Reklama

Droga Krzyżowa ze św. Bratem Albertem

Być dobrym jak chleb… u stóp Krzyża

2017-04-06 09:46

Ks. Krzysztof Hawro
Edycja zamojsko-lubaczowska 15/2017, str. 4-5

Graziako/Niedziela

Wstęp – Krzyż

Dla wielu jest znakiem cierpienia. Dla chrześcijan jest znakiem zbawienia i Chrystusowego zwycięstwa. Ale Krzyż ze swej natury niesie ze sobą dobro. Czy można czynić dobro, stając wobec cierpienia, odrzucenia i pogardy? Tak. Przykład takiego dobra dał nam św. Brat Albert – Adam Chmielowski. Malarz. Powstaniec. Zakonnik. Święty. Był dobry jak chleb, którym karmili się bezdomni.

Stacja I – Wyrok

Dla Jezusa wyrok okazał się bardzo ciężki. Skazanie na śmierć. Dla wielu ludzi wyrokiem jest lekarska diagnoza, skazanie na bezdomność, opuszczenie. Rzeczywistości takiego wyroku doświadczył św. Brat Albert, który brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Pokazał jednak, że można być dobrym, chodząc o kulach, z protezą nogi. Dobro nie wymaga stuprocentowej sprawności. Miłość nie rodzi się jedynie w sile, ale także, a może przede wszystkim w słabości.

Stacja II – Krzyż

Po wydostaniu się z niewoli wyjechał do Francji, gdzie w 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy. Św. Brat Albert mówił: „Nie chcę pociechy ani nieba, pogardzam potępieniem. Chcę cierpieć z Ukochanym, Chrystusem się karmię. On we mnie żyje, nie mogę czynić ani chcieć inaczej niż On. Święty, Święty, Święty”. To wszystko wyjaśnia. Miłość do Chrystusa dała Bratu Albertowi siłę do znoszenia cierpień duszy i ciała, których zapewne mu nie brakowało. Św. Brat Albert na drogę życia przyjął krzyż – znak miłości, a nie znak hańby i poniżenia.

Reklama

Stacja III – Pierwszy upadek

Brat Albert wstąpił do jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. Wiedział, że służyć trzeba tym, którzy upadają, bo „im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy”.

Stacja IV – Matka

Maryja obecna na krzyżowej drodze Swojego Syna była obecna także w życiu Brata Alberta Chmielowskiego, który był w nieustannym zjednoczeniu z Chrystusem i Jego Matką. Składając świadectwo zawierzenia Maryi, mówił: „Matkę Najświętszą obieram za opiekunkę w moich trudnościach. Chcę Ją czcić osobnym nabożeństwem przez cały ciąg życia i całą wieczność”.

Stacja V – Szymon z Cyreny

Był dobrze zapowiadającym się artystą. Porzucił sławę i karierę malarską i zamieszkał w baraku wśród „szumowin” krakowskich: włóczęgów, żebraków, alkoholików i przestępców. Pragnął pomóc im odzyskać godność ludzką. Mówił: „Dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko aż do najdrobniejszych szczegółów”.

Stacja VI – Weronika

Na swojej drodze Brat Albert spotykał różnych ludzi. Dzień 13 czerwca 1896 r. to czas spotkania z Marią Jabłońską w Horyńcu. Maria, późniejsza s. Bernardyna, stała się wierną uczennicą i naśladowczynią św. Brata Alberta, przez 20 lat formowała się pod okiem Założyciela i najpełniej przejęła jego ducha. Wielką dobrocią darzyła wszystkich. Sama tak napisała: „Chciałabym zadośćuczynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich a najlepszą dla najnieszczęśliwszych”.

Stacja VII – Drugi upadek

Adam Chmielowski ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi, kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim, rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. W swoich notatkach pisał: „Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemieniał, niech będzie zawsze uwielbiony”.

Stacja VIII – Pociecha płaczących

Jezus spotkał na swojej drodze płaczące kobiety. Współczuł im i pocieszył. Taki też był Brat Albert. Zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym, organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że „trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia”.

Stacja IX – Trzeci upadek

Na drodze uczynków miłosierdzia nie było łatwo. Brat Albert spotykał się z trudnościami. Nie zrażał się nimi, bo jak mówił, należy: „Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach i szalejących bałwanach morskich, gdy opieka Boska nad nami, przed niczym zaś się nie cofać, a na wszystko być gotowym, jeśli Bóg czego od nas zażąda”.

Stacja X – Obnażenie

Jezusa obnażono z szat. Brat Albert widział to Chrystusowe obnażenie w ludziach cierpiących, bezdomnych i chorych. Swojej miłości nie zamknął w granicach Krakowa. Podobne przytuliska zakładał także w innych miastach, m.in. we Lwowie, Sokalu, Przemyślu, Stanisławowie, Jarosławiu, Tarnowie i Kielcach. „Praca codzienna – pouczał – z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem, gdy pracujemy dlatego, że Pan Bóg chce, abyśmy pracowali na chleb, który nam daje”.

Stacja XI – Przybicie do krzyża

Rok 1916 był ostatnim w życiu ziemskim Brata Alberta. Sam to przeczuwał. W sobotę wigilijną (23 grudnia) Brata Alberta odwiedziła s. Bernardyna, a on się ucieszył jej przybyciem. Podczas rozmowy Brat Albert nagle jęknął i chwytając się za bok, powiedział: „O, jak mnie boli, jak nigdy nie doświadczyłem”. Cierpliwie znosił chorobę, a kiedy kapłan stojący przy jego łóżku podał mu Krzyż do ucałowania i przypomniał mu, aby swe cierpienia połączył z cierpieniami Pana Jezusa Ukrzyżowanego, Brat Albert cierpiał z pogodnym obliczem.

Stacja XII – Śmierć

„Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca umysł, szczęśliwy, kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania” – szczęśliwy i bogaty miłością krzyża Brat Albert, „brat opuchlaków” jak go nazywano, zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. „Teraz już mi nic nie potrzeba” – takie były ostatnie słowa Brata Alberta. Jezus Ukrzyżowany spełnił gorące pragnienie Swego Miłośnika Krzyża, gdyż jak Chrystus Brat Albert długo, ciężko i boleśnie konał; jak On umierał głodem i pragnieniem umęczony, a przy tym ubogi.

Stacja XIII – Zdjęcie z Krzyża

Ciało martwego Jezusa zostało zdjęte z Krzyża i złożone w ramionach Matki Najświętszej. Ciało zmarłego Brata Alberta otoczyli liczni członkowie obydwu Zgromadzeń Brata Alberta. Po jego śmierci, na jego obliczu – jak podają świadkowie – pozostał jakiś wyraz niebiańskiej pogody i nadprzyrodzonej słodyczy.

Stacja XIV – Grób

Pogrzeb Ojca ubogich zgromadził tłumy obecne na krakowskich ulicach. Brata Alberta żegnało duchowieństwo, profesorowie, wierni świeccy i członkowie obydwu Zgromadzeń Brata Alberta, ubodzy i sieroty. „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych” – mówił do swoich współbraci Brat Albert. Dziś patrzy już na Chrystusa, stojącego po prawicy Ojca.

Zakończenie

Droga Krzyżowa Chrystusa to droga miłości i miłosierdzia. Taką drogą przeszedł w swoim ziemskim życiu Brat Albert Chmielowski. Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. To było potwierdzeniem tego, jak żył i co uczynił Brat Albert. Jego świętość jest wezwaniem także dla nas, idących drogą krzyża, że „powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Stacje Drogi Krzyżowej znajdują się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łukowej. Zostały odnowione dzięki wsparciu i zaangażowaniu parafian – większość zasponsorowały pojedyncze rodziny i grupy parafialne, pozostałe ofiary parafian.

Tagi:
Droga Krzyżowa

Ekstremalne Drogi Krzyżowe

2018-03-21 09:42

Brygida Gucwa
Edycja legnicka 12/2018, str. IV

Brygida Gucwa
Kalwaria wokół kaplicy św. Anny w Chełmsku Śląskim

Podczas tegorocznego Wielkiego Postu w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się w kościele rano i po południu. Dodatkowo ks. Paweł Adres organizuje Ekstremalne Drogi Krzyżowe. Rozpoczynają się one o godz. 19.00, po wieczornej Eucharystii, wyjazdem w okolice, gdzie znajdują się kalwarie. Prowadzi nas podświetlony krzyż procesyjny, a drogę oświeca blask pochodni i latarek. Choć dystansem i czasem przejścia daleko odbiegają one od pierwowzoru EDK, których pomysłodawcą jest ks. Jacek „Wiosna” Stryczek, to nasze ekstremalne nabożeństwa polegają m.in. na tym, że odbywają się wieczorem, poza miejscem zamieszkania, bez względu na warunki atmosferyczne, na trasach o różnym stopniu trudności. Wyjazdy zajmują ok. 3 godzin i biorą w nich udział rodzice z dziećmi (najmłodsza uczestniczka ma 8 lat), młodzież i dorośli, a ich liczba stopniowo rośnie – obecnie jest to 60 osób. Do modlitewnej refleksji i zadumy ks. Paweł wykorzystuje materiały, które dla potrzeb EDK opracował m.in. ks. Jacek Stryczek.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu przemierzyliśmy szlak z Boguszowa na szczyt góry Chełmiec (851 m n.p.m.). Na ok. 3,5-kilometrowej trasie znajdują się stacje Drogi Krzyżowej Górniczego Trudu. Towarzyszyły nam rozważania pt. „Miara Wielkości Człowieka”.

23 lutego udaliśmy się na Świętą Górę (701 m n.p.m.) w Lubawce. Na jej stromym, leśnym zboczu rozlokowane są pocysterskie kapliczki Drogi Krzyżowej; większość z nich pochodzi z początków XIX wieku. Niestety, kaplice popadły w ruinę, a z dawnego wyposażenia pozostały jedynie fragmenty malowideł na ścianach i nieliczne uszkodzone figury. Przejście wieczorem stromą, wąską i miejscami oblodzoną trasą lubawskiej kalwarii stało się niezwykłym przeżyciem. Sprzyjały temu rozważania pt. „Męska Strona Rzeczywistości”.

2 marca miejscem modlitewnej zadumy była kalwaria wokół kaplicy św. Anny na górze Róg w Chełmsku Śląskim. Postawione w XIX wieku z cegły stacje Drogi Krzyżowej mają postać słupów zwieńczonych trójkątnym naczółkiem. We wnękach umieszczone są polichromowane płaskorzeźby, przedstawiające sceny związane z ukrzyżowaniem Chrystusa. Ze względu na mocno odczuwalny mróz, jak i samo dotarcie do celu, była to najbardziej ekstremalna z dotychczasowych wypraw. Na miejscu czekali przedstawiciele Chełmska Śląskiego, którzy także uczestniczyli w nabożeństwie. Rozważania pt. „Chrześcijański lider” wskazywały, jak stawać się liderem swojego życia, który potrafi sobie poradzić i rozwiązać problem. Nabożeństwo zakończyło się w XVIII-wiecznej kaplicy św. Anny. W czasach powojennych została ograbiona ze wszystkiego i poważnie zdewastowana. Dzięki staraniom ks. kan. Władysława Sługockiego – kapelana sióstr benedyktynek z Krzeszowa i niezwykłemu zaangażowaniu wiernych (bez pomocy państwa i zagranicy), od 1986 r. kaplicę stopniowo odbudowywano i miejsce to znowu żyje, stając się miejscem modlitwy, pielgrzymek i atrakcją na turystycznym szlaku.

9 marca proboszcz naszej parafii ks. kan. Piotr Smoliński zorganizował i prowadził Drogę Krzyżową ulicami Kamiennej Góry. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy miasta – z proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła ks. prał. Edwardem Bigosem na czele. Obecny był także ks. kan. Bronisław Piśnicki i ks. Paweł Adres. Rozważania pt. „Droga pięknego życia” prowadziła młodzież. Oparte na wypowiedziach ludzi różnych stanów i zawodów, pobudzały do refleksji, że trudy i przeciwności są tylko narzędziami, które mogą pomóc w odnalezieniu nowych pomysłów na życie. Nabożeństwo zakończyło się na kamiennogórskim rynku modlitwą za Ojczyznę, którą poprowadził ks. prał. Edward Bigos.

Na 16 marca zaplanowano wyjazd na kalwarię w Krzeszowie, natomiast zakończeniem ma być wyjazd 23 marca w pobliże Adrspach w Czechach. Do punktu widokowego na wierzchołku Krzyżowego Wierchu (667 m n.p.m.) naprzeciw Skał Adrszpaskich, prowadzi odrestaurowana Droga Krzyżowa, której trasę w ubiegłym roku ks. Paweł Adres przeszedł w nocy z młodzieżą z parafialnej grupy „Parkówka”.

Wypowiedzi uczestników:

„Droga Krzyżowa była dla mnie wielkim przeżyciem. Najbardziej dotknęło mnie widzieć Was tam wszystkich (dorosłych i dzieci). Staliście mi się jeszcze bliżsi. Do tej pory zawsze myślałem, że praca w Kamiennej Górze to na krótko, teraz wiem, że cokolwiek będzie, zawsze będę częścią kamiennogórskiej wspólnoty katolickiej. Dzięki. Proszę dać znać, jak gdzieś jeszcze pójdziecie”.

Grzegorz – nauczyciel języka angielskiego

„Nie dająca się wyrazić słowami Boża radość towarzyszyła mi na tej Drodze Krzyżowej. Pragnieniem moim jest, by dzięki łasce Bożej radość ta zmieniała moje serce nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale w każdym czasie Bożego Miłosierdzia”.

Brygida

Droga Krzyżowa była wspaniała. Najbardziej byłam zaskoczona, że po wysłuchaniu rozważań dostawałam takiego powera, że z radością chciało mi się iść dalej – mimo że chwilami trochę bolały mnie nogi. Bardzo chcę brać udział w kolejnych wyjazdach i powiem o nich innym w szkole”.

Wiktoria – uczennica klasy III gimnazjum

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sejmowa komisja nie zajmie się projektem "Zatrzymaj Aborcje"

2018-03-21 12:33

Artur Stelmasiak

Dziś rano na stronie sejmowej ukazała się informacja, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zostało odwołane. To właśnie ta komisja jest odpowiedzialna za skierowanie projektu #ZatrzymajAborcje do drugiego czytania w Sejmie.

Artur Stelmasiak/Niedziela

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w posiedzeniach zaplanowanych na 21 i 22 marca nie miała w polanie rozpatrywania obywatelskiego projektu zmian w ustawie aborcyjnej, który zakłada wykreślenie przesłanki eugenicznej. Taki wniosek miał jednak złożyć poseł Jan Klawiter z Prawicy Rzeczpospolitej. Mówił o tym wczoraj w rozmowie z "Niedzielą"

Przeczytaj także: Poseł Klawiter zawnioskuje o niezwłoczne prace nad #ZatrzymajAborcje

Dziś rano na sejmowej stronie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ukazała się informacja o odwołaniu zaplanowanych posiedzeń. W sekretariacie komisji poinformowano nas, że posiedzenie zaplanowane na 21 marca zostało odwołane na wniosek wiceministra Krzysztofa Michalkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast posiedzenie komisji zaplanowane na 22 marca ws. zmiany ustawy o związkach zawodowych zostało odwołane z powodu głosowań na sali plenarnej Sejmu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Abp Ryś: piękny Kościół tutaj mamy!

2018-03-21 20:12

xpk / Łódź (KAI)

W łódzkiej Atlas Arenie zakończyło się dziś dwudniowe spotkanie ewangelizacyjne, którego pomysłodawcą był arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś. Podczas wydarzenia przez jedną z największy hal sportowych w mieście przewinęło się blisko 15 tys. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. "Mogę powiedzieć tylko jedno: piękny Kościół tutaj mamy!" – podkreślił metropolia łódzki na zakończenie spotkania.

Piotr Drzewiecki
Abp Grzegorz Ryś

- Oba spotkania były równie ważne – podsumowuje abp Ryś. - Pod pewnymi względami, dzisiejsze spotkanie było łatwiejsze, dlatego że młodzież ponadgimnazjalna jest poważniejsza, jest gdzieś na progu życiowych decyzji. Natomiast wiek gimnazjalny to czas, kiedy w życiu młodych wszystko się rozstrzyga. Wiek gimnazjalny jest szalenie ważny i istotny! Mogę powiedzieć tylko jedno: piękny Kościół tutaj mamy! – podkreślił metropolia łódzki.

Pytając młodych o ich odczucia dotyczące spotkania na arenie można było usłyszeć same pozytywne opinie związane z osobą abp. Rysia, dużą ilością młodych obecnych na hali oraz muzyką, która dodawała wyjątkowego klimatu całemu wydarzeniu.

- Największe wrażenie wywarł na nas ksiądz biskup Ryś, a szczególnie to, co mówił o garbie emocjonalnym czy doświadczeniach życiowych. To jest dla mnie poruszające i daje dużo do myślenia – tłumaczy Mikołaj Gajek. - Dla mnie czymś wyjątkowym było poczucie wspólnoty, jakiej doświadczyłem na Arenie Młodych – mówi Mateusz Milewski. Kiedy siedziałem przy ambonie, przy której mówił arcybiskup to było niesamowite, nie mogłem pojąć, że to się dzieje, że jesteśmy wszyscy razem, że słuchamy tego słowa głoszonego do nas – dodaje.

To pierwsze tego typu spotkanie dla młodych z Łodzi zorganizowane w okresie wielkiego postu. Wpisuje się ono w czas rekolekcji szkolnych. Tuż przed rozpoczęciem okresu pasyjnego metropolita łódzki zaapelował do duszpasterzy w łódzkich parafiach, aby w tym roku jednym z dni rekolekcji dla młodzieży było spotkanie w Atlas Arenie, a drugi by zjednoczył uczniów w parafii na wspólnej Eucharystii.

Pytani o to czy powinno odbyć się kolejne tego typu spotkanie, młodzi bez wahania odpowiadali twierdząco. - Takie spotkania jak to powinny być częściej organizowane, gdyż podczas nich możemy poznać Boga, jakby tak bardziej Go poczuć niż w kościele i w normalnym życiu. To jest bardzo potrzebne! – mówi Monika Szwanke. - To spotkanie pokazuje stronę Kościoła, który jest dla ludzi, do ludzi i z ludźmi – podkreśla Krzysztof Galewski. – Ono pozwala młodzieży się spotkać w większej grupie, dowiedzieć się więcej o wierze nie będąc wykluczonym przez innych, nie obawiając się krytyki ze strony niewierzących – dodaje Mateusz Juszczykowski.

Wśród obecnych na spotkaniu, byli także nauczyciele i wychowawcy z łódzkich szkół. Nauczyciel języka angielskiego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi prof. Bogumiła Matera dzieląc się swoimi wrażeniami zważyła, że takie spotkania prawdziwie poruszają duchowo. – Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie i głębokiego, i wesołego. Sama postać arcybiskupa – człowieka, który jest blisko nas. To bardzo, ale to bardzo przyciąga młodzież – tłumaczy.

Na uwagę zasługuje fakt, że w drugim dniu spotkania na Atlas Arenę przyjechali także młodzi z Kielc, którzy zachęceni propozycją siostry Pauli Drożdż - nazaretanki postanowili wyruszyć w drogę do Łodzi. – Jest nas tutaj grupa 60 uczniów z zespołu szkół prowadzonych przez zgromadzenie ss. Nazaretanek w Kielcach. Kiedy zaproponowałam młodym wyjazd do Łodzi myślałam, że nie będzie odzewu, a tu okazało się, że musiałam jeszcze domówić biletów, bo wcześniej zarezerwowałam tylko 50 sztuk – tłumaczy z uśmiechem siostra Drożdż.

W jednym z wywiadów na temat Areny Młodych, metropolita łódzki podkreślił, że to wydarzenie ma być początkiem spotkania młodych z Chrystusem. Oni mają Go spotkać i wraz z Nim iść dalej. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku Arena Młodych odbędzie się po raz kolejny, a na zaproszenie pasterza łódzkiej diecezji odpowie jeszcze więcej młodych, do których skierowane jest to wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie ewangelizacyjne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem