Reklama

Pracowite lata Archidiecezjalnego Chóru "Magnificat"

Zdzisław Frydlewicz - chórzysta
Edycja rzeszowska 1/2003

Styczeń jest miesiącem, w którym w naszych kościołach rozbrzmiewają najbardziej ukochane ze wszystkich pieśni kościelnych - kolędy. Ich urok znają wszyscy wierni, a zbiory polskich kolęd należą do najliczniejszych i najpiękniejszych na świecie. W sposób szczególny możemy obcować z ich pięknem podczas organizowanych w parafiach koncertów kolęd. Duchową ucztę zawdzięczamy wtedy kunsztowi wykonawców, wśród których poczesne miejsce zajmują chóry. Czy słuchając w ich wykonaniu pięknych utworów pamiętamy o systematycznej, często mozolnej pracy śpiewaków i dyrygentów. Od 18 lat swój kunszt doskonali na chwałę Bożą Archidiecezjalny Chór "Magnificat". Poznajmy dziś krótki zarys jego historii.

"Magnificat" - uwielbiaj duszo moja Pana. Nazwa chóru mówi wszystko. Śpiewamy na chwałę Boga. Śpiewamy też dla pokrzepienia serc i radości ludzi, śpiewamy, by pielęgnować skarbiec muzyki kościelnej i muzycznej literatury polskiej. Te cele zawsze przyświecały Archidiecezjalnemu Chórowi "Magnificat".
Zanim przedstawię w ogólnym zarysie historię i dokonania chóru, wyrażę w imieniu wszystkich chórzystów gorące podziękowania Jego Ekscelencji abp. Józefowi Michalikowi, metropolicie przemyskiemu, za życzliwość i sympatię, jaką darzy nasz zespół, czego przejawem są częste kontakty z chórem, a także wyrazy uznania dla naszej działalności.
Zamiar powołania do życia chóru powstał w czerwcu 1984 r. w kręgu przemyskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Zadanie tworzenia tego przedsięwzięcia i kierowania nim powierzono absolwentowi Instytutu Muzykologii KUL, ks. Mieczysławowi Gniademu, który kieruje chórem do chwili obecnej. Pierwszy publiczny występ chóru - koncert kolęd, miał miejsce w styczniu 1985 r.
Od początku istnienia chór tworzył oprawę muzyczną wielu uroczystości religijnych, państwowych i patriotycznych. W ciągu swojej 18-letniej działalności występował i koncertował ponad 600 razy, nie tylko w archidiecezji przemyskiej, lecz również w diecezjach: rzeszowskiej, zamojsko-lubaczowskiej, sandomierskiej, kieleckiej, tarnowskiej a także poza granicami kraju: w Niemczech (Berlin, Paderborn, Oedt, Grefrath, Bad Münstereifel), Austrii (Kahlenberg, Mariazell, Maria Taferl, Marbach), Belgii (Antwerpia, Ohain, Lathuy), Włoszech (Rzym, Monte Cassino), Francji (Coligny, Beny Paryż) oraz na Ukrainie (Lwów, Drohobycz, Sambor, Truskawiec, Kamieniec Podolski, Gródek Podolski).
Spośród występów krajowych do najważniejszych należy zaliczyć: współtworzenie oprawy muzycznej podczas wizyty Ojca Świętego w Rzeszowie (1991) i w Krośnie (1997); trzykrotny udział w Diecezjalnych Przeglądach Chórów organizowanych w Rzeszowie w latach 1986, 1988, 1990; koncerty kolęd (1987, 1988) z udziałem aktorek: Anny Nehrebeckiej i Aleksandry Dmochowskiej; wspólny, prawie 3-godzinny koncert z chórem z Grefrath (Niemcy) i Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej, który odbył się w przemyskim kościele Księży Salezjanów w 1995 r. i był retransmitowany przez Radio i Telewizję Rzeszów; koncert w 1997 r. z okazji święta 3 Maja z udziałem aktorów: Anny Nehrebeckiej i Janusza Zakrzeńskiego; oprawę muzyczną Mszy św. transmitowanej przez TV "Polonia" z bazyliki archikatedralnej w Przemyślu w 1999 r.; noworoczny koncert kolęd w ramach obchodów Jubileuszu Roku 2000 i z okazji 15-lecia istnienia chóru; koncert kolęd w Filharmonii Rzeszowskiej w 2002 r.; oprawę muzyczną uroczystości powitania Matki Bożej w archidiecezji.
Spośród występów zagranicznych najcenniejszy i najbardziej wzruszający był pobyt w Rzymie w 1998 r. w ramach pielgrzymki dziękczynnej za pobyt Ojca Świętego w naszej archidiecezji. Chór tworzył wówczas oprawę muzyczną Mszy św. w Bazylice św. Piotra i w Bazylice św. Pawła za Murami, a następnie śpiewał w Auli Pawła VI, podczas specjalnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II.
Wielkim wyróżnieniem dla chóru był udział w Dniach Kultury Polskiej w Paderborn (Niemcy) w 1997 r., podczas których blok muzyczny stanowiły 3 koncerty: Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, pianisty Piotra Palecznego i Archidiecezjalnego Chóru "Magnificat".
Myślami często wracamy do wielu miejsc i sal koncertowych w krajach Europy Zachodniej, gdzie zawsze byliśmy serdecznie podejmowani. Ze szczególnym jednak sentymentem wspominamy pobyt na Ukrainie i spotkania z mieszkającymi tam Polakami. Towarzyszyły im łzy radości i duma, że są Polakami. My byliśmy szczęśliwi, że możemy Rodakom dostarczyć tylu wzruszeń.
Znaczącym nurtem działalności chóru są koncerty na cele charytatywne oraz koncerty w różnych parafiach archidiecezji przemyskiej w ramach corocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej. Przez wiele lat chór współpracował też ze znakomitą przemyską Orkiestrą Dętą Straży Granicznej (nieistniejącą już niestety), której kapelmistrzem był kapitan Tadeusz Dobrowolski.
W ciągu 18-letniej działalności chór przebył znaczącą drogę artystyczną. W swoim dorobku posiada ponad 200 utworów, między innymi takich kompozytorów jak G. P. Palestrina, J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Haydn, G. F. Haendel, G. Gorczycki, St. Moniuszko, F. Nowowiejski oraz kompozytorów współczesnych. W repertuarze mamy utwory a cappella i z towarzyszeniem instrumentalnym, są utwory w prostym układzie homofonicznym, przeważają jednak utwory polifoniczne, o dużym stopniu trudności.
W trakcie swojej działalności chór był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany:
- w latach 1986, 1988, 1990 został wyróżniony w kategorii chórów mieszanych na Przeglądach Chórów odbywających się w Rzeszowie
- podczas Dni Kultury Polskiej w Paderborn w 1997 r. otrzymał nagrodę tamtejszego Volksbanku "w uznaniu dla sztuki, która otwiera ludziom uszy i serca"
- w roku 1998 otrzymał nagrodę miasta Przemyśla za, jak napisano w uzasadnieniu, "całokształt działalności chóru w zakresie upowszechniania kultury muzycznej nie tylko w kraju, ale także za granicą" oraz za to, że "w dostrzegalny sposób kształtuje kulturalny obraz Przemyśla i jest jedną z najpiękniejszych wizytówek naszego miasta zarówno w kraju jak i za granicą" - w roku 2000 dyrygent chóru został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego za "całokształt działalności w dziedzinie muzyki", a także za prowadzenie chóru "Magnificat", który "rozsławia Ojczyznę w wielu krajach naszego kontynentu".
Aktualnie chór liczy 52 członków. Cieszy fakt, że w chórze jest sporo młodzieży, martwi duża rotacja (wyjazd na studia lub w poszukiwaniu pracy). Pomimo zmieniającego się składu osobowego zespół trwa i wciąż rozwija się muzycznie, bo "Magnificat" to więcej niż chór, to wspólnota, która zna dotyk pieśni, którą łączy miłość do muzyki. Ale jak każda miłość, tak i ta wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń (częste próby, dojazdy niektórych chórzystów z podprzemyskich miejscowości).
Z chórem "Magnificat" nierozerwalnie związana jest osoba jego założyciela, dyrektora i dyrygenta ks. prałata Mieczysława Gniadego. To dzięki jego zdolnościom organizacyjnym, konsekwencji w działaniu, a przede wszystkim ogromnej wiedzy muzycznej, chór istnieje i doskonali swój warsztat twórczy.
Integralną częścią zespołu są jego akompaniatorzy. Tę bardzo odpowiedzialną i ważną funkcję pełnili: Adam Załęski, Maria Rudawska-Pętlak, ks. Andrzej Śliwa, Wojciech Majchrowicz, a obecnie funkcję tę pełnią Dominik Maziarz i Franciszek Łamasz.
Opiekunem duchowym chóru i zarazem tłumaczem podczas podróży zagranicznych jest ks. prałat Marian Wolicki.
Żywimy niezłomną nadzieję, że Matka Najświętsza, która jest patronką naszego chóru będzie nadal otaczać nas swoją opieką i obdarzać łaskami w dalszych naszych poczynaniach.

Rzecznik KEP: Będzie odpowiedź na raport

2019-02-20 14:15

BP KEP / Warszawa (KAI)

Będzie odpowiedź na raport na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych przekazany w środę, 20 lutego 2019 r. Ojcu Świętemu Franciszkowi. „Do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski nie wpłynął żaden raport na temat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych. Gdy tylko zapoznamy się z tekstem, zostanie niezwłocznie udzielona odpowiedź” – pisze w komunikacie ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat

Do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski nie wpłynął żaden raport na temat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych. Gdy tylko zapoznamy się z tekstem, zostanie niezwłocznie udzielona odpowiedź.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii ochrony małoletnich jest jasne i zdecydowane: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

20 lutego br. po audiencji generalnej w Rzymie w auli Pawła VI posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Agata Diduszko i Marek Lisiński podchodząc do papieża Franciszka wręczyli mu przygotowany przez Fundację "Nie Lękajcie się" raport o wykorzystywaniu małoletnich w Kościele w Polsce.

Jak poinformowała na twitterze posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, "Papież Franciszek spotkał się z nami, wziął raport o polskich biskupach i obiecał, że przeczyta przed synodem".

Na zdjęciach opublikowanych przez prezesa Fundacji "Nie Lękajcie się", Marka Lisińskiego, który sam jest ofiarą księdza pedofila, widać, że podczas spotkania papież Franciszek ucałował jego dłoń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kuria diecezji opolskiej odnosi się do raportu Fundacji Nie Lękajcie Się

2019-02-21 19:10

diecezja.opole.pl, dg / Opole (KAI)

"Przedstawiona została sprawa byłego księdza diecezji opolskiej Mariusza K. Odnosząc się do treści tej wypowiedzi, pragnę wyjaśnić, że podano w niej wiele nieprawdziwych informacji" - pisze rzecznik kurii diecezji opolskiej, ks. Joachim Kobienia. Publikujemy treść jego oświadczenia.

Daviidos/pl.wikipedia.org
Katedra Świętego Krzyża w Opolu od strony wschodniej

W opublikowanym przez fundację „Nie lękajcie się” z datą 19 lutego 2019 r. „Raporcie nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” na s. 22-23 przedstawiona została sprawa byłego księdza diecezji opolskiej Mariusza K. Odnosząc się do treści tej wypowiedzi, pragnę wyjaśnić, że podano w niej wiele nieprawdziwych informacji:

- Od momentu zgłoszenia sprawy w kurii diecezjalnej Biskup Opolski informował rodzinę pokrzywdzonego o możliwości zgłoszenia przestępstwa do prokuratury, jednakże wyraźną wolą najbliższych było zachowanie daleko idącej dyskrecji w tej sprawie ze względu na dobro pokrzywdzonego. Z tego powodu o całej sprawie nie został poinformowany proboszcz parafii, który uznał, że przyczyną nagłego odwołania wikarego z parafii były jego rzeczywiste problemy zdrowotne. Kiedy 13 lipca 2017 r. wprowadzony został prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich, na początku sierpnia 2017 r. przedstawiciele biskupa zgłosili sprawę do prokuratury.

- Wobec sprawcy przestępstwa zostały natychmiast wyciągnięte konsekwencje kanoniczne: został odsunięty od posługi duszpasterskiej w parafii, zaś na polecenie Kongregacji Nauki Wiary zostało przeprowadzone postępowanie kanoniczne w wyniku którego w 2015 r. został on wykluczony ze stanu kapłańskiego. Nieprawdą jest również, że biskup ukrywał sprawcę przenosząc go do innej parafii i starał się go w jakikolwiek sposób chronić.

ks. Joachim Kobienia rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Opolu

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem