Reklama

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa w górach

2017-03-16 08:02

Ks. Kazimierz Bełch
Edycja przemyska 12/2017, str. 8

chiwum ks. Kazimierza Bełcha
Msza św. na Smereku 1992 r.

Wyczynowe buty kojarzą się pielgrzymom wielkopiątkowym ze wspinaczką do Krzyża na Tarnicy. Warto przypomnieć, że te wielkopiątkowe pielgrzymki, połączone z rozważaniem Drogi Krzyżowej, mają już blisko 30-letną tradycję

Początkowo wyruszało na trasę kilkaset osób. Później liczba pielgrzymów systematycznie wzrastała, dochodząc ostatnio do pięciu tysięcy. Mogłoby to cieszyć, a nawet wywoływać poczucie dumy, gdyby nie prowadziło do pewnych faktów negatywnych. Tarnica – jak wiadomo – znajduje się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie swoboda wchodzenia i poruszania się jest ograniczona.

Bieszczadzki Park Narodowy jest unikatowym obszarem w Europie. Rozdeptywanie powierzchni gruntu na szlakach turystycznych i niekontrolowane poszerzanie szlaków powodują erozję powierzchniowych warstw gleby, degradację cennych zbiorowisk roślinnych, niszczenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt bezkręgowych. Władze Parku chcą zapewnić bezpieczeństwo dla pielgrzymów, ale też chronić przyrodę. Z tego powodu zostały ustalone limity wejścia na poszczególne szczyty. Na szlaki prowadzące na Tarnicę może wejść w ciągu doby 2100 osób. Liczba ta w Wielki Piątek ubiegłego roku była przekroczona ponad dwukrotnie. W wielkim tłumie trudno jest zachować ciszę i modlitewne skupienie.

W sprawie ochrony przyrody w Bieszczadzkim Parku Narodowym zorganizowano dwie naukowe konferencje, na których przedmiotem obrad była także Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Tarnicę. Wysuwano m.in. propozycje, aby całkowicie usunąć pielgrzymów wielkopiątkowych z terenu Parku. Jednakże dyrektorzy Parku nie zgodzili się na tak radykalne rozwiązanie. Przyjechali do Przemyśla, aby wspólnie z abp. Adamem Szalem podjąć pewne decyzje i wysunąć propozycje dotyczące zwłaszcza tegorocznej Drogi Krzyżowej w Bieszczadach. Na tym spotkaniu zaproponowano, aby plenerową Drogę Krzyżową odprawiać w różnych terminach i w różnych miejscach. A zatem nie tylko w Wielki Piątek, ale także wcześniej, na przykład w niektóre soboty lub niedziele Wielkiego Postu, przy czym w niedziele po uprzednim uczestniczeniu we Mszy św. Wśród miejsc odpowiednich dla Drogi Krzyżowej, zwłaszcza w Wielki Piątek, na pierwszym miejscu wymieniono własny kościół parafialny, a następnie ścieżki prowadzące na różne wzgórza czy szczyty uwieńczone Krzyżem, na przykład na Smerek, z Korczyny do zamku w Odrzykoniu, z Zagórza do ruin klasztoru Ojców Karmelitów, z Rybotycz na Kopystańkę, na Dróżki w Kalwarii Pacławskiej itp.

Reklama

Dyrektorzy Parku postanowili wykonać i zlokalizować stacje Drogi Krzyżowej przy trasie wiodącej z Wołosatego na Przełęcz Bukowską. Otwarcia tej Drogi Krzyżowej dokona abp Adam Szal 8 kwietnia o godz. 10.00. Bezpośrednio po otwarciu będzie on przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej. Zapraszamy pielgrzymów na otwarcie i pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej na trasie z Wołosatego na Przełęcz Bukowską. Zachęcamy do odprawiania tego nabożeństwa także w inne dni Wielkiego Tygodnia, w tym zwłaszcza w Wielki Piątek.

Jeśli w Wielki Piątek przybędzie do Wołosatego wielu pielgrzymów, to nie mogą iść wszyscy razem jednym tłumem, ale trzeba wyruszać w grupach – liczących po około 50 osób – co dziesięć minut. Na trasie bowiem nie można będzie posługiwać się aparaturą nagłaśniającą. Zaś po dojściu do końca należałoby, po modlitwie przy Krzyżu, dłużej się nie zatrzymywać, lecz wracać tą samą trasą, ustępując miejsce następnym grupom.

Dla miłośników Bieszczad, którzy nie wyobrażają sobie Wielkiego Piątku bez odprawienia Drogi Krzyżowej na trasie wiodącej na wysoki szczyt, proponuję oznakowane szlaki prowadzące do Krzyża na Smereku. Wędrówkę można rozpocząć albo we wsi Smerek, albo w przysiółku Stare Sioło, przynależącym do Wetliny. Limit wyznaczony dla Smereka wynosi 1100 osób.

Tagi:
Droga Krzyżowa

Akademicka Droga Krzyżowa już jutro

2018-03-22 14:20

Agnieszka Bugała

Tradycyjnie już w ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem akademicki Wrocław spotka się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Akademicka Droga Krzyżowa ulicami miasta rozpocznie się o godz. 19.00 na Placu Uniwersyteckim przed kościołem pw. Najświętszego Imienia Jezus (Uniwersytecki). Spod Szermierza pątnicy wyruszą z abp Józefem Kupnym na czele. Przejdą ulicą Kuźniczą, okrążą Rynek i ok. godz. 21.00 dotrą do kościoła Garnizonowego, gdzie Eucharystię będzie sprawował bp Andrzej Siemieniewski.


– W tym roku jest inaczej, mówi ks. Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki „Maciejówki”, organizator wydarzenia – O przygotowanie rozważań stacji Drogi Krzyżowej poprosiłem Marcina Gajdę, diakona stałego Kościoła, męża i ojca czwórki dzieci, który wraz z żoną od wielu lat prowadzi działalność terapeutyczną, konferencyjną i rekolekcyjną. Przygotował refleksje wyjątkowe, gdzie narrator spotka się z wypowiedziami kobiety i mężczyzny. Zaserwuje nam nie tylko piękną, duchową ucztę, ale przede wszystkim wprowadzi w tajemnicę Męki i Krzyża Pana Jezusa. Pomoże wejść w misterium, wyciszy nas, otworzy modlitewnie na spotkanie z Bogiem, który cierpi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Informacja ONZ ws. aborcji to fake news

2018-03-22 18:45

Artur Stelmasiak

Część mediów w Polsce podała informacje, że ONZ wzywa Polski sejm do odrzucenia projektu Zatrzymaj Aborcje. Okazuje się, że jest to zwykły "fake news". - Ta Grupa Robocza nie ma żadnych uprawnień do wypowiadania się w imieniu ONZ - podkreśla mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Artur Stelmasiak
Mec. Jerzy Kwaśniewski

Członkiem Grupy Roboczej może zostać każdy chętny. Wygląda więc na to, że zebrała się grupa lewicowych aktywistów, którzy na własną rękę wydali komunikat. - Nawet nie wiedzą o czym piszą, bo odnieśli się do projektu "Stop Aborcji", który był procedowany w 2016 roku. Obecnie w sejmie jest projekt "Zatrzymaj aborcje" - mówi "Niedzieli" Kwaśniewski. - Z tego dokumentu wynika, że członkowie Grupy Roboczej nawet nie znają treści ustawy zakazującej aborcji eugenicznej, bo nie odnoszą się w żadnym punkcie do proponowanych zmian.

Grupa robocza Narodów Zjednoczonych ds. Dyskryminacji Kobiet powołuje się na prawa człowieka, które nic nie mówią o prawie do aborcji. Nawet znany ze swych lewicowych poglądów Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznaje, że aborcji nie można zaliczyć do praw człowieka.

W dokumencie czytamy, że ustawa będzie naruszała międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie Prawa Człowieka. - To pokazuje, że autorzy nie mają pojęcia o czym piszą. Nie istnieje żaden dokument prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez Polskę, który odnosiłby się do aborcji - tłumaczy prezes Ordo Iuris.

Ta grupa osób jest luźno powiązana z ONZ, a na stronach instytucji można przeczytać, że właśnie trwa nabór. - Wprawdzie ta Grupa Robocza ma pewien mandat do działania, ale ten dokument wykracza poza ich kompetencje. Oni się więc nie wypowiadają w imieniu ONZ, a jedynie w imieniu wymienionych na liście osób - dodaje mecenas.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Św. Jadwiga moc czerpała z krzyża

2018-03-23 17:41

Justyna Walicka/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Stała pod wawelskim krzyżem, zdając sobie sprawę z tego, że na mocy jej decyzji rozstrzygnięte będą losy zbawienia wielu, wielu ludzi i to przez całe pokolenia - mówił o św. Jadwidze abp Marek Jędraszewski do pielgrzymów z Poznania, z parafii pod jej wezwaniem. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze Walewskiej przy grobie swojej świętej patronki. Eucharystii przewodniczył metropolita krakowski. Przywieźli ze sobą replikę czarnego krucyfiksu, przed którym modliła się św. królowa Jadwiga, by arcybiskup Marek Jędraszewski go poświęcił. Krzyż zawiśnie w ich świątyni w Poznaniu.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

W homilii metropolita krakowski zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus został odrzucony zarówno przez Żydów, którzy nie chcieli uznać Jego Bożego Synostwa oraz przez pogan, dla których był, jak pisał św. Paweł, głupstwem.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Dla nas jednak, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, On jest mocą i mądrością Bożą. I w swoim życiu Paweł Apostoł wielokrotnie doświadczał, co znaczy moc, która płynie z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa i jaka to mądrość, kiedy na życie człowieka nie patrzymy w perspektywie śmierci, jakby ona miała być ostatnim słowem, ale w perspektywie zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. To są te prawdy naszej wiary, które w sposób szczególnie głęboki i z ogromnym przejęciem będziemy przeżywali w najbliższych dniach począwszy do Niedzieli Palmowej a potem przez całe Triduum Paschalne - mówił arcybiskup.

Nawiązując do osoby króla Polski, św. Jadwigi przypomniał najpoważniejszą i najtrudniejszą decyzję jej życia, którą podjęła tu, w Katedrze Wawelskiej pod czarnym krucyfiksem.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Ważyły się losy jej małżeństwa, czy będzie mogła połączyć się z Wilhelmem Habsburskim, z którym została zaręczona jeszcze w czasach dzieciństwa i o którym wszyscy mówią, że bardzo go kochała, czy pójdzie za radą swoich najbliższych współpracowników, panów Małopolski i zgodzi się na ślub z Wielkim Księciem Litewskim Władysławem Jagiełłą. A jak wiadomo warunkiem tych zaślubin miała być nie tylko wielka Rzeczypospolita, największe mocarstwo ówczesnej Europy, ale przede wszystkim przyjęcie przez Litwę chrztu. Stała zatem przed wyborem nie tylko własnego serca i przed decyzją nie tylko polityczną. Stała pod krzyżem wawelskim, zdając sobie sprawę z tego, że na mocy jej decyzji będą rozstrzygnięte losy zbawienia wielu, wielu ludzi i to przez całe pokolenia. I modląc się tutaj, przyjęła to, co otwierało drogę zbawienia dla Litwinów. Krzyż stał się jej mocą i mądrością. Na przekór także osobistemu cierpieniu.

Na zakończenie arcybiskup podkreślił, że postawa św. Jadwigi jest wzorem także dla nas. - Św. Jadwiga, król Polski ciągle jest wzorem, jak przy krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa trzeba trwa. Zwłaszcza wtedy, kiedy to trwanie nas wiele kosztuje po to, żeby nie nasze zamiary i nie nasza wola mogła się spełniać, ale żeby przez nasze posłuszeństwo krzyżowi mogła objawić się moc i mądrość Boża.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem