Reklama

Biały Kruk 1

Najmłodszy wśród najstarszych

2017-02-22 14:16

Kamil Krasowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 9/2017, str. 4-5

Muzeum Ziemi Lubuskiej
Od lewej stoją ks. kan. Mirosław Maciejewski i ks. prał. Zbigniew Stekiel. Siedzi ks. prał. Konrad Herrmann

W tym roku mija 100 lat od poświęcenia kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Z tej okazji zostało przygotowanych kilka kulturalno-religijnych wydarzeń, które wpisują się w ten okrągły jubileusz. Jednym z nich jest wystawa poświęcona świątyni, którą do 26 marca można oglądać w zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej

Wystawa w muzeum powstała dzięki wsparciu mieszkańców miasta, parafian oraz obecnego proboszcza ks. kan. Mirosława Maciejewskiego.

Wotum

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela został wzniesiony dzięki Fundacji Georga Beuchelta. – 17 sierpnia 1913 r. zmarł najbogatszy i najbardziej znany człowiek w dawnej Zielonej Górze, społecznik, działacz i polityk Georg Beuchelt, założyciel fabryki budowy mostów i konstrukcji żelaznych, która po wojnie została przemianowana na Zastal. Ponieważ był bardzo związany z miastem, prawie 40 lat tutaj mieszkał, a przy tym był bardzo bogaty, więc postanowił przeznaczyć w swoim testamencie 50 tys. marek w złocie na budowę kościoła – opowiada Izabela Korniluk z Działu Historycznego MZL. – Po śmierci Georga Beuchelta, który zostawił tę wielką kwotę, plany brata postanowiła kontynuować jego siostra Liddy Beuchelt. Utworzyła i stanęła na czele fundacji, z ramienia której nadzorowała budowę kościoła – dodaje Korniluk. Powstająca przy dzisiejszej alei Niepodległości świątynia miała być wotum błagalnym za poległych podczas I wojny światowej. Konkurs na projekt kościoła wygrał głogowski radca budowlany Wilhelm Wagner, a kamień węgielny został położony 21 marca 1915 r. Na przestrzeni 2 lat powstał duży i nowoczesny jak na tamte czasy kościół, który został poświęcony w rocznicę urodzin Georga Beuchelta 3 stycznia 1917 r. i oddany gminie ewangelickiej. – Kościół, jak na owe czasy, powstał w ekspresowym tempie. Przypomnę, że była wojna, a co za tym idzie problemy z surowcem, dlatego tym bardziej było to coś niesamowitego. Surowiec był drogi, dlatego wkład testamentowy Beuchelta oczywiście nie wystarczył, a suma przeznaczona na budowę została kilkakrotnie powiększona – opowiada Izabela Korniluk. – Tegoroczna rocznica to wspaniała okazja do tego, żeby uhonorować ten najmłodszy wśród wszystkich najstarszych kościołów w Zielonej Górze, czyli spośród kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej i konkatedry pw. św. Jadwigi – dodaje. Obiekt został wyposażony m.in. w ogrzewanie, zegar oraz organy o napędzie elektrycznym, a jego wnętrze charakteryzowała doskonała akustyka, co umożliwiało organizowanie np. koncertów. Cała budowa, razem z działką, kosztowała 475 900 marek.

Reklama

Parafia

Po wojnie kościół zaczął służyć Polakom, którzy przyjechali do Zielonej Góry po 1945 r. Okres II wojny światowej przetrwał w nienaruszonym stanie. 13 stycznia 1946 r. dokonano jego ponownego poświęcenia. Wówczas otrzymał wezwanie Zbawiciela, co było dosłownym tłumaczeniem jego niemieckiej nazwy, do której dodano „Najświętszego”. Był miejscem, wokół którego w kolejnych latach koncentrowało się życie religijne mieszkańców miasta. W 1949 r. jako samodzielna placówka kościelna powstała parafia pw. Najświętszego Zbawiciela. W latach powojennych liczyła 31 tys. mieszkańców, a swoim zasięgiem obejmowała część miasta na północ od ulic Kupieckiej, Podgórnej, Dąbrowskiego, Batorego oraz przylegające, liczące ok. 13 tys. wiernych, miejscowości: Chynów, Zawadę, Krępę i Przylep. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Wincenty Kowalski, który sprawował tę funkcję do 1969 r. – Jego posługa przypadła na trudne lata 50. i 60., a więc walkę władzy z Kościołem, co widać w jego kronikach. Ks. Kowalskiemu został poświęcony pierwszy panel naszej wystawy – mówi Izabela Korniluk. Drugi panel przedstawia postać ks. prał. Konrada Herrmanna, charyzmatycznego kapłana, który posługę proboszcza w Zbawicielu pełnił w latach 1969-96. – Ks. Herrmann potrafił się odnaleźć na tle zachodzących w kraju ówczesnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, które zachodziły w Polsce na przestrzeni niespełna 30 lat. Potrafił się odnaleźć w tych trzech zupełnie innych dekadach, dlatego lokalny Kościół, parafia, w ogóle Zielona Góra miały niesamowite szczęście, że taki kapłan się wówczas pojawił. Z jego postacią wiąże się wydawanie lekarstw. Kościół przestaje być postrzegany tylko jako miejsce, gdzie się przychodzi i modli, a zaczynają się tam również odbywać koncerty i spotkania; są organizowane wystawy, związane z tematyką kościelną, ale nie tylko – opowiada Korniluk. W latach 1996 – 2011 posługę proboszcza parafii pełnił ks. prał. Zbigniew Stekiel. Obecnie posługę tę pełni ks. kan. Mirosław Maciejewski.

Rarytas

Wystawa w zielonogórskim muzeum wpisuje się w obchody jubileuszu świątyni. Przedstawia dzieje kościoła głównie w ujęciu historycznym. Oprócz plansz przedstawiających kapłanów i historię świątyni składają się na nią rysunki, projekty, szkice, zdjęcia i kroniki. Izabela Korniluk: – Przygotowując wystawę, zwróciliśmy się z apelem do zielonogórzan o udostępnienie nam zdjęć, wspomnień i pamiątek związanych z kościołem pw. Najświętszego Zbawiciela. Spotkaliśmy się z bardzo pięknym odzewem – otrzymaliśmy kilkaset zdjęć z różnych lat prezentujących nie tylko świątynię, ale także związane z nią uroczystości. Dzięki uprzejmości ks. Mirosława Maciejewskiego dostaliśmy natomiast niepublikowane wcześniej materiały archiwalne z lat 1915-17 związane z budową kościoła, co bardzo wzbogaciło naszą wystawę. Rarytasem jest także ok. 100-letnia gipsowa makieta, pokazująca wszystkie detale architektoniczne kościoła, z wyjątkiem kopuły wieży, która nie zachowała się do naszych czasów. Makieta przez ok. 100 lat stała w wieży kościoła i jakiś czas temu została zauważona przez ministrantów. Proboszcz, wiedząc o organizowanej przez nas wystawie, poinformował nas o tym cennym odkryciu.

Tagi:
Kościół wystawa

Kielce: wystawa o symbolice krzyża i Jezusa Ukrzyżowanego

2018-03-22 13:52

dziar / Kielce (KAI)

"A ty Jezus Nazaranski! Przeżegnaj nas Krzyżem Pańskim. Wielkanoc w zwyczajach i sztuce ludowej" – to tytuł wystawy, która otworzy Wielki Tydzień w Dworku Laszczyków. Wernisaż odbędzie się w Niedzielę Palmową, a bezpłatna ekspozycja jest dostępna do 20 kwietnia.

Ks. Paweł Borowski

Autor wystawy - Leszek Gawlik z Działu Edukacji Etnograficznej Muzeum Wsi Kieleckiej, dobierając eksponaty założył przybliżenie zwiedzającym wybranych praktyk i wierzeń związanych z Wielkim Tygodniem, dniem Zmartwychwstania Pańskiego, a także Poniedziałkiem Wielkanocnym i tradycyjnym śmigusem.

- Tematem przewodnim ekspozycji jest przede wszystkim symbol krzyża i Chrystusa Ukrzyżowanego, wszechobecnego w kulturze i tradycyjnej sztuce mieszkańców wsi – informuje Beata Ryń, szefowa marketingu i promocji Muzeum Wsi Kieleckiej.

Krzyż zaistnieje na wystawie w różnych obszarach badanych przez etnografów: w folklorze słownym, ludowej religijności, zdobnictwie i wyposażeniu wnętrz oraz w krajobrazie wiejskim i małej architekturze. Wystawa przypomni, w jaki sposób w pejzaż dawnej wsi i środowisko chłopskie wpisane były "Boże Męki", postać "Chrystusa Frasobliwego", Jezusa Nazareńskiego", "Piety", "Matki Boskiej Bolesnej" oraz "Chrystusa Cierniem Ukoronowanego".

Na wystawie pojawią się także prace współczesnych artystów ludowych podejmujących tematykę pasyjną. Są to m.in. rzeźby Antoniego Barana, Grzegorza Króla, Andrzeja Kozłowskiego, obrazy Marianny Wiśnios, Tadeusza Żaka, Eugeniusza Brożka, ceramika figuralną autorstwa: Krystyny Mołdawy, Elżbiety Klimczak, Władysława Berusa, Henryka Rokity i Tadeusza Połetka.

W salach Dworku Laszczyków zostaną pokazane także przykłady plastyki obrzędowej związanej z czasem wielkanocnym. Warstwę tekstową ekspozycji stanowić będą teksty objaśniające kulminacyjne momenty tradycyjnego świętowania, ryciny i kolorowe reprodukcje pocztówek.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Regionalnego w Opocznie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Salezjańska Szkoła Podstawowa otworzyła drzwi

2018-03-22 14:16

SALEZ

Drugie w historii Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu Otwarte Drzwi w publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej, które odbyły się 21 marca br. i zgromadziły zdecydowanie większą liczbę rodziców i dzieci niż przed rokiem. Wystąpienie dyrektora szkoły, koncerty, koła talentów oraz koła przedmiotowe, a także liczne punkty informacyjne to tylko niektóre z aktywności informujących i ukazujących to jaką szkoła jest.

SALEZ
Zobacz zdjęcia: Salezjańska Szkoła Podstawowa otworzyła drzwi

Przede wszystkim w tym dniu goście Salezu mogli porozmawiać z nauczycielami jak i uczniami. Dało to im doskonałą okazję uzyskania potrzebnej wiedzy. Dopełnieniem stały się licznie obecne koła. Wśród nich między innymi garncarskie, astronomiczne, misyjne, językowe, filmowe, orkiestra instrumentów smyczkowych i orkiestra dęta, a także koła przedmiotowe. Mocnym akcentem były także prezentacje sportowe na czele z sekcją jazdy na rolkach, czy też piłki nożnej, koszykowej i siatkowej realizowane przy współpracy z działającą w szkole Salezjańską Organizacją Sportową SALOS. Jak mówił w początkowym wystąpieniu dyrektor szkoły ks. Jerzy Babiak: „Mocne strony Salezjańskie Szkoły Podstawowej to nie tylko wysoki poziom nauczania, rozwój talentów czy też umiejętności językowych, ale zwłaszcza panująca w szkole radość. To ona jest fundamentów wszelkiego wzrastania i rozwoju naszych uczniów”.

Obecnie w całym zespole uczy się 487 uczniów. W szkole podstawowej planowane jest otwarcie klas 0,1,4 oraz 7. Rekrutacja trwa. Od 1 września 2018 roku Salezjanie planują także otwarcie Technikum z kierunkami mechanicznym i elektronicznym oraz Szkoły Branżowej I stopnia w zawodach kucharz, piekarz, fryzjer, obsługa hotelowa. Otwarte Drzwi w publicznym Liceum Salezjańskim odbędą się w najbliższą sobotę 24 marca o godz. 10.00 przy ul. Prusa 78.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież Franciszek docenił Ekstremalne Drogi Krzyżowe

2018-03-23 11:55

ks.jr, EDK / Warszawa (KAI)

Sto tysięcy osób w 20 krajach - takie są szacunki na 10. edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, jednego z najszybciej rozwijających się ruchów duchowych na świecie. W najbliższy piątek, 23 marca, pątnicy wyjdą na trasy wyznaczone na całym świecie – w Phoenix na Szlaku Apaczów, w Sydney, Amsterdamie, Zborovie, Madrycie czy na Islandii. Przejście minimum 40-kilometrowych tras, nocą, w całkowitej ciszy i skupieniu, to ryzyko, które uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej podejmują już od dziesięciu lat, aby wejść na drogę przełomu i odnaleźć nowe życie. To piękny wyraz przeżycia Wielkiego Postu i przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy. Z tej okazji list do uczestników EDK napisał watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin.

Archiwum EDK
Podczas drogi wysiłkowi towarzyszą przeżycia duchowe

Nocą, w milczeniu i samotności każdy z pątników przejdzie pieszo jedną z kilkuset tras liczących od 40 do 144 km. – EDK to globalny startup religijny i sposób praktykowania duchowości na miarę XXI wieku – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, pomysłodawca projektu, twórca SZLACHETNEJ PACZKI.

Organizatorzy wskazują, że EDK to stara kościelna tradycja, ale w nowej formie, to duchowość łącząca ciało i duszę, ponieważ nie możemy uważać, że nasza dusza jest w dobrej kondycji, skoro zaniedbaliśmy ciało. To także świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy dużo pracują i trudno im znaleźć czas dla siebie i swojej duszy. Ta kumulacja daje okazję do gruntownego przemyślenia siebie, do przekroczenia granicy nawyku i wyjścia ze swojej, zarówno duchowej, jak i cielesnej, strefy komfortu. Ekstremalna Droga Krzyżowa czerpie z duchowości św. Franciszka – dużo ducha przy pełnym zaangażowaniu ciała. EDK jest przeciwieństwem stylu życia określanego jako couch potato, czyli przesiadywania na kanapie. W idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej chodzi o to, aby z niej wstać. Odbywa się zawsze w Wielkim Poście. W tym roku większość pątników wyruszy w drogę 23 marca. Rozpoczną mszą świętą o godz. 20.00, a potem wyjdą na wybrane przez siebie, wcześniej przygotowane trasy. Na stronie www.edk.org.pl można ich znaleźć ponad 600 – w Polsce i na świecie.

Z okazji trwającej właśnie 10. edycji list do uczestników EDK napisał kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Watykanu. - Pragnienie życia w pełni, z pasją i entuzjazmem, wymaga ogołocenia i porzucenia wszystkiego, co jest naznaczone obłudą i kulturą tymczasowości; wymaga nowych narodzin, nawet za cenę niewygody, bólu i łez – zwrócił się do uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej watykański sekretarz stanu.

Rozwojowi EDK sprzyjał ks. kard. Stanisław Dziwisz, wspiera go obecny arcybiskup metropolita krakowski ks. Marek Jędraszewski, a uczestnikiem i popularyzatorem wydarzenia był także nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. W tym roku swoje błogosławieństwo przekazał uczestnikom EDK również papież Franciszek.

- Jego Świątobliwość, łącząc się duchowo z Organizatorami i wszystkimi Uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, zachęca ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Na wędrówkę śladami Chrystusa, jednocząc się w modlitwie, Ojciec Święty udziela im wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa – czytamy w liście.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to tylko jeden z programów realizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA, organizatora jednego z największych programów pomocowych w Polsce – SZLACHETNEJ PACZKI. To unikatowy na skalę światową program mądrej, precyzyjnej i konkretnej pomocy, w ramach którego tylko w ubiegłym roku przekazano ponad 20 tysiącom rodzin w Polsce pomoc o wartości przeszło 54 milionów złotych. Warto dodać, iż obecny Papież dwukrotnie pomagał potrzebującej rodzinie, zaś Benedykt XVI błogosławił tej inicjatywie.

Więcej informacji o EDK, szczegóły dotyczące tras, terminów i zapisów na www.edk.org.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem