Reklama

Petycja do prezes Trybunału Konstytucyjnego

VI Pielgrzymka "Niedzieli" na Jasną Górę

Dariusz Krajewski
Edycja podlaska 1/2003

21 września 2002 r. odbyła się VI Pielgrzymka Czytelników, Przyjaciół i Pracowników "Niedzieli" na Jasną Górę. Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. Spotkaniu w Sali Augustyna Kordeckiego przewodniczył ks. inf. Ireneusz Skubiś, Redaktor Naczelny "Niedzieli", który laureatom wręczył medale i dyplomy "Mater Verbi". Po Modlitwie Zawierzenia w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w Redakcji "Niedzieli" odsłonięto tablicę ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego, wysłuchano konferencji bp. Ignacego Jeża i otwarto wystawę prac artysty rzeźbiarza dr. Zygmunta Wujka.

Dziękczynna Eucharystia

W słowie wstępnym podprzeor Ireneusz Pompa powitał i pozdrowił abp. Stanisława Nowaka metropolitę częstochowskiego, przewodniczącego Liturgii i wielkiego protektora Niedzieli, ks. inf. I. Skubisia, Redaktora Naczelnego, Redakcję Niedzieli, księży odpowiedzialnych diecezjalnych edycji Niedzieli oraz wszystkich, którzy towarzyszą, współpracują a także czytają tygodnik Niedziela.
Refren psalmu resposoryjnego "Po całej ziemi ich głos się rozchodzi" w pełni korespondował z zakresem oddziaływania tygodnika Niedzieli.
W homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że Maryja - Pierwsza Redaktorka jest z nami i utożsamia się z ubogimi, łaknącymi i głodnymi Słowa Bożego. Dziś środki przekazu stanowią potężną siłę ewangelizacyjną Kościoła. Ksiądz Arcybiskup przypomniał także trudne czasy, kiedy prasa katolicka była cenzurowana i wydawana w bardzo małych nakładach.
Abp Nowak złożył serdeczne podziękowanie wszystkim współredagującym Niedzielę i zawierzył pracę zespołu redakcyjnego opiece Jasnogórskiej Pani. Wśród darów ofiarnych delegaci złożyli: oprawiony rocznik Niedzieli, księgę jubileuszową Czas milczenia, czas mówienia, orędzie Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży. Przedstawiciele pracowni komputerowej w chlebie i winie złożyli ewangelizacyjne zamiary redakcji dołączając do Chrystusowego kielicha każde dobro będące udziałem Niedzieli.
Na zakończenie uroczystości ks. I. Skubiś zwrócił się w modlitwie do Tej, która jest Matką Słowa, zawierzając Jej redakcję Niedzieli.
Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Redaktor podziękował za współpracę i dzieło redagowania w archidiecezji warszawskiej Niedzieli rektorowi ks. prof. Krzysztofowi Pawlinie. Za włożony wkład pracy nagrodził go medalem "Mater Verbi".

Wręczenie medali "Mater Verbi" i spotkanie w redakcji

W auli Ojca Kordeckiego wręczone zostały medale Redakcji "Mater Verbi" wolontariuszom i redaktorom Niedzieli. Spotkanie było też okazją do wręczenia nagród finalistom konkursu Biblijnego prowadzonego na łamach edycji częstochowskiej Niedzieli. Laureaci wysłuchali refleksji Janka Pospieszalskiego ze Studia otwartego Cybernetyki 7 Telewizji Plus.
Ostatnią część spotkania organizatorzy zaplanowali w redakcji Niedzieli. W oczekiwaniu na przybycie bp. I. Jeża pielgrzymi wysłuchali referatu dr. Zygmunta Wujka, poprzedzającego otwarcie wystawy jego prac - rzeźb i pomników.

Reklama

Poświęcenie tablicy i zwiedzanie wystawy

Bp Jeż do redakcji Niedzieli przybył prosto ze zjazdu absolwentów swojej szkoły. Przed odsłonięciem tablicy św. Maksymiliana Marii Kolbego, autorstwa Z. Wujka, umieszczonej na domu redakcyjnym, Ksiądz Biskup odmówił modlitwę poświęcenia. Odsłonięcia tablicy dokonał Redaktor Naczelny Niedzieli ks. I. Skubiś. Następnie pielgrzymi wysłuchali wspomnień bp. I. Jeża z Koszalina, więźnia obozów koncentracyjnych, który na tle historii Kościoła Ziem Zachodnich przybliżył sylwetkę św. Maksymiliana.
Akcentem kończącym spotkanie było oprowadzenie przez autora rzeźb po wystawie i wspólne zdjęcie uczestników pielgrzymki z Redakcją częstochowską przy tablicy św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Kard. Bassetti: lepiej mieć mniej księży, niż narażać dzieci

2019-02-15 19:40

pb (KAI/L’Osservatore Romano) / Rzym

Lepiej mieć mniej księży, niż narażać dzieci - takie przekonanie wyraził kard. Gualtiero Bassetti po spotkaniu z dwoma ofiarami wykorzystywania seksualnego, jakich dopuścili się księża. Jedna z osób, z którymi spotkał się przewodniczący Włoskiej Konferencji Biskupiej, była niepełnoletnia.

wikipedia.org

Słuchając opowieści o ich cierpieniu tych osób, arcybiskup Perugii utwierdził się w przekonaniu, że u podstaw wykorzystania seksualnego leży nadużycie władzy. Zaznaczył też, że Kościół musi być bardziej rygorystyczny w doborze kandydatów do kapłaństwa, korzystając przy ich selekcji z osiągnięć nauk humanistycznych. Lepiej jest bowiem, jak podkreślił, „mieć mniej księży i zakonników, niż narażać życie osoby małoletniej”.

W listopadzie ub.r. włoski episkopat ustanowił przy swym sekretariacie generalnym Krajowe Biuro Ochrony Małoletnich. Obecnie dokonano nominacji jego Rady Prezydialnej. Przewodniczy jej abp Lorenzo Ghizzoni z Rawenny, a koordynatorką została prawniczka Emanuela Vinai. Przewiduje się także powołanie grona doradców Biura, którego zadaniem jest wspieranie ochrony dzieci i bezbronnych dorosłych w diecezjach, instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, stowarzyszeniach kościelnych itd.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

KIOD: Kościół i państwo współdziałają na rzecz właściwej ochrony danych osobowych

2019-02-16 14:24

lk / Warszawa (KAI)

Od momentu wejścia w życie lub początku stosowania nowych regulacji świeckich i kościelnych dotyczących ochrony danych osobowych istnieje wola współdziałania Kościoła i organów Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz zagwarantowania właściwej ochrony danych osobowych - powiedział KAI ks. dr hab. Piotr Kroczek, kościelny inspektor ochrony danych. W tym tygodniu zakończyły się konsultacje Urzędu Ochrony Danych Osobowych z organami nadzorczymi wyznaczonymi do tego celu przez 13 Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce.

pixabay.com

Od 25 maja 2018 r. Kościoły lub związki wyznaniowe są zobowiązane do przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Te Kościoły lub wspólnoty wyznaniowe, które w momencie wejścia w życie RODO stosowały już wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych, jak Kościół katolicki, zgodnie z art. 91 ust. 1 RODO mogą dalej stosować autonomiczne regulacje w tym zakresie. Przepisy te muszą być jedynie dostosowane do unijnego rozporządzenia.

W rozmowie z KAI ks. dr hab. Piotr Kroczek, który pełni funkcję kościelnego inspektora ochrony danych, podkreśla, że "od momentu wejścia w życie lub początku stosowania nowych regulacji świeckich i kościelnych dotyczących ochrony danych osobowych istnieje wola współdziałania Kościoła i organów Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz zagwarantowania właściwej ochrony danych osobowych".

Jak informuje, prowadzonych jest w tym zakresie szereg działań. Odbyły się m.in. spotkania robocze pomiędzy kościelnym inspektorem ochrony danych i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kwestie ochrony danych osobowych były też omawiane na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski. Ministerstwo cyfryzacji wyszło ponadto z inicjatywą utworzenia Rady ds. przetwarzania danych w Kościołach i związkach wyznaniowych oraz przygotowywany jest projekt porozumienia pomiędzy prezes UODO a KIOD, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Konsultacje z UODO dotyczyły praktyki działania organów, pojawiających się spraw oraz miały na celu wypracowanie modelu współdziałania, które pozwoli zagwarantować jak najpełniej ochronę danych osobowych wiernych na wszystkich przestrzeniach ich aktywności.

Ks. Kroczek informuje też, że zakres pytań, zgłoszeń, skarg i wniosków wpływających do kościelnego inspektora ochrony danych jest bardzo szeroki. Dotyczy przetwarzania danych w ramach wewnętrznej działalności Kościoła katolickiego w Polsce.

- Są to najczęściej pytania od administratorów danych osobowych, np. parafii, o to, jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe, jakie dobre praktyki powinny znaleźć zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym. Wpływają także skargi na przetwarzanie danych przez podmioty kościelne oraz zgłoszenia naruszenia ochrony danych, które są na bieżąco rozpatrywane przez KIOD - podkreśla ks. dr hab. Piotr Kroczek.

Kościelny inspektor ochrony danych poinformował też, że kwestia przetwarzania danych w kontekście wystąpienia z Kościoła i dokonania aktu apostazji była przedmiotem sporów na gruncie starej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.

"Linia orzecznicza sądów administracyjnych jest już w tej kwestii jednolita i ugruntowana. Niemniej wątpliwości w tym zakresie są także kierowane do KIOD. Sprawy te zostały doprecyzowane w Dekrecie Ogólnym KEP o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z 2018 r., który łącznie z innymi aktami normatywnymi Kościoła, np. Dekretem Ogólnym KEP w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła z 2015 r., daje jasne wytyczne, jak postępować z danymi osobowymi w takich przypadkach" - wyjaśnił ks. dr hab. Piotr Kroczek.

W czwartek prezes UODO dr Edyta Bielak-Jomaa poinformowała, że w mijającym tygodniu zakończyły się konsultacje z organami nadzorczymi ds. ochrony danych osobowych wyznaczonymi przez 13 Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce. Miały one na celu wypracowanie zasad współpracy między UODO a tymi organami, zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Ks. Kroczek potwierdził, że na mocy art. 59 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., istnieje możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i organami nadzorczymi powołanymi na podstawie art. 91 ust. 2 RODO, np. Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych.

- Takie porozumienie ma dotyczyć współpracy i wzajemnego przekazywania informacji. Projekt porozumienia jest w trakcie negocjacji. Porozumienie w nieodległym czasie będzie zapewne podpisane - dodał ks. dr hab. Piotr Kroczek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem