Reklama

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Policach

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 9/2003

Dekanat: Police
Siedziba parafii: Police, ul. Mazurska 1
Liczba wiernych: 4 950
Proboszcz: ks. Kazimierz Metryka
Wikariusz: ks. Robert Kos
Wspólnoty: Żywy Różaniec (7 róż), Grupa Synodalna, Akcja Katolicka, Miedzyparafialny Chór "Maria Cantat", Rady Gospodarcza, Duszpasterska, Katechetyczna, Kościół Domowy, Koło Emerytów i Rencistów, Współpracownicy Parafialnej Poradni Rodzinno-Młodzieżowej, Biała Armia (Dziecięcy Ruch Fatimski), schola dziecięca, oaza młodzieżowa, schola młodzieżowa dziewcząt, Harcerze ZHR, ministranci i lektorzy (30)
Czasopisma: "Rycerz Niepokalanej", "Miłujcie się", "Gość Niedzielny", "Przewodnik Katolicki", "Śladami Chrystusa", "Niedziela" - 21 egzemplarzy

Police położone są nad wąską odnogą Odry, Łarpią, na skraju Doliny Dolnej Odry i Puszczy Wkrzańskiej. Miasto liczy dziś ok. 35 tys. mieszkańców. Początki osadnictwa sięgają tutaj IX w. Na terenie dzielnicy Mścięcino istniał gród i przy nim osada będąca własnością rycerza Bartłomieja. Misja chrystianizacyjna biskupa Ottona z Bambergu przebywała niedaleko grodu, gdy pokonywał on drogę z Wolina do Szczecina. Książę Barnim I w 1269 r. lokował miasto na prawie magdeburskim. W 9 lat po nadaniu Policom praw miejskich spotykamy pierwsze wzmianki o istnieniu świątyni. Ówczesny biskup kamieński Hermann von Gleichen podporządkował w 1286 r. policką świątynię kościołowi Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie. Stała ona na rynku, była obiektem halowym w stylu gotyckim, średniej wielkości. W końcu XIX w. była to budowla chyląca się ku upadkowi, której nie mogły uratować doraźne remonty. Decyzją władz miejskich w 1895 r. dokonano rozbiórki starego kościoła, pozostawiając na pamiątkę jedynie jego południową kaplicę (dziś w rękach prywatnych).
Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zbudowano na przełomie XIX i XX w. na południe od dawnego Starego Miasta Police. Przy niedawnej wymianie krzyża wieńczącego wieżę wysokości 64 m znaleziono w kuli gazety i akta, z których wynikało, iż kościół został poświęcony w 1894 r. Jego budowa podyktowana była koniecznością, miał on zastąpić rozebrany kościół Mariacki. Dwa inne wcześniej istniejące w Policach kościoły, św. Piotra i św. Jürgena rozebrano jeszcze w XVIII w.
Kościół zbudowano z cegły, na planie krzyża łacińskiego z trzyosiową, o dwu przęsłach nawą, z transeptem (nawą poprzeczną) i prezbiterium zamkniętym pięciobocznie. Neogotycka bryła kościoła jest bogato ukształtowana. Wnętrze trójnawowej hali jest bardziej oszczędne w detale architektoniczne. W prezbiterium krzyż św. Franciszka z Asyżu. Na jego ścianach cztery sceny wykonane w 1971 r. techniką sgraffito przez Kazimierza Bieńkowskiego przedstawiają od lewej strony sceny Zwiastowania, Pokłonu Trzech Króli, Chrystusa wśród Apostołów, Zesłanie Ducha Świętego. W nawie południowej jest ołtarz poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej, w północnej ołtarz Miłosierdzia Bożego oraz obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W oknach po stronie południowej witraże Matki Bożej Częstochowskiej i Fatimskiej, po stronie północnej Matki Bożej Ostrobramskiej i z Lourdes. Kolejne witraże poświęcono świętym ogłoszonym przez Jana Pawła II. Są to po północnej stronie - św. Faustyna Kowalska, św. królowa Jadwiga i św. księżna Kinga oraz po przeciwnej - św. Jan z Dukli, św. Albert Chmielowski i św. Rafał Kalinowski.
Księdza Proboszcza odwiedzam 5 lutego w dzień św. Agaty. Częstuje mnie poświęconym na porannej Mszy św. pieczywem. W polickim kościele kultywuje się zwyczaj święcenia chleba w dzień poświęcony pamięci dziewicy i męczennicy z III w. uważanej za patronkę ognia, chroniącą od zarazy. "Pierwszym duszpasterzem po zakończeniu II wojny światowej był od 1946 r. ks. Henryk Domalewski dojeżdżający tu rowerem ze Stołczyna" - wprowadza mnie w historię parafii Ksiądz Proboszcz. "Odprawiał Mszę św. w sali szkolnej przy ul. Sienkiewicza. Kościół doznał bowiem podczas wojny zniszczeń, dachów, okien, wieży, obu zakrystii. Kronika parafialna przekazuje nam to obrazowo: "pociski zniszczyły całkowicie dach kościoła, a w suficie wybiły kilkanaście dużych dziur, czyniąc go podobnym do sita. Od kul ucierpiały również ściany kościoła... Zaraz po zakończeniu działań wojennych zostały wyszabrowane i zniszczone przez wojsko i cywilnych organy". Remontowano go etapami, w 1947 r. po odgruzowaniu nawy południowej zaczęto w niej sprawować święte obrzędy. W latach 1946-51 Police należały do parafii Stołczyn. Erekcja samodzielnej parafii nastąpiła 1 czerwca 1951 r. W jej granicach znalazły się wówczas cztery czynne świątynie: kościoły w Policach, Jasienicy, Tatyni oraz kaplica w Tanowie. Od czasu powstania parafią opiekowało się ośmiu proboszczów, każdy z nich ubogacił swoją pracą świątynię i społeczność parafialną. Byli to księża: Czesław Jarecki (195152), Jan Mleczko (1952-1954), którego pracę przerwało aresztowanie przez Urząd Bezpieczeństwa, Piotr Zagniński (1954-56), Jan Mleczko (1957), Mieczysław Brzozowski (1957-60), Michał Suliga (1960-62), Zygmunt Marcinkowski (1962-63), Kazimierz Treder (1963-86). Szczególnie zasłużył się ks. K. Treder, który pracował tu najdłużej, przez 23 lata. On wybudował nową plebanię, odnowił i wyposażył prezbiterium zgodnie z wymogami Soboru Watykańskiego II, zbudował nowe organy (1971), wymalował świątynię i zapewnił jej ogrzewanie.
Od 1 września 1986 r. proboszczem jest ks. Kazimierz Metryka. Ksiądz Kazimierz po święceniach kapłańskich (16 czerwca 1963 r.) pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, w Kaliszu Pomorskim, w katedrze pw. św. Jakuba w Szczecinie. Następnie był proboszczem w Płoni, skąd przybył do Polic. Ksiądz Proboszcz przeprowadził gruntowny remont zabytkowej świątyni w Przęsocinie (nowy dach, wymiana okien, wieża, budowa zakrystii). Kościół ten w 2000 r. wraz z 500 wiernymi wszedł w skład nowo utworzonej parafii pw. św. Faustyny. W kościele parafialnym do największych dokonań ks. Kazimierza należy konserwacja i malowanie dachów, remont wieży, wstawienie wspomnianych witraży, remont plebanii i którą ocieplono i zainstalowano w niej energooszczędne ogrzewanie.
"W mojej parafii przeważają ludzie starsi, nie buduje się tu nowych bloków - wyznaje Ksiądz Proboszcz. - Na niedzielną Mszę św. uczęszcza 30% parafian. Msza św. w niedzielę odprawiana jest o godz. 8.30, 10.30,12.00, 13.30 i 18.00. W dzień powszedni Msza św. jest o godz. 8.00 i 18.00. Rocznie udzielamy 80 tys. Komunii św. Na terenie parafii katechizujemy 563 uczniów na poziomie podstawowym i 469 młodzieży gimnazjalnej w trzech szkołach podstawowych i jednym gimnazjum. Religii uczą: Grażyna Jackowska, Krystyna Achtelik i Michał Sikora oraz ks. Robert Kos (jest też prefektem w Ośrodku dla dziewcząt w Skolwinie).
W parafii zawsze dużą uwagę przywiązywano do piękna śpiewu kościelnego. Tu powstał przed 50 laty chór «Maria Cantat». Tu w 1993 r. zrodziła się słynna już «Cecyliada», czyli Polickie Święto Muzyki i Śpiewu. Pomysłodawcą, inspiratorem i głównym organizatorem «Cecyliady» był ks. Mirosław B. Oliwiak, założyciel i dyrygent Polickiego Chóru Chłopięco-Męskiego. Przez osiem kolejnych lat koncerty odbywały się w tutejszej świątyni parafialnej, dwa kolejne lata w kościele pw. św. Kazimierza. Organizowane są one zawsze przed uroczystością Chrystusa Króla, w dniu wspomnienia św. Cecylii, patronki chórzystów. Trwają trzy dni, gromadząc chóry z kraju i zagranicy".

Czerwcowe zmiany w Kościele świdnickim

Przemysław Awdankiewicz
Edycja świdnicka 27/2010

Jak co roku w czerwcu biskup świdnicki Ignacy Dec ogłosił zmiany personalne w strukturach Kościoła. W Wałbrzychu na emeryturę odchodzi jeden z najbardziej znanych księży w mieście - ks. inf. Julian Źrałko, mamy też wiele zmian wśród wikariuszy.

Księdza inf. Juliana Źrałkę, który po osiągnięciu wieku 75 lat odchodzi na emeryturę (nadal będzie jednak mieszkał na plebanii przy parafii św. Jerzego), zastąpi ks. Stanisław Przerada, dotychczasowy ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, pełniący funkcję diecezjalnego egzorcysty. Wierni pożegnają też ks. Wojciecha Draba, wikariusza parafii NMP Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu. Obejmie on wikariat w parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Ze studiów w Rzymie wróci za to do Wałbrzycha ks. Tomasz Federkiewicz. Będzie wikariuszem w parafii pw. św. Jerzego w Wałbrzychu. Parafianie ze Szczawna-Zdroju z żalem będą żegnać ks. wikariusza Piotra Hebdę, który obejmie swoje pierwsze probostwo w parafii pw. św. Wawrzyńca w Budzowie (dekanat Ząbkowice Śląskie-Południe). Wierny parafialnym patronom pozostanie ks. Grzegorz Jakuszewski, który z dusznickiej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła przyjedzie do wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze - również do parafii pw. Świętych Piotra i Pawła. W tejże parafii emeryturę spędzi ks. Józef Michalski. Ks. Mariusza Kubika, wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieroszowie czeka przeprowadzka do Wałbrzycha, do parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu, gdzie będzie wikariuszem. Z Wałbrzycha z parafii pw. św. Jerzego odejdzie do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju wikariusz ks. Tomasz Michalski. Szczawno-Zdrój powita nowego wikariusza - z parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich przeniesie się tam ks. Ryszard Mucha. Przeprowadzka czeka również ks. Gabriela Mularza. Ten wikariusz z parafii Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu obejmie wikariat w parafii św. Michała Archanioła w Mieroszowie. Z Bożkowa do Wałbrzycha przenosi się ks. Piotr Mycan. Będzie on wikariuszem w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu. Na urlop zdrowotny skierowany został ks. Waldemar Potorski, rezydent parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu. Ks. Tomasz Puślecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy i dziennikarz Radia Rodzina, będzie teraz wikariuszem w parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. W Wałbrzychu pozostanie ks. Paweł Szałek, wikariusz parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu, będzie teraz wikariuszem w parafii pw. Najświęteszj Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu. Ks. Rafał Śliwiński, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Wałbrzychu, będzie za to wikariuszem w uzdrowiskowej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju.
Pozostałe zmiany:

ks. Witold Baczyński, urlop naukowy - ust. rezydentem parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy (katedra)

ks. Paweł Bednarski, studia KUL - ust. wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi w Bolkowie; dekanat Bolków

ks. Arkadiusz Chwastyk, studia Rzym - ust. rezydentem parafii pw. Królowej Różańca św. w Dzierżoniowie; dekanat Dzierżoniów

ks. Wojciech Dragan, diecezja rzeszowska - ust. wikariuszem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu; dekanat Strzegom

ks. Krzysztof Iwaniszyn, wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu - ust. ojcem duchownym WSD Świdnica

ks. Marcin Januszkiewicz, neoprezbiter - ust. wikariuszem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bożkowie; dekanat Nowa Ruda-Słupiec

ks. Michał Jelonek, neoprezbiter - ust. wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie; dekanat Żarów

ks. Piotr Kos, studia KUL - ust. wikariuszem parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich; dekanat Ząbkowice Śląskie-Północ

ks. Roman Lubański, neoprezbiter - ust. wikariuszem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Strzegomiu; dekanat Strzegom

ks. Krzysztof Ora, prefekt WSD - ust. Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej

ks. Mariusz Sajdak, wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie - ust. wikariuszem parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich; dekanat Ząbkowice Śląskie-Północ

ks. Grzegorz Todorowski, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi w Bolkowie - ust. wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej; dekanat Bystrzyca Kłodzka

ks. Krzysztof Wereski, wikariusz parafii pw. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej - ust. wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy-Zdrój; dekanat Polanica-Zdrój

ks. Michał Zwierzyna, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Złotym Stoku - ust. wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie; dekanat Bielawa

Ogłoszone przez Ordynariusza diecezji świdnickiej zmiany weszły w życie 28 czerwca, to dzień przeprowadzki dla księży w diecezji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Strefa kibica w ogrodach Pałacu Prezydenckiego

2018-06-19 17:55

prezydent.pl

Para Prezydencka wspólnie z młodzieżą kibicują biało-czerwonym w meczu Polska – Senagal na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. Polska drużyna pierwszy mecz na MŚ rozgrywa na stadionie Spartaka w Moskwie.

Jakub Szymczuk/KPRP

Wspólnie z Prezydentem i Pierwszą Damą polskich piłkarzy wspierają m.in. studenci amerykańskich uczelni, uczestnicy 2. edycji stażu prezydenckiego, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach, zawodnicy Olimpiad Specjalnych oraz uczestnicy Oratorium im. Św. Jana Bosko.

Kolejne mecze Polaków: z Kolumbią 24 czerwca w Kazaniu oraz z Japonią 28 czerwca w Wołgogradzie.

(KG)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem