Reklama

15-lecie parafii Miłosierdzia Bożego w Gozdowie

2013-07-10 11:55

Ks. Stanisław Solilak
Edycja zamojsko-lubaczowska 28/2013, str. 1, 2

Archiwum ks. Stanisława Solilaka

W niedzielę, 16 czerwca br. minęła 15. rocznica erygowania parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie. Tę „kryształową rocznicę” uczciliśmy poświęceniem figury Jezusa Miłosiernego, którą ufundowali parafianie z ks. Proboszczem (ks. Stanisławem Solilakiem - red.). Tego dnia z kościoła parafialnego wyruszyła procesja do byłego POM-u, gdzie przy drodze na osiedlu ulokowano figurę. Tutaj ks. Proboszcz poświęcił ją, dzieci zapaliły 15 zniczy, a przedstawiciele rodzin złożyli bukiet biało-czerwonych róż. Następnie ks. Proboszcz zawierzył parafię Miłosiernemu Panu, dziękując za łaski, które zostały dane parafii. Przez ten czas do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu zostało włączonych 170 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 299 osób, a I Komunię 250 dzieci. Trudno zliczyć, ilu grzeszników otrzymało łaskę Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Namaszczenie chorych było udzielane 757 razy. Sakrament święceń w stopniu prezbitera w 2008 r. przyjął nasz rodak - ks. Piotr Spyra. Na ślubnym kobiercu stanęło 105 par, a do wieczności odprowadzono 189 zmarłych. Niestety, parafia na skutek licznych wyjazdów wiernych zmniejszyła się przez ten okres o ponad 200 osób i liczy obecnie ok. 1000 wiernych.

Podsumowując inne dane statystyczne w parafii ks. Proboszcz poinformował ile Mszy św. celebrował przez ten okres w parafii. Cieszy fakt, że każdego dnia w kościele parafialnym wierni uczestniczą we Mszy św. W Gozdowie w każdy piątek jest Nowenna do Miłosierdzia Bożego (było 782 nabożeństw), a w Podhorcach - do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Są też inne, tradycyjne nabożeństwa okresowe oraz „Godzina Święta”, nabożeństwo fatimskie w Podhorcach (od maja 2009 r.), a w Gozdowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca Apel Jasnogórski z Janem Pawłem II. Przy ołtarzu są niemal każdego dnia ministranci, a na chórze śpiewają codziennie dziewczynki ze scholi. Ze służbą liturgiczną ministranta przez ten okres zetknęło się 159 chłopców, a 183 dziewcząt śpiewało w scholi. Przyrzeczenia przynależności do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci złożyło 43 małych misjonarzy. W parafii na różańcu modli się 10 róż różańcowych, 91 osób należy do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, TP KUL liczy 10 członków, Parafialna Rodzina Radia Maryja - 38 osoby, Rada Duszpastersko-Ekonomiczna - 12 osób. Rozpadł się jedynie KSM (były 2 grupy). Chlubą parafii jest zespół śpiewaczy „Górzanki”.

Szczególną formą duszpasterstwa są pielgrzymki parafialne do różnych sanktuariów w Polsce. Przez 15 lat ks. Proboszcz zorganizował ich aż 61, w tym 11 pieszych do Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie. O szczegółach życia religijnego w parafii informuje „Nasz Miesięcznik” - 8-stronicowa gazetka parafialna, która ukazuje się nieprzerwanie każdego miesiąca od grudnia 1998 r. (175 numerów). Od września 2007 r. mamy również internetową stronę parafialną - www.gozdow.zamojskolubaczowska.pl.

Reklama

Ze spraw materialnych przez 15 lat wykonano następujące inwestycje: 1998-99 - kapitalny remont kościoła filialnego w Podhorcach oraz wyposażenie kościoła parafialnego w podstawowe paramenty liturgiczne; brukowa opaska wokół kościoła z alejką; 2000 - budowa dzwonnicy z trzema dzwonami w Gozdowie, parkan w Gozdowie (część) i parkan w Podhorcach (2000-01); 2001-04 - budowa plebanii w Gozdowie, parkan przy plebanii; 2002-04 - organizacja cmentarza grzebalnego w Podhorcach; 2004 - dzwonnica i nowy dzwon w Podhorcach; 2005 - prace wykończeniowe przy plebanii, kostka brukowa wokół kościoła w Podhorcach wraz z alejką i schodami, pomnik kolejarzy i ogrodzenie w Gozdowie; 2006 - nowe nagłośnienia w obu kościołach, podłoga w kościele w Podhorcach; 2006-07 - elewacja zewnętrzna kościoła parafialnego; 2008 - ogrodzenie terenu wokół plebanii i kościoła w Gozdowie, cd., budowa kapliczek w Gozdowie i Podhorcach; 2009-10 - budowa kaplicy cmentarnej w Podhorcach; 2011 - prace w plebanii, schody przed kościołem parafialnym, konserwacja dachu na kościele w Podhorcach; 2012 - remont dzwonnicy w Podhorcach (szalunek), nastawa ołtarzowa w kościele w Gozdowie, odwodnienie plebanii i kaplicy cmentarnej; 2013 - remont kościoła filialnego na zewnątrz (część szalunku), malowanie kościoła parafialnego, ołtarze boczne, kapliczka Jezusa Miłosiernego, przęsła ogrodzeniowe w Gozdowie. Wszystkie powyższe inwestycje zostały wykonane wyłącznie z ofiar parafian i ks. Proboszcza, bez dodatkowy dotacji zewnętrznych.

Za te wszystkie osiągnięcia dziękowaliśmy Bogu podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej w kościele parafialnym po powrocie procesji od figury Jezusa Miłosiernego. Przepraszaliśmy też za to, co złe było przez nas zdziałane. Wszystkie powyższe inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze są skrupulatnie spisywane w kronice parafialnej, która liczy już 4 tomy (po 96 stron rękopisu każdy, ok. 1100 zdjęć). Największym wydarzeniem parafialnym w tym okresie było Nawiedzenie Maryi w kopii Cudownego Obrazu w czerwcu 2004 r. Natomiast osobistym osiągnięciem ks. Proboszcza było napisanie w tym czasie (2002-2006) i obrona pracy doktorskiej z liturgiki. Ten przedmiot stanowi pasję życiową Księdza, który stara się całe duszpasterstwo liturgicznie ukierunkowywać.

Bogu Najwyższemu i Miłosiernemu Ojcu niech będą dzięki za wszelkie dobro, które dokonało się w tym czasie dla nas i przez nas.

Tagi:
rocznica

Reklama

Całe Ponidzie pod Grochowiskami

2019-04-10 10:28

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 15/2019, str. I

Marcowe uroczystości 156. rocznicy bitwy pod Grochowiskami, która została stoczona w niewielkiej wsi między Pińczowem a Buskiem Zdrojem – i była jedną z największych bitew powstania styczniowego, zgromadziły tysiące osób, zachęconych bogatą tradycją obchodów – z widowiskową rekonstrukcją, rajdami pieszymi, rowerowymi, biegami historycznymi – różnymi formami realizowania obowiązku pamięci

TD
Harcerze z Opatowca uczcili powstańców styczniowych rajdem i obecnością

Piękny wiosenny dzień stał się czasem lekcji historii, wspólnej modlitwy, dla wielu – po prostu relaksu.

23 marca br. już od rana na dawne pole bitwy zmierzali uczestnicy różnego typu rajdów: pieszego, spod pomnika Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie; rowerowego – spod fontanny na pl. Wolności w Pińczowie; Biegu Na Grochowiska – z pińczowskiego Orlika. Szli harcerze, zuchy, żołnierze, szły służby mundurowe, uczniowie szkół. Tłumnie stawiły się całe rodziny, mieszkańcy okolicznych wiosek – jak ktoś powiedział, niemal całe Ponidzie zdążało na Grochowiska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rektor KUL na Wielkanoc: Zmartwychwstały Chrystus ostoją naszej nadziei

2019-04-22 08:51

BP KEP / Lublin (KAI)

Nadzieja jest potrzebna człowiekowi, by mógł on żyć pełnią życia – czytamy w liście rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego na Wielkanoc 2019. Tradycyjnie list odczytywany jest w kościołach w drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

Archiwum sanktuarium
Ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL

Publikujemy pełny tekst listu:

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019 roku

Zmartwychwstały Chrystus ostoją naszej nadziei

I. „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”

Te słowa z wielkanocnego hymnu, który wczoraj śpiewaliśmy przed czytaniem z Ewangelii św. Jana, są odpowiedzią Marii Magdaleny na prośbę, którą Kościół kieruje do niej także i dziś: „Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?”. Po doświadczeniu Ogrójca, drogi krzyżowej i Golgoty, po dniach przygnębienia, lęku i niepewności, a nade wszystko po wydarzeniach owego poranka pierwszego dnia po szabacie i po osobistym spotkaniu z Mistrzem ta uczennica Pana – wraz z innymi kobietami i apostołami – głosi radosną nowinę: „Zmartwychwstał już Chrystus”.

Dzielimy dzisiaj radość kobiet, które stały się pierwszymi zwiastunkami wielkanocnej nowiny. Z ich świadectwa, z ich spotkania ze Zmartwychwstałym rodzi się nasza nadzieja, bo – jak Maria i pozostałe kobiety – czujemy się adresatami słów Chrystusa: „Nie bójcie się!” (Mt 28,10), które są wezwaniem do porzucenia wszelkiego lęku. Nie musimy się bać, bo Dobro pokonało przewrotność i śmierć. Nie musimy się bać, bo Prawda pokonała kłamstwo. Nie musimy się bać, bo Miłość pokonała grzech.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem, stoi w centrum naszej wiary i naszej nadziei. Ufamy, że nasz Pan nie pozostawił nas samym sobie, ale idzie z nami i wskazuje nam pewną drogę ku Bogu Ojcu. On także posyła nas z radosnym i pełnym otuchy orędziem do naszych sióstr i braci. Posyła nas, by dzielić się nadzieją ze wszystkimi ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy ją utracili.

II. „Bóg […] przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1P 1, 3)

Pośród wielu życzeń, które św. Paweł kieruje do adresatów swoich listów, jest także przesłanie nadziei. W Liście do Rzymian życzenie to przybiera postać błogosławieństwa: „Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję” (Rz 15,13).

To wielkanocne życzenie jest potrzebne ludziom wszystkich czasów, potrzebne jest także nam, współczesnym. Dziś bowiem tak łatwo odebrać człowiekowi nadzieję. Wielu ją utraciło wskutek różnego rodzaju trudności, rozczarowań i zawiedzionych oczekiwań. Dla wielu powodem jej utraty stało się doświadczenie nieprawości, kolejnych odsłon słabości i grzechu, także ludzi Kościoła. Rodzi to pesymizm, lęk, rozpacz, ucieczkę w złudzenia. Z drugiej strony jesteśmy świadkami „taniego” optymizmu, utopii i technik niosących wprawdzie chwilowe pocieszenie i uspokojenie sumień, ale dalekich od prawdziwej nadziei. Dać ją bowiem może tylko Chrystus. Jego zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem. Dlatego powinniśmy głosić radość Jego zmartwychwstania, będącego źródłem nadziei.

Nasze życie jest duchową wędrówką pełną wciąż nowych wyzwań. Potrzebujemy więc ducha nadziei, by ustawicznie je przekształcać i pogłębiać, nadawać mu nowy sens. Nadzieja na spotkanie z Bogiem, który jest celem naszego życia, sprawia, że intensywniej Go szukamy. Ona też pomaga nam patrzyć na świat w świetle naszego powołania do nieśmiertelności. Bo „Nadzieja – jak pisał ks. Jan Twardowski – to cierpliwość czekania na to, / że spełnią się wszystkie Boże obietnice” (Elementarz księdza Twardowskiego). W perspektywie naszej chrześcijańskiej nadziei – zrodzonej z wielowiekowego doświadczenia Kościoła i naszych osobistych doświadczeń, że Chrystus nigdy nie zawodzi – lepiej dostrzegamy, iż nic na ziemi nie jest ostateczne, kompletne, skończone. Człowiek, który żyje nadzieją, odnajduje prawdziwy dynamizm dla swojego życia; ona nie pozwala mu ustać w drodze, nie pozwala pogrążyć się w bezczynności, nie pozwala ulegać frustracji. Wszak „tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności” – jak w jednym z kazań mówił bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Nadzieja jest potrzebna człowiekowi, by mógł on żyć pełnią życia. Ze św. Piotrem możemy z ufnością głosić: „Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,1-4). Od Jezusa zmartwychwstałego możemy czerpać odwagę, by w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, gospodarczym, politycznym angażować się w szukanie „tego, co w górze”, pamiętając o Chrystusowej obietnicy: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Wobec tego: sursum corda – w górę serca!

III. Uniwersytet w służbie nadziei

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, po radosnych obchodach stulecia swego istnienia, z nadzieją wchodzi w drugie stulecie działalności. Uczelnia nasza, tak jak dzieli obawy i lęki ludzi współczesnych, tak też dzieli nadzieje Kościoła i narodu, by nie ulec pokusie frustracji i bierności.

Ufamy, że w drugim stuleciu z naszego środowiska akademickiego nadal będzie płynąć wezwanie zmartwychwstałego Chrystusa: „Nie lękajcie się”, przypomniane podczas inauguracji pontyfikatu i po wielekroć powtarzane przez naszego profesora i patrona św. Jana Pawła II. Jezus powiedział przecież św. Pawłowi: „Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,8). My możemy powtórzyć za Apostołem Narodów: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Zaufaliśmy bowiem słowom Jezusa: „Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Z nich czerpiemy siłę, by nie poddać się pokusie zwątpienia i zniechęcenia, ale niezmiennie realizować cel naszego Uniwersytetu: służbę Prawdzie.

Ufamy, że ten duch dojrzałej mądrości karmionej siłą nadziei pozwoli naszej Uczelni umiejętnie sprostać zmianom w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Postulujemy bowiem, by słuszne poszukiwania nowych dróg wyznaczanych przez wymogi współczesności, zwłaszcza w zakresie współpracy nauki z techniką i aplikacji wyników nauki do rozwiązywania aktualnych problemów, nie doprowadziły do zburzenia ładu instytucjonalnego polskiej nauki. Wyrażamy pragnienie, aby przemiany umożliwiły rozwój badań, które pozwolą na kultywowanie narodowego i chrześcijańskiego dziedzictwa oraz formułowanie diagnoz i terapii niezbędnych wobec zagrożeń cywilizacyjnych, ujawniających się w wymiarze globalnym. Tak jak w przeszłości bowiem chcemy bronić integralnej prawdy o człowieku i prowadzić badania humanistyczno-społeczne, ugruntowane na trwałym fundamencie filozofii greckiej, prawa rzymskiego i etyki chrześcijańskiej, które widzimy jako zwornik naszej cywilizacji zachodniej i akademickości naszego Uniwersytetu. Integralna prawda o człowieku jest też podstawowym wyróżnikiem naszej działalności wychowawczej, realizowanej w duchu pogłębionej wiary i w jedności z nauczającym Kościołem.

IV. Alleluja! Jezus zwyciężył

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II! Dziękujemy za sprawdzoną przez dziesięciolecia życzliwość okazywaną naszej Uczelni, za modlitwy i wsparcie. Dziękujemy naszym wiernym Przyjaciołom, tak licznym Absolwentom i czcigodnemu Duchowieństwu za promocję idei KUL jako uniwersytetu oddanego Bogu i Ojczyźnie.

„Poznać Boga – prawdziwego Boga – oznacza otrzymać nadzieję” – napisał w encyklice Spe salvi papież Benedykt XVI. Niech święta Wielkiej Nocy będą dla nas czasem głębokiego spotkania z Bogiem niosącym nadzieję, niech będą czasem radosnego świętowania ze Zmartwychwstałym – naszym Panem i naszą nadzieją.

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Lublin, Wielkanoc 2019

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Gorzów: Wigilia Paschalna - fotogaleria

2019-04-22 20:42

Agata Zawadzka

Bp Paweł Socha przewodniczył liturgii Wigilii Paschalnej w parafii Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie.

Agata Zawadzka

Przytaczamy wybrane myśli z homilii Księdza Biskupa:

„Dzisiejsza liturgia zaczęła się od światła. (…) Światłem jest Bóg ze swoim boskim prawem”.

„Chrystus jest Źródłem życia. Zmartwychwstanie to przyjęcie śmierci, aby ją zwyciężyć. I przez to zwycięstwo nad śmiercią zasiadać po prawicy Ojca w człowieczeństwie. Życie wieczne przywraca nam Jezus Chrystus”.

„Jezus uobecnia swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie w Eucharystii. Dzieło zbawienia aktualizuje się w każdej Mszy świętej”.

„Życie wieczne w Bogu. To jest istota dzisiejszego święta. I dlatego taka wielka radość, że w Chrystusie mamy dar życia wiecznego”.

Zobacz zdjęcia: Gorzów - Wigilia Paschalna w parafii Pierwszych Męczenników Polski 2019
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem