Reklama

Wymowa obrazu Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg

2013-05-21 15:29

Bartosz Walicki, ks. Sławomir Zych
Edycja rzeszowska 21/2013, str. 6

Bezpośrednie już przygotowania do koronacji Matki Bożej w obrazie Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim skłaniają do podjęcia rozważań na temat wymowy tego wizerunku. Sam obraz wykonano techniką olejną na lnianym płótnie pod koniec XVII stulecia. W centralnej części obrazu artysta przedstawił Maryję z Dzieciątkiem. Matka Boża zasiada na tronie z obłoków. Postać Madonny ujęta została frontalnie. Lewą ręką podtrzymuje Ona Jezusa, w prawej trzyma berło. Twarz Maryi jest pogodna. Nogi wspierają się na sierpie półksiężyca. Dookoła głowy Matki Najświętszej znajduje się jasnożółta, podwójna aureola. Głowę Maryi zdobi wysoka, złota, zamknięta korona cesarska z wstęgami. Ich końce są podtrzymywane przez dwa ukazane w locie aniołki.

Na lewym kolanie Madonny zasiada Dzieciątko Jezus. Jest prawie nagie, jedynie na biodrach okryte pieluszką. Podobnie jak Jego Matka, Jezus ma pogodną twarz. W dłoni trzyma jabłko królewskie. Ponad głową Maryi ukazana jest gołębica symbolizująca Ducha Świętego. Jeszcze wyżej z szarawych obłoków wyłania się postać Boga Ojca ukazanego jako siwobrody i siwowłosy starzec. Po bokach Maryi klęczą dwaj aniołowie ubrani w jasnoczerwone suknie i ciemnozielone szaty wierzchnie. Prawy i lewy górny róg obrazu wypełniają kłębiaste obłoki, z których wyłania się sześć główek aniołków. Podobne główki aniołków wyłaniające się z obłoków umieszczone zostały tuż pod półksiężycem, na którym wspiera swe stopy Maryja.

Dolna część obrazu to sfera ziemska. Ukazano tu prosty pejzaż z górami i jeziorem bądź zatoką. Na środku akwenu dostrzec można zarys łodzi z wysokim masztem. U podnóża gór przedstawiono grupy domów przypominające zabudowę średniowiecznego miasta. W zabudowie wyróżniają się strzeliste wieże z wysokimi hełmami.

Reklama

Sokołowski obraz Matki Bożej Królowej Świata jest przykładem warsztatowego polskiego malarstwa religijnego. Styl obrazu wskazuje, że powstał on w jednym z warsztatów małopolskich. Malowidło reprezentuje tzw. barok ludowy. Ważnym elementem kompozycji jest ukazanie trzech Osób Boskich. Malarz wyraził tu głęboką myśl teologiczną, że kult maryjny ma sens jedynie wówczas, gdy posiada charakter chrystologiczny i trynitarny.

W wizerunku Matki Bożej Sokołowskiej zastosowano rzadko spotykaną ikonografię maryjną. Bogarodzica jest tu centralną postacią obrazu. Ukazana została jako królowa sprawująca rządy nad światem, o czym dobitnie świadczą królewskie atrybuty: korona, berło i tron z obłoków. Obraz Pani Sokołowskiej nawiązuje do typu Hodegetrii.

Głębokie znaczenie mają namalowane przedmioty. W pierwszym rzędzie dotyczy to kilku atrybutów władzy królewskiej. Korona to kosztowność zdobiąca najszlachetniejszą część ciała. Na skroniach Matki Bożej to przede wszystkim znak panowania, godności, chwały, ale również mądrości, dobrej sławy, doskonałości. Maryja jest w pewnym sensie koroną całego stworzenia, a w szczególności - nowego Adama, Jezusa Chrystusa. Trudno, a nawet nie można wyobrazić sobie człowieka, któryby bardziej niż Maryja zasługiwał bardziej na tego rodzaju koronę. Symbolicznym dopełnieniem korony jest berło. Matka Boża swoim królowaniem dzieli się z Synem: Ona trzyma berło, Jezus - kulę, czyli symbol wszechświata, kuli ziemskiej, a także nieba.

Ważnym elementem obrazu są chmury. W sztuce kościelnej symbolizują niebo, stając się elementem podtrzymującym chwałę Pańską. Ukazane góry symbolizują stałość i niewzruszoność. Góry to też miejsca objawiania się Boga. Według św. Augustyna górą jest sam Pan; również w Kościele będącym mistycznym ciałem Chrystusa należy widzieć górę. Swoją wymowę posiadają wody jeziora lub zatoki. Woda to element uprzywilejowany przez Opatrzność. Po uświęceniu przez Chrystusa w czasie Jego chrztu służyć ma ponownemu narodzeniu się ludzi. Na falach dostrzec można łódź oznaczającą podróż i przeprawę, czyli życie ludzkie jako wędrówkę. Łódź jest także symbolem Kościoła. O obecności wierzących i ludzkiej społeczności świadczą z kolei ukazane budynki. Budowlą dominującą jest wieża oznaczająca dążenie wzwyż i zbliżanie się do Boga. Wieża kościelna widoczna z daleka pokazuje zaś ludziom miejsce święte, budynek kościoła, w którym mieszka Pan.

Tagi:
Matka Boża

Reklama

Kult Matki Bożej Bolesnej

2019-04-03 10:09

Ks. Mariusz Frukacz
Edycja częstochowska 14/2019, str. V

Szczególnym darem dla wiernych naszej archidiecezji są sanktuaria maryjne, pasyjne i pasyjno-maryjne. One również w pewien sposób określają charyzmat i duchowość archidiecezji częstochowskiej. Do tego szczególnego charyzmatu bardzo często w swoim nauczaniu nawiązuje abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który przypomina, że „od Matki Jezusa, stojącej pod krzyżem, uczymy się wciąż bezgranicznego zaufania wobec Boga i Jego niezmierzonych planów”. Pod krzyżem Chrystusa wraz z Matką Bożą Bolesną odkrywamy również tajemnicę własnej łaski – łaski naszego życia i łaski powołania do życia wiecznego. Dlatego przemierzając nasze codzienne drogi wielkopostne, warto przypomnieć sobie o miejscach, w których jest szczególny kult Matki Bożej Bolesnej

Jarosław Tarnowski
Rzeźba w głównym ołtarzu

Matka Boża Bolesna na Lisińcu

Jednym z ważnych miejsc kultu Matki Bożej Bolesnej jest kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Lisińcu w Częstochowie, gdzie czczony jest obraz Matki Bożej Bolesnej z koroną cierniową na kolanach.

W otoczeniu świątyni znajdują się również Dróżki Boleści Matki Bożej z tajemnicami Siedmiu Boleści Matki Bożej: „Symeon zapowiada Maryi miecz boleści”, „Ucieczka do Egiptu”, „Szukanie 12-letniego Jezusa”, „Maryja na drodze krzyżowej”, „Maryja stojąca pod krzyżem Syna”, „Opłakiwanie Jezusa po śmierci krzyżowej”, „Maryja przy pogrzebie Jezusa”.

Pani Wielgomłyńska

Szczególny kult Matki Bożej Bolesnej obecny jest w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielgomłynach, gdzie w świątyni czczona jest starożytna figura – pieta Matki Bożej Bolesnej (Pani Wielgomłyńskiej). Już w 1726 r. rodzina Moszyńskich ufundowała kaplicę, obecnie Matki Bożej Bolesnej. W murze przykościelnym znajdują się stacje Siedmiu Boleści Matki Bożej. Duszpasterstwo w parafii prowadzą ojcowie paulini. 14 czerwca 2010 r. ówczesny metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak wydał dekret uznający świątynię jako Sanktuarium Bolesnej Pani Wielgomłyńskiej. W 2011 r. sanktuarium otrzymało przywilej odpustu zupełnego dla wszystkich przybywających do tego miejsca w uroczystość Matki Bożej Bolesnej.

Kartuzy w Gidlach

W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach w głównym ołtarzu czczona jest pieta Matki Bożej Bolesnej wykonana w tradycji duchowości kartuzów.

Podczas jednej z homilii w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach abp senior Stanisław Nowak, wskazując na pietę umieszczoną w głównym ołtarzu, podkreślił: „W pewnym sensie Matka Boża krzyżuje się z Synem. Ona nas wyobraża. Trzeba, abyśmy skrzyżowali nasze życie z ukrzyżowanym Jezusem”. Arcybiskup senior wskazał również na znak drabiny opartej o krzyż. – Przez ciało Chrystusa ukrzyżowanego pnie się drabina. Trzeba się wspinać do zmartwychwstania. Trzeba czasem iść pod prąd. Miejmy odwagę iść pod prąd światowości. Taką teologię krzyża mieli kartuzi” – mówił wówczas arcybiskup.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ocalała kopia Ikony Jasnogórskiej znajdująca się w Kaplicy Polskiej w Katedrze Notre Dame

2019-04-16 10:54

it / Częstochowa (KAI)

W katedrze Notre-Dame w Paryżu, w której w poniedziałek wybuchł ogromny pożar, znajduje się Kaplica Polska z kopią ikony Matki Bożej z Jasnej Góry i relikwiami św. Jana Pawła II. Została ona uroczyście zainaugurowana w grudniu ubiegłego roku. Z nieoficjalnych informacji przekazanych nam przez służby ratownicze wynika, że ikona nie uległa zniszczeniu.

polskifr.fr

W czasie Apelu Jasnogórskiego paulini i pielgrzymi z bólem modlili się za ratujących katedrę Notre-Dame i z wdzięcznością wspominali umieszczenie w niej kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej z 1 grudnia ubiegłego roku. Według nieoficjalnych wiadomości, które od służb będących po pożarze w katedrze, uzyskał polski portal informacyjno-społecznościowy we Francji, ikona Matki Bożej z Jasnej Góry, znajdująca się w Kaplicy Polskiej w Notre Dame - ocalała.

Na zakończenie wieczornej modlitwy abp Wacław Depo, metropolita częstochowski powiedział: „Doświadczamy kolejnego bolesnego dramatu religii chrześcijańskiej w Europie, katedra Notre Dame spłonęła, tak jak już przynajmniej kilka kościołów w Europie w ostatnim czasie”. - Europa patrzy czy ta cywilizacja przetrwa czy potrzebna będzie interwencja z Nieba – dodał metropolita częstochowski i zachęcił: „prośmy Matkę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, aby ogień miłości panował wśród ludzi, a oddalał nienawiść i wszelką przemoc”.

Polską kaplicę w katedrze Notre Dame w Paryżu pw. Najświętszej Matki Bożej Częstochowskiej i św. Germana, z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry oraz relikwiami św. Jana Pawła II, odsłonięto 1 grudnia 2018 r. W uroczystości wzięły udział setki Polaków z kraju i mieszkających we Francji.

Mszę św. celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczył w niej też marszałek Senatu, Stanisław Karczewski. To pierwsza narodowa kaplica w paryskiej katedrze. - To wielki dla nas honor, że możemy w takim miejscu mieć znak, który będzie inspirował nie tylko Polaków – mówił wówczas abp Gądecki.

W odczytanym podczas uroczystości liście prezydent Andrzej Duda podkreślił, że „losy naszego narodu i dzieje zmagań o niepodległość po wielekroć i na trwałe splotły się z historią Francji”. „Współtworząc rodzinę wolnych narodów, zjednoczonych w imię najwyższych wartości republikańskich i obywatelskich, których źródłem jest chrześcijańska miłość bliźniego, chcemy nadal pielęgnować łączące nas więzi i razem budować bezpieczną, pomyślną przyszłość obu naszych narodów. Niech więc to szczególne miejsce będzie odtąd symbolem wspólnego polsko-francuskiego dziedzictwa duchowego, które ma moc inspirować nas do pracy dla dobra całej ludzkości” – napisał prezydent RP.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Msza św. Krzyżma w katedrze wrocławskiej

2019-04-18 17:33

Anna Majowicz

Dla nas Wielki Czwartek to dzień, w którym wracamy do początków. Bez względu na to, ile minęło od naszych święceń kapłańskich, stajemy w tym miejscu, w którym większość z was przyjmowała ten właśnie sakrament, by po raz kolejny wypowiedzieć przed Bogiem: ,, Oto jestem” – przypomniał kapłanom abp Józef Kupny. Metropolita wrocławski przewodniczył w katedrze wrocławskiej Mszy św. Krzyżma, podczas której wspólnie z księżmi odnowił przyrzeczenia kapłańskie.

Anna Majowicz
Abp Józef Kupny wlewa wonności do oleju i przyrządza krzyżmo
Zobacz zdjęcia: Msza św. Krzyżma w katedrze wrocławskiej

Hierarcha w homilii zwrócił uwagę na dwa słowa, które stanowią fundamentalną podstawę kapłańskiej posługi: ,,słuchaj” i ,,kochaj”. – Pan Jezus mówi nam, byśmy słuchali Słowa Bożego i kochali Boga całym sercem, umysłem, duszą i mocną. Ze wszystkich sił – pokreślił metropolita wrocławski. - Słuchaj i kochaj. Proszę dziś razem z wami Boga, by dał nam wystarczająco dużo siły i łaski, by te słowa nie pozostały jedynie jakąś teorią. Niech staną się żywe w historii każdego z nas. Niech staną się żywe w naszym wrocławskim Kościele – nauczał.

Posłuchaj całej homilii:

https://drive.google.com/file/d/1tTz0WnL_gprbdpaCUTaNXRmu8TvSGdxW/view?usp=sharing

W trakcie Eucharystii abp Józef Kupny pobłogosławił olej katechumenów i dokonał konsekracji krzyżma.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem