Reklama

Dla nas zawsze najważniejszy jest człowiek

2017-04-06 09:46

Monika Łukaszów
Edycja legnicka 15/2017, str. 4-5

Monika Łukaszów

Caritas Diecezji Legnickiej w tym roku obchodzi jubileusz XXV-lecia istnienia. Powołał ją do życia bp Tadeusz Rybak 16 kwietnia 1992 r. Pierwszym dyrektorem został ks. Józef Lisowski, a od 2006 r. funkcję tę sprawuje ks. Czesław Włodarczyk. O tym jak wyglądały początki i jakie formy działalności były i są podejmowane obecnie przez Caritas z ks. CzesławemWłodarczykiem rozmawia Monika Łukaszów

MONIKA ŁUKASZÓW: – Caritas to pierwsza instytucja, która została powołana przez bp. Tadeusza Rybaka w nowej diecezji. Czym to było podyktowane?

KS. CZESŁAW WŁODARCZYK: – Kiedy św. Jan Paweł II tworzył 13 nowych diecezji, chciał, aby struktury Kościoła w Polsce nadążały za wyzwaniami końca XX wieku. Rok 1992 był pewnie najlepszym czasem, aby mogły powstać nowe diecezje, a nowe struktury i wspólnoty udźwignęły nakładaną na nie odpowiedzialność. Pierwszy Biskup Legnicki, mając doświadczenie 15 lat pasterzowania w archidiecezji wrocławskiej, potrafił pokierować nową diecezją i sprostać wyzwaniom czasu przy organizowaniu i animowaniu funkcjonowania nowych struktur. Jest pewnie znamienne, że jedną z pierwszych decyzji biskupa Tadeusza było utworzenie 16 kwietnia 1992 r. Caritas Diecezji Legnickiej, w celu organizowania, koordynowania i kierowania kościelną akcją charytatywną w nowej diecezji. Oczywiście, początki to poszukiwanie ludzi, przygotowywanie pomieszczeń, diagnozowanie sytuacji, planowanie działań, nawiązywanie kontaktów z parafiami, odpowiadanie na wyzwania, układanie współpracy z samorządami, darczyńcami, różnymi organizacjami i instytucjami. Na początku doświadczyliśmy wielorakiej pomocy również międzynarodowej z Włoch i Niemiec, jak również pomocy sąsiedzkiej.

– Początki były bardzo trudne, bo i czasy były trudne. Ogromne bezrobocie, w niektórych gminach sięgające nawet 30 proc. To też było wyzwanie dla Caritas legnickiej. Jak wyglądały początki i jakie formy działalności były wówczas podejmowane?

– U początków diecezji najciężej pracowaliśmy w roku 1997. Najpierw wielkiego wysiłku wymagało przygotowanie się młodej diecezji na historyczną wizytę św. Jana Pawła II w Legnicy. Pamiętam, że 2 czerwca 1997 r., 20 lat temu, spełniły się wielkie marzenia i słońce w sposób szczególny zaświeciło nad Legnicą. To naprawdę było coś niewyobrażalnego, ogromne szczęście i 300 tys. wiernych, którzy modlili się razem z Papieżem Polakiem na Legnickim Polu. Ale po wyjeździe Ojca Świętego przyszło nam, jeszcze w tym pamiętnym roku, przeżyć powódź tysiąclecia. Tysiące ludzi w naszej diecezji bardzo ucierpiało, a potem powstał ogromny ruch społeczny, aby pomóc poszkodowanym.
Pomocy było dużo i trzeba było zrobić wszystko, aby trafiła do potrzebujących. Już wtedy użytkowaliśmy siedziby w Legnicy przy ul. Okrzei, a pomoc przychodziła w dzień i w nocy. Ważne było, aby te dary szybko trafiały do osób poszkodowanych. I tak się działo przez wiele tygodni i miesięcy. W naszych kościołach, w ramach niedzielnych Mszy św., Biskup Legnicki zarządził zbiórki dla poszkodowanych, ale pomoc przychodziła też z całej Polski i spoza jej granic. To naprawdę było ogromne przedsięwzięcie, po ludzku wydaje się, że nie do udźwignięcia. Jednak udało się! Egzamin z solidarności międzyludzkiej został zdany. W tym 1997 r. pierwszy raz sporo dzieci i młodzieży wyjechało na wakacje, aby ich rodziny mogły sobie poradzić ze skutkami powodzi. Były takie grupy dzieci, którym trzeba było wszystko kupić, żeby mogli bezpiecznie i przyjemnie przeżyć czas, z dala od skutków powodzi. Pamiętam jak Ksiądz Biskup objeżdżał poszczególne parafie, wspólnoty i rodziny, modlił się na miejscu tragedii. Klerycy naszego WSD pracowali wtedy przy różnych darach. To właśnie od 1997 r. rozpoczęły się w większej liczbie wyjazdy na kolonie, systematyczne spotkania odpowiedzialnych za działalność charytatywną w parafii, a także wyjazdy na spotkania najpierw jednodniowe, później już 7-dniowe, aby wreszcie podjąć wyzwanie wczasów 14-dniowych nad morzem dla osób starszych, niepełnosprawnych i z małymi dziećmi. Przed samą wizytą św. Jana Pawła II została uruchomiona nowa siedziba Caritas przy ul. Okrzei, wcześniej mieściła się w budynku Kurii i Seminarium. Wtedy też do Caritas sprowadziły się Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które bardzo włączyły się w działalność dobroczynną. Zaangażowanie wielu ludzi, duchownych i świeckich, sprawiło, że wyzwania zostały udźwignięte, co pragnę podkreślić bez fałszywej skromności, wierząc, że bez Bożej pomocy nie byłoby to wszystko możliwe.

– Patrząc na 25 lat działania, proszę opowiedzieć jak Caritas się rozwijała i jak dzisiaj wygląda jej działalność?

– Dla naszej Caritas, podobnie jak i dla całego Kościoła, rokiem wyjątkowym był czas Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Od roku 2000 nasza Caritas prowadzi Dom Księży Emerytów im. św. Jadwigi Śląskiej dla 24 kapłanów. W tym samym roku utworzyliśmy Stację Opieki Caritas – podmiot medyczny, który od 17 lat zatrudnia ponad 180 osób w Legnicy, Jeleniej Górze i Bolesławcu. Utworzenie Stacji uratowało wiele miejsc pracy zarówno dla pielęgniarek, higienistek, jak i personelu pomocniczego w ZOL-ach w Jeleniej Górze i Legnicy. Cechą charakterystyczną Caritas Diecezji Legnickiej jest praca z osobami niepełnosprawnymi i na rzecz osób niepełnosprawnych. Są to dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 60 uczestników i Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” dla przynajmniej 42 osób, a od 2016 r. – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jeleniej Górze dla 30 podopiecznych. Prowadzenie tych instytucji sprawia, że jesteśmy największym w okolicy podmiotem dbającym o rehabilitację osób niepełnosprawnych. Doświadczamy na co dzień, jak bardzo ważne jest, aby człowiek niepełnosprawny miał powód do wyjścia z domu. Oczywiście szczególne miejsce, żeby nie powiedzieć pierwszorzędne, ma współpraca z parafiami, a szczególnie z Parafialnymi Zespołami Caritas, a z drugiej strony – ze Szkolnymi Kołami Caritas. Ta współpraca wymaga jeszcze większego zaangażowania i jeszcze lepszej współpracy. I nad tym staramy się stale pracować i niczego nie zaniedbywać.
Z okazji jubileuszu Caritas wydamy album, w którym chcemy te 25 lat opisać, bo to kawał czasu i warto pokazać, jak wiele się udało. Warto też o pewnych wydarzeniach i procesach pamiętać.

– Jakie planujecie kierunki rozwoju dla Caritas na najbliższe lata?

– Nie wiem czy to nie jest najtrudniejsze pytanie. Trzeba jasno powiedzieć, że człowiek jest najważniejszy i musimy sprostać wyzwaniu. Potrzebne są środki finansowe, dzięki którym – jeśli uda się poprzez konkurs zdobyć pewne dotacje celowe – dokonamy modernizacji, a także optymalizacji zużycia i zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, co gwarantuje dalsze właściwe funkcjonowanie poszczególnych podmiotów Caritas. Pamiętajmy, że na dzień dzisiejszy Caritas zatrudnia 330 pracowników, nie licząc wolontariuszy.

– 22 kwietnia legnicka Caritas będzie świętowała swój jubileusz. Jak będą przebiegały te uroczystości?

– Najpierw bp Zbigniew Kiernikowski będzie przewodniczył Eucharystii w legnickiej katedrze, gdzie będziemy Bogu i ludziom dziękować za ćwierć wieku działalności Caritas Diecezji Legnickiej. Po Eucharystii przejdziemy do Akademii Rycerskiej, by w Sali Królewskiej wysłuchać koncertu jubileuszowego i uczestniczyć w dalszym świętowaniu. Z racji jubileuszu planujemy też pobłogosławić dwa nowe busy dla naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej, a goście otrzymają wspomnianą wyżej książkę, upamiętniającą 25-letnią historię naszej Caritas.
Na koniec chcę jeszcze bardzo podziękować pracownikom i wolontariuszom, ludziom dobrej woli, którzy wspierają działalność Caritas Diecezji Legnickiej, zarówno w swoich parafiach jak i szerzej. Dziękuję za wszelkie dobro, które dzieje się poprzez naszą Caritas.

Tagi:
wywiad Caritas

Dwa nowe łóżka dla wrocławskiej Caritas

2018-03-22 20:38

Anna Buchar

„Wspólnota” – organizacja pomocowa z Freiburga w Niemczach przekazała wrocławskiej Caritas dwa nowe łóżka pielęgnacyjne. To kolejny dar otrzymany od tej instytucji. Pierwszym było 5 wózków dla osób niepełnosprawnych, które społeczność z Freiburga przekazała przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

Archiwum Caritas
Archiwum Caritas

Organizacja stara się pozyskiwać środki finansowe na zakup kolejnych łóżek pielęgnacyjnych dla wypożyczalni Caritas w całej Polsce. - Serdecznie dziękujemy Panu Jozefowi Pawliczek i Panu Maranowi Jagielskiemu za życzliwą pamięć i osobiste zaangażowanie w niesienie pomocy i ulgi w chorobie czy niepełnosprawności osób w Polsce – mówi Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.

Sprzęt wypożyczany jest na podstawie umowy użyczającego z biorącym na okres jednego roku. Po tym czasie na biorącym ciąży obowiązek zwrócenia sprzętu w stanie niepogorszonym. Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia umowy należy skontaktować się z pracownikiem Wypożyczalni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego znajduje się przy ul Katedralnej 7.

Archiwum Caritas
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Mity protestujących zwolenniczek aborcji eugenicznej

2018-03-23 14:19

Marcin Przeciszewski / Warszawa (KAI)

Zwolenniczki aborcji protestujące przeciwko nowelizacji ustawy przygotowanej przez obywatelską inicjatywę „Zatrzymaj aborcję” - mającą na celu usunięcie przesłanki eugenicznej - w swym dyskursie posługują się wieloma mitami. Oto podstawowe z nich:

Artur Stelmasiak

1. Każda kobieta w imię wolności ma prawo do wyboru czy urodzi poczęte dziecko czy nie, tym bardziej jeśli jest ono chore bądź niepełnosprawne. Nie można zmuszać kobiet do rodzenia chorych dzieci.

- Tymczasem inicjatorom projektu ustawy chodzi o co innego. Mianowicie o uratowanie tysięcy dzieci, które obecnie są zabijane przed urodzeniem - pomimo, że większość z nich jest zdolna do samodzielnego życia. Tymczasem mogą one rodzicom przynosić radość i być wartościowymi członkami społeczeństwa.

Ogromną grupę dzieci zabijanych w wyniku aborcji eugenicznej, ok. 80 % stanowią dzieci z zespołem Downa bądź z zespołem Turnera. Są to wady genetyczne, które wcale nie oznaczają śmierci tuż po urodzeniu. Nie uniemożliwiają także wartościowego i szczęśliwego życia danej osoby i jej bliskich oraz możliwości wypełniania różnych ról w społeczeństwie. Np. osoby z Zespołem Turnera, który dotyka głównie dziewczynek, mogą normalnie funkcjonować, nie są dotknięte niepełnosprawnością intelektualną. Mogą cierpieć na problemy z płodnością oraz charakteryzuje je niski wzrost. Przykładem takiej osoby jest jedna z lekarek pracujących w Warszawie, która jest osobą z Zespołem Turnera. Bez trudności skończyła studia medyczne a teraz specjalizuje się i pracuje w szpitalu.

Z kolei osoby z zespołem Downa są co prawda dotknięte pewną niepełnosprawnością intelektualną, ale za to cechują je rozwinięte zdolności społeczne, są pełne ekspresji i pozytywnych uczuć. W przyjaznym środowisku świetnie sobie radzą.

Ponadto znane są świadectwa osób, którym lekarze sugerowali aborcję na podstawie podejrzenia wad genetycznych u dziecka. Wiemy, że często dzieci te rodziły się zdrowe. A to dlatego, że w badaniach prenatalnych nie można stwierdzić Zespołu Downa czy innej choroby, lecz można ją tylko podejrzewać. Lekarze radzą wówczas dokonać aborcji mówiąc: "z tego dziecka nic nie będzie", tymczasem dziecko rodzi się albo zdrowe albo w dużo lepszym stanie niż przewidywano.

2. Przygotowywana ustawa spowoduje poddawanie kobiet szczególnym torturom, związanym z urodzeniem niepełnosprawnego dziecka lub jego późniejszym wychowywaniem.

- Tymczasem szczególnym torturom poddawane są nie kobiety lecz dzieci abortowane z przyczyn eugenicznych. A to dlatego, że aby zdiagnozować możliwość choroby, dziecko musi być już odpowiednio wykształcone, czyli duże. Ustawa mówi, że można dokonać aborcji na dziecku podejrzewanym o niepełnosprawność lub chorobę do momentu uzyskania zdolności samodzielnego życia poza organizmem matki. Przyjmuje się, że jest to 24 tydzień życia, czyli 6 miesiąc ciąży. Gdyby Polacy uświadomili sobie jak duże – czyli zdolne do odczuwania bólu - dzieci są zabijane drogą aborcji, z pewnością by się temu sprzeciwili.

Ponadto, każda matka, która urodziła dziecko ma – zgodnie z prawem - możliwość oddania go do adopcji. Tysiące rodzin czeka w Polsce na możliwość adoptowania dziecka, jest też wiele rodzin gotowych przyjąć dziecko obarczone chorobą bądź niepełnosprawnością. Nie istnieje żadne logiczne uzasadnienie, aby dzieci te były pozbawiane życia w okresie życia płodowego. Można zapewnić im dobrą opiekę w innej rodzinie oraz bezpieczną przyszłość.

3. Kościół jest oddzielony od państwa, nie ma zatem prawa domagać się takich rozwiązań ustawowych, które wynikałyby z jego nauki, która zakazuje aborcji. Jest to więc próba narzucenia prawu państwowemu wymagać prawa religijnego, które obowiązywać winno wyłącznie wierzących, na zasadzie ich dobrowolnego wyboru.

- Tymczasem Kościół katolicki bynajmniej nie usiłuje narzucić państwu swego wewnętrznego prawa, tak jak ma to miejsce np. w islamie. Prawo do życia każdego człowieka jest normą powszechną, bynajmniej nie wyłącznie religijną.

Ponadto inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję” nie jest inicjatywą kościelną lecz społeczną, podjętą wiosną tego roku przez Fundację "Życie i rodzina" CitizenGO Polska. A pod projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży podpisało się ponad 830 tysięcy polskich obywateli, zatem uzyskała ona najpoważniejsze wsparcie społeczne, spośród zgłaszanych dotąd projektów nowelizacji tejże ustawy.

Projekt „Zatrzymaj aborcję” nie jest wiec w żadnym wypadku inicjatywą o charakterze wyznaniowym, uzyskał natomiast poparcie ze strony Konferencji Episkopatu Polski. To całkiem oczywiste, gdyż obrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci jest jednym z ważnych punktów nauczania Kościoła, który we współczesnym świecie koncentruje się na obronie praw człowieka, o ile są one zagrożone. To prawo Kościoła, a nawet spoczywający na nim obowiązek ochrony życia ludzkiego na każdym etapie jego trwania, konsekwentnie podkreślał w swym nauczaniu m.in. św. Jan Paweł II.

4. Projekt „Zatrzymaj aborcję” jest skutkiem aliansu miedzy Kościołem a PiS, które w ten sposób pragnie zaskarbić sobie poparcie Kościoła w kolejnych wyborach.

- Nie istnieje alians Kościoła z PiS w przedmiocie nowelizacji ustawy aborcyjnej. Fakty pokazują, że PiS nie jest gorącym zwolennikiem obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, gdyż obawia się spadku poparcia z tego powodu. Dlatego np. sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny odwołała swoje przedwczorajsze posiedzenie, na którym posłowie mieli rozmawiać m.in. o projekcie "Zatrzymaj aborcję". "Gratuluję znalezienia kolejnego wybiegu, aby nie podejmować prac nad #ZatrzymajAborcję i aby dzieci z Downem dalej były zabijane" - skomentowała na Twitterze decyzję komisji Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej, który złożył projekt w Sejmie wraz z 830 tys. podpisów. Świadczy to nawet o pewnym napięciu pomiędzy inicjatorami inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję”, a PiS.

Natomiast sam fakt skierowania do procedowania w Sejmie projektu ustawy, nie może być interpretowany jako wyraz jednoznacznego poparcia dla projektu „Zatrzymaj aborcję” przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest raczej konsekwencją wcześniejszych obietnic tej partii o szacunku dla projektów obywatelskich, tym bardziej tych, które uzyskały tak masowe poparcie społeczne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Przestawiamy zegarki!

2018-03-24 19:20

(jal)

pixabay.com
Zmiana czasu na letni już w niedzielę 25 marca 2018 r. W nocy przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni, czyli o godzinę do przodu, z godziny 2 na 3. Czas letni stosowany jest w prawie siedemdziesięciu krajach na świecie. Zmiany czasu mają spowodować efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego.
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem