko dlatego, że urodziła Jezusa. Maryja powiedziała „tak”, pomimo tego, że to, co Bóg dla Niej przygotował, nie było takie proste do zrealizowania.

31.07.2017 - 07.08.2017
Chcielibyśmy mieć udział w zapowiadanym i ukazywanym nam szczęściu zbawionych oraz wiemy, jakie są następstwa odrzucenia nauki Jezusa, a jednak tak wielu ochrzczonych i uznających się za wierzących nie ufa tak do końca Chrystusowi i nie kształtuje swego życia wg Jego wskazań.

24.07.2017 - 31.07.2017
Maryja uczy każdego pielgrzyma, że uśmiech serca i na twarzy, pomimo utrudzenia drogi, jest jak światło. Ma prawdziwie uzdrawiającą i leczącą siłę. Pomaga żyć. W dodatku jest „zaraźliwy” w dobrym znaczeniu.

17.07.2017 - 24.07.2017
Niech to ważne duszpasterskie wydarzenie, jakim jest peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II, przyczyni się, jak tego zawsze pragnął św. Jan Paweł II, do umocnienia naszej więzi z Chrystusem i do odnowienia świadectwa wiary ludu Bożego tej ziemi.

10.07.2017 - 17.07.2017
W biblijnym świadectwie wiary pojawia się Maria Magdalena czy też Maria z Magdali, jako jedna z wyrazistych osób, która nie tylko sama coś uczyniła, ale z jaką również zostało zrealizowane pewne ważne dzieło. Zostaje określona jako jedna z kobiet, uzdrowionych przez Jezusa, i to uwolniona od siedmiu demonów.

03.07.2017 - 10.07.2017
Kto przyodziewa na siebie szkaplerz, zawiera przymierze z Maryją, winien przyoblec samego siebie cnotami Najświętszej Dziewicy, a przede wszystkim kontemplować na Jej wzór Boże słowo, rozważać je, wcielać je w swoje życie i wnosić tym samym Jezusa w codzienność świata, tak jak wprowadziła Go w życie świata Ona sama.

26.06.2017 - 03.07.2017
Aby żyć, potrzebujemy koniecznie wzajemnego zaufania. Ta zasada funkcjonuje wszędzie, tam gdzie są ludzie. Bez tego nie wyobrażam sobie wspólnoty rodziny, Kościoła i parafii, jakiejkolwiek społecznej grupy. Bez zaufania nie ma przyszłości.

19.06.2017 - 26.06.2017
Od Maryi pragniemy uczyć się modlitwy. Tu chcemy przed Jej obliczem podarować sobie samym skarb czasu, mamy czas na rozmowę z Bogiem w domu Krasnobrodzkiej Matki, nie śpieszmy się. Ten czas będzie dla nas owocował na dalsze życie.

12.06.2017 - 19.06.2017
Kto się w swoim życiu przyzna do Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, wywyższonego na drzewie krzyża, ten będzie przez Niego wywyższony. Nie w oparciu o własne zasługi, ale dlatego, że Bóg nas tak umiłował, iż wydał swego Syna Jednorodzonego, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne.

22.05.2017 - 29.05.2017
Chrystus, Boży Syn, odchodząc tam, skąd na ziemię przybył, stając się prawdziwym człowiekiem, założył tutaj swój Kościół, który będzie trwał aż do końca czasów i obiecał dla niego posłać od Boga Ojca Ducha Świętego.

15.05.2017 - 22.05.2017
W duchu Łucji, Franciszka i Hiacynty z Fatimy składajmy te nasze upokorzenia, doznane od innych cierpienia, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi ludzie obrażają Boga.

08.05.2017 - 15.05.2017
Prawdziwa miłość, nie ta deklarowana hasłami, ale odpowiedzialna, czerpana z chrzcielnego źródła, nieustannie przykładana w swej boleści do męki i śmierci Zbawiciela na Golgocie, wciąż podrywająca się z nadzieją, jaką może dać jedynie Zmartwychwstały Pan, rozmieniana na każdą godzinę dnia i nocy, ma swoją cenę.

01.05.2017 - 08.05.2017
Maryja w swoim fatimskim przesłaniu poleca, abyśmy na różańcu błagali o pokój na świecie, prosili o umocnienie rodziny, która, dobrze kształtując sumienia ludzkie, będzie wszystkich zachęcać do wynagradzającej pokuty za grzechy swoje i świata całego, to wie najlepiej, iż ten sposób modlitwy jest owocny i skuteczny.

24.04.2017 - 01.05.2017
Uwierzmy w to, że Bóg ma możliwości, aby nam pomóc, takie, jakich my jeszcze nie dostrzegamy, ani nawet o nich nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Skoro On wyprowadza wodę ze skały w szczerej pustyni, bo kocha ludzi i zależy Mu na ich życiu, to tak samo nas, słabej wiary, miłuje.

10.04.2017 - 17.04.2017
Nie ma takiej słabości i nie ma takiego nałogu, z którego przy pomocy Zmartwychwstałego nie dałoby się człowieka uwolnić, by mógł żyć w szczęściu wiecznym. Nie bójcie się, dobro jest mocniejsze od zła, łaska od grzechu, a wolność mocniejsza od niewoli, zaś życie trwalsze od śmierci.

03.04.2017 - 10.04.2017
W sytuacjach wymagających świadectwa twej wiary w Boga umiej się zaprzeć i nie pozwól się ruszyć ze swego stanowiska, tak jak osioł, znosząc krzyki, pomówienia oraz czynne napaści ludzi wrogich Chrystusowi.

27.03.2017 - 03.04.2017
Prośmy o osobistą świętość i ciche oraz zwykłe wzrastanie w niej, a to jest nasze nieustanne wołanie o prawdę o nas samych na drodze realizacji naszego osobistego powołania. Św. Jan Paweł II wciąż mówi do każdego z nas: nigdy nie rezygnujcie z troski o waszą świętość.

20.03.2017 - 27.03.2017
Bóg działa w naszym świecie, któremu daje światło rozeznania Jego woli. Bóg również sam jest naszym światłem. Kto się kieruje do tego światła, sam tym światłem się stanie.

13.03.2017 - 20.03.2017
Przebaczenie i darowanie bratu, siostrze jest chrześcijańskim obowiązkiem. A miarą przebaczenia jest sam Bóg, nasz Ojciec. Jeżeli On przebacza, a więc i my winniśmy przebaczać braciom.

06.03.2017 - 13.03.2017
Wszystko, co czynimy, możemy podejmować z różnych motywów i w różnorodny sposób wykonywać. Ważne jest, abyśmy wszyscy czynili to z własnego wyboru. Nie z przymusu, lecz z głębokiego pragnienia naszego serca.

27.02.2017 - 06.03.2017
Bóg działa w naszym świecie, któremu daje światło rozeznania Jego woli. Bóg również sam jest naszym światłem. Kto się kieruje do tego światła, sam tym światłem się stanie.

20.02.2017 - 27.02.2017
Nie każdy optymista jest równocześnie człowiekiem wiary, ale osoba wierząca ma nadzieję i dostrzega w trudnych doświadczeniach bliskość Boga.

13.02.2017 - 20.02.2017
Bez zbawiającej miłości Chrystusa nasze świadectwo będzie zawsze zawierało w sobie coś z ludzkiej słabości, którą stale dźwigamy w fizycznym ciele.

06.02.2017 - 13.02.2017
Od św. Brata Alberta uczmy się tego, by być „dobrym jak chleb” dla wszystkich, zwłaszcza dla najbardziej potrzebujących. A każdy to potrafi.

30.01.2017 - 06.02.2017
Pierwszym krokiem chrześcijańskiego życia jest uświadomienie sobie, ciągłej zależności i ogromnego zadłużenia, najpierw wobec Boga, a następnie względem ludzi, jakich spotykamy w życiu.

23.01.2017 - 30.01.2017
Świętość widziana jako całkowita normalność życia, której namacalnym znakiem jest najzwyklejsza miłość Boga i bliźniego jak siebie samego, to dar i zadanie dla każdego, począwszy od tych maluteńkich, aż po stuletnich staruszków, podpierających się laseczką i niekiedy nieświadomych do końca tego, co się dzieje.

16.01.2017 - 23.01.2017
Prawdziwy chrześcijanin właściwie nie wie, co to znaczy być obrażonym. Nauczył się od swego Mistrza znosić wszelką obrazę i nigdy na nią nie odpowiadać, nigdy nie szukać zemsty.

09.01.2017 - 16.01.2017
Nasza wolność może być ujarzmiona przez zewnętrzne łańcuchy, gdy zostaniemy poddani decyzji innych ludzi. Ale wiemy o tym, że nikt nam zabrać wolności nie może, tak długo, jak sami mamy pragnienie, by z wolności nie zrezygnować, nie poddać się.

02.01.2017 - 09.01.2017
Boża sprawiedliwość, którą Jezus przynosi i przywołuje w scenie swego chrztu nad Jordanem, jest bardzo konkretna. Ona pokazuje mi, że moje życie ma swoją własną godność, której nikt nie może mi zabrać.

26.12.2016 - 02.01.2017
Mówcie każdemu, kogo spotkacie: „z Jezusem, Bożą Dzieciną, przychodzi do was światło, to jest wspaniały dar dla was, cieszcie się i radujcie, że macie na waszą drogę życia Boże oświecenie”.

19.12.2016 - 26.12.2016
Boży Syn stał się człowiekiem po to, aby nam ukazać, jak ważny jest dla Boga Ojca każdy z nas. Stąd też wszelkie poczęte ludzkie życie ma prawo do tego, aby mogło w pełni się realizować i zgodnie z Bożym zamiarem się spełniać.

12.12.2016 - 19.12.2016
Bóg Ojciec dotrzymuje swojego słowa i my żyjemy tą prawdą. Otwórzmy się na znaki tej prawdy, dostrzeżmy ją w świetle betlejemskiego światła. Narodzony Boży Syn zbawia nas od grzechów.

05.12.2016 - 12.12.2016
Królowo Polski z Jasnej Góry, w rocznicę stanu wojennego prosimy Ciebie, pomóż nam chronić naszą Matkę Ojczyznę nie tylko przed wrogami zewnętrznymi, ale przed niemoralnością i zdradą tych, którzy na tej ziemi żyją.

28.11.2016 - 05.12.2016
Bóg pragnie w tej tajemnicy cudownego poczęcia się Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, w łonie Maryi, na skutek łaski Ducha Świętego, wskazać oraz powiedzieć, że uświęcenie i zbawienie człowieka, wyzwolenie go z grzechu, nie jest możliwe tylko poprzez samo ludzkie działanie.

21.11.2016 - 28.11.2016
Głęboka więź między Maryją a Elżbietą opiera się na tym, że one związane są wielką zażyłością serca. I w tej wspaniałej życzliwości do siebie oraz w prawdziwym wzajemnym zatroskaniu jest obecny Bóg pośród nich.

14.11.2016 - 21.11.2016
Przeżywana uroczystość Chrystusa Króla uświadamia nam to, iż Bogu na nas rzeczywiście zależy. On wciąż idzie za nami, jest ciągle w drodze, gotów do tego, aby nas w każdej życiowej sytuacji odszukać.

07.11.2016 - 14.11.2016
Ludzka wstydliwość chroni w nas to, co jest wartościowe, a mianowicie intymność naszego ciała i ducha. Ona uniemożliwia włamanie się zła do naszej osobowej tajemnicy przez to, że umiemy się zawstydzić tym, co niewłaściwe i złe.

31.10.2016 - 07.11.2016
Ojczyzna silna Bogiem zachęca każdego z nas do hojności serca, byśmy nie poprzestawali tylko na tym, co należne drugiemu ze sprawiedliwości. Czynienie miłosierdzia, dzielenie się z innymi moimi umiejętnościami – oto konkretne owoce patriotyzmu.

24.10.2016 - 31.10.2016
Wciąż powtarza się to samo, co było z pierwszym człowiekiem. Tu jest ukryty korzeń grzechu, nieposłuszeństwo względem woli Boga. A ponieważ zalążek tego zła jest obecny w sercu każdego z nas, dlatego mamy takie trudności z naszą świętością.

17.10.2016 - 24.10.2016
Tylko Bóg jest gwarantem trwałości dobra i prawdy, niezmienności tych wartości duchowych niezależnie od tego, co sobie człowiek i ludzkie prawa uradzą. On proponuje nam swoją miłość, prawdę, którą jest On sam, wspólnotę z Nim.

10.10.2016 - 17.10.2016
Postać Ojca Świętego Jana Pawła II – jego świadectwo życia, choroby i cierpienia nierozerwalnie kojarzy się z tym charakterystycznym dla papieża znakiem krzyża. On się na nim wspierał, on go wszystkim ukazywał i przypominał, gdziekolwiek był, że „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

03.10.2016 - 10.10.2016
Tak jak drzewo posiada korzenie, tak i my wszyscy ich potrzebujemy. Dla każdego z nas konieczna jest przecież rodzina i to wszystko, co ona nam daje: miłość, stabilność, oparcie, fundament, wiarę, życie Bożymi przykazaniami.

26.09.2016 - 03.10.2016
Uczmy się od Maryi, z różańcowej tajemnicy Nawiedzenia św. Elżbiety, pomagać wszystkim matkom z pośpiechem, z gorliwością, z gotowością poniesienia trudności i rezygnacji z samego siebie.

19.09.2016 - 26.09.2016
Prowadzenia do Zbawiciela potrzebuje dziś rodzina, szczególnie doświadczona kryzysem wiary, kryzysem miłości i brakiem wzajemnego zaufania.

12.09.2016 - 19.09.2016
Wiara jest również naszą tarczą, dzięki której możemy stawiać kolejne kroki. Pozwala nam schronić się przed „rozżarzonymi pociskami” demona: oskarżeniami, pokusami, próbami zasiania w naszych sercach lęku.

05.09.2016 - 12.09.2016
Ponad każdą istotą stoi zawsze Bóg podtrzymujący w istnieniu rośliny, zwierzęta i ludzi, a koroną stworzenia, zgodnie z wolą Stwórcy, winien być człowiek, który otrzymał rozum i mądrość.

29.08.2016 - 05.09.2016
Potrzebujemy przyzywać Boga po to, abyśmy umieli duchowo i moralnie się odrodzić, byśmy odnaleźli nasze chrześcijańskie korzenie, przywiązanie do tradycji i mądrość życia naszych przodków.

22.08.2016 - 29.08.2016
Każdy z nas na swój szczególny sposób, ze swymi osobliwymi zdolnościami, został przez Boga stworzony; wszyscy jesteśmy wyjątko- wi i jednakowo ważni dla funkcjonowania całej wspól- noty. Jedynie we wzajemnej współpracy możemy dobrze żyć i sobie nawzajem służyć.

15.08.2016 - 22.08.2016
Każdemu z nas potrzebne jest swoiste lustro, byśmy się codziennie pytali, jak ja wyglądam i kim jestem, na zewnątrz i w mojej duszy.

08.08.2016 - 15.08.2016
Zawierzamy siebie miłości i zatroskaniu Dziewicy i Matki Maryi, która wychodzi poza swój dom – napełniona tym, co Pan Jej uczynił, aby być pomocną krewnej swej Elżbiecie.

01.08.2016 - 08.08.2016
Uczmy się od Chrystusa tych różnorakich kodów dostępu do serca drugiego człowieka z większą pilnością niż zapamiętujemy nipy, pity i regony. Bo utrata dostępu do konta bankowego jest mniej bolesna niż zablokowanie serca.

25.07.2016 - 07.08.2016
To nie my zbawiamy świat, lecz Bóg, Jego miłosierdzie, Jego łaska, ofiara krzyża Boskiego Syna.

18.07.2016 - 25.07.2016
Będąc uczniem Jezusa, trzeba nam uważnie słuchać Jezusowego słowa, naszego Nauczyciela, trzeba to Jego słowo zamieniać każdego dnia w czyn.

11.07.2016 - 18.07.2016
Wiara otwiera serce na modlitwę, w której odnajduje swe zwycięstwo i ukoronowanie. W ten sposób pozwala nam ona zwyciężyć zło dzięki mocy Bożej.

04.07.2016 - 11.07.2016
Kto ma Boga w sercu, jest człowiekiem i zwiastunem pokoju. Wprowadzając go na ziemi, staje się prawdziwym Bożym błogosławieństwem dla narodów.

27.06.2016 - 04.07.2016
W sytuacjach trudnych nie uciekajmy od chrześcijańskich wartości i nie odrzucajmy ich od siebie. Bo nawet gdy nie potrafimy pojąć i do końca zrozumieć tajemnicy tego, co się wokół nas dzieje, co nas dotyka i czego doświadczamy, to jednak Bóg w swej Opatrzności o nas pamięta.

20.06.2016 - 27.06.2016
W naszej drodze do miłości nie to jest ważne, czy odniesiemy sukces. To nie jest ewangeliczne kryterium. Ważne jest, czy człowiek się stara, czy próbuje, czy przełamuje zniechęcenie.

13.06.2016 - 20.06.2016
Czasem trzeba zatrzymać się w naszym życiu i na nowo docenić błogosławieństwo, jakim jest móc liczyć na brata, na siostrę, na tego, kogo mamy blisko siebie. Nie możemy dawać dobrego świadectwa życia, jeśli nie miłujemy tych, którzy są najbliżej nas.

06.06.2016 - 13.06.2016
W zamojskim przesłaniu Jan Paweł II wskazał na godność i świętość ludzkiej osoby i szacunek dla życia każdego człowieka. Mówił też o wdzięczności i zatroskaniu o świat przyrody oraz o pięknie tej zamojskiej, roztoczańskiej, ojczystej ziemi, czy wreszcie o wszystkich pracujących na roli.

30.05.2016 - 06.06.2016
Wpatrujcie się w Boskie Serce, nie pozwólcie się różnym pokusom odepchnąć od Serca Jezusa oraz osobiście przekonujcie się o tym i głośno mówcie nam wszystkim, że jarzmo Chrystusa jest słodkie a brzemię, jakie On nakłada, jest lekkie.

23.05.2016 - 30.05.2016
Człowiek z pasją, ktoś zaangażowany, walczący i szukający, zawsze ma szansę dojścia do prawdy. Ale osoba obojętna, letnia nie nawraca się, a nawet traci te wartości duchowe, które były jej udziałem.

16.05.2016 - 23.05.2016
Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa przywróciły nam na nowo wiekuiste dziedzictwo Boże i utraconą nadzieję. To wszystko, co nam wysłużył Bóg - Człowiek, czyni dla nas wciąż obecnym i aktualnym Duch Święty.

09.05.2016 - 16.05.2016
Gdyby Duch Święty nie działał w ludziach, nie byłoby świętych, ani tych znanych i przeznaczonych do chwały ołtarzy, ani tych nieznanych.

02.05.2016 - 09.05.2016
Naszym zadaniem jako chrześcijan jest wydobyć na światło dzienne inną prawdę. Mamy być świadkami wiary w Jezusa Chrystusa. Autentyczne świadectwo wiary nie jest łatwą i prostą sprawą. Domaga się bohaterstwa.

25.04.2016 - 02.05.2016
Maryja potwierdza tę Jej cnotę, umiejętność słuchania ludzkich spraw, macierzyńskiego wyczulenia na skargę Jej dzieci.

18.04.2016 - 25.04.2016
Radość płynąca z posiadania Boga i działania dla Niego – to nasza chluba i najlepsza nagroda, jaką można obdarzyć człowieka żyjącego na tym świecie.

11.04.2016 - 18.04.2016
Dobry Pasterz zna każdą owcę i pociąga pojedynczo do siebie w odpowiedni sposób. Warto pamiętać o tym, że nawet wśród bliskich w rodzinnym domu też są różne charaktery, osobowości, temperamenty, każdy jest niepowtarzalny.

04.04.2016 - 11.04.2016
Każdy z nas ma możliwość wyjść ku drugiej osobie, wysłuchać jej i w ten sposób próbować zbliżyć się, choć trochę, do poznania prawdy.

21.03.2016 - 28.03.2016
Nie ma takiej słabości i nie ma takiego nałogu, z którego przy pomocy Zmartwychwstałego nie dałoby się człowieka uwolnić, by mógł żyć w szczęściu wiecznym.

14.03.2016 - 21.03.2016
O czym mówi Jezus Chrystus, błogosławiony Król przychodzący w imię Pańskie? O tym, że największym nieszczęściem, dramatem każdego człowieka jest grzech.

07.03.2016 - 14.03.2016
Droga Krzyżowa to czas, podczas którego adorujemy Jezusa umęczonego, dla nas i dla naszego zbawienia. To On stanowi centrum rozważań, a fundamentem tego, w co wchodzimy sercem i umyłem, jest Chrystusowa miłość do człowieka.

29.02.2016 - 07.03.2016
Jesteśmy misjonarzami i głosicielami podstawowej prawdy, fundamentalnej chrześcijańskiej zasady, iż Bóg kocha każdego człowieka i pragnie nas wszystkich uratować przed wiecznym potępieniem.

22.02.2016 - 29.02.2016
Bóg ma możliwości, aby nam pomóc, takie, jakich my jeszcze nie dostrzegamy, ani nawet o nich nie jesteśmy w stanie pomyśleć.

15.02.2016 - 22.02.2016
Chrześcijanie mają wobec tego świata misję i prawo do tego, by być ludźmi nadziei i oczekiwania.

08.02.2016 - 15.02.2016
Władza nad światem należy do Chrystusa umęczonego i chwalebnego, a nie do szatana. Zwycięstwem jest miłość i miłosierdzie, Boże przebaczenie a nie nienawiść.

01.02.2016 - 08.02.2016
Jako lud Boży, odkupiony, jesteśmy wyrwani z mocy szatana, ale w dalszym ciągu pozostajemy narażeni na jego ataki. Zły duch ciągle czyni wyłomy i poprzez opanowane przez siebie jednostki czy grupy próbuje szerzyć niezdrowy ferment w całej społeczności wiernych.

25.01.2016 - 01.02.2016
Boża miłość pozwala nam nasze czyny łączyć w jakąś sensowną całość oraz naszą słabą wiarą pokonywać tyle niepewności i pytań, na ile pozwalamy, aby On nasze trudy umacniał i oczyszczał z ludzkich słabości.

18.01.2016 - 25.01.2016
Boży Syn, który stał się człowiekiem, pokazuje nam, co wziął na siebie za nas i dla nas, dla naszego zbawienia. Objawia to tylko tym, którzy umieją słuchać Jego słowa i którzy są gotowi to słowo wziąć do swego życia.

11.01.2016 - 18.01.2016
Kto uznaje Jezusa Chrystusa jako jedynego Boga i Pana w swoim postępowaniu, kto żyje Jego słowami - Dekalogiem, przykazaniem miłości i ośmioma błogosławieństwami - ten jest wewnętrznie scalony, jednolity, duchowo bogaty, niezależny wobec tych wszystkich, którzy chcą go sobie podporządkować.

4.01.2016 - 11.01.2015
Każdy z nas jest od chwili swego chrztu św. dzieckiem Bożym i wraz z dojrzewaniem do odpowiedzialności za to, co czyni i mówi, chce nim świadomie być, nie tylko z nazwy, ale z pragnienia własnego serca.

28.12. 2015 - 04.01.2016
Dotykając prawdy Boga, który stał się dla mnie człowiekiem, jestem pewien tego, iż nie potrzebuję się lękać, że gdzieś cokolwiek istotnego przeoczyłem. Mogę się spokojnie cieszyć moim życiem, nawet, gdy ono niesie na sobie jakieś znamię krzyża i choroby, a przecież czasem tak trudno jest zrozumieć nasze kręte ścieżki.

14.12. 2015 - 21.12.2015
Nikt nie ma prawa nazywać się chrześcijaninem, katolikiem, jeżeli go nie stać na obronę poczętego dziecka.

07.12. 2015 - 14.12.2015
Potrzebujemy znowu przyzywać Boga po to, abyśmy umieli duchowo i moralnie się odrodzić, byśmy odnaleźli nasze chrześcijańskie korzenie, przywiązanie do tradycji i mądrość życia naszych przodków.

30.11.2015 - 07.12.2015
W tajemnicy przeżywania św. Mikołaja tak wiele się zmieniło. Oto prezenty stają się coraz większe i takie bardzo, bardzo ziemskie, zaspokajają jedynie naszą chciwość, pierwszorzędną chęć posiadania, to pragnienie, iż to jest wreszcie moje.

23.11.2015 - 30.11.2015
Adwent w religijnym spojrzeniu każdego roku jest dla nas pięknym zaskoczeniem, ponieważ ten czas pobudza, otwiera nasze serca, pozwala ujawnić się dotychczas ukrytym pragnieniom.

16.11.2015 - 23.11.2015
Dobry Pasterz, Król Jezus Chrystus, jest naszą nadzieją w tym, że ofiary ludzkiej niesprawiedliwości i przemocy doczekają się zauważenia, uszanowania ich godności i pełnej sprawiedliwości.

09.11.2015 - 16.11.2015
My należymy do Jezusa Zmartwychwstałego, naszym udziałem jest Jego świętość i zostaliśmy zaproszeni na wieczną ucztę, w której - mamy nadzieję - uczestniczą już nasi zmarli i tam na nas czekają, radując się ze wspólnotą zbawionych.

2.11.2015 - 09.11.2015
W rozstaniu z życiem kogoś bliskiego niejako dotykamy naszej własnej śmiertelności. Nikt z nas sam z siebie nie potrafi przedłużyć swego ziemskiego istnienia, choć medycyna próbuje na różne sposoby przesunąć jego granice.

26.10.2015 - 02.11.2015
Nawet gdy nas jeszcze dręczy grzech, miejmy świadomość świętości, bo jesteśmy obmyci męką i krwią Chrystusa Pana, którą czynimy obecną na eucharystycznym ołtarzu.

19.10.2015 - 26.10.2015
Posłuszeństwo to rezygnacja z małych planów o różnej - czasem wątpliwej - wartości, by realizować Bożą wolę. Czystość zaś to rezygnacja z karłowatej, cielesnej miłości, by napełniać się miłością niepojętą.

12.10.2015 - 19.10.2015
My nie potrafimy żyć bez pytania „dlaczego” ani też bez swoistej ciekawości „dla kogo”. Smutek więc odzwierciedla stan duszy ludzkiej u takiej osoby, która nie widzi, dla kogo bądź dla czego powinna żyć i ma się cieszyć stanem swojego zdrowia

5.10.2014 - 12.10.2014
Nauczycielskie powołanie w wielu obszarach przynosi radość i spełnienie osobie będącej dla uczniów mistrzem i autorytetem, ale niesie także ze sobą obciążenia.

28.09.2015 - 5.10.2015
Zawierzenie - w modlitwie różańcowej - życia Maryi i Jezusowi wiedzie ku wolności. Uczy dystansu do siebie i do otaczającej rzeczywistości, jest szansą na odniesienie zwycięstwa w walce dobra ze złem, która rozgrywa się w duszy każdego człowieka.

21.09.2015 - 28.09. 2015
Zgodnie z dobrze ukształtowanym sumieniem, jestem zdecydowany powiedzieć „nie” dla grzechu, „nie” dla szatańskiej pokusy nieposłuszeństwa Bogu i prawdzie.

14.09.2015 - 21.09. 2015
Trzeba mi się upodobnić do zdrowego i mocnego pnia drzewa, bym stał zdecydowanie i prosto, tu, gdzie mnie Bóg w historii tego świata postawił, i się nie chwiał na różne strony, nawet gdy przyjdą nagłe życiowe burze.

07.09.2015 - 14.09. 2015
Niech krzyż Jezusa będzie znakiem naszego zwycięstwa, niosącego swe zbawienne owoce na całą wieczność każdego z nas.

31.08.2015 - 07.09.2015
Patriotyzm jako postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie jest obecnie prezentowany w formie eksponatu, jedynie nadającego się właściwie do oglądania w muzeum.

24.08.2015 - 31.08.2015
Każdy z nas jest słabym, ułomnym narzędziem, ale stara się na ile może współpracować z łaską Bożą.

17.08.2015 - 24.08.2015
Uśmiech, pogoda serca, radość z tego, że jestem katolikiem, rodzi w duszy spotkanego człowieka również to piękne, czyste otwarcie na Bożą łaskę.

10.08.2015 - 17.08.2015
Macierzyństwo to najpiękniejsza sprawa na świecie, ale równocześnie jest ono bardzo trudne i wymagające.

03.08.2015 - 10.08.2015
Łaska Jezusa Chrystusa, który pragnie, abyśmy w niebie postawili nasz namiot życia - obok Apostołów Piotra, Jakuba i Jana - daje nam ową symboliczną windę do nieba, a jest nią Boże miłosierdzie.

27.07.2015 - 03.08.2015
Różne mamy strapienia, które niesiemy do Matki w naszych sercach, niech pośród nich znajdzie się prośba o to, aby ten skarb obecny w nas - Jezus Chrystus, do którego nas Maryja prowadzi - nie karłowaciał pośród codziennego przyzwyczajenia i braku czasu dla Boga.

20.07.2015 - 27.07.2015
Jesteśmy jako naczynia gliniane, ale przy całej tej kruchości – tak wyraziście prezentowanej w postawie leżenia na posadzce świątyni czy w pyle pielgrzymiej drogi – Bóg uczynił nas nosicielami skarbu, skarbu jakim jest Jezus Chrystus. Tu przede wszystkim chodzi o Niego i o Jego łaskę.

13.07.2015 - 20.07.2015
Droga, jaką Jezus przeszedł, winna być także szlakiem każdego z nas. Zresztą decydujemy się na nią w sposób wolny, bo to ode mnie zależy, w jakim zakresie Chrystus staje się wzorem mojego życia, w jaką jedność z Nim wchodzę.

06.07.2015 - 13.07.2015
Tylko tam, gdzie działa Bóg i gdzie On w życiu ludzkim jest na właściwym, czyli na pierwszym miejscu, poczęcie nowego człowieka jest powodem do prawdziwej radości.

29.06.2015 - 06.07.2015
Bądźmy bardzo roztropni, gdyż gdy ktoś z nas żyje patrzeniem na innych z góry, winien być świadomym tego, jak bardzo naraża na niebezpieczeństwo własne zbawienie.

22.06.2015 - 29.06.2015
Czułość macierzyńskiego serca nie jest chciwa ani przywłaszczająca lub zachłanna, lecz objawia własną moc niejako w swej słabości do dziecka.

15.06.2015 - 22.06.2015
Przychodźcie do Serca Jezusowego, do tego miejsca ukojenia, osobiście, indywidualnie a także razem jako małżeństwo, rodzina, wspólnota parafialna.

08.06.2015 - 15.06.2015
Dobrze wykorzystajmy dany nam czas.

01.06.2015 - 08.06.2015
Boża miłość jest jak słońce, wyciągnij swoje ręce i weź, ile potrzebujesz.

25.05.2015 - 01.06.2015
Jak długo człowiek uważa własne „ja” za rzecz najważniejszą w świecie, tak długo oddala się od Boga.

18.05.2015 - 25.05.2015
Bądźcie Bożym namiotem, ludzkim tabernakulum, nieście światło, miłość i radość.

11.05.2015 - 18.05.2015
Twoja niewierność zniszczy ciebie samego, gdyż zrywa związek z Jezusem.

04.05.2015 - 11.05.2015
Każdego dnia wzmacniajcie swój kontakt ze Stwórcą metodą radości i uśmiechu, która ma źródło w Jezusie.

27.04.2015 - 04.05.2015
Dawajcie odważne świadectwo wiary wobec świata.

07.04.2015 - 13.04.2015
Nagrodą zmagań o wiarę jest korona świętości.

07.04.2015 - 13.04.2015
Mocą świętości jest miłosierdzie.

30.03.2015 - 6.04.2015
Istnieje życie wieczne - to podstawowa prawda dla nas, a jej świadectwo daje Chrystus w wielkanocny poranek.

23.03.2015 - 30.03.2015
Konsekwencją wszechobecnego kłamstwa jest cierpienie ludzi, którzy głoszą prawdę.

16.03.2015 - 23.03.2015
Każdy człowiek potrzebuje rodzinnego gniazda, w którym czułby się kochany i ważny.

09.03.2015 - 16.03.2015
Całkiem normalne ludzkie postępowanie, jedzenie i picie, praca oraz nocne spanie, wypoczynek na łonie pięknej natury, całe życie człowieka - ma związek z Bogiem, dawcą wszelkich dobrych darów.

23.02.2015 - 02.03.2015
Godność i wartość każdego człowieka jest potwierdzeniem miłości Boga do ludzi.

16.02.2015 - 23.02.2015
Budowanie przyjaźni między narodami jest możliwe tylko na fundamencie prawdy i pamięci.

09.02.2015 - 16.02.2015
Spróbujmy wyskoczyć z kolein własnych przyzwyczajeń i zachwyćmy się Chrystusem.

02.02.2015 - 09.02.2015
Przedziwną i powszechnie znaną ludzką chorobą jest smutek.

26.01.2015 - 02.02.2015
Nie ulegajmy pokusie liczb i ekonomicznej wydajności.

19.01.2015 - 26.01.2015
Każdy rodzaj więzienia może prowadzić do duchowego karłowacenia.

12.01.2015 - 19.01.2015
Nie mierz na centymetry modlitwy do Boga.

05.01.2015 - 12.01.2015
Uczyńmy swoje życie zgodnym z wolą Boga.

29.12.2014 - 05.01.2015
Bądźmy wytrwali w poszukiwaniu Boga i nie zrażajmy się trudnościami.

22.12.2014 - 29.12.2014
Przyjdź Panie i pomóż nam wrócić na drogi świętości!

15.12.2014 - 22.12.2014
Przyjdź Panie i pomóż nam wrócić na drogi świętości!

08.12.2014 - 15.12.2014
Wychodźmy z minimalizmu, w ciszy modlitwy odkrywajmy wolę Chrystusa i wypełniajmy ją.

01.12.2014 - 08.12.2014
„Czuwajcie!” - woła do nas Pan. Bądźmy gotowi i uważni, nie pozwólmy opanować się szatanowi i nie ulegajmy jego propozycjom.

24.11.2014 - 01.12.2014
Bądźcie ludźmi odważnej wiary, otwartymi na innych ludzi, zdatnymi do pełni szczęścia.

24.11.2014 - 01.12.2014
Całe nasze życie to swoistego rodzaju Adwent, który przygotowuje nas do wieczności.

17.11.2014 - 24.11.2014
Prawdziwa miłość nie kalkuluje, jest nieskończona i bezwarunkowa.

10.11.2014 - 17.11.2014
Najważniejszy jest nasz środek, zewnętrzność jest drugorzędna.

03.11.2014 - 10.11.2014
Od tego, co czynimy dzisiaj, zależy zbawienie i przyszłość naszej ojczyzny.

27.10.2014 - 03.11.2014
Do tego, by żyć pełnią, potrzebna jest prawda o człowieku.

20.10.2014 - 27.10.2014
Bądźmy ludźmi wiernego słowa, mądrze rozeznajmy, do czego się zobowiązujemy i co obiecujemy, by dawane słowo było zawsze dotrzymywane.

13.10.2014 - 20.10.2014
Kościół jest zawsze misyjny i ten wymiar dotyczy każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy uczniami - misjonarzami.

06.10.2014 - 12.10.2014
Świętość Jana Pawła II pobudza do naśladowania, wytrąca z utartych schematów i dróg, ale wymaga też pewnej konsekwencji polegającej na opowiedzeniu się za Chrystusem.

29.09.2014 - 06.10.2014
Uczynki miłosierdzia nie wymagają heroizmu, a są świadectwem miłowania Boga i ludzi.

22.09.2014 - 29.09.2014
Inauguracja roku akademickiego niech będzie dla studentów początkiem twórczego i pełnego entuzjazmu podążania harmonijnie splecionymi ze sobą ścieżkami rozumu i wiary.

15.09.2014 - 22.09.2014
Oczekiwaniem wszystkich odbiorców posługiwania dziennikarzy, szczególnie tych chrześcijańskich, jest to, by pracownicy mediów, jako słudzy ludzkiej prawdy, starali się być wierni Odwiecznej Prawdzie, samemu Bogu.

08.09.2014 - 15.09.2014
Wspólnota Chrystusowego Kościoła musi nie tylko żyć świadomością trudnej i wymagającej miłości wobec Boga i bliźniego, ale również winna dostrzegać trudną do zrozumienia przez ten świat mądrość krzyża.

01.09.2014 - 08.09.2014
Jeżeli chcemy być wiernymi uczniami Chrystusa, musimy – już uprzedzająco, w naszych sercach – płacić cenę, do której zostaniemy zobowiązani, gdy przyjdzie na nas krzyż.

25.08.2014 - 01.09.2014
Jeżeli będziesz starał się być wiernym wobec Boga i Chrystusa, spotkają cię wszelkiego rodzaju kłopoty; w pojęciu świata będziesz nieszczęśliwcem, ale twoja zapłata nadejdzie później.

18-25.08.2014
Matka Boża kieruje zawsze wzrok swoich dzieci na Chrystusa, bo to On jest najważniejszy.

11-18.08.2014
Uczmy się od Chrystusa różnorakich kodów dostępu do serca drugiego człowieka z większą pilnością niż zapamiętujemy NIP-y, PIN-y i REGON-y, bo utrata dostępu do konta bankowego jest mniej bolesna niż zablokowanie serca.

04-11.08.2014
Człowiek stale znajduje się „in statu viae”, czyli ciągle musi mieć świadomość przebywania poza „swoim domem” jako ktoś, kto jest w drodze, nawet wtedy, gdy zatrzymał się tylko na krótki odpoczynek.

Tagi:
Myśl na tydzień bp Marian Rojek

Bp Rojek do neoprezbiterów

2017-06-03 13:26

pab / Zamość / KAI

W katedrze zamojskiej bp Marian Rojek udzielił święceń kapłańskich pięciu diakonom diecezji zamojsko-lubaczowskiej. – Sam Bóg będzie mówił do ludzi przez wasze usta – powiedział do neoprezbiterów hierarcha.

Grażyna Kołek
Bp Marian Rojek

W homilii bp Rojek przywołał ewangeliczny obraz Dobrego Pasterza, który nie tylko idzie i szuka życiowo pogubionych, ale też nie czyni im żadnych pretensji. – Po prostu cieszy się z tego, że ich odnalazł. Co powie o tym każdy z kapłanów? A przecież mamy być na wzór naszego Pana. To jest droga i kierunek dla was drodzy bracia neoprezbiterzy – mówił.

Hierarcha zwrócił uwagę, że decydując się na kapłaństwo, kandydaci przekazują siebie Chrystusowi na własność. – Ja zaś na mocy apostolskiego urzędu, będę na was nakładał dłonie, potem uczynią to obecni tu kapłani. Będę nad wami się modlił i wówczas w mocy Ducha Świętego zwiąże się z wami sam Chrystus – powiedział.

Bp Rojek zauważył, że poprzez posługę nowo wyświęconych sam Bóg będzie troszczył się o swój lud. – Gdy będziecie przepowiadali Ewangelię, sprawowali Eucharystię i inne sakramenty, gdy będziecie się pochylali nad biednymi i chorymi, to On sam będzie mówił do ludzi przez wasze usta tak, by oni Jego słowa dostrzegali i słyszeli w waszym głosie. Przez waszą służbę On chce swoją owczarnię przekonać o tym, że ich zna, że wie wszystko o ich troskach i potrzebach i że ich bardzo kocha – mówił.

Biskup zamojsko-lubaczowski zaznaczył, że powołaniem i posłaniem kapłańskim jest nieść miłość Dobrego Pasterza do ludzi. – Dlatego nasz Pan czyni was swoimi przyjaciółmi i powierza wam każdego człowieka, którego On nabył bezcenną swoją krwią. W wasze ręce przekazuje miłujący dar Bożego miłosierdzia i sakramentalnego pojednania. Wy tę miłość Pana macie czynić widoczną dla ludzi i osiągalną – mówił.

Kaznodzieja przestrzegał przed pragnieniem by mieć coraz więcej, a wskazywał, że konieczna jest „droga rezygnacji, prostoty, umiarkowania, skromności, poprzestawania na małym i życia bez roszczeń”. – Wtedy będziemy nieskończenie bogaci bogactwem, jakim jest sam Chrystus. I jedynie to bogactwo zabierzemy ze sobą na tamten świat. A dobra materialne, kanonie, tytuły, prałatury, profesury, biskupstwo po tamtej stronie życia nie będą zaszczytem, ale przedmiotem odpowiedzialności za większą łaskę i zadanie, jakie nam tutaj Dobry Pasterz zlecił – podkreślił.

Nowo wyświęceni księża przygotowywali się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zamojsko-lubaczowskiej w Lublinie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

2018-12-12 14:07

prezydent.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Igor Smirnow/KPEP/prezydent.pl
Siostra Michaela Rak, założycielka i dyrektorka Hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wilnie, została odznaczona 12 grudnia 2018 r. przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Prezydent wspomniał, że Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony z jego inicjatywy i nawiązuje do II Rzeczypospolitej oraz wręczanego w 1928 roku Medalu 10-lecia odzyskanej niepodległości. Zaznaczył, że te odznaczenia są w domach ludzi zasłużonych dla tamtych lat, dla odbudowy niepodległego, suwerennego polskiego państwa, dla walki o to państwo, ale też dla jego tworzenia. - W tych domach te medale bardzo często są do dzisiaj – mówił, podkreślając, że są one powodem do rodzinnej dumy, ale też dowodem pamięci o tamtych czasach i tamtym wielkim okresie.

– Cieszę się ogromnie, że Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, w jakimś sensie odnowione, mogę wręczyć Państwu: przedstawicielom bardzo różnych środowisk, różnych dziedzin życia, twórczości, kultury, nauki, sportu, ale także walki o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę – powiedział Andrzej Duda, dziękując odznaczonym za dokonania i dorobek życia. Dodał: – Cieszę się, że na tyle różnych sposobów możemy to 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości czcić.

– Wnosicie Państwo i wnieśliście nieoceniony wkład w budowanie wolnej, niepodległej Polski. I cieszę się, że poprzez te medale mogłem Państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podziękować – podkreślił Prezydent.

prezydent.pl

W uroczystości wzięła udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, a także minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP, wraz z ministrami i doradcami.

odznaczenia odebrali:

za zasługi dla Niepodległej

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Jan ABGAROWICZ

Anna BANDO

Tadeusz BIEŃKOWICZ

Stanisława CELIŃSKA-MROWIEC

ksiądz Waldemar CISŁO

Aleksander DOBA

Jerzy JACHOWICZ

Marian KALWARY

Marek KAMIŃSKI

Janusz KAMOCKI

Ryszard KARCZYKOWSKI

Jan KOŚCIUSZKO

Jan KOWALSKI

Barbara KRAFFT-SEIDNER

Czesław LANG

Dariusz MALEJONEK

Jan OŁDAKOWSKI

Jan PIETRZAK

Siostra Michaela RAK

Ojciec Jacek SALIJ

Henryk SKARŻYŃSKI

Józef SKRZEK

Andrzej SUCHCITZ

Krzysztof SZWAGRZYK

Jadwiga TRYZNO

Janusz TRYZNO

Andrzej WODZYŃSKI

kapitan Piotr ŻEMOJTEL


prezydent.pl

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021.

Jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,

2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,

3) aktywną działalność zawodową i społeczną,

4) twórczość naukową, literacką i artystyczną

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Wigilia dla starszych i samotnych w Czerwieńsku

2018-12-13 23:19

Kamil Krasowski

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Wojciecha w Czerwieńsku przygotował wigilię dla osób starszych i samotnych. Organizatorzy zadbali nie tylko o ciała, ale również o ducha każdego z zaproszonych gości.

Karolina Krasowska
W Wigilii uczestniczyło ponad 80 osób z Czerwieńska, Borynia, Lasek i Nietkowa

Spotkanie odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku. W organizację wigilii dla osób samotnych, starszych i bezdomnych z parafii św. Wojciecha w Czerwieńsku włączyła się społeczność miasta, organizacje samorządowe, osoby ze świata gastronomii i polityki oraz uczniowie szkół z Czerwieńska i Zielonej Góry. – To jest 27. raz jak się spotykamy. To nie jest nowe dzieło. Oprócz wszystkich tych, którzy potrzebują opieki i którzy co roku czekają na wigilię, zaprosiliśmy osoby, które nas zawsze wspierają, takie jak prezydent miasta Piotr Iwanus, przewodniczący Rady Krzysztof Smorąg i starosta powiatu zielonogórskiego Krzysztof Romankiewicz – powiedziała Istiena Boguszewicz – Gnatowicz, nauczyciel języka angielskiego i opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu „Młodzi dla Kamerunu” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Zobacz zdjęcia: Wigilia dla starszych i samotnych w Czerwieńsku

Wigilia rozpoczęła się od odczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Potem wszyscy uczestnicy przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia. – Za chwilę weźmiemy do ręki opłatek, który jest symbolem Jezusa Chrystusa jako chleb, którym się dzielimy nawzajem. Pragnę Wam dziś życzyć w tym okresie przedświątecznym, na całe święta oraz Nowy Rok, byście potrafili się tak dzielić sobą z innymi - mówił ks. Marek Kidoń. - Ktoś powiedział, że nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł czegoś od siebie dać. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, o dobra materialne – czasami o wiele ważniejszy jest czas, który komuś poświęcamy, zainteresowanie, które okazujemy, dobre słowo, którym kogoś obdarzmy, bo to tylko ma sens. Życzę, byście umieli dawać siebie, dzielić siebie. Ten chleb przełamany tak naprawdę się dzieli, on się mnoży. Są dwa kawałki, ktoś bierze kolejny. Dzielimy się z kolejną osobą. Niech ten krąg dobra zatacza coraz większe obszary, coraz większe kręgi i staje się udziałem wielu ludzi, których życie Bóg stawia na naszej drodze – kontynuował proboszcz parafii św. Wojciecha w Czerwieńsku.

W świąteczny nastrój zgromadzonych gości wprowadziły dzieci z przedszkola w Czerwieńsku, które wystawiły jasełka. W przygotowaniu Wigilii dla ponad 120 osób pomagali wolontariusze z Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, którzy własnoręcznie wykonali prezenty dla zaproszonych osób, dzieląc się w ten sposób radością i wręczając upominki, których większość z tych osób przeważnie nie dostaje. – Kucharze, cukiernicy i gastronomowie sami piekli, ręcznie zdobili i pakowali swoje pierniki od serca na święta jako prezenty. Mam nadzieję, że się spodobają – mówiła Istiena Boguszewicz – Gnatowicz. O wspólne uwielbienie Narodzonego Zbawiciela poprzez modlitwę i śpiew zadbała wspólnota ewangelizacyjno-modlitewna Oikos Berit. – Ci ludzie uwielbiają śpiewać. Co roku śpiewam z nimi 2 godziny kolędy. Niektórzy nie mają takiej tradycji w domu bądź w ogóle nie mają takiej okazji, bo są samotni, żeby w ten sposób świętować. Także członkowie wspólnoty będą śpiewać z nimi kolędy, będą rozważać Pismo Święte, będą się modlić – będą się po prostu radować, bo czas Adwentu to jest czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa – dodaje Istiena.

Na spotkanie zostały zaproszone osoby z Czerwieńska, Borynia, Lasek i Nietkowa. Zaproszonych zostało ok. 120 osób, natomiast w spotkaniu uczestniczyło ponad 80. – Sąsiadka mnie namówiła. Powiedziała: „No wyjdź z tego domu do ludzi, porozmawiaj. Idź i zobacz jak będzie fajnie”. Zmobilizowała mnie, a mąż wnuczki przywiózł mnie i moje koleżanki i tak, żeśmy przyjechały – powiedziała Irena Mędygrał z Nietkowa, która w wigilii uczestniczyła po raz pierwszy. – Podoba mi się. Te dzieci mi się podobają, bo zaraz mi się przypomniało jak woziłam moje dzieciaki na występy. Chciałabym, żeby moim wnukom porodziły się zdrowe dzieci, żeby byli szczęśliwi i żeby dożyli chociaż tyle lat co ja.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem