Reklama

Uroczystości 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej

2015-07-30 12:36

Monika Jaworska
Edycja bielsko-żywiecka 31/2015, str. 4-5

Monika Jaworska
Procesja z kopią obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej i koronami bielsko31.indd 5 2015-07-24 14:29:43

– Tylko Chrystusowy krzyż może być prawdziwym źródłem pojednania i zgody. Albowiem to właśnie z krzyża rodzi się odwaga, którą czerpali również 50 lat temu, w pamiętnym 1965 r. biskupi polscy, by w braterskim geście wyciągnąć ręce do biskupów niemieckich, przebaczając i prosząc o przebaczenie. Potrzeba nam i dziś tej odwagi płynącej z krzyża – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak w Rychwałdzie podczas Mszy św. dziękczynnej za 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej. Eucharystia była sprawowana w niedzielę 19 lipca przy ołtarzu polowym na łące obok rychwałdzkiego sanktuarium

Rzesza wiernych gromadziła się już od godz. 14 na łące niedaleko sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczyści, a kapele góralskie śpiewały religijne pieśni. Tymczasem tuż przed rozpoczęciem Mszy św. prymas Polski abp Wojciech Polak w sanktuarium poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej ze złotymi koronami, odnowione tabernakulum i suknię wdzięczności. Następnie zgromadzeni w świątyni udali się procesyjnie do ołtarza polowego z kopią obrazu niesioną przez rychwałdzkich franciszkanów przy akompaniamencie orkiestry dętej.

Mszy św. przy ołtarzu polowym przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz w koncelebrze z abp. Wojciechem Polakiem, biskupami z naszej diecezji: Romanem Pindlem, Piotrem Gregerem i Tadeuszem Rakoczym oraz hierarchami z Polski i zagranicy, w tym z abp. seniorem archidiecezji częstochowskiej Stanisławem Nowakiem, bp. kieleckim Janem Piotrowskim, bp. gliwickim Janem Kopcem, bp. pomocniczym krakowskim Janem Szkodoniem i bp. pomocniczym diecezji Santa Cruz w Boliwii o. Stanisławem Dowlaszewiczem. Modliło się także kilkudziesięciu kapłanów, w tym przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych o. Jarosław Zachariasz OFMConv. Kustosz sanktuarium o. Bogdan Kocańda OFMConv przywitał również siostry zakonne, liczne delegacje, przedstawicieli życia publicznego, a wśród nich prezydenta elekta Andrzeja Dudę i rzesze pielgrzymów.

Program Maryi: patrzeć z ufnością na Jezusa

Rozpoczynając Eucharystię kard. Dziwisz nawiązał do słów, jakie abp. Wojtyła wypowiedział 50 lat temu podczas koronacji obrazu Pani Ziemi Żywieckiej. – Przyszliśmy tutaj jako spadkobiercy i dziedzice naszych przodków. Odziedziczyliśmy po nich tę tradycję modlitwy żywej, tę nadzieję niezłomną i miłość gorącą. I z tym dziedzictwem tutaj przychodzimy – podkreślił kard. Dziwisz. Również abp Polak w homilii odwoływał się do wydarzeń sprzed 50 laty. Przypomniał, że koronacja w Rychwałdzie, dokonana 18 lipca 1965 r. przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolitę krakowskiego abp. Karola Wojtyłę, była wyrazem wielkiej czci oddawanej Matce Bożej. Zachęcał za Prymasem Tysiąclecia i papieżem Franciszkiem, aby patrzeć z ufnością na Jezusa. – To jest program Maryi. To jest Jej matczyna zachęta dla nas. To jest Jej przesłanie, z którym przychodzi wciąż do nas. Patrzcie z ufnością na Jezusa. To znaczy: słuchajcie tego, co naucza. Przyjmijcie Jego zbawczą moc, gdy łamie dla nas chleb i pragnie nas nim nakarmić – zaapelował abp Polak.

Reklama

Na zakończenie homilii Prymas Polski zaapelował o modlitwę o odrodzenie sumień Polaków: – Trzeba nam prosić Boga przez Maryję o naszą odnowę, o nawrócenie naszych umysłów i serc, o to, by sumienie wszystkich się obudziło w duchu solidarności i odpowiedzialności za siebie nawzajem i za to dobro wspólne, którym jest nasza ojczyzna.

Pod koniec Mszy św. bp Pindel podziękował zebranym za wspólną modlitwę. Zauważył, że kard. Dziwisz, abp Nowak oraz bp Rakoczy 50 lat temu uczestniczyli w koronacji cudownego obrazu. Szczególnie dziękował franciszkanom konwentualnym za „gorliwą opiekę duszpasterską w Rychwałdzie od 70 lat, za leczenie duszy i ciała, za łączenie w duszpasterstwie tego, co stare i tego, co nowe”. Prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv dziękował w pierwszej kolejności Bogu za „piękno stworzonego świata i najpiękniejsze dzieło stworzenia – Maryję”. – Mam świadomość całego wysiłku, jaki włożyły całe pokolenia moich współbraci w trwający tu od lat kult Matki Bożej – zaznaczył i podziękował także wiernym za ich wkład w przygotowanie uroczystości.

Istotą jest to, żeby czynić dobro

Po Mszy św. górale żywieccy w postawie klęczącej oddali hołd Matce Bożej Rychwałdzkiej. Prosili Maryję o opiekę nad Polakami i ojczyzną. – Daj nam mocną wiarę, byśmy się nie zagubili w tym rozbieganym świecie i chcieli żyć po Bożemu w naszych rodzinach i wspólnocie – modlili się górale.

Prezydent elekt Andrzej Duda otrzymał w darze z rąk o. Bogdana Kocańdy ikonę Matki Bożej Rychwałdzkiej. Wdzięczny za dar prosił o modlitwę o siłę i mądrość, by mógł podołać nowej roli. Podkreślił, że Maryja wyprosiła wiele łask i cudów dla ojczyzny. – Maryja uprosiła także natchnienia dla naszych wielkich przywódców duchowych, jak nasz wspaniały Ojciec Święty Jan Paweł II, ale i dla przywódców politycznych, bo każdy człowiek jest w stanie zrobić coś dobrego dla innych, ten wierzący i ten niewierzący. Istotą jest to, żeby czynić dobro. Ale wierzącym modlitwa z całą pewnością pomaga. Jest tym elementem, który z jednej strony mobilizuje, ale z drugiej zobowiązuje. To, że człowiek jest człowiekiem wierzącym, to takie dodatkowe zobowiązanie – podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że obraz powędruje z nim do Pałacu Prezydenckiego. Kończąc zapewnił: – Wierzę w to głęboko, że to wielkie dzieło naprawy Rzeczypospolitej, które jest przed nami, my, jako ludzie wierzący, także dzięki tej modlitwie tym lepiej, uczciwiej i rzetelniej zdołamy zrealizować.

Tagi:
uroczystość

Świdnica: 15-lecie ustanowienia diecezji

2019-03-23 16:16

ako / Świdnica (KAI)

W katedrze świdnickiej, 23 marca, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przewodniczył Mszy św. z okazji XV rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej i święceń biskupich oraz ingresu bp. Ignacego Deca. Eucharystia była okazją do dziękczynienia za 15 lat istnienia diecezji. Mszę św. koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

- Na diecezjalny świdnicki jubileusz chcemy patrzeć oczyma wiary, to znaczy oczyma oświeconymi przez Boże objawienie, wyrażone w dzisiejszej liturgii. Zatem w światłach i blaskach słowa Bożego i słowa Kościoła pragniemy uroczyście świętować dzisiaj świdnicki jubileusz, który nie jest tylko wymysłem ludzkim, lecz wolą samego Boga – mówił podczas homilii abp Pennacchio.

Nuncjusz apostolski apelował, by młodemu pokoleniu przekazywać dziedzictwo wiary. - Przeżywany świdnicki jubileusz skłania nie tylko do pogłębionej refleksji nad dziedzictwem tego Kościoła, ale do świadomości, iż bez pamięci o przeszłości nie może być mowy o przyszłości. Jest to swoiste dziedzictwo, przy którym Kościół Świdnicki winien trwać i je kontynuować. Oby kiedyś przyszłe pokolenia mogły powiedzieć o nas, nie zmarnowaliśmy dziedzictwa wiary – mówił abp Salvatore Pennacchio.

W uroczystości udział wzięli: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Józef Kupny, bp Andrzej Siemieniewski, bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, abp Marian Gołębiewski, bp Stefan Cichy, bp Paweł Socha, bp Marek Mendyk, bp Włodzimierz Juszczak, bp Waldemar Pytel, kanonicy kapituł kolegiackich archidiecezji wrocławskiej, przedstawiciele parlamentu i rządu, przedstawiciele władz samorządowych, prezydenci i burmistrzowie miast z terenu diecezji, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni z terenu całej diecezji.

- Cieszymy się, że tak wiele osób przybyło do naszej katedry, by włączyć się w dziękczynienie Panu Bogu i ludziom. Im więcej nas, tym dajemy Panu Bogu większą radość i uwielbienie Boga jest pełniejsze. Jesteśmy wdzięczni, że na nasze dziękczynienie przybył przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio – mówił bp Ignacy Dec.

Z okazji jubileuszu premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników uroczystości, który odczytał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Dziękuję za pracę wychowawczą, jaką pełnią duchowni wśród wiernych. Za nauczanie wartości, wszelkie działania na rzecz rodziny i osób potrzebujących. Dziękuję księdzu biskupowi za pracę duszpasterską i nieprzerwane prowadzenie diecezji od początku jej istnienia - napisał premier.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował chór „Exultet” i chór WSD w Świdnicy pod dyrekcją Marty Monety przy akompaniamencie Jakuba Monety.

Diecezję świdnicką powołał do istnienia Ojciec Święty Jan Paweł II, realizując założenia bulli “Totus Tuus Poloniae Populus”, dnia 24 lutego 2004 r. Dekret erygujący diecezję wszedł w życie 25 marca 2004 r. Pierwszym biskupem świdnickim jest bp Ignacy Dec, biskupem pomocniczym jest bp Adam Bałabuch. Patronem diecezji jest św. Stanisław Biskup i Męczennik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wielka Sobota

2019-04-20 07:18

OP / Warszawa (KAI)

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.

Bożena Sztajner/Niedziela

Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który "budzi" ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów i porównywanie wystroju Grobów.

Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.

Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!".

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Zgodnie z dawną tradycją w wielu miejscach w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc Zmartwychwstania, ale o świcie w niedzielny poranek.

Noc Paschalna oraz Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok. Apostołowie świętowali tylko Wielkanoc i każdą niedzielę, która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej. Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać się inne święta i okresy przygotowania aż ukształtował się obecny rok liturgiczny, który jednak przechodzi różne zmiany.

Oktawa Wielkiej Nocy

Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W ten dzień w Rzymie ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy św. Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wielka Sobota w Jerozolimie

2019-04-20 17:41

vaticannews / Jerozolima (KAI)

W Jerozolimie radosne Alleluja zabrzmiało już o świcie. Główne uroczystości Wigilii Paschalnej odbyły się w godzinach porannych w Bazylice Bożego Grobu. Liturgii przewodniczył abp Fouad Twal, do 2016 r. łaciński patriarcha tego miasta.

Fotolia.com

Celebracja rozpoczęła się w pobliżu Golgoty poświęceniem ognia, po czym arcybiskup zapalił wielkanocny paschał od ognia wiecznej lampki płonącej w pustym grobie Zbawiciela. Radosny śpiew orędzia paschalnego wypełnił swym echem całą bazylikę. Liturgia Słowa przypominała wiernym historię zbawienia i zakończyła się Ewangelią o zmartwychwstaniu, którą według wielowiekowej tradycji uroczyście odśpiewał abp Pierbatista Pizzaballa stojąc u wejścia do kaplicy Bożego Grobu.

W homilii administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy podkreślił, że „Wigilia Paschalna zwraca naszą uwagę na całą historię zbawienia. Rozważamy więc Boga, który nas kocha i stwarza nas w miłości. Boga, który wybiera, uwalnia i prowadzi przez pustynię. Następnie kontemplujemy Boga, który przemawia do nas przez proroków i nigdy nie przestaje oczekiwać naszego powrotu do Niego”. Liturgia Wigilii paschalnej to nie tylko pamiątka, kontynuował abp Pizzaballa, także dziś Bóg przemawia do nas, kocha nas, prowadzi i przebacza.

W godzinach popołudniowych wewnątrz bazyliki Bożego Grobu odbyła się procesja do 14 stacji, która jest medytacją tajemnicy misterium paschalnego. Procesja rozpoczyna się przy kolumnie biczowania, następnie zatrzymuje się na Golgocie i trzykrotnie okrążyła kaplicę Bożego Grobu. Rozważanie kończy się wspomnieniem ukazania się Zmartwychwstałego Jezusa Marii Magdalenie. W Jerozolimie liturgię Wigilii Paschalnej zakończy Godzina Czytań przy pustym Grobie Zmartwychwstałego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem