Reklama

O Wielkim Poście trochę inaczej … (2)

Oby w sercu było niebo

2017-03-16 08:02

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 12/2017, str. 7

T. D.
Piękny, wyrazisty krucyfiks w prezbiterium kościoła w Bejscach

O duchowym i eucharystycznym wymiarze Wielkiego Postu z ks. Dariuszem Gącikiem, wikariuszem generalnym rozmawia Agnieszka Dziarmaga

AGNIESZKA DZIARMAGA: – Można spotkać stwierdzenie, że Wielki Post ma wymiar chrzcielny – sam Ksiądz o tym niejednokrotnie wspominał. W jaki sposób zatem pogłębione odkrywanie naszego chrztu prowadzi do tajemnicy Zmartwychwstania?

KS. DARIUSZ GĄCIK: – Kościół pierwotny widział w Wielkim Poście szczególną okazję do formowania katechumenów. Był to również czas bezpośredniego ich przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Czas Wielkiego Postu pomaga nam dokonać pogłębionej refleksji nad naszym chrztem oraz zobowiązaniami rodziców, których dzieci zostały ochrzczone. W tym okresie chodzi o ponowne przeżycie drogi chrzcielnej, dostrzeżenie potrzeby poważnej formacji chrześcijańskiej oraz zbadanie, czy nasze życie jest zgodne z wolą Bożą.
Przyjęcie przez dziecko sakramentu chrztu świętego nakłada zobowiązanie na rodziców wychowania dziecka w wierze. Rozwój wiary ma miejsce w rodzinie – Kościele domowym i w parafii – środowisku wiary i miłości. Dokonuje się to na wielu płaszczyznach. Na pierwszym miejscu należy wskazać potrzebę dawania świadectwa wiary i miłości. Rodzice, dla których życie wiarą jest ważne, w sposób spontaniczny przekazują tę postawę swoim dzieciom. Nie muszą przymuszać dzieci do chodzenia do kościoła, tylko razem z nimi idą; nie muszą nakazywać dzieciom modlitwy, tylko razem z nimi się modlą; nie muszą tłumaczyć dzieciom, co jest w życiu najważniejsze, tylko tym żyją. Należy postawić sobie pytanie: ilu rodziców swoim postępowaniem przekazuje dzieciom informacje, że najważniejszy jest Pan Bóg, a ilu, że najważniejszy jest pieniądz. Kolejnym wielkim darem dla dzieci jest zobaczenie rodziców, którzy budują jedność małżeńską pomimo trudności, zmagań i kryzysów. żyją miłością i potrafią sobie wzajemnie przebaczać. Miłości uczymy się w rodzinie. Ważnym dniem w życiu rodziny jest niedziela. Jest to okazja do spotkania się rodziców i dzieci na wspólnej modlitwie, posiłku oraz Eucharystii. Jedną z form wychowania dzieci w wierze jest niedzielna modlitwa rodziców z dziećmi. Nie musi ona być długa. Jest natomiast istotne, aby ją praktykować w sposób stały. Znak krzyża, czytanie i wyjaśnianie Ewangelii, modlitwa spontaniczna, modlitwa Pańska, znak pokoju i błogosławieństwo dzieci przez rodziców, tworzą ramy tej liturgii domowej, przyczyniając się do wzrostu autorytetu rodziców u dzieci, zaszczepienia u dzieci ziaren wiary oraz budowania jedności rodzinnej na fundamencie wiary. W tym kontekście należy wspomnieć o przeżywaniu w rodzinie uroczystości religijnych, szczególnie Wielkanocy.
Przyjęty przez dziecko sakrament chrztu świętego domaga się „pamięci serca”. Jest zatem ważne, aby data chrztu świętego była znana przez rodziców i dzieci oraz uroczyście obchodzona. W wielu kościołach spotyka się Msze święte związane z rocznicą urodzin. Bardzo rzadko można natomiast spotkać intencję mszalną za dziecko w rocznicę urodzin i chrztu. Nie jest to przeoczenie, ale niedocenianie wagi tego pierwszego sakramentu i niewielka świadomość znaczenia chrztu dla dalszego życia. Dzień imienin nie jest tylko świętem naszego patrona, ale jest również ściśle związany z sakramentem chrztu świętego i tak może być obchodzony. W czasie celebracji chrztu świętego wielokrotnie jest wymieniane imię dziecka, które stało się dzieckiem Bożym i nowym stworzeniem. Po raz pierwszy jako chrześcijanin, poprzez swoje imię jest przedstawiony we wspólnocie Kościoła.

– Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, w czasie Wigilii Paschalnej, w sposób uroczysty celebrujemy Eucharystię. Czy odkrywanie istoty i głębi liturgii eucharystycznej także wpisuje się w świadome przeżywanie Wielkiego Postu?

– Dla chrześcijanina miejscem spotkania z rzeczywistością śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest Eucharystia. Jest ona źródłem nowego życia, które zostaje nam udzielone w chrzcie, a potem w Eucharystii. Jest ona dla nas tajemnicą ślubną. Jezus Chrystus, nasz Oblubieniec pragnie poślubić nas, Swoją Oblubienicę, dając nam siebie całkowicie w Swoim Słowie, a szczególnie w Swoim Ciele.
Potrzeba odkrycia głębi liturgii eucharystycznej jest dzisiaj bardzo ważna. Problemem jest często spotykany rytualizm i brak wpływu celebracji na nasze życie. Jest to związane z usychaniem w człowieku korzeni jego wiary. W konsekwencji są katolicy, którzy nauczyli się chodzić na Mszę świętą rzadko, unikają przystępowania do Stołu Pańskiego i traktują Eucharystię jako jedną z form modlitwy. życie człowieka, który nie czerpie siły z Eucharystii, a liczy tylko na siebie, można porównać z jazdą samochodem, w którym skończyła się benzyna.
W czasie Wielkiego Postu jest bardzo ważne, aby odkrywać tę moc, która płynie z Eucharystii i żyć nią każdego dnia. Jest ważne, aby, o ile jest to możliwe, ten sakrament Bożej Miłości był przeżywany w rodzinnie; aby cała rodzina wspólnie uczestniczyła we Mszy św. To pomaga i umacnia również więzy małżeńskie i rodzinne oraz daje moc do budowania życia małżeńskiego i rodzinnego w oparciu o trzy ołtarze: Słowa, Eucharystii i łoża małżeńskiego.

– W jaki sposób najlepiej świadczyć o Zmartwychwstałym?

– W czasie procesji rezurekcyjnej wyznajemy wiarę, że Jezus Chrystus naprawdę Zmartwychwstał. Możemy to uczynić szczerze wtedy, gdy On Zmartwychwstanie w naszym życiu, gdy doświadczymy Jego mocy – i wtedy spontanicznie będziemy dawać o Jezusie Chrystusie nasze świadectwo. Niech zatem ten czas nawrócenia i pokuty, który przeżywamy, będzie dla nas szczególny. Nikt z nas nie wie, czy doczeka kolejnego Wielkiego Postu. Chciałbym życzyć na ten czas tylko jednego – aby w naszym sercu było niebo.

Tagi:
wywiad

Kaja Godek: Polska potrzebuje ustawy zakazującej aborcji eugenicznej

2018-03-23 19:18

Rozmawiał Dawid Gospodarek / Warszawa (KAI)

Obecne protesty feministek to efekt spowalniania sejmowych prac nad ustawą zakazująca aborcji eugenicznej – ocenia w rozmowie z KAI Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Pełnomocniczka komitetu inicjatywy obywatelskiej "Zatrzymaj aborcję" uważa, że zakaz zabijania niepełnosprawnych dzieci jest zmianą, której Polska dziś potrzebuje.

TV Razem

Dawid Gospodarek (KAI): – Jak ocenia Pani obecne protesty przeciw zmianie prawa dotyczącego aborcji?

Kaja Godek: – Te protesty są efektem przedłużania prac nad ustawą „Zatrzymaj aborcję”. Jej pierwsze czytanie odbyło się na początku stycznia, a mamy już koniec marca. Szybkie uchwalenie tej ustawy gwarantowałoby, że ulica nie wybuchnie. Spowalnianie prac nad złożonym przez obywateli projektem powoduje, że przeciwnicy się mobilizują i wychodzą pod Sejm. To jest szkodliwe dla wszystkich: i dla dzieci, które w majestacie prawa są zabijane w polskich szpitalach, i dla większości parlamentarnej, która raczej nie chce takich protestów na ulicach.
Wyjście z tej sytuacji jest jedno – niezwłoczne uchwalenie ustawy. Zmiana prawa przez parlament kończy temat aborcji na ulicy. Po uchwaleniu tej ustawy oczywiście jakieś protesty się odbędą, ale z czasem w sposób naturalny obumrą.

- Dlaczego nie zostać przy aktualnym kompromisie aborcyjnym?

– Dlatego, że ten kompromis oznacza przyzwolenie na zabijanie dzieci z niepełnosprawnościami. To jest kompromis, który niektórym osobom przyznaje prawa człowieka, a inne osoby dyskryminuje. Jeśli dziś ktoś opowiada się za kompromisem, opowiada się za możliwością zabijania dzieci np. z zespołem Downa czy z innymi schorzeniami. Dzieci, które powinny żyć tyle czasu, ile jest im to dane. Dziś nie ma ucieczki przed pytaniem o dopuszczalność aborcji eugenicznej - można być albo za albo przeciw, nie da się stać pośrodku. To pytanie dziś pada przede wszystkim w kierunku rządzących.

- Czy ma Pani wrażenie, że władzy zależy na tej zmianie?

– Proszę pytać polityków, czy im zależy i kiedy to wreszcie zrobią. Ja mogę powiedzieć, że społeczeństwu na tym zależy. Pokazała to zbiórka podpisów, która zakończyła się pięciokrotnie wyższym wynikiem niż równoległa pod projektem feministek, które w tym samym czasie prowadziły swój projekt. Widać również dużą mobilizację ludzi, którzy już po pierwszym czytaniu projektu pisali i dzwonili do polityków, przypominając o konieczności uchwalenia naszej ustawy.

- Uważa Pani, że przy tak głośnych protestach władze zdecydują się na przyjęcie tego obywatelskiego projektu?

– Były już w historii przypadki, kiedy protesty nękały kraj, a władza w interesie narodu ignorowała je i działała dla dobra społeczeństwa. W latach 70. związki zawodowe paraliżowały Wielką Brytanię. Margaret Thatcher po dojściu do władzy mimo fali strajków wprowadziła niezbędne reformy. Dotyczyły one sfery ekonomii, a sprzeciwiały im się związki zawodowe odwołujące się wprost do marksizmu i finansowane m.in. przez sowietów. Thatcher co prawda była za aborcją, ale sam styl jej działania wobec związkowców należałoby przełożyć na postępowanie wobec destabilizujących spokój społeczny w Polsce feministek.
W Polsce krzykliwy ruch proaborcyjny również odwołuje się do idei marksistowskich i jest dofinansowywany z zagranicy. Thatcher wprowadziła konieczne reformy gospodarcze, a Brytyjczycy ją za to docenili, nadając jej nawet przydomek Żelaznej Damy. Władza w Polsce powinna postąpić tak samo: patrzeć na to, co jest realnie dobre, nawet jeżeli budzi to opór społecznych radykałów. Zakaz zabijania niepełnosprawnych dzieci jest zmianą, której Polska dziś potrzebuje.

- Niedawno brała Pani udział w programie Moniki Olejnik. Jak Pani go wspomina?

– Ten program pokazał, że lobby lewicowe jest wygodnie usadowione w dużych mediach, które próbują narzucić swoją narrację opinii publicznej. Pokazał również, że aborcjoniści zachowują się agresywnie. Prowadząca, która swojego stanowiska w sprawie aborcji nie ukrywa, była wobec mnie natarczywa. Nie był to zresztą atak na mnie, to był atak na dzieci, których życia bronię. Nie spotkałam się do tej pory z podobnym stylem prowadzenia programu publicystycznego.
Na szczęście coraz mniej ludzi w Polsce kupuje feministyczne slogany. Droga do uchwalenia zakazu aborcji eugenicznej jest otwarta, nawet jeśli na ulicy lub w telewizji pokrzyczą sobie feministki. Byłoby niezrozumiałe, gdyby w imię dobrych relacji z aborcjonistami politycy opowiedzieli się przeciw chorym dzieciom.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Św. Jadwiga moc czerpała z krzyża

2018-03-23 17:41

Justyna Walicka/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Stała pod wawelskim krzyżem, zdając sobie sprawę z tego, że na mocy jej decyzji rozstrzygnięte będą losy zbawienia wielu, wielu ludzi i to przez całe pokolenia - mówił o św. Jadwidze abp Marek Jędraszewski do pielgrzymów z Poznania, z parafii pod jej wezwaniem.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Pielgrzymi wraz z proboszczem - ks. Zbigniewem Reguckim TChr uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze Walewskiej przy grobie swojej świętej patronki. Eucharystii przewodniczył metropolita krakowski. Przywieźli ze sobą replikę czarnego krucyfiksu, przed którym modliła się św. królowa Jadwiga, by arcybiskup Marek Jędraszewski go poświęcił. Krzyż zawiśnie w ich świątyni w Poznaniu.

W homilii metropolita krakowski zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus został odrzucony zarówno przez Żydów, którzy nie chcieli uznać Jego Bożego Synostwa, oraz przez pogan, dla których był, jak pisał św. Paweł, głupstwem.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Dla nas jednak, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, On jest mocą i mądrością Bożą. I w swoim życiu Paweł Apostoł wielokrotnie doświadczał, co znaczy moc, która płynie z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa i jaka to mądrość, kiedy na życie człowieka nie patrzymy w perspektywie śmierci, jakby ona miała być ostatnim słowem, ale w perspektywie zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. To są te prawdy naszej wiary, które w sposób szczególnie głęboki i z ogromnym przejęciem będziemy przeżywali w najbliższych dniach począwszy do Niedzieli Palmowej, a potem przez całe Triduum Paschalne - mówił arcybiskup.

Nawiązując do osoby króla Polski, św. Jadwigi, przypomniał najpoważniejszą i najtrudniejszą decyzję jej życia, którą podjęła tu, w Katedrze Wawelskiej pod czarnym krucyfiksem.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Ważyły się losy jej małżeństwa, czy będzie mogła połączyć się z Wilhelmem Habsburskim, z którym została zaręczona jeszcze w czasach dzieciństwa i o którym wszyscy mówią, że bardzo go kochała, czy pójdzie za radą swoich najbliższych współpracowników, panów Małopolski i zgodzi się na ślub z Wielkim Księciem Litewskim Władysławem Jagiełłą. A jak wiadomo warunkiem tych zaślubin miała być nie tylko wielka Rzeczypospolita, największe mocarstwo ówczesnej Europy, ale przede wszystkim przyjęcie przez Litwę chrztu. Stała zatem przed wyborem nie tylko własnego serca i przed decyzją nie tylko polityczną. Stała pod krzyżem wawelskim, zdając sobie sprawę z tego, że na mocy jej decyzji będą rozstrzygnięte losy zbawienia wielu, wielu ludzi i to przez całe pokolenia. I modląc się tutaj, przyjęła to, co otwierało drogę zbawienia dla Litwinów. Krzyż stał się jej mocą i mądrością. Na przekór także osobistemu cierpieniu.

Na zakończenie arcybiskup podkreślił, że postawa św. Jadwigi jest wzorem także dla nas. - Św. Jadwiga, król Polski ciągle jest wzorem, jak przy krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa trzeba trwa. Zwłaszcza wtedy, kiedy to trwanie nas wiele kosztuje po to, żeby nie nasze zamiary i nie nasza wola mogła się spełniać, ale żeby przez nasze posłuszeństwo krzyżowi mogła objawić się moc i mądrość Boża.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Licznie i z nadzieją – 4 tys. maturzystów na Jasnej Górze

2018-03-23 21:17

mir/R.Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

- Nie pozwólcie umrzeć nadziei na to, że można być wspaniale człowiekiem – prosił dziś młodzież na Jasnej Górze bp Edward Dajczak. W sanktuarium modliło się około 4 tys. maturzystów z diec. sandomierskiej i koszalińsko - kołobrzeskiej. Apelem Jasnogórskim nocne czuwanie modlitewne rozpoczną dziś jeszcze uczniowie klas maturalnych z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Bożena Sztajner/Niedziela

Młodym towarzyszą biskupi, katecheci i wychowawcy. Na pielgrzymki zostali zaproszeni także specjalni goście. - Pozwól Bogu się kochać – zachęcał maturzystów bp Edwarda Dajczak. Ordynariusz koszalińsko – kołobrzeski mówił o Bożej miłości, która uwalnia, czyni człowieka wolnym. Wyjaśniał młodym, że między każdym człowiekiem a Bogiem jest „niepowtarzalność” i nie można nam się dać „stylowi, sposobom życia przygnieść”.

– Znacie to, to jest ta metoda tłamszenia człowieka bezosobową formą, czasami sami to powtarzacie: tak się dzisiaj żyje. Tak bezosobowo. Tak się. Tak się robi. A dlaczego – tak się?” - pytał w homilii bp Dajczak. Odwołując się do świadectwa Piotra Kowalczyka znanego jako TAU, duchowny zwrócił uwagę, że jak w przypadku tego muzyka, tak zawsze o każdego i każdą z nas rozgrywa się zmaganie Boga.

- Trzeba siebie widzieć oczami Boga, a to widzenie jest piękne. Nie pozwólcie umrzeć nadziei na to, że można być wspaniale człowiekiem – prosił młodzież bp Dajczak

Zdaniem ks. Andrzeja Zaniewskiego, duszpasterza młodzieży diec. koszalińsko-kołobrzeskiej wielką rolą Kościoła jest przywracanie młodym nadziei. - Tereny popegeerowskie, których jest wiele na terenie naszej diecezji, odcisnęły piętno na młodym pokoleniu - przyznał kapłan. Zauważył też, że pewne zjawiska, takie jak beznadzieja czy smutek, u wielu młodych istnieją wręcz "genetycznie".

Wiele grup maturzystów znad morza z racji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odwiedziło miejsca związane z historią i walkami o wolność naszej Ojczyzny.

W dwóch grupach – wczoraj i dziś – przybyli maturzyści diecezji sandomierskiej - w sumie 3 tys. osób. Ks. Marian Bolesta wysoką frekwencję tłumaczy wytworzoną już w tej diecezji tradycją wyjazdów na Jasną Górę. – Młodzież poszukuje wartości, odpowiedzi na nurtujące pytania – wyjaśnia diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji sandomierskiej. Z młodymi modlił się bp Edward Frankowski.

Młodzież znad morza wysłuchała świadectwa Piotra Kowalczyka znanego jako TAU, rapera, producenta muzycznego i ewangelizatora. O zagrożeniach duchowych mówił z kolei do maturzystów sandomierskich Grzegorz Bacik, który od lat pomaga osobom uwikłanym w okultyzm, magię czy satanizm.

Apelem Jasnogórskim nocne czuwanie modlitewne rozpoczną dziś jeszcze maturzyści archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem