Reklama

Już myśleć o pielgrzymce?

2015-04-28 15:53

Ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 18/2015, str. 6

Facebook pielgrzymki gorzowskiej

Rozpoczął się dopiero miesiąc maj. Do pierwszej Pieszej Pielgrzymki Rolników, która wyruszy w lipcu, jest jeszcze kilka tygodni. Pielgrzymka diecezjalna z Gorzowa, Zielonej Góry i Głogowa wyjdzie dopiero na koniec lipca i na początku sierpnia. Czy warto już pisać o pielgrzymce? Tak, bo już dzisiaj musimy rozpocząć duchowe i organizacyjne przygotowania, by wyruszyć na pielgrzymi szlak do Matki Bożej

Niektórzy nie mogą się doczekać tegorocznej pielgrzymki. Chodzą do Matki Bożej od lat. Inni ciągle się zastanawiają, czy i w tym roku wyruszyć. Są także tacy, który obiecują sobie, że w przyszłym roku to już na pewno pomaszerują do Częstochowy. Nie ma co ukrywać. Ten rok jest najlepszy, by podążyć na pielgrzymkę.

Szczypta historii

Nasza diecezja nie ma tradycji pielgrzymek liczących kilkaset lat. Odrodzenie życia katolickiego po II wojnie światowej nie zaowocowało od razu zorganizowaniem własnej pielgrzymki do Częstochowy. Jednak już w 1946 r. odbyła się pierwsza duża diecezjalna pielgrzymka do Matki Bożej Rokitniańskiej do… Gorzowa. W obecności cudownego obrazu z Rokitna ówczesny administrator apostolski zawierzył całą naszą administrację Matce Bożej.

Na piesze pielgrzymki nasi diecezjanie zaczęli chodzić wraz z pielgrzymką warszawską. Kiedy ta rozrosła się do kilkudziesięciu tysięcy pątników, pojawił się pomysł organizowania własnych pielgrzymek diecezjalnych. U nas pierwszy był Głogów, który wyruszył już w 1981 r. Dwa lata później diecezjalna pielgrzymka wyszła z Gorzowa. Zatem od początku lat 80. pielgrzymki ziemi gorzowskiej, głogowskiej i zielonogórskiej zmierzają na Jasną Górę.

Reklama

Co nas czeka?

W tym roku Piesza Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wyruszy na pątniczy szlak pod hasłem: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

– W trakcie pielgrzymki będziemy duchowo przygotowywać się do spotkania z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Głoszone konferencje i ich tematyka nawiązywać będą właśnie do idei i przesłania Dni Młodych. Wszystkie polskie piesze pielgrzymki diecezjalne w tym roku podejmą ten temat. Opracowane zostały specjalne materiały, które będą nam służyły pomocą w tym dziele.

Chcemy także podczas pielgrzymki duchowo przygotować się do 1050. rocznicy chrztu Polski, która przypadnie w przyszłym roku – wyjaśnił ks. Andrzej Wręczycki, kierownik Pieszej Pielgrzymki Gorzowskiej.

Sprawy organizacyjne

Baza gorzowskiej pielgrzymki już pracuje. Kierownikiem jest ks. Andrzej Wręczycki, głównym kwatermistrzem ks. Marcin Pracuk. Organizują się kuchnia i pozostałe służby. Nie sposób pomyśleć o pielgrzymce bez UOP-u… czyli Urzędu Ochrony Pielgrzymki, którym kierują Robert Sołtys i Piotr Pawlak. Kierownikiem pielgrzymki zielonogórskiej jest ks. Krzysztof Kocz, a pielgrzymki głogowskiej ks. Leszek Okpisz.

Już za kilka tygodni pojawią się w naszych parafiach plakaty informujące nas dokładnie o terminie pielgrzymki, najbliższej siedzibie grupy pielgrzymkowej i o spotkaniach organizacyjnych. Warto zatem rozglądać się po parafialnych gablotach. Pielgrzymki mają także swoje strony internetowe oraz profile na Facebooku. Na Youtube znaleźć można filmiki pokazujące, jak wygląda dzień z życia pielgrzyma. Warto polubić pielgrzymkowy profil i w ten sposób będziemy na bieżąco z pątniczymi wiadomościami.

Kierownictwo też się szkoli

Pielgrzymka nazywana jest czasem rekolekcjami w drodze. Ale zanim wszyscy wyruszą do Matki Bożej, samo kierownictwo pielgrzymki musi się także dobrze duchowo przygotować. – W dniach 13-15 kwietnia w Międzywodziu odbyły się rekolekcje dla kierowników i przewodników pielgrzymek. Rekolekcjom przewodniczył bp Krzysztof Zadarko z Koszalina, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski odpowiada za duszpasterstwo pielgrzymkowe w Polsce. Takie rekolekcje to nie tylko czas duchowej refleksji, ale także okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów na pielgrzymkę – dodał ks. Andrzej Wręczycki. W rekolekcjach uczestniczyło 50 księży z całej Polski.

Dlaczego warto?

Jest wiele powodów, by pójść na pielgrzymkę. Często chcemy Bogu podziękować przez ręce Matki Bożej za konkretną łaskę. Innym razem musimy przeprosić. Najczęściej idziemy dlatego, że trudem chcemy Boga o coś prosić. – Zapraszam wszystkich do udziału w pieszej pielgrzymce. Myślę, że każdy, kto zakosztował choć raz pielgrzymowania, nie musi być namawiany. Ale ci, którzy się zastanawiają, niech wiedzą, że jest to wspaniały czas spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Ten wysiłek, który czasem wydaje się niemożliwy, też może być dobrą ofiarą, którą składamy Bogu, idąc w konkretnej intencji – zaznaczył ks. Wręczycki. A zatem już teraz warto szukać wygodnego obuwia. Niedługo pielgrzymka!

Tagi:
pielgrzymka

I Nocna Pielgrzymka ze św. Filomeną

2019-04-16 18:56

Anna Majowicz
Edycja wrocławska 16/2019, str. II

W wigilię V Niedzieli Wielkiego Postu, z parafii pw. św. Filomeny w Gniechowicach do sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach wyruszyła I Nocna Pielgrzymka Wynagradzająca ze św. Filomeną

Anna Majowicz
Br. Pelegrini niósł relikwie Świętego Krzyża

Maryja nieustannie prosi nas o modlitwę, o to, by pokutować, by uczcić jej Niepokalane Poczęcie. Ona prosi nas, byśmy wyciągnęli ciernie, które nosi w sercu. Ciernie, które my, niewdzięczni ludzie wbijamy. Pomyślałam, że trud pieszej pielgrzymki podejmowanej nocą będzie doskonałą okazją, aby dokonać aktu zadośćuczynienia – mówi Marta Miśta, inicjatorka I Nocnej Pielgrzymki ze św. Filomeną. – Podczas wizyty duszpasterskiej przedstawiłam swój pomysł proboszczowi parafii, ks. Jarosławowi Wawakowi, który przychylnie się do niego ustosunkował. Dzięki niemu i zaangażowaniu wielu osób udało się tę pielgrzymkę zorganizować – dodaje.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dlaczego data Wielkanocy jest zmienna

Ks. Józef Dębiński
Edycja włocławska 16/2003

Sashkin/pl.fotolia.com

Wielkanoc jest świętem ruchomym, którego data wielokrotnie była przedmiotem sporu. Obecnie przyjmuje się, że to święto przypada w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, tj. po 21 marca.
Niejakim problemem przy ustaleniu daty Wielkanocy jest różnica w dacie ukrzyżowania Chrystusa podana w Ewangeliach synoptycznych (św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza) i w Ewangelii św. Jana. Różnica ta spowodowana jest żydowskim systemem liczenia dnia, czyli od zachodu do zachodu słońca. Stąd pytanie, jak powinien być zaliczony wieczór 14. nizan. Obydwa ujęcia miały swoich zwolenników. Kościoły wschodnie opowiadały się za dniem 14., a zachodnie - za 15. Kwestia ta została w końcu rozstrzygnięta na pierwszym soborze ekumenicznym w Nicei (Turcja) w 325 r., gdzie przyjęto oficjalnie datę 15.
Zgodnie z kalendarzem żydowskim i przekazami Ewangelii, Chrystus został ukrzyżowany 14. nizan, a zmartwychwstał w niedzielę po 14. nizan. Tę praktykę za św. Janem Apostołem przyjął Kościół w Małej Azji i obchodził uroczystości wielkanocne w dwa dni po 14. nizan. Zwolenników takiego terminu Świąt Wielkanocnych nazywano kwartodecymanami.
Praktyka Kościoła na Zachodzie była inna. Uroczystości wielkanocne obchodzono w niedzielę po 14. nizan, natomiast pamiątkę śmierci Chrystusa czczono w piątek przed niedzielą. Należy zauważyć, iż Kościoły małoazjatyckie, podkreślając dogmatyczny punkt widzenia, obchodziły dzień śmierci Chrystusa jako dzień radości - odkupienia. Zachód zaś akcentował mocniej punkt widzenia historyczny i obchodził dzień śmierci Chrystusa jako dzień żałoby, smutku, postu.
Nie można nie wspomnieć o trzeciej grupie chrześcijan, o tzw. protopaschistach, którzy po zburzeniu Jerozolimy nie trzymali się ściśle kalendarza żydowskiego i często obchodzili uroczystości wielkanocne przed 14. nizan.
Biskup Smyrny Polikarp w 155 r. udał się do Rzymu, do papieża Aniceta, w celu ustalenia jednego terminu Świąt Wielkanocnych dla całego Kościoła. Do porozumienia jednakże nie doszło. Sprawa odżyła w 180 r., za papieża Wiktora, kiedy opowiedziano się za niedzielnym terminem Wielkanocy. Papież polecił - pod karą ekskomuniki - przestrzegać nowo ustalonego terminu święcenia Wielkanocy. Mimo tego polecenia, metropolia efezka z biskupem Polikarpem na czele trzymała się nadal praktyki 14. nizan. Zanosiło się nawet na schizmę, ale nie doszło do niej dzięki zabiegom św. Ireneusza, biskupa Lyonu.
Dopiero na I soborze powszechnym w Nicei (325 r.) przyjęto dla całego Kościoła praktykę rzymską. Uchwały Soboru nie zlikwidowały jednak różnic pomiędzy Kościołami wschodnimi i zachodnimi. Należy pamiętać, że Rzym i Aleksandria używały odmiennych metod obliczania daty. Metoda aprobowana przez Rzym zakładała zbyt wczesną datę równonocy - 18 marca, gdy tymczasem Aleksandryjczycy ustalili ją poprawnie.
By położyć kres tej dwoistości, Synod Sardycki (343 r.) podniósł na nowo kwestię dnia wielkanocnego, ustalając wspólną datę na 50 lat. Inicjatywa przetrwała jednak zaledwie kilka lat. Po raz kolejny spór próbował zażegnać cesarz Teodozjusz (346--395). Prosił biskupa aleksandryjskiego Teofilosa o wyjaśnienie różnic. W odpowiedzi biskup, opierając się na metodzie aleksandryjskiej, sporządził tabelę chronologiczną świąt Wielkanocy. Jego zaś kuzyn, św. Cyryl, kontynuując dzieło wuja, wskazał przy okazji, na czym polegał błąd metody rzymskiej. Metoda aleksandryjska uzyskała pierwszeństwo i została zaakceptowana dopiero w połowie V w.
Z polecenia archidiakona Hilarego, Wiktor z Akwitanii w 457 r. rozpoczął pracę nad pogodzeniem metody rzymskiej i aleksandryjskiej. Hilary, już jako papież, zatwierdził obliczenia Wiktora z Akwitanii i uznał je za obowiązujące w Kościele. Od tego czasu obydwa Kościoły obchodziły Wielkanoc w tym samym czasie.
Największego przełomu w zakresie ustalenia daty Wielkanocy dokonał żyjący w VI w. scytyjski mnich, Dionysius Exiguus (Mały). Stworzył on chrześcijański kalendarz, rozpoczynając rachubę lat od narodzenia Chrystusa. To nowe ujecie chronologii zapanowało w Europie na dobre w XI w., a w świecie greckim dopiero w XV w. Chcąc uzyskać datę Wielkanocy, średniowieczny chronolog znalazł tzw. złotą liczbę danego roku (tj. kolejny numer roku w 19-letnim cyklu lunarnym), a potem sprawdzał w tabelach datę pełni księżyca. Znalazłszy ją, szukał pierwszej pełni po równonocy, czyli po 21 marca. Potem sprawdzał tabelę tzw. liter niedziel, która podawała datę Niedzieli Wielkanocnej.
Również Mikołaj Kopernik, na zamku w Olsztynie, gdzie przebywał przez pięć lat, własnoręcznie wykonał tablicę astronomiczną, na której wykreślił równonoc wiosenną. Było to ważne m.in. przy ustalaniu Wielkanocy.
Po XVI-wiecznej reformie kalendarza i wprowadzeniu w 1582 r. kalendarza gregoriańskiego po raz kolejny rozeszły się drogi Wschodu i Zachodu. Niedokładność kalendarza juliańskiego spowodowała przesunięcie względem rzeczywistej daty wiosennej równonocy, dziś wynoszące 13 dni.
Pod koniec XX i na początku XXI w. można zauważyć tendencje do wprowadzenia stałej daty Wielkanocy. Takie propozycje przedstawiano już na forum Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dał temu też wyraz w Konstytucji o liturgii II Sobór Watykański oraz patriarcha Konstantynopola Atenagora I w wielkanocnym orędziu z 1969 r., wzywając do usuwania różnic pomiędzy Kościołami i ustalenia wspólnej daty Wielkanocy.
Spośród proponowanych stałych dat sugerowana jest najczęściej druga niedziela Wielkanocy, co pokrywałoby się z ogólnym trendem ustaleń daty śmierci Chrystusa na dzień 3 kwietnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Paryż: rektor bazyliki Notre-Dame złoży skargę w związku z pożarem

2019-04-22 20:59

st (KAI) / Paryż

Ks. prał. Patrick Chauvet, rektor-archiprezbiter bazyliki Notre-Dame w Paryżu powiedział dzisiaj w rozgłośni franceinfo, że ma zamiar „złożyć skargę” w związku z „nieumyślnym zniszczeniem” tej świątyni.

Corriere Della Sera/twitter

„Katedra należy do państwa, ale wewnątrz są meble, krzesła, nagłośnienie, projektory ... Konieczne jest złożenie wraz z władzami państwowymi skargi do prokuratury, aby firmy ubezpieczeniowe podjęły działania, a jednocześnie bym dokładnie wiedział, co się stało ”- stwierdził.

Rektor zapewnił, że skarga zostanie złożona w związku z „nieumyślnym zniszczeniem”, ponieważ nie sądzi, by był ktoś, kto chciałby podpalić świątynię. Jego zdaniem przyczynami pożaru mogły być „albo nieroztropność, albo zwarcie”. Jednocześnie podkreślił, że szybko docierają dary finansowe, a ich wartość osiągnęła już sumę około miliarda euro. Zapewnił, że te pieniądze zostaną wykorzystane najpierw na prace, które „będą ogromne” i zaangażują około „tysiąca osób”.

Ks. Chauvet wyznał, że nie jest sobie w stanie wyobrazić, ile będą kosztować te prace. Przypomniał, że bazylika zatrudnia także osoby, którym w obecnej sytuacji musi zapewnić środki do życia, aż do chwili, kiedy będą mogli na nowo podjąć swą pracę w paryskiej katedrze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem