Reklama

Dookoła Polski

2017-12-13 11:06


Niedziela Ogólnopolska 51/2017, str. 6-7

(Nie)oczekiwana zmiana

Tego jeszcze nie było. Premierów i rządy zmienia się, gdy ich popularność spada, gdy nie mają sukcesów; gdy rządzący chcą uciec do przodu, poprawić swoje notowania, zająć lepszą pozycję startową przed wyborami. Tymczasem wydaje się, że wymiana popularnej premier Beaty Szydło na wicepremiera Mateusza Morawieckiego nie odbywa się na tych zasadach i dlatego wielu może się okazać niezrozumiała. Najwięcej do powiedzenia w tej zamianie miejsc – bo przecież premier Szydło pozostanie w rządzie jako wicepremier – miał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podjął decyzję śmiałą, ale ryzykowną (najpewniej najbardziej śmiałą i najbardziej ryzykowną), z różnych powodów.

Nietrudno zgadnąć, że rządzący chcą się teraz bardziej skoncentrować na polityce gospodarczej – nowy premier ma ją uporządkować – ale także na polepszeniu relacji z Unią Europejską, Berlinem, Paryżem i Waszyngtonem, także dzięki temu, że nowy premier zna języki obce, europejskich komisarzy, zagraniczne korporacje, ludzi finansjery. Przed Morawieckim trudna misja, ale i szerokie pole do popisu: ocieplenie stosunków z Zachodem i równoczesne realizowanie programu PiS.

W samej partii słychać głosy, że Beata Szydło – osoba pełna politycznej empatii, wyczuwająca nastroje społeczne, znająca codzienne ludzkie problemy – była dobra na pierwsze dwa lata rządów: za nami jest czas uporządkowania państwa po koalicji PO-PSL, a także niezbędnych zmian instytucjonalnych. A teraz jest czas na otwarcie nowego etapu. – Postawienie na gospodarkę, na przyspieszony rozwój, bo dzisiaj to jest droga do tego, aby podnosić poziom życia Polaków, likwidować biedę, likwidować rozwarstwienia społeczne w Polsce – powiedział dziennikarzom poseł Jacek Sasin.

Reklama

Wojciech Dudkiewicz

***

Sądy po prezydencku

Przyjęcie przez Sejm prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa z poselskimi poprawkami kończy najpewniej wielomiesięczne prace nad regulacjami, które stały się powodem spięcia większości parlamentarnej z prezydentem RP. Andrzej Duda za najważniejszy zapis w ustawie o SN uznawał wprowadzenie tzw. skarg nadzwyczajnych na prawomocne orzeczenia sądów. Skargę taką można będzie wnieść w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się skarżonego orzeczenia. Przez 3 lata od wejścia ustawy w życie będzie również można wnieść skargi na orzeczenia wydane w ciągu ostatnich 20 lat. Ustawa przewiduje powstanie dwóch nowych izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. W obu obok sędziów orzekać mają ławnicy – po raz pierwszy w historii Sądu Najwyższego. Zlikwidowana będzie Izba Wojskowa. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa zakładają, że teraz to Sejm – a nie, jak dotąd, środowiska sędziowskie – będzie wybierał 15 członków KRS będących sędziami. Mają być powoływani przez Sejm na wspólną 4-letnią kadencję, według specjalnej procedury. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie transmisji obrad Krajowej Rady Sądownictwa w Internecie, co ma się przyczynić do zwiększenia zaufania obywateli

do prac KRS.

jk

***

Mieszkanie w Jarocinie

Po roku od wbicia pierwszej łopaty mieszkania budowane w ramach programu „Mieszkanie+” w Jarocinie są już niemal gotowe. Trwają prace wykończeniowe. Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wręczyło ponad 250 przydziałów. Jarocin jest pierwszym miastem w Polsce, które przyznało wybudowane lokale w ramach rządowego programu „Mieszkanie+”. Szczęśliwcy będą mogli się wprowadzić do nowych mieszkań już na początku marca 2018 r. W Jarocinie w ramach programu budowanych jest 360 mieszkań: 55-metrowe i 35-metrowe, w których czynsz będzie wynosił odpowiednio: 1,3 tys. i 800 zł miesięcznie. „Mieszkanie+” w pierwszej kolejności ma pomóc tym, którzy nie mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na rynkowych zasadach.

jk

***

Polacy decydują

Decyzja Komisji Europejskiej o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce i dwóm innym krajom w związku z niewykonywaniem przez te kraje decyzji o relokacji uchodźców nie spowodowała zmiany postawy polskiego rządu, przeciwnie – rząd nie wycofa się z decyzji, która odrzuca postanowienia koalicji PO-PSL w sprawie przyjmowania uchodźców – oznajmił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. – Najważniejsze jest bezpieczeństwo. To Polacy decydują, kogo zapraszają do Polski, a nie zagranica – oświadczył. Wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański zapewnia, że Polska jest gotowa do obrony swoich racji w sprawie relokacji uchodźców przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Przekonuje, że decyzja o relokacji była błędem, nie rozwiązała żadnego problemu, natomiast wciąż jest zarzewiem poważnego kryzysu w UE.

wd

***

Nieładne wybuchy

Ujawnione nagrania z obrad tzw. komisji Millera, która w czasie rządów PO miała wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej, nie pozostawiają złudzeń co do sposobu i jakości jej prac. Członkowie komisji w trakcie omawiania ekspertyz, które sporządziła Smallgis – firma ekspercka w dziedzinie systemów informacji przestrzennej, zamienili określenie „strefy wybuchów” na „strefy pożarów”... Na ujawnionej taśmie słychać, że członkom komisji Millera nie podobało się słowo „wybuchy” użyte w ekspertyzie miejsca katastrofy. – To jest nieładnie napisane – mówi na nagraniu jeden z członków komisji – dlatego „strefy wybuchów” zamieniono na „strefy pożarów” i w ten sposób dokonano – jak podkreśla prof. Kazimierz Nowaczyk, szef podkomisji smoleńskiej Ministerstwa Obrony Narodowej, który ujawnił nagranie – ewidentnego fałszerstwa.

wd

***

Ingres w Toruniu

Diecezja gościnnym domem

W Toruniu 10 grudnia br. odbyły się uroczystości ingresowe do katedry nowego biskupa diecezji toruńskiej Wiesława Śmigla. W słowie wstępnym nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio podziękował za 25-letnią posługę dotychczasowemu biskupowi toruńskiemu Andrzejowi Suskiemu, pierwszemu biskupowi tej diecezji. W swojej homilii bp Śmigiel zadeklarował, że będzie zabiegał o to, aby diecezja była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga. Przypomniał, że we wspólnocie ochrzczonych nie ma ludzi wykluczonych. Głęboko wierzących biskup poprosił, aby stali się jeszcze gorliwszymi uczniami i misjonarzami, gotowymi w każdej godzinie życia głosić radość Ewangelii. Wątpiących zachęcił, aby nie ustawali w drodze, odważnie pytali i poszukiwali, a kiedy trzeba – zdecydowanie pukali do drzwi kościołów, furt klasztornych i plebanii. Śmigiel zwrócił się do duchownych i osób konsekrowanych z prośbą o dawanie chrześcijańskiego świadectwa.

KAI

***

Sakra w Kielcach

Czystość, miłość, pokora

W bazylice katedralnej w Kielcach 9 grudnia br. odbyła się konsekracja nowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej – 60-letniego ks. dr. Andrzeja Kalety. Głównym konsekratorem był biskup kielecki Jan Piotrowski, a współkonsekratorami: abp Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski.

– Oby w jego nowej posłudze jak w zwierciadle odbijały się słowa św. Bernarda z Clairvaux: czystość, miłość, pokora – powiedział na początku Liturgii bp Jan Piotrowski. Kard. Dziwisz wskazał w homilii, że dla wszystkich ludzi każdy biskup powinien być świadkiem Absolutu – Boga żywego. – W czasach szerzącego się sekularyzmu pilnym postulatem staje się przywracanie Bogu należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. To zadanie dla nas wszystkich, a dla biskupa to misja życia – podkreślił.

A. Dz.

***

Uchwała Senatu

Rok 100-lecia KUL-u

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 7 grudnia 2017 r. uchwalił, że rok 2018 będzie Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W tekście dokumentu została przytoczona historia uniwersytetu oraz podkreślono jego wkład w rozwój polskiej nauki i kształtowania postaw patriotycznych u młodych ludzi.

„W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą” – głosi tekst uchwały.

Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy obecni na głosowaniu, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

KAI

***

Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego

Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich – o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu.

***

Krótko

• Sejm 7 grudnia br. odrzucił wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło, w którym kandydatem na premiera był Grzegorz Schetyna. Przeciwko wnioskowi głosowało 239 posłów, za było 168, a 17 wstrzymało się od głosu.

• Zdaniem analityków NBP, w Polsce brakuje już rąk do pracy. Liczba osób niepracujących, ale możliwych do przywrócenia na rynek pracy może sięgać nawet 4 mln.

• Z sondażu CBOS wynika, że 63 proc. badanych nie zgadza się na przyjmowanie przez Polskę uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi, przeciwnego zdania jest 33 proc., a 4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

• Bp Romuald Kamiński, dotychczasowy koadiutor diecezji warszawsko-praskiej, został biskupem tej diecezji. 62-letni duchowny zastąpił abp. Henryka Hosera, który w związku ukończeniem 75. roku życia przeszedł na emeryturę. Ingres nowego ordynariusza do katedry warszawsko-praskiej odbędzie się 20 stycznia 2018 r.

• Rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz być może będzie musiała zwrócić 5 mln zł skarbowi państwa. Stanie się tak, jeśli komisja weryfikacyjna badająca warszawską reprywatyzację oceni, że mąż obecnej prezydent Warszawy nabył nieruchomość przy ul. Noakowskiego 16 na podstawie fałszywych dokumentów.

• Żandarmeria Wojskowa zatrzymała byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotra Pytla. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień przez podpisanie umowy ze służbami rosyjskimi bez zgody premiera Donalda Tuska, czego wymagała ustawa.

Sri Lanka: do 290 wzrosła liczba ofiar po niedzielnych zamachach

2019-04-21 16:42

ts, pb, mip (KAI) / Kolombo

Do 290 osób zabitych i ponad 500 rannych wzrósł bilans po niedzielnej serii eksplozji w Sri Lance – poinformowała w poniedziałek rano lankijska policja. Do wybuchów doszło podczas Mszy św. w trzech kościołach oraz w kilku hotelach, w sumie w ośmiu miejscach w kraju. Najwięcej ofiar było w kościele św. Antoniego w stołecznym Kolombo. Stan wielu rannych nadal jest krytyczny.

AP Photo

Dotychczas żadna organizacja nie przyznała się do przeprowadzenia ataków. Prawdopodobnie były to samobójcze zamachy islamskich fundamentalistów religijnych. Według doniesień medialnych 10 dni wcześniej lankijska policja ostrzegana była o możliwości tego typu ataków na kościoły.

Katolicy stanowią około sześciu procent w liczącej około 20 milionów mieszkańców Sri Lance. Mająca 1,2 mln wyznawców wspólnota katolicka skupia się głównie wokół stołecznej archidiecezji Kolombo oraz w 11 dalszych diecezjach na terenie tego wyspiarskiego kraju. Mniej więcej połowa z nich żyje pośród większości syngaleskiej, a druga - wśród Tamilów stanowiących mniejszość społeczeństwa. Katolicy stanowią tylko 4 procent wśród 15 mln Syngalezów i ponad 15 procent wśród niemal 4 mln Tamilów.

Kościół katolicki jest jedną z nielicznych instytucji mających trwałe miejsce w obu grupach ludności, a tym samym może się przyczyniać do pojednania po krwawej wojnie domowej lat 1982-2009. Widocznym tego znakiem jest odbywana w sierpniu każdego roku pielgrzymka do Madhu, gdzie czczona jest licząca 400 lat figura Matki Bożej. W tych pielgrzymkach uczestniczy zazwyczaj kilkaset tysięcy osób, nie tylko katolicy i inni chrześcijanie, lecz także buddyści i hinduiści.

Podczas wizyty w Madhu w styczniu 2015 r. papież Franciszek kanonizował pierwszego świętego Sri Lanki, „apostoła Cejlonu”, o. Józefa Vaza (1651-1711). Ten pochodzący z Indii misjonarz głosił Ewangelię i pełnił posługę kapłańską na ówczesnym Cejlonie od 1686 r. aż do swej śmierci.

Pierwsi misjonarze chrześcijańscy przybyli na wyspy już w V wieku z Persji. Jednak systematyczne misje rozpoczęły się dopiero wraz z przybyciem Portugalczyków w XVI wieku i były prowadzone przez franciszkanów, jezuitów, dominikanów oraz augustianów. W czasach kolonizacji holenderskiej od XVII wieku religia katolicka została zabroniona, natomiast przywileje otrzymali kaznodzieje protestanccy.

W 1796 r. Brytyjczycy przywrócili wolność religijną i umożliwili misjonarzom zakonnym z różnych krajów europejskich dostęp na ówczesny Cejlon. W 1834 r. została utworzona pierwsza diecezja katolicka. Kościół szybko spotkał się z uznaniem w społeczeństwie, a to za sprawą szkół, szpitali i obiektów socjalnych, które są dostępne nie tylko dla katolików. Wrogo natomiast nastawieni są ekstremiści buddyjscy, którzy uważają, że Sri Lanka musi być krajem w pełni buddyjskim. Chrześcijanie od lat cierpią z powodu panującego wyobrażenia, że są religią zaszczepioną przez władców kolonialnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Paryż: rektor bazyliki Notre-Dame złoży skargę w związku z pożarem

2019-04-22 20:59

st (KAI) / Paryż

Ks. prał. Patrick Chauvet, rektor-archiprezbiter bazyliki Notre-Dame w Paryżu powiedział dzisiaj w rozgłośni franceinfo, że ma zamiar „złożyć skargę” w związku z „nieumyślnym zniszczeniem” tej świątyni.

Corriere Della Sera/twitter

„Katedra należy do państwa, ale wewnątrz są meble, krzesła, nagłośnienie, projektory ... Konieczne jest złożenie wraz z władzami państwowymi skargi do prokuratury, aby firmy ubezpieczeniowe podjęły działania, a jednocześnie bym dokładnie wiedział, co się stało ”- stwierdził.

Rektor zapewnił, że skarga zostanie złożona w związku z „nieumyślnym zniszczeniem”, ponieważ nie sądzi, by był ktoś, kto chciałby podpalić świątynię. Jego zdaniem przyczynami pożaru mogły być „albo nieroztropność, albo zwarcie”. Jednocześnie podkreślił, że szybko docierają dary finansowe, a ich wartość osiągnęła już sumę około miliarda euro. Zapewnił, że te pieniądze zostaną wykorzystane najpierw na prace, które „będą ogromne” i zaangażują około „tysiąca osób”.

Ks. Chauvet wyznał, że nie jest sobie w stanie wyobrazić, ile będą kosztować te prace. Przypomniał, że bazylika zatrudnia także osoby, którym w obecnej sytuacji musi zapewnić środki do życia, aż do chwili, kiedy będą mogli na nowo podjąć swą pracę w paryskiej katedrze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem