Reklama

80-lecie istnienia Liceum im. ONZ w Biłgoraju

2017-10-18 14:08

Joanna Ferens
Edycja zamojsko-lubaczowska 43/2017, str. 4

Joanna Ferens
Kurator oświaty w Lublinie Teresa Misiuk

Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju obchodziło 7 października 80-lecie swojego istnienia. Liceum powstało w 1937 r. i przez wiele lat było jedyną szkołą średnią wśród wszystkich aktywnie działających na terenie powiatu biłgorajskiego

Jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Jerzego w Biłgoraju, gdzie powitał wszystkich ks. prob. Stanisław Budzyński, który również jest absolwentem placówki.

– Niezwykły to dzień dla naszej szkoły. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości dziękczynnej, gdyż chcemy dziękować Panu Bogu za wszystkie lata, które w tej szkole przeżyliśmy; za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, a także za tych, którzy już są po tamtej stronie. Ogarniamy również modlitwą nasze koleżanki i kolegów dziś złożonych chorobą i prosimy, aby Bóg błogosławił całej naszej szkole, absolwentom i obecnym uczniom, nauczycielom i wszystkim z tą szkołą związanym. Witam szczególnie kapłanów, którzy dziś tak licznie przybyli, a warto zaznaczyć, że w Liceum im. ONZ pierwszym prefektem był ks. Jan Samolej, którego dziś czcimy jako męczennika, który zakończył swoje życie w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ponadto z naszej szkoły wyszło ponad 80 kapłanów i 15 sióstr zakonnych – zaznaczył ks. Budzyński.

Wdzięczność i przeproszenie

Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup senior naszej diecezji Jan Śrutwa, który już na początku podkreślał, jak ważny jest to dzień dla całej społeczności szkolnej. – Jest to wyrażenie wdzięczności za wszelkie łaski i dobro, jakie stało się naszym udziałem w ciągu tych 80 lat. Chcemy również dziś przepraszać Boga za błędy, niedociągnięcia, grzechy i zaniedbania, gdyż to też mieści się w naszym dzisiejszym świętowaniu. Ponadto musimy także spojrzeć w przyszłość, więc życzę temu liceum najpierw setki lat, a potem – ile Bóg da. W każdym razie to dzisiejsze dziękczynienie ma wymiar podziękowania za dobro, przeproszenia za zło i spojrzenia naprzód, czyli prośbę do Boga o dalsze błogosławieństwo – wskazał bp Śrutwa.

Reklama

Słowo Boże wygłosił absolwent szkoły, ks. Stanisław Góra, który w homilii przywołał wiele wspomnień z czasów, gdy sam był uczniem Liceum im. ONZ w Biłgoraju.

Świadectwo historii

Dalsza część uroczystości miała miejsce w auli znajdującej się w budynku szkoły, zaś część oficjalną rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkoły, Mariana Klechy, który przybliżył zebranym historię instytucji, a także dziękował wszystkim, którzy przez wiele lat przyczyniali się do jej rozwoju. – Czuję się zaszczycony, że w tak zacnym gronie świętujemy nasz jubileusz, gdyż państwa obecność jest dla nas wyrazem wdzięczności, przyjaźni i życzliwości. Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o nauczycielach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli i pomimo, iż nie ma ich wśród nas, to pozostawili po sobie niezatarty ślad w naszych sercach. Dziękuję rodzicom, nauczycielom i uczniom, którzy całym sercem oddają się pracy, tworzą nowoczesną szkołę i podejmują się trudnych wyzwań współczesnego świata. Dziś świadectwem 80-letniej historii szkoły są nie tylko fotografie absolwentów znajdujące się na korytarzach, fotografie wszystkich nauczycieli wiszące w holu głównym, liczne dyplomy, puchary czy zamknięte w archiwach dokumenty. Jest nim także pamięć zachowana przez wszystkich tych, którzy mogli tu w ciągu kilku dziesięcioleci się uczyć i pracować, którzy spędzili tu ważną część życia i zostawili ślad swojego istnienia, wciąż istniejący również w ich wspomnieniach i powodujący uczucia nostalgii czy prostego, zwykłego, ludzkiego sentymentu – mówił dyr. Klecha.

Słowa zaproszonych gości

Wielu przybyłych na uroczystość gości składało życzenia i gratulacje, a wśród nich znaleźli się posłowie na Sejm RP Genowefa Tokarska i Agata Borowiec, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak. Słowa uznania wystosował marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Gratulacje przesłał także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. – Gratuluję konsekwentnie prowadzonego spójnego programu edukacji, kultywowania dobrych tradycji polskiej oświaty, dbałości o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, a także inspirowania uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Cieszę się, że dostrzegacie państwo potencjał młodych ludzi, rozwijacie ich talenty i pasje, wychowujecie w szacunku do historii, narodu i państwa, a także kształtujecie postawy obywatelskie i patriotyczne, aktywność społeczną, troskę o środowisko naturalne i pomnażanie dóbr narodowych – pisał wojewoda.

Na uroczystość przybyła również kurator oświaty w Lublinie Teresa Misiuk, która życzyła wszystkim byłym i obecnym uczniom satysfakcji z nauki w Liceum im. ONZ w Biłgoraju. – Jan Paweł II powiedział, iż największym bogactwem narodu są jego światli obywatele. Chcę zatem życzyć wszystkim państwu, a przede wszystkim absolwentom, aby to dzisiejsze spotkanie było równie radosne, jak czas, który w tej szkole spędziliście. Obecnym uczniom życzę, abyście po latach z taką samą radością wracali do swojej szkoły, jak wasi starsi koledzy. Jestem przekonana, że przed państwem jeszcze bardzo wiele równie imponujących i wartościowych lat, czego gorąco życzę – zwróciła się do zebranych Teresa Misiuk. Przybyli również Małgorzata Herbich z sekretariatu Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, mjr Andrzej Skubisz ze Sztabu Generalnego WP, mjr Stanisław Maziarczyk z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, ppłk Grzegorz Grobla, dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska, płk Wiesław Szczygielski z WAT oraz prof. Halina Buszkowska, prorektor UP w Lublinie.

Wyraz pamięci

Podczas jubileuszu 80-lecia istnienia szkoły została również odsłonięta ściana pamięci poświęcona wybitnemu twórcy światowego formatu pochodzącemu z Biłgoraja – Stefanowi Knappowi, który wiele lat temu, w 1974 r., podarował szkole portret Mikołaja Kopernika. W otoczeniu obrazu znajdują się planety namalowane przez uczniów szkoły podczas specjalnych warsztatów.

Świętowanie zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów oraz wspomnienia przy wspólnym poczęstunku.

Wśród najlepszych

Warto podkreślić, iż Liceum Ogólnokształcące jest jedną z największych szkół średnich na terenie powiatu biłgorajskiego i może poszczycić się ogromną liczbą sukcesów dzięki staraniom zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jest to szkoła zaliczana w poczet kilku najlepszych szkół województwa, czego dowodem są różnorodne osiągnięcia uczniów w ciągu minionych lat istnienia placówki. – Nasze liceum jest szkołą pokoleniową, w której naukę pobierali rodzice, dzieci i uczą się wnuki. Na przestrzeni 80 lat szkoła wykształciła ponad 13 tys. absolwentów – ludzi świata nauki, medycyny, humanistów, inżynierów, nauczycieli, polityków, duchownych, przedsiębiorców. Działalność dydaktyczno-wychowawcza naszej szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami w olimpiadach i konkursach. O dobrej pracy placówki świadczą także prestiżowe tytuły – podkreślał na zakończenie dyrektor liceum.

Tagi:
szkoła

Anna Jenke, nauczyciel i pedagog na dzisiejsze czasy

2018-09-19 10:33

Ks. Tadeusz Biały
Edycja przemyska 38/2018, str. I

Archiwum Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach
Portret sługi Bożej Anny Jenke. Obraz namalował prof. dr hab. Stanisław Białogłowicz – uczeń profesor Anny Jenke

Pierwsza inauguracja nowego roku szkolnego w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu, nowej placówki oświatowej, której przyświeca szlachetna triada Ratio-Fides-Patria, zbiega się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i rodzi nadzieję na solidne nauczanie oraz chrześcijańskie i patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” (Jan Zamoyski). Bitwa o wolną, niepodległą i mądrą Polskę rozgrywa się między innymi w przestrzeni szkolnej. W tym kontekście warto przywołać świetlaną postać sługi Bożej Anny Jenke, wybitnego nauczyciela i pedagoga jarosławskiej młodzieży, w 50. i 60. latach XX wieku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent Duda docenia zaangażowanie polskiego Kościoła zagranicą

2018-09-21 20:48

azr (KAI/prezydent.pl) / Warszawa

O zaangażowaniu polskiego duchowieństwa i sióstr zakonnych, którzy zagranicą świadczą różnoraką pomoc i opiekę Polakom przypominał prezydent RP Andrzej Duda podczas wczorajszego spotkania z uczestnikami V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. W spotkaniu, które w dn. 20-23 września odbywa się w Warszawie z udziałem ponad 600 delegatów z całego świata.

Jakub Szymczuk/KPRP

- Księża, zakonnicy i siostry zakonne sprawują przez lata posługę poza granicami Rzeczypospolitej, często polegającą nie tylko na modlitwie czy udzielaniu sakramentów, ale bardzo często polegającą na zwykłym udzieleniu wsparcia – psychologicznego, duchowego, dobrego słowa, które nieraz tak jest potrzebne człowiekowi, zwłaszcza z daleka, na obczyźnie, samotnemu. Wszyscy bardzo dobrze wiecie, jak to jest.Wszyscy bardzo dobrze wiecie, jak to jest - mówił podczas spotkania z delegatami w Pałacu Prezydenckim prezydent RP Andrzej Duda.

W swoim wystąpieniu wielokrotnie dziękował Polakom za budującą postawę, codzienne poświęcenia i pielęgnowanie patriotycznych wartości. Gratulował też sukcesów, odnoszonych przez Polaków poza granicami kraju. Zwrócił się także do młodzieży.

"Bardzo często żyją Państwo za granicą od wielu lat. Wielu z Państwa – zwłaszcza młodych – urodziło się poza granicami, a cały czas czujecie się Polakami i cały czas w związku z tym nimi jesteście. Bardzo za to dziękuję: Wam, Waszym najbliższym, rodzicom, którzy wychowali w polskości, szkołom, które uczyły języka polskiego i historii Polski, polskim nauczycielom, polskim duchownym" - mówił prezydent Duda.

Odniósł się także do wymownych statystyk, przypominających, że w Polsce żyje ok. 40 mln a poza ojczyzną ok. 20 mln Polaków, co przypomina o burzliwych losach naszego narodu i państwa.

"Bardzo Państwu dziękuję, że cały czas trwacie przy polskości i Polsce – że nigdy o niej nie zapomnieliście. Że pomagaliście w trudnych czasach, przesyłając – dosłownie – pomoc żywnościową, materialną, finansową tutaj, do Polski. Po to też, by walczyć o wolność, żeby można było drukować ulotki, żeby był papier czy chociażby mała drukarenka, na której można by drukować podziemną prasę i w ten sposób walczyć przeciwko komunistom. Dziękuję za to, że zawsze myślicie o Polsce i dziękuję, że o nią dbacie. Dziękuję, że tę łączność nadal podtrzymujecie" - wymieniał.

Mówiąc o osiągnięciach niepodległej Polski, m.in. wstąpieniu w szeregi NATO i do Unii Europejskiej, Andrzej Duda podkreślił, że nie tylko mieszkający nad Wisłą, ale i Polacy na emigracji mają aktywny wpływ na przyszłe losy swojej ojczyzny.

"Wierzę, że właśnie także dzięki Waszemu wsparciu zbudujemy Polskę taką, która jest Polską Waszych i naszych marzeń ‒ silną, sprawnie działającą, bezpieczną, liczącą się w świecie, której głos jest wszędzie słyszalny; Polskę, z której będziecie mogli być dumni" - zapewniał.

V Światowy Zjazd Polonii i Polonii i Polaków z Zagranicy odbywa się w Warszawie w dn. 20-23 września, z udziałem ponad 600 przedstawicieli środowisk polonijnych z całego świata. W ramach zjazdu, 21 września odbywa się m.in. pierwsze w historii Światowe Forum Duszpasterstwa Emigracyjnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Kard. Bačkis: papież ukazał Litwę jako przykład budowania mostów w Europie

2018-09-22 13:52

pb (KAI Wilno) / Wilno

Papież Franciszek ukazał Litwę jako przykład budowania mostów w całej Europie – powiedział KAI kard. Audrys Bačkis tuż po zakończeniu spotkania z przedstawicielami władz Litwy i społeczeństwa obywatelskiego.

wikipedia.org

Za bardzo istotne uznał wskazanie przez Ojca Świętego czerpanie sił z wartości, na których zbudowany jest naród litewski. - A przede wszystkim jego nacisk na otwartość, tolerancję, gościnność, wobec wszystkich religii i wszystkich narodów jako znak budowania mostów w całej Europie – podkreślił emerytowany arcybiskup Wilna, komentując „polityczny aspekt" papieskiego przemówienia.

Oprócz zaproszonych gości, dla których przygotowano miejsca siedzące na środku placu przed pałacem prezydenckim, na spotkanie przyszły setki zwykłych mieszkańców Wilna, którzy stanęli za okalającymi gości barierkami. Zwyczajowe środki bezpieczeństwa są tu ograniczone do niezbędnego minimum, więc praktycznie każdy, kto chce może uczestniczyć w kolejnych punktach programu papieskiej wizyty.

Mimo wrodzonej Litwinom powściągliwości, zgromadzeni radosnymi okrzykami i oklaskami powitali papieża wychodzącego z pałacu razem z panią prezydent Dalią Grybauskaitė. Niektórzy machali małymi chorągiewkami w litewskich barwach narodowych. Były też osoby ubrane w ludowe stroje.

Uwagę zwróciło zachowanie pani prezydent, która – wbrew temu, co robią szefowie innych państw goszczących papieża – nie pozostała razem z nim na podium po wygłoszeniu słów powitania, lecz usiadła ze wszystkimi na placu, by wysłuchać przemówienia Franciszka.

Tymczasem na placu Katedralnym gromadzą się już uczestnicy spotkania papieża z młodzieżą, które rozpocznie się za cztery i pół godziny. Przygotowano dla nich specjalny program modlitewny i artystyczny, do którego próby odbywały się wczoraj do późnych godzin nocnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem