Reklama

Sezon motocyklowy rozpoczęty

2017-05-25 11:21

Krzysztof Zaremba
Edycja świdnicka 22/2017, str. 4-5

Krzysztof Zaremba
Uczestnicy Mszy św.

W sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze odprawiona została uroczysta Msza św. rozpoczynająca sezon motocyklowy Anno Domini 2017

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych do Wałbrzycha przyjechało na swoich maszynach około trzydziestu motocyklistów z różnych miejscowości diecezji świdnickiej. Na czas sprawowanej Eucharystii przed ołtarzem uczestnicy ustawili kaski ochronne. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Jan Gargasewicz, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, natomiast okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Mateusz Pawlica. Nawiązał w nim do swoich doświadczeń z motocyklistami i podkreślił, że ich pasja i zamiłowanie do motorów w połączeniu z życiem religijnym może przynosić bardzo dobre i pożądane efekty. W takim kontekście stereotypy o lekkomyślnych motocyklistach nie potwierdzają się, bowiem motor, jak każdy pojazd mechaniczny, używany z roztropnością oraz zgodnie z drogowymi przepisami, nie tylko nie jest niczym złym, ale może być także pomocny w kształtowaniu właściwych postaw chrześcijańskich, okazywaniu szacunku dla innych użytkowników drogi, a także w pogłębianiu religijności, ponieważ wspólnie organizowane wyprawy motocyklowe umożliwiają ich uczestnikom odwiedzanie rozmaitych miejsc związanych z kultem religijnym – miejsc pielgrzymkowych, świątyń, gdzie wspólnie można się pomodlić o bezpieczną podróż oraz w różnych innych intencjach. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby czas wolny, także spędzony na motocyklu, przebiegał w łączności z Jezusem, bo On zawsze i o każdej porze zachęca nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Dobrze się dzieje, kiedy ludzie przychodzą do Chrystusa ze wszystkimi swoimi sprawami i Jemu je zawierzają. I to nie tylko te najistotniejsze, ale również te, które może tylko pozornie wydają się mniej ważne, ale dla każdego człowieka mające duże znaczenie, jak wypoczynek i w konsekwencji mądre spędzanie czasu wolnego.

Podczas Mszy św. modlono się o bezpieczny sezon motocyklowy, a także roztropność i rozsądek na drogach dla wszystkich, którzy z nich będą korzystali. Zdać sobie bowiem należy sprawę, że są też tacy motocykliści, podobnie, jak i niektórzy kierowcy samochodów, rowerzyści czy nawet piesi, którzy swoją brawurą i lekkomyślnością stwarzają autentyczne zagrożenie na drodze i nie powinni być dopuszczeni do ruchu drogowego. W modlitwach nie zapomniano o zmarłych motocyklistach, także tych, którzy życie stracili w wypadkach drogowych.

Reklama

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił pięknym śpiewem parafialny zespół muzyczny. Po zakończeniu Eucharystii poświęcone zostały motocyklowe kaski, a na placu kościelnym ks. Marcin Mazur poświęcił stojące tam motocykle i podziękował ich użytkownikom za przybycie do Wałbrzycha. Szczególne podziękowania skierował do Daniela Struczyńskiego z Angry Wolf za wspólne zorganizowanie I Wałbrzyskiego Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego, dalej Klubom Motocyklowym: Road Runners MC Świdnica, MotoFrankenstein FG Ząbkowice Śląskie, God’s Guards Świdnica, Angry Wolf FG Wałbrzych, Riders of Flames Wałbrzych, a wszystkim pozostałym uczestnikom za wspólną modlitwę i spotkanie. Ks. Marcin Mazur, na co dzień pracujący jako wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu, sam jest aktywnym członkiem klubu „God’s Guards” Świdnica, zrzeszającego księży motocyklistów z diecezji świdnickiej. Jak wspomina: – Już od czasów szkoły średniej fascynowały mnie motocykle, szczególnie turystyczne – duże krążowniki szos. Prawdziwa przygoda z motocyklem zaczęła się w mojej pierwszej parafii w Polanicy-Zdroju, kiedy to zdecydowałem się zrobić prawo jazdy kategorii „A”, a kiedy rozpocząłem pracę w Świdnicy, kupiłem swój pierwszy motor. Z czasem poznawałem księży z taką samą pasją. Na początku sporadycznie spotykaliśmy się przy różnych okazjach, jednak w pewnym momencie zrodził się wśród nas pomysł dołączenia do Ogólnopolskiego Klubu Motocyklowego Księży – „God’s Guards”. Za namową księży z Warszawy postanowiliśmy utworzyć świdnicki Chapter (oddział). Obecnie funkcjonuje dwanaście chapterów tego klubu: macierzysty – warszawski, zamojski, tarnowski, łowicki, szczeciński, koszaliński, zielonogórsko-gorzowski, częstochowski, świdnicki, gdański, ełcki i kaliski. W sumie jest nas około 120 czynnych klubowiczów. Chapter świdnicki „God’s Guards” został założony 20 maja 2015 r. w Bielawie i tym samym Kapłański Klub Motocyklowy zainaugurował swoją działalność w diecezji świdnickiej. Symbolem naszego Kapłańskiego Klubu Motocyklowego „God’s Guards” (Strażnicy Boga) jest Muszla Pielgrzymów z wpisanym w nią Krzyżem św. Jakuba Apostoła. Z kolei naszywka w kształcie flagi umieszczana na plecach kamizelki zwana Kongresówką – oznacza naszą przynależność do Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. W świdnickim „God’s Guards” każdy pełni określoną funkcję: ks. Krzysztof Pełech (Bielawa) – president chapteru świdnickiego. Jego zastępcą został ks. Daniel Kapłon (Świdnica) – v-ce president, ks. Paweł Kruczek (Niemcy) secretary, ks. Jarosław Leśniak (Dzierżoniów) – treasurer, natomiast mnie została powierzona funkcja sierżanta – sgt. at arms. Do klubu należą także: ks. Wojciech Iwanicki (Świdnica) i ks. Tomasz Krupnik (Żarów). Podstawowym warunkiem przynależności do tej grupy nie jest motor, ale ważne święcenia kapłańskie. Można powiedzieć, że łączy nas wspólna pasja. Spotykamy się na różnego rodzaju zlotach, charytatywnych akcjach – m.in. „Moto Serce”, parafialnych festynach i innych imprezach motocyklowych. Chcemy pokazać, że można łączyć turystykę z pielgrzymowaniem, a przede wszystkim, pokazać, jak ważne są chrześcijańskie wartości w życiu. Stąd nazwa: „Strażnicy Boga”. Chcemy też tworzyć wspólnotę dla księży motocyklistów i być na co dzień prawdziwymi świadkami Chrystusa.

Tagi:
sezon motocyklowy motocykliści

Reklama

Pierwszy Jasnogórski Konkurs Skrzypcowy

2019-04-08 07:57

Jolanta Kobojek

Jolanta Kobojek

Mają kilka lub kilkanaście lat. W niektórych przypadkach skrzypce, które trzymają w ręku wydają się być naprawdę ciężkie. Jednak już po pierwszych dźwiękach można być pewnym, że będzie jeszcze o nich głośno. I to prawdopodobnie nie tylko gdzieś w małym gronie, ale kto wie, może i na deskach światowych filharmonii?

Mowa o uczestnikach 1. Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego, który odbywał się 5 i 6 kwietnia w Częstochowie. W sumie do rywalizacji stanęło prawie 70 osób, m. in. z Radzynia Podlaskiego, Rudy Śląskiej, Kielc, Żyrardowa czy Poznania i Krakowa. Dwudniowe spotkanie zakończył koncert laureatów na Jasnej Górze. Natomiast wcześniejsze przesłuchania miały miejsce w siedzibie Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-go stopnia przy ul. Jana Pawła II. W skład Jury wchodzili wybitni skrzypkowie oraz pedagodzy: dr hab. prof. Beata Warykiewicz-Siwy – przewodnicząca Jury oraz dr Aleksandra Szwejkowska-Belica i dr hab. Jacek Ropski.

Jolanta Kobojek

O. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry gratulując wysokiego poziomu konkursu przypomniał , że częstochowskie Sanktuarium jest miejscem krzewienia kultury muzycznej i to nie tylko tej religijnej, ale także i świeckiej. „Wszędzie tam gdzie doceniany jest człowiek i jego talent, odkrywamy też piękno Stwórcy” – powiedział o. Pastusiak. A poziom wykonywanych utworów był naprawdę wysoki. Słuchacze, którzy uczestniczyli w koncercie laureatów, nie szczędzili braw dla młodych artystów. Niektóre kawałki nagrodzone były także owacjami na stojąco. „Poziom, jaki reprezentowali młodzi artyści, którzy w sumie dopiero od kilku lat uczą się gry na instrumencie, świadczy o tym, że wkładają w to duży wysyłek. Jest to naprawdę ciężka mrówcza praca oraz godziny ćwiczeń i to daje wspomniały efekt” – wyjaśnił Adam Beier, dyrektor i pomysłodawca 1. Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego. Jolanta Sosińska, dyrektor szkoły, wyraziła natomiast nadzieję, że w przyszłości zasięg konkursu będzie już nie tylko ogólnopolski, ale międzynarodowy.

Konkurs dedykowany była najmłodszym uczniom klas skrzypiec, pobierającym naukę w szkołach muzycznych. Przesłuchania odbywały się w dwóch grupach wiekowych: urodzeni po 31 grudnia 2008 r. i urodzeni po 31 grudnia 2005 r. Naczelną ideą wydarzenia był rozwój talentu muzycznego dzieci, prezentacja osiągnięć artystycznych i zdobywanie estradowego doświadczenia oraz popularyzacja literatury wiolinistycznej. Konkurs był także przedsięwzięciem o charakterze dydaktycznym, okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i uzupełniania wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

Podczas konkursu dużym zaskoczeniem dla uczestników było to, że w pierwszym dniu spotkania mogli zagrać na skrzypcach Apel Jasnogórski. Towarzyszyła im przewodnicząca jury, Beata Warykiewicz-Siwy i chór Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej. „Mnie osobiście urzekło zaangażowanie tych dzieci. Widziałem jak one patrzyły na obraz Matki Bożej i jakie towarzyszyło im przejęcie, gdy mogli zagrać na swoim instrumencie” – zdradził Rafał Jasiński, prezes Jasnogórskiej Szkoły Chóralnej.

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna przy współudziale Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Częstochowie. Patronat nad wydarzeniem objął o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry i abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Częstochowie powstała w marcu 2011 r. z inicjatywy stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna. Na mocy zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest szkołą publiczną, a to oznacza, że nauka jest bezpłatna. Placówka kształci dzieci w zakresie przedmiotów ogólnych szkoły podstawowej w klasach od I do VIII i jednocześnie szkoły muzycznej I stopnia (kl. I-VI) oraz I i II klasy szkoły muzycznej II stopnia (kl. VII-VIII).

W ramach zajęć szkolnych prowadzony jest chór szkolny, zajęcia z emisji głosu, rytmiki, tańca ludowego, solfeża oraz zespołów instrumentalnych i wokalnych. Zajęcia muzyczne i nauka gry na instrumentach odbywa się w ramach codziennego pobytu dziecka w szkole. Uczniowie mają możliwość nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, oboju,

trąbce, flecie poprzecznym, klarnecie i saksofonie. W planach jest także utworzenie klasy perkusji, puzonu i organów. Po ukończeniu szkoły uczeń może, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, kontynuować kształcenie muzyczne w III klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. Może też po ukończeniu VI klasy przystąpić do egzaminu rekrutacyjnego do I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent może również kontynuować naukę w dowolnej ogólnokształcącej szkole średniej, a edukację muzyczną realizować w popołudniowej szkole muzycznej II stopnia. „Założenie jest takie, aby kształcić dzieci do szerokiego wyboru dalszej kariery zawodowej . Jednak już teraz widać, że duża część naszych uczniów planuje swoje życie związać z muzyką. Pozostali mając podstawy wykształcenia muzycznego może być przykładowo świetnymi prawnikami czy lekarzami , a grę na instrumencie traktować tylko hobbistycznie” – wyjaśnia Jolanta Sosińska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Francja: prawie 200 tysięcy pszczół z dachu katdery Notre-Dame przeżyło pożar

2019-04-23 09:35

kg (KAI/B-I) / Paryż

Około 180 tys. pszczół z uli umieszczonych na dachu katedry Notre-Dame przeżyło niedawny wielki pożar tej świątyni. Oznajmił o tym 19 kwietnia pszczelarz świątyni Nicolas Géant w rozmowie z amerykańską agencją Associated Press. Wyznał, że doświadczył "wielkiej ulgi", gdy zobaczył zdjęcia satelitarne, na których widać, że żaden z trzech znajdujących się na szczycie katedry uli nie ucierpiał.

marina_foteeva – stock.adobe.com

Według niego we wszystkich tych ulach żyje łącznie prawie 180 tys. pszczół. Jednocześnie Géant przypomniał, że owady te nie mają płuc a wydzielający się w czasie pożaru dwutlenek węgla wywołuje tzw. efekt sedatywny, czyli obniżenia aktywności w połączeniu z sennością. Zaznaczył, że gdy pszczoły poczują ogień, wówczas trutnie zaczynają jeść miód i chronić główną postać w ulu - matkę (królową).

Pszczelarz podkreślił, że występujące w Europie pszczoły w żadnych okolicznościach nie porzucają swych uli.

Wielki pożar, który ogarnął paryską katedrę, wybuchł 15 kwietnia wieczorem i został ugaszony nazajutrz nad ranem. Rozpoczął się na rusztowaniach, wznoszących się nad dachem świątyni, po czym przeniósł się do jej środka, powodując m.in. zawalenie się iglicy i dachu oraz inne ogromne straty we wnętrzu. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył już, że wciągu najbliższych 5 lat katedra powinna zostać odbudowana.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trzeba przylgnąć do serca Chrystusa

2019-04-23 21:00

mip (KAI/AW) / Warszawa

Nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale w relacji do niego powinniśmy uruchomić to, co nazywamy sferą uczuć, symbolicznie określaną sercem. Trzeba przylgnąć do Jego serca - powiedział bp Piotr Jarecki. Warszawski biskup pomocniczy odprawił we wtorek w stołecznym kościele św. Wojciecha dziękczynną Mszę świętą z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Odnosząc się do odczytanej Ewangelii biskup zwrócił uwagę na to, czego uczy nas dzisiaj Maria Magdalena. Hierarcha wskazał, że jest ona przykładem postawy nieustannego powracania do Chrystusa, przywoływania jego Zmartwychwstania. – Jest ona także świadectwem, że nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale w relacji do niego powinniśmy uruchomić to, co nazywamy sferą uczuć, symbolicznie określaną sercem. Trzeba przylgnąć do Jego serca – podkreślił hierarcha.

Bp Jarecki przypomniał również, że Maria Magdalena jest znakiem Bożego miłosierdzia. – Ona osobiście doznała miłosiernej miłości Boga i odpowiedziała na tę miłość. Na miłość odpowiada się miłością – zaznaczył biskup. Hierarcha zaznaczył, że Maria Magdalena uczy nas pogłębionego chrześcijaństwa. – Jest ona dobrym przykładem również dla nas, jak w pogłębionej formie poznać Chrystusa i jak prawdziwie głosić Chrystusa światu – podkreślił biskup. Zachęcił do naśladowania świętej.

Odnosząc się do obchodzonego jubileuszu bp Jarecki wskazał, upływa on w kontekście wielkiego dziękczynienia Bogu i ludziom za dobro, jakiego doświadczył najpierw w życiu kapłańskim, a potem biskupim. Przyznał także, że jest to okazja do wyrażenia pokory, uznania własnej słabości i błagania o przebaczenie, a także do wołania o Bożą łaskę, „bez której człowiek nic nie znaczy”.

Słowa uznania dla posługi biskupa przekazał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. „Przez 13 lat służył pomocą Archidiecezji w czasie pasterzowania kardynała Józefa Glempa, a od 12 lat jest jednym z moich najbliższych współpracowników. Serdecznie dziękuję i zapraszam cały Kościół warszawski do modlitewnego dziękczynienia za biskupa Piotra” – napisał kardynał w komunikacie do wiernych archidiecezji warszawskiej.

Mszę dziękczynną jubilat odprawił w kościele św. Wojciecha na stołecznej Woli. Od lat hierarcha pielgrzymuje tam w dniu swoich święceń, by dziękować i zawierzyć swoje posługiwanie liturgicznemu patronowi tego dnia - świętemu Wojciechowi, biskupowi i męczennikowi, głównemu patronowi Polski.

- To miejsce, z którym jestem szczególnie zżyty. Jeszcze przed święceniami kapłańskimi posługiwałem tutaj jako diakon – przypomniał biskup. Wskazał także na szczególną osobistą cześć wobec patrona świątyni – świętego Wojciecha.

W liturgii uczestniczyli duchowni i świeccy – przyjaciele i współpracownicy biskupa Piotra Jareckiego. Przybyły delegacje Akcji Katolickiej oraz przedstawiciele wspólnot zakonnych z terenu archidiecezji warszawskiej.

***

Bp Piotr Jarecki jest doktorem nauk społecznych, biskupem tytularnym Avissa i pomocniczym archidiecezji warszawskiej.

Urodził się 29 czerwca 1955 roku w Sierpcu na terenie diecezji płockiej. Syn Józefa i Jadwigi z domu Melibruda. 1 czerwca 1980 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego święcenia prezbiteratu. Dwa lata pracował jako wikariusz w par. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie.

Studiował w seminariach duchownych płockim i warszawskim, a także w Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał licencjat z teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej. Studia doktorskie odbył w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Po powrocie z Rzymu był referentem w Sekretariacie Prymasa Polski oraz pełnił obowiązki wykładowcy nauk społecznych w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 1994 r. został desygnowany na urząd zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Ogłoszony biskupem 16 kwietnia 1994 r., konsekrowany został przez kard. Józefa Glempa 23 kwietnia w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Współkonsekratorami byli pierwszy biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Marian Duś oraz sekretarz Kongregacji ds. Biskupów abp Jorge María Mejía. Jako dewizę biskupią bp Jarecki przyjął słowa „Testimonium perhibere veritati” (Dawać świadectwo prawdzie).

Na początku swojej posługi biskupiej bp Jarecki był mocno zaangażowany w reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce. Stąd w latach 1996-2003 był jej Krajowym Asystentem Kościelnym.

Od grudnia 2004 r. do 2012 r. był przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Unii Europejskiej oraz przedstawicielem polskiego episkopatu w COMECE, której od 2006 r. do 2012 r. był wiceprzewodniczący. Przez dwie kadencje był również członkiem Papieskiej Rady „Iustitia et pax”.

W kurii warszawskiej bp Jarecki, podobnie jak pozostali biskupi pomocniczy, pełni funkcję wikariusza generalnego. Jest archidiakonem Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, członkiem Rady Biskupiej, Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem