Reklama

Z życia diecezji


Edycja zielonogórsko-gorzowska 1/2003

Głogów

Jezuici w liceum

12 grudnia ub.r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie gościli bracia z Towarzystwa Jezusowego. Spotkanie zorganizowane zostało przez ks. Rafała Tura i katechetkę Magdalenę Nierychłą.
W czasie, gdy liczne grono młodych ludzi zaczęło wypełniać szkolną salę gimnastyczną, przy ostrej, acz jak później bracia zapewnili, chrześcijańskiej muzyce rockowej, kończyli ostatnie przygotowania do swojej prezentacji dwaj młodzi jezuici: Grzegorz i Piotr. Od początku swojego quasi-występu niezwykle szybko i żywiołowo nawiązali kontakt z młodzieżą. Jezuici prezentowali współczesne postawy religijne i moralne, nakłaniając młodych ludzi do porzucenia pewnych życiowych schematów, rozbudzenia umysłu i rzeczywistego otwarcia się na Boga. A trzeba dodać, że wykorzystali całą gamę środków, żeby zwrócić uwagę uczniów. Były więc scenki rodzajowe, żarty słowne, konkurs którego ostatecznym celem okazało się nie tyle zdobywanie nagród, co zdemaskowanie przez jezuitów techniki manipulacji, jakim często ulegają współcześni młodzi ludzie, nie zabrakło też dialogów z uczniami oraz pewnej porcji dydaktyki. Jednak to, co szczególnie wyróżniało tę prezentację, to częste poruszanie się po obszarach prowadzących na granice intelektualnej prowokacji.
W finale 45-minutowego spotkania uczniowie zostali zaproszeni do udziału w rekolekcjach, które odbędą się w styczniu 2003 r. w Kaliszu. Projekt "Szkoła kontaktu z Bogiem" skierowany jest do młodzieży od lat 16 do 23. To oferta dla tych, którzy pragną poznać Jezusa, uczyć się medytacji, są gotowi na całkowite milczenie i otwarci na osobiste rozmowy. Zajęcia prowadzone są przez młodych jezuitów.
Warto dodać, że to jezuici dokonują wyboru szkoły, w której prezentują swoją ofertę i jak sami stwierdzili: "wybierają najlepsze". Gdyby ktoś był zainteresowany ich ofertą może zajrzeć na strony internetowe: www.jezuici.pl/szkola.
Waldemar Hass

Gorzów Wlkp.

Reklama

Poezja na Boże Narodzenie

W ramach cyklu "Salon Poetycki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. zaprezentowała 12 grudnia ub.r. fragmenty dramatu Betlejem Polskie Lucjana Rydla. Przedstawienie przygotowane pod opieką Ludwiny Nowickiej wystawili młodzi artyści z Teatru Przystanek 101 oraz członkowie Klubu Seniora, działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Betlejem Polskie było jednym z najpopularniejszych tekstów wystawianych na początku ubiegłego wieku. Patriotyczne przesłanie zawarte w dramacie przez lata przyciągało ogromną publiczność. W grudniowe popołudnie w holu WiMBP zgromadziło się około 30 osób. Pod szyldem "Spotkanie z poezją na Boże Narodzenie", w świątecznej scenerii i rozpalonym kominku przybyli widzowie ujrzeli trzy scenki przeplatane znanymi kolędami i pastorałkami. Ostatnią, kołysankę Lulajże Jezuniu wraz z artystami gromko zaśpiewała publiczność.
Ludwina Nowicka prowadzi oprócz Teatru Przystanek 101 także Teatr św. Franciszka, który działa przy kościele pw. św. Antoniego i św. Stanisława w Gorzowie Wlkp.
Organizatorzy zapowiadają, że cykl spotkań, mający na celu popularyzację wielkich klasyków literackich będzie w dalszym ciągu kontynuowany. Już w styczniu, w gmachu Biblioteki przy ulicy Sikorskiego, zobaczymy Sielanki Szymona Szymonowica.
Jarosław Libelt

Zielona Góra

Podwójna modlitwa

W zielonogórskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela 8 grudnia ub.r. została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych i żyjących byłych żołnierzy-górników oraz w intencji osób, które podjęły się duchowej adopcji poczętych dzieci. Koncelebrowali ją ks. Zygmunt Kowalczuk i ks. Dariusz Orłowski.
Co roku, gdy wzywamy pośrednictwa św. Barbary, patronki górników, wspominamy także górników przymusowych. Byli to młodzi ludzie z poboru wojskowego, którzy z rozkazu marszałka Konstantego Rokossowskiego wydanego w 1951 r. odbywali służbę wojskową w kopalniach węgla kamiennego, uranu i w kamieniołomach. Rozkaz ten miał na celu zniszczenie tych warstw społeczeństwa polskiego, o których sądzono, że nie spodoba się im nowy ustrój. Byli to więc synowie arystokracji, bogatych chłopów, powstańców wielkopolskich i śląskich oraz synowie tych, którzy walczyli z bolszewikami w roku 1920. Ciężka praca, wypadki i choroba popromienna w kopalniach uranu dość skutecznie przetrzebiła to pokolenie. Dziś ci, którzy przeżyli mają swoją organizację, która o tamtych czasach i o zmarłych kolegach pamięta - Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników.
Msze św. za życie dzieci nienarodzonych i w intencji osób, które podjęły się duchowej adopcji tych dzieci, należą już do tradycji kościoła Najświętszego Zbawiciela. Duchowa adopcja polega na modlitwie i dobrowolnym umartwieniu przez dziewięć miesięcy w intencji jednego dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Tradycyjnie podejmuje się takie zobowiązanie w okresie bliskim dacie 25 marca, a kończy w Adwencie lub okresie Bożego Narodzenia. Koło ołtarza zostały ustawione świece, z których każda symbolizowała jedno dziecko.
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe związków kombatanckich oraz chór parafialny pod dyrekcją Macieja Ogarka.
Krystyna Dolczewska

Gorzów Wlkp.

W dniach 26-27 listopada ub. r. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się zbiórka pieniędzy przeprowadzona przez koło akademickie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Studenci przekazywali je na zorganizowanie Mikołajek w gorzowskim Domu Dziecka mieszczącym się przy ulicy Kazimierza Wielkiego. W czasie akcji zebrano 344 zł., za które zostały zakupione słodycze, owoce i inne upominki na mikołajkowe paczki dla dzieci. 6 grudnia studenci pojawili się w Domu Dziecka, gdzie wraz z dziećmi przywitała ich dyrektor Czesława Orawska. W rolę św. Mikołaja wcielił się duszpasterz akademicki
ks. Andrzej Skoblicki.

Rokitno

W niedzielę, 15 grudnia ub. r. w Rokitnie zgromadzili się animatorzy i odpowiedzialni za Ruch Domowy Kościół w naszej diecezji. Konferencję "Dzielenie się życiem w czasie kręgu miesięcznego" wygłosił Ryszard Tężycki, animator diecezjalny. Zostały też przekazane informacje dotyczące planowanych rekolekcji wakacyjnych. Spotkanie zakończyła Msza św. sprawowana przez moderatora diecezjalnego ks. dr. Dariusza Orłowskiego. Oprawę liturgiczną przygotowały rodziny z rejonu żagańsko-żarskiego. Następne spotkanie zaplanowano na niedzielę 30 marca 2003 r. w Łagowie. Teksty konferencji i homilii oraz planowane terminy i miejsca rekolekcji można znaleźć w Internecie na stronie: www.rdk.kuria.zg.pl

Zielona Góra

14 grudnia ub. r. w Oddziale Lubuskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Zielonej Górze odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Delegaci z poszczególnych oddziałów miejskich z terenu całego województwa, wybrali nowe władze na kolejną, czteroletnią kadencję. Na przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego wybrano Zbigniewa Żołądziejewskiego z Zielonej Góry, wiceprezesami zostali: Maria Mroczkowska z Gorzowa Wlkp. i Piotr Jankowiak z Żar, sekretarzem został Zbigniew Gołędziewski z Gorzowa Wlkp., a skarbnikiem Tadeusz Pużak z Żar.
Zebranie poprzedziła Msza św. w kaplicy sióstr elżbietanek, którą odprawił asystent kościelny Stowarzyszenia ks. Tadeusz Lityński.

Ochla

16 grudnia ub. r. w skansenie w Ochli, w wielkopolskiej chacie z początku XX w., można było zobaczyć premierowe przedstawienie "Pastorałek" wg Tytusa Czyżewskiego w wykonaniu aktorów Teatru Lubuskiego: Marii Weigelt, Wojciecha Romanowskiego, Cezarego Wiśniewskiego, Natalii Dyjas, Jakuba Daleckiego. Nad literacką i artystyczną oprawą czuwał dyrektor Teatru Andrzej Buck. W spektaklu nawiązano do symboliki Bożonarodzeniowej i noworocznej.

Zaproszenie

Dom Rekolekcyjno-Powołaniowy w Paradyżu zaprasza w dniach 10-12 stycznia młodzież męską na rekolekcje "Dekalog - II". Adresatami rekolekcji weekendowych "Spotkania na Jackówce" są chłopcy w wieku szkoły średniej, ewentualnie II i III klasy gimnazjum. Koszt uczestnictwa w całym spotkaniu wynosi 20 zł.

Jednym zdaniem

13 grudnia ub.r. z okazji 21. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego ks. kan. Włodzimierz Lange odprawił Mszę św. w konkatedrze pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Homilię wygłosił ks. kan. Eugeniusz Jankiewicz.

W dniach 13-15 grudnia ub.r. w parafii pw. św. Józefa w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie informacyjno-formacyjne dla kandydatów, sympatyków i członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przybliżające strukturę, cele, zadania i środki działania Stowarzyszenia. W kursie brało udział 15 osób. Spotkania były prowadzone przez przedstawicieli Zarządu Diecezjalnego KSM - prezesa Marcina Szczęsnego oraz sekretarza Andrzeja Bonickiego.

W dniach 13-15 grudnia ub.r. odbyły się w Katolickim Centrum Studenckim w Słubicach akademickie rekolekcje adwentowe, które poprowadził ks. dr Andrzej Draguła. W czasie rekolekcji dała koncert Elżbieta Kuczyńska, a z prelekcją wystąpił Jacek Kurzępa - socjolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

14 grudnia ub.r. bp Adam Dyczkowski spotkał się na opłatku z siostrami zakonnymi z całej diecezji. Siostry uczestniczyły w Zielonej Górze w Dniu Skupienia.

15 grudnia ub.r. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił chór katedry gorzowskiej.

W dniach 16-20 grudnia ub.r. bp Edward Dajczak poprowadził rekolekcje dla Duszpasterstwa Akademickiego z Wrocławia.

16 grudnia ub.r. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Piusa X w Gorzowie Wlkp. przedstawili jasełka mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, a dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na os. Słonecznym wystąpiły w PWSZ.

17 grudnia ub.r. w zielonogórskiej "Palmiarni" bp Adam Dyczkowski uczestniczył w opłatku dla blisko 100 przedsiębiorców zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, do której należy 114 pracodawców.

17 grudnia ub.r. w Uniwersyteckim Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej w Zielonej Górze odbył się koncert Bożonarodzeniowy. W czasie kameralnego koncertu na flet, skrzypce, gitarę i organy wystąpili studenci specjalizacji - muzyka kościelna. Wstęp wygłosił diakon Jarosław Czajko z Seminarium Duchownego w Paradyżu.

18 grudnia ub.r. bp Adam Dyczkowski uczestniczył w kilku spotkaniach opłatkowych: z pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego, z uczniami Technikum Elektronicznego w Nowej Soli, w Łagowie z leśnikami, z zielonogórskimi studentami w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca.

Czy naród żydowski współpracował z nazistami?

2019-02-15 18:37

Artur Stelmasiak

Przykład Hotelu Polskiego bardzo dobitnie ukazuje niezwykłą historię, jak polska Armia Krajowa wkracza do akcji, aby bronić Żydów przed Żydami. W tym miejscu kolaborujący z Gestapo Żydzi sprzedawali za grube pieniądze swoich rodaków.

Archiwum

Tak się składa, że warszawska redakcja tygodnika "Niedziela", w której pracuje, mieści się w dawnym budynku Hotelu Polskiego. Podczas II wojny światowej wydarzyła sie tu straszna i bolesna historia dla narodu Żydowskiego, bo w aferę Hotelu Polskiego zamieszani byli dwaj żydowscy kolaboranci Gestapo – Leon „Lolek” Skosowski i Adam Żurawin.

Zgodnie z zabiegami dyplomatów ze Szwajcarii i USA, części Żydów z getta warszawskiego zezwolono wydać paszporty, żeby mogli wyemigrować do Ameryki Południowej. Przesłane na przełomie 1942 i 1943 roku dokumenty nie trafiły jednak do ich właścicieli, a do rąk Skosowskiego i Żurawina. Sprzedawali ukrywającym się Żydom paszporty, których cena dochodziła nawet kilkuset tysięcy złotych za sztukę. Chętnych nie brakowało. Żydzi, którym udało się zakupić paszport, zostali internowani w Hotelu Polskim przy ulicy Długiej 29 w Warszawie. Oczywiście wszystko odbywało się pod bacznym okiem Niemców, którzy pewnie także czerpali profity z tego zyskownego procederu. Wiosną 1943 r. urządzili nalot na Hotel Polski i prawie wszystkich rozstrzelano. Później to miejsce traktowano jako pułapkę warszawskiego gestapo, które w ten sposób wywabiało Żydów z kryjówek po aryjskiej stronie, by ich zamordować w obozach zagłady.

Według Żydowskiego Instytutu Historycznego spośród ponad 2500 Żydów, którzy zgłosili się na Długą, przeżyło zaledwie 260 osób. "Lolkiem" i jego zbrodniczą działalnością zajęła się Armia Krajowa. Leon Skosowski został zabity 1 listopada 1943 roku przez żołnierzy kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego AK. Tego dnia do Gospody Warszawskiej przy Nowogrodzkiej o godzinie 17-tej wkroczyło czterech żołnierzy polskiego podziemia uzbrojonych w pistolety i granaty. Zebranym kazano podnieść ręce do góry, a Lolka Skosowskiego zastrzelił podchorąży „Janusz”. Strzelał z bliska – AK chciało mieć pewność, że zlikwidowano tego groźnego agenta Gestapo.

Takich historii, gdy Żydzi współpracowali ze swoimi oprawcami można znaleźć więcej. Parafrazując skandaliczne słowa premiera Izraela Benjamina Netanjahu wypadałoby zapytać: Czy naród żydowski współpracował z nazistami? Odpowiedź jest oczywista. Naród Żydowski był ofiarą, a nie oprawcą, choć tak jak w każdym narodzie zdarzały się czarne charaktery. To nie Polacy, ani nie Żydzi byli oprawcami i zbrodniarzami w czasie II wojny świtowej. Oba narody były ofiarami zbrodniczego niemieckiego nazizmu. Oczywiście Żydzi byli brutalniej traktowani przez Niemców, ale nie jest to w żadnym wypadku wina narodu polskiego.

Przykład Hotelu Polskiego bardzo dobitnie ukazuje sytuację, jak polska Armia Krajowa wkracza do akcji, aby bronić Żydów przed Żydami. "W związku z ustaleniem tego ohydnego zbrodniczego procederu [afera hotelu Polskiego], szef kontrwywiadu AK Okręgu Warszawa, kpt. Bolesław Kozubowski, uzyskał od płk. Chruściela, późniejszego dowódcy Powstania Warszawskiego, zgodę na natychmiastowe zlikwidowanie całej szajki bez oczekiwania na wyrok sądowy, aby ratować jak największą liczbę kandydatów na tak organizowany przez Skosowskiego wyjazd do obozów zagłady" - czytamy we wspomnieniach podporucznika AK Janusza Cywińskiego ps. "Janusz", który wykonał wyrok na Skosowskim.

Kilkadziesiąt metrów od Hotelu Polskiego jest maleńka uliczka im. Bohaterów Getta. Często widzę tam kręcące się wycieczki z Izraela. Dlaczego nie widzę takich wycieczek stojących przed Hotelem Polskim? Przecież to miejsce mogłoby być ważną dla narodu Żydowskiego lekcją historii. Pewne jest także, że taka lekcja bardzo przydałby się premierowi Izraela.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmarła s. Józefa Słupińska. Miała 107 lat

2019-02-21 15:35

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo poleca modlitwom i pamięci w Ofierze Mszy Świętej śp. Siostrę Józefę SŁUPIAŃSKĄ szarytkę zmarłą w Domu Prowincjalnym w Warszawie 20 lutego 2019 roku w 107. roku życia, 85. powołania - ur. 12 marca 1912 r. w Wieluniu - ofiarna pielęgniarka z Powstania Warszawskiego, zasłużona w kształceniu pokoleń sióstr pielęgniarek, uhonorowana wieloma odznaczeniami pielęgniarskimi - polskimi i światowymi, a w ubiegłym roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb odbędzie się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek)

O godz. 11:30 - Modlitwa różańcowa

godz. 12.15 - Msza Święta pogrzebowa

w Kaplicy Domu Prowincjalnego w Warszawie;

następnie wyjazd na cmentarz na Powązki.

Wszechmogący Boże, zmarła siostra Józefa dążyła do Ciebie drogą doskonałego naśladowania Chrystusa, którego umiłowała, spraw, aby się radowała, gdy się ukażesz w chwale, i razem ze swoimi siostrami miała udział w szczęściu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem