Reklama

Idźcie i głoście!

2017-07-12 10:07

O. Stanisław Tomoń OSPPE
Niedziela Ogólnopolska 29/2017, str. 9

Marian Sztajner/Niedziela

Uczestnicy 26. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja zgromadzili się pod hasłem: „Idźcie i głoście!”. Spotkanie rozpoczęło się 8 lipca br. Mszą św. pod przewodnictwem biskupa seniora Stanisława Napierały z Kalisza. Następnie wszyscy odmówili Różaniec i udali się do Kaplicy Matki Bożej na Apel Jasnogórski, rozważania prowadził o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Z modlitwą od samego rana

W niedzielę 9 lipca br. jasnogórskie spotkanie rozpoczęły Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Modlitwie przewodzili o. Grzegorz Moj CSsR oraz o. Dariusz Drążek CSsR. Potem odbył się koncert zespołu muzyki sakralnej Lumen pt. „Uwielbienie Fatimskie”. Słowo do zgromadzonych na Jasnej Górze skierował bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący działającego przy Konferencji Episkopatu Polski Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Zaapelował on o wsparcie w walce o trzeźwość polskiego narodu: – Najpokorniej proszę każdą i każdego z was tu obecnych, ale proszę także słuchaczy i widzów o wielkie zaangażowanie w otrzeźwienie polskiego narodu. Nasza trzeźwość i abstynencja niech będą wyjątkowymi, pięknymi perłami w koronie Maryi i wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Łączność z pielgrzymami

Do pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze specjalne pozdrowienie skierował Ojciec Święty Franciszek podczas modlitwy „Anioł Pański” na Placu św. Piotra. Powiedział: – Pamiętam także o dzisiejszej wielkiej pielgrzymce polskiej Rodziny Radia Maryja, która odbywa się w sanktuarium w Częstochowie. Chciejmy towarzyszyć tej pielgrzymce przez wspólne odmówienie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.

Reklama

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. sprawowana na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z homilią abp. Jana Romeo Pawłowskiego, delegata ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał min. Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta. Duchowo z zebranymi łączyła się również premier Beata Szydło – jej list do pielgrzymów odczytała min. Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W modlitwie licznie uczestniczyli biskupi. Przybył też rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. Na dorocznej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja obecni byli parlamentarzyści, senatorowie, posłowie i europosłowie, m.in. wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, a także ministrowie: sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro, obrony narodowej – Antoni Macierewicz, spraw wewnętrznych i administracji – Mariusz Błaszczak, rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel, środowiska – prof. Jan Szyszko, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – Marek Gróbarczyk oraz sportu i turystyki – Witold Bańka.

Prawdziwe wartości i szatańskie zakusy

Abp Jan Romeo Pawłowski w kazaniu z wielką troską pochylił się nad rodziną. Powiedział: – W ostatnim czasie szczególnie widać, że są takie siły, takie grupy nacisku, takie diabelskie knowania, które chcą prawdziwy wizerunek rodziny rozmazać, chcą ją zdestabilizować, chcą wprowadzić taki relatywizm, żeby nas podzielić, popsuć, wcisnąć nam, że nienormalne jest normalne, a to, co normalne, jest staroświeckie, przestarzałe. Chcą nawet wyśmiać tych, którzy pragną mieć rodzinę, którzy pragną mieć więcej dzieci, którzy są hojni w dawaniu życia. Abp Pawłowski zwrócił też uwagę, że są tacy pseudonaukowcy, którzy już „wyliczyli, ile kosztuje dziecko, jego narodzenie, wychowanie, wykształcenie, że nie warto tyle wydawać, bo można za to jeździć na fajne wakacje, żyć zamożnie, mieć lepsze auto”. I podsumował ten wątek z oburzeniem: – Ludzie! Czy myśmy naprawdę zwariowali, żeby ogromny dar Boży, jakim jest dziecko, owoc miłości dwojga ludzi, przeliczyć na pieniądze?! To nie jest ludzkie, to jest szatańskie. Tak, dziecko w rodzinie kosztuje, potężną kwotę – kwotę miłości, i tylko głupcy przeliczają miłość na pieniądze.

Miłość ojczyzny

Abp Pawłowski mówił także o miłości do ojczyzny. Zauważył, że polskie serce bije nierównym rytmem. – Co się dzieje, że jest tyle kłótni, złości, pomówień? – pytał. Przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, który głosił, że bronić ojczyzny trzeba „drogą porozumienia, przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: oto, jak oni się miłują, wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój”. – Jakież to wielkie proroctwo kard. Wyszyńskiego, jakże aktualne – stwierdził abp Pawłowski.

Zakończenie

Pod koniec Mszy św. głos zabrali o. Janusz Sok, prowincjał Redemptorystów, i o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam, który zaproponował podjęcie adoracji bez granic w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Abp Wacław Depo odczytał Dekret Penitencjarii Apostolskiej, w którym Ojciec Święty Franciszek udzielił uczestnikom pielgrzymki przywileju błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami.

Pogrzeb misjonarza ks. Adama Bartkowicza odbędzie się w Dębicy

2018-03-23 11:09

eb / Dębica (KAI)

Do Polski zostaną przewiezione doczesne szczątki śp. ks. Adama Bartkowicza ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana. Wiadomo już, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w rodzinnej parafii kapłana pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. 20 marca misjonarz utonął w Oceanie Indyjskim w Tanzanii. Miał 35 lat.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
Ks. Adam Bartkowicz

Dziś wierni żegnają w Tanzanii swojego misjonarza. O godzinie 11.00 w kościele parafialnym Mary Immaculate (Maryi Niepokalanej) w Dar Es Salaam w Tanzanii będzie sprawowana uroczysta Msza Święta pożegnalna śp. ks. Adama Bartkowicza SMA pod przewodnictwem abp Marka Solczyńskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Tanzanii.

Ciało śp. ks. Adama zostało przywiezione specjalnie na tę okoliczność i wystawione dla wiernych przed Mszą Świętą. Homilię wygłosi ks. James Shimbala SMA z Tanzanii, który jest dyrektorem ICOF Program (Międzykongregacyjnego Programy Formacji Stałej). Przed swoją śmiercią ks. Adam brał udział w tym programie formacyjnym. Po uroczystościach pożegnalnych w kościele, szczątki doczesne śp. ks. Adama Bartkowicza, SMA zostaną przewiezione do Polski.

Do modlitwy w intencji tragicznie zmarłego misjonarza zachęca ks. Andrzej Grych, przełożony Prowincji Polskiej Stowarzyszenie Misji Afrykańskich.

Ksiądz Adam Bartkowicz, misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA) urodził się 1 kwietnia 1983 roku w Dębicy, w diecezji tarnowskiej.

W latach 1990–1998 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy. Następnie kształcił się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy i tam również otrzymał tytuł Technika Technologii Drewna. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym k. Warszawy. Począwszy od października 2003 do czerwca 2006 roku studiował przez dwa lata filozofię i przez rok teologię dojeżdżając do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

Formacja seminaryjna w SMA jest ukierunkowana na bezpośrednie przygotowanie przyszłych księży do pracy misyjnej w Afryce. Oznacza to, że większość tej formacji odbywa się poza granicami Polski: w Europie i w Afryce. Dlatego też znajomość języków obcych jest ważnym elementem takiego misyjnego przygotowania. W tym celu, ks. Adam od października 2006 roku do czerwca 2007 roku został wysłany do Manchesteru w Wielkiej Brytanii aby tam nauczyć się języka angielskiego.

Po ukończeniu kursu językowego w Wielkiej Brytanii, ks. Adam poleciał w październiku 2007 roku na rok stażu pastoralnego do Tanzanii, we Wschodniej Afryce. Okres ten spędził najpierw w parafii Bugisi a następnie w parafii Mwandoya w diecezji Shinyanga. Pomagał ludziom w pogłębianiu ich relacji z Panem Bogiem, uczył katechezy oraz doskonalił swoją znajomość języka swahili.

W października 2008 roku ks. Adam rozpoczął w Calavi (Benin) Międzynarodowy Nowicjat w otoczeniu kleryków SMA z różnych kontynentów. Tam poznawał w szczegółach duchowość Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, ponad 150-letnią historię pracy ewangelizacyjnej tego Zgromadzenia w Afryce oraz w sposób praktyczny zapoznawał się z życiem i wyzwaniami związanymi z pracą misyjną we współczesnej Afryce. Na koniec nowicjatu, kapłan złożył swoje pierwsze przyrzeczenia w Zgromadzeniu 25 czerwca, w rocznicę śmierci Założyciela SMA.

W 2009 podjął studia teologii w Tangaza College w stolicy Kenii, Nairobi. Dnia 11 maja 2012 roku złożył swoje wieczyste przyrzeczenia w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich, oddając całe swoje życie na rzecz pracy ewangelizacyjnej w Afryce. Dzień później, 12 maja 2012 roku otrzymał święcenia diakonatu w Nairobi. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 2013 roku w Dębicy w jego rodzinnej parafii.

Po święceniach kapłańskich, ks. Adam został wysłany do pracy misyjnej do Tanzanii, do parafii Ngudu, w diecezji Mwanza. Od listopada 2015 roku, pracował na wyspie Ukara w diecezji Bunda z księdzem Simonem Thomas SMA, z Indii. W styczniu tego roku, ks. Adam udał się do Bagamoyo, Dar Es Salaam (Tanzania) aby uczestniczyć w programie formacyjnym. Dnia 20 marca 2018 r. utonął w Oceanie Indyjskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Św. Jadwiga moc czerpała z krzyża

2018-03-23 17:41

Justyna Walicka/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Stała pod wawelskim krzyżem, zdając sobie sprawę z tego, że na mocy jej decyzji rozstrzygnięte będą losy zbawienia wielu, wielu ludzi i to przez całe pokolenia - mówił o św. Jadwidze abp Marek Jędraszewski do pielgrzymów z Poznania, z parafii pod jej wezwaniem. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze Walewskiej przy grobie swojej świętej patronki. Eucharystii przewodniczył metropolita krakowski. Przywieźli ze sobą replikę czarnego krucyfiksu, przed którym modliła się św. królowa Jadwiga, by arcybiskup Marek Jędraszewski go poświęcił. Krzyż zawiśnie w ich świątyni w Poznaniu.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

W homilii metropolita krakowski zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus został odrzucony zarówno przez Żydów, którzy nie chcieli uznać Jego Bożego Synostwa oraz przez pogan, dla których był, jak pisał św. Paweł, głupstwem.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Dla nas jednak, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, On jest mocą i mądrością Bożą. I w swoim życiu Paweł Apostoł wielokrotnie doświadczał, co znaczy moc, która płynie z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa i jaka to mądrość, kiedy na życie człowieka nie patrzymy w perspektywie śmierci, jakby ona miała być ostatnim słowem, ale w perspektywie zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. To są te prawdy naszej wiary, które w sposób szczególnie głęboki i z ogromnym przejęciem będziemy przeżywali w najbliższych dniach począwszy do Niedzieli Palmowej a potem przez całe Triduum Paschalne - mówił arcybiskup.

Nawiązując do osoby króla Polski, św. Jadwigi przypomniał najpoważniejszą i najtrudniejszą decyzję jej życia, którą podjęła tu, w Katedrze Wawelskiej pod czarnym krucyfiksem.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

- Ważyły się losy jej małżeństwa, czy będzie mogła połączyć się z Wilhelmem Habsburskim, z którym została zaręczona jeszcze w czasach dzieciństwa i o którym wszyscy mówią, że bardzo go kochała, czy pójdzie za radą swoich najbliższych współpracowników, panów Małopolski i zgodzi się na ślub z Wielkim Księciem Litewskim Władysławem Jagiełłą. A jak wiadomo warunkiem tych zaślubin miała być nie tylko wielka Rzeczypospolita, największe mocarstwo ówczesnej Europy, ale przede wszystkim przyjęcie przez Litwę chrztu. Stała zatem przed wyborem nie tylko własnego serca i przed decyzją nie tylko polityczną. Stała pod krzyżem wawelskim, zdając sobie sprawę z tego, że na mocy jej decyzji będą rozstrzygnięte losy zbawienia wielu, wielu ludzi i to przez całe pokolenia. I modląc się tutaj, przyjęła to, co otwierało drogę zbawienia dla Litwinów. Krzyż stał się jej mocą i mądrością. Na przekór także osobistemu cierpieniu.

Na zakończenie arcybiskup podkreślił, że postawa św. Jadwigi jest wzorem także dla nas. - Św. Jadwiga, król Polski ciągle jest wzorem, jak przy krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa trzeba trwa. Zwłaszcza wtedy, kiedy to trwanie nas wiele kosztuje po to, żeby nie nasze zamiary i nie nasza wola mogła się spełniać, ale żeby przez nasze posłuszeństwo krzyżowi mogła objawić się moc i mądrość Boża.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem