Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij
Małe TGD - nowa płyta

80-lecie istnienia Liceum im. ONZ w Biłgoraju

2017-10-18 14:08

Joanna Ferens

Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju obchodziło 7 października 80-lecie swojego istnienia. Liceum powstało w 1937 r. i przez wiele lat było jedyną szkołą średnią wśród wszystkich aktywnie działających na terenie powiatu biłgorajskiego

Kurator oświaty w Lublinie Teresa Misiuk

Polub nas na Facebooku!

Jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Jerzego w Biłgoraju, gdzie powitał wszystkich ks. prob. Stanisław Budzyński, który również jest absolwentem placówki.

– Niezwykły to dzień dla naszej szkoły. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości dziękczynnej, gdyż chcemy dziękować Panu Bogu za wszystkie lata, które w tej szkole przeżyliśmy; za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, a także za tych, którzy już są po tamtej stronie. Ogarniamy również modlitwą nasze koleżanki i kolegów dziś złożonych chorobą i prosimy, aby Bóg błogosławił całej naszej szkole, absolwentom i obecnym uczniom, nauczycielom i wszystkim z tą szkołą związanym. Witam szczególnie kapłanów, którzy dziś tak licznie przybyli, a warto zaznaczyć, że w Liceum im. ONZ pierwszym prefektem był ks. Jan Samolej, którego dziś czcimy jako męczennika, który zakończył swoje życie w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ponadto z naszej szkoły wyszło ponad 80 kapłanów i 15 sióstr zakonnych – zaznaczył ks. Budzyński.

Wdzięczność i przeproszenie

Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup senior naszej diecezji Jan Śrutwa, który już na początku podkreślał, jak ważny jest to dzień dla całej społeczności szkolnej. – Jest to wyrażenie wdzięczności za wszelkie łaski i dobro, jakie stało się naszym udziałem w ciągu tych 80 lat. Chcemy również dziś przepraszać Boga za błędy, niedociągnięcia, grzechy i zaniedbania, gdyż to też mieści się w naszym dzisiejszym świętowaniu. Ponadto musimy także spojrzeć w przyszłość, więc życzę temu liceum najpierw setki lat, a potem – ile Bóg da. W każdym razie to dzisiejsze dziękczynienie ma wymiar podziękowania za dobro, przeproszenia za zło i spojrzenia naprzód, czyli prośbę do Boga o dalsze błogosławieństwo – wskazał bp Śrutwa.

Reklama

Słowo Boże wygłosił absolwent szkoły, ks. Stanisław Góra, który w homilii przywołał wiele wspomnień z czasów, gdy sam był uczniem Liceum im. ONZ w Biłgoraju.

Świadectwo historii

Dalsza część uroczystości miała miejsce w auli znajdującej się w budynku szkoły, zaś część oficjalną rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkoły, Mariana Klechy, który przybliżył zebranym historię instytucji, a także dziękował wszystkim, którzy przez wiele lat przyczyniali się do jej rozwoju. – Czuję się zaszczycony, że w tak zacnym gronie świętujemy nasz jubileusz, gdyż państwa obecność jest dla nas wyrazem wdzięczności, przyjaźni i życzliwości. Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o nauczycielach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli i pomimo, iż nie ma ich wśród nas, to pozostawili po sobie niezatarty ślad w naszych sercach. Dziękuję rodzicom, nauczycielom i uczniom, którzy całym sercem oddają się pracy, tworzą nowoczesną szkołę i podejmują się trudnych wyzwań współczesnego świata. Dziś świadectwem 80-letniej historii szkoły są nie tylko fotografie absolwentów znajdujące się na korytarzach, fotografie wszystkich nauczycieli wiszące w holu głównym, liczne dyplomy, puchary czy zamknięte w archiwach dokumenty. Jest nim także pamięć zachowana przez wszystkich tych, którzy mogli tu w ciągu kilku dziesięcioleci się uczyć i pracować, którzy spędzili tu ważną część życia i zostawili ślad swojego istnienia, wciąż istniejący również w ich wspomnieniach i powodujący uczucia nostalgii czy prostego, zwykłego, ludzkiego sentymentu – mówił dyr. Klecha.

Słowa zaproszonych gości

Wielu przybyłych na uroczystość gości składało życzenia i gratulacje, a wśród nich znaleźli się posłowie na Sejm RP Genowefa Tokarska i Agata Borowiec, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak. Słowa uznania wystosował marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Gratulacje przesłał także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. – Gratuluję konsekwentnie prowadzonego spójnego programu edukacji, kultywowania dobrych tradycji polskiej oświaty, dbałości o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, a także inspirowania uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Cieszę się, że dostrzegacie państwo potencjał młodych ludzi, rozwijacie ich talenty i pasje, wychowujecie w szacunku do historii, narodu i państwa, a także kształtujecie postawy obywatelskie i patriotyczne, aktywność społeczną, troskę o środowisko naturalne i pomnażanie dóbr narodowych – pisał wojewoda.

Na uroczystość przybyła również kurator oświaty w Lublinie Teresa Misiuk, która życzyła wszystkim byłym i obecnym uczniom satysfakcji z nauki w Liceum im. ONZ w Biłgoraju. – Jan Paweł II powiedział, iż największym bogactwem narodu są jego światli obywatele. Chcę zatem życzyć wszystkim państwu, a przede wszystkim absolwentom, aby to dzisiejsze spotkanie było równie radosne, jak czas, który w tej szkole spędziliście. Obecnym uczniom życzę, abyście po latach z taką samą radością wracali do swojej szkoły, jak wasi starsi koledzy. Jestem przekonana, że przed państwem jeszcze bardzo wiele równie imponujących i wartościowych lat, czego gorąco życzę – zwróciła się do zebranych Teresa Misiuk. Przybyli również Małgorzata Herbich z sekretariatu Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, mjr Andrzej Skubisz ze Sztabu Generalnego WP, mjr Stanisław Maziarczyk z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, ppłk Grzegorz Grobla, dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska, płk Wiesław Szczygielski z WAT oraz prof. Halina Buszkowska, prorektor UP w Lublinie.

Wyraz pamięci

Podczas jubileuszu 80-lecia istnienia szkoły została również odsłonięta ściana pamięci poświęcona wybitnemu twórcy światowego formatu pochodzącemu z Biłgoraja – Stefanowi Knappowi, który wiele lat temu, w 1974 r., podarował szkole portret Mikołaja Kopernika. W otoczeniu obrazu znajdują się planety namalowane przez uczniów szkoły podczas specjalnych warsztatów.

Świętowanie zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów oraz wspomnienia przy wspólnym poczęstunku.

Wśród najlepszych

Warto podkreślić, iż Liceum Ogólnokształcące jest jedną z największych szkół średnich na terenie powiatu biłgorajskiego i może poszczycić się ogromną liczbą sukcesów dzięki staraniom zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jest to szkoła zaliczana w poczet kilku najlepszych szkół województwa, czego dowodem są różnorodne osiągnięcia uczniów w ciągu minionych lat istnienia placówki. – Nasze liceum jest szkołą pokoleniową, w której naukę pobierali rodzice, dzieci i uczą się wnuki. Na przestrzeni 80 lat szkoła wykształciła ponad 13 tys. absolwentów – ludzi świata nauki, medycyny, humanistów, inżynierów, nauczycieli, polityków, duchownych, przedsiębiorców. Działalność dydaktyczno-wychowawcza naszej szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami w olimpiadach i konkursach. O dobrej pracy placówki świadczą także prestiżowe tytuły – podkreślał na zakończenie dyrektor liceum.

Edycja zamojsko-lubaczowska 43/2017 , str. 4

E-mail:
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: (84) 639-96-06

Działy: Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Tagi: szkoła

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Edycja zamojsko-lubaczowska

E-mail:
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: (84) 639-96-06

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

To początek, a nie koniec EDYTORIAL

Jezus Chrystus jest jedynym, który powołuje ludzi do godności swego boskiego królestwa, każdemu człowiekowi, który prosi o łaskę chrztu św. i nią potem owocnie żyje, daje udział w... »
Bp Marian Rojek

Reklama

Ratujdzieci.pl


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas