Reklama

Z prasy zagranicznej

2018-08-21 12:26


Niedziela Ogólnopolska 34/2018, str. 39

Dlaczego Amerykanie nie chodzą na modlitwy do świątyń?

Tydzień temu pisaliśmy na tej stronie o pobożnych Amerykanach. Dziś krótko o Amerykanach niepobożnych, tzn. tych, którzy do kościoła, synagogi czy meczetu (USA to społeczeństwo wielokulturowe i multireligijne) nie chodzą w ogóle albo zaglądają tam bardzo rzadko. Jakie są powody tego, że część mieszkańców Stanów Zjednoczonych omija świątynie szerokim łukiem?

Amerykanie i na to pytanie postanowili znaleźć odpowiedź. Otóż „wierzący niepraktykujący” najczęściej motywują swoje postawy znanym i u nas argumentem, że modlić się można wszędzie. Podają jeszcze wiele innych pospolitych przyczyn tzw. religijności bezobjawowej. Według badania z 2014 r., co trzeci Amerykanin rzadko albo w ogóle nie chodzi do świątyni na nabożeństwa.

Pew Research Center

Reklama

Media społecznościowe to nie tylko strata czasu

Wszyscy koptyjscy mnisi i mniszki mają miesiąc na zlikwidowanie wszelkiej aktywności w mediach społecznościowych, w szczególności na Facebooku i Twitterze. Zdaniem koptyjskiego papieża Tawadrosa II i innych duchowych przywódców koptyjskich, aktywność mnichów w mediach społecznościowych jest nie tylko stratą czasu, ale i zagrożeniem dla życia mniszego. Mnisi mają więc wycofać się z obecności w Internecie. Ci, którzy nie podporządkują się zarządzeniu, będą podlegać karom kanonicznym.

Zakaz aktywności w sieci jest tylko jedną z 12 nowych reguł wprowadzonych w Kościele koptyjskim w celu odnowienia życia monastycznego. Ostatnim symptomem jego erozji było zabójstwo biskupa Epifaniusza, opata klasztoru św. Makariusza w Wadi al-Natrun. Biskupa znaleziono w kałuży krwi 29 lipca br. Morderstwa dokonał prawdopodobnie ktoś, kto pozostawał w kontakcie z klasztorem. Policja aresztowała już dwóch podejrzanych.

W związku z tym smutnym wydarzeniem wprowadzono jeszcze inne obostrzenia. Przez rok do klasztorów nie będzie przyjęć, a przez trzy lata – święceń kapłańskich mnichów. Ma zostać ustalony również limit przyjęć do klasztorów. Surowsze będą także reguły odwiedzania klasztorów przez pielgrzymów i turystów.

abouna.org

„Pływająca” cerkiew

Do 31 sierpnia br. potrwa misja „pływającej” cerkwi, która w miesiącach letnich dociera do odciętych przez większość roku skupisk ludzkich na dalekiej rosyjskiej Syberii.

Cerkiew, która znajduje się na statku przemierzającym obecnie rzekę Ob, nosi wezwanie św. Andrzeja Apostoła. Na pokładzie są nie tylko duchowni (jest ich 30), ale również lekarze, nauczyciele i pracownicy socjalni. To już 20. rejs „pływającej” cerkwi. W trakcie wszystkich duchowni udzielili 140 tys. sakramentów chrztu św., a lekarze prawie 100 tys. porad medycznych.

Udzielanie Komunii św. tylko w czasie obecności kapłana

Bp Robert Francis Vasa, ordynariusz jednej z kalifornijskich diecezji w Santa Rosa, zakazał udzielania Komunii św. podczas nieobecności kapłana. W kilkunastu parafiach i instytucjach jego diecezji od pewnego czasu przyjął się zwyczaj, że świeccy szafarze udzielali w dni powszednie, a czasem i w niedziele Komunii św. gdy nie było na miejscu kapłana. Zakaz zaczął obowiązywać w całej diecezji 1 sierpnia br.

Biskup powołał się na instrukcję Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2004 r., która podkreśla, że zgoda biskupa na takie ceremonie powinna mieć charakter nadzwyczajny. Jednocześnie bp Vasa zezwolił na roznoszenie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy do chorych.

Catholic Herald

Bogate niedawno państwo na naszych oczach się rozpada

– Wenezuela znajduje się na skraju totalnej zapaści ekonomicznej. Kryzys przybiera niespotykane rozmiary, a ludzie nie widzą dla siebie żadnej nadziei na przyszłość – mówi Paolo Beccegato, który z ramienia włoskiej Caritas odpowiada za działania pomocowe w Wenezueli. Wskazuje on, że dyktatorskie rządy prezydenta Nicolása Maduro doprowadziły do totalnego wyniszczenia tego kraju. – Kryzys w Wenezueli destabilizuje sytuację w całym regionie. Tylko do Kolumbii uciekło co najmniej 800 tys. Wenezuelczyków – mówi Beccegato i podkreśla, że wspólnota międzynarodowa zamyka oczy na to, co się dzieje w Wenezueli.

– Po 5 latach nieustannej recesji inflacja osiągnęła 40 tys. proc., na rynku jest o połowę mniej najpotrzebniejszych produktów, a siła nabywcza pieniądza z każdym dniem maleje, wzrasta za to absolutne ubóstwo – mówi Radiu Watykańskiemu Paolo Beccegato. – Jesteśmy świadkami ogromnego kryzysu humanitarnego nie tylko w samej Wenezueli, ale i w całym regionie. Największym wyzwaniem jest rosnący wskaźnik niedożywienia szczególnie wśród dzieci. Brakuje nawet wody pitnej. Ogromny niepokój budzi też brak lekarstw i odpowiedniej pomocy medycznej. Niestety, na sile przybierają epidemie dyfterytu, odry i malarii. Odnotowano nawet przypadki polio. Mówimy więc nie tylko o kryzysie humanitarnym, ale i sanitarnym.

Biskupi Wenezueli wystosowali apel do prezydenta Maduro, w którym wzywają go do przestrzegania praw człowieka oraz położenia kresu trwającym represjom i do zaprzestania arbitralnych sądów. Odnoszą się tym samym do działań podjętych przez prezydenta po rzekomym zamachu na jego życie. Obserwatorzy podkreślają, że był on sfingowany i stanowił jedynie wymówkę do jeszcze większego zaostrzenia represji przeciwko opozycji.pr

Vatican News

Watykan: program spotkania ws. ochrony małoletnich w Kościele

2019-02-18 16:53

vaticannews.va / Watykan (KAI)

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziennikarzom program watykańskiego szczytu na temat ochrony nieletnich w Kościele. Potrwa on od czwartku do niedzieli. Weźmie w nim udział 190 osób, w tym m.in. 114 przewodniczących episkopatów, 14 zwierzchników katolickich Kościołów Wschodnich, 14 przedstawicieli Kurii Rzymskiej, 12 zakonników i 10 zakonnic.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Tymczasowy dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej rozpoczął konferencję prasową od specjalnego słowa do ofiar wykorzystywania seksualnego. - Jest to plaga, której powinniśmy bez lęku spojrzeć prosto w oczy, jeśli chcemy ją pokonać – stwierdził Alessandro Gisotti.

- Myślę, że przede wszystkim musimy podziękować ofiarom, które dzięki swej odwadze, wewnętrznej sile, podniosły głos i przerwały milczenie – powiedział Gisotti. - Ich cierpienia domagają się od nas, ze względu na nich, ale też ze względu na ich i nasze dzieci, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, każdy na swoim miejscu, na miarę roli, jaką odgrywa w Kościele, aby Kościół stał się miejscem coraz bardziej bezpiecznym i gościnnym dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i najsłabszych.

Jak już wcześniej zapowiadano, poszczególne dni spotkania będą poświęcone trzem zagadnieniom: odpowiedzialności biskupów, kolegialności i rozliczaniu oraz transparentności. Każdy dzień będzie podzielony na sesję poranną i popołudniową. Na porannej przedstawione zostaną dwa referaty, po których będzie czas na pytania, a następnie spotkanie w 11 małych grupach. W sesji popołudniowej będzie jeden referat oraz spotkanie w małych grupach i relacja z tych spotkań.

Pierwszy dzień rozpocznie się ponadto od filmu ze świadectwami ofiar oraz krótkiego wprowadzenia papieża. Każdy dzień zakończy się wspólną modlitwą, na której głos zabierze przedstawiciel ofiar. Trzeci dzień obrad zostanie zakończony liturgią pokutną, natomiast czwartego dnia, w niedzielę rano, zostanie odprawiona Eucharystia, po której Ojciec Święty wygłosi przemówienie podsumowujące.

Pierwszego dnia obrad o odpowiedzialności biskupów będą mówili kard. Luis Antonio Tagle z Filipin, abp Charles Scicluna z Malty oraz kard. Salazar Gómez z Kolumbii. Drugiego dnia na temat kolegialności wypowiedzą się kard. Oswald Gracias z Indii, kard. Blase Cupich z USA oraz Linda Ghisoni, podsekretarz Dykasterii ds. Rodziny, Świeckich i Życia. Temat trzeciego dnia obrad, transparentność, zaprezentują kard. Reinhard Marx z Niemiec, s. Veronica Openibo z Nigerii, oraz meksykańska dziennikarka Valentina Alazraki. W czasie obrad przewidziano też spotkanie z przedstawicielami różnych stowarzyszeń ofiar, które zgłaszają się w tych dniach do Watykanu.

Watykański szczyt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. W związku z tym codzienne briefingi będą się odbywać nie w Biurze Prasowym, które okazało się zbyt małe, by przyjąć wszystkich zainteresowanych dziennikarzy, lecz w położonym nieopodal placu św. Piotra instytucie patrystycznym.

Dziś pytania dziennikarzy oscylowały zarówno wokół kwestii organizacyjnych, jak i kontrowersji związanych z tematem obrad. Pytano się, dlaczego temat spotkania ogranicza się wyłączenie do nieletnich, a nie obejmuje innych kategorii ofiar, takich jak seminarzyści czy zakonnice. Organizatorzy zapewnili, że nie jest to przejaw lekceważenia, a zarazem wyrazili przekonanie, że rozwiązania przyjęte w sprawie nieletnich pomogą też zastosować analogiczne środki do innych kategorii potencjalnych ofiar.

Kilka pytań dotyczyło problemu homoseksualizmu jako czynnika stanowiącego główny powód wykorzystywania seksualnego, wziąwszy pod uwagę fakt, że ponad 80 proc. ofiar to nastoletni chłopcy. Kard. Cupich zauważył, że niektórzy eksperci nie zgadzają się z taką interpretacją danych. Dodał zarazem, że w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach odnotowano radykalny spadek nowych przypadków wykorzystywania seksualnego, co może być związane nie tylko z lepszą selekcją kandydatów, ale również z nowymi standardami ochrony.

Odnosząc się do tej samej kwestii ks. Hans Zollner SJ, psycholog z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, przestrzegł przez zbytnim zaufaniem do mechanizmów selekcji opartych na badaniach psychologicznych. Podkreślił, że badania te nie dadzą nam stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. W przeszłości Kościół zawiódł się już nieraz na opinii psychologów – mówi ks. Zollner.

- Test psychologiczny czy rozmowa z psychologiem nigdy nie mogą w sposób precyzyjny wskazać, że ktoś ma orientację homoseksualną czy stanowi zagrożenie jako pedofil. Nie ma testu, który mógłby dostarczyć takich informacji. Dopiero całość obserwacji, na podstawie innych pytań i testów, pozwala dojść do pewnego stopnia pewności z punktu widzenia psychologicznego, psychodiagnostycznego, psychoterapeutycznego. Ale żaden psycholog nie może powiedzieć ze stuprocentową pewnością: ten tak, a ten nie. Psychiatrzy w latach 90., ale również i wcześniej, myśleli, że mogą rozwiązać problem pedofilii. I przyjmowali pedofilów na terapię, po czym po roku wydawali zaświadczenie, że taka osoba została wyleczona. Wielu biskupów zaufało opinii takich psychiatrów, przywróciło «wyleczonych» kapłanów do parafii, którzy potem znów dopuszczali się nadużyć. Dziś poważny psychiatra takich rzeczy już nie robi, bo nie ma pewności naukowej, z którą można by powiedzieć na 100 proc. tak lub nie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Polska Fundacja Narodowa zorganizuje wizyty studyjne dla dziennikarzy z Izraela

2019-02-19 17:01

BPPFN, lk / Warszawa (KAI)

Polska Fundacja Narodowa uruchomiła program wizyt studyjnych skierowanych do dziennikarzy, redaktorów naczelnych największych i najważniejszych mediów, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych oraz liderów opinii z całego świata. Pierwsza wizyta dla przedstawicieli z Izraela zostanie zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ambasadą RP w Izraelu.

KPRM

"Celem inicjatywy jest przybliżenie historii Polski, polskiej kultury i wartości, a także wydarzeń historycznych kształtujących dzieje Europy. Osobom, do których skierowany jest program, PFN chce również pokazać Polskę jako kraj nowoczesny, dynamicznie reagujący na zmiany, wspierający i budujący rozwój Europy i świata w XXI wieku" - napisano w komunikacie prasowym.

W ramach wizyt Polska Fundacja Narodowa planuje organizację spotkań m.in. z historykami, publicystami, żyjącymi świadkami historii oraz innymi wybitnymi Polakami.

W planach są wizyty w muzeach i ośrodkach badawczych oraz inne formy poznawania polskiej kultury i historii na terenie całego kraju.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem