Reklama

BETEL - Zakupy z sercem - Rahel Kebebe Tshay

Co naprawdę dzieje się w SKOK-ach?

2017-07-12 10:07

Roman Mirecki
Niedziela Ogólnopolska 29/2017, str. 40

28 czerwca 2017 r. obradowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Tematem jej obrad miało być przedstawienie przez ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego informacji w sprawie sytuacji w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych

Ostatecznie Ministerstwo Finansów reprezentował podsekretarz stanu Piotr Nowak. Politycy Platformy Obywatelskiej – posiedzenie zostało zwołane na wniosek jej posłów – od 2015 r. twierdzą, że istnieje afera SKOK (choć w miarę upływu czasu wymieniane są coraz to inne argumenty na poparcie tej tezy), a szczególne nasilenie ataków ze strony posłów PO na spółdzielcze kasy następuje dziwnym zbiegiem okoliczności zwykle w czasie kampanii wyborczych czy też podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie zasad funkcjonowania firmy Amber Gold i obojętności (w najlepszym razie) ówczesnych władz państwowych na funkcjonowanie tej oszukańczej piramidy finansowej.

Gdyby wszedł tu Bill Gates...

Co ciekawe, podczas obrad komisji te same posłanki i ci sami posłowie, którzy np. w trakcie licznych konferencji prasowych bez wahania używają jednoznacznego określenia „afera” na opisanie działalności SKOK-ów, tym razem odwoływali się do raportu KNF-u przedstawiającego sytuację sektora spółdzielczych kas w 2016 r. i usiłowali uzyskać od szefa tej instytucji, podobnie jak od min. Nowaka, potwierdzenie dla swoich własnych tez o zagrożeniu stabilności polskiego sektora finansów, które rzekomo miałyby stanowić SKOK-i, o fatalnej kondycji kas, o wsparciu, którego rzekomo udzielają kasom ważne postaci życia społecznego. Niestety, dla inicjatorów zwołania komisji, a także utajnienia jej obrad (nie udało się do tego doprowadzić) takie potwierdzenia nie padły ani ze strony przedstawicieli rządu, ani nadzoru finansowego. Minister i szef KNF-u przestrzegali przed „uśredniającym”, zaburzającym obraz sektora odczytywaniem raportu za 2016 r. – Gdyby nagle wszedł tu Bill Gates, to każdy z nas stałby się średnio miliarderem – zażartował min. Nowak. – Jedne kasy są w lepszej kondycji, inne w gorszej – powiedział. Kasa Krajowa np. wypracowała nadwyżkę w 2016 r., a tworzone w związku z przeterminowanymi kredytami rezerwy są w SKOK-ach o wiele większe niż w sektorze bankowym i zaniżają wynik finansowy kas. Sytuacja w polskim sektorze finansowym jest stabilna i nie ma na to wpływu gorsza kondycja jednej czy drugiej kasy. Przedstawiciele Kasy Krajowej, obecni na posiedzeniu komisji, omawiali też kwestie związane z wydatkami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poniesionymi w wyniku decyzji KNF-u. Nie jest prawdziwa teza o tym – wyjaśniano – że ratowanie upadających kas kosztowało BFG 5 mld zł – środki te (według dostępnych informacji, w wielkości od 3,6 do 4,2 mld zł) zostały tymczasowo wyłożone przez BFG, który jest wierzycielem uprzywilejowanym i w związku z tym gros środków spływających przede wszystkim ze spłat dokonywanych przez kredytobiorców będzie przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń BFG.

Reklama

W cieniu złowieszczego „skokizmu”

Eksperci szacują, że może to oznaczać pokrycie tych roszczeń nawet w 80 proc. Znaczna część pieniędzy z BFG przeznaczona była na wypłaty dla członków SKOK-u Wołomin, którego sytuacji nie można porównywać ani zestawiać z innymi kasami, gdyż doszło tam do opanowania instytucji finansowej przez bardzo dobrze zorganizowaną grupę przestępczą wywodzącą się z kręgu dawnych, PRL-owskich służb. Posłanka Izabela Leszczyna, była wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska, cytowała fragmenty listu prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników obchodów jubileuszu 25-lecia SKOK-ów, które odbyły się na Jasnej Górze (relacja w „Niedzieli” nr 25/18 czerwca 2017), a także dziwiła się stwierdzeniu prezesa NBP o ważnej roli społecznej odgrywanej przez SKOK-i, zawartemu w podobnym liście do uczestników jasnogórskiej konferencji. Co to cytowanie miało ujawniać lub wyjaśniać? Czemu miało służyć? Czy sugestii, że najważniejsze osoby w Polsce, w tym także prezes Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialny za stabilność narodowego pieniądza, i obecny na posiedzeniu komisji szef nadzoru nad całym polskim rynkiem finansowym nie widzą (pytanie: dlaczego?) złowieszczego cienia „skokizmu” unoszącego się nad nami wszystkimi? Jak daleko może zaprowadzić takie zaślepienie? Niestety, bardzo daleko, chyba nawet poza granice zdrowego rozsądku. Inny poseł Platformy Obywatelskiej – Krzysztof Brejza, zasiadający w sejmowej komisji wyjaśniającej aferę Amber Gold, już twierdzi, że to SKOK-i stały za powstaniem piramidy Marcina P. Po ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych widać jasno, że nie istnieje tzw. afera SKOK, przywoływana głównie przez działaczy PO. Wypowiedzi te oparte są na insynuacjach i nie mają jakichkolwiek konkretnych odniesień do faktów, a inspiracja tych działań pochodzi wyłącznie z pobudek politycznych.

Uporczywe upolitycznianie SKOK-ów

SKOK-i działają w Polsce od 25 lat. 2 mln członków spółdzielczych kas powierzyło im swoje oszczędności i zaciągnęło w nich kredyty. Są to ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych, w różnym wieku i o zróżnicowanym statusie społecznym. SKOK-i to ich kasa. Uporczywe upolitycznianie SKOK-ów przez przedstawicieli niektórych środowisk politycznych jest dla wielu członków kas obraźliwe, godzi bowiem w ich poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Egzorcyzmy: Czym są, kto i jak może je sprawować

2018-02-21 08:22

Dawid Gospodarek / Warszawa (KAI)

Egzorcyzmy są sakramentalium, w którym mocą Jezusa uwalnia się osobę spod panowania złego ducha. Egzorcysta musi mieć moralną pewność o opętaniu oraz powinien w miarę możliwości uzyskać zgodę osoby opętanej, zanim przystąpi do obrzędów. W ramach rozeznania problemu powinien przeprowadzić wywiad diagnostyczny oraz konsultować się ze specjalistami z dziedziny duchowości, medycyny i psychiatrii.

esthermm/pl.fotolia.com

Kościół na ziemi kontynuuje misję Jezusa. Ewangelie przytaczają wiele przykładów wyrzucania przez Niego złych duchów. Od Zbawiciela Kościół otrzymał też władzę nad złymi duchami (por. Mk 16,17). Jedną z form bezpośredniej walki ze złem wcielonym są uroczyste egzorcyzmy nad osobami opętanymi. Pierwszą księgą liturgiczną ujednolicającą i porządkującą w Kościele zachodnim obrzędy egzorcyzmu był Rytuał Rzymski wydany przez papieża Pawła V w 1614 roku, jako realizacja postanowień Soboru Trydenckiego. Używano go aż do wydania zreformowanej księgi w 1999 r. przez Jana Pawła II.

Kto może egzorcyzmować?

W rycie rzymskim istniały nawet - do czasu zmian po Drugim Soborze Watykańskim - niższe święcenia egzorcystatu (dalej istnieją w nielicznych wspólnotach związanych z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego). Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. potwierdził praktykę, że egzorcyzmów według uroczystego rytuału może dokonywać tylko biskup i wyznaczeni przez niego prezbiterzy. Tę zasadę podtrzymuje aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego oraz późniejsze orzeczenia w tej kwestii.

Egzorcysta ten obrzęd wykonywać może jedynie na terenie swojej diecezji. Kapłan posługujący egzorcyzmem powinien cechować się pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia (KPK 1172 § 2). Powinien być również odpowiednio przygotowany (wiedza teologiczna, odpowiedni zakres wiedzy z dziedziny medycyny, psychiatrii i psychologii), ostrożny i roztropny. Powinien być rozmodlony i praktykujący post.

W Polsce zaleca się trzy etapy przygotowania do pełnienia posługi egzorcysty: udział w zjazdach egzorcystów, czas próbny pod opieką doświadczonego egzorcysty i właściwe realizowanie powierzonej przez biskupa misji. Egzorcyści powinni troszczyć się o stałą formację, czemu służą m. in. doroczne zjazdy i regularne spotkania z biskupem. Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. egzorcystów jest bp Henryk Wejman, który współpracuje z zespołem specjalistów.

Próba sprawowania egzorcyzmów bez upoważnienia biskupa jest nie tylko sprzeczna z prawem kościelnym, ale i grzechem.

Kiedy można egzorcyzmować?

Egzorcysta musi mieć moralną pewność o opętaniu danego człowieka oraz powinien w miarę możliwości uzyskać zgodę osoby opętanej, zanim przystąpi do obrzędów. W ramach rozeznania problemu powinien przeprowadzić wywiad diagnostyczny oraz konsultować się ze specjalistami z dziedziny duchowości, medycyny i psychiatrii.

Objawy będące wskazówkami opętania: - mówienie w nieznanym języku lub rozumienie go. - znajomość spraw, o których osoba z problemem nie miała prawa wiedzieć, - ponadnaturalna siła fizyczna, - niechęć do Boga, świętych, Kościoła, przedmiotów poświęconych, etc.

Gdzie można egzorcyzmować?

Egzorcyzmów nie można sprawować publicznie. Odpowiednią przestrzenią jest zarezerwowana dla tego rytuału kaplica lub inne stosowne miejsce, w którym jest krzyż i obraz Matki Bożej. Należy zadbać, by w tym miejscu osoba egzorcyzmowana nie mogła zaznać żadnej krzywdy, a także, by podczas manifestacji złego ducha nie doszło do profanacji miejsca świętego.

Jak przebiega egzorcyzm?

Egzorcyzmy należy odprawiać tak, by wyrażały wiarę Kościoła oraz nie przywoływały skojarzeń z magią i zabobonami. Egzorcysta nie może zachęcać do przerwania leczenia medycznego ani podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje.

Podczas egzorcyzmu, poza odpowiednimi modlitwami z Rytuału Rzymskiego (litania do wszystkich świętych, psalmy, antyfony, fragmenty z Pisma Świętego, Credo, wyrzeczenie się szatana i odnowienie chrzcielnego wyznania wiary, modlitwy błagalne i formuła nakazująca złemu duchowi w imię Jezusa opuścić ciało opętanego, dziękczynienie, błogosławieństwo), występują gesty znane z katechumenatu czy chrztu sprzed posoborowej reformy (znaki krzyża, tchnienie, nałożenie rąk, woda). Nie przewidziano żadnych form dialogu ze złym duchem.

Egzorcyście powinny towarzyszyć odpowiednio przygotowane osoby, wspierające go modlitwą. Służy to również bezpieczeństwu i uniknięciu oskarżeń. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy.

Po egzorcyzmach osoba uwolniona od złego ducha powinna wziąć udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Organizowanie publicznych modlitw o ochronę przed wpływem złego ducha wymaga wiedzy i zgody biskupa miejsca. Jeśli podczas takich spotkań modlitewnych ktoś zachowuje się w sposób niepokojący lub wskazujący na możliwość zniewolenia, nie należy publicznie modlić się nad tą osobą, tylko ją bezpiecznie wyprowadzić i w odpowiednim miejscu zapewnić pomoc.

Na podstawie:

Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty, KEP 2015. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: "Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Audiencje środowe w liczbach

2018-02-21 16:51

kg (KAI/truenumbers.it) / Watykan

Najwięcej środowych audiencji ogólnych w ciągu roku odbyło się pod koniec pontyfikatu św. Jana Pawła II: w 2003 było ich 48, czyli w praktyce papież ten, już wówczas bardzo ograniczony ruchowo, spotykał się z wiernymi w Watykanie co tydzień, z wyjątkiem lipca, gdy wypoczywał w górach. Ale najwyższa średnia liczba uczestników audiencji przypada na rok 2013: koniec pontyfikatu Benedykta XVI i pierwszy rok kierowania Kościołem przez Franciszka: w 38 spotkaniach środowych uczestniczyło wówczas ponad półtora miliona pielgrzymów, czyli średnio prawie 39,4 tys. osób.

Mazur/episkopat.pl

Z danych Prefektury Domu Papieskiego wynika, że od pierwszej audiencji ogólnej Benedykta XVI – 27 kwietnia 2005 do ostatniej 27 lutego 2013 na 348 audiencjach spotkał się on z 5 116 600 uczestnikami. Najwięcej wiernych przybyło na spotkania z papieżem w r. 2006 – na 45 audiencjach ogólnych było ich 1031500. Natomiast w 2011 na takiej samej liczbie audiencji było jedynie 400 tys. wiernych.

W ostatnich latach, za obecnego pontyfikatu, liczba uczestników spotkań środowych wyraźnie zmalała: w 2014 wynosiła 28125, a w 2016 - 16875.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem