Reklama

Sympozjum naukowe w Dębnie

Kard. A. Hlond – salezjanin, prymas Polski i mąż stanu

2013-10-29 16:38

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 44/2013, str. 3, 6

Ks. Robert Gołębiowski

Historia polskiego Kościoła bogata jest w wybitne postaci. Prawie już 1050-letnie dziedzictwo przyniosło świetlane przykłady szczególnie kapłanów i biskupów, którzy całe serce oddali służbie Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Do jednej z najwybitniejszych osobowości kościoła II Rzeczypospolitej należy sługa Boży kard. August Hlond. Jego ogromny związek z ziemiami Pomorza Zachodniego poprzez pracę jego duchowych synów - księży salezjanów i księży chrystusowców - sprawia, że nieustannie z wdzięcznością w sercu wspominamy jego posługę i modlimy się od wielu lat o rychłą beatyfikację. Wszystkie te treści stały się kanwą kolejnego w naszej archidiecezji sympozjum naukowego na temat działalności kard. Augusta Hlonda, które miało miejsce 22 października w Dębnie.

Bogaty w swej treści dzień rozpoczął się w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie, gdzie sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza wraz z gronem blisko 30 kapłanów, w tym m.in. z inspektorem ks. dr. Markiem Chmielewskim SDB z Inspektorii św. Wojciecha w Pile, ks. dr. Bogusławem Burgatem TChr - wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego, ks. prof. Stanisławem Wilkiem SDB - byłym rektorem KUL-u.

W słowie Bożym, nawiązując do liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II, Celebrans wskazał na wymowę łączności trzech wielkich postaci: kard. Augusta Hlonda, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Jana Pawła II. Przypomniał najważniejsze wątki pracy duszpasterskiej w polskim Kościele kard. A. Hlonda, zwracając uwagę na mądrość, roztropność i odwagę jako pasterza Kościoła.

Reklama

Po liturgii eucharystycznej licznie zebrani wierni oraz goście honorowi, w tym władze samorządowe powiatu myśliborskiego oraz gminy Dębno, udali się do dębnowskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyło się zaplanowane sympozjum.

Prelegenci w swoich wystąpieniach skupili się na ukazaniu posługi eklezjalnej, pastoralnej, duszpasterskiej i patriotycznej kard. A. Hlonda. Po wprowadzeniu w tematykę spotkania przez głównego organizatora ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB pierwszym mówcą był ks. dr Artur Świeży SDB, który skupił się na „Działalności salezjańskiej kard. A. Hlonda w Przemyślu”, ukazując pierwsze lata kapłaństwa spędzane na niełatwej placówce w Przemyślu. Następnie z wielkim zainteresowaniem wszyscy wysłuchali referatu byłego rektora KUL-u ks. prof. Stanisława Wilka SDB, niezwykłego znawcy biografii prymasa kard. A. Hlonda. Ksiądz Profesor przypomniał „Rolę kard. A. Hlonda w Kościele polskim w okresie międzywojennym”. Zaznajomił zebranych z wieloma istotnymi wątkami postawy Prymasa jako najważniejszego przedstawiciela Episkopatu Polski oraz męża stanu przewidującego wcześniej szereg ważnych późniejszych wydarzeń politycznych. Trzecim przemawiającym był ks. dr Krzysztof Lis SDB, który skupił się w swym wystąpieniu na problematyce: „Prymas Polski kard. A. Hlond a papież Pius XII”.

Pierwszą część obrad zamknął ks. prof. Stanisław Zimniak SDB, który pełni w Rzymie odpowiedzialną funkcję postulatora procesu beatyfikacyjnego kard. A. Hlonda. W bardzo wnikliwym referacie przedstawił postać: „Prymasa Polski kard. A. Hlonda na forum międzynarodowym”. Ogromny podziw budzi zaangażowanie kard. Augusta Hlonda w istotne sprawy dotyczących życia publicznego i społecznego zwłaszcza, jeśli chodzi o zagrożenie ogólnoświatową wojną pod koniec lat 30. ub. wieku, a później w czasie jej trwania.

Drugiej części obrad przewodniczył ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman, a kolejnym z prelegentów był ks. prof. UKSW dr hab. Jan Pietrzykowski, który przeanalizował „Sytuację salezjanów w Polsce po II wojnie światowej”. Wskazał na wielki wkład, jaki wnieśli salezjanie w kształtowanie dzieła wychowania młodego pokolenia w licznie prowadzonych placówkach oświatowych. Bardzo ciekawym okazał się kolejny wykład ks. mgr. Jacka Brakowskiego SDB, który ukazał mało znany epizod: „Wizyty w Polsce kard. Bernarda Griffina”. Warto wiedzieć, że od 4 do 18 czerwca 1947 r. przebywał w Polsce na zaproszenie kard. A. Hlonda prymas Anglii, który odwiedził kilkanaście ważnych miejsc dla życia duchowego naszego narodu. Tę część obrad zakończył kanonista ks. dr Krzysztof Butowski SDB z UKSW, który skoncentrował się na: „Problematyce listów pasterskich kard. A. Hlonda w latach 1945-1948”. W szerokim wykładzie dokładnie skupił się na głównych akcentach przesłań listów, z których przebija troska o Kościół, życie religijne oraz tożsamość podmiotową narodu. Ostatnie dwa wykłady to wystąpienie Janiny Olbert z Rumii, która zapoznała zebranych z „Zadaniami świeckich w Kościele w świetle nauczania kard. A. Hlonda”. Obrady podsumował ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, który zaprezentował referat nt. „Troska salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha w Pile o upamiętnienie postaci prymasa A. Hlonda”.

Konferencja w Dębnie stała się doskonałą okazją do przypomnienia wielu istotnych aspektów biografii Księdza Prymasa z wyakcentowaniem związków łączących jego osobę z Kościołem nad Odrą i Bałtykiem. Niedługo ukaże się książka przynosząca wszystkie przedstawione referaty. Zachęcamy już teraz naszych Czytelników do zapoznania się z jej treścią, by przybliżyć sobie wspaniałą postać prymasa kard. Augusta Hlonda.

Tagi:
sympozjum Hlond

Reklama

Żyć w rytmie Bożego Słowa

2019-04-16 18:56

Monika Łukaszów
Edycja legnicka 16/2019, str. V

W mocy Bożego Ducha – pod takim hasłem odbył się w Legnicy wielkopostny dzień skupienia dla katechetów, połączony z III Sympozjum Katechetycznym

Monika Łukaszów
Katecheci uczestniczyli w Mszy św., której przewodniczył bp Marek Mendyk

W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, uczestniczyło 230 katechetów zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych, z terenu diecezji legnickiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Czy kobiety w ciąży muszą w Środę Popielcową i Wielki Piątek zachowywać post ścisły?

2017-04-14 16:57

ar / Warszawa / KAI

Czy kobiety w ciąży muszą w Środę Popielcową i Wielki Piątek zachowywać post ścisły? Czy stan błogosławiony, w którym kobieta powinna szczególnie dbać o siebie i swoje dziecko, zwalnia ją z tego obowiązku? - Matka sama musi podjąć decyzję o przestrzeganiu postu ścisłego - tłumaczy KAI bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

tasha/pixabay.com

Zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego jak i inne przepisy Episkopatu Polski nie wyjaśniają jednoznacznie kwestii dyspensy od postu ścisłego dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zdania duchownych na ten temat bywają podzielone. Niektórzy tłumaczą, że "ciąża to nie choroba", tylko stan błogosławiony, dlatego należy pościć, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Inni podkreślają, że z postu zwolnione są osoby poniżej 14 roku życia, a więc i nienarodzone dzieci, którym pożywienia dostarczają matki.

W rozmowie z KAI bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznaczył, że wszelkie kościelne przepisy nie mają na celu tego by człowieka zniewolić, ale by mu służyć.

- Na zdrowy rozsądek matka musi sama podjąć decyzję o przestrzeganiu postu ścisłego - zaznaczył biskup, dodając, że można zrezygnować z postu ścisłego, ale zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych lub wymyślić inną formę umartwienia.

Zdaniem biskupa najlepiej w tej sprawie poradzić się lekarza, ale jeśli mimo braku specjalnych zaleceń ginekologa, poszcząca kobieta po prostu źle się czuje, z czystym sumieniem może normalnie spożywać posiłki. - Każdy stan związany z życiem lub zdrowiem matki podlega innym przepisom. Kiedy post wpływa negatywnie na samopoczucie kobiety można z niego zrezygnować. Zdrowie matki i dziecka jest najważniejsze - zaznaczył przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu w Polsce wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość. Natomiast wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W Polsce post ścisły oznacza spożycie w ciągu dnia trzech posiłków w tym tylko jednego do syta.

Zasady postu w Polsce określa Kodeks prawa kanonicznego, jednak Konferencje Episkopatu Polski i ordynariusze mają prawo przez własne zarządzenia określać szczegóły zachowania postu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Warszawa: zakończyła się Centralna Droga Krzyżowa

2019-04-20 07:33

tk, dg / Warszawa (KAI)

Warszawie zakończyła się nabożeństwo Centralnej Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami stoicy już po raz 25. Na zakończenie modlitwy z udziałem kilkunastu tysięcy osób, kard. Kazimierz Nycz nawiązał do strajku oświacie i podkreślił, że problem ten trzeba rozwiązywać tak, by nie ucierpieli uczniowie.

Artur Stelmasiak

Metropolita warszawski przywołał też myśl z niedawnego artykułu papieża seniora Benedykta XVI, iż główną bolączką współczesnego Kościoła i świata jest brak wiary i wyrugowanie odniesień do Boga z życia publicznego.

Nabożeństwo rozpoczęło się przy kościele akademickim św. Anny. W tym roku jej trasa prowadziła Anny Krakowskim Przedmieściem, ul. Miodową, Senatorską do placu Teatralnego, następnie ul. Wierzbową do pl. Piłsudskiego. Następnie ulicą Tokarzewskiego-Karaszewicza na Krakowskie Przedmieście i z powrotem do kościoła akademickiego św. Anny.

Autorem rozważań do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej był 23-letni aktor Maciej Musiał, który także je odczytywał. W rozważaniach zatytułowanych "Krzyk ciszy" podzielił się refleksjami na temat drogi młodego człowieka przez życie, z powstawaniem z upadków, pytaniami o autorytety, o relacje międzyludzkie.

"Zrozumiałem, że wystarczy spojrzeć na drogę krzyżową przez pryzmat swojego serca, wrażliwości i doświadczeń. To starałem się zrobić" - powiedział KAI przed rozpoczęciem nabożeństwa Maciej Musiał.

Zapytany o treść rozważań, wyznał: "Odczuwam ogromną potrzebę ciszy. Świat cały czas do mnie krzyczy. Jest miliard komunikatów, informacji... Dlatego w wydarzeniach z drogi krzyżowej szukałem właśnie ciszy. I nad gwarem ludzi skazujących Jezusa na śmierć usłyszałem niemy krzyk Boga. Krzyk zwycięstwa i światła".

Kilkumetrowy krzyż do kolejnych stacji nieśli m.in. biskupi i księża, siostry zakonne, studenci i straż miejska, prawnicy, strażacy, przedstawiciele różnych wspólnot, w tym po raz pierwszy skupiająca mężczyzn grupa "Żołnierze Chrystusa".

Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa kard. Kazimierz Nycz nawiązał do pożaru paryskiej katedry Notre Dam zaznaczając, że reakcją wielu Francuzów były wznoszone na ulicach modlitwy i śpiewy. Podkreślił, że jest to tym bardziej znaczące, że także w Polsce mówi się o lacikiej Francji i laickiej Europie.

"Wydawać by się mogło, że sprawa obecności Boga w życiu publicznym została 'załatwiona', tak się przynajmniej wielu wydawało - mówił metropolita warszawski. - Natomiast to głębokie pragnienie obudzone w takim momencie - oby na trwałe - stało się czymś niesłychanie ważnym" - dodał.

Kardynał Nycz nawiązał do napisanego kilka dni wcześniej eseju papieża seniora Benedykta XVI, w którym próbował on wyjaśnić obecne trudności świata i Kościoła. "Odpowiedź papieża jest podwójna: słaba wiara i Bóg, który przestał być obecny w przestrzeni publicznej, niepotrzebny wręcz - mówił duchowny. - To, co napisał papież senior dotyka problemu, który potem został zilustrowany przez to dramatyczne wydarzenie początku Wielkiego Tygodnia - pożar katedry Notre Dame" - stwierdził kard. Nycz.

Metropolita warszawski nawiązał do trwającego obecnie strajku w oświacie. "To jest krzyż młodzieży, krzyż nauczycieli, krzyż odpowiedzialnych za oświatę w wymiarze kraju i w wymiarze samorządu, krzyż, który musimy dźwigać razem a nie przeciw sobie, żeby nie ucierpieli ci, dla których szkoły istnieją, a równocześnie żebyśmy dostrzegli te wszystkie skomplikowane problem i potrzeby" - powiedział kard. Nycz.

Następnie udzieli zgromadzonym błogosławieństwa i złożył zgromadzonym życzenia świąteczne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem