Reklama

W duchu św. Jana Pawła II

2017-04-19 14:17

Krzysztof Zaremba
Edycja świdnicka 17/2017, str. 2-3

Krzysztof Zaremba

„Wstań, idź, głoś!” – to hasło przewodnie Diecezjalnego Spotkania Młodzieży, które odbyło się w Wałbrzychu 8 kwietnia br. przed Niedzielą Palmową

Zawiązanie wspólnoty nastąpiło w godzinach przedpołudniowych w hali widowiskowo-sportowej Aqua Zdrój, która na kilka godzin stała się główną areną spotkania młodych ludzi, licznie przybyłych do Wałbrzycha z całej diecezji świdnickiej. Rozpoczęło się od występu młodzieżowego zespołu Wspólnoty „Magnificat” z Bielawy, który w pierwszej odsłonie sobotniego spotkania zadbał o jego muzyczną oprawę. Wspólnotę „Magnificat”, działającą przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie, tworzą wolontariusze Światowych Dni Młodzieży, którzy przez dwa lata formowali się i przygotowywali do przyjęcia pielgrzymów w diecezji świdnickiej. W chwili obecnej wspólnota liczy ponad 60 młodych ludzi z wielu miejscowości, m.in. Bielawy, Dzierżoniowa, Świebodzic, Piławy, Kamieńca Ząbkowickiego, Nowej Rudy. Jej członkowie pragną przeżyć swoje życie z Jezusem i być Jego świadkami. Tworzą zespół muzyczny i animacyjny. Ubogacają swoją posługą liczne uroczystości, np. święto młodzieży w Wambierzycach. Opiekunami i duszpasterzami wspólnoty są: Anna Lutz, ks. Artur Tomczak i ks. Kamil Pawlik.

Następnym punktem spotkania młodych w Wałbrzychu była konferencja, podczas której wystąpili przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z sąsiedniej diecezji legnickiej. W swoich wystąpieniach nawiązywali do postaci bł. Karoliny Kózkówny. Młoda, dwudziestokilkuletnia Anna Zenka, niewiele starsza od większości zgromadzonej młodzieży, dawała świadectwo swojego nawrócenia i późniejszej fascynacji błogosławioną oraz w ujmującej i wzruszającej opowieści przedstawiła historię wstawiennictwa i interwencji bł. Karoliny w dramatycznych chwilach swojego życia. Anna przedstawiła uczestnikom spotkania również prezentację o życiu i śmierci Karoliny Kózkówny. Z kolei ks. Janusz Wilk, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej, mówił o działalności popularyzatorskiej postaci bł. Karoliny zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dalej ks. Janusz zwrócił się do męskiej części zgromadzonej młodzieży i w kontekście okoliczności męczeńskiej śmierci błogosławionej opowiedział o zachowaniu jej dwóch kolegów, a nawet ojca, którzy w godzinie próby nie potrafili wykazać się zdecydowaniem i odwagą, by pójść z pomocą zagrożonej Karolinie. Zauważył przy tym, że w życiu nie można zbyt łatwo poddawać się, ulegać zniechęceniu czy bojaźni i nigdy nie wolno odwracać się od potrzebującego pomocy drugiego człowieka.

Bezpośrednie spotkanie z Panem Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu było kolejnym punktem Diecezjalnego Spotkania Młodzieży. Podczas adoracji były rozważania, śpiewy i odmówiona została dziesiątka Różańca.

Reklama

Po krótkiej przerwie członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z diecezjalnych oddziałów w Głuszycy, Nowej Rudy-Słupca i Dziećmorowic przedstawili pantomimę ukazującą wciągnięcie człowieka w wir kariery i zatracenie wartości. Jednak na końcu pobudzenie głębokiego żalu powoduje, że dzięki miłosierdziu Jezusa opamiętanie i nawrócenie biorą górę. Podjęcie się przekazania tak poważnego tematu w takiej formie i sprowokowanie refleksji nad sensem życia człowieka zasługuje z pewnością na pochwałę.

Kolejnym punktem programu Diecezjalnego Spotkania Młodzieży w Wałbrzychu była animacja Salwatoriańskiego Wolontariatu Misyjnego, którą prowadziło 8 wolontariuszy oraz kleryk z Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia, który w bardzo ekspresyjny sposób sprawiał, że uczestnicy poprzez radosny taniec i śpiew angażowali się w interakcji z prowadzącymi. Animatorzy dzielili się również doświadczeniami z pracy misyjnej, jaką prowadzili w różnych krajach całego świata, m.in. na Ukrainie, Węgrzech, Filipinach, Indiach czy w krajach afrykańskich. Podczas całego sobotniego spotkania kilkukrotnie wspominano Helenę Kmieć, polską wolontariuszkę zamordowaną podczas misji w Boliwii, która w swoim krótkim życiu codziennie dawała świadectwo swojej miłości do Jezusa.

Głównym organizatorem spotkania młodych było Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży pod kierunkiem ks. Dominika Wargackiego, diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Współorganizatorami byli: KSM diecezji świdnickiej pod kierunkiem ks. Jakuba Klimontowskiego, diecezjalnego asystent KSM, oraz Wspólnota „Magnificat” z Bielawy. Podczas spotkania można było przystąpić do spowiedzi św. O godz. 15.30 uczestnicy przeszli na pobliski stadion, gdzie odprawiona została Droga Krzyżowa, a następnie uroczysta Msza św. z okazji 12. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.

Msza św. na stadionie

Jak co roku w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II pod hasłem „Modlitwa – Pamięć – Obecność” rzesze wałbrzyszan i mieszkańców naszego regionu zebrały się na stadionie w dzielnicy Biały Kamień, by uczcić pamięć Papieża Polaka i trwać na modlitewnym czuwaniu. W tym roku uroczysta Msza św. rocznicowa została odprawiona już po raz dwunasty – 8 kwietnia, dokładnie w 12. rocznicę pogrzebu Jana Pawła II i jak w poprzednich latach przewodniczył jej bp Ignacy Dec. Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną przez kilkudziesięciu księży, m.in. przez świdnickiego biskupa pomocniczego Adama Bałabucha i duchownych wałbrzyskich dekanatów, poprzedziło Diecezjalne Spotkanie Młodzieży, jakie miało miejsce w hali Aqua Zdrój. Przed Eucharystią na murawie stadionu odmówiona została Droga Krzyżowa, której także przewodniczył biskup Ignacy. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Ludzie Jana Pawła II” pod kierownictwem Beaty Muchy, chór Millenium, zespół instrumentalny pod dyrekcją Kacpra Biruli, a także Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wśród kilku tysięcy przybyłych na wałbrzyski stadion nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych, parlamentarzystów i przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, stowarzyszeń kościelnych i młodzieżowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, harcerzy. Przybyłych powitał ks. dr Zbigniew Chromy, proboszcz parafii św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej, na terenie której znajduje się stadion. Jak co roku uroczystości transmitowane były przez TV Trwam.

Na początku homilii bp Ignacy Dec nawiązał do Księgi proroka Ezechiela i słów „Bóg gromadzi rozproszonych”, odnoszących się do historycznego, dotkliwego podziału narodu wybranego na południową Judę i północny Izrael i zapowiedzi zjednoczenia zawartej w mesjańskiej wizji proroka, gdzie nie tylko miało nastąpić instytucjonalne zjednoczenie narodu, ale także zasadnicza zmiana jakościowa nowej wspólnoty, bo „Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza i żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać”. I to proroctwo Ezechiela wypełniło się – jedynym Pasterzem i przybytkiem pozostającym na ziemi jest Mesjasz, który przyszedł, aby stać się Pasterzem i Odkupicielem wszystkich mieszkańców ziemi. W czytaniu dzisiejszej Ewangelii widzimy Go na kilka dni przed zniewoleniem, osądzeniem i powieszeniem na krzyżu. Zawarte w Ewangelii wg św. Jana słowa wypowiedziane przez przełożonego Sanhedrynu – arcykapłana Kajfasza, domagającego się śmierci Jezusa: „lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród” to również słowa prorocze, bo Jezus umrze, aby ci wszyscy nie zginęli, nie pomarli w swoich grzechach – umarł, aby inni żyli, oddał życie, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno – mówił bp Dec. Dalej kaznodzieja zauważył, że podobnie jak niemal dwa tysiące lat temu, również dziś nie brak zgromadzeń, parlamentów światowych, które okazują wrogość Chrystusowi i jego naukom i chętnie skazałyby Go na niebyt. Podkreśli przy tym, że podczas niedawnych obchodów 60. rocznicy Traktatów Rzymskich żaden przedstawiciel państw Unii Europejskiej nie nawiązał do wypowiedzi papieża Franciszka, że jak przed sześćdziesięciu laty, europejską wspólnotę należy budować na mocnym fundamencie, jakim jest Dekalog i wartości chrześcijańskie. Brak granic, swoboda przepływu towarów i ludzi, wspólna waluta nie wystarczą do zbudowania trwałej wspólnoty europejskiej – dodał bp Dec.

W końcowej części kazania, biskup Ignacy przywołał postać św. Jana Pawła II, który zawsze liczył na Maryję i w której widział nie tylko najbliższą osobę swojego życia, ale także prowadził do Niej cały Kościół. Szczególnie święty uwrażliwiał nas na wagę orędzia fatimskiego, zwłaszcza na potrzebę naszego nawrócenia, pokuty i modlitwy.

„Dziś na tym stadionie modlimy się za Kościół, naszą Ojczyznę, za Europę i cały świat. Modlimy się za poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Świebodzicach. Modlimy się za zwycięstwo Prawdy nad kłamstwem, Dobra nad złem, Pokory nad pychą i za wstawiennictwem Jana Pawła II, aby świat na nowo rozpoznał w Jezusie Chrystusie swego jedynego Zbawiciela, by świat na nowo usłyszał orędzie zbawienia, które rozbrzmiewa z Kościoła oraz by usłyszał orędzie Maryi, Matki Bożej z Fatimy, które jest bardzo ewangeliczne, a które nie zostało jeszcze wypełnione”.

Bp Dec podkreślił, że wspólnota ludzi modlących się, np. Krucjata Różańcowa, może stanowić wielką siłę, która podobnie jak w przeszłości – przed bitwami pod Lepanto, Wiedniem i w Bitwie Warszawskiej, a dziś ta siła może ochronić nas, chrześcijaństwo, Kościół, rodzinę, naród, Europę i świat – przed grożącym nam nieszczęściem – zakończył swoje kazanie bp Ignacy Dec.

Ze względu na tragiczną w skutkach katastrofę w Świebodzicach planowany koncert zespołu Maleo Reggae Rockers został odwołany. O godz. 21 kilkadziesiąt osób zebrało się w hali Aqua Zdrój, gdzie odśpiewany został Apel Jasnogórski. Dokładnie o godz. 21.37 – godzinie odejścia do wieczności Jana Pawła II – zawyły syreny, po czym odmówiono końcową modlitwę i oddano hołd Świętemu.

Tagi:
młodzi spotkanie

Młody Kościół Zielonogórsko-Gorzowski

2018-06-18 10:11

Kamil Krasowski

Ponad 1000 osób, przedstawicieli diecezjalnych wspólnot takich jak: Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ZHP, ZHR, Caritas, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, ale także młodzież z różnych parafii, przeżywało Diecezjalne Dni Młodzieży w Rokitnie (15-16 czerwca). Największa grupa młodych przyjechała z Międzyrzecza. Hasło tegorocznych DDM, wpisujących się w obchody wielkiego odpustu diecezjalnego, brzmiało: „Do wyższych rzeczy” i nawiązywało do obchodzonego obecnie w Kościele w Polsce Roku św. Stanisława Kostki, młodego jezuity, patrona dzieci i młodzieży. Główna część DDM rozpoczęła się 16 czerwca w sobotnie popołudnie i odbywała się na rokitniańskich błoniach.

Karolina Krasowska

Prowadzone tu animacje, warsztaty i zajęcia odbywały się w trzech odsłonach - Ja, Ojczyzna i Bóg, co nawiązywało do hasła DDM. Po pierwsze, jak wyjaśniał diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży ks. Łukasz Malec, do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni my sami. Po drugie Ojczyzna jest jedną z tych wyższych rzeczy, dla której warto żyć. Wreszcie po trzecie to właśnie Pan Bóg jest najwyższą wartością w życiu człowieka.

Głównym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. Ksiądz biskup nie krył zadowolenia, że tylu młodych ludzi przybyło do Rokitna, aby zawierzyć swoje życie Jezusowi. – Dzisiaj jest wielka, piękna, polowa świątynia młodego Kościoła Zielonogórsko-Gorzowskiego. I za tę lekcję modlitwy, którą dzisiaj dajecie, za tę lekcję miłości do Boga, Matki Bożej i do drugiego człowieka Wam dziękuje – powiedział Pasterz diecezji. W homilii ksiądz biskup wskazał młodzieży na żyjącego przed 450 laty św. Stanisława Kostkę jako tego, który – podobnie jak Maryja – był zasłuchany w słowo Boże i zdecydowany w działaniu.

– Życie jest zbyt piękne, by poświęcić młodość na pogoń za tym co jest powierzchowne i przemijające. I to się ujawniło w życiu św. Stanisława Kostki. To co najbardziej zagraża dążeniu do świętości, o którą on walczył, to jest lenistwo, ciekawość i opinia innych. On z całym zaangażowaniem zawierzył się Jezusowi – powiedział bp Lityński. Spotkanie DDM zakończył koncert finałowy w wykonaniu zespołu niemaGOtu, który zasłynął z hymnu ŚDM w Krakowie. Do Rokitna przyjechały Weronika Grajnert z Sulechowa oraz Paulina Tokarczyk z Gorzowa. Dla Weroniki największą radością i przeżyciem DDM była modlitwa Jutrznią. – Dla mnie osobiście jest to jedna z piękniejszych modlitw. Jest ciężka do zrozumienia, dlatego niektórzy jej nie lubią. Ale właśnie na takich spotkaniach podoba mi się jak są Jutrznia, Nieszpory albo Kompletach – powiedziała Weronika. Z kolei dla Pauliny pewną pełnią i dopełnieniem było wieczorna Msza św. pod przewodnictwem biskupa. – To spotkanie z Jezusem to było coś kluczowego. To właśnie ta chwila wyciszenia pozwoliła mi na taką osobistą modlitwę z Chrystusem – powiedziała Paulina. Obie dziewczyny w czasie uroczystości posługiwały w Diakonii Liturgicznej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: „Wędrowanie nie dla mięczaków” – bogata oferta wakacyjna zakonów

2018-06-19 10:12

led / Kraków (KAI)

„Wędrowanie nie dla mięczaków”, międzynarodowy obóz wolontariacki w opactwie w Tyńcu, rekolekcje franciszkańskie „Come & See”, górskie wędrówki, mazurskie rejsy, rekolekcje pod żaglami i na rowerze, indywidualne i w grupie – to tylko niektóre z propozycji jakie na wakacje przygotowały dla dzieci i młodzieży krakowskie zgromadzenia zakonne.

congerdesign/pixabay.com

Propozycje wypoczynku z Bogiem skierowane są dla tych, którzy chcą w czasie wakacji nie tylko odpocząć, ale również pogłębić swoją wiarę. Podczas wyjazdów dzieci i młodzież nie tylko zwiększają swoją aktywność fizyczną, ale przede wszystkim doświadczają spotkania z Bogiem. Zdaniem organizatorów, wakacje to dobry czas, aby więcej czasu poświęcić na modlitwę, dlatego oprócz tradycyjnego plecaka i śpiwora obowiązkowo należy wziąć ze sobą różaniec i Pismo Święte.

Benedyktyni z Tyńca zapraszają młodych na międzynarodowy obóz wolontariacki zorganizowany w ramach sieci European Heritage Volunteers. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć bliskiego kontaktu z dziedzictwem kulturowym i tematyką jego ochrony. Przez dwa tygodnie wolontariusze będą pracować na terenie opactwa tynieckiego, najstarszego istniejącego klasztoru w Polsce. Obóz będzie prowadzony w całości w języku angielskim. Wolontariusze będą zaangażowani w prace wspierające właściwą konserwację barokowego wyposażenia z marmuru dębnickiego w kościele opactwa.

Wszystkie działania będą odbywać się pod opieką dyplomowanych konserwatorów. Wolontariusze będą pracować 6 godzin dziennie, a pozostały czas będzie podzielony między czas wolny a wycieczki poświęcone dziedzictwu kulturowemu regionu. Osoby pełnoletnie zainteresowane programem proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres kultura@benedyktyni.com do 25 czerwca.

Na „Wakacje z Bogiem” zapraszają także bracia kapucyni. Jedną z ich interesujących propozycji wakacyjnych jest „Wędrowanie nie dla mięczaków”. - Bez pieniędzy... bez prądu... bez zasięgu... bez bieżącej wody... bez pewnego noclegu... Ale na pewno wraz z Opatrznością Bożą, która zadba o wszystkie braki – zachęcają organizatorzy. - Jeżeli jesteś gotowy iść w Boże Imię, przerzucać 19 ton miału do piwnicy, (nie)przypadkowo napotkanym ludziom, prosić o chleb, kiełbachę i kawałek podłogi pod dachem. To na pewno nie jesteś mięczakiem i to na pewno będą rekolekcje dla Ciebie! - zachęcają kapucyni. Podkreślają, aby na czas wędrówki wziąć tylko to, co niezbędne do przeżycia i zapomnieć o telefonie komórkowym, pieniądzach, zegarku i tonach książek.

Kapucyni zapraszają także na warsztaty modlitwy, dni rozeznania powołania, wakacje z Bogiem w Pyzówce k. Nowego Targu, męskie wyzwania, warsztaty modlitwy oraz spotkanie „Jaki ojciec taki syn” - spływ kajakowy ojca i syna na Mazurach. Szczegłówe informacje znajdują się na stronie kapszlak.pl.

Program wakacyjnych rekolekcji jest dostosowany nie tylko do wieku uczestników, ale także ich zaangażowania w sprawy wiary. Wśród propozycji są zarówno rekolekcje zamknięte (np. ignacjańskie, powołaniowe), jak i obozy wędrowne czy rekolekcje pod żaglami. Podczas rekolekcji odbywa się codzienna Msza św., konferencje duchowe, rozważania Pisma św., ale jest też sporo czasu na wypoczynek, pływanie, chodzenie po górach i rozgrywki sportowe.

Tradycyjnie bogatą ofertę na lato przygotował Salezjański Ruch Troski o Młodzież "Saltrom”. W ramach „Salezjańskiego Lata 2018” organizowane są obozy rekreacyjne nad morzem, w górach, a także za granicą. Odbędą się także rejsy mazurskie i obozy sportowe. Dzieci będą mogły także skorzystać z półkolonii organizowanych w Krakowie.

Natomiast księża sercanie zapraszają na rekolekcje młodzieżowe pod żaglami, na rowerze, wędrowne oraz za granicą, m.in. do Chorwacji, Macedonii i Austrii. Z kolei propozycja „Z misjami i językami” to zdaniem księży sercanów, czas pozytywnie intensywny, rozwijający duchowo, bogaty w rekreację na świeżym powietrzu, pomysłowe animacje oraz edukację językową poprzez zabawę. - W ramach programu turystyczno-wypoczynkowego odbywać się będą zajęcia i animacje sportowo-rekreacyjne, wycieczki fakultatywne, ognisko, dyskoteka warsztaty językowe w formie zabawy. W ramach programu religijnego: codzienna Msza św. i katecheza, formacja warsztatowa w duchu misyjnym – inspirowanie ideą pomocy potrzebującym z krajów misyjnych oraz przybliżenie działalności sercańskich misjonarzy – zachęcają księża.

Pod hasłem „Walka o pokój serca” odbędą się w lipcu w Czernej k. Krakowa XIV Karmelitańskie Dni Młodych. Będzie to także okazja do świętowania przypadającego w tym roku jubileuszu 450-lecia istnienia karmelitów bosych. W trakcie wydarzenia młodzi będą poznawali na czym polega i jak uzyskać pokój serca. Uczestnicy spotkają się m.in. z Adamem Woronowiczem, aktorem, który zagrał pierwszoplanowe role w filmach „Popiełuszko” i „Dwie korony”.

Wiele interesujących możliwości na spędzenie wolnego czasu w wakacje przygotowali pijarzy. Zaplanowano m.in. rekolekcje formacyjne dla świeckich współpracowników, dla nauczycieli szkół pijarskich oraz dla osób związanych z pijarami, zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży – zaangażowanych w świetlicach, parafiach, fundacjach czy wydawnictwie. Na wyjazd zapraszane są całe rodziny. W lipcu odbędzie się PYM2018 - to międzynarodowe spotkanie młodzieży pijarskiej, będące wydarzeniem inspirującym młodych do życia pełnego chrześcijańskiej radości, zachęcającym do działania, odkrywania i realizowania powołania.

Spotkanie odbędzie się w Nagykanizsa na Węgrzech od 23 do 29 lipca. Według organizatorów w wydarzeniu udział weźmie ok. 300 młodych ludzi z Austrii, Białorusi, Czech, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

Natomiast na wakacje pod hasłem „Oderwij się” zapraszają ojcowie franciszkanie. Dla młodych przygotowali spotkanie Come&See – czyli rekolekcje dla młodych chłopaków rozeznających swoje powołanie oraz tych, którzy chcieliby zobaczyć jak wygląda franciszkańskie życie. Wśród propozycji są spotkania w parafiach czy wędrówki górskie i spływy kajakowe dla studentów.

Młodzi ludzie mogą skorzystać także z bogatej oferty rekolekcji i sesji przygotowanych przez jezuitów w ramach „Szkoły Kontaktu z Bogiem”. Są to rekolekcje oparte na medytacji ignacjańskiej. - Posmakuj milczenia. Zostaw na trzy dni cały swój świat – zachęcają organizatorzy.

Ciekawą ofertę indywidualnych spotkań powołaniowych dla dziewczyn tradycyjnie przygotowały siostry albertynki. Spotkanie odbędą się pod hasłem „Otwórz serce”. Na rekolekcje powołaniowe zapraszają także siostry sercanki, kanoniczki Ducha Świętego oraz szarytki. Z kolei Zgromadzenie Braci Albertynów zaprasza młodzież męską w wieku od 16 lat, zainteresowaną charyzmatem św. Brata Alberta na dni skupienia, które odbędą się w Pustelni Braci Albertynów na Kalatówkach.

Szczegółowe informacje na temat wakacyjnych propozycji znajdują się na stronach internetowych poszczególnych zgromadzeń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Polska przegrała z Senegalem

2018-06-19 19:02

wpolityce.pl

Niestety, gole padły po fatalnych błędach zawodników naszej reprezentacji. W 37. minucie bramkę samobójczą strzelił Thiago Cionek, a w 60. minucie kolejnego gola strzelił Mbaye Niang.

PolandMFA / Foter.com / CC BY-ND

Grzegorz Krychowiak w 86. minucie strzelił gola na 2:1.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem