Reklama

Jestem od poczęcia

Warto? trzeba pamiętać... (3)

2017-10-31 14:00

Oprac. Grzegorz Wróbel
Edycja łódzka 45/2017, str. 8

Archiwum Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Muzeum na Radogoszczu

Łódź znalazła się pod okupacją niemiecką od 8 września 1939 r. Polaków planowano wysiedlić, a na ich miejsce sprowadzić Niemców. Zniszczono pomniki, spalono synagogi, zamknięto polskie szkoły, teatry, muzea, do dyspozycji wiernych pozostały jedynie trzy kościoły.

Więzienia:

Więzienia policyjne (Polizeigefängnis), ul. Sterlinga 16, więzienie dla kobiet (Polizai Frauengefängnis), ul. Gdańska 13. Więzienie dysponowało filią przy ul. św. Teresy, w budynku z którego Niemcy wywieźli siostry karmelitanki. Faktycznie więzienia były pod nadzorem gestapo. Więźniowie (w tym kobiety) byli torturowani podczas licznych przesłuchań. Na dziedzińcu więzienia przy ul. Sterlinga powieszono za działalność konspiracyjną ok. 150 Polaków. Polaków represjonowano także w więzieniach przy ul. Kilińskiego 152 oraz przy ul. Kraszewskiego 1/5.

Ponurą „sławę” w represjach na Polakach zyskała placówka gestapo przy ul Anstadta 7. Z fragmentarycznych danych wiadomo np., że od października 1940 r. do września 1941 r. funkcjonariusze gestapo aresztowali i brutalnie przesłuchiwali 3025 osób. 370 zesłano do obozów koncentracyjnych, ok. tys. przekazano do innych obozów i więzień, 102 osoby rozstrzelano.

Reklama

Największym ośrodkiem represji wobec Polaków było poszerzone więzienie policyjne (Erweitärtes Polizeigefängnis) na Radogoszczu przy ul. Zgierskiej/Sowińskiego. Jednorazowo w budynkach byłej fabryki Abbego przebywało ok. tysiąca represjonowanych mężczyzn. Niemiecka załoga z komendantem W. Pelzhausenem odznaczała się wyjątkowym okrucieństwem. Więźniów grupowano w transporty celem wywożenia ich do właściwych więzień. Najczęściej do Sieradza, Łęczycy, Wielunia, do obozów koncentracyjnych: najpierw KL Dachau – około tysięczna grupa łódzkiej młodzieży, w ramach dużej akcji represyjnej w maju 1940 r., do KL Auschwitz-Birkenau, następnie do KL Gross-Rosenn i Mauthausen-Gusen oraz do obozu pracy karnej w Ostrowie Wielkopolskim (do czasu powstania w Łodzi, w marcu 1943 r., podobnego obozu na Sikawie). Największą grupę więźniów stanowiły osoby aresztowane za złamanie okupacyjnego prawa niemieckiego, z Łodzi oraz powiatów brzezińskiego, łaskiego, łódzkiego i wieluńskiego, np. za nielegalny ubój czy tzw. szmuglowanie żywności ze wsi. Inna duża grupa to uciekinierzy z robót przymusowych czy mężczyźni nielegalnie przekraczający pobliską wówczas granicę pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a Krajem Warty.

Trudna do ustalenia jest dokładna liczba osób, które przeszły przez więzienie radogoskie z powodu braku dokumentacji, która zaginęła w pierwszych miesiącach pookupacyjnych w Łodzi. W. Pelzhausen podczas śledztwa i procesu w 1947 r. podawał liczbę około 40 tys. osób, ale zarówno prokuratura, jak i sąd uznała, że liczba ta musiała być wyższa. Do największej zbrodni doszło w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. Na kilkanaście godzin przed kapitulacją Niemców w straszny sposób na Radogoszczu wymordowano ok. 1500 mężczyzn (Polaków i kilkudziesięciu jeńców rosyjskich). Niemcy wtargnęli do cel na parterze i rozpoczęli rzeź przy użyciu pistoletów. Po mordowaniu przenieśli się na następne piętra. Na schodach ustawiono gotowy do strzału karabin maszynowy, który rozpoczął ogień, gdy ukazali się pierwsi więźniowie. Na trzecim piętrze pozostała grupa więźniów ocalałych z masakry, widząc zbliżających się oprawców, rzuciła się na nich z cegłami, kawałkami desek. Wobec oporu oprawcy postanowili dokończyć masakry poprzez spalenie budynku głównego więzienia. W tym momencie prawdopodobnie około połowa więźniów jeszcze żyła, chociaż część z nich była mniej lub bardziej ranna. Podpalenia dokonano we wczesnych godzinach porannych 18 stycznia. Budynek więzienia szybko cały stanął w ogniu. Na więźniów próbujących wydostać się z niego czekały kule oprawców. Niektórzy starali się wydostali na dach i skakali na sąsiednie dachy, kilku schroniło się w rezerwuarze z wodą na ostatnim piętrze klatki schodowej. Spośród blisko 1500 osób ocalało około 30. Przez miesiąc mieszkańcy Łodzi poszukiwali wśród zgliszczy popiołów szczątków swoich bliskich. Niewiele zwłok udało się zidentyfikować. 28 lutego 1945 r. szczątki pomordowanych pochowane zostały w dwóch zbiorowych mogiłach na pobliskim cmentarzu św. Rocha.

Tagi:
więzienie

Spotkanie z człowiekiem

2018-02-22 10:40

Barbara Gajda-Kocjan
Edycja krakowska 8/2018, str. VI

To przede wszystkim spotkanie z więźniem, który przeżywa wielką tragedię. Wśród skazanych są osoby wierzące, dlatego powinno się im stworzyć możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych, aby pomóc im przetrwać ten trudny czas. Na tę duchową pomoc otwierają się także osoby niewierzące – tak o posłudze duszpasterskiej dla osadzonych mówi ks. Antoni Stachura CM, który od 22 lat pełni funkcję kapelana więziennego w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich

Barbara Gajda-Kocjan
Ks. Antoni Stachura CM przed bramą Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich w Krakowie

Aby sprostać temu zadaniu, konieczne było stworzenie odpowiednich warunków do organizowania nabożeństw i innych spotkań o charakterze religijnym. Już w latach 80. XX wieku Zgromadzenie Księży Misjonarzy, które wówczas pełniło posługę duszpasterską w Areszcie Śledczym na Montelupich, zwróciło się do dyrekcji z prośbą o wyznaczenie miejsca odpowiedniego na kaplicę. Tak też się stało.

W 1997 r. kaplica została poświęcona przez kard. Franciszka Macharskiego. Z okazji wizyty papieża Franciszka w Krakowie miejsce modlitwy odnowiono, a na ścianie pojawiło się hasło ŚDM: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Można tam także dostrzec wizerunek Matki Bożej Odporyszowskiej oraz św. Jana Pawła II z pamiętnymi słowami, które wypowiedział podczas spotkania z więźniami w Płocku: „Jesteście skazani, ale nie potępieni”.

Kaplica więzienna pw. Miłosierdzia Bożego bogata jest również w relikwie dwóch wielkich orędowników tej szczególnej łaski: św. Siostry Faustyny oraz św. Jana Pawła II. – Miejsce to ułatwia skupienie oraz wyciszenie. Codziennie odmawiana jest tu Koronka do Bożego Miłosierdzia. Sprawowane są sakramenty święte z udziałem osadzonych, którzy bardzo cenią sobie możliwość uczestnictwa w nabożeństwach – podkreśla kapelan więzienny krakowskiego Aresztu Śledczego.

Wnosi nadzieję

Ks. Antoni z osadzonymi spotyka się w grupach spacerowych, izolacyjnych lub indywidualnie. – Podczas dotychczasowej posługi nie spotkała mnie żadna przykrość z ich strony – opowiada duchowny. W duszpasterstwie więziennym pomagają mu różni wolontariusze: księża, klerycy, siostry zakonne, grupy kościelne, oazowe, modlitewne, akademickie i inne. Przez radiowęzeł osadzeni mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez grupy katechezach czy też w innych akcjach duszpasterskich na terenie Aresztu Śledczego.

– Przy tej okazji chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność Dyrekcji i służbie więziennej tutejszego aresztu za wielką życzliwość i pomoc w wypełnianiu działań duszpasterskich – zaznacza ks. Antoni. Posługa kapłana dla przebywających w areszcie to przepowiadanie Słowa Bożego, sprawowanie liturgii oraz dawanie świadectwa życia. W nabożeństwach duszpasterz często nawiązuje do podobnych spotkań modlitewnych sprawowanych w parafiach osadzonych, aby duchowo mogli oni połączyć się ze swoimi rodzinami. Ponadto mają one obudzić w nich tęsknotę za powrotem do swojej wspólnoty parafialnej.

Posługa kapelana więziennego to również urozmaicenie osadzonym pobytu w Areszcie Śledczym oraz zmiana tematyki ich rozmów. Ewangelia przekazywana jest w różny sposób: podczas Mszy św., w czasie nabożeństw oraz rekolekcji, które organizowane są przy okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych.

...i optymizm

– W więzieniu potrzeba głoszenia takich rekolekcji jest bardzo duża i ma szczególne znaczenie, aby zrozumieć Miłość Bożą, że i tego więźnia kocha Pan Bóg, więc nie jest on sam. „To tutaj w więzieniu zrozumiałem, że Pan Bóg cieszy się z każdej zagubionej owcy” – mówił jeden z uczestników rekolekcji. Dużą rolę w działalności duszpasterskiej dla osadzonych odgrywa także prasa religijna. Ta różnorodna posługa powoduje otwarcie się osadzonych i zainteresowanie życiem religijnym. Wnosi w ich szare i monotonne życie nadzieję i optymizm – uzupełnia ks. Antoni. Dodaje, że kilkunastu księży przynajmniej dwa razy do roku udziela osadzonym sakramentu pokuty.

– Większość szuka Boga, wierzy w Boga, czasem prosi o modlitwę, różaniec, medalik, książeczkę, Pismo Święte, czasopismo religijne – wymienia ks. Antoni. Podkreśla, że po ponad 20 latach posługi w Areszcie Śledczym zauważył, iż osadzeni potrzebują, aby uświadomić ich o wielkiej miłości Boga. Nie ma powodów, by odwracać się od Boga, gdy się jest grzesznikiem, złodziejem, zbrodniarzem, bo Bóg nie jest mścicielem grzechu ani rozgniewanym sędzią. Chrystus bowiem przyszedł, aby wszystkich zbawić i każdemu okazuje swoje miłosierdzie!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

W Tanzanii zginął tragicznie polski kapłan

2018-03-21 14:58

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

"Z głębokim smutkiem informujemy wszystkich o tragicznej śmierci Księdza Adama Bartkowicza ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Ksiądz Adam utonął 20 marca w Dar Es Salaam w Tanzanii" - informuje Stowarzyszenie Misji Afrykańskich.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
Ks. Adam Bartkowicz

- Teraz badane są przyczyny utonięcia ks. Adama. Na miejscu jest ksiądz, który jest przełożonym regionalnym w naszym zgromadzeniu - mówi radiu RDN ks. Paweł Mąkosa ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

Cztery lata przebywał też w Kenii, gdzie studiował teologię na Uniwersytecie Katolickim w Tangazie - wyjaśnia RMF FM.

W parafii Nyamanga pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus na wyspie Ukara pracował od 2015 roku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wrocław: Przygotowania do Nocy Konfesjonałów

2018-03-22 08:54

Ks. dr Rafał Kowalski

Magdalena Pijewska
Przez całą noc z 27 na 28 marca będzie można przystąpić do spowiedzi w trzynastu wrocławskich kościołach. W najbliższym czasie zaś do rąk mieszkańców trafi ponad 50 tys. tekstów z rachunkiem sumienia. Inicjatywa, która pojawiła się w archidiecezji wrocławskiej wraz z objęciem posługi przez abp. Józefa Kupnego została pozytywnie przyjęta w stolicy Dolnego Śląska. W każdym z kościołów co roku księża posługujący w konfesjonałach nie mają chwili przerwy. Ludzie spowiadają się od późnych godzin wieczornych do 6.00 nad ranem. Wielu z nich podkreśla, że pora sprzyja refleksji, wyciszeniu i modlitwie. W większości świątyń w czasie spowiedzi można adorować Najświętszy Sakrament. Aby ułatwić wiernym przygotowanie do spowiedzi wielkanocnej archidiecezja przygotowuje teksty rachunku sumienia. Wolontariusze wręczają je pod galeriami handlowymi, na przystankach, w środkach komunikacji miejskiej czy na wrocławskim Rynku. Rzecznik archidiecezji zwraca również uwagę, że termin „Nocy Konfesjonałów” nie jest przypadkowy. – W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne i wspaniale by było, gdyby wszyscy chrześcijanie wchodzili w ten czas pojednani z Bogiem – mówi ks. Rafał Kowalski. – Poza tym w ostatnim czasie obserwujemy, iż wielu ze względu na swoje obowiązki nie ma możliwości wyspowiadania się w swoich parafiach w czasie, gdy spowiedź jest organizowana. Są także ludzie, którzy przyjeżdżają na święta zza granicy. Im także chcemy wyjść naprzeciw – dodaje. Kościoły, w których będzie można przystąpić do spowiedzi: 1. Parafia Katedralna p.w. św. Jana Chrzciciela - pl. Katedralny 2. Parafia Bożego Ciała – ul. Bożego Ciała 1 3. Parafia św. Mikołaja – ul. Św. Antoniego 30 4. Parafia św. Ignacego Loyoli – ul. W. Stysia 16 5. Parafia św. Klemensa Dworzaka – al. Pracy 26 6. Parafia św. Augustyna – ul. Sudecka 90 - Krzyki 7. Parafia św. Antoniego – al. Jana Kasprowicza 26 - Karłowice 8. Parafia N.M.P. Matki Pocieszenia- ul. Wittiga 10 - Dąbie 9. Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego – ul. Horbaczewskiego 20 - Gądów 10.Parafia Ducha Świętego – ul. Bardzka 2/4 11.Parafia św. Jana Apostoła – ul. Królewska 30 - Zakrzów 12.Parafia pw. NMP Bolesnej – ul. Bałkańska 4 - Różanka 13.Parafia św. Karola Boromeuszka – ul. Krucza 58 Zdjęcia rachunków sumienia można wziąć z Twittera Archidiecezji Wrocławskiej (@archidiecezjawr)
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem