Reklama

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi…

2017-08-30 12:21

Agnieszka Raczyńska
Edycja sosnowiecka 36/2017, str. 1

Agnieszka Raczyńska
Diecezjanie wypełnili po brzegi kościół św. Macieja Apostoła w Siewierzu

Dożynki to największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. To wyjątkowy czas, kiedy składamy Panu Bogu dziękczynienie za błogosławieństwo oraz dary płodów ziemi. W tym roku w diecezji sosnowieckiej Dożynki Diecezjalno-Gminne odbyły się w Siewierzu

Dożynki obchodzone były w Polsce prawdopodobnie już w XVI wieku lub na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Obecnie uroczystości dożynkowe mają charakter religijny. Przełom sierpnia i września to czas dziękczynienia za zebrane plony. Zgodnie z polską tradycją, w diecezjach, parafiach, gminach, powiatach i województwach odbywa się święto plonów. Zwyczajem jest także Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę.

W Siewierzu już przed południem w deszczową niedzielę 20 sierpnia przy parafialnej świątyni pw. św. Macieja Apostoła zbierały się delegacje z wieńcami dożynkowymi z terenu całej naszej diecezji, aby punktualnie o godz. 12.00 rozpocząć wspólną modlitwę eucharystyczną, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Pasterz Kościoła sosnowieckiego, bp Grzegorz Kaszak.

Kaznodzieja zaznaczył, że panujący w Polsce dobrobyt nie może stać się przyczyną zapomnienia o Panu Bogu. Wyraził też wdzięczność wszystkim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i pszczelarzom za ich trud, zmagania, ciężką pracę, dzięki której nie mamy w Polsce głodu, dzięki której nie możemy narzekać, że jest nam źle, dzięki której Polakom żyje się dostatnio. – Prosimy dla was, którzy na polskiej roli pracujecie, aby dobry Bóg zesłał swoje błogosławieństwo. Niech was i wasze rodziny chroni od kataklizmów i nieszczęść. (...) Oby wasza praca przynosiła obfite plony, by wam żyło się dostatnio, a my wszyscy byśmy nie zaznali klęski głodu – powiedział w homilii biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Reklama

W uroczystej Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, a rolę gospodarza pełnił burmistrz miasta i gminy Siewierz, Zdzisław Banaś. Nie zabrakło też druhów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz myśliwych ze swoimi sztandarami, a także pięknego folkloru prezentowanego przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Kościół św. Macieja Apostoła w Siewierzu wypełnili po brzegi wierni parafianie, mieszkańcy naszej diecezji sosnowieckiej oraz goście, a przy ołtarzu Pańskim licznie zgromadzili się kapłani. Wszystkich przybyłych na uroczystość dożynkową powitał gospodarz miejsca, proboszcz siewierskiej wspólnoty, ks. kan. Jan Lubieniecki. Starostami Dożynek Diecezjalno-Gminnych byli: Halina Wyszyńska i Sławomir Czekaj.

Po zakończeniu Mszy św., według prastarego dożynkowego zwyczaju, uformował się barwny korowód, który przemaszerował na błonia przy siewierskim zamku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości: prezentacja wieńców dożynkowych, przemówienia gości oraz niezapomniana uczta duchowa, którą zaserwował zgromadzonym Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny dzięki programowi artystycznemu „A to Polska właśnie”, w którym zaprezentowano tradycyjne polskie tańce ludowe i popularne w różnych regionach pieśni, w tym utwór „od Siewierza jechał wóz...”. Siewierskie dożynki uwieńczył koncert grupy wokalnej Sonitus oraz zabawa taneczna, która mimo niesprzyjającej aury okazała się niezwykle udana. Dożynki stały się doskonałą okolicznością na uhonorowanie zasłużonych. W tym dniu wręczono odznaczenia państwowe. Na szczególną uwagę zasługuje Złoty Krzyż Zasługi, który otrzymał ks. kan. Emil Ilków, budowniczy i emerytowany proboszcz siewierskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jak przystało na Święto Plonów, w centrum uwagi znalazły się dożynkowe wieńce. Fantazja i pomysłowość wykonawców nie zawiodła i tym razem, i była imponująca. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, które przywieziono z różnych zakątków diecezji sosnowieckiej do Siewierza, kryła się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim mozolna praca i codzienna troska mieszkańców tej ziemi.

Jury musiało się mocno natrudzić, by wybrać spośród wszystkich pięknych dożynkowych dzieł ten jeden najpiękniejszy. Tym razem członkowie komisji za najpiękniejszy uznali siewierski wieniec dożynkowy. – Co roku zbieramy się, by wspólnie przygotować wieniec na dożynki. Robimy kompozycję na szkielecie wykonanym z drutu. Tradycja mówi, że powinien być wykonany na cztery strony świata, a każde ramię musi być wykonane z innego zboża. Nasz wieniec zrobiony jest z żyta, pszenżyta, pszenicy i owsa – opowiadają gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich. – Później zdobimy go darami ziemi – owocami, warzywami, kwiatami i ziołami. Wszystko musi być świeżo zebrane. W środku kompozycji kładziemy specjalnie wypieczony na tę okoliczność chleb. Jest to praca dla cierpliwych – opowiadają gospodynie. – Trzeba być dokładnym, skrupulatnym i precyzyjnym – mówią mieszkanki Jangrota.

Na czas Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Siewierzu zrobiło się barwnie i kolorowo nie tylko ze względu na wspaniałe wieńce i dekoracje przed zamkiem, nie tylko z uwagi na występ „Śląska”, lecz także za sprawą kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, które przeżywały tegoroczne święto plonów jako diecezjalną pielgrzymkę.

Tagi:
dożynki

Dziękczynienie za tegoroczne plony

2017-09-21 09:31

Marek Zygmunt
Edycja świdnicka 39/2017, str. 4

Marek Zygmunt
Uczestnicy dożynek

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody nie tylko mieszkańcy Lutomi koło Świdnicy, ale i delegacje ze wszystkich naszych dekanatów uczestniczyli licznie w Dożynkach Gminy Świdnica połączonych z Dożynkami Diecezjalnymi. W dożynkowych obrzędach wzięli udział m.in.: minister edukacji narodowej Anna Zalewska, senator Wiesław Kilian, posłowie – Katarzyna Mrzygłocka i Ireneusz Zyska, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Centralnym punktem dożynek była polowa Msza św. koncelebrowana m.in. przez kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej ks. prał. dr. Stanisława Chomiaka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego ks. dr. Krzysztofa Orę pod przewodnictwem ordynariusza bp. Ignacego Deca.

W okolicznościowej homilii Ksiądz Biskup podkreślił, że dziękujemy Panu Bogu za nowy chleb, żywność, podtrzymującą nasze życie, za pogodę na ziemi uprawianej przez rolników, która jest naszą karmicielką. – Ziemia jest podstawowym zakładem pracy, który nie może upaść, bo gdyby tak się stało, to ginie życie na ziemi. – Polityka rolna nie zawsze rozpieszczała i rozpieszcza rolników. Relacja między cenami nawozów, maszyn rolniczych a skupem produktów rolnych nie zawsze jest korzystna dla rolników. Rolnicy borykają się z przeróżnymi trudnościami, ale trwają, nie odchodzą od warsztatów pracy, przy których stanęli – akcentował kaznodzieja.

Dziękując także za kultywowanie dożynkowych tradycji w muzyce, w tańcu, w śpiewie, Ksiądz Biskup nawoływał do tego, byśmy nie dali się okraść w imię jakichś fałszywych idei z tej pięknej tradycji, którą odziedziczyliśmy od naszych przodków. Ordynariusz wskazał, że chleb, nad którym pracuje najpierw rolnik, Pan Jezus wybrał po to, żeby być z nami. Ten chleb mocą Ducha Świętego przez kapłanów będzie przemieniony w Chleb Eucharystyczny, który wielu z nas przyjmie, który daje życie, trwanie w Chrystusie i jest zadatkiem życia wiecznego. Przyjmujemy chleb Boży, o którym Pan Jezus powiedział, że będzie żyć na wieki. – Dlatego chwała wam, rolnicy, bo Pan Jezus wybrał produkt waszej pracy – chleb, żeby być z nami, by w tym Chlebie Eucharystycznym dawać nam moc i siłę i mieć zadatek życia wiecznego – apelował, kończąc homilię Pasterz Kościoła świdnickiego.

W czasie Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił dożynkowe wieńce, a potem przejechał wraz z gospodynią dożynek – wójtem Gminy Świdnica Teresą Mazurek specjalną konną bryczką na miejsce stoisk kiermaszowych promujących wszystkie sołectwa Gminy Świdnica. Na scenie Ksiądz Biskup najpierw poświęcił, a potem razem z panią wójt pokroił chleb i podzielił się nim z wieloma uczestnikami dożynek.

Ksiądz Biskup wyraził ogromne uznanie i podziękowanie dla wszystkich osób, instytucji, które przyczyniły się do wspanialej organizacji i przebiegu tegorocznych dożynek. Wśród nich podkreślił szczególne zaangażowanie ze strony wójt Teresy Mazurek, jej współpracowników, a przede wszystkim parafian z Lutomi na czele z ks. prob. Bogdanem Deroniem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: Bóg nas miłuje i jest wierny w miłości

2018-03-22 13:36

st (KAI) / Watykan

O wiernej miłości Boga, której doświadczamy zwłaszcza w sakramencie pokuty mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Franciszek nawiązał do refrenu psalmu responsoryjnego: „Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim” oraz pierwszego czytania (Rdz 17,3-9) mówiącego o przymierzu Boga z Abrahamem, które będzie trwało w dziejach ludu Bożego, pomimo jego grzechów i bałwochwalstwa.

screenshot/TV Vaticana

Papież podkreślił, że miłość Boga jest wierna i wypływa z całej Jego istoty, będąc podobną do miłości ojca i matki. Ta wierna miłość prowadzi do radości. Podobnie jak w przypadku Abrahama, nasza radość jest radowaniem się w nadziei, bo każdy z nas wie, że nie jest wierny. Ale Bóg jest wierny – zaznaczył Ojciec Święty przypominając Dobrego Łotra (por. Łk 23, 39-43).

„Bóg wierny nie może się zaprzeć samego siebie, nie może się nas zaprzeć, nie może wyprzeć się swego ludu, ponieważ nas miłuje. W tym wyraża się wierność Boga. Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty nie myślmy, że idziemy do pralni, aby usunąć brud. Nie. Idziemy, aby otrzymać uścisk miłości tego wiernego Boga, który zawsze nas oczekuje. Zawsze” – stwierdził Franciszek.

Na zakończenie papież odniósł się także do dzisiejszego fragmentu Ewangelii (J 8,51-59), gdzie mowa jest o tym, że uczeni w Prawie porwali kamienie, by rzucić nimi w Jezusa. Zauważył, że są to kamienie po to, aby zabić, aby „zaciemnić prawdę o zmartwychwstaniu”. Wreszcie ponownie podkreślił centralną myśl swej homilii.

„Bóg jest wierny, zna mnie, kocha mnie. Nigdy nie zostawi mnie samego. Bierze mnie za rękę. Czego mogę chcieć? Co więcej? Co powinienem zrobić? Raduj się w nadziei. Raduj się w nadziei, ponieważ Pan ciebie kocha jak ojciec i matka” – podkreślił Ojciec Święty.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Papież Franciszek docenił Ekstremalne Drogi Krzyżowe

2018-03-23 11:55

ks.jr, EDK / Warszawa (KAI)

Sto tysięcy osób w 20 krajach - takie są szacunki na 10. edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, jednego z najszybciej rozwijających się ruchów duchowych na świecie. W najbliższy piątek, 23 marca, pątnicy wyjdą na trasy wyznaczone na całym świecie – w Phoenix na Szlaku Apaczów, w Sydney, Amsterdamie, Zborovie, Madrycie czy na Islandii. Przejście minimum 40-kilometrowych tras, nocą, w całkowitej ciszy i skupieniu, to ryzyko, które uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej podejmują już od dziesięciu lat, aby wejść na drogę przełomu i odnaleźć nowe życie. To piękny wyraz przeżycia Wielkiego Postu i przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy. Z tej okazji list do uczestników EDK napisał watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin.

Archiwum EDK
Podczas drogi wysiłkowi towarzyszą przeżycia duchowe

Nocą, w milczeniu i samotności każdy z pątników przejdzie pieszo jedną z kilkuset tras liczących od 40 do 144 km. – EDK to globalny startup religijny i sposób praktykowania duchowości na miarę XXI wieku – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, pomysłodawca projektu, twórca SZLACHETNEJ PACZKI.

Organizatorzy wskazują, że EDK to stara kościelna tradycja, ale w nowej formie, to duchowość łącząca ciało i duszę, ponieważ nie możemy uważać, że nasza dusza jest w dobrej kondycji, skoro zaniedbaliśmy ciało. To także świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy dużo pracują i trudno im znaleźć czas dla siebie i swojej duszy. Ta kumulacja daje okazję do gruntownego przemyślenia siebie, do przekroczenia granicy nawyku i wyjścia ze swojej, zarówno duchowej, jak i cielesnej, strefy komfortu. Ekstremalna Droga Krzyżowa czerpie z duchowości św. Franciszka – dużo ducha przy pełnym zaangażowaniu ciała. EDK jest przeciwieństwem stylu życia określanego jako couch potato, czyli przesiadywania na kanapie. W idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej chodzi o to, aby z niej wstać. Odbywa się zawsze w Wielkim Poście. W tym roku większość pątników wyruszy w drogę 23 marca. Rozpoczną mszą świętą o godz. 20.00, a potem wyjdą na wybrane przez siebie, wcześniej przygotowane trasy. Na stronie www.edk.org.pl można ich znaleźć ponad 600 – w Polsce i na świecie.

Z okazji trwającej właśnie 10. edycji list do uczestników EDK napisał kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Watykanu. - Pragnienie życia w pełni, z pasją i entuzjazmem, wymaga ogołocenia i porzucenia wszystkiego, co jest naznaczone obłudą i kulturą tymczasowości; wymaga nowych narodzin, nawet za cenę niewygody, bólu i łez – zwrócił się do uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej watykański sekretarz stanu.

Rozwojowi EDK sprzyjał ks. kard. Stanisław Dziwisz, wspiera go obecny arcybiskup metropolita krakowski ks. Marek Jędraszewski, a uczestnikiem i popularyzatorem wydarzenia był także nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. W tym roku swoje błogosławieństwo przekazał uczestnikom EDK również papież Franciszek.

- Jego Świątobliwość, łącząc się duchowo z Organizatorami i wszystkimi Uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, zachęca ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Na wędrówkę śladami Chrystusa, jednocząc się w modlitwie, Ojciec Święty udziela im wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa – czytamy w liście.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to tylko jeden z programów realizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA, organizatora jednego z największych programów pomocowych w Polsce – SZLACHETNEJ PACZKI. To unikatowy na skalę światową program mądrej, precyzyjnej i konkretnej pomocy, w ramach którego tylko w ubiegłym roku przekazano ponad 20 tysiącom rodzin w Polsce pomoc o wartości przeszło 54 milionów złotych. Warto dodać, iż obecny Papież dwukrotnie pomagał potrzebującej rodzinie, zaś Benedykt XVI błogosławił tej inicjatywie.

Więcej informacji o EDK, szczegóły dotyczące tras, terminów i zapisów na www.edk.org.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem