Reklama

Rodzina, radość, wiara!

2013-12-12 10:54

Beata Włoga
Edycja częstochowska 50/2013, str. 1, 5

Bożena Sztajner

Kiedyś usłyszałam świadectwo młodej kobiety, która marzyła o własnej rodzinie i zamiast, jak wielu wokół, narzekać na swoje staropanieństwo, na zły los, pytała Boga, jakie ma być jej powołanie. Obserwując rodziny i widząc zło, które się w nich pojawiało, nie rozumiała, jak małżonkowie mogą się wciąż ranić, jak można nie okazywać sobie szacunku, miłości, krzywdzić własne dzieci. Widziała, jak marnuje się prawdziwy skarb, o którym ona tylko marzyła. Wtedy zrodziło się w niej pragnienie modlitwy za konkretne rodziny w kryzysie, ofiarowała również za nie swoje cierpienie związane z samotnością (dziś jest szczęśliwą spełnioną kobietą, żoną i mamą).

Modlitwa za rodzinę

Potrzeba modlitwy o życie chrześcijańskie rodzin jest ogromna, jak ogromny jest kryzys rodziny. Konieczność takiej modlitwy zauważył także Episkopat Polski i polecił, aby w trzecim tygodniu Adwentu odprawiać kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Zatem dziś jest dobra okazja, aby zacząć modlić się za konkretną rodzinę, może za rodzinę swego brata albo córki, a może tę za ścianą, zza której dochodzą wrzaski... A może, jeśli jeszcze tego nie robisz, rozpocznij wspólną rodzinną modlitwę, niech stanie się ona tradycją w twoim domu. Warto spróbować, nie ryzykujesz nic, oprócz tego, że przyznasz się, że potrzebujesz Boga w swoim życiu, Jego pomocy, błogosławieństwa, siły, miłosierdzia i przebaczenia.

– Może się wydawać, że modlitwa jest sprawą osobistą, intymną, nikt nie odmawia nam prawa do takiego spotkania z Bogiem, ale obok niej warto, aby pojawiła się modlitwa małżeńska i rodzinna z dziećmi – na taką formę modlitwy zwraca uwagę ks. Rafał Grzesiak, który jest opiekunem jednego z kręgu Domowego Kościoła przy parafii św. Maksymiliana w Częstochowie.

Reklama

Jak to robić?

Ojciec Święty Franciszek wskazuje na modlitwę „Ojcze nasz” i Różaniec jako przykład prostej rodzinnej modlitwy. Modlitwa spontaniczna? Czemu nie, zwłaszcza dzieci się w niej odnajdą, a i dorosłym może udzieli się swoboda i czegoś nauczą się od swoich pociech, które – jak nikt – potrafią prosić i dziękować za wszystko. „Panie Jezu, proszę Cię, żeby nie było katastrofy samolotu, jak ciocia będzie lecieć”; „Dziękuję Ci, Panie Jezu, za piękną mamusię, pięknego tatusia, piękną siostrzyczkę i pięknego siebie”; „Proszę Cię, żeby spadł śnieg”; „Dziękuje, że mamy dom i piękną rodzinkę” – prawda, że chwyta za serce prostota modlitw dziecka? Nie zniechęcajmy się, jeśli maluch chodzi nam po piętach podczas modlitwy lub wdrapuje się na plecy, z pewnością widok ojca klęczącego przed Bogiem pozytywnie wpisze się w jego serce.

Co oferuje Kościół częstochowski?

W naszej archidiecezji jest wiele grup modlitewnych, ruchów i wspólnot, które pomagają rodzinom rozwijać się w wierze, duchowości, miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Przyjrzyjmy się niektórym.

Wspólnota Rodzin Emaus (WRE) to grupa rodzin, które pragną żyć bliżej Boga. Wspólnota spotyka się na Eucharystii, dniach skupienia, adoracjach. W wakacje odbywa rekolekcje dla rodzin, w ciągu roku raz w miesiącu spotyka się na dniach formacyjnych; działa przy Duszpasterstwie Akademickim Emaus, ul. Kilińskiego 132, Częstochowa, www.rodzinyemaus.pl.

Wspólnota Bożego Ojcostwa (WBO) skupia osoby bezżenne i rodziny, w ramach Projektu Ojciec organizuje spotkania dla matek i ojców, które mają na celu m.in.: pogłębianie świadomości rodzicielskiej, jak najgłębsze odkrywanie swojego powołania (dla mam systematyczne spotkania „Matkowanie z pasją”, dla ojców warsztaty i in.). Istotnymi punktami w ciągu roku są: Eucharystia w pierwszą niedzielę miesiąca, katecheza i adoracja w trzeci piątek miesiąca, działania w ramach Projektu Ojciec, rekolekcje, święto Boga Ojca w pierwszą niedzielę sierpnia; Dom Ojca, ul. Św. Rocha 212, Częstochowa, www.ojcze. pl.

Wspólnota Domowego Kościoła to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie; daje doskonałe możliwości do pogłębiania duchowości małżeńskiej i budowania między małżonkami prawdziwej jedności, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Domowy Kościół składa się z wielu kręgów rodzinnych i działa na terenie całej archidiecezji w rejonach częstochowskim, wieluńskim, radomszczańskim i zawierciańskim. Kręgi Domowego Kościoła działają przy bardzo wielu parafiach; czestochowa.oaza.pl/dkn.

Spotkania Małżeńskie to warsztatowa forma rekolekcji dla małżonków. Celem spotkań jest pomoc mężowi i żonie lepiej rozumieć się nawzajem, cieszyć się swoim małżeństwem, odkrywać na nowo jego piękno, a także rozwiązywać konflikty; siedziba przy Stowarzyszeniu „Macierz”, ul. Nowowiejskiego 3, Częstochowa.

Ocalić wiarę

Ojciec Święty Franciszek zauważa, że jeśli brakuje miłości do Boga, to rodzina traci harmonię, gaśnie radość i zaczyna dominować indywidualizm. – Sekret rodziny chrześcijańskiej – mówi Papież – leży w obecności Jezusa w rodzinie, zatem nie pozostaje nam nic prostszego, jak zaprosić Go w rodzinne progi. Mocni wiarą będziemy w stanie nieść Boga dalej, do rodzin dotkniętych trudnościami, zmuszonych do emigracji, rozbitych, bez pracy, w kryzysie; to one najpilniej potrzebują dziś modlitwy.

Tagi:
rodzina

Chcą pomagać innym

2019-03-06 10:19

Ks. Adam Stachowicz
Edycja sandomierska 10/2019, str. IV-V

W sandomierskim ośrodku rekolekcyjnym „Quo vadis” odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR) drugiego stopnia. Organizatorem rekolekcji, w których brało udział 100 osób, był Domowy Kościół, rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie

Ks. Adam Stachowicz
Uczestnicy oazowych rekolekcji

W rekolekcjach uczestniczyło 31 małżeństw z dziećmi, w tym 9 małżeństw z naszej diecezji. Zarówno ORAR pierwszego stopnia, odbywająca się na początku ferii, jak i obecna drugiego stopnia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sandomierski ośrodek rekolekcyjny był pełen małżonków przeżywających rekolekcje i doskonalących się w zdobywaniu wiedzy odnośnie posługiwania jako par animatorskich oraz dzieci mających swoje zajęcia pod czujnym okiem Diakonii Wychowawczej.

Wymiar duchowy

W Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin ważny jest element szkoleniowy oraz podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji, ale jeszcze istotniejszy jest aspekt duchowy, czyli przeżywanie spotkania jako formy rekolekcji.

Mówi o tym ks. Artur Dyjak: – Nie są to jakieś warsztaty, czy szkolenia dla Domowego Kościoła, ale jak nazwa mówi – rekolekcje. Zasadniczo więc chodzi o przeżycie obecności Chrystusa i jeszcze większe otwarcie na Jego wolę na drodze powołania małżeńskiego. W ramach formowania dojrzałej wiary w Domowym Kościele tak pojmowana jest funkcja tzw. pary animatorskiej – jako wybór i zaproszenie do współpracy z Chrystusem. W kontekście tej prawdy uczestnicy uświadamiają sobie wymiar odpowiedzialności w posłudze wobec innych małżeństw, przypominają sobie, bądź zapoznają się z zadaniami pary animatorskiej, celami, metodami, środkami i wizją drogi małżeńskiej do świętości w Domowym Kościele. Jak wszystkie rekolekcje w ramach ruchu, tak i te oparte są na przeżyciu i spotkaniu w małej wspólnocie Kościoła (grupie – kręgu) – zaznacza duchowy przewodnik rekolekcyjny.

W rekolekcjach uczestniczyli Luiza i Mariusz z parafii Zaleszany. Zapytani o przeżywane rekolekcje oraz o to, co daje im Domowy Kościół – odpowiadają: – Bycie w Domowym Kościele daje nam siłę do dalszego pracowania nad naszym małżeństwem. Kiedy Boga postawimy na pierwszym miejscu, nasze małżeństwo ma siłę na każdy dzień. Te rekolekcje pokazują nam, że jesteśmy na właściwej drodze w budowaniu naszych relacji małżeńskich i rodzinnych z Bogiem.

Aby lepiej posługiwać

Rekolekcje tego typy charakteryzuje bogactwo programu i intensywność zajęć podejmowanych w poszczególne dni. Jak zaznaczają Halina i Stanisław Pikulowie: – Celem rekolekcji było uświadomienie uczestnikom nadprzyrodzonego wymiaru odpowiedzialności w posłudze pary animatorskiej, gdyż animatorzy zostają imiennie wybrani, powołani i „zaproszeni” przez Boga do posługi innym małżonkom należącym do Domowego Kościoła. Podczas rekolekcji doświadczaliśmy obecności Chrystusa na modlitwie, podczas Eucharystii, w tematach omawianych podczas konferencji, we wspólnocie i w drugim człowieku. Poprzez słowo, które Pan Bóg kierował do nas każdego dnia, również przez kapłana, umacnialiśmy naszą wiarę, miłość małżeńską i rodzinną. Staraliśmy się zachęcić małżonków do wierności charyzmatowi Ruchu Światło-Życie i zasadom Domowego Kościoła oraz ukazać i przypomnieć piękno duchowości małżeńskiej, tj. drogę świętości dla małżonków kroczących do Pana Boga – nie osobno, ale razem, drogę, którą wskazał nam nasz założyciel ks. Franciszek Blachnicki. Pragnęliśmy zapalić wszystkich uczestników rekolekcji do gorliwości w wypełnianiu powołania.

Czas świadectwa

Każde rekolekcje odbywające się metodą przyjętą w Ruchu Światło-Życie związane są z Godziną Świadectwa, czyli dzieleniem się uczestników oraz prowadzących przeżyciami i doświadczeniami zdobytymi podczas turnusu.

Od Kasi i Szymona mogliśmy usłyszeć: – Do Domowego Kościoła należymy już trzeci rok. Już od jakiegoś czasu chcieliśmy uczestniczyć w takich rekolekcjach, aby uzupełniać naszą formację. Jesteśmy animatorami kręgu, dlatego czujemy się odpowiedzialni za wzrost duchowy nas i naszych przyjaciół. Rekolekcje pozwoliły nam na nowo odkryć, kim jest animator i jaki powinien być ideał pary animatorskiej. Uświadomiły nam, że nasza posługa animatorska nie jest dziełem przypadku – zostaliśmy wybrani przez samego Pana Jezusa. Bardzo ważna w tej posłudze jest nasza jedność jako małżonków. Razem mamy się uświęcać i prowadzić do zbawienia, dlatego ogromnym przeżyciem dla nas było odnowienie przysięgi małżeńskiej i modlitwa małżonków przed Najświętszym Sakramentem. Temat zadań pary animatorskiej, współpracy z kapłanem czy darów Domowego Kościoła przypomniał nam o naszym charyzmacie. Fantastyczną sprawą było świadectwo Sylwii, która powiedziała nam o obronie życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Żona Kasia jeszcze dodaje: – Kilka lat temu było mi to bardzo bliskie i modliłam się za dzieci nienarodzone, jednak później z racji obowiązków, przestałam. Dziś wiem, że muszę do tego wrócić. Kolejnym wspaniałym darem było świadectwo Jerzego, który opowiedział o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Z mężem jesteśmy już w krucjacie, ale każde świadectwo jest umocnieniem na naszej drodze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Maroko: list otwarty do papieża Franciszka

2019-03-19 17:59

vaticannews.va / Rabat (KAI)

Na dwa tygodnie przed wizytą papieża Franciszka w Maroku (30-31 marca) lokalny komitet chrześcijański opublikował list otwarty, w którym prosi Stolicę Apostolską o interwencję w sprawie poszanowania wolności religijnej w tym kraju.

kantsmith/pixabay.com

W liście wspomniane są niektóre pogwałcenia wolności religijnej chrześcijan, a zarazem padają oskarżenia wobec służb państwowych. Zarzuca się im prześladowania chrześcijan poprzez nieustanne bezprawne aresztowania. Komitet chrześcijański potwierdza również, że wielu funkcjonariuszy policji marokańskiej aresztowało, torturowało, a także pozbawiało dokumentów tożsamości niektóre osoby ze względu na przyznanie się do swojej wiary czy praktykowanie jej w kościołach podziemnych.

Chrześcijanie w Maroku stanowią 1,1 proc. społeczeństwa, czyli około 380 tys. z 33-milionowej populacji. Większość z nich jest wyznania ewangelickiego. Katolicy posiadają dwie archidiecezje w stołecznym Rabacie oraz w Tangerze, które łącznie mają mniej niż 30 tys. wiernych. Zakazany i surowo karany jest prozelityzm. Jak stwierdza list otwarty komitetu chrześcijańskiego, kilkaset osób oskarżonych o prozelityzm zostało wygnanych z kraju.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Światowy Dzień Zespołu Downa - w 2017 r. było 1035 tzw. aborcji eugenicznych

2019-03-20 12:53

lk / Warszawa (KAI)

Przed obchodzonym 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa KAI przypomina ostatnie oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia na temat liczby dozwolonych prawem aborcji - ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub zagrożenie jego życia dokonano ich w 2017 r. aż 1035.

eleonora_os/fotolia.com

Według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w 2017 r. przeprowadzono w Polsce łącznie 1061 dozwolonych prawem aborcji. W 22 przypadkach ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, zaś aż w 1035 przypadkach badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ponadto z tego samego powodu dokonano czterech aborcji w szpitalach publicznych nadzorowanych przez MSWiA.

Ustawa z 1993 r. pozwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (jak gwałt czy kazirodztwo). W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Nowelizacji ustawy poprzez usunięcie z niej zapisów o tzw. przesłance eugenicznej domaga się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który złożył w tej sprawie w Sejmie obywatelski projekt ustawy wraz z ponad 830 tys. podpisów osób popierających ten postulat. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 10 stycznia 2018 r., ale od tego czasu nie był on procedowany. Specjalnie powołana w tym celu podkomisja zwleka jednak choćby ze zorganizowaniem swoich spotkań.

Działacze pro-life domagają się zatem złożenia mandatu poselskiego przez przewodniczącego podkomisji Grzegorza Matusiaka (PiS), który ich zdaniem wykazuje się biernością i "od miesięcy nie potrafi stanąć na wysokości zadania i powstrzymać zabijania w szpitalach bezbronnych dzieci".

Ponadto w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie złożony przez posłów prawie półtora roku temu wniosek w sprawie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej. Fundacja Życie i Rodzina, której członkowie tworzą także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", apelują o jak najszybsze orzeczenie TK w tej sprawie. Ich petycję poparło ponad 20 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem