Reklama

Z życia diecezji

Kronikę oprac. Tomasz Strużanowski
Edycja toruńska 1/2003

Dekanat Działdowo

6 grudnia w Biurze Wolontariatu, działającym przy Katolickim Stowarzyszeniu - Centrum Młodych w Działdowie odbyło się pierwsze szkolenie dla wolontariuszy. Przeszkolonych zostało 18 młodych osób. Zaczną oni pracę w charakterze wolontariuszy m.in. na oddziale paliatywnym szpitala, w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w ognisku wychowawczym działdowskiej Caritas, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Biuro prowadzi zapisy na kolejne szkolenia. Osoby chętne mogą się zgłaszać w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00 w Biurze Wolontariatu przy pl. Biedrawy 3 (budynek plebanii parafii Świętego Krzyża). Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności osoby młode, bezrobotnych oraz emerytów.
Sławomir Pszenny
Centrum Młodych, 0-603 449-203

Dekanaty grudziądzkie

Reklama

Tydzień Misyjny

Z okazji Tygodnia Misyjnego w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu przebywali klerycy z Misyjnego Seminarium Księży Werbistów z Pieniężna: br. Andrzej Borek SVD i br. Tomasz Bujarski SVD. W czasie swojego pobytu w szkole uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez Hannę Włodarczyk i sami prowadzili lekcje. Opowiadali m.in. o misjach w Papui-Nowej Gwinei i w Afryce. Dużą atrakcją były egzotyczne stroje przywiezione przez kleryków, które dzieci bardzo chętni przymierzały. Pokazany został także film o pracy misyjnej o. Żelazka. Dopełnieniem spotkań w szkole była wycieczka do Domu Misjonarzy Słowa Bożego w Górnej Grupie. Dzieci mogły zwiedzić tamtejsze muzeum etnograficzno-misyjne, posłuchać opowieści o. Kajeta-na o jego pracy w Ekwadorze. O. Jan prowadził dzieci po drukarni prowadzonej przez Księży Werbistów i pokazał, jak powstają książki. Wizyta w Górnej Grupie była też okazją do złożenia przez dzieci daru na misje.
Na zakończenie klerycy zostali obdarowani przez uczniów laurkami i maskotkami, aby zawsze pamiętali o tym spotkaniu.
M. Szczęsna i H. Włodarczyk

Święto patronalne kolejarzy

25 listopada, we wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, kolejarze regionu grudziądzkiego obchodzą uroczystości patronalne. Tego dnia została odprawiona Msza św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji pracowników kolei ze służby czynnej, emerytów, rencistów, członków rodzin, za chorych i zmarłych. W koncelebrze brali udział: ks. Zenon Grządka, proboszcz parafii i kapelan kolejarzy, który wygłosił słowo Boże, oraz ks. mjr Marek Reiner, kapelan jednostek lotniczych, który przybył na urlop z Bośni i Hercegowiny (pochodzący z rodziny kolejarskiej). Członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy: Tadeusz Kwiatkowski i Kazimierz Ziółkowski czytali lekcję i wezwania Modlitwy powszechnej. Na zakończenie zebrani wysłuchali Hymnu do św. Katarzyny Aleksandryjskiej według słów ks. Z. Słomskiego.
W drugiej części uroczystości odbyło się spotkanie członków i zaproszonych gości. Dzięki snutym wspólnie wspomnieniom zapanowała atmosfera serdecz-ności i braterstwa. Zaznaczyć należy, że kolejarze grudziądzcy mają regionalnego patrona, św. Józefa; sztandar stowarzyszenia, poświęcony w 1922 r., znajduje się w Izbie Pamięci Kolejarzy w Grudziądzu.
W pierwszej połowie listopada członkowie Stowarzyszenia brali udział w ogólnopolskich uroczystościach patronalnych kolejarzy na Jasnej Górze.
Henryk Turski

Dekanat Łasin

Wszystko dla Maryi

Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Łasinie zaprezentowali swoje talenty podczas dwudniowego Przeglądu Piosenki i Poezji Maryjnej. W kategorii "Pieśń" jury w składzie: Alicja Rybińska, Teresa Czyżak-Szram, Małgorzata Strug i Sławomir Domeracki nagrodziło: Annę Firlit (kl. 1a), Katarzynę Turalską (kl. 3b), Joannę Manthey (kl. 1a) i wyróżniło Natalię Bonna (kl. 1a).
Poezję o tematyce maryjnej najpiękniej recytowały: Lucyna Rucińska (kl. 2d) oraz prezentujące własną twórczość poetycką - Kornelia Moskwa i Justyna Błażyńska (obie z kl. 1b).
Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i nagrody w postaci książek, kaset magnetofonowych, prasy religijnej, kosmetyków i słodyczy oraz innych drobiazgów.
Na zakończenie proboszcz ks. Edmund Tucholski podziękował dzieciom i młodzieży za uczestnictwo i modlitwę w formie piosenki i wierszy dla Maryi. Przegląd zakończyło wspólne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.
alj

"Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie..."

Tradycyjnie już obchody Święta Niepodległości w Łasinie organizują wspólnie władze miasta, parafia oraz młodzież szkolna. Święto 11 listopada 2002 r. rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. kan. Edmund Tucholski. W homilii podkreślił wartość wolności dla każdego człowieka, a szczególnie dla Polaków, którzy o nią walczyli aż do ostatniej kropli krwi. Nie byłoby możliwe świętowanie tych rocznic, gdyby nie głęboka wiara naszych przodków, dzięki której w latach zniewolenia przetrwały największe wartości, język i tradycje narodowe.
Na zakończenie Mszy św. młodzież Gimnazjum nr 1 w Łasinie przedstawiła program słowno-muzyczny. W hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu, w ten sposób podkreślając słowa prezydenta Mościckiego, że Józef Piłsudski "dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek". Po uroczystościach w kościele wszyscy przy dźwiękach orkiestry strażackiej przemaszerowali pod pomnik "na Magdalence". Burmistrz Jan Kowarowski przedstawił krótki rys historyczny święta, złożono wiązanki kwiatów i wysłuchano pieśni legionowych w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Łasinie. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz przewodniczył modlitwie za zmarłych przodków i poległych w obronie wolnej Polski.
alj

Dekanaty toruńskie

Przestrzeń wypełnić pieśnią...

23 listopada 2002 r. w Zespole Szkół nr 11 w Toruniu odbył się IV Konkurs Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego "O Puchar Marszałka Województwa", zorganizowany przez Oddział Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Toruniu. Jury w składzie: prof. Henryk Stiuer - przewodniczący, prof. Roman Grucza, mgr Bożena Jankowska oceniło 14 chórów w trzech kategoriach: chóry mieszane, młodzieżowe, męskie. Konkurs rozpoczął się o godz. 9.30 odprawą dyrygentów, podczas której prezes Oddziału Pomorskiego PZCHiO Tadeusz Jarzębski przedstawił jurorów i przeprowadził losowanie kolejności wystąpień chórów. O godz. 10.00 połączone chóry pod dyrekcją prof. Romana Gruczy wykonały Gaude Mater, a kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Roman Czyżniewski oficjalnie otworzył tegoroczną edycję konkursu. W przerwie przesłuchań konkursowych wystąpił z krótkim koncertem chór Gimnazjum nr 3 w Toruniu pod dyrekcją Kazimierza Jaworskiego.
Po przesłuchaniu wszystkich zespołów połączone chóry męskie zaśpiewały Hymn Pomorza Z. Moczyńskiego, a chóry mieszane wykonały utwór J. Łuciuka do słów Ojca Świętego Jana Pawła II O, ziemio polska pod dyrekcją dyrektora artystycznego Oddziału Pomorskiego PZCHIO w Toruniu - prof. Romana Gruczy.
Przewodniczący odczytał werdykt jury: W kategorii chórów mieszanych pierwsze miejsce i puchar marszałka zdobył chór "Canto Grazioso" z Brodnicy pod dyrekcją Mirosławy Barczewskiej, drugie miejsce "Alla Camera" z Grudziądza pod dyrekcją Anny Janosz-Olszowy, trzecie miejsce ex aequo Chór Nauczycielski ZNP "Con anima" pod dyrekcją Janusza Heyki oraz Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" z Bydgoszczy pod dyrekcją Magdaleny Opalińskiej.
W kategorii chórów młodzieżowych pierwsze miejsce i puchar marszałka zdobył Katedralny Chór Chłopięco-Męski "Pueri Cantores Thorunienses" z Torunia pod dyrekcją Aleksandry Rogalskiej. Drugiego miejsca nie przyznano, a trzecie zajął Dziewczęcy Chór I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy pod dyrekcją Mirosławy Barczewskiej.
W kategorii chórów męskich pierwsze miejsce i puchar marszałka ex aequo zdobyły dwa chóry: "Copemicus" z Torunia pod dyrekcją Renaty Szerafin-Wójtowicz oraz "Echo" Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu pod dyrekcją Jerzego Cieślaka. Drugie miejsce zajął Chór im. Stanisława Moniuszki ze Żnina pod dyrekcją Beaty Różańskiej.
Grand Prix otrzymał Katedralny Chór Chłopięco-Męski "Pueri Cantores Thorunienses", natomiast nagrodę PZCHiO w Toruniu za promowanie polskiej współczesnej muzyki chóralnej Chór "Alla Camera" z Grudziądza. Jury podkreśliło dobre przygotowanie chórów, wysoki poziom artystyczny oraz duże zaangażowanie dyrygentów i chórzystów.
Na wyrazy uznania zasługują organizatorzy imprezy - Oddział Pomorski PZCHiO na czele z jego prezesem Tadeuszem Jarzębskim za dobre przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu.
Oby słowa ks. prof. Józefa Tischnera: "Przestrzeń między niebem a ziemią można wypełnić tylko pieśnią" wybrane na motto tegorocznego konkursu mogły spełniać się, mimo problemów finansowych, z jakimi borykają się działacze ruchu śpiewaczego na Pomorzu.
Aleksandra Rogalska

Dekanat Wąbrzeźno

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie

Chórzyści z parafii Matki Bożej Królowej Polski uroczyście obchodzili dzień swojej patronki św. Cecylii. W piątek 22 listopada uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez proboszcza parafii - ks. kan. Kazimierza Śmigeckiego. Po przeżyciach duchowych przyszedł czas na radosne spotkanie przy stole. Jak przystało na chórzystów, nie zabrakło chwalenia Boga śpiewem.
Ks. Dariusz Żurański

Dokąd zmierza Kościół?

2019-02-20 06:49

st (KAI) / Watykan

Do podjęcia przez uczestników rozpoczynającego się 21 lutego w Watykanie spotkania przewodniczących episkopatów istotnych wyzwań moralnych, przed jakimi stoi Kościół, wezwali w opublikowanym 19 lutego liście otwartym kardynałowie Walter Brandmüller i Raymond Leo Burke. Wraz z nieżyjącymi już kardynałami Carlo Caffarrą i Joachimem Meisnerem wystosowali oni we wrzeniu 2016 r. list z prośbą o wyjaśnienie spornych – ich zdaniem – fragmentów adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”.

Margita Kotas

Oto tekst listu otwartego w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia, przewodniczący Konferencji Episkopatów, Zwracamy się do was z głębokim niepokojem! Świat katolicki jest zagubiony i z bólem zadawane jest pytanie: dokąd zmierza Kościół? W obliczu mającego miejsce zagubienia zdaje się, że trudność jest sprowadzana do kwestii wykorzystywania małoletnich, będącego straszliwym przestępstwem, zwłaszcza gdy jest ono popełniane przez księdza, co jest jednak tylko częścią znacznie poważniejszego kryzysu. W Kościele ma miejsce plaga rozpowszechnienia programu homoseksualnego, krzewionego przez zorganizowane sieci i chronionego przez klimat współudziału i spisek milczenia. Korzenie tego zjawiska wyraźnie widać w atmosferze materializmu, relatywizmu i hedonizmu, w którym otwarcie kwestionowane jest istnienie bezwzględnego, nie uznającego żadnych wyjątków prawa moralnego.

Winę za wykorzystywanie seksualne zrzuca się na klerykalizm. Ale pierwsza i główna wina duchowieństwa nie polega na nadużywaniu władzy, lecz na oddaleniu się od prawdy Ewangelii. Źródłem zła, które deprawuje pewne kręgi w Kościele jest nawet publiczne zaprzeczanie, słowami i czynami, prawa Bożego i naturalnego. W obliczu tej sytuacji kardynałowie i biskupi milczą. Czy będziecie również milczeli przy okazji spotkania zwołanego w Watykanie na 21 lutego?

Należymy do tych, którzy w 2016 r. przedstawili Ojcu Świętemu pewne pytania, wątpliwości (dubia), które podzieliły Kościół w obliczu wniosków Synodu o Rodzinie. Dziś na te wątpliwości nie tylko nie pojawiła się jakakolwiek odpowiedź, ale stanowią one część bardziej ogólnego kryzysu wiary. Dlatego zachęcamy was, abyście podnosili głos, by chronić i głosić pełną naukę Kościoła.

Modlimy się do Ducha Świętego, aby wspierał Kościół i obdarzał światłem pasterzy, którzy nim kierują. Pilne i konieczne jest teraz stanowcze działanie. Ufamy Panu, który obiecał: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Walter Kardynał Brandmüller, Raymond Leo Kardynał Burke

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Potrzebujemy realnej polityki wspierającej kobiety

2019-02-20 19:14

Parlament Europejski przegłosował rezolucję na temat wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE. W głosowaniu udało się odrzucić kilka najbardziej skandalicznych postulatów m.in. dotyczących przeciwdziałania dezinformacji ws. ochrony życia oraz wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Niestety PE zaakceptował postanowienia potępiające ukierunkowanie polityki równości na politykę rodzinną i macierzyńską oraz prowadzenie kampanii przeciwko Konwencji Stambulskiej. Europosłowie zgodzili się również na uznanie aborcji jako środka zwiększającego równouprawnienie kobiet. Debata i głosowanie nad rezolucją były kolejnym przykładem ośmieszenia i dyskredytowania polityki równości płci przez populizm skrajnej lewicy.

Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rezolucja została przygotowana przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zdominowaną przez środowiska lewicowe, co znalazło odzwierciedlenie w tekście rezolucji, która zmierzała m.in. do ograniczenia wolności słowa, poprzez wezwanie do potępienia krytyki Konwencji Stambulskiej. Jest to dowód na niebywałą hipokryzję bowiem środowiska te na sztandarach mają obronę wolności słowa, będącą jednym z filarów Karty Praw Podstawowych UE, a tymczasem podejmują działania tę wolność ograniczające.

Ta, tzw. postępowa lewica potępiła również ukierunkowanie polityki równości płci na politykę rodzinną i macierzyńską. Argumentowano to tym, że wspieranie rodziny i macierzyństwa nie służy trwałym zmianom, które prowadziłyby do poprawy praw kobiet w dłuższym czasie. Takie myślenie jest koronnym dowodem na to, że dla środowisk liberalno-lewicowych macierzyństwo jest przysłowiową „kulą u nogi”, która przeszkadza kobiecie w rozwoju zawodowym. W tekście znalazło się także skandaliczne wezwanie do uznania ochrony życia poczętego za dezinformację, co byłoby próbą ograniczenia działalności ruchów pro-life. W tym akurat przypadku Parlament Europejski zachował zdrowy rozsądek i zapis ten odrzucono w głosowaniu.

Uznanie, że aborcja i prawa mniejszości seksualnych miałyby być rozumiane jako pogorszenie praw kobiet uznaję za aberrację. Dlatego zgłosiłam alternatywną rezolucję wskazującą realne problemy kobiet. Podkreślam w niej potrzebę zmniejszania luki płacowej i emerytalnej pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zwracam uwagę na konieczność zwalczania przemocy wobec kobiet. Potępiam okaleczanie żeńskich narządów płciowych oraz zawieranie przymusowych małżeństw, które dotyczą małżeństw osób dorosłych z dziećmi. Ponadto wskazuję, że udział kobiet w życiu publicznym powinien być większy oraz podkreślam potrzebę dążenia do równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Zwracam również uwagę na problem postępującej seksualizacji wizerunku kobiet.

Niestety Parlament Europejski po raz kolejny dał się złapać na lep lewicowej propagandy i przyjął rezolucję przygotowaną przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia. Dokument ten poparła niestety spora grupa posłów PO. Widać, że Platforma będzie się ścigać z Wiosną Roberta Biedronia o elektorat skrajnie lewicowy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem