Reklama

Oktawa ku czci Niepokalanej

Ks. Tomasz Opaliński, ks. Adam Łach
Edycja płocka 1/2003

8 grudnia o godz. 17.00 w klasztorze Ojców Pasjonistów w Przasnyszu mimo mrozu zebrały się tłumy wiernych. Mszę św. z okazji rozpoczęcia oktawy uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odprawił i homilię wygłosił bp Stanisław Wielgus. Biskupa płockiego w istniejącej od 20 lat parafii witały dzieci, przedstawicielki Rodziny Matki Pięknej Miłości oraz Ojciec Proboszcz.

"Ogromnie się cieszę, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w tym wielkim święcie, jakie ma miejsce w Waszej parafii, kiedy w sposób szczególny oddajemy cześć naszej Pani i Matce Niepokalanej, Najświętszej Maryi Pannie" - mówił w homilii Biskup Stanisław.
"Żyjemy w czasach, kiedy całe narody, niestety, odchodzą od Boga i żyją tak, jakby nie istniał, jakby nie zostawił im swoich przykazań i swojej Ewangelii, które są jedynymi drogowskazami, pokazującymi człowiekowi właściwy sposób życia - stwierdził Biskup płocki.
- Liczne media rozpowszechniają, niestety, przemoc i rozpustę, aby jak najwięcej zarobić na ludzkich żądzach i instynktach. (...) Twórcy takich programów pragną zarobić na pokazywaniu ludzkiej nędzy moralnej, a przy okazji wykreować dla współczesnej polskiej młodzieży wzorce do naśladowania, które niszczą wszelką wypracowaną przez wieki kulturę i prowadzą prostą drogą do obyczajów dzikich ludów żyjących w gminie pierwotnej sprzed tysięcy lat. (...) Ci ludzie nie szanują już nic i wszystko są w stanie podeptać: każdą zasadę etyczną, każdą wartość i każdą świętość, oskarżając przy tym i znieważając każdego, kto odważy się przeciwstawić ich działaniom i podejmując natychmiast zorganizowaną i prowadzoną medialnie kampanię, której celem jest zdeptanie oponenta, oszkalowanie go i wyeliminowanie z dyskusji jako nietolerancyjnego oszołoma, złoczyńcy i fanatyka. Dlatego to przy każdej nadarzającej się okazji atakowane są różne instytucje i osoby kościelne, podejmowane są ustawiczne próby dzielenia ludzi wierzących i duchowieństwa, do czego wykorzystuje się zagubione z tych czy innych względów jednostki - mówił Ksiądz Biskup.
- Istnieją niestety siły, mające do swojej dyspozycji potężne media, które chcą odrzeć Kościół z wszelkiego autorytetu, ponieważ pragną jego unicestwienia, ponieważ tak, jak ateistyczni francuscy filozofowie z XVIII w. nienawidzą chrześcijaństwa i dążą do stworzenia społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na Boga i Jego odwieczne prawo - mówił Kaznodzieja. - Jeśliby ich dążenia się powiodły, jeśliby zwyciężyła cywilizacja śmierci, przed którą przestrzega Ojciec Święty Jan Paweł II, wtedy nastąpiłaby także śmierć prawdziwego człowieczeństwa".
Biskup płocki wzywał: "My, chrześcijanie, nie możemy jednak zgodzić się na taki czarny scenariusz dalszych losów ludzkości. Jesteśmy zobowiązani stanąć do walki ze złem: nie walki orężnej, nie przy pomocy nienawiści, oszczerstw, kłamstw, pomówień i organizowanych nagonek na upatrzonego - te metody zostawmy szatanowi i jego pomocnikom, którzy zawsze ich używali i nadal używają. Naszą bronią w walce ze złem przejawiającym się w różnych obszarach życia publicznego, społecznego, rodzinnego i - niestety - także naszego osobistego, niech będzie czynienie dobra wbrew rozlewającym się, niestety szeroko, nienawiści i egoizmowi, niech będzie gorliwa szczera modlitwa do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, wbrew potokom słów złych i wulgarnych, które zalewają nasz świat".
Kaznodzieja stwierdził, że "człowiekowi, żyjącemu w grzechu Bóg jawi się jako nieprzyjaciel, jako ktoś, kto mu coś nakazuje i czegoś zakazuje. Dlatego grzeszny człowiek chciałby, aby Bóg nie istniał, chciałby, aby Bóg umarł, aby nie miał żadnego wpływu na jego życie, aby nie było sądu za ludzkie czyny, aby nie było ani piekła, ani nieba. Dlatego współczesny świat, niestety - także niektórzy Polacy - nienawidzą Boga. Dlatego niektórzy z nich łamią krzyże na cmentarzach, bezczeszczą Najświętszy Sakrament podczas włamań do kościołów (dowiadujemy się co kilka tygodni, że to się dzieje na terenie naszej diecezji). Dlatego zakładają bezbożne organizacje i startowali z nimi nawet do wyborów (Antyklerykalna Polska). Dlatego wydają pełne nienawiści do Bożych spraw plugawe czasopisma. Dlatego polscy bezbożni pseudoartyści przygotowują bluźniercze wystawy, na których obrażają Krzyż i wizerunki Chrystusa oraz Matki Najświętszej".
Na zakończenie Biskup płocki apelował: "Przepraszajmy Boga i Matkę Najświętszą za wszelkie bluźnierstwa i świętokradztwa. Módlmy się o opamiętanie ogarniętych przez moc szatana nieszczęsnych ludzi. Módlmy się o to, by i w naszych rodzinach nie bluźniono Bogu, by i w naszych rodzinach nie rozlegały się szatańskie wyzwiska przekleństwa i wulgaryzmy. Oddajmy siebie, swoje rodziny i cały nasz nękany przez bezbożne siły naród opiece Matki Najświętszej. (...) Nie odstępujmy od naszej katolickiej wiary ani na krok. (...) Trzymajmy się mocno Boga i Jego przykazań. Tak samo, jak Matka Najświętsza bądźmy ludźmi wielkiej, silnej nadziei wbrew temu, co dzieje się na świecie, wbrew mordercom, przemocy i terroryzmowi, wbrew panoszącemu się pogaństwu, bezbożności, rozpuście i wszelkim innym działaniom szatana i jego sług. Miejmy niewzruszoną pewność, że Bóg, dobro, miłość zwyciężą, że świat nawróci się do Boga, który jest naszym Ojcem, pełnym miłosierdzia. Zatopieni w modlitwie polecajmy opiece Matki Najświętszej siebie samych, nasze rodziny, naszą parafię, naszą diecezję i całą naszą Ojczyznę". Po homilii Ksiądz Biskup poświęcił odnowione wnętrze kościoła.
Równie bogatą oprawę miało zakończenie uroczystości ku czci Niepokalanej w przasnyskim sanktuarium. 14 grudnia ub. r. Eucharystii z tej okazji przewodniczył bp Roman Marcinkowski, serdecznie witany w świątyni przez przedstawicieli parafian, a także gospodarzy obiektu Ojców Pasjonistów. W imieniu zakonników przemówił o. Bogdan Kołakowski, który przypomniał, że zakon ma liczne związki z diecezją płocką i - jak zaznaczył - ma także wiele do zawdzięczenia płockim biskupom. Ojciec Przeor podziękował Biskupowi Romanowi za przybycie i prosił o sprawowanie Eucharystii.
Rozpoczynając Mszę św., bp Roman Marcinkowski serdecznie powitał przybyłych, w sposób szczególny pozdrowił zaś tych, którzy z racji choroby nie mogli wziąć osobiście udziału w uroczystości.
W homilii Ksiądz Biskup powiedział m. in.: "Tyle pokoleń przychodziło tu i czerpało przed tym Cudownym Obrazem siłę ducha i odwagę do przezwyciężania zła w sobie i świecie. I my przychodzimy na rozmowę z Maryją, by popatrzeć na oblicze Matki i u Niej szukać pomocy w wielorakich zagrożeniach dla naszego życia osobistego, społecznego, zawodowego, narodowego. Jakież to są zagrożenia? Są nimi zawsze sytuacje, przed którymi przestrzega dzisiejsza Ewangelia: zagubienie Jezusa. A skoro przydarzyło się ono Jego Matce i św. Józefowi, o ileż bardziej może przydarzyć się nam - słabym i grzesznym ludziom. Może się bowiem zdarzyć, że i my w swoim życiu zagubimy Jezusa, zostawiając Go na poboczu życia i zapominając o Nim. Dlatego zawsze musimy być czujni w myśl słów Apostoła Pawła, który przypomina, że mamy być święci i nieskalani. To jest dla nas wyznacznik, pozwalający trwać w jedności z Jezusem. (...) Ewangelia pokazuje 12-letniego Jezusa idącego na święta Paschy. To pokazuje jak Maryja i Józef dbali o przestrzeganie nakazów swojej religii. Jezus jest dla nas wielkim darem i trzeba się troszczyć, by tego daru nie stracić.
Nieraz wydaje nam się, że Jezus nam nie jest potrzebny, bo wszystko co potrzebne do życia, mamy w nadmiarze. Po co nam zatem Jezus - pytają niektórzy - żeby nas napominał, kazał nam się nawracać, przestrzegać trudnych przykazań? Wielu niewolników takiego myślenia w ogóle nie uwzględnia Jezusa w swoich planach. I dochodzą do takich paradoksalnych sytuacji, że przestają się wstydzić, kiedy czynią zło, wstydzą się, natomiast, kiedy przyjdzie im czynić coś dobrego. Da się dziś słyszeć zdanie: nie mów, że jesteś uczciwy, bo powiedzą ci, że jesteś nienormalny. My nie możemy ulec takiemu myśleniu, ponieważ to nauka Jezusa kształtuje nasze życie. O ile człowiek współczesny nie wpuszcza często Boga do niektórych obszarów swego życia, o tyle my - chrześcijanie - pragniemy powiedzieć za Maryją w każdej sytuacji: niech mi się stanie według słowa Twego" - mówił Ksiądz Biskup.
Ośmiodniowe uroczystości ku czci Niepokalanie Poczętej mają w Przasnyszu wyjątkową oprawę. Każdego dnia już od 6.00 rano w sanktuarium gromadzą się setki wiernych ze wszystkich parafii Przasnysza i okolic. Przez cały dzień trwają nabożeństwa maryjne, podczas których głoszone są kazania, zaś wieczorna Eucharystia połączona jest z nieszporami i kończy się zawsze procesją eucharystyczną na zewnątrz kościoła. W tym roku - obok Księży Biskupów z Płocka - modlił się w czasie oktawy także biskup drohiczyński Antoni Dydycz, zaś 9 grudnia odbyła się Eucharystia, transmitowana przez Radio Maryja.

Irena i Jerzy Grzybowscy odznaczeni medalem „Pro Ecclesia et Pontifice"

2019-02-19 19:45

mip (KAI) / Warszawa

Założyciele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy zostali we wtorek odznaczeni przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza papieskim orderem „Pro Ecclesia et Pontifice". Uroczystość nadania odznaczenia odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Ewa Biedroń
Założycielami Spotkań Małżeńskich są Irena i Jerzy Grzybowscy – widoczni na pierwszym planie zdjęcia

Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że Spotkania Małżeńskie są symbolem siły, jaka drzemie we współpracy dwóch małżonków. - To dzieło zrodziło się z piękna życia małżeńskiego - dopowiedział kard. Kazimierz Nycz podczas wręczenia orderów.

Hierarcha wskazał na obchodzone w minionym roku 40-lecie Spotkań Małżeńskich. – Te lata oddanej pracy Jerzego i Ireny na rzecz małżeństw, rodzin i narzeczonych stały za wielkim sukcesem tego dzieła – powiedział kard. Nycz.

Metropolita warszawski przypomniał, że nadane ordery są jednymi z najwyższych dla świeckich oznaczeń, którymi wyróżnia się wybitne prace o charakterze ponad parafialnym, a nawet ponad diecezjalnym dla ludzi, którzy dla ewangelizacji i służby Kościołowi poświęcają dużą część swojego życia i dostrzegają też tego duże efekty.

Dla samych laureatów papieski medal jest „zastrzykiem wzmacniającym” setki małżeństw, które podjęły trud prowadzenia różnych form Spotkań Małżeńskich. - W tym odznaczeniu odbija się, jak w soczewce, miłość Boga do wszystkich tych, którzy rozpoznali miłość małżeńską – powiedział Jerzy Grzybowski.

Jak zauważyła z kolei Irena Grzybowska, nie tylko w Polsce, ale i w całej w Europie coraz trudniej jest żyć rodzinom, bo coraz bardziej brakuje w nich dialogu. – Jestem wdzięczna Bogu, że zamierzył jeszcze przed przeżywanym dzisiaj kryzysem, obdarować rodziny chryzmatem dialogu. My także nie bylibyśmy małżeństwem, gdyby nie dar dialogu – oceniła współtwórczyni Spotkań Małżeńskich.

- Dlatego, że osobiście bardzo dużo im zawdzięczamy, cieszymy się, że Ojciec Święty Franciszek docenił działalność Ireny i Jerzego Grzybowskich, uhonorowując jednocześnie cały ruch Spotkań Małżeńskich – powiedział w laudacji Andrzej Lazurko.

Jak z kolei podkreśliła Agnieszka Lazurko, dziś należy podziwiać i naśladować ich zaangażowanie. - Ile wiary trzeba mieć, by z garstki osób stworzyć światowy ruch na rzecz małżeństw. Ile pokory trzeba mieć by przy tym wszystkim być ludźmi pokornymi. Zawsze wierni charyzmatowi budowania pokoju przez dialog. Pełni szacunku, przekonani, że wielkie dzieła powstają solidarnym wysiłkiem – mówiła o laureatach animatorka Spotkań Małżeńskich.

Irena i Jerzy Grzybowscy są z wykształcenia geografami. Irena Grzybowska przez wiele lat pracowała w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako asystentka w Katedrze Geografii Fizycznej, później jako kustosz w bibliotece Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Dr Jerzy Grzybowski pracował z kolei jako asystent, a później adiunkt w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1976-1990); następnie jako redaktor i redaktor naczelny miesięcznika „Misjonarz” (1990-2008) wydawanego przez Zgromadzenie Księży Werbistów. W latach 1996-2004 był członkiem Zespołu Koordynacyjnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a od 2004 jest członkiem jej Rady Programowej.

O założonym nieco ponad 40 lat temu Stowarzyszeniu "Spotkania Małżeńskie" mówią, że to ostatnia deska ratunku i droga do świętości. Stowarzyszenie prowadzi warsztatowe rekolekcje dla małżeństw, które służą pogłębieniu, a często odbudowaniu więzi małżeńskiej. Rekolekcje są otwarte także dla związków nieformalnych poprzez organizowanie rekolekcji dla powtórnych związków po rozwodzie. Dotychczas w rekolekcjach wzięło udział 25 tysięcy par.

„Św. Jan pisze: Miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga. Na Spotkaniach Małżeńskich troszczymy się o taką miłość między małżonkami, która jest z Boga. Ta miłość realizuje się w codziennym dialogu i decyzjach na podstawie tego dialogu podjętych” – mówi KAI Jerzy Grzybowski.

Irena i Jerzy Grzybowscy stworzyli w Polsce 26 ośrodków "Spotkań Małżeńskich". Co roku organizują ok. 80-90 tzw. weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw, a ponadto kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych – kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa. Spotkania odbywają się w 12 krajach, a kadrę animatorów tworzy aktualnie 298 małżeństw oraz 92 kapłanów i 1 siostra zakonna. Oddzielny program Stowarzyszenie proponuje kapłanom, alumnom seminariów duchownych i osobom życia konsekrowanego.

W kadencji 2009-2013 r. Irena i Jerzy Grzybowscy byli członkami Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Warszawskim. Są autorami licznych publikacji dotyczących małżeństwa, przygotowania do małżeństwa i duchowości małżeńskiej. We wrześniu 2018 r. zostali uhonorowani medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Prywatnie mają dwie córki.

Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice" w najbliższych dniach uhonorowany zostanie także profesor nauk medycznych Marek Krawczyk, wybitny chirurg i wychowawca. Uroczystość wręczenia medalu odbędzie się w środę 27 lutego.

Medal „Pro Ecclesia et Pontifice” to jedno z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Przyznawany jest przez papieża w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, na wniosek biskupa diecezjalnego. Odznaczenie może otrzymać osoba świecka.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek prosi o modlitwę za siebie i papieża Benedykta

2019-02-20 12:01

st (KAI) / Watykan

Na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty przypomniał, że 22 lutego obchodzone jest święto katedry św. Piotra.

Vatican Media

W związku z tym Franciszek powiedział: „W najbliższy piątek będziemy obchodzili święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Módlcie się za mnie i za moją posługę, także za papieża Benedykta, aby zawsze i wszędzie utwierdzał braci w wierze”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem