Reklama

Srebrny jubileusz

2018-02-14 11:10

Aleksandra Wojdyło
Edycja toruńska 7/2018, str. V

Aleksandra Wojdyło
Od lewej: przeorysza łasińskiego Karmelu s. Joanna i srebrna jubilatka s. Magdalena

W klasztorze sióstr Karmelitanek Bosych w Elblągu 2 lutego 1993 r. śluby wieczyste złożyła s. Maria Magdalena od Jezusa. W ciągu kolejnych 25 lat swą posługą ubogacała wspólnoty karmelitańskie w Elblągu, Spręcowie, Gnieźnie i Łasinie.

Jubileuszowe uroczystości 25-lecia odbyły się w kaplicy łasińskiego Karmelu 21 stycznia. Mszy św. przewodniczył bp Józef Szamocki, a koncelebransami byli o. Wojciech Ciak OCD i ks. kan. Grzegorz Grabowski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Łasinie. Podczas Eucharystii dziękowano za dar życia s. Magdaleny, jej posługę modlitewną oraz modlono się o dalsze Boże łaski dla niej w życiu zakonnym i nowe powołania do życia konsekrowanego, a szczególnie do życia we wspólnocie karmelitańskiej. Przy śpiewie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” siostry weszły procesyjnie do oratorium, a Jubilatka zajęła specjalne miejsce. W słowie powitania bp Józef wyraził życzenia, aby wspólna modlitwa w intencji s. Magdaleny przyczyniła się do dalszej służby Panu Bogu i rozsławiania Jego imienia.

Temat przewodni homilii, którą wygłosił o. Wojciech Ciak OCD, oparty został o motyw literacki z powieści Josepha Conrada pt. „Smuga cienia”.

Reklama

– Tak jak jej główny bohater, tak i s. Magdalena kieruje się w swoim życiu tradycyjnymi wartościami, a w ciągu kolejnych lat obrany cel kieruje ku głównemu portowi, którym jest sam Bóg i życie w Jego łasce. Być wiernym raz obranym wartościom i zaangażowanym w ich realizację, aby nie zdradzić siebie, to główne cele życia s. Magdaleny – podkreślał karmelita. Po homilii s. Magdalena na ręce Matki Joanny, przeoryszy łasińskiego Karmelu, odnowiła śluby, potwierdzając ślubowanie Bogu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Reguły i Konstytucji Mniszek Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Następnie na jej głowę został nałożony wianek z kwiatów, symbol przyszłej nagrody w niebie, po czym Jubilatka wymieniła siostrzany uścisk z wszystkimi mniszkami.

Jubileuszowa Eucharystia zakończyła się uroczystym hymnem „Te Deum” oraz specjalnym kapłańskim błogosławieństwem. Bp Józef odczytał list gratulacyjny od przełożonego wspólnot karmelitańskich prowincji warszawsko-poznańskiej o. Jana Piotra Malickiego OCD, apostolskie błogosławieństwo papieża Franciszka i życzył jubilatce, aby wsłuchując się w tchnienie Ducha Świętego, była nadal oddana Bogu i ludziom. Osobiste życzenia dla s. Marii Magdaleny od Jezusa oraz spotkanie w gronie współsióstr, rodziny i przyjaciół dopełniły radosnych przeżyć srebrnego jubileuszu.

Tagi:
zakon

W misji wolności

2018-02-28 11:18

Łukasz Kaczyński
Edycja krakowska 9/2018, str. VI

Początek historii ich zakonu wiąże się z wyprawami, których celem był wykup uczestników krucjat krzyżowych z niewoli muzułmańskiej. A jak dziś krakowscy trynitarze wypełniają charyzmat uwalniania z niewoli?

Łukasz Kaczyński
Polscy trynitarze z radością realizują w codzienności charyzmat swego zakonu

W tym roku minęło 825 lat od Mszy św. prymicyjnej Jana de Matha. To wtedy otrzymał on Boży znak zachęcający go do utworzenia Zakonu Trójcy Przenajświętszej.

Wykup niewolników

W czasie tej Eucharystii Janowi objawił się Jezus trzymający za ręce dwóch niewolników – białego oraz czarnego. W tym przesłaniu Jan de Matha rozpoznał misję, jaką ma pełnić w Kościele. Minister trynitarzy z Krakowa, o. Maciej Kowalski wyjaśnia: – To znak, który jako mozaikę umieszczono nad wejściem do pierwszego naszego klasztoru w Rzymie. To także herb zakonu, więc towarzyszy nam cały czas.

W czasach wypraw krzyżowych zakon pomagał szczególnie tym, którzy nie dysponowali środkami, by sami wykupić się z niewoli muzułmańskiej. – Nasza reguła mówiła jasno, że 1/3 dochodów każdego domu ma być przeznaczana właśnie na wykup osób z niewoli. Z tym wiąże się również początek naszej historii w Polsce, gdzie od rządów Jana III Sobieskiego w 18 wyprawach po jeńców wojennych uwolniliśmy 517 osób – przypomina o. Maciej.

Kiedy jednak oficjalnie zniesiono niewolnictwo, zakon zaczął poszukiwać nowych form swojej obecności i misji w Kościele. O. Maciej tłumaczy: – Mocniej skupiliśmy się na kulcie Trójcy Świętej i głoszeniu tej tajemnicy naszej wiary światu. Również przez misje, które traktowaliśmy jako wykup z niewoli nieznajomości Boga.

Jak dodaje o. Rafał Piecha, później doszła do tego odpowiedź na niewolę formalną w postaci pomocy więźniom, a następnie rozeznawanie różnego rodzaju niewoli fizycznej i duchowej, które potrzebowały skutecznego działania. – Bracia podejmowali również pracę w szkołach, domach opieki dla osób niepełnosprawnych czy schroniskach dla ubogich, gdzie realizowali dzieła miłosierdzia – wyjaśnia.

Za kratami

Krakowscy trynitarze od kilku lat prowadzą dom pomocy społecznej, ale najbardziej widocznym elementem ich posługi jest duszpasterstwo więzienne. – Za kratami, w opuszczeniu i różnych pokusach można zapomnieć o Bogu, dlatego przede wszystkim staramy się zapewnić osadzonym dostęp do Eucharystii, spowiedzi czy kontaktu z kapłanem – zaznacza o. Rafał, pełniący funkcję kapelana w zakładzie karnym w Krakowie-Nowej Hucie.

Kapelan wyjaśnia, iż najważniejszym przekazem dla więźniów jest zapewnienie, że nie są potępieni i jest dla nich nadzieja. Dzieje się to poprzez pomoc osadzonym na drodze przebaczenia sobie tego, co uczynili. Jednak, by taka praca mogła się rozpocząć, trzeba być z nimi zwyczajnie na co dzień i umożliwić im oderwanie się od ciężkiej rzeczywistości więziennej.

– Zorganizowaliśmy „Bajki z pudła”, w których więźniowie zagrali dla swoich dzieci w Teatrze Groteska. Były także wyjazdy dla ich pociech pod nazwą „Wakacje anielskie”, w czasie których osadzeni mogli się spotkać z dzieciakami w innych warunkach niż pokój widzeń – opowiada o. Rafał.

Bardzo ważna jest też Droga Krzyżowa wzdłuż muru więziennego. Istotne – przygotowywane na święta Bożego Narodzenia paczki, w których organizację mogą się włączyć ludzie dobrej woli. O. Maciej podkreśla: – Chcemy przełamać pewien stereotyp myślenia o osobach przebywających w więzieniach. Oni także mają swoją wrażliwość. Z drugiej strony możliwość zaangażowania w przygotowanie dla nich prezentu to realne wypełnianie uczynku miłosierdzia o pocieszaniu więźniów. Także osadzeni czują wtedy, że nie są sami, że wspólnota wierzących jest z nimi naprawdę.

W intencji prześladowanych

Niepokoje świata i coraz wyraźniejsza niechęć do chrześcijan spowodowały, że trynitarze podjęli kolejny kierunek działań – pomoc prześladowanym za wiarę. Ten cel jest realizowany poprzez stworzenie Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej, która uwrażliwia na problemy prześladowanych chrześcijan i organizuje zbiórki oraz modlitwy w tej intencji. Także w Krakowie podejmowane są zadania w tym zakresie. Przykładem może być kolejna akcja, o której opowiada o. Maciej: – Wspólnie z naszym duszpasterstwem młodzieży zorganizowaliśmy własny projekt pod hasłem „Więcej niż 5 minut”. Przygotowaliśmy opaski na rękę z tym napisem. Mają one być formą cegiełki i nawiązywać do wykupu, podejmowanego przez naszych poprzedników. Zachęcają one również do podjęcia rozmów na ten temat.

Wszystkie inicjatywy trynitarskie na chwilę obecną realizuje w Polsce 7 zakonników. – Mamy nadzieję, że nasze działania. mające rozwiązywać różne niewole współczesnego świata, staną się inspiracją dla wierzących, a zwłaszcza dla ludzi młodych. Ufamy, że pojawią się tacy, którzy będą chcieli mieć swój udział w budowaniu współczesnego wizerunku naszego charyzmatu – wyraża nadzieję o. Rafał.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziewczynka w oknie życia w Radomiu

2017-03-14 16:54

rm / Radom / KAI

W radomskim oknie życia znaleziono dzisiaj rano noworodka. Opiekujące się tym miejscem siostry Matki Bożej Miłosierdzia nadały dziewczynce imię Faustyna. Dziecko zostało również ochrzczone.

Graziako
Zdjęcie ilustracyjne

- Bardzo dziękujemy matce dziecka, że miała odwagę pozostawić je w oknie. Dzięki temu ono żyje - mówi ks. Robert Kowalski, dyrektor diecezjalnej Caritas. Dodał, że dziewczynka ma 2-3 dni. Obecnie przebywa w szpitalu. - Z pewnością nie była to łatwa decyzja dla matki. Być może nie miała warunków, by wychować dziecko - powiedział ks. Kowalski.

Dziecko zostało przyniesione do okna życia o 4.20. Dziewczynkę odnalazła zakonnica ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które opiekuje się oknem życia. Siostra Livia poinformowała, że dziewczynka otrzymała chrzest i nadano jej imię Faustyna. - Najważniejsze, że żyje. Dla nas to radość. Gratuluję matce, że miała odwagę zostawić dziecko w oknie życia - powiedziała siostra Livia.

Radomskie okno życia jest prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej. Znajduje się w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Struga 31. Działa od 2009 roku. Siostry czuwają przy nim całą dobę. Gdy dziecko pojawi się w oknie, wzywają pogotowie. Dziecko jest badane i trafia do szpitala.

O pozostawionym dziecku informowany jest też ośrodek adopcyjny, który natychmiast powiadamia o tym sąd, prosząc jednocześnie o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka i nadanie mu tożsamości. Sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Po 6 tygodniach następuje rozprawa i dziecko trafia do rodziny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Przewodniczący KEP podziękował sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

2018-03-19 19:02

BPKEP / Warszawa (KAI)

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 3). Serdecznie dziękuję sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która udzielając pozytywnej rekomendacji obywatelskiemu projektowi ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 830 tys. Polaków, potwierdziła to prawo – podkreślił w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

BP KEP
Abp Stanisław Gądecki

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 3), w tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości. Także w perspektywie wiary życie człowieka jest święte i nienaruszalne i piąte przykazanie Dekalogu: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20,13; Pwt 5,17), nakazuje szacunek wobec nienaruszalności i nietykalności życia fizycznego. Prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest pierwszym prawem, które warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw i wykazuje w szczególności bezprawność wszelkich form przerywania ciąży i eutanazji.

O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje też papież Franciszek i Kościół katolicki na całym świecie, będąc głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mają.

Prawna ochrona życia ludzkiego nie jest jednak kwestią religii czy światopoglądu, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Współczesna biologia, w szczególności genetyka, nie pozostawia wątpliwości co do człowieczeństwa ludzkiego embrionu i odrębności od momentu poczęcia jego genomu.

Serdecznie dziękuję sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która udzielając pozytywnej rekomendacji obywatelskiemu projektowi ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 830 tys. Polaków, potwierdziła to prawo.

Każde poczęte dziecko ma prawo do narodzin i życia, niezależnie od wrodzonych chorób i wad genetycznych. Rolą państwa jest zapewnienie ochrony każdemu obywatelowi, także w jego pierwszym etapie życia. Do zadań państwa należy także organizacja opieki medycznej dla kobiet w ciąży i matek oraz silnego systemu wsparcia rodziców i rodzin dzieci chorych.

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, 19 marca 2018 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem