Reklama

Mielnik – parafia pw. Przemienienia Pańskiego

2017-08-03 11:17

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Edycja podlaska 32/2017, str. 4-5

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Obok ruin kościoła zamkowego znajduje się murowany budynek z ok. połowy XIX wieku, zwany skarbcem królowej Bony, który przejściowo służył jako plebania i salka katechetyczna

Parafia pw. Przemienia Pańskiego w Mielniku jest jedną z trzech zakonnych parafii na terenie diecezji drohiczyńskiej. Prowadzona jest przez ojców ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza (sercanie biali). W parafii liczącej prawie 600 lat mieszka ok. 500 katolików, którzy stanowią niespełna 40% mieszkańców.

Historia parafii

Początki parafii rzymskokatolickiej w Mielniku nie są znane. Wiadomo, że sięgają 1420 r., kiedy Witold Aleksander, wielki książę litewski, odnowił w Kamieńcu fundację kościoła pw. Bożego Ciała, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Mikołaja i Wszystkich Świętych przy zamku w Mielniku, nadając probostwu mielnickiemu wieś Wajków oraz łąkę nad Bugiem, zwaną Ostrołęka. Nadania witoldowe na rzecz parafii potwierdził król Zygmunt I Stary, który powiększył je o młyn i dziesięciny od mieszczan mielnickich. W czasie pobytu króla na zamku w Mielniku w 1513 r. zapadła decyzja o budowie w mieście kościoła filialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Na początku XVII wieku miasto podupadło, a wraz z nim kościół parafialny. W tej sytuacji coraz większego znaczenia nabierała świątynia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny stojąca w centrum miasta. Wojciech Emeryk Mleczko, starosta mielnicki, wojewoda podlaski, i jego żona Anna z Bnina Opalińska dokonali restauracji tejże świątyni i założyli przy niej w 1655 r. szpital-przytułek dla ubogich. Z czasem doszło do tego, że kolejny proboszcz nie orientował się, którą świątynię należy uważać za farną. Dopiero król Władysław IV Waza przypomniał, że kościołem parafialnym jest świątynia fundacji witoldowej stojąca przy Górze Zamkowej. W okresie potopu szwedzkiego zostały spalone kościół parafialny i całe archiwum, spalono też zamek i miasto.

Reklama

Ok. 1710 r. wzniesiono w Mielniku kolejny drewniany kościół pw. św. Rocha, prawdopodobnie w związku z epidemią cholery, która pustoszyła Podlasie w czasie wojny północnej. Służył on później jako kaplica cmentarna, a następnie został przeniesiony na cmentarz prawosławny.

W czasie prześladowań unii kościół unicki pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który został zbudowany w latach 1821-23, zamieniono na cerkiew prawosławną. Po upadku powstania styczniowego kościół katolicki pw. Bożego Ciała został zamknięty na 5 lat, a beneficjum przekazane służbie cerkiewnej parafii prawosławnej. Kościół ten w roku następnym przerobiono na cerkiew prawosławną pw. Świętego Ducha, przyłączając wiernych do parafii w Siemiatyczach.

W czasie odwrotu wojsk rosyjskich w 1915 r. kościół parafialny pw. Bożego Ciała został spalony. Po I wojnie światowej – w ramach rewindykacji – został zwrócony katolikom. W ocalałej z pożaru zakrystii urządzono kaplicę pw. św. Antoniego. Nabożeństwa były tutaj sprawowane do 1938 r. Jednak z powodu dużych zniszczeń nie zdołano odbudować starego kościoła. Do dzisiaj można oglądać jego ruiny na skarpie góry zamkowej.

Budowę obecnego murowanego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego rozpoczęto w 1913 r. dzięki staraniom Wiktora Walkiewicza, syna ostatniego organisty przed kasatą parafii. Prace budowlane przerwały działania wojenne w latach 1914-18. Wkrótce po wycofaniu się Niemców ks. Mikołaj Ikonowicz zaczął odprawiać nabożeństwa w nowo zbudowanej świątyni. Nieskończony kościół ucierpiał ponownie w 1920 r., kiedy wojska polskie próbowały zatrzymać nawałę wojsk bolszewickich idących na Warszawę.

W 1940 r., kiedy Mielnik znalazł się w strefie granicznej, ludność została wysiedlona, a kościół zamieniony na stołówkę dla sowieckich żołnierzy strzegących granicy. Zniszczeniu uległo wówczas całe jego wyposażenie. Podczas wojny niemiecko-sowieckiej pociski artyleryjskie zburzyły kruchtę oraz uszkodziły ściany i dach. W czasie wojny parafianie uczęszczali do wsi Mętna w parafii niemirowskiej, gdzie w lokalu szkolnym dwa razy w miesiącu była sprawowana dla nich Msza św. Gruntowne remonty kościoła prowadzono z przerwami od 1971 do 2000 r.

Na placu przykościelnym stoi dzwonnica zbudowana w 1972 r. Obok ruin kościoła zamkowego znajduje się murowany budynek z ok. połowy XIX wieku, zwany skarbcem królowej Bony, który przejściowo służył jako plebania i salka katechetyczna.

Dzień dzisiejszy

Od 17 grudnia 1950 r. pracę duszpasterską w parafii mielnickiej prowadzą ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza (SSCC). 8 grudnia 1992 r. parafia w Mielniku została powierzona na stałe temu właśnie zgromadzeniu.

Mielnik i okolice

Będąc w Mielniku, warto odwiedzić odkrywkową kopalnię kredy, która jest jedyną tego typu kopalnią czynną obecnie w Polsce. Turyści kierują swoje kroki również do ruin kościoła zamkowego ufundowanego przez księcia Witolda w 1420 r. Z budowli niewiele się zachowało, ale miejsce to jest jednym z symboli ziemi mielnickiej. Okolice Mielnika to też wyróżniająca się przyroda: rezerwat przyrody „Uszeście” z dwoma najwyższymi na Wysoczyźnie Drohickiej wzgórzami, rezerwat przyrody „Grąd Radziwiłłowski” reprezentujący starodrzewia dawnej Puszczy Mielnickiej i zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Głogi”, którego szczególną wartością są dobrze zachowane utwory polodowcowe – seria wzniesień poprzecinana siecią wąwozów.

Eucharystie

Msze św. w niedziele i święta w kościele parafialnym są sprawowane o godz. 8.45 i 11.30, w kaplicy w Wajkowie o godz. 10.00. W dni powszednie Msza św. jest o godz. 18.00. W święta niebędące dniami wolnymi od pracy Eucharystia jest sprawowana w kościele parafialnym o godz. 18.00 (czas zimowy o godz. 17.00). Odpust parafialny obchodzony jest 6 sierpnia – w święto Przemienienia Pańskiego. Uroczystość odpustową poprzedza dwudniowe nabożeństwo adoracyjne.

Proboszczem parafii jest o. Tadeusz Hojka SSCC.

W opracowaniu korzystano ze stron www.drohiczynska.pl i www.mielnik.com.pl

Tagi:
parafia

Abp Jędraszewski: Nie dajmy się dzielić

2018-03-18 21:09

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska

Trwajmy przy prawdzie, bo jedynie prawda może człowieka wyzwolić. Mówił abp Jędraszewski podczas wizytacji kanonicznej w parafii Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska

Metropolitę krakowskiego powitał proboszcz parafii w Gliczarowie Górnym ks. Andrzej Rafacz. Zapewnił, że wierni licznie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii i przystępują do sakramentów oraz dbają o świątynię, która nieustannie zmienia się na lepsze dzięki ich pracy i ofiarności.

W wygłoszonej homilii arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązał do doświadczenia rodziców, którzy czasem biorąc swoje dziecko za rękę czują, że ono zaczyna się wyrywać. Porównał ten obraz do narodu wybranego, który został „wzięty za rękę" przez Boga i wyprowadzony z niewoli, ale z czasem zbuntował się przeciw przymierzu. Bóg postanowił wtedy zawrzeć z nimi nowe, jeszcze silniejsze przymierze, które będzie zapisane w ludzkich sercach. W jaki sposób?

- Najpierw przez to, co mówił i mówi do ludzi: macie miłować. Wasze serca są od tego, żeby kochać Pana Boga całym sercem właśnie, ze wszystkich sił, całą duszą i kochać drugiego człowieka tak jak siebie samych. To Jego dwa przykazania miłości, przykazania odnoszące się do naszych serc. Ale nie wystarczyły Panu Jezusowi same tylko słowa. On je swoją paschą, swoim przejściem z tego świata do Ojca poprzez cierpienie, mękę i śmierć na krzyżu a potem zmartwychwstanie potwierdził i pokazał, jak do końca nas kocha, oddając swoje życie za nas - mówił arcybiskup.

Metropolita podkreślił zarazem, że Bóg uszanował naszą wolność i nikogo do miłości nie zmusza, ale ta Jego wielka miłość wzywa nas.

- Do miłości nikogo się nie przymusi, ale miłość woła jeśli jest prawdziwa, bezinteresowna, ofiarna aż do końca. I ta miłość Chrystusa woła wszystkich ludzi od chwili, kiedy Chrystus stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas, aż do dzisiejszych czasów i tak będzie aż do skończenia świata. Woła. W jakiejś mierze błaga: odpowiedz swoją miłością na moją nieskończoną, pełną miłosierdzia. Odpowiedz!

Arcybiskup powiedział, że na miłość Jezusa odpowiadać można na wiele sposobów:

- Przez wierność niedzielnej Mszy św., przez codzienny pacierz, przez przestrzeganie przykazań Dekalogu, przez to wszystko, co czynimy. Ale niewątpliwie wasza odpowiedź na miłość Chrystusa przejawia się także w waszym zatroskaniu o ten kościół, o jego otoczenie, o to wszystko, co czynicie, aby ta świątynia była prawdziwie godna Najwyższego - mówił.

Za to zatroskanie i dbałość o kościół metropolita z serca podziękował mieszkańcom Gliczarowa Górnego, wyrażając równocześnie nadzieję, że już niedługo to ich staranie zaowocuje konsekracją świątyni.

- Trwajcie w tym i nie szczędźcie waszej miłości do tego świętego miejsca.

Metropolita podkreślał także potrzebę jedności, do której wzywał zebranych.

- Kładę wam moi drodzy także na sercu miłość, którą musimy mieć do siebie nawzajem w tym podzielonym świecie, gdzie próbuje się wzniecić różnego rodzaju napięcia miedzy ludźmi. Nie dajmy się dzielić. Trwajmy przy prawdzie, bo jedynie prawda może człowieka wyzwolić. A jeżeli trwa się przy prawdzie, niewątpliwie przychodzi także moment, że trzeba uznać swój błąd i wyciągnąć rękę do drugiego na znak pojednania i wzajemnego przebaczenia. Jest to niezwykle ważne w tym świętym czasie Wielkiego Postu, który przeżywamy.

Na zakończenie arcybiskup nawiązał do dwóch wielkich rocznic, które przeżywamy w tym roku: stulecia odzyskania niepodległości i 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. W tym kontekście zaznaczył, że wolność, której odzyskanie świętujemy nie jest nam dana raz na zawsze, ale, jak mówił Jan Paweł II, trzeba o nią walczyć każdego dnia, wiernie trwając przy jej fundamencie, którym jest Jezus Chrystus.

Mszę św. poprzedziło spotkanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z ministrantami, lektorami, grupą młodzieżową "Wiyrchy" wspólnotami parafialnymi, członkami Związku Podhalan i kapelą góralską.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przeciszów: kard. Dziwisz ochrzcił szesnaste dziecko rodziny Nelców

2018-03-17 19:17

md / Przeciszów (KAI)

Kard. Stanisław Dziwisz ochrzcił w sobotę w Przeciszowie Zuzannę Marię, szesnaste dziecko w rodzinie Nelców. W uroczystościach uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. „Powinniśmy wspierać wysiłki odpowiedzialnych za dobro wspólne narodu i państwa, mające na celu dobro rodziny” – mówił w homilii hierarcha.

Ks. Czesława Bogdała

W kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w małopolskim Przeciszowie obecni byli rodzice i rodzina ochrzczonej dziewczynki, a także Prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

W homilii kard. Dziwisz podkreślał, że obecność głowy państwa na uroczystości rodziny Nelców, w której wychowuje się szesnaścioro dzieci, jest „wymownym gestem, który można odczytać jako znak troski o rodzinę”. Przypomniał, że przyjęcie chrztu świętego to wielka łaska i jednocześnie odpowiedzialność, której wyrazem jest miłość, nadzieja i jedność – „dojrzały owoc prawdziwie chrześcijańskiego życia”. Podkreślił również, że nie jest to łatwa droga.

Ks. Czesława Bogdała

„Świadczą o tym najlepiej napięcia i spory, jakich jesteśmy świadkami w życiu każdej społeczności, nawet w tej najmniejszej, jaką jest rodzina” – zauważył hierarcha. Dodał, że wprawdzie małe dziecko nie jest tego wszystkiego świadome w chwili swego chrztu, ale sakrament ten jest udzielany, biorąc pod uwagę wiarę jego rodziców, jego rodziców chrzestnych, i całej społeczności, w której będzie dorastało do chrześcijańskiego życia.

„Szczególne okoliczności dzisiejszego chrztu stanowią zachętę do refleksji nad naszą wspólną odpowiedzialnością za los i dobro polskich rodzin” – kontynuował kaznodzieja. Jak ocenił, wiele już uczyniono w ostatnim czasie z myślą o rodzinach. „Prawdziwym błogosławieństwem” nazwał Program 500 plus, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych i dla wszystkich rodzin wychowujących dzieci i borykających się z codziennymi trudnościami. Duchowny przypomniał, że społeczeństwo przyjęło ten program z wielkim uznaniem. Według niego, Program 500 plus to konkretny wyraz solidarności całego społeczeństwa, dla którego dzieci są i powinny być największym skarbem i nadzieją.

„Powinniśmy wspierać wysiłki odpowiedzialnych za dobro wspólne narodu i państwa, mające na celu dobro rodziny, edukację dzieci i młodzieży, troskę o chorych, niepełnosprawnych i osoby w podeszłym wieku” – zachęcał krakowski metropolita senior i podkreślił, że jest to „najlepsza inwestycja”, bo jest to inwestycja w człowieka.

Na zakończenie kard. Dziwisz powierzył Bogu rodzinę Nelców i wszystkie rodziny, „aby były wspólnotami życia i miłości, wspólnotami przebaczenia, jedności i pokoju”. Modlił się o to za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – Papieża Rodzin.

Państwo Grażyna i Sławomir Nelec z Przeciszowa są rodzicami szesnaściorga dzieci. W ubiegłym roku rodzina Nelców spotkała się z Parą Prezydencką z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wizyta była realizacją zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, jakie rodzina otrzymała od Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas obchodów Jasnogórskich Dożynek w 2016 r.

Ks. Czesława Bogdała
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Morderca Heleny Kmieć skazany

2018-03-21 07:30

Kasper Mariusz Kaproń Ofm/ S. Savia Bezak SBDNP

Morderca śp. Heleny Kmieć, Romualdo Mamio Dos Santos, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, poprosił o skróconą formę procesową i otrzymał karę 30 lat więzienia, bez możliwości ubiegania się o skrócenie wyroku. Karę będzie odsiadywał w więzieniu El Abra w Cochabambie.

Flickr

Romualdo Manio Santos pochodzi z północy Boliwii. Zszedł na złą drogę. Był już wcześniej karany za popełnione przestępstwo. W polskich mediach pojawiły się informacje, że był wychowankiem naszej szkoły, a ostatnio czytałam, że ochronki. Nie jest to prawdą, nie był siostrom znany. Do Cochabamby przybył ok. dwa lata wcześniej, a w pobliże dzielnicy, gdzie znajduje się nasza misja, sprowadził się dwa tygodnie przed tą tragedią. Ale czy tam rzeczywiście mieszkał – nie wiemy. Tam odnaleziono rzeczy skradzione z ochronki. W wizji lokalnej nie odtworzył on przebiegu tego bolesnego wydarzenia. Nie przyznał się, dlaczego to zrobił i czy miał wspólników. Nie padł na kolana, o czym też było głośno w mediach, żeby przeprosić. Wzruszył się, to prawda, gdy nasze siostry Boliwijki dały mu coś do jedzenia i ciepły koc oraz gdy powiedziały, że my (siostry) i rodzice Helenki przebaczyliśmy mu i że modlimy się, by Pan Bóg dał mu łaskę nawrócenia. Wyraził się, że nie jest godzien otrzymywać dobroć i dary od sióstr, wtedy wypowiedział nawet słowo „przepraszam”. To wskazuje, że jakieś uczucia skruchy się w nim wzbudziły, i za to dziękuję Bogu, ponieważ gdy zobaczyłam jego fotografię tuż po aresztowaniu, a potem na naszym monitoringu, to już sam jego wygląd wzbudzał we mnie lęk. Zło przebijało z wyrazu jego twarzy, był jakby bez uczuć. Ale do prawdziwego nawrócenia wciąż bardzo daleko.

Przeczytaj także: Świadectwo z Cochabamby
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem