Reklama

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Policach

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińska 9/2003

Dekanat: Police
Siedziba parafii: Police, ul. Mazurska 1
Liczba wiernych: 4 950
Proboszcz: ks. Kazimierz Metryka
Wikariusz: ks. Robert Kos
Wspólnoty: Żywy Różaniec (7 róż), Grupa Synodalna, Akcja Katolicka, Miedzyparafialny Chór "Maria Cantat", Rady Gospodarcza, Duszpasterska, Katechetyczna, Kościół Domowy, Koło Emerytów i Rencistów, Współpracownicy Parafialnej Poradni Rodzinno-Młodzieżowej, Biała Armia (Dziecięcy Ruch Fatimski), schola dziecięca, oaza młodzieżowa, schola młodzieżowa dziewcząt, Harcerze ZHR, ministranci i lektorzy (30)
Czasopisma: "Rycerz Niepokalanej", "Miłujcie się", "Gość Niedzielny", "Przewodnik Katolicki", "Śladami Chrystusa", "Niedziela" - 21 egzemplarzy

Police położone są nad wąską odnogą Odry, Łarpią, na skraju Doliny Dolnej Odry i Puszczy Wkrzańskiej. Miasto liczy dziś ok. 35 tys. mieszkańców. Początki osadnictwa sięgają tutaj IX w. Na terenie dzielnicy Mścięcino istniał gród i przy nim osada będąca własnością rycerza Bartłomieja. Misja chrystianizacyjna biskupa Ottona z Bambergu przebywała niedaleko grodu, gdy pokonywał on drogę z Wolina do Szczecina. Książę Barnim I w 1269 r. lokował miasto na prawie magdeburskim. W 9 lat po nadaniu Policom praw miejskich spotykamy pierwsze wzmianki o istnieniu świątyni. Ówczesny biskup kamieński Hermann von Gleichen podporządkował w 1286 r. policką świątynię kościołowi Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie. Stała ona na rynku, była obiektem halowym w stylu gotyckim, średniej wielkości. W końcu XIX w. była to budowla chyląca się ku upadkowi, której nie mogły uratować doraźne remonty. Decyzją władz miejskich w 1895 r. dokonano rozbiórki starego kościoła, pozostawiając na pamiątkę jedynie jego południową kaplicę (dziś w rękach prywatnych).
Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zbudowano na przełomie XIX i XX w. na południe od dawnego Starego Miasta Police. Przy niedawnej wymianie krzyża wieńczącego wieżę wysokości 64 m znaleziono w kuli gazety i akta, z których wynikało, iż kościół został poświęcony w 1894 r. Jego budowa podyktowana była koniecznością, miał on zastąpić rozebrany kościół Mariacki. Dwa inne wcześniej istniejące w Policach kościoły, św. Piotra i św. Jürgena rozebrano jeszcze w XVIII w.
Kościół zbudowano z cegły, na planie krzyża łacińskiego z trzyosiową, o dwu przęsłach nawą, z transeptem (nawą poprzeczną) i prezbiterium zamkniętym pięciobocznie. Neogotycka bryła kościoła jest bogato ukształtowana. Wnętrze trójnawowej hali jest bardziej oszczędne w detale architektoniczne. W prezbiterium krzyż św. Franciszka z Asyżu. Na jego ścianach cztery sceny wykonane w 1971 r. techniką sgraffito przez Kazimierza Bieńkowskiego przedstawiają od lewej strony sceny Zwiastowania, Pokłonu Trzech Króli, Chrystusa wśród Apostołów, Zesłanie Ducha Świętego. W nawie południowej jest ołtarz poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej, w północnej ołtarz Miłosierdzia Bożego oraz obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W oknach po stronie południowej witraże Matki Bożej Częstochowskiej i Fatimskiej, po stronie północnej Matki Bożej Ostrobramskiej i z Lourdes. Kolejne witraże poświęcono świętym ogłoszonym przez Jana Pawła II. Są to po północnej stronie - św. Faustyna Kowalska, św. królowa Jadwiga i św. księżna Kinga oraz po przeciwnej - św. Jan z Dukli, św. Albert Chmielowski i św. Rafał Kalinowski.
Księdza Proboszcza odwiedzam 5 lutego w dzień św. Agaty. Częstuje mnie poświęconym na porannej Mszy św. pieczywem. W polickim kościele kultywuje się zwyczaj święcenia chleba w dzień poświęcony pamięci dziewicy i męczennicy z III w. uważanej za patronkę ognia, chroniącą od zarazy. "Pierwszym duszpasterzem po zakończeniu II wojny światowej był od 1946 r. ks. Henryk Domalewski dojeżdżający tu rowerem ze Stołczyna" - wprowadza mnie w historię parafii Ksiądz Proboszcz. "Odprawiał Mszę św. w sali szkolnej przy ul. Sienkiewicza. Kościół doznał bowiem podczas wojny zniszczeń, dachów, okien, wieży, obu zakrystii. Kronika parafialna przekazuje nam to obrazowo: "pociski zniszczyły całkowicie dach kościoła, a w suficie wybiły kilkanaście dużych dziur, czyniąc go podobnym do sita. Od kul ucierpiały również ściany kościoła... Zaraz po zakończeniu działań wojennych zostały wyszabrowane i zniszczone przez wojsko i cywilnych organy". Remontowano go etapami, w 1947 r. po odgruzowaniu nawy południowej zaczęto w niej sprawować święte obrzędy. W latach 1946-51 Police należały do parafii Stołczyn. Erekcja samodzielnej parafii nastąpiła 1 czerwca 1951 r. W jej granicach znalazły się wówczas cztery czynne świątynie: kościoły w Policach, Jasienicy, Tatyni oraz kaplica w Tanowie. Od czasu powstania parafią opiekowało się ośmiu proboszczów, każdy z nich ubogacił swoją pracą świątynię i społeczność parafialną. Byli to księża: Czesław Jarecki (195152), Jan Mleczko (1952-1954), którego pracę przerwało aresztowanie przez Urząd Bezpieczeństwa, Piotr Zagniński (1954-56), Jan Mleczko (1957), Mieczysław Brzozowski (1957-60), Michał Suliga (1960-62), Zygmunt Marcinkowski (1962-63), Kazimierz Treder (1963-86). Szczególnie zasłużył się ks. K. Treder, który pracował tu najdłużej, przez 23 lata. On wybudował nową plebanię, odnowił i wyposażył prezbiterium zgodnie z wymogami Soboru Watykańskiego II, zbudował nowe organy (1971), wymalował świątynię i zapewnił jej ogrzewanie.
Od 1 września 1986 r. proboszczem jest ks. Kazimierz Metryka. Ksiądz Kazimierz po święceniach kapłańskich (16 czerwca 1963 r.) pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, w Kaliszu Pomorskim, w katedrze pw. św. Jakuba w Szczecinie. Następnie był proboszczem w Płoni, skąd przybył do Polic. Ksiądz Proboszcz przeprowadził gruntowny remont zabytkowej świątyni w Przęsocinie (nowy dach, wymiana okien, wieża, budowa zakrystii). Kościół ten w 2000 r. wraz z 500 wiernymi wszedł w skład nowo utworzonej parafii pw. św. Faustyny. W kościele parafialnym do największych dokonań ks. Kazimierza należy konserwacja i malowanie dachów, remont wieży, wstawienie wspomnianych witraży, remont plebanii i którą ocieplono i zainstalowano w niej energooszczędne ogrzewanie.
"W mojej parafii przeważają ludzie starsi, nie buduje się tu nowych bloków - wyznaje Ksiądz Proboszcz. - Na niedzielną Mszę św. uczęszcza 30% parafian. Msza św. w niedzielę odprawiana jest o godz. 8.30, 10.30,12.00, 13.30 i 18.00. W dzień powszedni Msza św. jest o godz. 8.00 i 18.00. Rocznie udzielamy 80 tys. Komunii św. Na terenie parafii katechizujemy 563 uczniów na poziomie podstawowym i 469 młodzieży gimnazjalnej w trzech szkołach podstawowych i jednym gimnazjum. Religii uczą: Grażyna Jackowska, Krystyna Achtelik i Michał Sikora oraz ks. Robert Kos (jest też prefektem w Ośrodku dla dziewcząt w Skolwinie).
W parafii zawsze dużą uwagę przywiązywano do piękna śpiewu kościelnego. Tu powstał przed 50 laty chór «Maria Cantat». Tu w 1993 r. zrodziła się słynna już «Cecyliada», czyli Polickie Święto Muzyki i Śpiewu. Pomysłodawcą, inspiratorem i głównym organizatorem «Cecyliady» był ks. Mirosław B. Oliwiak, założyciel i dyrygent Polickiego Chóru Chłopięco-Męskiego. Przez osiem kolejnych lat koncerty odbywały się w tutejszej świątyni parafialnej, dwa kolejne lata w kościele pw. św. Kazimierza. Organizowane są one zawsze przed uroczystością Chrystusa Króla, w dniu wspomnienia św. Cecylii, patronki chórzystów. Trwają trzy dni, gromadząc chóry z kraju i zagranicy".

Przeżyć depresję

2018-02-14 10:25

Ewa Wesołowska, psycholog
Niedziela Ogólnopolska 7/2018, str. 52-53

Dotyka coraz częściej. Nas albo naszych bliskich. Zabiera energię, radość, utrudnia życie. 23 lutego obchodzimy Dzień Walki z Depresją. Jak ją przeżyć? Co robić, gdy zauważymy jej symptomy u naszych bliskich?

Björn Braun 200%/fotolia.com

Żyjemy w czasach, w których najnowsze technologie stwarzają wiele możliwości komunikowania się ludzi ze sobą, praktycznie w każdym czasie i miejscu. Jednocześnie w tłumie ludzi człowiek staje się coraz bardziej samotny – zagubiony w relacjach z innymi, zagubiony w świecie uczuć i w samym sobie. Powszechny – również dla dzieci i młodzieży – przekaz, że w życiu liczą się osiągnięcia, efektywność, skuteczność, dążenie do perfekcji, wydaje się tylko pogłębiać izolację człowieka. W połączeniu z innymi licznymi zmianami społecznymi stwarza to znacznie większe nie tylko ryzyko pojawienia się różnorakich zaburzeń psychicznych, ale także znacznie większą trudność radzenia sobie z nimi, kiedy już się pojawią.

Statystyki

Ryzyko zachorowania na depresję w ciągu całego życia waha się w granicach: 10-25% dla kobiet i 5-12% dla mężczyzn. W świetle tych statystyk problem staje się bardzo bliski nam wszystkim. Najprawdopodobniej wokół nas jest ktoś, kto cierpi, cierpiał albo będzie cierpiał na depresję. Może także się okazać, na różnych etapach życia, że problem będzie dotyczył także i nas. Kiedy myślimy „depresja”, możemy mieć bardzo różne wyobrażenia na ten temat. Głębokie cierpienie człowieka nie zawsze jest widoczne „na pierwszy rzut oka”. Częściej nawet nie jest. Stąd tak często, kiedy ktoś popełnia samobójstwo, słyszymy zaskoczenie bliskich i otoczenia. Okazuje się, że nikt się tego nie spodziewał, nikt nic nie wiedział. Dlatego łatwo nie zauważyć tych, którzy cierpią nawet blisko nas. Cierpią często w samotności, izolując się stopniowo od swoich bliskich, przyjaciół. Wysoka pozycja społeczna, wykształcenie, uroda i wiele innych rzeczy nie chronią przed depresją. Na zewnątrz możemy widzieć człowieka osiągającego liczne sukcesy, a wewnątrz siebie żyje on w wielkim bólu i samotności.

Smutek

Zatrzymując się przy depresji, warto odróżnić to, co jest prawidłową i naturalnie pojawiającą się reakcją emocjonalną, od tego, co będziemy rozpatrywać już jako zaburzenie depresyjne. W życiu często przeżywamy smutek, a także złość, lęk, żal. Przeżywanie tych emocji to bardzo istotna część naszej codzienności. Np.: koleżanka miała do nas zadzwonić, ale nie zadzwoniła. Odczuwamy smutek i złość. Te emocje mówią nam o naszych głębokich, bardzo ważnych potrzebach: potrzebie miłości, bliskości, akceptacji. Czasami potrzeby te mogą nie być przez nas do końca uświadomione. Czasami się ich wstydzimy, spychamy na margines naszego życia tak, by ich nie przeżywać, nie odczuwać. Odbieramy je jako coś zagrażającego dla nas samych. Tymczasem nasze uczucia mają nam coś bardzo istotnego o nas samych do powiedzenia. Smutek jest naturalną reakcją na wszelką doświadczaną przez nas utratę: rzeczy, własnej wartości, stratę bliskiego człowieka, i domaga się, aby go przeżyć, zatrzymać się przy nim przez jakiś czas.

Depresja

O depresji zaczynamy mówić wtedy, kiedy reakcja obniżonego nastroju przedłuża się, trwa powyżej dwóch tygodni i właściwie zaczyna być już stanem, który towarzyszy nam przez większą część dnia. W depresji prócz przeżywanego smutku lub pustki istotne są także inne symptomy. Może to być utrata dotychczasowych zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności. To, co do tej pory sprawiało radość, teraz zaczyna być obojętne albo budzi niechęć. Takiej osobie można zaproponować wyjście do kina, wycieczkę rowerową, spotkanie z przyjaciółmi, chociaż można spotkać się z obojętnością albo niechęcią, mimo że jeszcze niedawno sama inicjowała podobne wydarzenia. Czasami nawet w najbliższym otoczeniu trudno o zrozumienie takiej postawy. Można to przecież odczytać jako przejaw niechęci do osoby, która proponuje wspólne spędzenie czasu. Jest to jednak jeden z objawów choroby. Towarzyszy temu również brak energii, nieadekwatne ciągłe zmęczenie często wzmocnione trudnościami ze snem bądź odwrotnie – nadmierną sennością. Osoby cierpiące na depresję często coraz bardziej zamykają się w sobie, uciekają w coraz większą samotność i izolację. Pogrążają się w coraz bardziej krytycznym spojrzeniu na samych siebie. Charakterystyczny dla tych osób jest nie tylko negatywny obraz samego siebie, ale także świata i przyszłości. Często podejmujemy próby przekonania takiej osoby, że przecież jest inaczej, ale na pewnym etapie choroby jest to niemożliwe. Co więc możemy zrobić i jak pomóc?

Pomoc

Jedna z przyczyn depresji wiąże się z doświadczeniem w przeszłości straty, często źle przeżytej, zapomnianej. Strata ta najczęściej dotyczy bliskich osób. Może wiązać się z czyjąś nieobecnością w pewnym okresie życia, śmiercią kogoś bliskiego, rozwodem rodziców, wyjazdem jednego z nich, a także z ich fizyczną bądź emocjonalną niedostępnością. Nie mamy wpływu na historię bolesnych przeżyć tej osoby, ale to, co możemy zrobić teraz, to po prostu z nią BYĆ we wszystkim, co przeżywa. To bardzo cenne, kiedy stworzymy bezpieczną przestrzeń do tego, by mogły zostać wyrażone uczucia nie w samotności, ale wobec drugiej osoby.

Bezpieczna przestrzeń oznacza najczęściej empatyczną obecność i gotowość słuchania. Słuchanie może też być milczeniem, czasami obydwu stron, bo w milczeniu w sposób niewerbalny człowiek też wyraża siebie. Bycie przy osobie cierpiącej na depresję nie jest łatwe, ponieważ bardzo szybko może pojawić się w nas poczucie bezradności i przytłoczenia intensywnością przeżywanych przez nią, a także przez nas samych emocji. To właśnie m.in. dlatego, aby uniknąć w sobie trudnych uczuć, tak skłonni jesteśmy do porad w stylu: „weź się w garść”, „zobaczysz, wszystko będzie dobrze” itd. Trzeba bardzo uważać, aby unikać tego typu stwierdzeń. Takie „dobre rady” mogą jedynie pogłębić ból i jeszcze bardziej oddalić osobę cierpiącą od innych ludzi. Kiedy pojawia się poczucie bezradności, może to być sygnał, aby szukać pomocy u specjalisty: psychologa, psychoterapeuty, a czasami u lekarza psychiatry. W wielu sytuacjach pomoc specjalisty jest wręcz niezbędna. Trzeba być na to szczególnie wrażliwym, kiedy pojawiają się stwierdzenia dotyczące śmierci czy niechęci do życia.

Dlaczego?

Pojawiające się w nas uczucia, szczególnie te bolesne, domagają się, aby w odpowiednim momencie zatrzymać się na nich, przeżyć je i pójść dalej. Depresja jest bolesnym doświadczeniem, w którym często dochodzą do głosu nieprzeżyte wcześniejsze doświadczenia emocjonalne. Ich natężenie i intensywność sprawia, że nie da się po prostu „pójść dalej”. Trzeba się zatrzymać na dłużej, przeżyć, przepracować je, często korzystając z pomocy kompetentnej osoby. Wobec cierpienia pojawia się wiele pytań „dlaczego?„. Depresję trudno zrozumieć, poddać racjonalnemu wytłumaczeniu, ale skoro się pojawia, to znaczy, że nasze uczucia i przeżycia domagają się, aby się nimi zająć, w pewnym sensie aby zaopiekować się tym w nas, co kiedyś najprawdopodobniej zostało porzucone.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dlaczego warto być teologiem? – spotkanie członów PTT w Częstochowie

2018-02-23 22:13

Ks. Mariusz Frukacz

Dlaczego warto być teologiem dzisiaj, co dalej z teologią, teologia naukowa czy kościelna? – te pytania były przedmiotem naukowej refleksji członków Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Teologowie spotkali się wieczorem 23 lutego w auli św. Jadwigi w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Bożena Sztajner/Niedziela
Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

W spotkaniu wzięli udział członkowie Częstochowskiego Oddziału PTT na czele z ks. dr hab. Pawłem Maciaszkiem kierownikiem PTT Oddziału w Częstochowie oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i studenci Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Punktem wyjścia do dyskusji był referat ks. prof. dra hab. Marka Skierkowskiego z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rozpoczynając spotkanie ks. dr hab. Paweł Maciaszek podkreślił jak ważny w teologii jest „trud przemyślenia wielkich prawd wiary w obrębie zmieniającej się kultury”.

Następnie prelegent odwołując się m. in. do konstytucji apostolskiej papieża Franciszka o kościelnych studiach akademickich „Veritatis gaudium” wskazał jak ważne jest przezwyciężenie rozdarcia teologii i troski pastoralnej i podkreślił za papieżem Franciszkiem, że „teologia powinna być wprowadzeniem duchowym, intelektualnym i egzystencjalnym w serce kerygmatu, powinna urzeczywistniać się w dialogu, powinna zwracać uwagę na interdyscyplinarność i transdyscyplinarność oraz winna spełniać swoja funkcję w obrębie instytucji”.

Ks. prof. Marek Skierkowski przypomniał również, że teologia to wiara poszukująca zrozumienia. – Teologia wypełnia końcowe zadanie myśli filozoficznej – cytował prelegent kard. Józefa Ratzingera i dodał za teologiem Karlem Rahnerem, że „słowo Bóg stanowi ostatnie słowo poprzedzające całkowite milczenie”.

Mówiąc o konieczności teologii ks. Skierkowski podkreślił, że „całe posłannictwo Kościoła przeniknięte jest teologią” – Człowiek ma prawo zachwycić się Bożym Objawieniem – powtórzył prelegent za teologiem szwajcarskim Hansem Ursem von Balthasarem.

Teolog z UKSW wskazał również na integralną metodę teologiczną składająca się z pięciu komponentów: filozoficzno-antropologicznego, pozytywno-hermeneutycznego, konstruktywno-systematycznego, praktyczno-dialogicznego i modlitewno-mistycznego.

- W palecie różnych nauk teologia jest niezbędna. Każdy teolog musi być eklezjalny – przypomniał prelegent i dodał: „Od teologii zależy los człowieka. Istnieje też ścisły związek teologii naukowej z teologią ewangelizacyjną”.

W dyskusji po referacie ks. dr Franciszek Dylus wskazując na możliwość poznania Boga przypomniał, że „teologia zaczyna się od Jezusa Chrystusa” i dodał za Pascalem: „Nie tylko nie znamy Boga inaczej niż przez Chrystusa, ale i siebie samych znamy jedynie przez Chrystusa; znamy życie i śmierć jedynie przez Chrystusa. Poza Chrystusem nie wiemy, ani co to nasze życie, ani śmierć, ani Bóg, ani my.”

Natomiast ks. dr Jarosław Grabowski podkreślił, że „teologia powinna służyć wspólnocie Kościoła, bo ona wyjaśnia prawdy wiary”.

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Teologicznego istnieje od 1997 roku. Skupia duchownych i świeckich, wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego w Częstochowie, duszpasterzy parafialnych, katechetów oraz inne osoby świeckie zaangażowane w życie Kościoła i zainteresowane szeroko pojętą problematyką teologiczną. Oddział w Częstochowie organizuje okolicznościowe sesje naukowe oraz spotkania w trzech sekcjach tematycznych: Sekcji Biblijnej , Sekcji Teologii Systematycznej i Sekcji Teologii Praktycznej. Do ważnych przedsięwzięć podejmowanych przez PTT w Częstochowie należą organizowane w listopadzie tzw. "Zaduszki Teologiczne", które są poświęcone pamięci zmarłych teologów. Materiały z organizowanych przez oddział częstochowski sesji naukowych i innych spotkań publikowane są regularnie na łamach "Częstochowskich Studiów Teologicznych".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem