Reklama

Krukowo

Poświęcona Bogu

Alina Zyra
Edycja łomżyńska 2/2003

16 listopada ub. r. miała miejsce w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Krukowie niecodzienna uroczystość: konsekracja świątyni. Dokonał jej bp Stanisław Stefanek w dziesiątą rocznicę erygowania parafii.
Do tej uroczystości proboszcz ks. Marek Truszczyński oraz parafianie przygotowywali się długo i starannie. Wymalowano kościół, zadbano o otoczenie, wyposażono świątynię w nowy granitowy ołtarz, wmurowano pamiątkową tablicę. Kilka dni wcześniej odbyły się rekolekcje parafialne.
Uroczystość konsekracji przyciągnęła do świątyni większość mieszkańców tej małej parafii, wśród których znaleźli się przedstawiciele Kurii łomżyńskiej, ks. kan. Kazimierz Skowroński - dziekan z Chorzel i ks. Zdzisław Mikołajczyk - dziekan z Myszyńca, poprzedni proboszczowie parafii Krukowo oraz księża z diecezji płockiej. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, burmistrzowie gminy Chorzele Andrzej Krawczyk i Janusz Nidzgorski, dr Agnieszka Tańska - ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala w Ostrołęce oraz dr Zbigniew Tański - ordynator Oddziału Urologii Specjalistycznego Szpitala w Ostrołęce, Krystyna i Jerzy Szymańscy oraz dyrektorzy szkół z Krukowa i Zarąb.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od powitania Księdza Biskupa przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz przez Księdza Proboszcza. Młodzi w powitaniu powiedzieli m. in.: "Przyszło nam żyć w trudnych czasach. Brak pracy, wyzysk, pogoń za pieniądzem, zanikanie wartości rodzinnych, to wszystko przysłania nam obraz Boga i powoduje, że wielu z nas odchodzi od ideałów, jakich uczył nas Chrystus (...). Chcemy dobrze wypełniać obowiązki dnia codziennego, służyć swoim bliźnim i czynić ten świat piękniejszym i lepszym". Ks. Marek Truszczyński, witając Księdza Biskupa, podkreślił, iż świątynia w Krukowie "powstała z gorących serc przepojonych silną wiarą i przywiązaniem do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Powstała z ciężkiej pracy kobiet, dzieci, mężczyzn i niestrudzonego duszpasterza śp. ks. Krzysztofa Krośnickiego".
Rozmodlony lud z prostotą, powagą i spokojem przeżył to trzygodzinne modlitewne spotkanie. Ze wzruszeniem parafianie obserwowali podpisywanie i umieszczenie w ołtarzu aktu konsekracyjnego, namaszczenie ołtarza oraz zapalenie czterech świec zacheuszek.
Pasterz diecezji bp Stanisław Stefanek w słowie skierowanym do wiernych nawiązał do odbytych rekolekcji i zachęcał, aby "przyjąć wartości ewangeliczne, a odrzucić myślenie, które jest przeciwne człowiekowi i przeciwne Bogu; myślenie pozbawione uczciwości i prawdy". Zaapelował, aby nie zatracić wrażliwości na szukanie Pana Boga, na dopytywanie się o Pana Boga, na uczenie się Słowa Bożego, na chodzenie śladami Pana Jezusa. Ksiądz Biskup dziękował parafianom i życzył "aby ich wysiłek, ich praca, zostały głęboko w sercach".
Podziękowania za akt konsekracji złożyli rodzice oraz Ksiądz Proboszcz. Ks. Marek Truszczyński przyjął podziękowanie za trud przygotowania tego parafialnego święta od swoich parafian. Usłyszał między innymi słowa proroka Izajasza:
Podobnie jak deszcze i śniegi, które spadają z niebiosów
I tam więcej nie wracają, Ale nasycają ziemię,
I użyźniająją, i czynią płodną,
I dają siewcy ziarno
I pokarm jedzącemu - tak moje słowo, gdy wychodzi z moich ust
Nie wraca do Mnie puste, lecz spełnia moje żądanie
I urzeczywistnia moje poselstwo.
(por. Iz 55, 10-11)
Po skończonych uroczystościach Ksiądz Proboszcz zaprosił licznie zgromadzonych gości na wspólną agapę.

Spotkanie przedsynodalne: jakiego Kościoła chcą młodzi?

2018-03-23 19:11

RV / Rzym (KAI)

W Rzymie dobiega końca przedsynodalne spotkanie młodych. Dziś nanoszono już ostatnie poprawki do dokumentu, który zostanie przekazany papieżowi, a następnie biskupom, jako wkład młodych w refleksję nad tematem synodu. Po pięciu dniach obrad widać wyraźnie, czego młodzi oczekują od Kościoła.

Magdalena Pijewska/Niedziela

„Przede wszystkim dobrym znakiem jest to, że młodzi mają duże poczucie odpowiedzialności za Kościół i za swych rówieśników, również za tych, którzy są poza Kościołem - mówi jedna z przedstawicielek polskiej młodzieży Karolina Błażejczyk. - Dużo mówiliśmy o tym, jak dotrzeć do tych, którzy są obok Kościoła. Rozmawialiśmy też o tym, jakie mamy marzenia, gdzie młodzi szukają swojego szczęścia i jak Kościół powinien im pomagać, żeby to szczęście osiągnąć razem z Chrystusem, czyli dojść do tej pełni szczęścia. Ważnym postulatem ze strony młodych było przedstawienie miejsc, w które Kościół powinien wychodzić, żeby szukać młodych ludzi. Postulowano też, by to sami młodzi chrześcijanie wychodzili do młodych, żeby czuli odpowiedzialność za swych rówieśników”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Kraków: Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego

2018-03-24 17:38

md / Kraków (KAI)

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie Skauci Europy obchodzili w sobotę Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego. „Jesteście da nas wszystkich nadzieją, że zbudujecie dobry świat, że będziecie szczególnie świadomie wracać do chrześcijańskich wartości Europy” – mówił do zgromadzonych w papieskiej świątyni abp Marek Jędraszewski.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Skauci rozpoczęli swoje świętowanie od Drogi Krzyżowej, która biegła od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium św. Jana Pawła II. Kulminacyjnym punktem wydarzenia była Msza św. i Apel Harcerski. W homilii abp Marek Jędraszewski zapewnił o swojej modlitwie o to, aby Skauci Europy pozostali wierni Chrystusowi i mieli odwagę Go bronić. „Jesteście dla nas wszystkich nadzieją, że zbudujecie dobry świat, że będziecie szczególnie świadomie wracać do chrześcijańskich wartości Europy” – mówił hierarcha.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego to wyjątkowe spotkanie wilczków, harcerek i harcerzy, szefowych i szefów oraz rodziców i sympatyków Skautów Europy. Odbywa się co roku w dzień Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. „Właśnie wtedy, całe dzieło Federacji Skautingu Europejskiego zostało zawierzone Niepokalanej i akt ten jest ponawiany we wszystkich Hufcach - zarówno Polskiego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, jak i całej Federacji Skautingu Europejskiego, czyli stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim” – tłumaczy Szymon Helbin. W tym roku, mimo przeniesienia uroczystości na 9 kwietnia, zachowano tradycję marcowego świętowania.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Jest to również okazja do integracji i spotkania dwóch na co dzień działających rozdzielnie nurtów: męskiego i żeńskiego, oraz rodziców i instruktorów. To święto dziękczynienia i radości, ale również prośby o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla każdej osoby związanej z Ruchem.

Tegoroczne odnowienie aktu Zawierzenia jest wyjątkowe ze względu na miejsce świętowania. Odbywa się ono w Sanktuarium św. Jana Pawła II, którego dewizą posługi były słowa „Totus Tuus”. „Wraz ze św. Janem Pawłem II, przyzywając Jego orędownictwa, będziemy mówimy dziś „tak” Bogu, by na wzór Maryi uczynił z nas narzędzia wprowadzające pokój i Jego królestwo tu na Ziemi” – podkreśla Helbin.

Skauci Europy to katolickie stowarzyszenie harcerskie, posługujące się oryginalną pedagogiką Baden-Powella i o. Jakuba Savina SJ. Czerpią z polskiej myśli harcerskiej oraz wzorują się na tradycji Hufców Polskich. Należą do wielkiej rodziny Federacji Skautingu Europejskiego, liczącej ponad 60 tys. członków. Formują się w dwóch nurtach: męskim i żeńskim. Akcentują przez to inne potrzeby każdej z płci na drodze dorastania, dążąc do integralnego rozwoju człowieka do odpowiedzialności i świętości.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Formacja podzielona jest na trzy grupy wiekowe. Wilczki, czyli najmłodsi skauci, w wieku 9-12 lat, poprzez życie w gromadzie i zabawę, uczą się nawiązywać relacje z rówieśnikami oraz przybliżają się do Pana Boga. Harcerze i harcerki, czyli młodzi w wieku 12-16 lat, poprzez wspólną grę, przygodę, życie w kilkuosobowych grupach-zastępach uczą się współpracy, ćwiczą zdrowie, charakter, zmysł praktyczny, rozwijają ducha służby oraz pogłębiają swoje życie religijne. Przewodniczki i wędrownicy to dorośli, którzy poprzez swoje zaangażowanie służą młodszym siostrom i braciom w ruchu. Kobiety formują się w Ogniskach Przewodniczek, a mężczyźni w Kręgach Wędrowników. Do elementów pomagających w rozwoju i kroczeniu drogą dojrzałości należy: stały spowiednik, Godzina Drogi (lektura Pisma Świętego połączona z rozmyślaniem), Starszy Brat (opiekun, opiekunka drogi - ktoś, kto osiągnął dojrzałość harcerską oraz społeczną i jest gotów wysłuchać czy udzielić porady "młodszemu bratu") a także rozwój intelektualny i techniczny.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem