Reklama

Z życia WSD w Łodzi


Edycja łódzka 1/2003

Dni Powołaniowe

W dniach 25-26 listopada 2002 r. w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym odbyły się, organizowane każdego roku w porze jesiennej, Dni Powołaniowe, często określane mianem "dni otwartych". Dni Powołaniowe to czas szczególnej modlitwy w intencji licznych i (przede wszystkim) świętych powołań do służby Bożej w kapłaństwie czy też we wspólnocie zakonnej. Owa modlitwa obejmuje także tych wszystkich, którzy pragną z Bożą pomocą rozeznać swoje powołanie i niekoniecznie myślą o wkroczeniu na drogę formacji seminaryjnej. Stąd w Dniach Powołaniowych uczestniczyć mogli wszyscy ci, którzy pragną poznać - choćby tylko fragmentarycznie - życie tych, którzy wsłuchując się w głos swego serca, słyszą wezwanie Jezusa: pójdź za Mną.
Każdy Dzień rozpoczynał się w kaplicy seminaryjnej o godz. 17.00 wspólną modlitwą i adoracją Ukrzyżowanego, prowadzoną przez kleryków WSD w Łodzi, w której uczestniczyła młodzież, dorośli, jak i klerycy oraz ich seminaryjni wychowawcy. Po rozmowie z Bogiem i uwielbieniu Go w tajemnicy Krzyża wszyscy obecni uczestniczyli w auli WSD w programie powołaniowym, który tradycyjnie przygotowali alumni z V roku. Ów program wyraził się w refleksji nad tajemnicą każdego powołania ludzkiego - a przede wszystkim powołania do świętości. Jego celem było także zwrócenie uwagi widza na te momenty codziennej, zabieganej rzeczywistości, które człowiek przeżywa jakby pozbawiony świadomości swego zasadniczego wezwania do bycia kimś szczególnym - sakramentem Boga.
Następnie Dni Powołaniowe przeniosły się do pokoików kleryckich i na rozległe korytarze seminaryjne. Ożywione dyskusje i śmiech wypełniły 80-letnie mury Domu Ziarna - bo tak często określa się WSD - czyniąc z niego niejako Dom Wszystkich. Około godziny 20.00 przybyli goście opuścili Seminarium, wracając do swoich rodzin i miejsc, gdzie na co dzień starają się służyć człowiekowi i Bogu. Wszystkich tych, którzy nas przez te dwa dni odwiedzili, i o nas - o klerykach, a szczególnie o kapłanach - pamiętają w modlitwie, radośnie pozdrawiamy i zapewniamy, że i oni mają własne miejsce w naszych sercach!
Alumn Przemysław Janiszewski

Świąteczne wizyty

Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi od 10 lat odwiedzają co dwa tygodnie chore dzieci na różnych oddziałach pediatrycznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przed Bożym Narodzeniem organizują dla dzieci opłatek - wręczają upominki i książeczki, występuje zespół muzyczny z seminarium, klerycy przygotowują przedstawienie dla dzieci. W tym roku spotkanie opłatkowe miało miejsce w środę 18 grudnia. Dzięki współpracy z WSD szpitalna szkoła wzbogaciła się o gry edukacyjne i Pismo Święte. Klerycy zorganizowali także wraz z siostrami antoniankami wigilijne spotkanie dla mieszkańców Domu Samotnej Matki. Tutaj także przynieśli świąteczne prezenty i serdeczne życzenia. Odpowiedzialnym za obie inicjatywy był kleryk Bogusław Staruś.
(ead)

Reklama

Kleryckie spotkanie

W czwartek 12 grudnia w katedrze łódzkiej odbyło się spotkanie modlitewne alumnów Wyższych Seminariów Duchownych z terenu Łodzi. Na uroczystość stawili się wraz z opiekunami seminarzyści z Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach, Seminarium Duchownego Księży Salezjanów i pełniący rolę gospodarzy klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00. Najpierw kleryków przywitał rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi - ks. dr Janusz Lewandowicz, a następnie abp Władysław Ziółek. W związku z trwającym Rokiem Różańca Świętego wszystcy modlili się, rozważając tajemnice światła. W kontemplacji kolejnych tajemnic pomagał komentarz Księdza Arcybiskupa. Rozmyślanie prowadziło nas przez życie Jezusa, poczynając od Chrztu Jezusa w Jordanie, a kończąc na ustanowieniu Eucharystii. W rozważaniu nie mogło zabraknąć oczywiście roli Maryi w życiu Chrystusa. Każde z Seminariów miało okazję przewodniczyć, prowadząc jedną z dziesiątek Różańca. Recytowane części przeplatane były śpiewanymi, co dawało niepowtarzalny efekt w takim obiekcie sakralnym, jakim jest katedra. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy była adoracja Najświętszego Sakramentu. Przebywający w tym czasie w katedrze ludzie obdarzali kleryków serdecznymi spojrzeniami, co jeszcze bardziej napełniało optymizmem. Po zakończeniu spotkania zmarznięci, ale napełnieni nowym duchem klerycy przeszli do budynku WSD. W czasie kolacji alumni wszystkich trzech seminariów mieli okazję do przywitania się ze starymi znajomymi i nawiązania nowych znajomości. Nawiązanie kontaktu było o tyle łatwiejsze, że część wykładowców z seminarium diecezjalnego prowadzi również zajęcia w seminarium Ojców Franciszkanów. Po kolacji była okazja zaprosić nowych znajomych na krótką wycieczkę po budynku seminarium. W czasie pożegnania wszyscy klerycy zapewnili się o wzajemnej modlitwie. Kolejne spotkanie odbędzie się u Księży Salezjanów.
Alumn Darek Wyroda

W maju 2003 r. Karmelitanki Bose, czyli mniszki z klauzurowego Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel będą świętować 75-lecie pobytu w Łodzi i modlitewnej służby na rzecz Kościoła łódzkiego i mieszkańców miasta. Darem materialnym z okazji jubileuszu mogłaby się stać wymiana nieczynnej instalacji ogrzewania w kościele i klasztorze mniszek. Koszt przedsięwzięcia przekracza możliwości finansowe Karmelu, dlatego podajemy numer konta dla wszystkich, którzy zechcą wesprzeć to dzieło: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. III Oddział w Łodzi - Filia nr 3, ul. Piotrkowska 109, numer 10601493-320000812505. Klasztor Karmelitanek Bosych, ul. św. Teresy 6, 91-348 Łódź. Z dopiskiem: " na cele kultu religijnego".

Zmarł bp Alojzy Orszulik

2019-02-21 13:07

lk / Łowicz (KAI)

Zmarł bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 90 lat, odszedł w 62 roku kapłaństwa i 30 roku biskupstwa. "Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie" - poinformował wikariusz generalny diecezji łowickiej bp Wojciech Osial.

Archiwum KEP
Bp Alojzy Orszulik

Urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach, pochodził z rodziny rolniczej.

W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat prawa. W latach 1961-89 wykładał prawo kanoniczne w Seminarium w Ołtarzewie.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 roku kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski. Konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Członek i sekretarz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych.

W latach 1989-94 był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Orszulik wraz z bp Bronisławem Dembowskim (obecnym biskupem-seniorem diecezji włocławskiej) był z ramienia Kościoła obserwatorem rozmów Okrągłego Stołu, toczonych w warszawskim Pałacu namiestnikowskim. Pełnił wówczas obowiązki sekretarza Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, zaś jako jako szef Biura Prasowego KEP brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski, począwszy od pierwszej w 1979 r.

Kiedy w 1988 r. opozycja rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami KC PZPR w związku z konfliktami społecznymi w Nowej Hucie i w Gdańsku – wspominał w rozmowie z KAI emerytowany biskup łowicki – wydawało się, że PRL stoi na trzech betonowych słupach, którymi były: PZPR, Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiązane ze służbami KGB w Związku Radzieckim i KC KPZR. „Okazało się jednak w ciągu roku, że były to słupy zmurszałe. Wiedzieli o tym niektórzy z prominentów partyjnych i dlatego stopniowo miękli w rozmowach z opozycją, pragnąc mieć za świadków przedstawicieli Kościoła” – mówił bp Orszulik.

Z perspektywy lat bp Orszulik oceniał, że obrady „Okrągłego Stołu” przyczyniły się do spokojnych przemian ustrojowych. Przedstawiciele „silnych” resortów i PZPR-u jeszcze udawali mocnych. „Z perspektywy tych lat widać także, że nie był potrzebny sejm kontraktowy, który hamował tempo przemian i przejęcie przez opozycję całej władzy” – mówił w rozmowie z KAI.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Sakrę biskupią otrzymał 8 grudnia 1989 roku w Siedlcach, z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i Biskupa siedleckiego Jana Mazura.

Wniósł wielki wkład w prace Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w proces unormowania stosunków Państwo-Kościół, którego uwieńczeniem było podpisanie w 1993 Konkordatu między rządem RP a Stolicą Apostolską.

25 marca 1992 roku, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany pierwszym biskupem łowickim. Ingres do Katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. W czasie swoich rządów w diecezji erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywował tamtejszą kapituły archi kolegiacką i powołał diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmarła s. Józefa Słupińska. Miała 107 lat

2019-02-21 15:35

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo poleca modlitwom i pamięci w Ofierze Mszy Świętej śp. Siostrę Józefę SŁUPIAŃSKĄ szarytkę zmarłą w Domu Prowincjalnym w Warszawie 20 lutego 2019 roku w 107. roku życia, 85. powołania - ur. 12 marca 1912 r. w Wieluniu - ofiarna pielęgniarka z Powstania Warszawskiego, zasłużona w kształceniu pokoleń sióstr pielęgniarek, uhonorowana wieloma odznaczeniami pielęgniarskimi - polskimi i światowymi, a w ubiegłym roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb odbędzie się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek)

O godz. 11:30 - Modlitwa różańcowa

godz. 12.15 - Msza Święta pogrzebowa

w Kaplicy Domu Prowincjalnego w Warszawie;

następnie wyjazd na cmentarz na Powązki.

Wszechmogący Boże, zmarła siostra Józefa dążyła do Ciebie drogą doskonałego naśladowania Chrystusa, którego umiłowała, spraw, aby się radowała, gdy się ukażesz w chwale, i razem ze swoimi siostrami miała udział w szczęściu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem