Reklama

Finał Konkursów Papieskich

Wy jesteście nadzieją świata!

2013-07-04 11:42

Jolanta Pawlak, Henryk Tomczyk
Edycja łódzka 27/2013, str. 6-7

Archiwum Urzędu Miasta

Bełchatów

14 czerwca w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa odbyła się dziesiąta edycja Powiatowego Konkursu „Pontyfikat Jana Pawła II”, objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Marka Chrzanowskiego. Konkurs poświęcony naszemu Wielkiemu Rodakowi adresowany był do uczniów szkół podstawowych miasta i powiatu bełchatowskiego. W tym roku konkurs został włączony w uroczystości pierwszej rocznicy obchodów patrona Bełchatowa bł. Jana Pawła II.

W konkursie wzięło udział 33 uczniów, reprezentujących 11 szkół podstawowych: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 13, SP z Drużbic, SP z Kaszewic i SP z Kluk. Organizatorami były szkoły bełchatowskie: SP nr 13 i SP nr 5. Przygotowaniem i organizacją przedsięwzięcia zajmowały się: katechetka ze SP nr 13 Jolanta Pawlak i emerytowana katechetka ze SP nr 5 Dorota Karasińska.

Konkurs rozpoczął się Mszą św. w bełchatowskim kościele pw. Zesłania Ducha Świętego. Głównym celebransem był ks. kan. Zbigniew Zgoda, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie. Słowo Boże do uczniów i nauczycieli wygłosił ks. Dariusz Mordaka, opiekun i wizytator katechetów. Po Mszy św. uczestnicy konkursu zgromadzili się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa.

Reklama

Pierwszym zadaniem konkursowym było sprawdzenie wiedzy o Janie Pawle II. Następnymi zadaniami eliminacji były pytania o życie, działalność, nauczanie Jana Pawła II. Kolejnym było rozpoznanie osób towarzyszących Papieżowi, a także odgadnięcie poszczególnych elementów stroju papieskiego. Jednym z ciekawszych zadań konkursowych było wykazanie się znajomością Listu Jana Pawła II do dzieci. Oprócz zadań sprawdzających wiedzę o Janie Pawle II było także zadanie wokalno-muzyczne: śpiew jednej z ulubionych pieśni Papieża albo pieśni o nim lub napisanej dla niego.

W drugiej części konkursu należało wykonać prace plastyczne w formie plakatów mających ukazać Ojca Świętego Jana Pawła II jako przyjaciela dzieci. Powstały piękne, bogate treściowo i kolorystycznie prace. ocenione przez Jury, zostały zaprezentowane wszystkim obecnym.

Po zakończeniu zadań konkursowych jury w składzie: ks. Andrzej Skawiński, ks. Michał Tabak, Zdzisława Maciaszczyk, Edyta Kaczmarek, Arkadiusz Załęczny podsumowało wyniki. Zwycięstwo przypadło drużynie z SP nr 8. Drugie miejsce zajęła SP nr 13, a trzecie SP nr 9.

Uroczyste zakończenie Konkursu o Janie Pawle II odbyło się w niedzielę 16 czerwca, w dniu Obchodów Patrona Miasta Bełchatowa. Po uroczystej Mszy św. w bełchatowskiej parafii pw. Narodzenia NMP nagrody i dyplomy laureatom zwycięskich szkół wręczyli abp Lwowa Mieczysław Mokrzycki, bp Ireneusz Pękalski, ks. Zbigniew Zgoda, przewodnicząca Rady Miasta Bełchatowa Ewa Skorupa i prezydent Marek Chrzanowski.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się jeszcze za życia Jana Pawła II. Po jej zakończeniu został wysłany list na urodziny Ojca Świętego podpisany przez uczestników i gości konkursu, na który nadeszła odpowiedź z Watykanu.

Tegoroczna edycja Konkursu to dziękczynienie za dar pontyfikatu bł. Jana Pawła II - Patrona Miasta Bełchatowa.

Jolanta Pawlak

Łódź

W Muzeum Miasta Łodzi odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum, zatytułowanego „Papież Słowianin”. Główną częścią gali było wręczenie nagród laureatom i finalistom krajowym oraz zwycięzcom etapu wojewódzkiego. Podziękowania, dyplomy oraz nagrody otrzymali również nauczyciele-opiekunowie uczniów laureatów. Najważniejszy etap konkursu odbył się 16 maja, w dniu 93. urodzin Jana Pawła II, w Piotrkowie Trybunalskim.

Na wstępie łódzki kurator oświaty Jan Kamiński podziękował wszystkim opiekunom, wychowawcom i nauczycielom za przygotowanie gimnazjalistów do udziału w konkursie. Młodzieży gratulował dużej wiedzy, zdobytych laurów oraz życzył dalszych sukcesów.

Słowo do młodych skierował również wicewojewoda łódzki Paweł Bejda. Mówił o swoich spotkaniach z Janem Pawłem II, o wybitnej roli, jaka przypadła Ojcu Świętemu w historii Polski. Zwrócił też uwagę na niezwykłą relację, jaką potrafił nawiązać z młodzieżą. Na zakończenie przywołał słowa, które Papież Polak wypowiedział do młodych: „Wy jesteście nadzieją świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”.

Nagrody laureatom i ich nauczycielom-opiekunom wręczali: bp Ireneusz Pękalski, ks. inf. Józef Fijałkowski, dr hab. Alina Rynio, profesor KUL, dyrektor Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuta Zakrzewska, wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Magacz.

W imieniu gimnazjalistów, którzy uczestniczyli w konkursowych zmaganiach, organizatorom podziękowała Alicja Pawlak, zwyciężczyni tegorocznej edycji konkursu. W teście dotyczącym wiedzy o życiu Jana Pawła II zdobyła 62 punkty na 74 możliwe.

Konkurs był przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Podczas etapu szkolnego każdy uczestnik musiał samodzielnie przygotować pracę konkursową na jeden z trzech zadanych tematów, na etapach wojewódzkim i ogólnopolskim uczniowie rozwiązywali test obejmujący wiedzę, którą musieli zaczerpnąć ze wskazanej literatury. W czwartej edycji konkursu wzięło udział ponad 500 uczniów ze 100 gimnazjów z całego kraju. Opracowanie zadań i testów Łódzki Kurator Oświaty powierzył Instytutowi Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewodniczącą Komisji Ogólnopolskiej Konkursu była wspomniana wcześniej dr hab. Alina Rynio z KUL.

Galę finałową poprowadzili starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Łodzi - Romana Cybulska i Jerzy Śnieć.

Henryk Tomczyk

Tagi:
konkurs

Życie w Chrystusie

2019-02-13 07:44

Joanna Ferens
Edycja zamojsko-lubaczowska 7/2019, str. III

„Życie w Chrystusie” – pod takim hasłem w Biłgoraju, Zamościu, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe 26. edycji Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele. Zostały one przeprowadzone w trzech kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV-VI, kl. VII-VIII i kl. III gimnazjum. Odbyły się one m.in. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Papieża Jana Pawła II

Joanna Ferens
Podczas konkursowych zmagań

Cele konkursu to przede wszystkim: zainteresowanie uczniów problematyką i treścią Biblii, dziejami Kościoła katolickiego, a zwłaszcza historią Kościoła w Polsce, aktywne włączenie w życie diecezji zamojsko-lubaczowskiej i szeroko pojmowaną kulturę chrześcijańską, podnoszenie poziomu wiedzy religijnej, rozwijanie indywidualnych uzdolnień, kształtowanie postawy poszanowania życia i godności osoby ludzkiej oraz ukazanie młodym pozytywnych wzorów osobowych. Tematyka konkursu obejmowała treści religijne poszczególnych etapów nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu dotyczącego nauczania o Matce Bożej oraz dotyczyła aktualnych wydarzeń z posługi Ojca Świętego, Kościoła w Polsce i naszej diecezji. Uczniowie biorący udział w konkursie winni wykazać się wszechstronną wiedzą religijną i umiejętnościami zdobytymi podczas katechizacji na poszczególnych etapach kształcenia. Zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinni posiadać uczestnicy konkursu, to m.in.: rozumienie sensu podstawowych pojęć biblijnych i teologicznych, znajomość podstawowych prawd wiary, umiejętność odkrywania sensu tekstów ewangelicznych i wyciągania wniosków z nich dla swojego życia, rozumienie treści i przesłania Dekalogu i błogosławieństw ewangelicznych, znajomość faktów z historii Kościoła w Polsce i z życia diecezji, znajomość podstawowych zasad katolickiej nauki społecznej czy umiejętność oceny postaw ludzkich i wydarzeń w świetle nauki Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

O. F. Lombardi: ważniejsze jest cierpienie i sprawiedliwość ofiar niż dobre imię instytucji

2019-02-17 17:31

dg, TVP / Warszawa (KAI)

Konieczne jest wprowadzenie również w Kościele nowej kultury, „która będzie miała na celu przede wszystkim nie obronę dobrego imienia instytucji, ale cierpienie i sprawiedliwość osób, które ucierpiały" - powiedział na antenie TVP1 o. Federico Lombardi SJ, były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Podczas spotkania w sprawie ochrony małoletnich w Kościele, które odbędzie się w Watykanie w dniach 21-24 lutego 2019, będzie on moderował posiedzenia plenarne tego zgromadzenia. 17 lutego był on gościem Pauliny Guzik w programie „Między ziemią a niebem”.

Włodzimierz Rędzioch

Włoski jezuita stwierdził, że problem nadużyć seksualnych w Kościele nie rozpoczął się teraz, ale trwa już od wielu lat. Przypomniał kilka bardzo silnych kryzysów związanych z tą sprawą. „Papieże przez ostatnich 15-20 lat mierzyli się z tym problemem. Ale trwa on nadal i mamy do czynienia z nowymi kryzysami, ponieważ sprawa ta wychodzi na światło dzienne w krajach, w których do tej pory nie zbadano jej należycie. Rozumiemy zatem, że jest jeszcze wiele kroków, które należy zrobić, aby zmierzyć się właściwie z tym problemem. Wielu rzeczy już się nauczyliśmy, ale być może tylko w pewnych miejscach, w konkretnych krajach, w diecezjach, ale nie zrozumiano ich jeszcze w sposób wystarczający w całym Kościele we wszystkich częściach świata” – powiedział rozmówca dziennikarki TVP.

Zwrócił uwagę, że szczególnie ważne jest słuchanie ofiar, zrozumienie, jak głębokie są rany i zadane cierpienie w życiu tych osób, które zostały skrzywdzone. "Nie zdawaliśmy sobie wcześniej z tego sprawy w przeszłości. Myśleliśmy, że możemy żyć w kulturze milczenia, że lepiej nie mówić o tych rzeczach w rodzinach, w społeczeństwie, w instytucjach, w Kościele. Nawet jeśli te rzeczy się przydarzały, przechodziliśmy wobec nich milcząco. Trwaliśmy w myśleniu, że milczenie jest najlepszym sposobem na stawienie czoła temu problemowi. Teraz natomiast zrozumieliśmy, że problem jest naprawdę poważny, głęboki, że niesie ze sobą ogromne cierpienie, niesprawiedliwość, które nie mogą zostać pominięte. Należy patrzeć na niego w sposób jasny, wymierzyć sprawiedliwość, należy pomóc osobom skrzywdzonym w głębokim uzdrowieniu wewnętrznym, aby mogły dalej żyć ze spokojem. I to właśnie dla Kościoła jako instytucji jest szczególnie ważne, ponieważ Kościół jest, chce i powinien być nauczycielem moralności, prawdy, właściwego zachowania dla dobra nowych pokoleń. Dlatego jeśli w Kościele zdarzają się takie przypadki, należy z całą pewnością zmierzyć się z nimi i ukarać winnych. Trzeba zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby zapobiec temu, aby podobne rzeczy zdarzały się w przyszłości" – zaznaczył o. Lombardi.

Wskazał na konieczność wprowadzenia również w Kościele nowej kultury, „która będzie miała na celu przede wszystkim nie obronę dobrego imienia instytucji, ale cierpienie i sprawiedliwość osób, które ucierpiały. Dlatego należy podjąć wszystkie właściwe kroki, z punktu widzenia zarówno prawnego, jak i wychowawczego i zapobiegawczego. Przede wszystkim jest sprawą arcyważną, abyśmy żyli kulturą ochrony nieletnich i prawdziwą świadomością, w jaki sposób zapobiegać i unikać tych trudnych sytuacji od samego początku”.

Jezuita zaznaczył, że konieczna jest troska o odpowiedni dobór kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, żeby były to osoby dojrzałe również pod względem psychologicznym i seksualnym, „aby nie było ryzyka, że będą jakieś tendencje czy wręcz realne zachowania związane z pedofilią, które są ogromnym zagrożeniem dla młodych ludzi. Wybór i formacja kandydatów do kapłaństwa są bardzo ważne, także biskupi odpowiedzialni za wspólnoty muszą wiedzieć, w jaki właściwy sposób reagować, gdy pojawiają się takie zbrodnie czy bardzo poważne czyny, aby móc podejmować jak najszybciej odpowiednie decyzje, aby na nowo wprowadzić ład we wspólnocie, aby oddać sprawiedliwość i aby osobom, które ucierpiały, pomóc odnaleźć na nowo spokój”.

Zdaniem gościa programu papież Franciszek ma szeroki ogląd tego problemu. Uważa, że korzeniem problemu jest sposób, w jaki są przeżywane stosunki międzyludzkie, także wewnątrz Kościoła oraz przeżywanie sprawowania władzy jako panowania (przywództwa) a nie jako służby. A zatem, jeśli ktoś przeżywa relacje z innymi jako chęć panowania nad innymi, nad ich sumieniem, ich osobami, ewidentnie może go to doprowadzić do nadużyć, kierując się brakiem głębokiego szacunku, który powinien mieć we wszystkich aspektach życia, włączając w to także wymiar seksualny – powiedział były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Mocno podkreślił przy tym, że nie należy bronić instytucji czy potwierdzać swoją w niej rolę, ale trzeba służyć ludziom przez instytucję Kościoła. „A zatem nieletni, a w szczególności ofiary powinny być w centrum naszej uwagi bardziej niż my sami” - dodał.

Papież Franciszek zwołuje biskupów dlatego, że to oni są pasterzami w Kościele, mają władzę przewodniczenia ludowi Bożemu. A zatem to oni jako pierwsi muszą żyć postawą odpowiedzialności jako służby, aby przekazywać ją także swoim kapłanom i czynić ją żywą także we wspólnocie Kościoła, wśród całego ludu Bożego, z całym wkładem i aktywnym zaangażowaniem także innych osób w Kościele. Ale to biskupi są pierwszymi odpowiedzialnymi za życie wspólnoty Kościoła, dlatego papież chce przez nich przekazać całej wspólnocie Kościoła swoje stanowisko, aby oni je przekazali dalej – wskazał jezuita.

Zaznaczył, że następstwem nadużyć czy błędów obciążających czyjąś odpowiedzialność może być odsunięcie od obowiązków. Wskazał również na konieczność przejrzystości, by zasady postępowania i procedury były jasne dla całej społeczności, co sprzyja współodpowiedzialności i pomocy we wspólnym rozwiązywaniu problemów.

Są kraje, w których biskupi zrobili już bardzo dużo, mają duże doświadczenie w tym zakresie, stworzyli na te potrzeby odpowiednie biura, pomogli bardzo wielu ofiarom, a zatem wiedzą, jak stawić czoła problemowi. Są inne kraje, w których działań tych jeszcze nie podjęte wystarczająco albo zrobiono niewiele i biskupi nie wiedzą dobrze, jak powinni się zachować i jak właściwie reagować na takie przypadki. A więc fakt, że przyjadą biskupi z całego świata, wytwarza wspólną świadomość, solidarność w zmierzeniu się z problemem i pomaga szczególnie tym biskupom, którzy nie są jeszcze świadomi problemu albo nie podjęli jeszcze odpowiednich inicjatyw. Dzięki spotkaniu zostaną doinformowani i otrzymają odpowiednią pomoc w zakresie skutecznych działań związanych z tym problemem.

Papież Franciszek mówił o tym spotkaniu jako o „katechezie”, to znaczy jako o pomocy dla biskupów w nauczeniu się, co mają robić. A gdy wrócą do domu, będą mogli powiedzieć: teraz zrozumiałem, że ponoszę tę odpowiedzialność, zrozumiałem, jak powinienem reagować, jakie są procedury, według których powinienem postępować, jakie są pomoce i konkretne inicjatywy pomocowe, które powinienem powołać w mojej diecezji – wytłumaczył o. Lombardi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Uwierz na Słowo

2019-02-18 01:59

Agata Pieszko

Chcąc przedłużyć radość ze spotkania młodych ludzi z papieżem Franciszkiem w Panamie Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje akcję „Na Słowo”, aby nadal wspólnie dzielić się i wzajemnie umacniać Słowem Bożym, a także odpowiadać na nie za przykładem Maryi.

arch. organizatora

- Pomyśleliśmy, że nie wszyscy pojadą do Panamy i nie wszyscy będą mogli się tam zgromadzić w tym roku, chociażby ze względu na duże koszty podróży, dlatego chcieliśmy zorganizować spotkanie, które da młodzieży małą namiastkę tamtego, panamskiego spotkania – mówi Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Zbigniew Kowal. Organizatorzy dzielą się informacją, że impulsem do zorganizowania masowej akcji czytania i rozważania Słowa Bożego, która odbędzie się 23 lutego 2019 r. we wrocławskiej Hali Orbita, były słowa papieża Franciszka jakie zostawił w orędziu na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38). - To wydarzenie w naszej diecezji jest odpowiedzią na słowa Maryi – my też chcemy odpowiadać tak, jak Ona, na Słowo samego Boga. Podglądamy jak świetnie to robi i za jej przykładem chcemy się na Słowo Boże otwierać, Słowa doświadczać i pozwolić Słowu, żeby realnie przemieniało nasze życie – dodaje duszpasterz. W ubiegłym roku Spotkanie Młodych na Ślęży odbyło się pod hasłem: „Według Słowa” i w ten sposób niejako zapoczątkowało tryptyk wydarzeń związanych ze słuchaniem i rozważaniem Słowa Bożego. Wtedy około 200 młodych ludzi w małych grupach spotkało się i rozmawiało na temat Słowa. Teraz organizatorzy chcą pomnożyć tę liczbę dziesięciokrotnie! Na Niedzielę Palmową na Ostrowie Tumskim także planowana jest akcja będąca kontynuacją dwóch poprzednich – jej hasło: „Oto Ja”.

Spotkanie jest skierowane do młodzieży 7 i 8 klas szkoły podstawowej, 3 klas gimnazjum, oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. W aktywizację uczestników zaangażuje się Dolnośląskie Bractwo Wodzirejów Freak Frak. Młodzi wezmą udział m.in. w integracji i konferencji ks. Mirosława „Maliny” Malińskiego, natomiast punktem kulminacyjnym będą spotkania w tzw. małych grupach dzielenia. Później będzie możliwość oddania Bogu tego, co przeżyło się podczas dzielenia Słowem w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Młodzież zakończy spotkanie Eucharystią, czyli, jak słusznie zauważył ks. Zbigniew – Słowem, które staje się Ciałem.

- Hasło Światowych Dni Młodzieży powinno nas prowadzić przez cały rok i pobudzać do wspólnego działania. Papież Franciszek podczas spotkania w Panamie mówił, że zły boi się tych, którzy uczą się pracować razem, dlatego warto ten trud wspólnego dzieła podjąć i włączać się w nie. Wierzę w młodych, oni potrzebują i poszukują dobra. Może nie zawsze świadomie, ale w sercach szukają i chcą czegoś więcej, niż to, co może dać im świat – podsumowuje ks. Zbigniew.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem