Reklama

Ze świata

2015-09-01 14:03


Niedziela Ogólnopolska 36/2015, str. 5

Pikiety w USA

Sprzedają dzieci na części

Ponad 60 tys. Amerykanów pikietowało w 342 miastach przed klinikami aborcyjnego giganta Planned Parenthood. Demonstracje zostały zorganizowane w reakcji na skandaliczne nagrania wideo, ujawniające, że największa w USA sieć klinik aborcyjnych zajmowała się handlem organami i tkankami pobranymi z zabitych płodów. Protestujący mieli w rękach plakaty z napisami: „Planned Parenthood sprzedaje dzieci na części”, „Ameryka się budzi” i „Bronić życia znaczy bronić kobiety”. Młodzież trzymała kartki z napisem: „Jestem z generacji pro-life”.

Kliniki należące do tej sieci otrzymują corocznie ponad 0,5 mld dol. subwencji rządowych, co stanowi 40 proc. ich budżetu. Obecnie w Kongresie toczy się dyskusja nad wycofaniem wsparcia z finansów publicznych dla Planned Parenthood.

(KAI)

Rosja

Monumentalna figura Jezusa Chrystusa stanie we Władywostoku

W najbliższym czasie we Władywostoku stanie monumentalna figura Jezusa Chrystusa. Jej autorem jest pochodzący z Gruzji rzeźbiarz Zurab Cereteli. Rzeźba ma wysokość 33 m, co ma symbolizować 33 lata życia Jezusa, i zostanie ustawiona na 50-metrowym cokole. Będzie to jedna z najwyższych figur Chrystusa na całym świecie, wyższa o 3 m od tej w Rio de Janeiro. Wliczając cokół, „rosyjski Jezus” przewyższy figury w Świebodzinie (36 m) i w boliwijskim Cochabamba (34 m).

Reklama

Według pierwotnego planu, figura Jezusa miała stanąć na jednym ze szczytów Kaukazu w Gruzji, jednak artysta pragnął, aby stanęła na terenie Rosji. We Władywostoku zostanie ustawiona na cokole w kształcie prawosławnej cerkwi.

Zurab Cereteli, który w swoim życiorysie ma bliskie związki z byłym reżimem komunistycznym w Rosji, od czasu pierestrojki stworzył kilka znakomitych dzieł o charakterze religijnym. W 2006 r. na zamówienie miasta Ploërmel we francuskiej Bretanii wykonał rzeźbę papieża Jana Pawła II. Od 2014 r. na skwerze Jana XXIII nieopodal katedry Notre Dame w Paryżu stoi jego pomnik Jana Pawła II jako „dar rosyjski dla katolickiej wspólnoty polskiej”.

(RV)

Ukraina

Abp Mokrzycki prosi o ufną i wytrwałą modlitwę o pokój

Na Ukrainie 24 sierpnia br. obchodzony był Dzień Niepodległości. Z tej okazji przewodniczący Konferencji Biskupów Ukrainy obrządku łacińskiego abp Mieczysław Mokrzycki zaapelował do wiernych o wytrwałą i ufną modlitwę za przeżywającą bolesne chwile ojczyznę.

Dzień 24. urodzin wolnej Ukrainy naznaczony był trwającą wciąż na wschodzie kraju wojną. „W takim świecie, pełnym niepokoju, to wiara powinna być naszą rękojmią zjednoczenia wszystkich. To wiara powinna być przyczyną pokoju, gdyż stanęli naprzeciw siebie chrześcijanie, których powinna cechować miłość, a nie nienawiść” – napisał abp Mieczysław Mokrzycki w specjalnym liście do wiernych obrządku łacińskiego. W niedzielę 23 sierpnia br. list został odczytany we wszystkich kościołach rzymskokatolickich.

(RV/Lwów)

* * *

Pokój jest możliwy. A jeśli pokój jest możliwy, jest również obowiązkiem!
Jan Paweł II

Krótko

• W Castel Gandolfo, w Międzynarodowym Centrum Mariapoli, w dniach 27-30 sierpnia odbyło się doroczne spotkanie członków Kręgu Uczniów Ratzingera i Nowego Kręgu Uczniów. 30 sierpnia w rzymskim kościele Campo Santo Teutonico spotkał się z nimi Benedykt XVI. W kazaniu podczas Mszy św. powiedział: – Prawda, miłość i dobroć, pochodzące od Boga, oczyszczają człowieka i spotykają się dzięki Słowu wyzwalającemu z „zaniku pamięci” świata, który nie myśli już o Bogu.

• W Donbasie na Ukrainie sytuacja zaostrza się. Strona ukraińska informowała, że do separatystów dołączają kolejne grupy rosyjskich żołnierzy i najemników, a sama Rosja przekazuje im sprzęt wojskowy.

• USA zapowiedziały wysłanie do Europy swych najnowszych myśliwców F-22. To odpowiedź na agresywną politykę Rosji. Jest mało prawdopodobne, żeby myśliwce stacjonowały w Polsce.

• Dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego zniszczyli starożytną świątynię w Palmyrze w Syrii. To olbrzymia strata dla Syryjczyków i dla całej ludzkości – stwierdziło UNESCO. Palmyra znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

• Węgry chcą wykorzystać swoją armię do postawienia tamy fali nielegalnych imigrantów, którzy przedostają się do kraju przez południową granicę. Rząd zdecydował już o zwiększeniu liczby funkcjonariuszy policji na tym odcinku granicy.

• Zaburzenia akcji serca były przyczyną zgonu w dniu 27 sierpnia br. byłego nuncjusza apostolskiego Józefa Wesołowskiego – podano w komunikacie wydanym po przeprowadzonej sekcji zwłok.

• Metropolita Santiago de Guatemala – abp Óscar Julio Vian Morales wezwał prezydenta kraju – Otto Pereza Molinę do ustąpienia z urzędu w związku ze stawianymi mu zarzutami o udział w aferze korupcyjnej.

Święcenie pokarmów

2013-03-28 12:00

Ks. Henryk Krukowski
Edycja zamojsko-lubaczowska 13/2013, str. 5

BOŻENA SZTAJNER

Kościół ustanowił sakramentalia, czyli „święte znaki, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe. Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentalny, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią. Wśród sakramentaliów znajdują się najpierw błogosławieństwa (osób, posiłków, przedmiotów, miejsc). Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary” (KKK 1667-1671). Modlitwa i błogosławienie pokarmów znane jest już w Starym Testamencie, czyni to także Jezus: „On tymczasem wziął pięć chlebów i dwie ryby, podniósł wzrok ku niebu, pobłogosławił je, połamał i dawał uczniom, aby rozdawali ludziom” (Łk 9, 16).

W ciągu roku liturgicznego Kościół poświęca różne przedmioty: zioła, pierwociny zbóż, kwiaty i pokarmy. Natomiast w Wielką Sobotę poświęca się tylko pokarmy, które wierni nazywają Paschą. Dlaczego w Wielką Sobotę? Był to dzień, kiedy Ciało Jezusowe spoczywało w grobie oczekując na zmartwychwstanie. Wydarzenia, jakie dokonały się od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej zostały przez Boga zapowiedziane w Starym Testamencie. Ojciec Niebieski przez Mojżesza polecił Izraelitom zabicie baranka, którego powinna spożyć cała rodzina. Jest on archetypem Jezusa Chrystusa. Krew tego baranka ocaliła Izraelitów przed śmiercią i przyczyniła się do wyjścia z niewoli egipskiej do wolności. W Wielki Piątek na krzyżu umiera Baranek Boży, którego krew wyzwala ludzkość z niewoli szatana. Wyjście z niewoli dla narodu wybranego to właśnie Pascha. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to nasza Pascha. Jej symbolem jest baranek, w niektórych krajach wschodu chrześcijanie na Wielkanoc zabijali baranki, aby w ten sposób upamiętnić i głębiej przeżyć te najważniejsze wydarzenia zbawcze. Dziś pozostał już tylko baranek z cukru lub z ciasta, oraz pokarmy: mięso, chleb, jajko, ser, sól, chrzan i in.

W liturgii świętowanie Paschy - Wielkanocy rozpoczyna się już w Wielką Sobotę, a święcenie pokarmów to jeden z gestów, który przypomina o najważniejszym dla ludzkości wydarzeniu, o zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwsza modlitwa poświęcenia pokarmów prowadzi nas do Wieczernika, a także do spotkania ze Zmartwychwstałym: „Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu”.

Następna modlitwa, to poświęcenie chleba, który w tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ przedstawia Ciało Chrystusa, ale jest on także pamiątką nakarmienia ludu na pustyni. Potem święci się mięso i różne wędliny, które są jakby echem dawnego baranka i w pewien sposób go zastępują. „Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy”.

Trudno sobie dziś wyobrazić święta Wielkanocy bez święconego jajka, którym po Rezurekcji dzielimy się w gronie rodziny i najbliższych. Dla chrześcijan jajko to także symbol Paschy. Jajko to twarda skorupa okrywająca powstające życie, które musi przebić się przez tę skorupę. Widać w tym podobieństwo do zmartwychwstania Jezusa, który musi przebić skorupę - grobową skałę, aby żywy, wspaniały, przemieniony wyjść na świat. Jest ono dlatego symbolem odradzającego się życia i zwycięstwa nad śmiercią. „Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków” (Agenda Liturgiczna).

Do świątecznego koszyczka wkłada się jeszcze ser, sól, chrzan, ciasto, czasem słodycze. Te produkty są jakby uzupełnieniem właściwej święconki. Ser pochodzi od zwierząt i w tym poświęceniu jest prośba ludu, aby Chrystus zmartwychwstały chronił od chorób ludzi i zwierzęta. Sól to życiodajny minerał, od którego zależy smak potraw i ich konserwacja. Pokarmy, które spożywamy są w smaku różnorakie: słodkie, gorzkie, pikantne i słone. Życie ludzkie jest także różnorakie i nie składa się tylko z chwil przyjemnych. Jak sól dla pokarmu, tak cierpienie nadaje ludziom smak życia. Jest jeszcze ciasto, to też chleb, a więc nie ma specjalnej symboliki, ale jest ono ważnym elementem w liturgii Kościołów wschodnich. Artos („kwaśny chleb” - grek.) - chleb, poświęcany podczas nocy Paschalnej. Przez cały tydzień paschalny artos - symbol Zmartwychwstania Chrystusa - przebywa na pulpicie naprzeciwko Carskich Wrót ołtarza i codziennie wynoszony jest na wielkanocne procesje. W Wielkanocną Sobotę ze szczególną modlitwą jest on dzielony i rozdawany wiernym. Narodowa pobożność przyswoiła dla artosu i krieszczeńskiej świętej wody znaczenie jako zamienników Świętych Darów dla ludzi umierających, nie mogących przyjąć Komunii św. W Kościołach wschodnich podobnie jak u nas w Wielką Sobotę poświęca się pokarmy, pisze pisanki czy raczej malowane na czerwono jajka zwane kraszankami (za: „Święty chleb - Prawosławny elementarz”).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: abp Jędraszewski poświęcił pokarmy na Rynku Głównym

2019-04-20 20:29

led / Kraków (KAI)

W Wielką Sobotę abp Marek Jędraszewski poświęcił pokarmy przed bazyliką mariacką na Rynku Głównym w Krakowie. Metropolita krakowski złożył licznie zgromadzonym mieszkańcom, gościom i turystom świąteczne życzenia.

Joanna Adamik/archidiecezja krakowska

W uroczystości uczestniczył m.in. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski – senior, ks. Dariusz Raś, proboszcz bazyliki mariackiej, o. Leon Knabit i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Podczas uroczystości abp Marek Jędraszewski mówił, że „nie może być lepszej perspektywy, gdy chodzi o przesłanie tych świat, niż ta prawda, że Chrystus zmartwychwstał, zwyciężając grzech, śmierć i tego, który spowodował śmierć i grzech czyli szatana”. - W tym tkwi cała nadzieja, ciągle odnawiana zawsze podczas tych świąt, że zwycięstwo ostateczne należy do Chrystusa i tych wszystkich, którzy wiernie idą za nim, dźwigając także swoje krzyże, bo one są niejako włączone w prawdę o naszym życiu – podkreślił hierarcha.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski złożył życzenia krakowianom i turystom wypoczywającym w Krakowie w czasie świąt. Prezydent mówił, że w święceniu pokarmów na Rynku biorą udział osoby z całego kraju, a cudzoziemcy pytają na czym ta tradycja polega.

- Krakowski Rynek jest od ponad 700 lat miejscem, gdzie odbywają się wszystkie rzeczy, które można nazwać tradycyjnymi. Te święcenia to także tradycja od wielu, wielu lat – powiedział prezydent, dodając że „Kraków był zawsze miejscem, w którym krzyżowały się kultury i narody, był miastem międzynarodowym”.

Na placu przed bazyliką mariacką stanął także stół z tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami, które trafią do podopiecznych braci albertynów.

Gospodarze uroczystości rozdali obecnym na krakowskim Rynku tradycyjne pieczywo świąteczne, nazywane kukiełkami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem