Reklama

Dla nas zawsze najważniejszy jest człowiek

2017-04-06 09:46

Monika Łukaszów
Edycja legnicka 15/2017, str. 4-5

Monika Łukaszów

Caritas Diecezji Legnickiej w tym roku obchodzi jubileusz XXV-lecia istnienia. Powołał ją do życia bp Tadeusz Rybak 16 kwietnia 1992 r. Pierwszym dyrektorem został ks. Józef Lisowski, a od 2006 r. funkcję tę sprawuje ks. Czesław Włodarczyk. O tym jak wyglądały początki i jakie formy działalności były i są podejmowane obecnie przez Caritas z ks. CzesławemWłodarczykiem rozmawia Monika Łukaszów

MONIKA ŁUKASZÓW: – Caritas to pierwsza instytucja, która została powołana przez bp. Tadeusza Rybaka w nowej diecezji. Czym to było podyktowane?

KS. CZESŁAW WŁODARCZYK: – Kiedy św. Jan Paweł II tworzył 13 nowych diecezji, chciał, aby struktury Kościoła w Polsce nadążały za wyzwaniami końca XX wieku. Rok 1992 był pewnie najlepszym czasem, aby mogły powstać nowe diecezje, a nowe struktury i wspólnoty udźwignęły nakładaną na nie odpowiedzialność. Pierwszy Biskup Legnicki, mając doświadczenie 15 lat pasterzowania w archidiecezji wrocławskiej, potrafił pokierować nową diecezją i sprostać wyzwaniom czasu przy organizowaniu i animowaniu funkcjonowania nowych struktur. Jest pewnie znamienne, że jedną z pierwszych decyzji biskupa Tadeusza było utworzenie 16 kwietnia 1992 r. Caritas Diecezji Legnickiej, w celu organizowania, koordynowania i kierowania kościelną akcją charytatywną w nowej diecezji. Oczywiście, początki to poszukiwanie ludzi, przygotowywanie pomieszczeń, diagnozowanie sytuacji, planowanie działań, nawiązywanie kontaktów z parafiami, odpowiadanie na wyzwania, układanie współpracy z samorządami, darczyńcami, różnymi organizacjami i instytucjami. Na początku doświadczyliśmy wielorakiej pomocy również międzynarodowej z Włoch i Niemiec, jak również pomocy sąsiedzkiej.

– Początki były bardzo trudne, bo i czasy były trudne. Ogromne bezrobocie, w niektórych gminach sięgające nawet 30 proc. To też było wyzwanie dla Caritas legnickiej. Jak wyglądały początki i jakie formy działalności były wówczas podejmowane?

– U początków diecezji najciężej pracowaliśmy w roku 1997. Najpierw wielkiego wysiłku wymagało przygotowanie się młodej diecezji na historyczną wizytę św. Jana Pawła II w Legnicy. Pamiętam, że 2 czerwca 1997 r., 20 lat temu, spełniły się wielkie marzenia i słońce w sposób szczególny zaświeciło nad Legnicą. To naprawdę było coś niewyobrażalnego, ogromne szczęście i 300 tys. wiernych, którzy modlili się razem z Papieżem Polakiem na Legnickim Polu. Ale po wyjeździe Ojca Świętego przyszło nam, jeszcze w tym pamiętnym roku, przeżyć powódź tysiąclecia. Tysiące ludzi w naszej diecezji bardzo ucierpiało, a potem powstał ogromny ruch społeczny, aby pomóc poszkodowanym.
Pomocy było dużo i trzeba było zrobić wszystko, aby trafiła do potrzebujących. Już wtedy użytkowaliśmy siedziby w Legnicy przy ul. Okrzei, a pomoc przychodziła w dzień i w nocy. Ważne było, aby te dary szybko trafiały do osób poszkodowanych. I tak się działo przez wiele tygodni i miesięcy. W naszych kościołach, w ramach niedzielnych Mszy św., Biskup Legnicki zarządził zbiórki dla poszkodowanych, ale pomoc przychodziła też z całej Polski i spoza jej granic. To naprawdę było ogromne przedsięwzięcie, po ludzku wydaje się, że nie do udźwignięcia. Jednak udało się! Egzamin z solidarności międzyludzkiej został zdany. W tym 1997 r. pierwszy raz sporo dzieci i młodzieży wyjechało na wakacje, aby ich rodziny mogły sobie poradzić ze skutkami powodzi. Były takie grupy dzieci, którym trzeba było wszystko kupić, żeby mogli bezpiecznie i przyjemnie przeżyć czas, z dala od skutków powodzi. Pamiętam jak Ksiądz Biskup objeżdżał poszczególne parafie, wspólnoty i rodziny, modlił się na miejscu tragedii. Klerycy naszego WSD pracowali wtedy przy różnych darach. To właśnie od 1997 r. rozpoczęły się w większej liczbie wyjazdy na kolonie, systematyczne spotkania odpowiedzialnych za działalność charytatywną w parafii, a także wyjazdy na spotkania najpierw jednodniowe, później już 7-dniowe, aby wreszcie podjąć wyzwanie wczasów 14-dniowych nad morzem dla osób starszych, niepełnosprawnych i z małymi dziećmi. Przed samą wizytą św. Jana Pawła II została uruchomiona nowa siedziba Caritas przy ul. Okrzei, wcześniej mieściła się w budynku Kurii i Seminarium. Wtedy też do Caritas sprowadziły się Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które bardzo włączyły się w działalność dobroczynną. Zaangażowanie wielu ludzi, duchownych i świeckich, sprawiło, że wyzwania zostały udźwignięte, co pragnę podkreślić bez fałszywej skromności, wierząc, że bez Bożej pomocy nie byłoby to wszystko możliwe.

– Patrząc na 25 lat działania, proszę opowiedzieć jak Caritas się rozwijała i jak dzisiaj wygląda jej działalność?

– Dla naszej Caritas, podobnie jak i dla całego Kościoła, rokiem wyjątkowym był czas Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Od roku 2000 nasza Caritas prowadzi Dom Księży Emerytów im. św. Jadwigi Śląskiej dla 24 kapłanów. W tym samym roku utworzyliśmy Stację Opieki Caritas – podmiot medyczny, który od 17 lat zatrudnia ponad 180 osób w Legnicy, Jeleniej Górze i Bolesławcu. Utworzenie Stacji uratowało wiele miejsc pracy zarówno dla pielęgniarek, higienistek, jak i personelu pomocniczego w ZOL-ach w Jeleniej Górze i Legnicy. Cechą charakterystyczną Caritas Diecezji Legnickiej jest praca z osobami niepełnosprawnymi i na rzecz osób niepełnosprawnych. Są to dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 60 uczestników i Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” dla przynajmniej 42 osób, a od 2016 r. – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jeleniej Górze dla 30 podopiecznych. Prowadzenie tych instytucji sprawia, że jesteśmy największym w okolicy podmiotem dbającym o rehabilitację osób niepełnosprawnych. Doświadczamy na co dzień, jak bardzo ważne jest, aby człowiek niepełnosprawny miał powód do wyjścia z domu. Oczywiście szczególne miejsce, żeby nie powiedzieć pierwszorzędne, ma współpraca z parafiami, a szczególnie z Parafialnymi Zespołami Caritas, a z drugiej strony – ze Szkolnymi Kołami Caritas. Ta współpraca wymaga jeszcze większego zaangażowania i jeszcze lepszej współpracy. I nad tym staramy się stale pracować i niczego nie zaniedbywać.
Z okazji jubileuszu Caritas wydamy album, w którym chcemy te 25 lat opisać, bo to kawał czasu i warto pokazać, jak wiele się udało. Warto też o pewnych wydarzeniach i procesach pamiętać.

– Jakie planujecie kierunki rozwoju dla Caritas na najbliższe lata?

– Nie wiem czy to nie jest najtrudniejsze pytanie. Trzeba jasno powiedzieć, że człowiek jest najważniejszy i musimy sprostać wyzwaniu. Potrzebne są środki finansowe, dzięki którym – jeśli uda się poprzez konkurs zdobyć pewne dotacje celowe – dokonamy modernizacji, a także optymalizacji zużycia i zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, co gwarantuje dalsze właściwe funkcjonowanie poszczególnych podmiotów Caritas. Pamiętajmy, że na dzień dzisiejszy Caritas zatrudnia 330 pracowników, nie licząc wolontariuszy.

– 22 kwietnia legnicka Caritas będzie świętowała swój jubileusz. Jak będą przebiegały te uroczystości?

– Najpierw bp Zbigniew Kiernikowski będzie przewodniczył Eucharystii w legnickiej katedrze, gdzie będziemy Bogu i ludziom dziękować za ćwierć wieku działalności Caritas Diecezji Legnickiej. Po Eucharystii przejdziemy do Akademii Rycerskiej, by w Sali Królewskiej wysłuchać koncertu jubileuszowego i uczestniczyć w dalszym świętowaniu. Z racji jubileuszu planujemy też pobłogosławić dwa nowe busy dla naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej, a goście otrzymają wspomnianą wyżej książkę, upamiętniającą 25-letnią historię naszej Caritas.
Na koniec chcę jeszcze bardzo podziękować pracownikom i wolontariuszom, ludziom dobrej woli, którzy wspierają działalność Caritas Diecezji Legnickiej, zarówno w swoich parafiach jak i szerzej. Dziękuję za wszelkie dobro, które dzieje się poprzez naszą Caritas.

Tagi:
wywiad Caritas

Święci otwierają nam niebo

2018-10-16 11:31

Kamil Krasowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 42/2018, str. IV

Karolina Krasowska
Ks. Krzysztof Hojzer zaprasza na Zielonogórski Wieczór Wszystkich Świętych

Kamil Krasowski: – Od kilku lat nasza Diecezjalna Grupa Modlitewna św. Ojca Pio organizuje 31 października tzw. Wieczór Wszystkich Świętych. W tym roku będzie on szczególny, gdyż jego ranga urosła do głównego tego rodzaju wydarzenia w mieście. Jak zatem zapowiada się tegoroczny Zielonogórski Wieczór Wszystkich Świętych? Jacy święci w znaku relikwii będą obecni?

Ks. Krzysztof Hojzer: – W tę szczególną noc, rozważając ewangelijne błogosławieństwa, które ukazują nam duchowy wizerunek Jezusa i wyrażają Jego misterium – tajemnicę śmierci i zmartwychwstania, pragniemy w obecności Wszystkich Świętych i za ich wstawiennictwem głębiej wniknąć w życie Boga. Człowiek zatopiony w Bogu bardzo konkretnie czerpie z tych niezwykłych głębin życia Bożego. Każdego roku widzimy, jak wielka to łaska. Święci tej nocy wypraszają nam głębsze rozumienie i doświadczenie miłości Boga. Mamy bardzo wiele świadectw pięknych nawróceń. Święci swymi modlitwami otwierają nam tej nocy niebo na oścież. Dlatego chcemy tej łaski dla całego miasta i nie tylko. W modlitwie zawierzenia i adoracji u stóp Jezusa tej nocy modlą się z nami i orędują m.in.: św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila, św. Ignacy Loyola, św. Ojca Pio, św. Faustyna, św. Jan Paweł II, św. Franciszek i Hiacynta, św. Matka Teresa z Kalkuty, bł. ks. Jerzy Popiełuszko...

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Św. Łukasz – patron Służby Zdrowia

Oprac. Józef Rydzewski
Edycja podlaska 41/2001

Janusz Szpyt, „Św. Łukasz”/fot. Graziako

18 października Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W tym dniu świętuje cała Służba Zdrowia: lekarze, pielęgniarki, siostry zakonne pracujące w szpitalach i domach opieki, jednym słowem wszyscy, którzy mają coś wspólnego z pomocą chorym, ponieważ patronuje im św. Łukasz.

Według Ojców Kościoła św. Łukasz urodził się w Antiochii Syryjskiej i był poganinem. Z zawodu był lekarzem. Należał do ludzi dobrze obeznanych z ówczesną literaturą i wykształconych. Świadczy o tym jego piękny język grecki, dokładność informacji i umiejętność korzystania ze źródeł. Pewien uczony żyjący w VI wieku pisze, że św. Łukasz będąc malarzem, namalował obraz Matki Bożej, który zabrała z Jerozolimy cesarzowa Eudoksja i przesłała go w darze św. Pulcherii - siostrze cesarza. Odtąd ta legenda stała się powszechna i autorstwo wielu starożytnych obrazów jest przypisywane św. Łukaszowi.

Św. Łukasz nie należał do 72. uczniów Pana Jezusa. Św. Paweł umieszcza go wśród osób nawróconych z pogaństwa. Po przyjęciu chrześcijaństwa Łukasz stał się współpracownikiem św. Pawła i towarzyszem jego misyjnych podróży. Św. Łukasz jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich. To właśnie jemu zawdzięczamy prawie wszystkie wiadomości o: zwiastowaniu narodzin św. Jana Chrzciciela i Pana Jezusa, nawiedzeniu św. Elżbiety, narodzeniu Pana Jezusa, pokłonie pasterzy i całym dzieciństwie Jezusa. Bardzo starannie zabrał się do pisania Ewangelii. Sam to potwierdza we wstępie: "Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami oraz sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś mógł przekonać się o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono" (Łk 1, 1-4). W swojej Ewangelii Łukasz przedstawił Chrystusa jako lekarza dusz i ciał ludzkich. Przekazał nam przypowieść o synu marnotrawnym, o odpuszczeniu grzechów jawnogrzesznicy i skruszonemu łotrowi na krzyżu. Bardzo pięknie Dante nazwał św. Łukasza, a mianowicie: historykiem łagodności Chrystusowej. Niemniej cennym dziełem są Dzieje Apostolskie. To właśnie z nich dowiadujmy się o tym, co działo się bezpośrednio po wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

Według tradycji św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai. Nie wiemy jednak gdzie znajduje się jego grób. Symbolem św. Łukasza i jego Ewangelii jest wół, ponieważ Autor rozpoczyna swą Ewangelię opisem ofiary Starego Testamentu. Inna interpretacja tej ikonografii mówi, że wół symbolizuje ciężką i systematyczną pracę historyka jaką wykonał św. Łukasz opisując życie Zbawiciela.

W katakumbach Kommodylli w Rzymie znajduje się fresk z VII wieku przedstawiający św. Łukasza w stroju rzymskim. W Polsce nie spotyka się kościołów ani ołtarzy św. Łukasza. Za to jego wizerunek wśród czterech Ewangelistów jest niemal wszędzie, w rzeźbie i na obrazach. Jego imię spotyka się rzadziej, choć ostatnio zaczyna być popularne. Do chwały ołtarzy zostało wyniesionych 12 świętych o imieniu Łukasz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Płyta - Wojna totalna 300x400

Parada Pułaskiego w Filadelfii

2018-10-18 19:53

o. Maciej Karpiński OSPPE

Październik jest miesiącem polsko-amerykańskiego dziedzictwa w USA. Z tej okazji w niedzielę, 14 października odbyła się po raz 85. Parada Pułaskiego w Filadelfii. Tegoroczna parada była szczególna z powodu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu wzięło udział wiele grup i organizacji polonijnych, wśród nich oczywiście z Amerykańskiej Częstochowy. Najpiękniej zaprezentowały się dzieci z Polskiej Szkoły dokształcającej im. Matki Bożej Częstochowskiej.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Sama Parada odbyła się na Benjamin Franklin Blvd. Parkway i trwała około dwóch godzin. Choć wydarzenie to w historycznej pierwszej stolicy USA jest zdecydowanie mniejsze niż w na nowojorskiej Piątej Alei, to była to wspaniała prezentacja polskiej kultury i tradycji, radosnego śpiewu i tańców.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem