Reklama

80-lecie istnienia Liceum im. ONZ w Biłgoraju

2017-10-18 14:08

Joanna Ferens
Edycja zamojsko-lubaczowska 43/2017, str. 4

Joanna Ferens
Kurator oświaty w Lublinie Teresa Misiuk

Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju obchodziło 7 października 80-lecie swojego istnienia. Liceum powstało w 1937 r. i przez wiele lat było jedyną szkołą średnią wśród wszystkich aktywnie działających na terenie powiatu biłgorajskiego

Jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Jerzego w Biłgoraju, gdzie powitał wszystkich ks. prob. Stanisław Budzyński, który również jest absolwentem placówki.

– Niezwykły to dzień dla naszej szkoły. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości dziękczynnej, gdyż chcemy dziękować Panu Bogu za wszystkie lata, które w tej szkole przeżyliśmy; za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, a także za tych, którzy już są po tamtej stronie. Ogarniamy również modlitwą nasze koleżanki i kolegów dziś złożonych chorobą i prosimy, aby Bóg błogosławił całej naszej szkole, absolwentom i obecnym uczniom, nauczycielom i wszystkim z tą szkołą związanym. Witam szczególnie kapłanów, którzy dziś tak licznie przybyli, a warto zaznaczyć, że w Liceum im. ONZ pierwszym prefektem był ks. Jan Samolej, którego dziś czcimy jako męczennika, który zakończył swoje życie w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ponadto z naszej szkoły wyszło ponad 80 kapłanów i 15 sióstr zakonnych – zaznaczył ks. Budzyński.

Wdzięczność i przeproszenie

Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup senior naszej diecezji Jan Śrutwa, który już na początku podkreślał, jak ważny jest to dzień dla całej społeczności szkolnej. – Jest to wyrażenie wdzięczności za wszelkie łaski i dobro, jakie stało się naszym udziałem w ciągu tych 80 lat. Chcemy również dziś przepraszać Boga za błędy, niedociągnięcia, grzechy i zaniedbania, gdyż to też mieści się w naszym dzisiejszym świętowaniu. Ponadto musimy także spojrzeć w przyszłość, więc życzę temu liceum najpierw setki lat, a potem – ile Bóg da. W każdym razie to dzisiejsze dziękczynienie ma wymiar podziękowania za dobro, przeproszenia za zło i spojrzenia naprzód, czyli prośbę do Boga o dalsze błogosławieństwo – wskazał bp Śrutwa.

Reklama

Słowo Boże wygłosił absolwent szkoły, ks. Stanisław Góra, który w homilii przywołał wiele wspomnień z czasów, gdy sam był uczniem Liceum im. ONZ w Biłgoraju.

Świadectwo historii

Dalsza część uroczystości miała miejsce w auli znajdującej się w budynku szkoły, zaś część oficjalną rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkoły, Mariana Klechy, który przybliżył zebranym historię instytucji, a także dziękował wszystkim, którzy przez wiele lat przyczyniali się do jej rozwoju. – Czuję się zaszczycony, że w tak zacnym gronie świętujemy nasz jubileusz, gdyż państwa obecność jest dla nas wyrazem wdzięczności, przyjaźni i życzliwości. Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o nauczycielach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli i pomimo, iż nie ma ich wśród nas, to pozostawili po sobie niezatarty ślad w naszych sercach. Dziękuję rodzicom, nauczycielom i uczniom, którzy całym sercem oddają się pracy, tworzą nowoczesną szkołę i podejmują się trudnych wyzwań współczesnego świata. Dziś świadectwem 80-letniej historii szkoły są nie tylko fotografie absolwentów znajdujące się na korytarzach, fotografie wszystkich nauczycieli wiszące w holu głównym, liczne dyplomy, puchary czy zamknięte w archiwach dokumenty. Jest nim także pamięć zachowana przez wszystkich tych, którzy mogli tu w ciągu kilku dziesięcioleci się uczyć i pracować, którzy spędzili tu ważną część życia i zostawili ślad swojego istnienia, wciąż istniejący również w ich wspomnieniach i powodujący uczucia nostalgii czy prostego, zwykłego, ludzkiego sentymentu – mówił dyr. Klecha.

Słowa zaproszonych gości

Wielu przybyłych na uroczystość gości składało życzenia i gratulacje, a wśród nich znaleźli się posłowie na Sejm RP Genowefa Tokarska i Agata Borowiec, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak. Słowa uznania wystosował marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Gratulacje przesłał także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. – Gratuluję konsekwentnie prowadzonego spójnego programu edukacji, kultywowania dobrych tradycji polskiej oświaty, dbałości o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, a także inspirowania uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Cieszę się, że dostrzegacie państwo potencjał młodych ludzi, rozwijacie ich talenty i pasje, wychowujecie w szacunku do historii, narodu i państwa, a także kształtujecie postawy obywatelskie i patriotyczne, aktywność społeczną, troskę o środowisko naturalne i pomnażanie dóbr narodowych – pisał wojewoda.

Na uroczystość przybyła również kurator oświaty w Lublinie Teresa Misiuk, która życzyła wszystkim byłym i obecnym uczniom satysfakcji z nauki w Liceum im. ONZ w Biłgoraju. – Jan Paweł II powiedział, iż największym bogactwem narodu są jego światli obywatele. Chcę zatem życzyć wszystkim państwu, a przede wszystkim absolwentom, aby to dzisiejsze spotkanie było równie radosne, jak czas, który w tej szkole spędziliście. Obecnym uczniom życzę, abyście po latach z taką samą radością wracali do swojej szkoły, jak wasi starsi koledzy. Jestem przekonana, że przed państwem jeszcze bardzo wiele równie imponujących i wartościowych lat, czego gorąco życzę – zwróciła się do zebranych Teresa Misiuk. Przybyli również Małgorzata Herbich z sekretariatu Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, mjr Andrzej Skubisz ze Sztabu Generalnego WP, mjr Stanisław Maziarczyk z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, ppłk Grzegorz Grobla, dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska, płk Wiesław Szczygielski z WAT oraz prof. Halina Buszkowska, prorektor UP w Lublinie.

Wyraz pamięci

Podczas jubileuszu 80-lecia istnienia szkoły została również odsłonięta ściana pamięci poświęcona wybitnemu twórcy światowego formatu pochodzącemu z Biłgoraja – Stefanowi Knappowi, który wiele lat temu, w 1974 r., podarował szkole portret Mikołaja Kopernika. W otoczeniu obrazu znajdują się planety namalowane przez uczniów szkoły podczas specjalnych warsztatów.

Świętowanie zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów oraz wspomnienia przy wspólnym poczęstunku.

Wśród najlepszych

Warto podkreślić, iż Liceum Ogólnokształcące jest jedną z największych szkół średnich na terenie powiatu biłgorajskiego i może poszczycić się ogromną liczbą sukcesów dzięki staraniom zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jest to szkoła zaliczana w poczet kilku najlepszych szkół województwa, czego dowodem są różnorodne osiągnięcia uczniów w ciągu minionych lat istnienia placówki. – Nasze liceum jest szkołą pokoleniową, w której naukę pobierali rodzice, dzieci i uczą się wnuki. Na przestrzeni 80 lat szkoła wykształciła ponad 13 tys. absolwentów – ludzi świata nauki, medycyny, humanistów, inżynierów, nauczycieli, polityków, duchownych, przedsiębiorców. Działalność dydaktyczno-wychowawcza naszej szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami w olimpiadach i konkursach. O dobrej pracy placówki świadczą także prestiżowe tytuły – podkreślał na zakończenie dyrektor liceum.

Tagi:
szkoła

Tuszów Narodowy: na ścianach szkoły umieszczono tablice z Dekalogiem

2018-06-23 12:10

apis / Tuszów Narodowy (KAI)

W pięciu szkołach gminy Tuszów Narodowy umieszczono i poświęcono z okazji zakończenia roku szkolnego tablice z dziesięcioma Bożymi przykazaniami. Inicjatywa podkarpackiego wójta gminy Andrzeja Głaza spotkała się z dużą krytyką części mediów oraz z internetowym hejtem.

bnorbert3/Fotolia.com

Na granitowych tablicach, które swoim wyglądem przypominają tablice Mojżeszowe wypisano słowa Dziesięciu Przykazań. Tablice zawisły na ścianach szkół w: Tuszowie Narodowym, Jaślanach, Borkach Nizińskich, Czajkowej i Malinie. Inicjator przedsięwzięcia - wójt Andrzej Głaz uważa, że podstawową zasadą naszego życia powinno być przestrzeganie Dekalogu i jeśli szkoła, Kościół i rodzice nie będą ze sobą współpracować, to trudno będzie ukształtować młodego człowieka.

- Obserwując, co dzieje się w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie odrzuca się Boże prawo oraz wartości chrześcijańskie, jako społeczeństwo katolickie musimy dokładać starań, aby nie tylko bronić tych wartości, ale według nich kształtować młode pokolenie. Stąd inicjatywa, aby w miejscach tego godnych i odpowiednich, a takimi są nasze szkoły, umieścić tablice z dziesięcioma Bożymi Przykazaniami – wyjaśnia pomysłodawca.

Wójt wyraził nadzieję, że wchodząc do szkoły dzieci, nauczyciele i rodzice będą mogły przypominać sobie Boże wskazania, które są podstawą naszego życia i postępowania.

Inicjatywa podkarpackiego samorządowca spotkała się z dużą krytyką części mediów oraz internetowym hejtem. W odpowiedzi wójt zwrócił uwagę na to, że wypowiadanie się na temat Dekalogu bez zaznajomienia się z Katechizmem Kościoła Katolickiego jest niczym innym jak tylko bełkotem.

- Większość wypowiedzi internautów nacechowana jest nienawiścią i złośliwością pochodzącą od osób cierpiących na wewnętrzne rozdarcie, co na pewno nie jest bez wpływu ze strony szatana. Umieszczenie tablic na ścianach szkół ta inicjatywa propagowania Bożego prawa, które niesie tylko dobro i miłość – podkreślił wójt Andrzej Głaz.

Zdaniem Kazimierza Tarapaty, członka zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, inicjatywa włodarza gminy jest niewątpliwie ewenementem w skali kraju. - Miejmy nadzieję, że będzie to skutkować wzmożoną religijnością młodzieży, a społeczeństwo Tuszowa będzie się stawać coraz lepsze – podkreślał Kazimierz Tarapata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przesłanie widzących z Medjugorie

2018-06-23 09:05

Salve TV

Kim są "widzący" z Medjugorie? Jak zaczęły się objawienia? Co mówiła do nich Matka Boża? Jak wyglądała?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Prymas Polski: św. Jan Chrzciciel wzorem dla każdego chrześcijanina

2018-06-24 13:40

bgk / Janikowo (KAI)

„Przygotować nadejście Pana, rozpoznać Go i umniejszyć siebie, by On wzrastał, to swoisty autoportret św. Jana Chrzciciela. To także trzy zadania dla każdego człowieka, dla Ciebie i dla mnie, teraz w naszym życiu i powołaniu” – mówił abp Wojciech Polak w obchodzoną 24 czerwca uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Bartolomeo Veneto, „Jan Chrzciciel”

Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. w parafii w Janikowie, której św. Jan Chrzciciel patronuje. Wspólna modlitwa była także okazją do dziękczynienia za 35-lecie działania w tym miejscu Ruchu Światło-Życie oraz za 30. rocznicę święceń kapłańskich jego moderatora diecezjalnego i proboszcza janikowskiej parafii ks. Marka Siwki.

W homilii Prymas Polski wskazując na postać św. Jana Chrzciciela – tego największego spośród ludzi, jak powiedział o nim Jezus – podkreślił, że faktycznie jest on największy i wyjątkowy, ale nie przez dokonane cuda, a przez swoje powołanie i wierność do końca. I w tym – jak dodał Prymas – może być wzorem także dla nas.

„Przygotować, rozpoznać, pozwolić, by Pan wzrastał, i umniejszyć siebie samego. Niewątpliwie w tych właśnie trzech konkretnych postawach i zadaniach odnajdziemy św. Jana Chrzciciela. To także trzy zadania dla każdej i każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie, teraz w naszym życiu i powołaniu” – wskazał Prymas wyjaśniając dalej kolejno każdą z postaw.

„Przygotować drogę, a więc odrzucić to, co uniemożliwia w nas spotkanie, co nas zatrzymuje na sobie, co zamyka nas w sobie, co nie pozwala, abyśmy przyjęli Tego, który przychodzi” – tłumaczył abp Polak.

Rozpoznać, a więc spotkać i uwierzyć. Człowiek bowiem – zaznaczył hierarcha – nie nawraca się i nie otwiera swego serca przed jakąś ideą, nawet najwznioślejszą. Musi spotkać Tego, który przychodzi.

I wreszcie umniejszyć siebie, aby Pan wzrastał, a więc to, co na pierwszy rzut oka wydaje się tak proste, a co okazało się także w życiu Jana Chrzciciela okupione cierpieniem i wątpliwościami.

Poprzez te trzy powyższe zadania – mówił dalej metropolita gnieźnieński – można również opisać istotę działalności oazy, której pierwsze spotkanie odbyło się w janikowskiej parafii przed 35 laty. Dziś działa tu diecezjalny Ośrodek Ruchu Światło-Życie. Zadania te – dodał – to także istota kapłańskiego powołania.

„W dzisiejszych czasach najważniejszym zadaniem księdza jest nieść miłość i nadzieję” – powtórzył za ks. Janem Twardowskim abp Polak i słowami kapłana-poety przypomniał, że trzeba, aby ksiądz nie tylko w czasie Mszy świętej, ale zawsze był pokorny, bo więcej od innych otrzymał i w swoim kapłaństwie prawdziwie wszystko uświęcał, a Boga sobą nie zasłaniał i nie palił grzesznika dla jego dobra, albowiem „nawet największego świętego niesie jak lichą słomkę mrówka wiary”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem