Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Warto było zostać księdzem

2017-03-16 08:02

Ks. Paweł Kłys
Edycja łódzka 12/2017, str. 4-5

ks. Paweł Kłys
Bp Kazimierz Wielikosielec na modlitwie

O Kościele na Białorusi z bp. Kazimierzem Wielikosielcem, biskupem pomocniczym diecezji pińskiej, rozmawia ks. Paweł Kłys

KS. PAWEŁ KŁYS: – Od 18 lat jest Ksiądz Biskup biskupem pomocniczym diecezji pińskiej i jak każdy Ojciec diecezji wizytuje parafie. Jak krótko scharakteryzowałby Ksiądz Biskup Kościół katolicki na Białorusi?

BP KAZIMIERZ WIELIKOSIELEC: – Ten Kościół działa i rozwija się tak samo jak w innych państwach Europy. Dzięki Bogu, mamy wszystko, co potrzebne do jego działalności. Dokładnie 15 lat temu w Rzymie zebrali się katolicy z terenów dawnego Związku Radzieckiego, by podziękować Bogu za wolność religii. Na tej uroczystości był obecny kard. Stanisław Ryłko jako przedstawiciel Ojca Świętego. Myśmy się tam modlili i dziękowali za łaskę wolności. Rozważaliśmy także, jak to się stało, że kiedyś nie można było oficjalnie i jawnie wyznawać swojej wiary, a dziś jest zupełnie inaczej. I doszliśmy do wniosku, że to owoc cierpień i modlitw wielu pokoleń przed nami. Oni dla nas wymodlili to, co dziś mamy na Białorusi. Kościół u nas rozwija się spokojnie i dobrze. Mamy duże możliwości, bo państwo i władza nam sprzyja. Mamy dwa seminaria duchowne, wydawnictwo katolickie. Odbywają się pielgrzymki do sanktuariów na Białorusi. Mamy zielone światło do działania. To wielki dar, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga.

– Od jakiego czasu Kościół cieszy się wolnością na Białorusi?

– Wolność dla naszego Kościoła na Białorusi rozpoczęła się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, kiedy nasze państwo stało się odrębną republiką. Wcześniej nie było nam łatwo, bo wciąż toczona była walka z Kościołem. Wiele pięknych kościołów na Białorusi zburzono, np.: Grodno i Farę Witoldową z XIII wieku (pomnik architektury), Pińsk (kościół pw. św. Stanisława Kostki), Stołpce, gdzie kościół zamieniono na cerkiew prawosławną. Nie było wówczas łatwo, ale jakoś – z Bożą pomocą – udało się!

– Jak przez te lata ucisku funkcjonował Kościół?

– W parafii Szerszów, w której pracowałem, a która znajduje się przy polskiej granicy niedaleko Hajnówki, w 1948 r. ksiądz został zabrany do więzienia, kościół zamknęli, a ludzie modlili się w domach i tak powstał domowy Kościół. Nie było Mszy św., bo nie było księży, ale były nabożeństwa różańcowe, majowe, czerwcowe i inne, np. w czasie Wielkiego Postu. A tam gdzie był kościół, a nie było księdza, ludzie przychodzili do kościoła, kładli ornat na ołtarzu i wyobrażali sobie, że przedstawia on księdza przy ołtarzu. A gdy rozpoczęto transmisję Mszy św. radiowej z parafii pw. Świętego Krzyża z Warszawy, to stawiano radio i słuchano Mszy św. po polsku. Dlatego wolność religii wierni nasi wycierpieli i wymodlili. Nasz nieżyjący już kard. Kazimierz Świątek przebywał 10 lat w więzieniu, a mój proboszcz ks. Michał Woroniecki był na robotach przymusowych w Kazachstanie. To było prawdziwe cierpienie ludzi – naszych wiernych, ale także duchownych. Pan Bóg nas wysłuchał i wolność przyszła.

– Czy Białoruś – podobnie jak Polska – ma swoje wyjątkowe duchowe miejsce, do którego pielgrzymują wierni?

– Wy, Polacy, macie Częstochowę, a my, Białorusini, mamy Budsław z sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej, której odpust wypada 2 lipca. Budsław znajduje się niemal w centrum Białorusi i na uroczystości do sanktuarium pielgrzymują wierni z zachodu – od Brześcia, z Witebszczyzny, ze wschodu, z południa i z północy. Ludzie przybywają do tego sanktuarium, a władza nam w tym dopomaga. Milicja ochrania pielgrzymów, by było bezpiecznie, a wierni dają świadectwo poprzez pielgrzymowanie ze śpiewem, modlitwą i chorągwiami, gdy idą, przemierzając naszą ojczyznę.

– Ilu wiernych mieszka na terenie diecezji pińskiej i jakie są ich największe potrzeby duchowe?

– W mojej diecezji są skupiska ludności po 10, 15, 20 osób, które spotykają się w domu albo – gdy jest kapliczka – w kapliczce. Tam księża dojeżdżają i staramy się, by w każdą niedzielę wierni mogli uczestniczyć we Mszy św. i przystępować do sakramentów. W naszej diecezji jest ok. 50 tys. katolików, choć diecezja jest bardzo rozległa. Sięga od granicy z Polską (województwo brzeskie) do granicy z Rosją (województwo homerskie). Te dwa województwa, czyli cała diecezja, to ok. 650 km długości. I choć są niemałe odległości, staramy się wszędzie dojechać, by służyć wiernym. W całej Białorusi są 4 diecezje: archidiecezja mińsko-mochylewska, diecezja grodzieńska, pińska i witebska.

– Ilu kapłanów posługuje?

– W mojej diecezji pracuje 53 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Są to księża białoruscy, którzy ukończyli nasze seminarium, ale także Polacy, którzy są u nas na misjach.

– Kościół to wspólnota wiernych – świeckich i duchownych. Jak wygląda sytuacja powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji Księdza Biskupa?

– W 1939 r. pińskie seminarium duchowne zostało zamknięte. Ostatnie święcenia odbyły się tam 8 kwietnia 1939 r. Potem księża w podeszłym wieku powoli odchodzili, a następców nie było. Ale taka jest wola Boża. W 1978 r. pierwszy nasz białoruski ksiądz otrzymał święcenia w Rydze, gdyż tam nas posyłano do seminarium duchownego na studia. Kiedy na Białorusi został mianowany abp Tadeusz Kondrusiewicz, to otworzył w Grodnie seminarium, a potem kard. Kazimierz Świątek po rozmowach z władzami otworzył seminarium w Pińsku. Istnieją więc dwa seminaria duchowne, w których kształcą się przyszli kapłani. Są powołania, choć nie jest ich wiele, bo świat jest bardzo zlaicyzowany, ale modlimy się o nie i prosimy Pana Boga o łaskę.

– Czy Ksiądz Biskup jest szczęśliwy jako kościelny hierarcha?

– Długo wybierałem drogę swojego życia. Zastanawiałem się, czy być nauczycielem, lekarzem – nawet złożyłem podanie do Grodna na medycynę. Ale w sercu było coś innego. Mieszkałem w Wilnie w hotelu robotniczym. Chodziłem do Ostrej Bramy do kościoła pw. Świętego Ducha, a i mój ojciec duchowny powiedział mi: – Może ty byś do seminarium poszedł? Wówczas jeszcze więcej zacząłem o tym myśleć. Poszedłem do Ostrej Bramy, klęknąłem i powiedziałem: – Matko Boża, jeden rok poświęcam na modlitwę, będę codziennie chodzić na Mszę św., ale po tym roku pomóż mi znaleźć drogę życia. Wypełniłem swoje zobowiązanie. Pojechałem też do drugiego wileńskiego sanktuarium, do Matki Bożej Szydłowskiej. Tam 8 września jest wielka uroczystość. Poszedłem do kaplicy z cudowną figurą Matki Bożej, gdzie Litwini na kolanach chodzą i odmawiają Różaniec, uklęknąłem, by modlić się i przyszła myśl – idź do seminarium. Tak z Szydłowca pojechałem do seminarium i więcej się nie oglądałem. Dziś czuję, że to moje miejsce. A czy ksiądz, czy biskup? Najważniejsze, że wszystko czynimy na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi.
Pewnego razu ochrzciłem i dałem ślub sybirakowi, pułkownikowi i wykładowcy wojskowej akademii w Kijowie. Wówczas był jeszcze Związek Radziecki, gdzie kto mógł, to pomagał. Spotkaliśmy się, wyjaśniłem mu prawdy wiary, bo czasu było mało, a kiedy udzieliłem mu wszystkich sakramentów, powiedział: „Dziękuję księdzu. Teraz, w świetle wiary, jeszcze lepiej będę rozumiał swoje ścisłe nauki, które wykładałem tam w akademii”. – Dla tego jednego człowieka, żeby usłyszeć te piękne słowa, warto było uczyć się na księdza!

– Białoruś i ogólnie Wschód to tereny, na których współżyją ze sobą Kościół prawosławny i rzymskokatolicki. Jak wygląda dialog ekumeniczny, współpraca, codzienne współżycie tych dwóch Kościołów?

– Kiedy przyszła wolność i Kościoły mogły już się rozwijać, wówczas nasz kard. Kazimierz Świątek i metropolita prawosławny Filaret zawsze się spotykali i od tego czasu się spotykamy. Jest to piękna współpraca, bo mamy za cel wspólnie służyć Bogu i ludziom. Zapraszamy się na różne uroczystości, bo całemu społeczeństwu potrzebna jest zgoda. Nie ma żadnych różnic, choć naturalnie prawosławnych jest więcej. Na całej Białorusi mieszka ok. 9,5 mln ludności – 1,5 mln to katolicy, a pozostali to prawosławni.

– Ksiądz Biskup znany jest z tego, że przyjeżdża do polskich parafii, gdzie podczas Mszy św. głosi kazania, a następnie zbiera ofiary na budowę świątyń w swojej diecezji. To niecodzienny widok dla nas, Polaków. Czy władze państwowe pozwalają budować nowe świątynie? Czy stare zabytkowe, zagarnięte przez państwo, zostały czy zostają zwrócone diecezji?

– Jako młody ksiądz zacząłem budować świątynię w Baranowiczach, kontynuując pracę po poprzedniku. Potem pod Baranowiczami w Leśnej kościół został rozebrany i wierni nie mieli gdzie się gromadzić na modlitwę, to rozpocząłem budowę nowego. Dalej w Brześciu kontynuowałem budowę rozpoczętą przez mojego poprzednika. Teraz pracuję w Homlu, gdzie w 1818 r. został postawiony piękny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który w 1938 r. zamknięto, a czterech kapłanów tam posługujących rozstrzelano. W roku 1940 bolszewicy wysadzili świątynię w powietrze. Jako że mam już trochę doświadczenia, to widzę, gdzie jest potrzeba, by taką świątynię wybudować, by służyła ludziom. Budowa nowego obiektu sakralnego to sprawa skomplikowana – znaleźć środki na ten cel nie jest łatwo. Wielu przychodzi nam z pomocą, ale i my sami jakieś środki musimy mieć, więc stąd moja tutaj obecność w Polsce.
Władza państwowa także nam pomaga. W samym Mińsku jest 7 kościołów. A gdy tylko zwrócimy się z prośbą o nowy, to działkę pod budowę otrzymujemy bezpłatnie.

– Co szczególnego chciałby Ksiądz Biskup nam, Polakom, przekazać?

– Chciałbym wam powiedzieć: Nie odchodźcie od Kościoła! Kiedy uczyłem się w Rydze w seminarium, obecny emerytowany kard. Julijans Vaivods mówił: – Klerycy, módlcie się, bo nie wiecie, ilu szatanów lata nad dachem waszego seminarium, aby wam przeszkodzić, by w Związku Radzieckim nie było księży. Myśmy się modlili i dziś nie ma Związku Radzieckiego, a księża są. Chciałbym wam powiedzieć: Módlcie się za Kościół w Polsce, bo wiem, że księża z Polski pomogli nam odrodzić Kościół na Białorusi. Módlcie się za polski Kościół!

Tagi:
wywiad

Kaja Godek: Polska potrzebuje ustawy zakazującej aborcji eugenicznej

2018-03-23 19:18

Rozmawiał Dawid Gospodarek / Warszawa (KAI)

Obecne protesty feministek to efekt spowalniania sejmowych prac nad ustawą zakazująca aborcji eugenicznej – ocenia w rozmowie z KAI Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Pełnomocniczka komitetu inicjatywy obywatelskiej "Zatrzymaj aborcję" uważa, że zakaz zabijania niepełnosprawnych dzieci jest zmianą, której Polska dziś potrzebuje.

TV Razem

Dawid Gospodarek (KAI): – Jak ocenia Pani obecne protesty przeciw zmianie prawa dotyczącego aborcji?

Kaja Godek: – Te protesty są efektem przedłużania prac nad ustawą „Zatrzymaj aborcję”. Jej pierwsze czytanie odbyło się na początku stycznia, a mamy już koniec marca. Szybkie uchwalenie tej ustawy gwarantowałoby, że ulica nie wybuchnie. Spowalnianie prac nad złożonym przez obywateli projektem powoduje, że przeciwnicy się mobilizują i wychodzą pod Sejm. To jest szkodliwe dla wszystkich: i dla dzieci, które w majestacie prawa są zabijane w polskich szpitalach, i dla większości parlamentarnej, która raczej nie chce takich protestów na ulicach.
Wyjście z tej sytuacji jest jedno – niezwłoczne uchwalenie ustawy. Zmiana prawa przez parlament kończy temat aborcji na ulicy. Po uchwaleniu tej ustawy oczywiście jakieś protesty się odbędą, ale z czasem w sposób naturalny obumrą.

- Dlaczego nie zostać przy aktualnym kompromisie aborcyjnym?

– Dlatego, że ten kompromis oznacza przyzwolenie na zabijanie dzieci z niepełnosprawnościami. To jest kompromis, który niektórym osobom przyznaje prawa człowieka, a inne osoby dyskryminuje. Jeśli dziś ktoś opowiada się za kompromisem, opowiada się za możliwością zabijania dzieci np. z zespołem Downa czy z innymi schorzeniami. Dzieci, które powinny żyć tyle czasu, ile jest im to dane. Dziś nie ma ucieczki przed pytaniem o dopuszczalność aborcji eugenicznej - można być albo za albo przeciw, nie da się stać pośrodku. To pytanie dziś pada przede wszystkim w kierunku rządzących.

- Czy ma Pani wrażenie, że władzy zależy na tej zmianie?

– Proszę pytać polityków, czy im zależy i kiedy to wreszcie zrobią. Ja mogę powiedzieć, że społeczeństwu na tym zależy. Pokazała to zbiórka podpisów, która zakończyła się pięciokrotnie wyższym wynikiem niż równoległa pod projektem feministek, które w tym samym czasie prowadziły swój projekt. Widać również dużą mobilizację ludzi, którzy już po pierwszym czytaniu projektu pisali i dzwonili do polityków, przypominając o konieczności uchwalenia naszej ustawy.

- Uważa Pani, że przy tak głośnych protestach władze zdecydują się na przyjęcie tego obywatelskiego projektu?

– Były już w historii przypadki, kiedy protesty nękały kraj, a władza w interesie narodu ignorowała je i działała dla dobra społeczeństwa. W latach 70. związki zawodowe paraliżowały Wielką Brytanię. Margaret Thatcher po dojściu do władzy mimo fali strajków wprowadziła niezbędne reformy. Dotyczyły one sfery ekonomii, a sprzeciwiały im się związki zawodowe odwołujące się wprost do marksizmu i finansowane m.in. przez sowietów. Thatcher co prawda była za aborcją, ale sam styl jej działania wobec związkowców należałoby przełożyć na postępowanie wobec destabilizujących spokój społeczny w Polsce feministek.
W Polsce krzykliwy ruch proaborcyjny również odwołuje się do idei marksistowskich i jest dofinansowywany z zagranicy. Thatcher wprowadziła konieczne reformy gospodarcze, a Brytyjczycy ją za to docenili, nadając jej nawet przydomek Żelaznej Damy. Władza w Polsce powinna postąpić tak samo: patrzeć na to, co jest realnie dobre, nawet jeżeli budzi to opór społecznych radykałów. Zakaz zabijania niepełnosprawnych dzieci jest zmianą, której Polska dziś potrzebuje.

- Niedawno brała Pani udział w programie Moniki Olejnik. Jak Pani go wspomina?

– Ten program pokazał, że lobby lewicowe jest wygodnie usadowione w dużych mediach, które próbują narzucić swoją narrację opinii publicznej. Pokazał również, że aborcjoniści zachowują się agresywnie. Prowadząca, która swojego stanowiska w sprawie aborcji nie ukrywa, była wobec mnie natarczywa. Nie był to zresztą atak na mnie, to był atak na dzieci, których życia bronię. Nie spotkałam się do tej pory z podobnym stylem prowadzenia programu publicystycznego.
Na szczęście coraz mniej ludzi w Polsce kupuje feministyczne slogany. Droga do uchwalenia zakazu aborcji eugenicznej jest otwarta, nawet jeśli na ulicy lub w telewizji pokrzyczą sobie feministki. Byłoby niezrozumiałe, gdyby w imię dobrych relacji z aborcjonistami politycy opowiedzieli się przeciw chorym dzieciom.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Zwiastowanie Pańskie - Dzień Świętości Życia

Józef Rydzewski
Edycja podlaska 14/2002

pl.wikipedia.org
Fresk Fra Angelico Zwiastowanie, Konwent San Marco we Florencji

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

W a l c z y ć b ę d z i e m y w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego - 28 sierpnia 1956 r.)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca i decyzją Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień - Dniem Świętości Życia. Wyjątkowo w tym roku Kościół obchodzi ją 8 kwietnia, gdyż dzień 25 marca wypada w Wielkim Tygodniu i dlatego jest ona przeniesiona. Powstanie tej uroczystości łączy się z refleksją nad historią zbawienia w czasach chrześcijańskich. Dokumenty liturgiczne nie mówią o formalnym święcie, co nie znaczy, że nie było ono obchodzone w liturgii. Wiele mówiącym faktem może być zbudowana w IV wieku w Nazarecie bazylika Zwiastowania. Święto posiadało różne nazwy. Najstarsza z nich jest określeniem związanym z homilią Abrahama z Efezu - Euaggelismos. Liturgia bizantyjska zachowuje tę nazwę do dnia dzisiejszego. Sakramentarz gregoriański z Padwy podaje bardzo charakterystyczne określenie: Annuntiatio sanctae Dei Genetricis et passio eiusdem Domini (Zwiastowanie Bożej Rodzicielce i Męki Pana). Mszał z 1570 r. używa określenia: Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a Mszał papieża Pawła VI: Zwiastowanie Pańskie. Powstaje pytanie dlaczego uroczystość ta jest obchodzona 25 marca? Odpowiedź na to pytanie wynika z ustalenia daty uroczystości Bożego Narodzenia. Skoro uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzimy 25 grudnia, to z "obliczenia biologicznego" wynika, że Zwiastowanie Pańskie ma być obchodzone 25 marca. Mszał z 1970 r. przynosi nam nowe modlitwy, a zwłaszcza własną prefację, która wysławia Boga za narodzenie Syna Bożego dla zbawienia ludzi. W tym dziele uwydatniona jest rola Maryi, Jej przyjęcie z wielką wiarą Słowa Bożego i noszenie z miłością Jezusa w niepokalanym łonie. Zwiastowanie Pańskie spełnia obietnice dane narodowi wybranemu - Izraelowi.

W obronie życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: " Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa". I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: "Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota" (EV 61).

Przeczytaj także: 25 marca - Dzień Świętości Życia

Wielcy ludzie za życiem

Każdy człowiek może powtórzyć za psalmistą, wysławiać Boga psalmem 139 i podziękować Mu za życie: "Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła".

W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi:

Pius XII - "Wszelka istota ludzka, nawet dziecko w łonie swej matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio od Boga, a nie od rodziców czy od jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej. A więc żaden człowiek, żaden autorytet ludzki, żadna wiedza, żadne ´wskazania´ medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne nie dają należytego tytułu do rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem niewinnym życiem ludzkim".

Jan XXIII - "Niech więc wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga działania Boga - Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy".

Jan Paweł II - "Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!".

"Życie ludzkie jest szczególnie słabe i kruche, kiedy przychodzi na świat oraz kiedy opuszcza doczesność, aby osiągnąć wieczność. Słowo Boże wielokrotnie wzywa do otoczenia życia opieką i szacunkiem, zwłaszcza życia naznaczonego przez chorobę i starość" ( EV 44).

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński - "W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród".

Matka Teresa z Kalkuty - "Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pokochania małego dziecka już w łonie matki. Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne samemu Bogu. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się: jeden dziesiątek różańca, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie, np. post lub walka z nałogiem. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję modli się w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się ta osoba duchowym ojcem lub duchową matką tego dziecka. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego może podjąć każdy. Jeżeli zdarzy się zapomnieć komuś raz lub dwa o złożonych przyrzeczeniach, nie należy przerywać Duchowej Adopcji, tylko trzeba o ten "zapomniany" dzień wydłużyć okres modlitwy.

Codzienna modlitwa:

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego o dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

2018-03-23 21:21

Łukasz Krzysztofka

Od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki ulicami Żoliborza przeszła XVIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy.

Łukasz Krzysztofka

Nabożeństwo poprzedziła Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki w intencji ludzi pracy. W liturgii uczestniczył m.in. Bogdan Biś, zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność, oraz Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność regionu Mazowsze. Obecni byli członkowie „Solidarności” z całej Polski oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych ludzi pracy i służb mundurowych.

Krzyż, niesiony podczas Drogi Krzyżowej, złożony był na grobie błogosławionego Kapelana „Solidarności”. - Ks. Popiełuszko rozumiał, jak mało kto, czym jest praca ludzka. On chce nas dziś wspomóc swoim orędownictwem u Pana Boga, nas wszystkich, ludzi pracy – mówił na rozpoczęcie nabożeństwa drogi krzyżowej ks. dr Marcin Brzeziński, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki i kustosz sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zobacz zdjęcia: XVIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Rozważania do poszczególnych stacji napisali przedstawiciele świata pracy. Uczestnicy nabożeństwa modlili się o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki, o Boże błogosławieństwo dla świata pracy w Polsce, a także o miłość i sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie. – Prosimy Boga, aby Polacy zdawali sobie sprawę, że praca nie tylko służy, by zarabiać pieniądze, ale ma dawać radość, satysfakcję i nas uświęcać, czynić lepszymi ludźmi i pomagać służyć dobru wspólnemu – modlił się ks. Michał Kotowski, duszpasterz ludzi pracy archidiecezji warszawskiej.

Od grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki krzyż nieśli m.in. hutnicy, kolejarze, górnicy, stoczniowcy, służba zdrowia, policjanci, Komisja Krajowa i Region NSZZ "Solidarność", młodzież i harcerze. Nabożeństwo uświetniła górnicza orkiestra dęta. Tegoroczna Droga Krzyżowa, w której wzięło udział blisko tysiąc osób, odbywała się pod hasłem „Chrystus solidarny z ludźmi pracy”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem