Reklama

BETEL - Zakupy z sercem - Deribie Mekanene

IV Krajowy Kongres Polskiej Federacji "Pueri Cantores"

Hymn chwały Tobie śpiewamy

Aleksandra Rogalska

Ok. 500 młodych chórzystów - chłopców i dziewcząt, wzięło udział w IV Krajowym Kongresie Polskiej Federacji "Pueri Cantores", który odbył się w dniach 29 czerwca - 2 lipca br. w Toruniu.
Federacja, powołana do życia 14 marca 1992 r. w Tarnowie, zrzesza 42 chóry chłopięce, chłopięco-męskie, dziecięce, żeńskie i młodzieżowe, które prowadzą szeroką działalność artystyczną i uświetniają swym śpiewem liturgię Kościoła katolickiego.
Krajowe Kongresy Polskiej Federacji "Pueri Cantores" odbywają się co 3 lata w innym miejscu. Dotychczas chóry gościły w Tarnowie (1997 r.), Krakowie (2000 r.) i Poznaniu (2003 r.). Organizator toruńskiego Kongresu, prof. Roman Grucza - dyrektor i dyrygent Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego "Pueri Cantores Thorunienses", na główne miejsce wspólnych prób i koncertów połączonych chórów wybrał kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uczestniczyły w nich wszystkie chóry, które przyjechały do Torunia (z Białej Podlaskiej, Gułtowy, Inowrocławia, Koszalina, Limanowej, Olsztyna, Tarnowa, Warszawy, Wesołej, Wrocławia, Zabrza i gospodarze z Torunia).
Kościół rozbrzmiewał śpiewem od godzin popołudniowych w czwartek do niedzielnego przedpołudnia. Połączone chóry pod dyrekcją prof. Romana Gruczy i przy akompaniamencie organowym Tomasza Niżygorockiego odbywały codzienne wspólne próby i koncerty. Pierwszy z nich miał miejsce w czwartek 29 czerwca o godz. 19.30, podczas uroczystej inauguracji Kongresu, która rozpoczęła się wykonaniem Gaude Mater Polonia, a zakończyła hymnem Kongresu skomponowanym przez Krzysztofa Niegowskiego Hymnum gloriae Tuae canimus.
Zabrzmiały także utwory innych polskich kompozytorów: ks. W. Gieburowskiego Tu es Petrus, ks. A. Chlondowskiego Ave Maria oraz J. Fotka kanon Fixit solem i Chorał, traktujące o dziele astronoma Mikołaja Kopernika. Licznie zebranych gości, publiczność, dyrygentów i chórzystów powitał prof. Roman Grucza, który nie tylko dyrygował połączonymi chórami, ale i prowadził całą uroczystość. Podczas inauguracji głos zabrali honorowi goście Kongresu: ordynariusz diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski, wojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, przewodniczący Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores" J. M. Torrents, przewodniczący Polskiej Federacji "Pueri Cantores" ks. dr Robert Tyrała i dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku - prof. Marek Rocławski, który wraz z prof. Henrykiem Gostomskim reprezentowali Akademię Muzyczną w Gdańsku.
Prezydent Torunia Michał Zaleski wraz z Romanem Gruczą wręczył gościom i dyrygentom chórów medal pamiątkowy, wybity z okazji IV Kongresu, który, podobnie jak okolicznościowy znaczek i okładka biuletynu, został zaprojektowany przez absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK, a zarazem chórzystę "Pueri Cantores Thorunienses" - Piotra Tołoczko.
W piątek 30 czerwca, podczas Modlitwy o pokój, którą celebrował bp Stefan Cichy - przewodniczący Komisji Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski, zabrzmiały w wykonaniu połączonych chórów następujące utwory: O. Faulsticha - kanon i psalm Da pacem Domine, L. van Beethovena Niebiosa głoszą, J. Fotka - kanon Fixit solem i Chorał oraz K. Niegowskiego Hymnum gloriae Tue canimus. Godzinę później w "Piwnicy pod Janami" odbyło się spotkanie gości Kongresu, dyrygentów i prezesów chórów z bp. A. Suskim, bp. S. Cichym, bp. J. Szamockim i prezydentem miasta Torunia M. Zaleskim. Nastąpiła wymiana upominków, życzeń i podziękowań, a także doświadczeń artystycznych.
W tym dniu o godz. 19.30 rozpoczął się koncert galowy Kongresu, podczas którego wszystkie chóry w nim uczestniczące wykonały indywidualnie kilkunasto minutowy program a cappella lub z towarzyszeniem organów, na który złożyły się utwory kompozytorów polskich i obcych, nierzadko w języku łacińskim. Długi, bo prawie trzygodzinny koncert z udziałem bp. A. Suskiego, nestora polskiej chóralistyki prof. H. Gostomskiego i innych zaproszonych gości, dał znakomitą sposobność rozkoszowania się subtelnym brzmieniem chłopięcych głosów. Trzeci dzień Kongresu upłynął na zwiedzaniu Torunia z przewodnikami, oglądaniu miasta z wieży kościoła katedralnego i wspólnej próbie, a zakończył się wieczornym indywidualnym koncertem poszczególnych chórów w różnych kościołach naszego miasta. Społeczność Torunia po raz drugi mogła zachwycić się szlachetną barwą dziecięcych głosów i kunsztem artystycznym chórów.
Natomiast w południe, w Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizator Kongresu prof. Roman Grucza odpowiadał na pytania dziennikarzy.
Warto nadmienić, że Kongres został objęty patronatem medialnym przez: Niedzielę - Głos z Torunia, Nowości, TVP 3 Oddział TVP S.A. w Bydgoszczy i Telewizję Kablową Toruń MSM.
Bardzo znamienna jest długa lista osobistości państwowych i kościelnych, które objęły Kongres swym honorowym patronatem, m.in. Lech Kaczyński - Prezydent RP, Marek Jurek - Marszałek Sejmu, Kazimierz Marcinkiewicz - Premier RP, kard. Józef Glemp - Prymas Polski.
Na ręce prof. R. Gruczy i Prezydenta Polskiej Federacji "Pueri Cantores" ks. dr. R. Tyrały spłynęły listy okolicznościowe, w których zawarte są słowa uznania dla całego ruchu "Pueri Cantores", organizatorów IV Kongresu oraz wszystkich dyrygentów i chórzystów. Kulminacją Kongresu była Eucharystia sprawowana przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i kilkunastu kapłanów. Podczas Mszy św. po raz ostatni zabrzmiały połączone chóry, wykonując m.in. Missa Dominicalis ks. A. Chlondowskiego, Offertorium D-dur S. - Moniuszki, Ave verum - E. Elgara, E. Gruberskiego Homo quidam, Te Deum, a na zakończenie K. Niegowskiego hymn, którego pierwsze słowa są mottem Kongresu Hymnum gloriae Tuae canimus (Hymn chwały Tobie śpiewamy). Przed rozpoczęciem liturgii ks. R. Tyrała przeczytał list okolicznościowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, skierowany do uczestników Kongresu, a przed zakończeniem Eucharystii ks. Stanisław Mierzczak SCJ (asystent kościelny Polskiej Federacji "Pueri Cantores") zaprezentował przesłanie Federacji do Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji IV Kongresu. Do miłego akcentu uroczystości należał moment podziękowań złożonych na ręce ks. prał. Józefa Nowakowskiego, proboszcza kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który z radością otworzył dla uczestników Kongresu podwoje świątyni, za serce, życzliwość i zrozumienie. Ks. R. Tyrała w szczególny sposób podziękował organizatorowi całego przedsięwzięcia - prof. Romanowi Gruczy. Jesienią 2005 r. wydał on (ze swoimi opracowaniami) materiały nutowe dla wszystkich chórów, zajął się logistyką i stroną artystyczną Kongresu, a władze miasta i województwa przekonał do sponsorowania przedsięwzięcia. W tym miejscu organizatorzy i wszyscy uczestnicy Kongresu dziękują Gminie Miasta Toruń i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wsparcie i pomoc finansową w tym wielkim przedsięwzięciu.
Kolejne spotkanie chórów zrzeszonych w Polskiej Federacji "Pueri Cantores" będzie szersze, w gronie wielojęzycznym, podczas Międzynarodowego Kongresu "Pueri Cantores", który odbędzie się w Krakowie, w lipcu 2007 r.


„Głos z Torunia” nr 30/2006

Franciszek u św. Marty: w małżeństwie odzwierciedla się piękno Boga

2018-05-25 12:47

st (KAI) / Watykan

Kobieta i mężczyzna zostali stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, a małżeństwo, chociaż nie jest wolne od trudności staje się w ten sposób obrazem Boga – powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Uczestniczyło w niej siedem par obchodzących 50 i 25-lecie małżeństwa. Jednocześnie Ojciec Święty podkreślił, że życia wiary nie wolno sprowadzać do kazuistyki.

www.vaticannews.va

Franciszek nawiązał do fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 10, 1-12), gdzie faryzeusze pragnąc wystawić Pana Jezusa na próbę pytają Go, czy wolno mężowi oddalić żonę? Komentując tę scenę papież podkreślił ich mentalność kazuistyczną, sprowadzających całe życie z Bogiem jedynie do kwestii co wolno, a czego nie wolno. Ich pytanie dotyczy małżeństwa, ale Pan Jezus idzie dalej, do pierwotnego zamysłu Boga, który „na początku ... stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem”.

Komentując te słowa Ewangelii Ojciec Święty podkreślił, iż w Bożym planie małżonkowie mają tworzyć jedno ciało, którego nie można dzielić. Wskazał, że nie możemy, jak owi uczeni w Prawie zastanawiać się „wolno, czy nie wolno” dzielić małżeństwa. Przyznał, że niekiedy zdarzają się nieszczęścia i lepiej jest rozdzielić, aby uniknąć wojny światowej, ale to nieszczęście. Trzeba widzieć to, co jest pozytywne.

„To prawda, że istnieją trudności, istnieją problemy z dziećmi lub w samej parze małżeńskiej, dyskusje, kłótnie ... ale ważne jest, aby ciało trwało w jedności i przezwyciężano trudności. Jest to bowiem sakrament nie tylko dla nich, ale także dla Kościoła, jak gdyby był to sakrament, który przyciąga uwagę: «Ależ spójrzcie, że miłość jest możliwa!». A miłość umie sprawić, aby żyli zakochani przecz całe życie: w radości i bólu, z problemami dzieci i swoimi problemami ... ale zawsze idąc naprzód. W zdrowiu i chorobie, ale zawsze naprzód. Na tym polega piękno” – powiedział Franciszek.

Papież przypomniał, że mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a samo małżeństwo staje się w ten sposób obrazem Boga. Dlatego, jak zaznaczył : „Małżeństwo jest milczącym kazaniem skierowanym do wszystkich pozostałych, kazaniem wszystkich dni”. Wyraził ubolewanie, że media nie zauważają tej pięknej, wiernej miłości, trwającej wiele lat. Przeciwnie wiele miejsca poświęcają na skandale, rozwody, ale obraz Boga nie jest wiadomością z pierwszych stron, chociaż jest wieścią chrześcijańską.

Na zakończenie Ojciec Święty przypomniał o zachęcie do wytrwałości i cierpliwości, zawartej w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii (Jk 5, 9-12). Zaznaczył, że to zapewne najważniejsza cnota pary małżeńskiej, zarówno w odniesieniu do mężczyzny jak i kobiety. Na zakończenie Franciszek prosił Boga, aby dal Kościołowi i społeczeństwu głębszą i piękniejszą świadomość małżeństwa, aby wszyscy potrafili zrozumieć i podziwiać, że w małżeństwie zawarty jest Boży obraz i podobieństwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Abp Paglia: wynik irlandzkiego referendum to owoc hiper-indywidualizmu

2018-05-26 15:06

st (KAI) / Watykan

Konieczne jest przeciwdziałanie kulturze hiper-indywidualizmu, prowadzącej do myślenia jedynie o korzyściach indywidualnych, za które niekiedy płaci się wysoką cenę – tak skomentował wyniki referendum w Irlandii abp Vincenzo Paglia. Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego odniósł się do faktu, że 68 proc. uczestników opowiedziało się za depenalizacją aborcji. Jak zaznaczył, powinno to nas jeszcze bardziej pobudzać nie tylko do obrony życia, ale także jego promowania.

TV Trwam

Abp Paglia zaznaczył, że wynik irlandzkiego referendum nie może być dla nikogo powodem do świętowania, bo zawsze odbieranie życia jest dramatem, a zwłaszcza gdy chodzi o istnienie niewinnej istoty ludzkiej, uśmiercanej przed urodzeniem. Przypomniał słowa bł. Óscara Arnulfo Romero, który przypominał, że Sobór Watykański II wzywa wszystkich, by byli męczennikami, to znaczy by dawali życie, a nie je zabierali. Podał przykład matki, która przyjmuje w swym łonie dziecko, rodzi je, troszczy się o nie. Ta matka jest męczennicą, bo oddaje życie. „A dzisiaj, w świecie, gdzie jakże łatwo dopomaga się brudnemu dziełu śmierci. Wolałbym radować się za każdym razem, gdy ludzkie jest bronione, wspierane i promowane. Tego rzeczywiście potrzebuje cały świat” - stwierdził prezes Akademii Pro Vita.

Abp Paglia wskazał, że przyczyną takiego wyniku irlandzkiego referendum jest postawa indywidualizmu, która zaciemnia i pobudza do zapomnienia o prawach wszystkich ludzi, w tym tych, którzy powinni się urodzić. Dlatego trzeba wspierać tych, którzy stoją w obliczu pokusy targnięcia się na życie swoich nienarodzonych dzieci i odwieść ich od tak dramatycznych kroków. Konieczne jest także umocnienie praw wszystkich, zwłaszcza osób najsłabszych. Nikogo nie można porzucać. „Jest to kultura, która musi być promowana przeciwko temu, co nazwałbym «hiper-indywidualizmem», prowadzącym do myślenia jedynie o korzyściach indywidualnych, za które niekiedy płaci się wysoką cenę” – powiedział włoski hierarcha kurialny.

Abp Paglia zauważył, że dramat współczesności polega na tym, że mamy do czynienia z kulturą, która na drugi plan spycha prawo do życia, a na plan pierwszy wysuwa tych, którzy chcą wyeliminować drugiego, by ocalić samych siebie. „Dlatego konieczne jest, aby zdecydowanie wspierać obronę, towarzyszenie i promocję życia ludzkiego w każdym jego momencie” – stwierdził prezes Papieskiej Akademii Pro Vita.

.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem