Reklama

U progu nowego roku szkolnego

Mogą liczyć na Caritas

2015-09-03 11:16

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 36/2015, str. 1, 6

Bożena Sztajner/Niedziela

Podobnie jak w latach ubiegłych, Caritas kielecka u progu nowego roku szkolnego proponuje pomoc rodzinom mającym dzieci w wieku szkolnym – a jest to czas, który zawsze stawia rodziców przed szeregiem trudnych wyzwań finansowych i kosztów nieraz nie do udźwignięcia. Rodziny mogą skorzystać z wyprawek szkolnych, z pomocy w ramach akcji „Skrzydła”, z dodatkowej żywności czy nawet nabycia w drodze konkursu energooszczędnej pralki.

Tornister z uśmiechem

Pomoc w formie szkolnej wyprawki otrzymało w tym roku ok.400 uczniów z najuboższych rodzin – tyle pakietów szkolnych przyborów przygotowała Caritas Diecezji Kieleckiej, która po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Caritas zakupiła 400 plecaków, które zostały dobrze wyposażone. – Tego rodzaju pomoc od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie – mówi ks. Krzysztof Banasik, wicedyrektor Caritas kieleckiej.

Do akcji przyłączyły się niektóre parafie. W kościołach wystawiano specjalne kosze, do których parafianie mogli składać zakupione przybory. Tak było m.in. w parafii św. Maksymiliana i św. Wojciecha w Kielcach czy np. w Chełmcach. W zależności od potrzeb część tych artykułów jest rozprowadza przez Parafialne Zespoły Caritas lub księży w parafiach, którzy dobrze orientują się w potrzebach wiernych w parafialnych środowiskach.

Reklama

W ten sposób w akcję mogła się także włączyć każda indywidualna osoba poprzez zakup artykułów szkolnych, np. plecaków, zeszytów, bloków rysunkowych, piórników, kredek, flamastrów i dostarczenie ich do biura Caritas kieleckiej przy pl. NMP nr 1.

W ubiegłych latach kampanię wspierali także nowożeńcy, którzy zachęcali swych gości, by zamiast kwiatów z okazji ślubu ofiarowali przybory szkolne. Zebrane w ten sposób prezenty przekazane zostały w formie wyprawki szkolnej dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

– To jest ważne, żeby dzieci, które rozpoczynają rok szkolny, mogły pójść do nowej klasy bez poczucia wstydu i bycia gorszym dlatego, że muszą mieć stare, często nienadające się do dalszej pracy przybory szkolne – dodaje ks. Krzysztof Banasik.

Akacja „Skrzydła” dodaje skrzydeł

Na przełomie 2005/2006 roku diecezja kielecka przyłączyła się do ogólnopolskiego programu „Skrzydła” będącego formą pomocy stypendialnej dla uczniów z trenów diecezji. S. Katarzyna Maruszak, odpowiedzialna za „Skrzydła”, szacuje, że już powyżej 400 osób skorzystało z tej formy pomocy. Pod koniec sierpnia odbywa się weryfikacja zgłoszeń. Na rok 2014/2015 pomoc otrzymywało 89 dzieci.

Ideą programu jest systematyczne materialne wsparcie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół poprzez comiesięczne wpłaty przez osoby prywatne lub firmy sugerowanej kwoty 150 zł, która stanowi swego rodzaju stypendium. Kwota może być inna w zależności od zamożności darczyńcy. Minimalny czas deklarowanej opieki to przynajmniej jeden semestr szkolny. Z kolei w ramach „Skarbonki Skrzydeł” Caritas Polska regularnie obejmuje wsparciem dzieci z diecezji kieleckiej.

Podopieczni „Skrzydeł” pochodzą z różnych rodzin: często są to rodziny cieszące się dobrą opinią, niestety zbyt biedne, by mogły zapewnić swoim dzieciom zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb.

Istnieje także możliwość udzielenia wsparcia finansowego poprzez jednorazową wpłatę na konto Caritas z dopiskiem „Skrzydła”. Wpłaty można kierować na konkretnego ucznia wyznaczonego w porozumieniu z koordynatorem programu i szkołą. Pieniądze są przeznaczone na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, finansowanie korepetycji, wyjść do kina, teatru, wyjazdów na wycieczki szkolne czy wypoczynek letni.

Darczyńcy za największą zaletę programu uważają to, iż pomoc trafia do konkretnego dziecka, o którego sytuacji mogą się w każdej chwili dowiedzieć. – Ważną cechą programu jest jego elastyczność – uważa s. Katarzyna. – Darczyńcy widzą konkretne efekty i zarazem potrzeby rodziny, dlatego czasami finansujemy rehabilitację, zakup łóżka, okularów czy tabletu, wychodząc poza standardowe wymogi programu.

Oprócz osób prywatnych, przeważnie z dużych miast (Warszawa, Kraków, Kielce), wśród darczyńców są także kieleckie czy jędrzejowskie firmy, księża, nawet koła różańcowe. Jedno dziecko zostało objęte opieką przez koło ze Świętej Katarzyny, a troje – z parafii św. Józefa w Kielcach.

Żywność i pralki

Warto skorzystać z nowej puli żywności unijnej – to także bardzo konkretna pomoc u progu nowego roku szkolnego. Żywność jest rozprowadzana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014 – 2020. Dystrybutorem są banki żywności we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym Caritas. – Jest to obecnie kilkanaście podstawowych artykułów żywnościowych, w tym mleko, cukier, mąka, makaron, ryż, konserwy, olej, sery – informuje ks. Krzysztof Banasik.

Punkty wydawania żywności znajdują się m.in. w Kielcach, Białogonie, Sędziszowie, Jędrzejowie, w dystrybucję produktów zaangażowały się także niektóre parafie, mające dobre rozeznanie co do potrzeb w swoim terenie. Obowiązuje jednak sztywny wymóg – należy posiadać stosowne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Akcji towarzyszą dodatkowe działania w postaci szkoleń na temat zasad zdrowego odżywiania, przygotowywania posiłków itd.

Rodziny mające co najmniej pięcioro uczących się dzieci wciąż mogą przystąpić do konkursu, w którym wygrana to nowoczesna pralka. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej na temat: „Wszyscy oszczędzamy wodę i energię”. Nagrodą dla rodziny jest nowa pralka automatyczna o wysokiej klasie oszczędzania wody i energii elektrycznej. Rodziny zainteresowane udziałem w konkursie mogą się zgłaszać do wszystkich placówek Caritas Diecezji Kieleckiej oraz do Biura Zarządu Caritas w Kielcach pl. NMP 1. Można też zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną na adres kielce@caritas.pl lub tradycyjnie listem na adres ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce.

Konkurs to efekt współpracy Caritas Diecezji Kieleckiej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie edukacji ekologicznej, promowania idei oszczędzania wody i energii. – Wybraliśmy ok. stu rodzin, część odpadła na etapie weryfikacji, do zagospodarowania jest jeszcze ok. 20 pralek – informuje ks. Banasik. I, co istotne, nie obowiązuje w tym przypadku kryterium dochodowe; warunkiem jest wykonanie pracy plastycznej i udział w spotkaniu szkoleniowym.

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty, dla rodzin – jak zawsze – ogromne obciążenie budżetu, dlatego warto skorzystać z możliwych form pomocy.

Tagi:
Caritas pomoc

Wielkanocne śniadanie dla potrzebujących

2019-04-16 20:42

(buk)

Paweł Wysoki

W hali dworca PKS w Lublinie już po raz drugi odbyło się wielkanocne spotkanie dla bezdomnych, potrzebujących oraz podróżnych. 16 kwietnia świąteczne śniadanie wspólnie przygotowali: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, spółka Lubelskie Dworce S.A. i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Wielkanocny stół wypełniły świąteczne potrawy, którymi mogło nasycić się ok. 300 osób.

Z ubogimi spotkali się m.in. abp Stanisław Budzik, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, wojewoda Przemysław Czarnek, prezes spółki Marek Neckier oraz dyrektor lubelskiej Caritas ks. Wiesław Kosicki. - To cenna inicjatywa skłaniająca nas do refleksji, że potrzebujący są wokół nas na co dzień, nie tylko przed świętami. Chrystus kryje się za każdym człowiekiem, dlatego powinniśmy być wrażliwi na Bożą obecność w bliźnim, szczególnie takim, który potrzebuje pomocy - mówił abp Stanisław Budzik. Prezes spółki Lubelskie Dworce życzył gościom „całego morza miłości”, a B. Mazurek - nadziei na pokonanie własnych słabości i spotykanie na drodze życia dobrych ludzi. Po życzeniach i symbolicznym podzieleniu się jajkiem wszyscy zostali obdarowani świątecznymi potrawami, przygotowanymi przez firmę cateringową Anielskie Smaki. Był też czas na rozmowę z wolontariuszami Caritas, którzy rozdawali potrzebującym talony na paczki żywnościowe oraz zachęcali do skorzystania z oferty Dziennego Ośrodka dla Osób Bezdomnych. Ośrodek mieści się w centrali CAL przy al. Unii Lubelskiej 15; można w nim skorzystać m.in. z posiłków w jadłodajni „Anielska Przystań”, a także z łaźni oraz świetlicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Kupny dla szpitala

2019-04-19 11:04

ks. R. Kowalski / A. Bugała

Arch. ks. Rafała Kowalskiego

Nowoczesne urządzenie, które umożliwia rozpoznanie chorób skóry, w tym bardzo groźnego czerniaka, ofiarował dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii abp Józef Kupny.

– Dla chrześcijan Wielki Czwartek to dzień, w którym przypominamy sobie, że programem naszego życia jest przykazanie miłości Boga i bliźniego, a ta musi się wyrażać w konkretnych czynach – tłumaczył hierarcha.


Uroczyste przekazanie dermatoskopu odbyło się podczas otwarcia nowego oddziału w tym dolnośląskim szpitalu, a metropolitę reprezentował jego rzecznik ks. Rafał Kowalski. On też przekazał zebranym słowa księdza arcybiskupa.

– Dziś w kościołach czytamy Ewangelię o Jezusie, który podczas ostatniej wieczerzy umył uczniom nogi i nie chodzi o to, byśmy się zachwycali tym obrazem, ale byśmy zrozumieli jego sens – napisał abp Kupny, tłumacząc, że służba bliźniemu, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu pomocy, powinna wpisywać się w codzienność chrześcijańskiego życia. – W tym szpitalu ogromna rzesza lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego codziennie dosłownie klęka przed chorymi, by im służyć. Nie tylko walczą z chorobą, ale dają nadzieję ich bliskim. Wierzę, że to urządzenie będzie przynajmniej w małej części pomocne w tej służbie – podsumował abp Kupny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem