Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Otwarci na Boga i na człowieka

2017-08-30 12:21

Agnieszka Raczyńska

Rekolekcje Wspólnoty w Niepokalanowie na początku tegorocznych wakacji

Polub nas na Facebooku!

AGNIESZKA RACZYŃSKA: – Co wiąże się z pełnioną przez Pana funkcją we wspólnocie Przymierza Rodzin „Mamre”?

KRZYSZTOF MADEJCZYK: – We wspólnocie pełnię funkcję koordynatora diecezjalnego w diecezji sosnowieckiej. Moderator wspólnoty wyznacza taką osobę świecką w każdej diecezji, w której są członkowie wspólnoty. Członkowie wybierają radę diecezjalną. Koordynator wraz z radą podejmują decyzje i działania administracyjne konieczne do sprawnego funkcjonowania wspólnoty. Do zadań takiego zespołu należy m.in. wyznaczanie animatorów małych grup i określanie ich składu, nadzorowanie regularnych spotkań tych grup, koordynowanie działań formacyjnych, integracyjnych, charytatywnych i ewangelizacyjnych na terenie diecezji, dbanie o kontakt z biskupem miejsca i o współpracę z kapłanami oraz innymi wspólnotami i ruchami na terenie diecezji, koordynowanie działań ogólnowspólnotowych, do których moderator powołuje dane diecezje, np. administrowanie i posługa na Mszach św. z modlitwą o uzdrowienie i spotkaniach ewangelizacyjnych. Oczywiście oprócz tych działań administracyjnych najważniejsza jest ta strona duchowa, ale za tą stronę odpowiedzialny jest nasz opiekun diecezjalny, ks. Grzegorz Maciejewski.

– Do czego nawiązuje nazwa wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”?

Reklama

– Nazwa wspólnoty nawiązuje do historii opisanej w 18 rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie Abraham obozujący pod dębami Mamre ugościł samego Boga w postaci trzech wędrowców. Wspólnota „Mamre” pragnie nieustannie otwierać się na przychodzenie Boga, pragnie gościć Go u siebie na wzór Abrahama. Dlatego staramy się we wspólnocie pielęgnować gościnność. Gościnność w naszym wspólnotowym rozumieniu to najpierw otwartość serca na Boga, Jego łaskę i dary, a następnie otwartość na drugiego człowieka. Do właściwego praktykowania gościnności konieczna jest dojrzałość w wierze i umocnienie w niej oraz posiadanie samemu wewnętrznego bogactwa.

– Jaki charakter posiada ta wspólnota?

– Od strony wewnętrznej, duchowej Wspólnota otwiera się na Boże prowadzenie przez codzienne zasłuchanie w Słowo Boże w liturgii i podczas lektury Pisma Świętego. To poddawanie się wciąż Bożemu prowadzeniu jest istotną cechą wspólnoty i określa charakter jej życia i działania. Szczególnym przeżyciem Bożego prowadzenia są wspólnotowe rekolekcje, które przeżywamy dwa razy do roku: dziesięciodniowe rekolekcje wakacyjne i tygodniowe rekolekcje zimowe. Budujemy we wspólnocie świadomość, że jako członkowie rodziny Jezusa mamy przeżywać wzajemne relacje w nowy sposób, według zasad ewangelicznych. Pragniemy tworzyć nie tylko rodzinę rodzin, ale budować właściwe środowisko wzrostu dla tych, którzy bądź nie mają własnych rodzin, bądź nie znajdują właściwej pomocy i wsparcia duchowego w swych rodzinach naturalnych.
Członkowie Wspólnoty nie tylko stają osobiście przed Bogiem na indywidualnej modlitwie serca, ale także praktykują modlitwę wspólną i wstawienniczą za braci, która jest okazją do służby i okazywania sobie miłości. Pragniemy służyć bliźnim w takiej wspólnocie, która przez styl życia staje się dla świata znakiem zbawienia. Rozeznając nasze powołanie odczytujemy, że naszą misją w Kościele i w świecie jest przede wszystkim ewangelizacja. Np. w czasie tegorocznych wakacji cała wspólnota była organizatorem 20 turnusów rekolekcyjnych, w których wzięło udział ponad 2200 osób. Pięć z tych turnusów to rekolekcje ewangelizacyjne przeznaczone dla osób, które pierwszy raz postanowiły spędzić wolny czas w bardzo bliskiej relacji z Panem Bogiem.

– Kto może być w szeregach wspólnoty?

– Do wspólnoty może należeć osoba, która odpowiadając wiarą na Boże wezwanie pragnie wejść z Nim w głębsze relacje, decyduje się przystąpić do przymierza i wstępuje na drogę wyznaczoną przez 12 Drogowskazów Wspólnoty. Otrzymanie statusu członka poprzedza trzyletnia formacja kandydacka. Kandydować do wspólnoty może osoba, która nie tylko zapoznała się wstępnie z charakterem Wspólnoty i jej duchowością oraz ze sposobem jej funkcjonowania, lecz także przeszła etap ewangelizacji w naszej wspólnocie. W praktyce oznacza to zapoznanie się z charyzmatem Wspólnoty, uczestniczenie jakiś czas w otwartych spotkaniach ewangelizacyjnych Wspólnoty oraz udział w wakacyjnych 10-dniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych prowadzonych przez Wspólnotę.

– Kiedy i w jakich okolicznościach zrodziła się Wspólnota w Kościele sosnowieckim?

– Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” powstawała na terenie diecezji częstochowskiej. Od samego początku w szeregach wspólnoty były obecne osoby z Sosnowca. W 2002 r. biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB zezwolił na działalność Wspólnoty na terenie diecezji sosnowieckiej. Odbyły się pierwsze rekolekcje prowadzone przez Wspólnotę w parafii św. Tomasza w Sosnowcu. Owocem tych rekolekcji było weekendowe spotkanie formacyjne w Sosnowcu. Przybyło nowych kandydatów do Wspólnoty, powstały pierwsze małe grupy. Na dzień dzisiejszy w diecezji sosnowieckiej jest 65 „mamroków” formujących się w 7 małych grupach.

– Co wyznacza rytm życia Wspólnoty? Jakie wydarzenia?

– Doświadczenie osobowego spotkania Jezusa i towarzysząca mu przemiana życia pociąga za sobą pragnienie stałej formacji osobistej, która wyraża się w codziennej osobistej lekturze Słowa Bożego, modlitwie oraz stałej formacji we wspólnocie. Co dwa tygodnie spotykamy się w grupach liczących kilka osób rozważając Słowo Boże i dzieląc się doświadczeniem spotkania Pana Boga w codzienności, a przez to budujemy braterskie relacje. Średnio co miesiąc odbywają się jedno lub dwudniowe formacje w naszym ośrodku rekolekcyjnym, których elementem kulminacyjnym jest Eucharystia. Raz w tygodniu spotykamy się na wspólnej adoracji. Dwa razy w miesiącu w Częstochowie Wspólnota organizuje spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencji o uzdrowienie. Poszczególne wspólnoty diecezjalne organizują również takie spotkania raz w miesiącu. W naszej diecezji spotkania takie odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca z przerwami podczas okresu rekolekcyjnego, to jest w okresie ferii i wakacji. Kalendarium naszych spotkań umieściliśmy na stronie internetowej diecezji sosnowieckiej. Najważniejszym wydarzeniem każdego roku jest odnowienie Przymierza, na którym spotykamy się całą Wspólnotą w Albertowie, by potwierdzić nasze trwanie we wspólnocie i pod krzyżem ślubować gotować pełnienia misji ewangelizacji w Kościele. Dla naszej wspólnoty diecezjalnej ważnym wydarzeniem jest spotkanie opłatkowe przeżywane wspólnie z naszym Biskupem Ordynariuszem. Prócz działań stałych podejmujemy różnorodne inicjatywy, takie jak np. ewangelizacja, pomoc charytatywna, formacja muzyczna, spotkania integracyjne itp.

– Czego ludzie doświadczają dzięki przynależności do Przymierza Rodzin „Mamre”?

– Pierwszym doświadczeniem jest na pewno przemiana serca i przemiana życia, która jest owocem wzrostu wiary wskutek osobistego spotkania i doświadczenia żywego Jezusa Chrystusa. Otwarcie się na Jezusa musi pociągać za sobą otwarcie się na drugiego człowieka. Dzięki temu zyskujemy siostry i braci w wierze, z którymi łączą nas wspólne dążenia i cele. Wspólne przeżywanie wiary oraz zaangażowanie prowadzi do większej radości w codzienności i zaufania w Boże prowadzenie każdego z nas. Wspólnota jest wsparciem w trudnych momentach życiowych, ponieważ możemy na sobie nawzajem polegać. Trzeba też wspomnieć, że wspólnota stanowi alternatywne środowisko dla wzrostu i wychowania naszych dzieci. Szczególnym czasem jest dla nich czas rekolekcji. Wyjeżdżając na rekolekcje wspólnie z rodzicami mają zorganizowany czas pod opieką odpowiednio przygotowanej kadry. Dzięki temu podczas rekolekcji dzieci nie są obciążeniem dla rodziców. Dlatego też rodzice mogą w pełni uczestniczyć w rekolekcjach, natomiast dzieci mają zorganizowany czas, gdzie mogą się bawić, ale również uczyć się jak być dojrzałym chrześcijaninem. Można powiedzieć, że przeżywają swoje rekolekcje dostosowane do ich wieku. Osobne rekolekcje organizowane są dla naszej młodzieży. Łączy się na nich formację duchową z aktywnością fizyczną.

– Gdzie można spotkać się ze Wspólnotą?

– Otwarte spotkania Wspólnoty w naszej diecezji odbywają się w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej. Najbliższe spotkanie diecezjalne odbędzie się wyjątkowo nie w pierwszy, a w drugi poniedziałek miesiąca – 11 września o godz. 19.00. Natomiast najbliższe otwarte spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencji o uzdrowienie całej Wspólnoty odbędzie się archikatedrze częstochowskiej 7 października o godz. 18.00. Osoby zainteresowane działalnością Wspólnoty zapraszam również do kontaktu osobistego. Mój adres mailowy to: krzmad@gmail.com .

Edycja sosnowiecka 36/2017 , str. 4

E-mail:
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 266-97-47

Działy: Niedziela Sosnowiecka

Tagi: wywiad

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Edycja sosnowiecka

E-mail:
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 266-97-47

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Oscar dla „Człowieka Boga” EDYTORIAL

Każdy dobry gest, każdy dobry uczynek jest zauważony przez Boga i nie zostanie zapomniany. »
Bp Grzegorz Kaszak

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas