Reklama

O jubileszu, cudownych wizerunkach i łaskach

2013-12-12 10:54

Ks. Adam Stachowicz
Edycja sandomierska 50/2013, str. 4-5

|Ks. Adam Stachowicz

KS. ADAM STACHOWICZ: – Adwentem rozpoczęliśmy rok jubileuszowy, 400-lecia parafii. Jakie inicjatywy duszpasterskie są planowane w Radomyślu w ramach obchodu tego roku?

KS. JÓZEF TUROŃ: – Najważniejszą inicjatywą z okazji tego jubileuszu będzie odbudowanie korzeni wiary przodków i miłości do Matki Najświętszej. Po wybudowaniu nowego kościoła, chcemy utworzyć nowe wspólnoty duszpasterskie. W każdą środę podczas Nowenny do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia, poszczególne miejscowości naszej parafii będą modlić się za swoje rodziny, a później ten wieczór będą przeżywać na wspólnej modlitwie w domach. Temu celowi posłużą także: Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek, Godzinki do Matki Bożej Bolesnej w każdą sobotę oraz nabożeństwa fatimskie od 13 maja do 13 października. Z okazji Jubileuszu odbędą się uroczystości z udziałem bp. Krzysztofa Nitkiewicza: 12 stycznia – spotkanie kolędników i grup misyjnych wraz z koncertem kolęd w wykonaniu orkiestry dętej z Radomyśla; 11 maja – XXII Podkarpacka i XI Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych „Turki 2014”; 24 sierpnia – sesja historyczna; 31 sierpnia – odpust Matki Bożej Pocieszenia, jako najważniejsze wydarzenie jubileuszu; 14 września odpust Matki Bożej Bolesne i 23 rocznica koronacji. Inne inicjatywy będą też realizowane we współpracy z Diecezjalnym Ośrodkiem Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum”.

– Jakie są początki kultu Matki Bożej na ziemi radomyskiej i jaka jest rola zakonu Augustianów w tworzeniu tego kultu?

– Parafia swoje początki zawdzięcza kultowi Matki Bożej Bolesnej. Około 1440 r. pasterze pasący bydło postawili na wzgórzu kapliczkę z choiny, w której umieścili obraz Matki Bożej Bolesnej. Odtąd rano i wieczór chodzili modlić się na górę, którą najpierw nazwano „Górą Kowalichy”, a później „Zjawieniem”. W późniejszym czasie pewien kupiec spławiał Sanem tratwy do Wisły. Gdy z powodu powodzi znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie wołał o ratunek, ale nikt go nie słyszał. Wtedy w wielkim uniesieniu ukląkł na tratwie i wołał: „Matko Boża ze Zjawienia, ratuj nas, a ja wystawię z tego drewna kościół na Twoją chwałę”. Wszyscy zostali uratowani i kupiec z drewna modrzewiowego wybudował pierwszy kościół na Zjawieniu pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.
Ojcowie Augustianie obejmując parafię w 1625 r. zastali już kult słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Bolesnej na Zjawieniu i bardzo gorliwie poświęcali się rozszerzeniu tego kultu. Duszpasterzując w Radomyślu przez 165 lat założyli bractwo Matki Bożej Pocieszenia i sprowadzili z Bawarii obraz pod tym wezwaniem, który jest datowany przez rzeczoznawców na XVI wiek. Trzeba przyznać, że trwający do dziś kult Matki Bożej Pocieszenia to wielkie dzieło ojców Augustianów.

– Kiedy więc jest przewidziana koronacja wizerunku Matki Bożej Pocieszenia? Czym ta koronacja będzie dla radomyskiej wspólnoty parafialnej, a przez to i dla całej diecezji?

– Decyzją bp. Krzysztofa Nitkiewicza koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia odbędzie się w 2015 r. Nie będzie ona tworzeniem nowego sanktuarium, ale ubogaceniem naszej świątyni, parafii i diecezji w wielkie przesłanie jakie płynie z tego obrazu, gdzie św. Augustyn trzyma swój atrybut – serce. A tym przesłaniem są słowa: „Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie”.

– Ewenementem na skalę całej Polski jest kult, a jeszcze bardziej koronacja drugiego cudownego wizerunku w jednej świątyni? Jak Ksiądz Kustosz uzasadnia taką potrzebę?

– Rzeczywiście, potrzeba koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia zrodziła się z coraz większego kultu tego tytułu. W prośbach pisanych do Matki Bożej w naszym sanktuarium najwięcej próśb dotyczy problemów: „o powrót dzieci do Boga, o nawrócenie, o przystąpienie do spowiedzi, o zawarcie związku sakramentalnego”. Ogólnie mówiąc są to problemy wiary, a z obrazu Matki Bożej Pocieszenia na którym jest Jezus i Maryja oraz św. Monika i św. Augustyn płynie przesłanie wyproszenia powrotu na drogi przykazań Bożych i kościelnych przez matki dla dzieci, tak jak to uczyniła św. Monika modląc się i płacząc a nie mając pretensji do Boga, że nie wysłuchuje jej modlitw o nawrócenie syna Augustyna. Tak więc w podobnych problemach współczesnych rodziców ten obraz może stać się wielką pomocą. Wśród wielu wizerunków Matki Bożej Pocieszenia nasz obraz jest wyjątkowy, ponieważ ukazuje Maryję podającą pasek pociechy św. Monice i św. Augustynowi.

* * *

Informacje duszpasterskie

Msze św. w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 14.00, 17.00 (latem: 18.00)
Msze św. w dni powszednie: 6.30 i 17.00 (latem 18.00)

Stałe nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia: środa: godz. 17.00 (latem 18.00)
Koronka do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 15. 00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej: sobota, godz. 6.30.
Nabożeństwa Fatimskie 13. dnia każdego miesiąca od maja do października: maj – sierpień godz. 20.00, wrzesień godz. 19. 00, październik godz. 18. 00
Odpust Matki Bożej Pocieszenia – ostatnia niedziela sierpnia
Odpust Matki Bożej Bolesnej i rocznica koronacji – niedziela po 15 września, godz.11. 00
Pielgrzymka chorych i cierpiących: I niedziela września, godz. 13.30.

Reklama

* * *

W świątyni parafialnej pielęgnowany jest zwyczaj, tzw. „Turków”. W 1683 r. 22 rzemieślników z Radomyśla wzięło udział w wyprawie Jana III Sobieskiego na Wiedeń i tam zdobyli spore łupy. Wrócili do domu po pół roku, w 1684 r., w Wielki Piątek. Przed przybyciem przebrali się w zdobyczne stroje i weszli w nich do świątyni zaciągając wartę przy grobie Chrystusa. Odtąd, co roku mieszkańcy Radomyśla przebierają się za „Turków” i podczas Triduum Paschalnego zaciągają wartę przy Ukrzyżowanym Chrystusie.

Tagi:
parafia jubileusz

Reklama

Wielki jubileusz Przyrowa

2019-03-13 10:57

Magda Nowak
Edycja częstochowska 11/2019, str. I

Król Kazimierz III Wielki 15 marca Roku Pańskiego 1369 nadaje Jakubowi Rechickiemu z Nagłowic prawo założenia miasta Przyrowa, leżącego na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Małopolskę i Wielkopolskę. Jest to równocześnie początek parafii św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy. Od tamtych wydarzeń mija dokładnie 650 lat. Dla parafian i mieszkańców Przyrowa rozpoczyna się czas wielkiego świętowania. Obchody jubileuszowe zaplanowano na niedzielę 17 marca 2019 r.

Graziako

Początki parafii są tajemnicze, bo tak do końca nie jest rozstrzygnięte, czy ta nowa parafia powstała na bazie parafii już istniejącej w wiosce Komorów, gdzie początkowo mogła mieć swoją siedzibę, czy też nie – opowiada proboszcz ks. Antoni Kaczmarek. – Nie wiadomo, czy w Komorowie była parafia, czy tylko drewniany kościółek św. Mikołaja. Badacze tego okresu dziejów nie są jednoznaczni w ocenie – wyjaśnia. I rzeczywiście, aż do XV wieku jest dużo niejasności. Pewnym jest fakt założenia nowego miasta i to, że w jego granicach znalazła się wieś królewska Komorów, bowiem w dokumencie lokacyjnym napisano: „Także jedną posiadłość przyznaję na rzecz kościoła ufundowanego w Komorowie”. Pierwsza dokładna wzmianka o parafii pojawia się u Jana Długosza w „Liber beneficiorum”, wtedy to kronikarz wymienia kościół pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Przyrowie, a nie wspomina kościoła św. Mikołaja w Komorowie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Sarah: jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana!

2019-03-18 16:41

vaticannews.va / Watykan (KAI)

Nie bójmy się tego powiedzieć: Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, która dokona się przez nasze nawrócenie – uważa kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zabrał głos na temat trwającego obecnie kryzysu Kościoła.

Bożena Sztajner/Niedziela

Postrzega go z perspektywy zwyczajnych wiernych i ogromnej rzeszy porządnych księży. Kolejne odsłony słabości Kościoła zachwiały wiarą katolików i rzuciły cień podejrzenia na wszystkich kapłanów. Kard. Sarah chce im przywrócić ufność i pokój. Nie wątpcie, trwajcie przy nauczaniu Kościoła, bądźcie wytrwali w modlitwie, w Kościele zawsze będzie dość światła dla każdego, kto szuka Boga – pisze afrykański purpurat.

Nie lekceważy on jednak aktualnego kryzysu. „Kościół – zauważa - miał być miejscem światła, a stał się kolebką ciemności”. To co się w nim dzieje, postrzega w bardzo radykalnych kategoriach, zapożyczonych od papieża Franciszka. Ujawniane dziś skandale widzi przez pryzmat ewangelicznych wydarzeń: zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Twierdzi, że od dawna żyjemy tajemnicą Judasza. Zdrada dokonująca się dzisiaj, została przygotowana i spowodowana przez wiele innych zdrad, mniej widocznych, bardziej subtelnych, ale równie głębokich. Zarzuciliśmy modlitwę i pogrążyliśmy się w nurcie aktywizmu. Wstydziliśmy się Jezusa, Jego objawienia i nauczania moralnego. Aby błyszczeć przed światem, zakwestionowaliśmy prawdę objawioną i pozbawiliśmy moralność jej znaczenia. Niektórzy kapłani kwestionują znaczenie celibatu, roszczą sobie prawo do życia prywatnego, co jest sprzeczne z misją kapłana. Inni posuwają się tak daleko, że chcą mieć prawo do zachowań homoseksualnych – wylicza kard. Sarah.

Podkreśla on, że kryzys ten ma przede wszystkim charakter duchowy, jest kryzysem wiary. Diabeł natomiast chce byśmy starali się go rozwiązać jak kryzys instytucji tylko ludzkiej. „Jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana” – pisze prefekt watykańskiej kongregacji, podkreślając, że to właśnie modlitwa musi być pierwszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Tego kryzysu nie da się przezwyciężyć ludzkimi siłami. Kard. Sarah przestrzega też przed podziałami, tworzeniem frakcji w Kościele. Przyznaje, że biskupi i kapłani są niedoskonali, mają swoje słabości. Prosi jednak wiernych, by nimi nie gardzili, choć jak podkreśla, powinni od nich wymagać katolickiej wiary i sakramentów życia Bożego.

Kard. Sarah pisze o tym we wstępie do swego nowego książkowego wywiadu „Le soir approche et déjà le jour baisse” (Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił), który w środę 20 marca trafi do francuskich księgarń. Poprzednie dwa („Bóg albo nic” oraz „Moc milczenia”) okazały się światowymi bestsellerami. Tym razem prefekt watykańskiej kongregacji skupia się na duchowym kryzysie współczesnego świata. Wyznaje, że książka ta jest „krzykiem jego duszy”. „Jestem wam winien, chrześcijanie, jedyną prawdę, która zbawia – pisze afrykański purpurat. – Już niebawem stanę przed wiekuistym Sędzią. Cóż Mu powiem, jeśli nie przekażę wam prawdy, którą sam otrzymałem? My biskupi powinniśmy drżeć na myśl o naszym milczeniu, które obarcza nas winą, o milczeniu, które czyni nas wspólnikami, o naszym milczeniu, by przypodobać się światu” – dodaje kard. Sarah.

We wstępie do nowej książki wskazuje on również na szczególną rolę miłości do Następcy Piotra. Nie przypadkiem dedykuje tę pozycję dwóm papieżom: „Benedyktowi XVI, niezrównanemu w staraniach o odbudowę Kościoła, i Franciszkowi, wiernemu synowi św. Ignacego”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wkrótce 25. Targi Wydawców Katolickich

2019-03-18 17:19

SWK, tk / Warszawa (KAI)

Blisko 170 wystawców z całego kraju zapowiedziało udział w jubileuszowych 25. Targach Wydawców Katolickich. Podczas wydarzenia, które potrwa warszawskich Arkadach Kubickiego od 4 do 7 kwietnia, zaprezentowanych zostanie ponad 12 tysięcy publikacji.

Andrzej Tarwid
XXIV Targi Wydawców Katolickich w Warszawie odwiedziło ponad 30 tys. osób

Od wielu lat wydarzenie przyciągają tysiące miłośników książek oraz spotkań o charakterze nie tylko religijnym. Ubiegłoroczna edycja może poszczycić się rekordową frekwencją przekraczającą liczbę ponad 35 tys. odwiedzających.

- Cieszy fakt, że święto dobrych książek, jakim co roku są nasze targi, przyciąga coraz większą liczbę wydawców. Z kolei jakość oferty przekłada się na znakomitą frekwencje odwiedzających – mówi ks. Roman Szpakowski sdb, prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Jak co roku, w programie nie zabraknie licznych pokazów filmowych i wystaw.

Odbędą się liczne spotkania ze znanymi osobami. Jerzy Stuhr, legenda polskiego kina oraz ks. Andrzej Luter, przyjaciel artystów i krytyk filmowy, będą rozmawiać o swojej wspólnej książce „Myśmy się uodpornili”, w której odsłaniają sposoby na to jak uodpornić się na świat.

Ojciec Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu, autor książki „Wierzchołek góry lodowej” wraz z o. Jackiem Prusakiem, psychoterapeutą, psychologiem i publicystą „Tygodnika Powszechnego” będą rozmawiać o stanowisku Kościoła wobec pedofilii.

Odwiedzający będą także mieli okazję spotkać się też z prokuratorem Andrzejem Witkowskim, w związku z wydaniem książki „Ścieżki grozy. Ze wspomnień prokuratora do spraw zabójstw”. To pierwszy tom dzieła, w którym autor wspomina swoją zawodową karierę aż do momentu, w którym powierzono mu prowadzenie śledztwa w sprawie zabójstwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Swój udział w targach i chęć spotkania z czytelnikami potwierdzili też m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Magdalena Ogórek, s. Małgorzata Chmielewska i wielu innych.

Targi Wydawców Katolickich to wydarzenie kierowane do całych rodzin. Po raz kolejny zorganizowana zostanie między innymi Akademia rodzinnego czytania, która w przyjazny dzieciom i dorosłym sposób promuje ideę wspólnej, rodzinnej lektury książek.

Tradycyjnie kluczowym akcentem targów jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS, która w tym roku wręczona zostanie po raz 21. Wyróżnienie przyznawane jest w kilkunastu kategoriach. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 350 tytułów.

Nagrodzie FENIKS, towarzyszy także Nagroda Małego FENIKSA, która przyznawana jest instytucjom i osobo szczególnie zasłużonym na polu promocji książki religijnej w mediach. Gala wręczenia Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 będzie w sobotę 6 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15.

Szczegółowe informacje oraz kalendarium spotkań będą na bieżąco uzupełniane pod adresem www.swk.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem