Reklama

Ten zespół ma przyszłość

2017-07-19 15:20

Tadeusz Szereszewski
Edycja podlaska 30/2017, str. 1-2

Tadeusz Szereszewski

Wiązanką polonezów i Białym Mazurem w wykonaniu czterech grup tanecznych rozpoczął się koncert z okazji 45-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, działającego przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Jubileusz był okazją do podsumowania nie tylko działalności artystycznej, lecz także niespełna półwiekowej promocji szkoły, wzbogacony cyklem wspomnień, promocji miasta i regionu. Oficjalnego powitania gości przybyłych na czerwcowy jubileusz dokonał dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Wspominając Mikołaja Turowicza – dawnego dyrektora szkoły, przypomniał początki zespołu ludowego, który w ciągu 45 lat zdobył wiele nagród i wyróżnień na festiwalach w Kielcach oraz w Turcji, Macedonii, Belgii, Rosji, Białorusi, Niemczech i Czechach.

Na pierwszą część koncertu „Jesteś potrzebny tej ziemi” złożyły się obrzęd sobótkowy, „Suita bielska” i pieśni patriotyczne. Uczestniczyły w nim trzy grupy. Pieśń powitalna „Idziemy, idziemy” zapoczątkowała pokaz obrzędu. Najmłodsi uczniowie i najstarsi absolwenci wystąpili także w „Suicie podlaskiej”. Kolejną odsłoną był występ grupy uczennic klas trzecich w „Suicie łowickiej”. Zebrani uczcili minutą ciszy byłych członków zespołu, współzałożyciela zespołu, ówczesnego dyrektora szkoły Aleksandra Wiśniewskiego oraz instruktorów zespołu.

W drugiej części koncertu zatytułowanej „Piękna nasza Polska cała” wykonane zostały pieśni: „Na Podlasiu”, „Walczyk bielski” z tańcami i „Handlarka” ze scenką przekupek. W trzeciej części na scenie odbył się m.in. nowatorski występ trzech grup tanecznych, w tym dziecięcej ze szkoły podstawowej. Kolejną odsłoną sobotniej gali był występ absolwentów i uczniów w „Suicie sdeckiej” i „Lubelskiej”. „Suitę sądecką” zatańczyli członkowie drugiej grupy tanecznej. W wykonaniu trzeciej grupy podziwiać było można tańce lubelskie. „Suitę podlaską” wykonały pierwsza i czwarta grupa taneczna. W barwnym korowodzie tańców, śpiewu, wspomnień, wielką dynamikę zaprezentowali w śpiewnej „Suicie rzeszowskiej” członkowie najstarszej, czwartej grupy absolwentów.

Reklama

Bp Tadeusz Pikus nawiązał do swoich przeżyć, wyrażając wdzięczność za zaproszenie. – Była to dla mnie bardzo miła przygoda z kulturą. Chcę powiedzieć, że kultura to słoneczna strona życia ludzkiego. I jeśli chodzi o tego typu twórczość, jak również wykonawstwo, to chcę podkreślić, że w tańcu, muzyce uzyskuje się największą wartość, jaka może być w życiu ludzkim – zaufanie i współpracę. W naszym życiu mówimy o wzroście. Wzrost ma swoje granice, rozwój nie ma granic. I właśnie kultura, która ma też elementy religijne, bo jak patrzyłem, pewne momenty wyglądały jak modlitwa, piękne, takie ludzkie przeżycie. Mikołajowi Turkowiczowi, który otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Ksiądz Biskup przekazał pamiątkę wraz z błogosławieństwem, udzielając pasterskiego błogosławieństwa i obfitości łask Bożych. Mikołaj Turkowicz podziękował w imieniu członków zespołu za nagrody, słowa uznania, wsparcie duchowe i materialne.

Niezwykle barwny i dynamiczny 1555. koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, z udziałem 7-osobowej kapeli pod kierownictwem Eugeniusza Sacharzewskiego, według scenariusza i reżyserii Mikołaja Turkowicza i choreografii Magdaleny Sokólskiej, po odśpiewaniu „Sto lat”, przeszedł do historii.

W koncercie wystąpiły cztery grupy taneczne. Dwie grupy uczniów szkolnych i dwie grupy absolwentów, soliści i kapela. W koncercie udział wzięło 26 absolwentów. Na scenie gościnnie wystąpiły też: Małe „Kukułki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim oraz schola dziecięca „Karmelki” z parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

Tagi:
koncert

Grają na chwałę Boga

2018-04-18 19:52

Jolanta Kobojek

Bach, Lotti, Stanley, Pałka - utwory m. in. tych kompozytorów można było usłyszeć we wtorek 17 kwietnia w częstochowskim kościele Najświętszego Imienia Maryi. W świątyni odbywał się doroczny popis słuchaczy Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej przy Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. Mikołaja Węgrzyna, dyrektora Studium.

Jolanta Kobojek

We wstępie przed Eucharystią mówił on: "Każde sprawowanie Najświętszej Ofiary to jest uobecnianie męki, śmierci i zmartwychwstania. I nie potrzeba specjalnych okazji, żeby Boga uwielbiać. Tego właśnie uczą się studenci naszego studium, żeby służyć Panu każdego dnia. Żeby pięknie było zawsze, a nie tylko od święta".

Po Mszy św. odbył się koncert popisowy w wykonaniu słuchaczy studium. W pierwszej części usłyszeć można było chór dyrygowany przez kolejnych studentów. Następnie młodzi artyści zasiadali przy organach, gdzie prezentowali swoje umiejętności gry na instrumencie.

"Stres był ogromny, ale jakoś trzeba było wziąć go w ryzy, przełamać i zagrać" - zdradził Dawid Kalusche, słuchacz V roku.

Zobacz zdjęcia: Studium Organistowskie

Mariola Jeziorowska prowadząca zajęcia w studium zapytana o to, kim są jej słuchacze, opowiedziała: Są to ludzie przeróżnych zawodów – są studenci, uczniowie liceum, mamy też studenta politechniki, który chce być organistą, mamy ludzi pracujących w przeróżnych zawodach, np. jeden pan jest hutnikiem". Tym, co ich łączy jest na pewno muzyka. Wykładowczyni zwróciła także uwagę na specyfikę tej placówki: "W skrócie można powiedzieć, że nasi słuchacze realizują program czteroletniej szkoły muzycznej w czasie 9 miesięcy. A to jest wymagające również z tego powodu, że są to ludzie dorośli, mający inne zajęcia, więc tym bardziej trudno im wygospodarować czas na przygotowania".

Ks. Łukasz Połacik, wicedyrektor studium podkreśla, że podczas nauki duży nacisk kładzie się także na formację religijną i teologiczną. "Chodzi o to, by nasi absolwenci posługiwali wiernym przychodzącym na Msze św. przede wszystkim przez dobry warsztat, ale także, by mieli głęboką wiarę, bo ta jest niezbędna muzykowi kościelnemu" - wyjaśnia ks. Połacik.

Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej przy Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie erygowane zostało 26 sierpnia 2007 r. Ma na celu formację liturgiczno-duszpasterską oraz muzyczną animatorów liturgicznych i muzycznych (w tym organistów), tak aby mogli oni sprostać wymogom liturgii Kościoła, zapewniając jej poprawność i należyte piękno. Oprócz 5-letniej specjalizacji organistowskiej, zakończonej uzyskaniem Dyplomu Muzyka Kościelnego - Organisty i nadaniem klasyfikacji organistowskiej, uprawniającej do posługi organisty w Kościele katolickim, istnieje także możliwości odbycia 2-letniego kursu animatora liturgiczno-muzycznego, przeznaczonego dla dyrygentów chórów, osób prowadzących schole i liderów zespołów parafialnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: nie ma zgody, by małżonkowie niekatoliccy przyjmowali Komunię św.

2018-04-18 22:50

st (KAI) / Linz

Kongregacji Nauki Wiary, której przewodniczy abp Luis Ladaria, listem z 22 lutego, miała odmówić zezwolenia, aby współmałżonek niekatolicki pary mieszanej mógł przyjmować Eucharystię w Kościele katolickim – informuje austriacki portal kath.net. Decyzję tę miał potwierdzić Papież Franciszek.

Tama66/pixabay.com

Zgodnie z projektem wytycznych zatwierdzonych przez Niemiecką Konferencję Biskupów w lutym b.r. większością 2/3 głosów, małżonkowie protestanccy mogli by przyjmować Komunię św. po „poważnym zbadaniu sumienia”, a także musieli by „potwierdzić wiarę Kościoła katolickiego” co do Eucharystii, pragnąc zakończyć „poważne cierpienie duchowe” oraz „zaspokoić głód Eucharystii”.

Pomimo zapewnień ze strony przewodniczącego konferencji, kardynała Reinharda Marxa, że nie jest to jakąkolwiek próbą zmiany doktryny Kościoła, wniosek głęboko podzielił biskupów niemieckich.

Kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, potępił ten ruch jako „sztuczkę retoryczną” i stwierdził, że warunki wymienione w projekcie dokumentu nie mogą zostać spełnione, jeśli chcemy pozostawać wiernymi nauczaniu Kościoła.

Na początku kwietnia b.r . pojawiała się informacja, że siedmiu biskupów, w tym kard. Rainer Woelki z Kolonii poprosiło o interwencję prefekta Kongregacji Nauki Wiary, abpa Luisa Ladarii Ferera SJ. W trzystronicowym liście opublikowanym na łamach Kölner Stadt-Anzeiger stwierdzili, że Niemiecka Konferencja Episkopatu może przekroczyć swoje kompetencje i poprosili Watykan o pomoc. List był adresowany również do kard. Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Oprócz kardynała Woelkiego list podpisali abp Ludwig Schick z Bambergu oraz biskupi Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz), Rudolf Voderholzer (Ratyzbona) i Stefan Oster (Passawa). W lutym b.r. większość biskupów niemieckich wyraziła zgodę na umożliwienie luterańskiemu członkowi pary mieszanej komunii. Natychmiast podjęto w tej kwestii konsultacje z Watykanem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Warszawa: Uroczyste obchody imienin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

2018-04-19 18:19

pk, mp / Warszawa (KAI)

23 kwietnia w jego sanktuarium na warszawskim Żoliborzu obchodzone będą imieniny księdza Jerzego Popiełuszki. 0 godz. 18. celebrowana będzie uroczysta Msza Święta z modlitwą o kanonizację zakończona wniesieniem relikwii błogosławionego i litanią ku jego czci. Po mszy księdza Jerzego wspominać będą członkowie jego rodziny i przyjaciele z Huty Warszawa. Uroczystość zakończy się złożeniem wieńców przy grobie kapłana – męczennika.

Archiwum

Dzień imienin kapelana Solidarności jeszcze za jego życia obchodzony był szczególnie. Plebania parafii Świętego Stanisława Kostki przyjmowała wielu gości, którzy chcieli wyrazić więź ze swoim duszpasterzem ofiarowując mu kwiaty, podarunki oraz słowa wdzięczności.

Po śmierci księdza Jerzego jego imieniny w parafii świętego Stanisława Kostki w której posługiwał wciąż obchodzone były w sposób szczególny. Uroczystą Mszę Świętą koncelebrowało wielu kapłanów grób męczennika znajdujący się przy kościele otaczały znicze i wieńce. Na cześć kapelana Solidarności organizowano koncerty i wieczory wspomnień.

Obchody imienin księdza Jerzego w parafii Świętego Stanisława Kostki będą obchodzone następująco: W przeddzień imienin, 22 kwietnia o godzinie 19:00 odbędzie się uroczysty koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod przewodnictwem Jana Lewtaka. W repertuarze znajdą się utwory Wojciecha Kilara i Amadeusza Wolfganga Mozarta.

23 kwietnia w sam dzień imienin księdza Jerzego Popiełuszki o godzinie 18. celebrowana będzie uroczysta Msza Święta z modlitwą o jego kanonizację zakończona wniesieniem relikwii błogosławionego i litanią ku jego czci. Po mszy księdza Jerzego wspominać będą członkowie jego rodziny i przyjaciele z Huty Warszawa, którzy przybędą na Eucharystię z pocztem sztandarowym hutniczej Solidarności. Uroczystość zakończy się złożeniem wieńców przy grobie kapłana – męczennika.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem