Reklama

Kalendarze 2019

Bóg może wszystko

2018-02-07 13:42

Joanna Kruczyńska
Edycja toruńska 6/2018, str. II

Karol Wrombel
Działdowo, kościół rzymskokatolicki pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i bł. Męczenników Działdowskich

Nabożeństwa ekumeniczne w diecezji toruńskiej odbywały się w dniach 17-29 stycznia. Chrześcijanie na całym świecie gromadzili się na wspólnych modlitwach, by w ten sposób dążyć do jedności budowanej na Bogu i dzięki Jego mocy w myśl słów: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15, 6)

Wierni spotkali się w świątyniach rzymskokatolickich w Grudziądzu, Działdowie i Toruniu oraz w świątyniach bratnich Kościołów w Toruniu (ewangelicko-augsburskiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i polskokatolickiego) i Działdowie (ewangelicko-augsburskiego). Odbył się również Ekumeniczny Wieczór Chwały, przygotowany w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.

Uczestnicy

Od lat wieczory ekumeniczne skupiają osoby, którym bliska jest idea pojednania wiernych bratnich Kościołów. Stałymi uczestnikami spotkań są ks. Janusz Olszański, duchowny kościoła ewangelicko-metodystycznego z Bydgoszczy, przewodniczący Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ks. kan. Krzysztof Krzemiński, kierownik Referatu ds. Dialogu Religijnego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Zawsze obecni są proboszczowie toruńskich bratnich Kościołów: ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia z cerkwii, ks. Michał Walukiewicz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego i ks. Mirosław Michalski z Kościoła polskokatolickiego. W Grudziądzu gospodarzem spotkania był ks. kan. Dariusz Kunicki z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja, a w Działdowie ks. kan. Marian Ofiara z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i bł. Męczenników Działdowskich oraz ks. Waldemar Kurzawa z parafii ewangelicko-augsburskiej. W tym roku w Toruniu miejscem modlitwy ekumenicznej stała się także najmłodsza parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja (na Jarze) i prowizoryczna kaplica zorganizowana w miejscu przyszłego kościoła, a gospodarzem był proboszcz ks. Łukasz Skarżyński. W toruńskim Wyższym Seminarium Duchownym gospodarzami byli: klerycy, członkowie wspólnoty Słowo Życia i zespołu Z nocy w Moc oraz ks. Dawid Wasilewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, którzy przygotowali Ekumeniczny Wieczór Chwały.

Reklama

Słowo Boże

Głoszący podczas spotkań homilie podkreślali, by szukać tego, co łączy. – Łączy nas miłość, bo chrześcijaństwo to religia miłości i z miłości będziemy sądzeni – podkreślał ks. kan. Dariusz Żurański, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. Ks. Michał Walukiewicz mówił, że „potrzeba nam chrześcijaństwa, które w najważniejszych sprawach potrafi mówić wspólnym głosem”. Ma to być głos wspomnianej miłości, ale też ufności i wiary w Bożą moc.

– Boża pomoc zawsze przychodzi wtedy, gdy człowiekowi najbardziej jej potrzeba – kontynuował ks. Walukiewicz. W Działdowie ks. Waldemar Kurzawa mówił o miejscowych świątyniach rzymskokatolickiej i ewangelicko-augsburskiej. – Mamy te miejsca, gdzie razem możemy się modlić, gdzie razem możemy iść jak brat z siostrą do tych obietnic Bożych, które są przeznaczone dla każdego człowieka, gdzie możemy odzyskać wzrok, który w człowieku nie widzi wroga, ale swoje rodzeństwo – podkreślał ks. Kurzawa. Należy tylko odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy jako chrześcijanie różnych wyznań jesteśmy gotowi przyjąć to, co Bóg dla nas zaplanował?

Tagi:
ekumenizm

O niepodległości ekumenicznie

2018-11-19 07:45

Grzegorz Jacek Pelica

Grzegorz Jacek Pelica
W spotkaniu udział wzięli pracownicy naukowi kilku uczelni

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja pt. „O niepodległości ekumenicznie - wyznawcy różnych Kościołów i Wspólnot dla Rzeczpospolitej”.

Prelegentów i gości powitał prof. Sławomir Jacek Żurek, przypominając nazwiska wielkich rodów niekatolickich, które wniosły wkład w dziedzictwo kulturowe Lublina: prawosławna rodzina Riabininów, ewangelicka Vetterów czy żydowskich Arnsztajnów. Przypomniał, że „stereotyp Polak - patriota jest tu z gruntu fałszywy, gdyż rodziny te potwierdziły swoje przywiązanie do II Rzeczpospolitej dobitnie, począwszy od wojny polsko-bolszewickiej”. - Niepodległą budowali społecznicy, nauczyciele, ekonomiści, prawnicy, architekci, naukowcy, artyści i tzw. zwykli ludzie - mówił S. Żurek.

Konferencję otworzyła prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik, która przypomniała, że ekumenizm jest „dążeniem do jedności, którą osiągnąć można wyłącznie przez spotkanie, dialog i dostrzeżenie tego, co łączy. Do tego potrzebne są: głębokie zrozumienie i wzajemny szacunek. Tożsamość dała poczucie kulturowej przynależności. Głębszą składową tożsamości było znaczenie religii i jej miejsca w codziennym życiu. Religia (choć odmienna) cementowała tożsamość, a w odradzającej się Polsce udało się ten potencjał wykorzystać; wspólnota i jedność pomimo różnic to właśnie definiujące elementy ekumenizmu”.

Zabierając głos w imieniu gospodarza, Instytutu Ekumenicznego KUL, ks. prof. Sławomir Pawłowski podkreślił, że konferencja jest ekumeniczna z powodu wielości reprezentowanych wyznań oraz interdyscyplinarności, co jest modelem wzorcowym. Wykład inauguracyjny o relacji Państwo – Kościoły chrześcijańskie w II RP wygłosił ks. dr Grzegorz Bujak, przywołując silne zróżnicowanie narodowościowe społeczeństwa, zasadnicze różnice systemu miar, waluty i całego systemu prawnego jako główne determinanty tych relacji.

O stosunku Kościoła prawosławnego i samych prawosławnych do państwa polskiego w l. 1918-39 opowiedział prof. Antoni Mironowicz Dezorganizacja, brak hierarchii i struktur od 1915 r.; ludność nie zdołała wrócić po bieżeństwie, a gdy część jej powróciła, to została potraktowana jako wyznanie zaborcze. W kręgu zainteresowania było odbudowanie własnej państwowości czy podmiotowości narodowej przez Ukraińców czy Białorusinów, a nie tworzenie państwowości polskiej. Ale w odbudowie państwa polskiego brali udział żołnierze wyznania prawosławnego (Petlury, Skoropadskiego, Bałachowicza). Unormowanie stanu prawnego, wraz z autokefalią i ustroju wewnętrznego Cerkwi, reaktywowanie bractw cerkiewnych, działalność wybitnych naukowców zaliczył Mironowicz do pozytywnych procesów i zjawisk w sytuacji Cerkwi w II RP. Kwestie związane z działalnością monasterów w niepodległej Polsce przedstawiła dr Urszula Pawluczuk z Białegostoku.

- Wielka wojna położyła tamę dla dynamicznego rozwoju protestanckiego chrześcijaństwa na terenie Europy Środkowowschodniej - stwierdził prof. Jarosław Kłaczkow, analizując przyczyny masowej migracji niemieckojęzycznych ewangelików na wschód Europy. Ks. prof. Zygmunt Zieliński w referacie pt. „Kościół Katolicki jako czynnik integrujący odrodzoną Europę”, przypomniał istotę dezintegracji, która była celem państw zaborczych. Przechodząc od faktografii ku syntezie, zastanawiał się, na ile dezintegracja dotknęła Kościół. Poruszył kwestię tzw. „trzech prymasów”; przywołał zasługi kardynałów A. Kakowskiego i A. Hlonda.

Wiele interesujących wątków i konkluzji wniósł podczas dyskusji panelowych prof. Tadeusz Stegner, który też wygłosił referat o religijnym wizerunku Józefa Piłsudskiego.

Na cztery sesje wykładowe i dwie debaty panelowe złożyło się kilkanaście wystąpień pracowników naukowych dziewięciu uczelni, PAN, IPN i kapelanów Wojska Polskiego wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego i różnych denominacji ewangelickich. Z dużym zainteresowaniem spotkały się referaty o kapelanach w II RP: ks. ppłk. Tomasza Skupienia, ks. płk. Jerzego Mokrauza i ks. mjr. Tomasza Wigłasza. Dwudniowe obrady zwieńczył panel nt. „Chrześcijanie różnych wyznań w Sejmie, Senacie i rządach Drugiej Rzeczypospolitej”, z istotnym udziałem prof. Igora Hałagidy z Gdańska, prowadzony przez Mirosława Biełaszko.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Warszawa: powstał Komitet Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego

2018-12-09 08:01

lsg / Warszawa (KAI)

8 grudnia podczas VI Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, odbywającego się na Stadionie Narodowym w Warszawie, ogłoszono powstanie Komitetu Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego.

Piotr Babisz

Inicjator Kongresu, poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek w wystąpieniu inicjującym zwrócił uwagę na konieczność pracy nad zachowaniem chrześcijańskiego charakteru Europy. - Polska nie przetrwa jako niepodległe i suwerenne państwo, jeśli Europa będzie odrzucać nasze wartości - dodał.

Przykładem takiego odrzucenia – podkreślił - jest genderowa konwencja stambulska, która uderza w fundamenty społeczne. Jurek wezwał polski rząd do jej niezwłocznego wypowiedzenia, a równocześnie zachęcił, by Polska podjęła inicjatywę promocji Konwencji Praw Rodziny, przygotowanej z jego inicjatywy oraz Prawicy Rzeczypospolitej.

Lider Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego zwrócił uwagę, że PiS „emocjonalnie i finansowo wspiera potrzebujących” czym bardzo skutecznie usypia odpowiedzialność społeczną.

Wskazał też z kim widzi możliwość budowania republikańskiego bloku politycznego. Wymienił Pawła Kukiza ze swoim ruchem, Ruch Prawdziwa Europa, inicjatywę Europa Christi. Jurek zachęcał też PSL do odłączenia się od liberalnej opozycji, którą określił mianem „partii zagranicy”.

Zdaniem Jurka potrzebna jest w Polsce „silna, aktywna, odważna opinia chrześcijańska”. Przy okazji ogłosił inicjatywę Narodowego Marszu Życia, który przejdzie ulicami Warszawy 24 marca 2019 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Współpraca archidiecezji i IPN wzmocniona

2018-12-10 13:26

Agnieszka Bugała

Ks. Rafał Kowalski

Dziś (10.12) rano w Księgarni Archidiecezjalnej abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej podpisali ważny dokument.

Mowa o liście intencyjnym o wzajemnej współpracy archidiecezji wrocławskiej i IPN. Instytut gwarantuje „wolę zgodnego z prawdą historyczną promowania wiedzy o roli społecznej Kościoła katolickiego w tworzeniu państwowości i kultury naszego kraju, uwzględniając w sposób szczególny działalność Kościoła i jego przedstawicieli na terenie Dolnego Śląska”. Na mocy zawartej umowy publikacje historyczne, których wydawcą jest IPN, będą dostępne w ofercie Księgarni Archidiecezjalnej - tę kwestię zagwarantował podpis abp Kupnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem