Krukowo

Poświęcona Bogu

Drukuj

Alina Zyra

16 listopada ub. r. miała miejsce w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Krukowie niecodzienna uroczystość: konsekracja świątyni. Dokonał jej bp Stanisław Stefanek w dziesiątą rocznicę erygowania parafii.
Do tej uroczystości proboszcz ks. Marek Truszczyński oraz parafianie przygotowywali się długo i starannie. Wymalowano kościół, zadbano o otoczenie, wyposażono świątynię w nowy granitowy ołtarz, wmurowano pamiątkową tablicę. Kilka dni wcześniej odbyły się rekolekcje parafialne.
Uroczystość konsekracji przyciągnęła do świątyni większość mieszkańców tej małej parafii, wśród których znaleźli się przedstawiciele Kurii łomżyńskiej, ks. kan. Kazimierz Skowroński - dziekan z Chorzel i ks. Zdzisław Mikołajczyk - dziekan z Myszyńca, poprzedni proboszczowie parafii Krukowo oraz księża z diecezji płockiej. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, burmistrzowie gminy Chorzele Andrzej Krawczyk i Janusz Nidzgorski, dr Agnieszka Tańska - ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala w Ostrołęce oraz dr Zbigniew Tański - ordynator Oddziału Urologii Specjalistycznego Szpitala w Ostrołęce, Krystyna i Jerzy Szymańscy oraz dyrektorzy szkół z Krukowa i Zarąb.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od powitania Księdza Biskupa przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz przez Księdza Proboszcza. Młodzi w powitaniu powiedzieli m. in.: "Przyszło nam żyć w trudnych czasach. Brak pracy, wyzysk, pogoń za pieniądzem, zanikanie wartości rodzinnych, to wszystko przysłania nam obraz Boga i powoduje, że wielu z nas odchodzi od ideałów, jakich uczył nas Chrystus (...). Chcemy dobrze wypełniać obowiązki dnia codziennego, służyć swoim bliźnim i czynić ten świat piękniejszym i lepszym". Ks. Marek Truszczyński, witając Księdza Biskupa, podkreślił, iż świątynia w Krukowie "powstała z gorących serc przepojonych silną wiarą i przywiązaniem do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Powstała z ciężkiej pracy kobiet, dzieci, mężczyzn i niestrudzonego duszpasterza śp. ks. Krzysztofa Krośnickiego".
Rozmodlony lud z prostotą, powagą i spokojem przeżył to trzygodzinne modlitewne spotkanie. Ze wzruszeniem parafianie obserwowali podpisywanie i umieszczenie w ołtarzu aktu konsekracyjnego, namaszczenie ołtarza oraz zapalenie czterech świec zacheuszek.
Pasterz diecezji bp Stanisław Stefanek w słowie skierowanym do wiernych nawiązał do odbytych rekolekcji i zachęcał, aby "przyjąć wartości ewangeliczne, a odrzucić myślenie, które jest przeciwne człowiekowi i przeciwne Bogu; myślenie pozbawione uczciwości i prawdy". Zaapelował, aby nie zatracić wrażliwości na szukanie Pana Boga, na dopytywanie się o Pana Boga, na uczenie się Słowa Bożego, na chodzenie śladami Pana Jezusa. Ksiądz Biskup dziękował parafianom i życzył "aby ich wysiłek, ich praca, zostały głęboko w sercach".
Podziękowania za akt konsekracji złożyli rodzice oraz Ksiądz Proboszcz. Ks. Marek Truszczyński przyjął podziękowanie za trud przygotowania tego parafialnego święta od swoich parafian. Usłyszał między innymi słowa proroka Izajasza:
Podobnie jak deszcze i śniegi, które spadają z niebiosów
I tam więcej nie wracają, Ale nasycają ziemię,
I użyźniająją, i czynią płodną,
I dają siewcy ziarno
I pokarm jedzącemu - tak moje słowo, gdy wychodzi z moich ust
Nie wraca do Mnie puste, lecz spełnia moje żądanie
I urzeczywistnia moje poselstwo.
(por. Iz 55, 10-11)
Po skończonych uroczystościach Ksiądz Proboszcz zaprosił licznie zgromadzonych gości na wspólną agapę.

Najczęściej czytane

2 VIII Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa, albo św. Piotra J. Eymarda, prezbitera.
Jr 26, 11-16. 24; Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14); Mt 5, 10; Mt 14, 1-12;

Liturgia godzin

Teksty w psałterzu na sobotę I tygodnia – s. 661 [s. 816]. W Godzinie czytań – czytania z soboty 17. tygodnia zwykłego – s. 472.
Albo: wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne II czytanie w Godzinie czytań – s. 1372 oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – s. 1373 [s. 1387]. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) – s. 1503 [s. 1672].
Albo: wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera. Wszystko jw. w dzień powszedni. Teksty własne – LG I-IV s. 197 lub s. 205 – dodatek.
Albo: wspomnienie NMP w sobotę. Teksty własne – s. 1432 [s. 1618]. Rozpoczyna się tom IV Liturgii Godzin.
1. Nieszpory z 18. niedzieli zwykłej – s. 672 [s. 829]. Antyfona do pieśni Maryi z roku A – s. 41 [s. 624].

Video-komentarz do Ewangelii

Reklama

Polecamy
Niedziela z kinem


Dwumiesięcznik dla najmłodszych

Tagi

Partnerzy

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij