Reklama

Co naprawdę dzieje się w SKOK-ach?

2017-07-12 10:07

Roman Mirecki
Niedziela Ogólnopolska 29/2017, str. 40

28 czerwca 2017 r. obradowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Tematem jej obrad miało być przedstawienie przez ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego informacji w sprawie sytuacji w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych

Ostatecznie Ministerstwo Finansów reprezentował podsekretarz stanu Piotr Nowak. Politycy Platformy Obywatelskiej – posiedzenie zostało zwołane na wniosek jej posłów – od 2015 r. twierdzą, że istnieje afera SKOK (choć w miarę upływu czasu wymieniane są coraz to inne argumenty na poparcie tej tezy), a szczególne nasilenie ataków ze strony posłów PO na spółdzielcze kasy następuje dziwnym zbiegiem okoliczności zwykle w czasie kampanii wyborczych czy też podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie zasad funkcjonowania firmy Amber Gold i obojętności (w najlepszym razie) ówczesnych władz państwowych na funkcjonowanie tej oszukańczej piramidy finansowej.

Gdyby wszedł tu Bill Gates...

Co ciekawe, podczas obrad komisji te same posłanki i ci sami posłowie, którzy np. w trakcie licznych konferencji prasowych bez wahania używają jednoznacznego określenia „afera” na opisanie działalności SKOK-ów, tym razem odwoływali się do raportu KNF-u przedstawiającego sytuację sektora spółdzielczych kas w 2016 r. i usiłowali uzyskać od szefa tej instytucji, podobnie jak od min. Nowaka, potwierdzenie dla swoich własnych tez o zagrożeniu stabilności polskiego sektora finansów, które rzekomo miałyby stanowić SKOK-i, o fatalnej kondycji kas, o wsparciu, którego rzekomo udzielają kasom ważne postaci życia społecznego. Niestety, dla inicjatorów zwołania komisji, a także utajnienia jej obrad (nie udało się do tego doprowadzić) takie potwierdzenia nie padły ani ze strony przedstawicieli rządu, ani nadzoru finansowego. Minister i szef KNF-u przestrzegali przed „uśredniającym”, zaburzającym obraz sektora odczytywaniem raportu za 2016 r. – Gdyby nagle wszedł tu Bill Gates, to każdy z nas stałby się średnio miliarderem – zażartował min. Nowak. – Jedne kasy są w lepszej kondycji, inne w gorszej – powiedział. Kasa Krajowa np. wypracowała nadwyżkę w 2016 r., a tworzone w związku z przeterminowanymi kredytami rezerwy są w SKOK-ach o wiele większe niż w sektorze bankowym i zaniżają wynik finansowy kas. Sytuacja w polskim sektorze finansowym jest stabilna i nie ma na to wpływu gorsza kondycja jednej czy drugiej kasy. Przedstawiciele Kasy Krajowej, obecni na posiedzeniu komisji, omawiali też kwestie związane z wydatkami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poniesionymi w wyniku decyzji KNF-u. Nie jest prawdziwa teza o tym – wyjaśniano – że ratowanie upadających kas kosztowało BFG 5 mld zł – środki te (według dostępnych informacji, w wielkości od 3,6 do 4,2 mld zł) zostały tymczasowo wyłożone przez BFG, który jest wierzycielem uprzywilejowanym i w związku z tym gros środków spływających przede wszystkim ze spłat dokonywanych przez kredytobiorców będzie przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń BFG.

Reklama

W cieniu złowieszczego „skokizmu”

Eksperci szacują, że może to oznaczać pokrycie tych roszczeń nawet w 80 proc. Znaczna część pieniędzy z BFG przeznaczona była na wypłaty dla członków SKOK-u Wołomin, którego sytuacji nie można porównywać ani zestawiać z innymi kasami, gdyż doszło tam do opanowania instytucji finansowej przez bardzo dobrze zorganizowaną grupę przestępczą wywodzącą się z kręgu dawnych, PRL-owskich służb. Posłanka Izabela Leszczyna, była wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska, cytowała fragmenty listu prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników obchodów jubileuszu 25-lecia SKOK-ów, które odbyły się na Jasnej Górze (relacja w „Niedzieli” nr 25/18 czerwca 2017), a także dziwiła się stwierdzeniu prezesa NBP o ważnej roli społecznej odgrywanej przez SKOK-i, zawartemu w podobnym liście do uczestników jasnogórskiej konferencji. Co to cytowanie miało ujawniać lub wyjaśniać? Czemu miało służyć? Czy sugestii, że najważniejsze osoby w Polsce, w tym także prezes Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialny za stabilność narodowego pieniądza, i obecny na posiedzeniu komisji szef nadzoru nad całym polskim rynkiem finansowym nie widzą (pytanie: dlaczego?) złowieszczego cienia „skokizmu” unoszącego się nad nami wszystkimi? Jak daleko może zaprowadzić takie zaślepienie? Niestety, bardzo daleko, chyba nawet poza granice zdrowego rozsądku. Inny poseł Platformy Obywatelskiej – Krzysztof Brejza, zasiadający w sejmowej komisji wyjaśniającej aferę Amber Gold, już twierdzi, że to SKOK-i stały za powstaniem piramidy Marcina P. Po ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych widać jasno, że nie istnieje tzw. afera SKOK, przywoływana głównie przez działaczy PO. Wypowiedzi te oparte są na insynuacjach i nie mają jakichkolwiek konkretnych odniesień do faktów, a inspiracja tych działań pochodzi wyłącznie z pobudek politycznych.

Uporczywe upolitycznianie SKOK-ów

SKOK-i działają w Polsce od 25 lat. 2 mln członków spółdzielczych kas powierzyło im swoje oszczędności i zaciągnęło w nich kredyty. Są to ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych, w różnym wieku i o zróżnicowanym statusie społecznym. SKOK-i to ich kasa. Uporczywe upolitycznianie SKOK-ów przez przedstawicieli niektórych środowisk politycznych jest dla wielu członków kas obraźliwe, godzi bowiem w ich poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Papieski list na 600-lecie prymasostwa w Gnieźnie

2018-04-22 08:20

vaticannews.pl / Watykan (KAI)

Ojciec Święty napisał list do kard. Vincenta Nicholsa, którego już wcześniej mianował swym specjalnym wysłannikiem do Gniezna na uroczystości 600-lecia prymasostwa w Polsce. Odbędą się one 29 kwietnia.

Artur Stelmasiak

„Pragnę – pisze Papież - przy tej okazji przypomnieć św. Wojciecha, biskupa i męczennika, który pełen prawdziwie apostolskiego ducha, niósł radość Ewangelii mieszkańcom wielu krajów, przez które przechodził, a na koniec swą krwią potwierdził wiarę w wieczne zbawienie, którą wszystkim gorliwie głosił”.

Franciszek przypomina, że pierwszego prymasa Polski Mikołaja Trąbę ustanowił papież Marcin V podczas Soboru w Konstancji. Prymasa Anglii i Walii prosi, by przekazał jego serdeczne pozdrowienia pasterzom, wierzącym i władzom państwowym, a za ich pośrednictwem całemu umiłowanemu narodowi polskiemu. Poleca mu także, by przypomniał Polakom słowa z I Listu Piotra Apostoła, że mają się radować, bo choć teraz muszą jeszcze doznawać smutku z powodu różnorodnych doświadczeń, to jednak, kiedy objawi się Jezus Chrystus, ucieszą się radością niewymowną i osiągną cel swojej wiary, zbawienie własnej duszy. Misję kard. Nicholsa w Polsce Franciszek zawierza wstawiennictwu Maryi Królowej Polski, św. Jana Pawła II i wszystkich świętych i błogosławionych, którzy słowem i czynem świadczyli o Chrystusie Odkupicielu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Jędraszewski: prawdziwie jesteśmy dziećmi Bożymi

2018-04-22 21:24

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska

- Jakże szczęśliwy nasz los, jaka radość, że jesteśmy Bożymi dziećmi, nie tylko tak się nazywamy, ale nimi naprawdę jesteśmy - mówił podczas wizytacji parafii Najświętszej Marii Panny Królowej w Murzasichlu abp Marek Jędraszewski.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Metropolita krakowski w wygłoszonej homilii przypomniał, że dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Dobrego Pasterza, według obrazu zaczerpniętego przez Chrystusa z ziemi palestyńskiej, Który mówił: „Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam moje owce".

- Kiedy Jezus mówi, że zna owce, to chce tutaj wyrazić coś jeszcze bardziej istotnego. On je kocha. To jest szczególne poznanie owiec poprzez miłość i dodajmy - miłość ofiarną, życie oddając za owce.

Obraz owczarni to także obraz Kościoła, na czele którego stoi Chrystus. Ale my, owce - chrześcijanie, otrzymaliśmy coś jeszcze - wyjątkową godność.

- Wtedy, kiedy uznaje się Boga, można zrozumieć na czym polega godność chrześcijanina - on jest Bożym dzieckiem. On jest przez Boga kochany, on, zmierzając za Chrystusem jako swoim Dobrym Pasterzem, ostatecznie jest przez Boga oczekiwany, bo w Bożym domu jest, jak Chrystus powiedział do Apostołów, mieszkań wiele, a On Chrystus te mieszkania już dla swoich wiernych uczniów przygotował.

Metropolita krakowski wyjaśnił, że jeśli tak spojrzymy na swoją przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła uświadomimy sobie ogrom naszego chrześcijańskiego szczęścia.

- Jakże szczęśliwy nasz los, jaka radość, że jesteśmy Bożymi dziećmi, nie tylko, że tak się nazywamy, ale nimi naprawdę jesteśmy.

Z drugiej strony, arcybiskup wskazał na smutek i nieszczęście świata, który odrzuca Boga, na zagubionych ludzi, nieznających swojej godności i odczuwających bezsens swego życia.

- Można nagromadzić wiele rzeczy i być materialnie bardzo bogatym człowiekiem, ale jednocześnie wewnętrznie pustym, pozbawianym nadziei, zrezygnowanym. Zdajemy sobie sprawę, że takich ludzi i takich społeczeństw, zwłaszcza w zachodnim świecie, jest bardzo dużo.

Na zakończenie homilii metropolita podkreślił, że Eucharystia musi być dziękczynieniem Bogu i uwielbieniem Go za Jego słowo i nadaną nam godność dziecka Bożego, które On kocha. Trzeba także prosić o wytrwałość i wierność Bogu, byśmy zawsze umieli okazywać Mu swoją miłość.

- Nie ma nic bardziej tragicznego niż dziecko, które odeszło od swoich rodziców. Nie ma nic bardziej tragicznego dla chrześcijanina, który odwrócił się od Tego, Który go do końca umiłował.

Arcybiskup podziękował księdzu proboszczowi za to, że jest dobrym pasterzem dla swoich parafian, a wiernym za piękno ich świątyni, o którą bardzo dbają i w taki sposób także okazują miłość Panu Bogu. Na zakończenie Mszy św. metropolita krakowski udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Podczas wizytacji parafii abp Marek Jędraszewski spotkał się także ze Służbą Liturgiczną Ołtarza i radą parafialną oraz odwiedził chorych.

Po II wojnie światowej w sercach mieszkańców Murzasichla zrodziło się pragnienie, by mieć własny kościół. Budowę świątyni rozpoczęto w 1954 roku na ziemiach ofiarowanych przez górali na ten cel. Kościół jest przykładem nowoczesnej drewnianej architektury sakralnej. Budowany w trudnych czasach komunizmu jako budowla nielegalna stał się symbolem odwagi, poświęcenia i wielkiej wiary budowniczych oraz mieszkańców wsi.

Parafia w Murzasichlu utworzona została w 1982 roku dekretem kard. Franciszka Macharskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem