Reklama

Finał Konkursów Papieskich

Wy jesteście nadzieją świata!

2013-07-04 11:42

Jolanta Pawlak, Henryk Tomczyk
Edycja łódzka 27/2013, str. 6-7

Archiwum Urzędu Miasta

Bełchatów

14 czerwca w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa odbyła się dziesiąta edycja Powiatowego Konkursu „Pontyfikat Jana Pawła II”, objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Marka Chrzanowskiego. Konkurs poświęcony naszemu Wielkiemu Rodakowi adresowany był do uczniów szkół podstawowych miasta i powiatu bełchatowskiego. W tym roku konkurs został włączony w uroczystości pierwszej rocznicy obchodów patrona Bełchatowa bł. Jana Pawła II.

W konkursie wzięło udział 33 uczniów, reprezentujących 11 szkół podstawowych: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 13, SP z Drużbic, SP z Kaszewic i SP z Kluk. Organizatorami były szkoły bełchatowskie: SP nr 13 i SP nr 5. Przygotowaniem i organizacją przedsięwzięcia zajmowały się: katechetka ze SP nr 13 Jolanta Pawlak i emerytowana katechetka ze SP nr 5 Dorota Karasińska.

Konkurs rozpoczął się Mszą św. w bełchatowskim kościele pw. Zesłania Ducha Świętego. Głównym celebransem był ks. kan. Zbigniew Zgoda, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie. Słowo Boże do uczniów i nauczycieli wygłosił ks. Dariusz Mordaka, opiekun i wizytator katechetów. Po Mszy św. uczestnicy konkursu zgromadzili się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa.

Reklama

Pierwszym zadaniem konkursowym było sprawdzenie wiedzy o Janie Pawle II. Następnymi zadaniami eliminacji były pytania o życie, działalność, nauczanie Jana Pawła II. Kolejnym było rozpoznanie osób towarzyszących Papieżowi, a także odgadnięcie poszczególnych elementów stroju papieskiego. Jednym z ciekawszych zadań konkursowych było wykazanie się znajomością Listu Jana Pawła II do dzieci. Oprócz zadań sprawdzających wiedzę o Janie Pawle II było także zadanie wokalno-muzyczne: śpiew jednej z ulubionych pieśni Papieża albo pieśni o nim lub napisanej dla niego.

W drugiej części konkursu należało wykonać prace plastyczne w formie plakatów mających ukazać Ojca Świętego Jana Pawła II jako przyjaciela dzieci. Powstały piękne, bogate treściowo i kolorystycznie prace. ocenione przez Jury, zostały zaprezentowane wszystkim obecnym.

Po zakończeniu zadań konkursowych jury w składzie: ks. Andrzej Skawiński, ks. Michał Tabak, Zdzisława Maciaszczyk, Edyta Kaczmarek, Arkadiusz Załęczny podsumowało wyniki. Zwycięstwo przypadło drużynie z SP nr 8. Drugie miejsce zajęła SP nr 13, a trzecie SP nr 9.

Uroczyste zakończenie Konkursu o Janie Pawle II odbyło się w niedzielę 16 czerwca, w dniu Obchodów Patrona Miasta Bełchatowa. Po uroczystej Mszy św. w bełchatowskiej parafii pw. Narodzenia NMP nagrody i dyplomy laureatom zwycięskich szkół wręczyli abp Lwowa Mieczysław Mokrzycki, bp Ireneusz Pękalski, ks. Zbigniew Zgoda, przewodnicząca Rady Miasta Bełchatowa Ewa Skorupa i prezydent Marek Chrzanowski.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się jeszcze za życia Jana Pawła II. Po jej zakończeniu został wysłany list na urodziny Ojca Świętego podpisany przez uczestników i gości konkursu, na który nadeszła odpowiedź z Watykanu.

Tegoroczna edycja Konkursu to dziękczynienie za dar pontyfikatu bł. Jana Pawła II - Patrona Miasta Bełchatowa.

Jolanta Pawlak

Łódź

W Muzeum Miasta Łodzi odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum, zatytułowanego „Papież Słowianin”. Główną częścią gali było wręczenie nagród laureatom i finalistom krajowym oraz zwycięzcom etapu wojewódzkiego. Podziękowania, dyplomy oraz nagrody otrzymali również nauczyciele-opiekunowie uczniów laureatów. Najważniejszy etap konkursu odbył się 16 maja, w dniu 93. urodzin Jana Pawła II, w Piotrkowie Trybunalskim.

Na wstępie łódzki kurator oświaty Jan Kamiński podziękował wszystkim opiekunom, wychowawcom i nauczycielom za przygotowanie gimnazjalistów do udziału w konkursie. Młodzieży gratulował dużej wiedzy, zdobytych laurów oraz życzył dalszych sukcesów.

Słowo do młodych skierował również wicewojewoda łódzki Paweł Bejda. Mówił o swoich spotkaniach z Janem Pawłem II, o wybitnej roli, jaka przypadła Ojcu Świętemu w historii Polski. Zwrócił też uwagę na niezwykłą relację, jaką potrafił nawiązać z młodzieżą. Na zakończenie przywołał słowa, które Papież Polak wypowiedział do młodych: „Wy jesteście nadzieją świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”.

Nagrody laureatom i ich nauczycielom-opiekunom wręczali: bp Ireneusz Pękalski, ks. inf. Józef Fijałkowski, dr hab. Alina Rynio, profesor KUL, dyrektor Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuta Zakrzewska, wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Magacz.

W imieniu gimnazjalistów, którzy uczestniczyli w konkursowych zmaganiach, organizatorom podziękowała Alicja Pawlak, zwyciężczyni tegorocznej edycji konkursu. W teście dotyczącym wiedzy o życiu Jana Pawła II zdobyła 62 punkty na 74 możliwe.

Konkurs był przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Podczas etapu szkolnego każdy uczestnik musiał samodzielnie przygotować pracę konkursową na jeden z trzech zadanych tematów, na etapach wojewódzkim i ogólnopolskim uczniowie rozwiązywali test obejmujący wiedzę, którą musieli zaczerpnąć ze wskazanej literatury. W czwartej edycji konkursu wzięło udział ponad 500 uczniów ze 100 gimnazjów z całego kraju. Opracowanie zadań i testów Łódzki Kurator Oświaty powierzył Instytutowi Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewodniczącą Komisji Ogólnopolskiej Konkursu była wspomniana wcześniej dr hab. Alina Rynio z KUL.

Galę finałową poprowadzili starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Łodzi - Romana Cybulska i Jerzy Śnieć.

Henryk Tomczyk

Tagi:
konkurs

Konkurs na palmę wielkanocną

2019-04-15 09:09

Julia A. Lewandowska

W Niedzielę Palmową w parafii pw. św. Rocha Wyznawcy w Rębielicach Królewskich odbył się konkurs na najwyższą i najładniejszą, własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną.

Julia A. Lewandowska

Konkurs został zorganizowany przez p. Joannę Noga, nauczycielkę plastyki w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich, oraz ks. Andrzeja Sewerynka, proboszcza parafii.

Pomysłowość, inwencję twórczą i estetykę przyniesionych przez dzieci palm oceniało Jury w składzie: Jadwiga Kopacz i Mariola Wilczyńska, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, oraz p. Joanna Noga.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci książek i przyborów szkolnych, a wszystkie dzieci nagrody pocieszenia – słodycze.

Młodym twórcom gratulujemy talentu.


Wyniki konkursu:


Kategoria I. Najwyższa palma:
1. miejsce – Dzieci z Kamieńszczyzny
2. miejsce – Emilia Dębowska
3. miejsce – Milena Wojtyra

Kategoria II. Najładniejsza palma:
1. miejsce – Oliwia Wojtyra
2. miejsce – Nikola Cajler
3. miejsce – Szymon Izydorczyk

Wyróżnienie:
1. miejsce – Agata Dębowska
2. miejsce – Julia Szyjka
3. miejsce – Wiktoria Cajler

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Całodzienna spowiedź w Warszawie

PIOTR CHMIELIŃSKI
Edycja warszawska (st.) 30/2002

Wojciech Łączyński

Tylko w kilku kościołach warszawskich można skorzystać z całodziennej posługi w konfesjonale. Są to głównie świątynie prowadzone przez zgromadzenia zakonne: jezuitów, kapucynów, pallotynów oraz misjonarzy.

Kościół usilnie zachęca proboszczów do wprowadzenia codziennej praktyki słuchania spowiedzi poza godzinami sprawowania Eucharystii. " Tak jak we wszystkich parafiach istnieje ustalony porządek Mszy św., tak też powinny być podawane do publicznej wiadomości godziny dyżurów w konfesjonale. Z tych samych racji, zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich, należy pomnażać liczbę miejsc, w których sakrament pokuty jest sprawowany cały dzień" - czytamy w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego.

Jednak miejsc, gdzie trwa całodzienna spowiedź, jest w Warszawie bardzo mało. "Spowiedź podczas Mszy św." - taką informację można przeczytać na tablicach ogłoszeń większości świątyń w Warszawie. Najlepiej sytuacja wygląda na Starym i Nowym Mieście. Tutaj większość kościołów jest w ciągu dnia otwarta, w niektórych trwa całodzienna spowiedź, a także adoracja Najświętszego Sakramentu. Często odprawiane są także Msze św.

Chyba najbardziej znanym w Warszawie miejscem, gdzie przez cały dzień można skorzystać z sakramentu pokuty, jest sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej. Spowiedź trwa tam w dni powszednie w godzinach: 6.30-12.45, 15.00-18.45 i 20.00-20.15. W niedziele kapłani spowiadają od 7.00 do 13.50 oraz od 20.00 do 20.50. Przez cały ten czas trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej. Spowiedź odbywa się właśnie w tej kaplicy. Ustawiono tam ogromny konfesjonał, z zewnątrz przypominający nieco szafę. Penitent otwiera drzwiczki i wchodzi do niewielkiego pomieszczenia z klęcznikiem i kratką. Umieszczona na zewnątrz lampka informuje, czy konfesjonał jest zajęty, czy nie. A zajęty jest praktycznie cały czas. - Codziennie mamy bardzo dużo penitentów - twierdzą jezuici ze Świętojańskiej.

Całodzienna spowiedź trwa również w kościele Przemienienia Pańskiego Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej. Posługa sakramentu pokuty to szczególny charyzmat kapucynów. Wśród wielu wybitnych spowiedników pochodzących z tego zakonu można wymienić chociażby bł. o. Honorata Koźmińskiego czy św. o. Pio. Na Miodowej spowiedź trwa w godz. 6.30-12.00 i 15.30-19.00. Tutaj także przychodzi bardzo dużo ludzi. Niektórzy wstępują przypadkowo i widząc kapłana w konfesjonale decydują się na spowiedź. Większość jednak doskonale wie, że w kapucyńskiej świątyni jest możliwość wyspowiadania się przez cały dzień. Zdarzają się nawrócenia po wielu latach trwania w grzechu. - Spowiedź wtedy odbywa się często z wielkim żalem, bólem, płaczem. Zdarzyło mi się nieraz, że chłop jak dąb, którego nie można podejrzewać, że jest mięczakiem, ryczy jak bóbr u kratek konfesjonału podczas właśnie takiej spowiedzi. Nie ma w tym nic udawanego, jest to autentyczna spowiedź nawrócenia - opowiada o. Dariusz Sosnowski.

Od godz. od 6.00 do 12.00 oraz od 16.30 do 19.30 można skorzystać z sakramentu pokuty w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Tę świątynię, położoną w ścisłym centrum miasta, odwiedza szczególnie wiele osób, wśród których dużą część stanowią studenci pobliskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci chętnie też korzystają z posługi duszpasterzy akademickich w kościele św. Anny przy pl. Zamkowym. Tutaj ze spowiedzi można skorzystać codziennie w godz. 15.00-18.00. W pozostałym czasie o sakrament pokuty można zawsze poprosić dyżurującego w rektoracie świątyni kapłana. Jak podkreśla rektor kościoła ks. Bogdan Bartołd, bardzo wielu penitentów to, oprócz studentów, narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa. - W naszej świątyni odbywa się bardzo wiele ślubów, po prostu młodym parom podoba się to miejsce. Może także decyduje to, że św. Anna jest patronką małżeństw - wyjaśnia ksiądz rektor. Dodaje, że w posłudze duszpasterskiej w kościele św. Anny pomaga wielu zaprzyjaźnionych kapłanów, w tym np. z Opus Dei.

W kościele św. Marcina na Piwnej co prawda nie ma całodziennej spowiedzi, ale na dwóch konfesjonałach wiszą kartki z dokładnymi godzinami dyżurów spowiedników. Są tam nawet ich nazwiska. Jest to więc doskonała okazja, żeby praktykować regularną spowiedź u tego samego kapłana. Jak podkreślają duszpasterze, jest to bardzo ważne dla rozwoju życia duchowego. U św. Marcina z sakramentu pokuty można skorzystać np. w soboty od godz. 19.30 do 20.30.

W kościołach na Starym i Nowym Mieście Msze św. odprawiane są bardzo często, nie tylko rano i wieczorem. To także dobra okazja do spowiedzi. I tak np. u franciszkanów konwentualnych na Zakroczymskiej spowiednicy posługują w konfesjonale podczas Mszy św. o godz. 10.00, a u dominikanów na Freta - o 12.00.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej całodzienna spowiedź odbywa się w kościele św. Wincentego Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej. Posługują tu pallotyni. Z sakramentu pokuty można skorzystać codziennie w godz. 8.00-12.30 i 15.00-17.30. Spowiedź odbywa się w specjalnym pomieszczeniu połączonym z kaplicą adoracyjną, gdzie przez cały dzień wystawiony jest Najświętszy Sakrament. - Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Warszawy. Wielu ma stałych spowiedników. Sporo jest także podróżnych, gdyż w pobliżu znajduje się Dworzec Warszawa Wschodnia - mówi ks. Edmund Robek, proboszcz parafii.

Szkoda, że miejsc w Warszawie, gdzie trwa całodzienna spowiedź, jest tak mało. W dodatku większość z nich znajduje się na terenie Starego Miasta i okolic, gdzie dominują kościoły zakonne. Praktycznie nie zdarza się, żeby całodzienna spowiedź odbywała się w świątyni prowadzonej przez księży diecezjalnych. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. W klasztorach jest więcej kapłanów. - Na plebaniach diecezjalnych zwykle jest ich mało i w dodatku mają różne czasochłonne zajęcia, jak np. katechezę - wyjaśnia ks. Bartołd.

Wydaje się jednak, że w wielu parafiach diecezjalnych, zwłaszcza tam, gdzie świątynie szczycą się tytułami sanktuariów, wprowadzenie spowiedzi w ciągu dnia, choćby przez 2-3 godziny, byłoby możliwe bez uszczerbku dla innych obowiązków księży. Potrzeba może jedynie trochę dobrej woli. Doświadczenie pokazuje bowiem, że kiedy się naprawdę chce usłużyć drugiemu człowiekowi, czas zawsze się znajdzie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najubożsi otrzymali „święconkę” od Caritas

2019-04-20 20:10

Agnieszka Bugała

Dziś 300 najuboższych podopiecznych łaźni i jadłodajni wrocławskiej Caritas otrzymało „święconkę” na świąteczne śniadanie. Dary pobłogosławił abp Józef Kupny. Metropolita złożył też życzenia obdarowanym:

Agnieszka Bugała

– Święta są dla mnie okazją żeby złożyć wam jak najserdeczniejsze życzenia. Święta Wielkanocne może nie mają takiej oprawy jak Święta Bożego Narodzenia, ale są to najważniejsze święta chrześcijańskie. W tym czasie adorujemy krzyż Chrystusa, żeby potem cieszyć się Jego zmartwychwstaniem. Dlatego też w ten dzisiejszy i jutrzejszy dzień chcę wam życzyć doświadczenia Bożej obecności w waszym życiu. Dzisiaj jest taki dzień, który Pan Jezus spędza w Szeolu. W tym miejscu, w którym ludzie oczekiwali na zbawienie. W wyznaniu wiary mówimy „zstąpił do piekieł”. To nie chodzi o to, że Pan Jezus wstąpił do piekła, ale do tego miejsca, w którym ludzie oczekiwali zbawienia, oczekiwali odkupienia. Chrystus w tym dniu nie leży tylko w grobie, powiedzielibyśmy nie odpoczywa po męce po śmierci, ale z wielką troską zstępuje tam, aby zwiastować tym, którzy oczekiwali na zbawienie tą radosną wiadomość o zbawieniu.

Ja także dzielę się z wami tą wielką radością zmartwychwstania Chrystusa. Zwycięstwa nad cierpieniem, nad śmiercią. Tą wielką radością, że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wchodzimy w nową, głęboką i trwałą więź z Bogiem. Niech zatem Bóg będzie waszą radością i święta Zmartwychwstania będą dla was świętami radosnym i spokojnymi. Tego z całego serca wszystkim wam życzę. Życzę wam także tego, byście doświadczyli radości podczas spożywania tych pokarmów wielkanocnych. Dlatego chcemy was tymi pokarmami dzisiaj obdarować. I z całego serca życzę Świat błogosławionych, pełnych pokoju Chrystusa Zmartwychwstałego.

Ks. Dariusz Amrogowicz dyrektor wrocławskiej Caritas podkreśla, że od początku pierwszych wieków Kościół zdawał sobie sprawę, że najcenniejszą wartością jest Eucharystia i ubodzy, którzy są skarbem tego Kościoła, a opiekę nad ubogimi powierza Chrystus swoim apostołom. Staramy się realizować to dzieło, które On zaczął i przekazał swoim uczniom. Organizujemy wielkanocne paczki świąteczne nie tylko dlatego żeby ci ludzie otrzymali kawałeczek święconki, czegoś lepszego na stół świąteczny, ale przede wszystkim z poczucia miłości do Chrystusa. Pragniemy tym darem dzielić się z potrzebującymi. Chcemy żeby mieli tą świadomość że radość wypływa ze zmartwychwstania naszego Pana.

1500 kg produktów spożywczych zapakowali wolontariusze w ramach wolontariatu pracowniczego.

– W paczkach nasi ubodzy znajdą wielkanocną babkę, świąteczne wędliny, serki, żurek, cukier i bochenek świeżego chleba – wylicza Michał Brzezicki koordynator jadłodajni i łaźni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Dary zakupione zostały dzięki życzliwości ofiarodawców. Część pozyskana została z Banku Żywności.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem