Reklama

Biały Kruk 2

Nagroda ks. dr. Bolesława Domańskiego

2017-03-16 08:02

Mateusz Zbróg
Edycja szczecińsko-kamieńska 12/2017, str. 1-2

Mateusz Zbróg
Laureaci tegorocznej nagrody wraz z Kapitułą i honorowymi gośćmi

Już po raz trzydziesty drugi została wręczona Nagroda ks. dr. Bolesława Domańskiego. Uroczysta gala odbyła się 5 marca br. w studiu koncertowym Polskiego Radia Szczecin i zgromadziła przedstawicieli Kościoła, samorządów, organizacji polonijnych z Berlina

Nagroda i towarzyszące mu wydarzenia już na stałe wpisały się w życie kościelne i społeczne Szczecina. Tegoroczni laureaci wskazują na to, że zasięg oddziaływania jest jeszcze szerszy, sięgający poza granice kraju. Nagroda jest przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

W tym roku Kapituła Nagrody w składzie bp Paweł Cieślik, ks. prof. Grzegorz Wejman, dr Leszek Laskowski oraz Paweł Majewicz uhonorowała trzy osoby działające na różnych polach, ale zawsze w duchu 5 Prawd Polaków, uchwalonych na berlińskim Kongresie Związku Polaków w Niemczech 5 marca 1938 r. Zjazd ten był ukoronowaniem wieloletniej pracy społecznej Księdza Patrona, jak nazywano ks. dr. Domańskiego. Treść tych wspaniałych, ponadczasowych haseł przypomniał ks. prof. Grzegorz Wejman, przewodniczący Kapituły. Warto, by „wybrzmiały” także w poniższej relacji.

„Jesteśmy Polakami. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi Bratem. Co dzień Polak Narodowi służy. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle”.

Reklama

Pomimo tego, że obchodziliśmy niedawno 145. rocznicę urodzin autora tych słów, nie straciły one wcale na aktualności i są wskazówką dla kolejnych pokoleń. Pamięta o nich Szczecin. Ks. prof. Wejman przypomniał, że nie byłoby tych prawd i osiągnięć Księdza Patrona, gdyby nie jego zawierzenie Maryi. Zaufał Jej bez granic, podobnie jak św. Jan Paweł II. Także dziś, w stulecie objawień w Fatimie, to właśnie cześć do Matki Bożej wyzwala w Polakach umiłowanie Ojczyzny. Gratulując laureatom, Przewodniczący Kapituły prosił, by nadal świadczyli dobro i wyzwalali szlachetność u drugiego człowieka. Ich dzieła – stwierdził – są kontynuacją pracy ks. Domańskiego i św. Jana Pawła II.

Iwona Mirońska-Gargas ze Szczecina otrzymała nagrodę za „propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz patriotycznymi”. Wykształcenie i karierę zawodową połączyła ze swoją pasją – jest instruktorem teatralnym. Wpaja młodzieży miłość do rodzimego języka, a tym samym umiłowanie Ojczyzny. W tych niełatwych czasach promowania antywartości kultura staje się ostoją polskości. I na tej niwie p. Iwona Mirońska-Gargas ma nieprzeciętne osiągnięcia. W 1993 r. założyła teatr słowa „Pro Scenium”. Jest organizatorką Wojewódzkich Spotkań ze Sztuką Słowa: Wiara – Nadzieja – Miłość. Duża część jej twórczości jest poświęcona poezji powstańców warszawskich. W zrywie ludności stolicy walczył także jej ojciec. Jest to jej hołd dla tych, którzy oddali życie w służbie Ojczyźnie. Odbierając medal z wizerunkiem Księdza Patrona, wyraziła radość, że żyjemy w czasach, w których nie trzeba walczyć z bronią w ręku. Jednak nie zwalnia to nas z mocowania się ze światem. Trzeba przypominać wielki dorobek literatury patriotycznej. Byli i wciąż są tacy, którzy chcieliby wykreślić z narodowej pamięci Norwida, Mickiewicza, Słowackiego i zastąpić ich nowymi autorytetami. Dlatego oprócz ciągłej pracy twórczej, oprócz poszukiwania nowych dróg, koniecznie trzeba sięgać do spuścizny wielkich wieszczów.

Dr Pětr Brězan otrzymał nagrodę z następującym uzasadnieniem: „Przyjacielowi Polski – za wytrwałą służbę Bogu oraz na rzecz narodu Serbów Łużyckich”. Z pewnością nie będzie miał pretensji, jeśli część należnego mu miejsca poświęcę na przybliżenie Czytelnikom sytuacji jego narodu. Serbowie Łużyccy zamieszkują płd.-wsch. tereny obecnych Niemiec (okolice Budziszyna i Chociebuża) i szczycą się długą historią. Dość powiedzieć, że na Łużycach działa Towarzystwo Cyryla i Metodego, które jest najdłużej działającym do dziś stowarzyszeniem chrześcijańskim. Wydaje ono pismo „Katolski Posoł”, które z kolei jest najstarszym czasopismem katolickim na świecie! Sam Pětr Brězan mówi o sobie, że jest synem najmniejszego słowiańskiego narodu, który od tysiąca lat opiera się inkorporacji do otaczającego żywiołu germańskiego. Dr Brězan zawodowo jest weterynarzem. Od wielu lat związany jest z łużycką organizacją „Domowina” („Ojczyzna”). Jest zaangażowany w życie lokalnego Kościoła. Mimo wielkich trudności w czasach komuny starał się o współpracę z Polską. To m.in. dzięki jego staraniom ziemię łużycką odwiedził abp Karol Wojtyła niedługo przed wyborem na Stolicę Piotrową. Później Jan Paweł II włączył język łużycki do codziennej modlitwy „Anioł Pański”. Pětr Brězan naszej mowy nauczył się podczas pielgrzymek na ukochaną przez niego Jasną Górę. Pielgrzymował także pieszo, mimo podeszłego już wieku, z Łużyc do Wilna! W duchu Pięciu Prawd działa dla swojego narodu. Odbierając nagrodę dobrze znanego mu ks. Domańskiego, powiedział, że Polska jest dla Serbów Łużyckich źródłem inspiracji w formacji religijnej i pracy narodowej. Życzył sobie i nam, by przyjaźń polsko-łużycka przetrwała na wieki.

Jerzy Luftmann został odznaczony za „pracę organiczną realizowaną w duchu Pięciu Prawd Polaków na polu kultury i edukacji”. Pochodzi z niewielkiego Świętna w województwie wielkopolskim (1100 mieszkańców). Swoimi działaniami udowadnia jednak, że także w mniejszych miejscowościach można, a w zasadzie trzeba organizować życie kulturalne na wysokim poziomie. Od 1985 r. jest związany zawodowo ze szkolnictwem. Obecnie jako dyrektor szkoły dba o wychowanie patriotyczne powierzonej mu młodzieży, m.in. organizując obchody katyńskie czy ukazując miejsca świadczące o długim bytowaniu Polaków na tych ziemiach. Jest także wieloletnim, zasłużonym działaczem harcerskim. Jego największym dziełem jest istniejący od 1995 r. Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II. Imprezie tej towarzyszą warsztaty muzyczne oraz spotkania religijno-formacyjne. Działania te, zwłaszcza wychowywanie młodzieży, to żywy pomnik dla Papieża Polaka. Mówi, że patrząc na młodych ludzi, jest spokojny o nasz kraj. Nie zmienia to faktu, że nie możemy tylko konsumować tego, co pozostawiły poprzednie pokolenia, ale również pozostawić coś po sobie.

Galę uświetnił pięknym koncertem Marcin Styczeń, twórca utworów inspirowanych m.in. wierszami młodego Karola Wojtyły.

Tagi:
nagroda

Przynano nagrody "Węgrzyn 2018"

2018-06-20 13:02

Iwona Węgrzyn-Bocheńska, Fundacja „Rajd Katyński”

Już po raz drugi zostały przyznane wyróżnienia dla motocyklistów patriotów.

Archiwum Fundacji "Rajd Katyński"

Prestiżowa nagroda „WĘGRZYN” imienia śp. Komandora Wiktora Węgrzyna jest przyznawana osobom łączącym pasję motocyklową z pielęgnowaniem wartości patriotycznych.

W tym roku Kapituła „Węgrzynów” przyznała nagrody „Węgrzyn 2018” następującym osobom:

Marcinowi Gałeckiemu – organizatorowi i Komandorowi Motocyklowego Rajdu Ponary – Pamiętamy! Aktywnemu uczestnikowi Rajdów Katyńskich. Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Ks. Januszowi Szymańskiemu – duszpasterzowi motocyklistów diecezji drohiczyńskiej, założycielowi Klubu Miłośników Motocykli GODBOYS, obecnie Stowarzyszenie GODBOYS Bielsk Podlaski. Inicjatorowi i pomysłodawcy spotkań motocyklowych na rozpoczęcie i zakończenie sezonu w Bielsku Podlaskim. Głównemu organizatorowi Ogólnopolskiej Pielgrzymki Motocyklowej do Wilna – Ostrej Bramy.

Mirosławowi Wenglorzowi – wielokrotnemu uczestnikowi Rajdów Katyńskich. Twórcy i Komandorowi 12 Motocyklowych Rajdów po Śląsku Cieszyńskim (w tym dwóch ostatnich im. Komandora Wiktora Węgrzyna). Członkowi Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński i przedstawicielowi Stowarzyszenia na Górnym Śląsku.

Katarzynie Wróblewskiej – dziesięciokrotnej uczestniczce oraz organizatorce Rajdów Katyńskich, a także Motocyklowych Zlotów na Jasnej Górze i w Gietrzwałdzie. Od 2010 r. pani Katarzyna pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Nagrody zostały uroczyście wręczone 9 czerwca 2018 r. w Drohiczynie podczas obchodów Dnia Podlasia. Co roku ważną częścią tych uroczystości jest Motocyklowy Rajd Papieski upamiętniający wizytę św. Jana Pawła II na Podlasiu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Episkopat Polski ustalił zasady sporządzania i modyfikacji aktu chrztu w związku z adopcją

2018-06-19 17:15

lk, BPKEP / Warszawa (KAI)

Konferencja Episkopatu Polski postanowiła ustalić zasady sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem (adopcją). W tym celu opracowała specjalny dekret, który po recognitio (potwierdzeniu) Stolicy Apostolskiej został 19 czerwca promulgowany.

Wiesław Ochotny

Sprawa dotyczy przypadków, które zgłaszane były przez samych rodziców adopcyjnych. Prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o przyznaniu im praw rodzicielskich jest jednocześnie nakazem dla Urzędu Stanu Cywilnego właściwego na miejsce urodzenia dziecka, aby dokonał zmian w akcie urodzenia dziecka. Wiąże się z tym też często zgłaszana przez świeżo upieczonych rodziców chęć dokonania zmian w księdze ochrzczonych, o którą wnioskują w biurze parafialnym.

Teraz Konferencja Episkopatu Polski postanowiła ustalić zasady postępowania w takich przypadkach. Opracowano zatem w dekrecie przepisy sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem. Nad ich przygotowaniem pracowała Rada Prawna KEP.

Dekret zaznacza na wstępie, że wpisów dotyczących przysposobienia (adopcji) dokonuje się wyłącznie na wniosek przysposabiających (rodziców adopcyjnych) lub na wniosek pełnoletniej osoby przysposobionej, skierowany do ordynariusza miejsca za pośrednictwem proboszcza parafii, w której został sporządzony lub ma zostać sporządzony akt chrztu. Decyzję o dokonaniu wpisu oraz jego formie podejmuje ordynariusz miejsca i tylko on wydaje stosowne polecenie proboszczom, których sprawa dotyczy.

Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty cywilne potwierdzające dane osobowe oraz fakt przysposobienia. Jest to sądowe orzeczenie przysposobienia i odpis zupełny aktu urodzenia.

W przypadku, gdy adopcja nastąpiła po chrzcie, należy dołączyć świadectwo chrztu. Jeśli jednak istnieją trudności z przedstawieniem tego dokumentu, kuria diecezjalna powinna nakazać przeprowadzenie stosownej kwerendy w oparciu o dostępne dane osoby przysposobionej, jej rodziców naturalnych i informacji na temat miejsca ich zamieszkania.

"Jeżeli chrzest następuje po przysposobieniu, do aktu chrztu wpisuje się aktualne dane osobowe osoby, z zaznaczeniem na marginesie, że dziecko zostało przysposobione. Jeżeli jest to możliwe, należy wpisać także dane rodziców biologicznych" - stwierdza dekret KEP.

W dekrecie zaznaczono też, że jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy nie został sporządzony nowy akt urodzenia, należy wpisać do aktu chrztu nowe dane osobowe osoby ochrzczonej, bez zacierania danych oryginalnych, z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko zostało przysposobione.

Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy został sporządzony nowy akt urodzenia, możliwe jest sporządzenie nowego aktu chrztu, do którego wpisuje się, zgodnie z brzmieniem dokumentów cywilnych: imiona i nazwiska ochrzczonego, datę i miejsce urodzenia, dane przysposabiających, datę i miejsce chrztu (lub na wniosek przysposabiających miejsce sporządzenia nowego aktu), imię i nazwisko szafarza, dane rodziców chrzestnych, z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko zostało przysposobione oraz podaniem miejsca i numeru dotychczasowego aktu chrztu. Jeżeli jest to możliwe, należy wpisać także dane rodziców biologicznych.

Na marginesie dotychczasowego aktu chrztu, na polecenie ordynariusza miejsca, umieszcza się klauzulę zabraniającą jego ujawnienia, w brzmieniu: „Akt z racji przysposobienia nie podlega ujawnieniu”.

Na marginesie modyfikowanego lub sporządzanego na nowo aktu chrztu należy podać podstawę prawną dokonywanych zmian, czyli powołać się zarówno na reskrypt z kurii diecezjalnej, jak i stosowny dokument cywilny, który powinien być archiwizowany.

W wydawanych odpisach aktu chrztu (metrykach) osób przysposobionych ujawnia się wyłącznie nowe dane, nie czyniąc wzmianki o przysposobieniu i rodzicach biologicznych.

Aby uniknąć zawarcia nieważnego małżeństwa przez osoby biologicznie spokrewnione (np. naturalne rodzeństwo), wystawiając świadectwo chrztu należy wręczyć zainteresowanemu nupturientowi odpis zawierający dane o rodzicach adopcyjnych, tak jak widnieją w księdze ochrzczonych, natomiast pełną informację o rodzicach biologicznych przesłać – zachowując sekret – przesyłką poleconą bezpośrednio do parafii, w której ma być przeprowadzane przedślubne dochodzenie kanoniczne.

Duszpasterz spisujący protokół przedślubny winien z zachowaniem należnej dyskrecji sprawdzić, czy narzeczonych nie łączy naturalne pokrewieństwo. Jeśli zainteresowana osoba nie ma świadomości, że została przysposobiona, nie należy jej o tym informować.

Utajnienie aktu oznacza, że nie wydaje się zeń odpisów, chyba że o metrykę zwróci się osoba pełnoletnia, której ów akt dotyczy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jubileuszowa 30. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

2018-06-21 08:00

Przez 30 lat ponad 30 tysięcy uczestników z trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki – stąd nawiązanie do trzech okręgów flagi olimpijskiej, a biało-czerwona kropka odsyła do Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości . Wszystko to mieści w sobie logo tegorocznej Jubileuszowej 30. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się w dniach 8 – 14 lipca 2018 r. w Warszawie. Organizatorzy spodziewają się blisko 1500 uczestników z 7 państw: Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Polski. Będą oni reprezentować swoje kluby, szkoły i parafie. Imprezę honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.


Pomysłodawcą ruchu parafiadowego był pijar, śp. o. Józef Joniec. Program oparty jest na antycznej triadzie: stadion – teatr – świątynia i obejmuje aktywności o charakterze sportowym, kulturalnym i formacyjnym. Uczestnicy wystartują w 13 dyscyplinach i 16 konkurencjach, m.in. lekkoatletyce, pływaniu, turniejach piłki nożnej, koszykowej i siatkowej. Wezmą udział w konkursach (wiedzy, plastycznych, wokalnych), przeglądach teatralnych i warsztatach. Jednym z nich będzie konkurs wiedzy o sporcie: polskie ikony piłki nożnej, innym – konkurs plastyczny: „Life in a Jar” nawiązujący do działalności Ireny Sendler. Ciekawie zapowiadają się warsztaty kolorowych kalejdoskopów (do wykonania z kartonu, rurek PCV, płyt CD i innych tworzyw wtórnych) oraz warsztaty tworzenia instrumentów i narzędzi muzycznych (jak burzowce, kije deszczowe i kalimby).

Jubileuszowa Parafiada po raz kolejny odbędzie się na obiektach dwóch uczelni stolicy: SGGW, gdzie na tydzień powstanie miasteczko parafiadowe m.in. z namiotem Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz AWF-u, gdzie odbędą się zawody lekkoatletyczne. Na Inaugurację w niedzielę, 8 lipca o godz. 16.00 parafiadowicze będą pielgrzymować do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach.

W hali Arena Ursynów rozegrany zostanie mecz pomiędzy reprezentacjami: Parafiady i Policji. Kapitanami obu drużyn będą kobiety. Wystartuje gra historyczna „Wyścig Niepodległości” nawiązująca do popularnej dawniej gry w kaplse. A więcej informacji na www.parafiada.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem