Reklama

Rdzeń naszej wiary

2017-04-11 09:43

Ks. Jacek Molka
Niedziela Ogólnopolska 16/2017, str. 20

Ks. Paweł Borowski

Św. Paweł Apostoł już ok. 57 r. jako pierwszy z nowotestamentowych autorów zapisał w Pierwszym Liście do Koryntian, że „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli” (15, 20). Gdyby było inaczej, nasza wiara nie miałaby żadnego sensu

Apostoł Narodów również dziś przypomina nam tzw. kerygmat, czyli niejako streszczenie chrześcijańskiego wyznania wiary, wokół którego toczy się egzystencja naśladowców Jezusa z Nazaretu i na którym zbudowana jest nadzieja życia wiecznego w Bogu. Brzmi on następująco: Chrystus „umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy”, „został pogrzebany”, „zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”, „ukazał się Kefasowi/Piotrowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie” (por. 1 Kor 15, 3-6).

Św. Paweł w swoich pismach definitywnie rozwiewa wszelkie wątpliwości podnoszone przez wiernych, które zaprzeczałyby wiarygodności zmartwychpowstania Pańskiego. Apostoł przekonuje, że Chrystus to jedyny Pan zarówno żywych, jak i umarłych (por. Rz 14, 7-9). Zapewnia, że nasza przyszłość po śmierci to bycie razem z Nim (por. Flp 1, 23). Chrześcijanin umiera, ale zmartwychwstaje razem z Synem Bożym. Ostatecznie stanie się to w czasie wskrzeszenia zmarłych wierzących (por. np. Rz 6, 3-11 czy 2 Kor 1, 3-9). Na podobieństwo zaś Pana każdy będzie się cieszył niebiańską cielesnością (por. 2 Kor 5, 1-10).

Ewangeliczny przekaz

Nie mamy opisu samego Zmartwychwstania. Pozostaje ono tajemnicą. Niemniej jednak mamy relacje z ukazywania się Zmartwychwstałego wielu osobom i w różnych miejscach. Są też przekazy o pustym grobie. Chrystus ukazuje się m.in.: Marii Magdalenie, dwóm swoim uczniom zmierzającym do miejscowości Emaus, Apostołom, Piotrowi/Kefasowi czy też Jakubowi – bratu Pańskiemu (por. 1 Kor 15, 5nn.) itd. Podczas swojego nauczania często powtarzał, że musi umrzeć, ale śmierć nie będzie rzeczywistym końcem Jego życia. Twierdził, że zmartwychwstanie „trzeciego dnia” (albo „po trzech dniach”). Stąd też mogłoby się wydawać, że uczniowie Chrystusa powinni być przygotowani na to bezprecedensowe wydarzenie.

Reklama

Tak jednak nie było. Uważne wczytanie się w nowotestamentowe fragmenty odnoszące się do opisów pojawiania się chwalebnego Jezusa prowadzi do wniosku, że Jego naśladowcy byli tym faktem po prostu zaskoczeni. Nawet niekoniecznie rozpoznawali Zmartwychwstałego. Nie od razu wzbudzał On ich wiarę. Wystarczy podać przykład choćby Marii Magdaleny, której Jezus wydawał się zwykłym ogrodnikiem (zob. J 20, 11-18, por. Mk 16, 9-11), albo też opowiadanie o uczniach idących do Emaus – początkowo był On dla nich jakimś nieznanym wędrowcem (zob. Łk 24, 13-35). A zatem przywilej rozpoznania Chrystusa to Boży dar. Korzysta z niego Maria Magdalena i poznaje Pana w chwili, kiedy On zwraca się do niej po imieniu (por. J 20, 16). Uczniom z Emaus „otwierają się oczy” (por. Łk 24, 31n.), gdy Syn Człowieczy „łamie chleb”, czyli – jak się wydaje – podczas Eucharystii.

Świadectwo naśladowców

Zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu w Jego prawdziwym i własnym ciele z pewnością nie jest wydarzeniem normalnym, zakotwiczonym w naszych wymiarach czasowo-przestrzennych. Niemniej jednak, ze ściśle historycznego punktu widzenia, należy bezdyskusyjnie stwierdzić, że – od początku lat 30. I wieku – mężczyźni i kobiety, którzy znali Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia i którego ze strachu zostawili, i się do Niego nie przyznawali, po Jego okrutnej i poniżającej zarazem śmierci dokonali diametralnej zmiany myślenia i życia. Dawali świadectwo wobec wszystkich i wszędzie, że Jezus zmartwychwstał i że się im ukazywał. Warto podkreślić, że to nie byli ludzie szaleni. Wręcz odwrotnie – byli perfekcyjnie zorganizowani, a nowa religia w galopującym tempie ogarniała tereny współczesnego im świata. Ich intencje i przekonanie były dosłownie niezłomnie szczere, szczególnie odnośnie do Zmartwychwstania. Mało tego, oni nie wahali się umierać za to, w co uwierzyli.

Jaka jest nasza reakcja na Jezusowe Zmartwychwstanie? Z pewnością nie jest to sprawa jakichś historycznych dociekań. To przede wszystkim kwestia egzystencjalnej decyzji: albo w nie wierzę i tak układam swoje życie, by było ono temu przekonaniu podporządkowane, albo wątpię, stawiam pytania lub też – nie wierzę.

W każdym razie Jezus z Nazaretu, Jego słowa i czyny to wyjątkowe znaki zapytania, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Zafascynował On sobą bardzo wielu ludzi. Jednocześnie też wielu Go odrzuciło. Nie tylko podzielił antyczny świat, ale też wykreował nowy ruch religijny, do którego wyznawców i my się zaliczamy. Syn Maryi na zawsze zmienił bieg historii.

Tagi:
zmartwychwstanie

Jerozolimska Droga Krzyżowa

2018-03-21 09:41

Jan Gać OESSH
Niedziela Ogólnopolska 12/2018, str. 12-14

Na Drogę Krzyżową uliczkami Starej Jerozolimy wyruszyłem o świcie, w momencie gdy nad grzbietem Góry Oliwnej, widocznej w prześwicie Via Dolorosa, niebo już się zaróżowiło

Grażyna Kołek
Jerozolima, Bazylika Grobu Pańskiego – Kalwaria: Krzyż z miejsca ukrzyżowania Jezusa

Przystanąłem na zewnątrz przed dziedzińcem franciszkańskiego klasztoru, o tak wczesnej porze dnia jeszcze zamkniętym. Ojcowie z Kustodii Ziemi Świętej mają tam dwie kaplice: Kaplicę Biczowania – po prawej stronie dziedzińca i Kaplicę Skazania na Śmierć – po lewej, co odpowiada rozważaniom Pierwszej Stacji Drogi Krzyżowej. Obie te kaplice są zastępcze, upamiętniają bowiem samo zdarzenie, a nie miejsce, bo sąd nad Jezusem odbył się w Antonii, czyli tam, gdzie obecnie stoi muzułmańska szkoła podstawowa, niedostępna dla chrześcijan.

Nieszczęsny Piłat, który na święto Paschy 30 r. zjechał do twierdzy Antonia z Cezarei Nadmorskiej – jakże się on zaplątał, kiedy arcykapłani i żydowska starszyzna podsunęli mu do osądzenia na śmierć Jezusa z Nazaretu! Dlaczego rzymski namiestnik nie wykazał dość odwagi, by stanowczą decyzją usunąć z pretorium szantażujących go Żydów, tak jak to uczynił jakiś czas później jego kolega na urzędzie, prokonsul Achai, dzielny Gallio, który wyrzucił z sądu Żydów oskarżających przed nim Pawła (Dz 18, 12-17)?

Może Piłat postąpił wbrew swoim przekonaniom o niewinności Oskarżonego, dlatego że przyszło mu sprawować władzę w żydowskiej stolicy, jakże skorej do buntów, a nie gdzieś z dala od żydowskiego establishmentu, wpływowego nawet na cesarskim dworze w Rzymie? Może brakło mu osobistej odwagi, by odrzucić agresywne żądania arcykapłanów i ich stronników, domagających się śmierci Jezusa? Jakże słodkie jest sprawowanie urzędu za cenę zduszenia w sobie głosu sumienia! Jaką trzeba wykazać odwagę, tym bardziej dziś, w świecie rzekomo wolnym, by móc dać odpór napierającej zewsząd poprawności politycznej z całym bagażem absurdów. Dla spokoju własnego sumienia człowiek gotów jest zaakceptować największy nawet bezsens.

Dla rozpamiętywania zdarzeń z Drugiej Stacji postąpiłem kilkadziesiąt kroków w górę Via Dolorosa, by niejako ręką dotknąć materii tamtego czasu. W podziemiach klasztoru Sióstr Syjońskich znajdują się bezcenne relikty archeologiczne, jakże ważne dla umocnienia wiary chrześcijanina. Należą do nich znaki gier żołnierskich wycięte ostrzem miecza na powierzchni pawimentu należącego do dziedzińca Antonii. To na tym dziedzińcu Jezus został ubiczowany, oszpecony koroną cierniową, wyśmiany jako król, w końcu skazany na śmierć. Jakąż wymowę ma w tym miejscu lektura Janowego zapisu: Piłat „wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata” (J 19, 13). Wtedy nie mogło już być odwołania. Orzeczony przez Sanhedryn podczas nocnego posiedzenia wyrok śmierci na Jezusa otrzymał teraz sankcję wykonawczą rzymskiego urzędnika. I musiał być wykonany.

Od tego miejsca stacje Drogi Krzyżowej nie mają charakteru historycznego, lecz symboliczny. Przecież Jerozolima była wielokrotnie niszczona i odbudowywana na przestrzeni dwóch tysiącleci, a kolejne warstwy budownictwa skutecznie zacierały jej wygląd z czasów Jezusa. Mieli tego świadomość bracia franciszkanie, którzy w XIV wieku wytyczyli obecny bieg Drogi Krzyżowej.

Nie więcej niż dwieście kroków dalej dochodzi się do Trzeciej Stacji. Niewielka kaplica upamiętniająca pierwszy upadek Jezusa znajduje się na rogu Via Dolorosa i al-Wad, biegnącej ku Bramie Damasceńskiej. Wydzierżawianą od Ormian kaplicę urządzili polscy uchodźcy i żołnierze z armii gen. Władysława Andersa, stacjonujący w Ziemi Świętej pod brytyjskim mandatem. Pomysł poddał ich kapelan – ks. Stefan Pietruszka-Jabłonowski, który spoczywa na polskim cmentarzu wciętym w zbocze góry Syjon z widokiem na Dolinę Gehenny.

Przy tej stacji zadumałem się nad losami Polski, nad jej wzlotami i upadkami, wszak nie tylko pojedynczy ludzie upadają – upadają też całe narody, państwa i imperia, więdną systemy polityczne, przemijają nieludzkie ideologie.

Jakby na własne życzenie podąża ku swej zagładzie zagubiona Europa. Czyżby tracąc swoją tożsamość, odcinając się od swych chrześcijańskich korzeni, już się tak zestarzała, że musi zejść ze sceny dziejów? Niektórych decydentów politycznych o lewicowych sympatiach opanował trudny do zrozumienia obłęd preferowania islamu w miejsce chrześcijaństwa. Czym się to wszystko skończy?

Jezus podźwignął się spod ciężaru krzyża, stanął na nogi i chwiejnym krokiem ruszył dalej przed siebie...

Tuż za rogiem, przed bramą wiodącą na teren katolickiego patriarchatu ormiańskiego, jest Czwarta Stacja, upamiętniająca spotkanie Maryi z Jezusem. Tej sceny nie potrafię sobie wyobrazić. Wszystkie inne są dla mnie w miarę czytelne, ale nie ta. To spotkanie Matki i Syna w takich dramatycznych okolicznościach pozostaje poza możliwością mojej percepcji tamtych zdarzeń. Niech tak już to pozostanie.

Skręciłem z ulicy al-Wad, równoległej do rzymskiej Cardo, by podjąć wspinaczkę po kamiennych schodach. Na samym rogu znajduje się kaplica Piątej Stacji, przywołującej czyn Szymona z Cyreny. Miał ten człowiek szczęście! Owszem, został przymuszony przez żołnierzy do dźwigania za Jezusem Jego krzyża, obawiano się bowiem, że Skazaniec nie dojdzie już na miejsce straceń o własnych siłach. Dotknięcie krzyża Jezusowego musiało tego wieśniaka przemienić, skoro ewangelista Mateusz zapamiętał jego imię, co więcej – imiona jego dwóch synów, Aleksandra i Rufa, którzy w starożytnym Kościele musieli sprawować jakieś ważne funkcje.

Jezus dźwigał cały krzyż, a nie jego poprzeczną belkę, patibulum, jak chcą niektórzy biblijni interpretatorzy. Gdyby było inaczej, greckie źródła pisane, przecież precyzyjne w doborze słów, użyłyby właściwego określenia w miejsce terminu „krzyż”. I gdyby Jezus dźwigał tylko samą belkę, po cóż byłaby konieczność uciekania się do pomocy Szymona Cyrenejczyka?

Wpołowie ulicy upodobnionej do głębokiego wąwozu o ścianach z kamiennych domów na fasadzie jednego z nich widnieje tablica z rzymskimi cyframi: to Szósta Stacja. Gdzie wówczas byli uczniowie Jezusa? Tym bardziej apostołowie? Czy żaden z nich, choćby anonimowo wmieszany w tłum gapiów, nie mógł podążyć z pomocą swojemu Mistrzowi? Z tłumu wystąpiła obca kobieta, bohaterka tego dnia, której tradycja nadała imię Weronika – w nawiązaniu do oblicza Chrystusa odciśniętego na jej zdjętej z głowy chuście, którą otarła zlaną potem i pokrytą plwocinami twarz Jezusa. Kaplicą opiekują się zakonnice ze zgromadzenia Przenajświętszego Oblicza. W małym sklepiku jedna z nich ręcznie maluje niewielkie ikonki. Bardzo piękne.

Po kilkudziesięciu krokach dochodzi się do suqu, głównej ulicy handlowej Starego Miasta, załadowanej aż po zadaszenie wszelkimi dobrami, które tylko człowiek potrafi wyprodukować. Ścisk nie do opisania. Do kaplicy Siódmej Stacji, rozpamiętującej drugi upadek Jezusa, trzeba już się przebijać przez uliczny tłok, miasto bowiem już w pełni stanęło na nogi. Wszedłem do środka. Widno od elektrycznych świateł i przestrzennie. Przywołałem w świadomości scenę z filmu „Pasja” Mela Gibsona, kiedy żołnierze szarpią przywalonego krzyżem Jezusa. Próbują Go podnieść. Przecież nie może umrzeć w drodze. Musi dojść na Kalwarię. W średniowieczu w tym miejscu stała jeszcze brama z drugiego odcinka murów wzniesionych przez Heroda Agryppę I – Porta Judicaria.

Zaraz za rogiem skręca się po kamiennych schodach w prawo do Ósmej Stacji, oznaczonej wbudowanym w mur kamieniem. Aby nie przeoczyć tego miejsca, jakaś dobra dusza na drucianym (po bieliźnie) wieszaku umieściła tabliczkę z podaną cyfrą. Wielu przechodniów, także muzułmańskich, dotyka w przelocie tego kamienia. Niektórzy się nawet żegnają. To chrześcijanie różnych wyznań. Duchowni prawosławni przechodzą obojętnie. Oni nie uznają katolickiej Drogi Krzyżowej. Scenę, którą się tu rozważa, podsunął nam św. Łukasz Ewangelista. Dostrzegł on przy drodze miejscowe Żydówki, płaczem manifestujące współczucie dla Skazańca. „(...) nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! – usłyszały. – Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 23, 28. 31). Aż strach pomyśleć. Suche drzewo! W podświadomości jawi się obraz Chrystusa Miłosiernego z ormiańskiego kościoła przy III stacji, obraz umieszczony tam przez polskiego kapłana. Stąd na Kalwarię już blisko.

Zwarta zabudowa nie pozwala przejść tędy na wzgórze straceń, trzeba zawrócić do suqu, by po kilkudziesięciu krokach wspiąć się po schodach w rejon klasztoru koptyjskiego. U wejścia do monasteru widnieje fragment starożytnej kolumny, częściowo wmurowany w ścianę, oznaczający miejsce rozważań Dziewiątej Stacji. Kolejny upadek Jezusa – już trzeci. Musi się podnieść. Żołnierze szarpią, popychają, złorzeczą. Już niedaleko. Znów jawią się w myślach obrazy z filmu Gibsona. Jak trudno jest się podnieść. Jak ważna jest pomoc miłosiernej duszy, dyktowana współczuciem, zrozumieniem, dobrocią. I bezinteresownością. Czyż wyczerpany do fizycznych granic możliwości Jezus nie mógł pomyśleć: A niech mnie już tu dobiją!? Nie, dźwiga się sam, nie trzeba Go szarpać, sam podnosi z ziemi swój krzyż. Musi go donieść na miejsce kaźni. To już tak blisko...

Aby zaoszczędzić sobie widoku worków ze śmieciami na schodach i grzebiących w nich kotów, nie wróciłem już do suqu. Do Bazyliki Grobu Pańskiego udałem się przez dziedziniec klasztoru etiopskich mnichów. Wszedłem do środka. Tam nieprzebrane tłumy. Zaraz za bramą pną się stromo pod górę schody wytarte stopami milionów pątników. Prowadzą na szczyt Kalwarii zamienionej na dwie kaplice, katolicką i prawosławną. Trudno jest się tu skupić. Pobożność jednych miesza się z brakiem szacunku u innych, którzy traktują to miejsce jako kolejną atrakcję na swym turystycznym szlaku nie po Ziemi Świętej, lecz po Izraelu.

Stacja Dziesiąta, a więc zdarcie z Jezusa Jego własnych szat przed egzekucją, oraz Stacja Jedenasta – przybicie do krzyża. To zdumiewające, jak lapidarnie ewangeliczni autorzy traktują te zdarzenia! Nie rozwodzą się, nie podają szczegółów, nie próbują zbeletryzować następujących po sobie wypadków. Piszą krótko, jakby bez emocji: tam Go ukrzyżowali. To wszystko. A przecież należy sobie uzmysłowić cały dramat tych pospiesznych przygotowań do kaźni. Chociażby całkowite ogołocenie Zbawiciela.

Trzeba zająć miejsce w długiej kolejce, by móc wejść pod niewielki ołtarz kaplicy prawosławnych, schylić się pod jego mensą, uklęknąć na oba kolana i wetknąć rękę w otwór, w którym był obsadzony krzyż Jezusa.

Stacja Dwunasta – Jezus umiera na krzyżu. Trzy godziny męki. Krótka, jakże brzemienna w konsekwencje rozmowa z Matką. Obecność na Golgocie przynajmniej jednego z Apostołów – Jana. Łaska ostatniej szansy dla jednego ze złoczyńców. Opuszczenie przez Boga. I ostatni okrzyk – jak chcą lekarze – z bólu pękniętego serca: Wykonało się! Zachwianie porządku w przyrodzie w momencie śmierci Jezusa. W końcu wyznanie rzymskiego oficera w obliczu tych niezwykłości: „Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy” (Łk 23, 47). A potem cisza śmierci! Ale Boga nie da się zabić. Owszem, można, ale w sobie samym, we własnym sercu. I to nie do końca. Śmierć Jezusa nie jest kresem, to dopiero początek wszystkiego, co miało nastąpić, początek nowej drogi.

Ze skały Golgoty schodzi się po schodach do położonej na wprost wejścia do Bazyliki płyty z porfiru, przy której przepychają się gromady pielgrzymów. Wylewają na kamień pachnące olejki, po czym płyn wycierają chusteczkami, które potem mają dla nich wartość relikwii. Wielu obcałowuje lśniącą płytę, nad którą wiszą lampiony z żywym ogniem, reprezentujące pięć wyznań chrześcijańskich, mających prawa własności w Bazylice Grobu Pańskiego.

Zdjęcie z krzyża ciała Jezusa i przygotowanie zwłok do pogrzebu jest w tym miejscu tematem rozważań Stacji Trzynastej. Nie było czasu na porządny pogrzeb, bo „zaczynał jaśnieć” szabat, jak to zauważył św. Łukasz Ewangelista (Łk 23, 54), czyli w domach zapalano szabatowe świece. W jakiej atmosferze mieszkańcy Jerozolimy spożywali tę wieczerzę paschalną po tym wszystkim, czego tak jeszcze niedawno byli naocznymi świadkami? Czy rozmawiali o trzęsieniu ziemi, które nastąpiło w momencie śmierci Jezusa? Czy komentowali rozdarcie się wewnętrznej zasłony w świątyni, rzecz według praw fizyki niemożliwa do samoistnego zaistnienia? Albo arcykapłani – czy gratulowali sobie z powodu usunięcia z życia sprawiającego im tyle kłopotów Mesjasza uzurpatora? Tak, mogą ze spokojem i czystym sumieniem zasiąść do spożywania paschalnego baranka. Tymczasem na Golgocie zjawił się w porę jeden z żydowskich starszych, niejaki Józef z Arymatei, który oddał na miejsce pochówku swój własny grobowiec. Gdyby nie jego czyn, nie byłoby nawet gdzie złożyć ciała Jezusa. Czy Apostołowie pomyśleli o tym, gdy Piłat wydał Jezusa na śmierć?

Grób znajdował się w pobliżu miejsca straceń. Bo Kalwaria – Wzgórze Czaszki – wchodziła w obręb podmiejskich nieużytków, na które składały się kamieniołomy, jakieś nierówności, które musiał ominąć bieg murów obronnych. Były tam wydrążone w skałach jamy grobowe, rozciągały się dziko uprawiane ogrody i pola, z których jedno mogło należeć do Szymona z Cyreny. Wszystkie te szczegóły topograficzne, wywnioskowane z treści Ewangelii, potwierdzają badania archeologiczne i zapisy Józefa Flawiusza. Tu, jakby na śmietnisku, miała się zakończyć w sposób jakże tragiczny kolejna próba odegrania wyczekiwanego przez Żydów Mesjasza, próba, której podjął się Syn cieśli z Nazaretu. „A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela” (Łk 24, 21).

Stacja Czternasta pozwala na głęboką zadumę nad wszystkim, co się tu wydarzyło. Wszedłem do środka Jezusowego grobu. Nic nie przypomina grobu sprzed dwóch tysiącleci – ani materialne ślady, ani jego marmurowy wystrój, ani otaczająca atmosfera. Mnich koptyjski, który trwa w kapliczce doczepionej z tyłu do Grobu Pańskiego, zaprasza do środka i każe dotknąć dłonią kamienia, który ma być jedynym fragmentem autentycznej skały. Z rozkazu egipskiego kalifa Hakima grób rąbali kilofami muzułmańscy fanatycy w 1009 r. Jeśli coś jeszcze z niego pozostało, przykryte jest marmurowymi płytami, na których każdego dnia odprawia się poranną liturgię Mszy św. „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moja żona to spryciara!

2012-11-19 12:01

Justyna Sowa
Edycja krakowska 51/2009

Ciepło rodzinne. To czuje się niemal od przekroczenia progu domu państwa Nelców. Potwierdza to ich postawa, potwierdzają słowa. Dla mnie jednak, niezwykle znamienny był także obraz Grażyny Nelec całującej z czułością ładującego się na jej kolana malca i matczyna cierpliwość towarzysząca próbom zjedzenia ciastka, które za nic nie chciało się zmieścić na jego talerzu…

Adam Wojnar
Spotkanie w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przeciszów, mała miejscowość w okolicach Krakowa. To tu czeka mnie spotkanie z państwem Grażyną i Sławomirem Nelami. Trafiam na miejsce i witana z wielką życzliwością wchodzę do domu. Co chwilę przybiega któreś z dzieci gospodarzy, by się ze mną przywitać. Z podziwem oglądam wysprzątane i niezwykle zadbane mieszkanie. Pan Sławomir, widząc moje niedowierzanie, z figlarnym błyskiem w oku tłumaczy: - Moja żona to spryciara! - A pani Grażyna na dźwięk tych słów, z zawstydzeniem, ale i niekrytą wdzięcznością, uśmiecha się do męża. Od razu rzuca się w oczy, jak wiele szacunku ma on dla żony i jak bardzo docenia jej pracę. A tej z kolei jest naprawdę niemało, państwo Nelcowie mają bowiem 12 dzieci. Pytam ich, czy planowali założenie tak licznej rodziny, na co oni z uśmiechem odpowiadają, że po prostu się przed nią nie bronili…

Niekryta radość

Państwo Nelcowie śmieją się, że kiedyś, gdy ich dzieci dorosną, będą musieli wybić ścianę w dużym pokoju, żeby mogli się wszyscy pomieścić, kiedy każde z nich przyjedzie ze swoją rodziną w odwiedziny. Ta wizja rozpromienia twarze rodziców. Nie są w stanie ukryć tego, jak bardzo radują się z każdej ze swoich pociech. Pan Sławomir przy okazji wspomina, jak to w jego domu, choćby na Wigilię, mimo iż również miał kilkoro rodzeństwa, każdy modlił się osobno, bo taki był zwyczaj: - I mi się to nie podobało - mówi - Dlatego w naszej rodzinie do Wigilii zasiadamy wspólnie i wspólnie się modlimy.

Do kościoła na raty

Nie wszystko jednak mogą robić razem, często jest to niemożliwe wyłącznie z tzw. przyczyn technicznych. Choćby na niedzielną Mszę św. pan Sławek zawozi swą rodzinę na raty. Najpierw jedna część, a potem wymiana, bo wszyscy nie mieszczą się do samochodu. Kilka razy w roku wybierają się wspólnie do Matki Bożej Kalwaryjskiej. W tym miejscu wspominają ze śmiechem, że przy ostatnim wyjeździe, trzyletni Daruś nie mógł się już doczekać i ciągle pytał: - Kiedy pojedziemy do Maryi? - A gdy już tam dotarli i uczestniczyli we Mszy św. polowej, był zawiedziony i rozpłakał się, bo to wcale nie było u Maryi. Dopiero po wejściu do Sanktuarium przed cudownym obrazem zgodził się, że teraz jest już u Maryi.

Niezwykłe spotkanie

Ostatnia wizyta ich rodziny w Kalwarii Zebrzydowskiej wiąże się z niezapomnianym przeżyciem. Było to w czasie dorocznej pielgrzymki rodzin. Państwo Nelcowie poproszeni zostali o niesienie darów podczas Eucharystii. Byli więc blisko ołtarza, w pełnym składzie, odświętnie ubrani i podekscytowani. I kiedy przechodził kard. Stanisław Dziwisz z asystą, ku ich ogromnemu poruszeniu zatrzymał się w pobliżu i wskazując na nich, powiedział słowa, które bardzo głęboko utkwiły w sercach Grażyny i Sławomira: - Chciałbym się z tą rodziną przywitać. I podszedł do nich, by chwilę porozmawiać. Małżonkowie nie potrafią nawet odtworzyć uczuć jakie towarzyszyły im podczas tego spotkania: - To był dla nas ogromny szok - mówi Pan Sławomir. - Miałem wrażenie, że wszystko gotuje mi się w środku. Tam było tyle ludzi, a on wyciągnął rękę właśnie do nas. To wielki zaszczyt. Ksiądz Kardynał był pierwszym człowiekiem, który poprzez swoje gesty i postawę wobec nas wyraził podziw dla naszej rodziny. - Bo częściej, niestety, słyszymy przykre słowa krytyki - dodaje pani Grażyna. - Ludzie dokuczają i dogadują, zamiast zapytać czy w czymś nie trzeba nam pomóc. - A kard. Dziwisz zapytał nas od razu: - Czy wam czegoś nie potrzeba? - podsumowuje pan Sławomir.

Maryja na podwórku

W rodzinie Nelców Matka Boża zajmuje wyjątkowe miejsce, otoczona jest szczególnym kultem, który wypływa od rodziców dających przykład i przenika do serc dzieci. Pan Sławomir opowiada, jak już kilkanaście lat temu postanowił zbudować Matce Bożej kapliczkę na ich podwórku. - Ale tak jakoś zeszło, że nie udało się. Aż do teraz - mówi z dumą wskazując miejsce za oknem. Goszcząc w ich domu, miałam okazję obejrzeć świeżo poświęconą piękną kapliczkę. Za domem, w rodzinnym zaciszu stoi na honorowym miejscu własnoręcznie wymurowana grota, a w niej figura Matki Bożej Fatimskiej. Posadzone wokół kwiaty dodają jeszcze więcej uroku temu miejscu. Kapliczka ma także własne oświetlenie, dlatego wieczorem na podwórku państwa Nelców można powiedzieć, że bije blask od Maryi. To miejsce jest traktowane szczególnie przez wszystkich członków rodziny. Znajduje się w pobliżu wejścia do domu, dlatego zawsze wychodzący lub przychodzący do niego po całym dniu pracy przystają na chwilę przed figurą, by się pomodlić. Wielką radość sprawia rodzicom, o czym wprost mówią, widok dzieci, które dobrowolnie i z własnej inicjatywy przystają przed Maryją w skupieniu. Ci młodsi, pełni dumy, opowiadają potem o tym rodzicom. Pan Sławomir z uśmiechem mówi, że nieraz słyszał radosne wołanie: - Pomodliłem się, tato, przed Maryją!
Niesamowitym zaszczytem dla rodziny był też fakt poświecenia tej kapliczki przez samego bp. Jana Szkodonia, który w tym czasie odwiedził ich parafię. To są sytuacje, które traktują jako znaki Opatrzności Bożej, jako sygnały od Boga, który przypomina, że pamięta, że się opiekuje i wciąż czuwa.

Nie gasić zapału

Pytam jeszcze z zaciekawieniem jak radzą sobie z wychowaniem tak licznej gromadki. Rodzice podkreślają przede wszystkim fakt rozmowy: - Traktujemy dzieci poważnie. I oni to czują. Poza tym nie rozkazujemy, ale staramy się prosić, jeśli potrzebujemy ich pomocy - tłumaczą. Małżonkowie podkreślają też, że starsze dzieci są już na tyle duże, że wiele pomagają z własnej inicjatywy, widzą potrzeby i sami pytają, czy czegoś nie zrobić. A kiedy chcą gdzieś wyjść czy z kimś się spotkać, zawsze biorą pod uwagę rodziców i wspólnie konsultują wszystkie plany. Pan Sławomir podkreśla też, że pomaganie często sprawia im przyjemność. Kiedy z tatą idą popracować, uczą się czegoś nowego: - Ja nigdy ich w tej kwestii nie krytykuję, żeby nie gasić ich zapału. Dlatego nawet jak zrobią coś źle, nawet jeśli nieopatrznie, chcąc pomóc, coś zniszczą, mówię, że nie szkodzi, że zrobimy nowe, tym razem już dobrze, bo dokładnie wytłumaczę jak trzeba postępować. Dzięki temu oni wciąż chcą się uczyć czegoś nowego i nie zniechęcają się od razu. Dlatego też wiele już potrafią zrobić, często dużo więcej niż ich rówieśnicy - tłumaczy dumny tata.

Słowa, czas i przykład

Rodzice podkreślają także, że uczą dzieci, aby sobie nawzajem i innym pomagać. Pan Sławomir mówi, że często powtarza: - Nie jest ważne czy ktoś tobie pomoże, pamiętaj, abyś ty pomógł innemu.
Równie istotne w wychowaniu jest także poświęcanie czasu dzieciom, to, by z nimi być i by one to czuły: - Kupiłem kiedyś pięć wędek i poszliśmy na ryby - wspomina p. Sławek. Ale równie ważny jest przykład rodziców. Żeby dzieci nie tylko wiedziały choćby to, że należy przepraszać, ale żeby także widziały jak np. robi to tata.
Pani Grażyna mówi też, jak wielką radość sprawia jej patrzenie gdy dzieci potrafią się dzielić między sobą. - Tego też staramy się ich uczyć poprzez własny przykład - dodaje - Kiedy np. dostajemy czegoś za dużo, przekazujemy to komuś innemu, kto być może bardziej potrzebuje.

Chwila tylko dla siebie

Mama tej licznej gromadki wspomina też z uśmiechem, jak nieraz pytają ją znajome, czy ona w ogóle znajduje czas dla siebie przy tylu dzieciach. A ona odpowiada, że owszem ma czas. Wszystko jest kwestią organizacji, a w tym, co na każdym kroku podkreśla mąż, p. Grażyna jest prawdziwą mistrzynią. Dlatego ma czas na wykonanie wszystkich obowiązków, ale także na kawę czy poczytanie gazety. - Bo trzeba umieć znaleźć chwilę dla siebie, nawet przy tylu dzieciach - podsumowuje p. Sławek.

Prawdziwe szczęście

Ich rodzina przepełniona jest ciepłem i miłością. Takie jest ich życie, takie jest ich szczęście. Pracy jest dużo, ale dzięki świetnej organizacji, ze wszystkim sobie dobrze radzą. Jak mawia p. Sławomir Nelec: - Jeśli człowiek jest bierny, to nie ma radości w życiu. Oni tą radością wypełnieni są po brzegi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

W obronie życia przed Sejmem

2018-03-21 19:27

Łukasz Krzysztofka

Kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ma się odbyć pomiędzy 11 a 13 kwietnia. To oznacza, że do tego czasu zostanie od dnia dzisiejszego zabite około osiemdziesięcioro dzieci. Jedna trzeci z tych dzieci ze względu na to, że mają zespół Downa – mówi „Niedzieli” Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Łukasz Kszysztofka

Przed Sejmem - w odpowiedzi na fakt, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie zajmie się dziś projektem „Zatrzymaj aborcję” – pikietowali obrońcy życia. Była wśród nich Joanna Bakon, która przyszła pod Sejm ze swoją dziesięciomiesięczna córeczką Łucją. – Jestem tu, ponieważ chcę zmiany obowiązującego obecnie w Polsce prawa. Opowiadam się za całkowitą ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważam, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest zdrowy czy chory, powinien mieć prawo do życia – mówi.

- W Sejmie jest ustawa, która ma zlikwidować możliwość zabijania tych dzieci i ta ustawa od pierwszego czytania leży już dwa i pół miesiąca. Wokół tej ustawy wykonywane są pozorne ruchy. W poniedziałek Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała ją pozytywnie, ale Komisja Polityki Społecznej, która ma się nią zasadniczo zajmować, od dwóch i pół miesiąca nie może wprowadzić tego punktu pod obrady. To jest sytuacja absolutnie niezrozumiała – stwierdziła Godek. Podkreśliła, że dzisiejsza pikieta jest po to, aby powiedzieć posłom, że wyborcy patrzą na to, co posłowie robią z tą ustawą. - Pod tą ustawą podpisał się ich elektorat, który patrzy czy obietnice składane w kampanii wyborczej przez posłów i wrażenie, że wybieraliśmy obrońców życia potwierdzi się w realnym, faktycznym działaniu – mówiła Godek.

Przyznała, że politycy zrobili bardzo brzydki prezent na przypadający właśnie dzisiaj dzień osób z zespołem Downa. - Przedłużają prace nad ustawą, która przyznaje osobom z zespołem Downa na etapie prenatalnym prawa człowieka. Bo prawo do życia jest pierwszym, podstawowym prawem człowieka. To jest rzeczywiście zlekceważenie osób niepełnosprawnych, po drugie obywateli, którzy podpisali się pod tym wnioskiem. To jest również zlekceważenie głosu biskupów, którzy bardzo jasno artykułowali swoje zdanie, żeby ten projekt był procedowany bez żadnej zwłoki.

Pojawiają się różne sygnały, że prace nad projektem „Zatrzymaj aborcję” już po tym, jak Komisja się nim zajmie, mogą się przedłużać i być długo rozpatrywane. - Tu tak naprawdę chodzi o usunięcie jednego krótkiego przepisu z ustawy, tutaj nie trzeba rozmawiać o definicjach, nie trzeba krok po kroku śledzić każdego zapisu ustawy, którą przynieśliśmy do Sejmu. Projekt to jest dosłownie kilkaset znaków. Naprawdę uchwalenie tego powinno się odbyć bardzo szybko, nawet w trakcie jednego posiedzenia – uważa Godek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem