Reklama

40 lat parafii w Weryni

2018-08-21 12:27

Witold Cesarz
Edycja rzeszowska 34/2018, str. VI

Witold Cesarz
Wieniec dożynkowy upamiętniajacy 40-lecie parafii odbiera ks. prał. Stanisław Wójcik, który prawie całe życie kapłańskie poświęcił tej parafii

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Weryni obchodzi jubileusz 40-lecia. Uświetniły go koncert organowy i wydanie książki „Werynia – studium i materiały z dziejów parafii i wsi”. Uroczystości odpustowe były głównym wydarzeniem jubileuszowym

Przypadająca w bieżącym roku rocznica powstania parafii stała się okazją do ponownego spojrzenia na genezę i początki miejscowości oraz jej bogatą historię. Wydanie książki było okazją do spotkania mieszkańców Weryni z jej autorami, które było prowadzone przez Mariana Salwika. Wiele licznych zdarzeń związanych z powstaniem parafii opisanych w publikacji było przypominanych przez obecnych na spotkaniu mieszkańców i ks. prał. Stanisława Wójcika, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła. To o jego powrót i utworzenie parafii mieszkańcy Weryni pisali pisma m.in. do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, po którego interwencji prośba mieszkańców została spełniona.

Bp Jerzy Ablewicz 27 maja 1978 r. wydał dekret erygujący nową parafię pw. wówczas bł. Maksymiliana Kolbego w Weryni. Nie brakowało wspomnień o zmaganiu z ówczesną władzą i walce o utrzymanie kaplicy, a następnie wybudowanie kościoła.

Pieczę naukową nad książką o Weryni pełnił ks. dr Sławomir Zych, który przedstawił w niej najstarsze wzmianki źródłowe o Kolbuszowej i Weryni. Do współpracy w opracowywaniu studium został zaproszony Krzysztof Haptaś z Muzeum Regionalnego w Mielcu, który opracował obraz działalności parafii na podstawie pisma parafialnego „Maksymilian”. Wojciech Mroczka, badacz początków Kolbuszowszczyzny, przedstawił społeczeństwo wsi Werynia do 1800 r. w świetle akt metrykalnych. Dwa artykuły zostały zaczerpnięte z pracy magisterskiej ks. Wojciecha Zygo pochodzącego z Weryni. Przedstawiają one ogólne warunki położenia miejscowości oraz pierwszy etap rozwoju parafii do roku 2000. Dalsze dzieje parafii w Weryni opisał dr Bartosz Walicki, dyrektor biblioteki w Sokołowie Młp., a Ewa Kłeczek-Walicka zajęła się mało znanym epizodem, jakim była obecność Sióstr Służebniczek NMP na ziemi weryńskiej, zanim trafiły do Kolbuszowej. Dopełnieniem prezentowanych studiów jest artykuł Grzegorza Zywera, nauczyciela historii, ukazujący funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. mjr. Józefa Batorego w Weryni na przestrzeni 150 lat jej istnienia.

Reklama

Publikacja pokazuje wielkie dobro, które tworzą na przestrzeni lat razem ze swoimi duszpasterzami mieszkańcy Weryni. Wspólnie się wspierają i dążą do rozwoju duchowego i materialnego parafii. Jak wskazuje ks. Sławomir Zych: „Publikacja powstała z inicjatywy proboszcza weryńskiego ks. kan. Jarosława Depczyńskiego przy życzliwym poparciu pierwszego pasterza parafii – ks. prał. Stanisława Wójcika. Na ich prośbę dzieło zadedykowano wspólnocie, której posługują”.

Wydanie książki wsparło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia. Spotkanie ubogacił występem 13-letni flecista Marcin Kosiorowski, a poczęstunek przygotowały panie z KGW i Agnieszka Biestek z uczniami ZSA-E w Weryni.

Koncert organowy

Uświetnieniu jubileuszu parafii służył koncert organowy, którego można było wysłuchać w niedzielę 12 sierpnia po wieczornej Mszy św. Wykonanie i interpretacje wybranych utworów z okresu baroku i romantyzmu przedstawił dr Tomasz Zając. To jego drugi koncert w weryńskim kościele. Pierwszy wykonał w dniu poświęcenia organów przez bp. Kazimierza Górnego 15 listopada 2009 r.

Słowo wstępne wygłosił ks. dr Andrzej Widak. Przybliżył słuchaczom kompozytorów, ich wkład w rozwój muzyki europejskiej oraz tematykę utworów zagranych podczas koncertu. Były to utwory Josepha Renera, Jana Sebastiana Bacha i Dietricha Buxtehude.

Ku czci św. Maksymiliana

40 odpust ku czci patrona parafii – św. Maksymiliana był głównym wydarzeniem kilkudniowych uroczystości jubileuszowych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył założyciel parafii – ks. prał. Stanisław Wójcik. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Sławomir Zych. Podczas procesji z darami został złożony dożynkowy wieniec będący symbolicznym podziękowaniem za plony i 40 lat istnienia parafii Werynia.

Jak co roku w procesji eucharystycznej uczestniczyli kapłani, Liturgiczna Służba Ołtarza, dzieci pierwszokomunijne, chłopcy dzwoniący dzwoneczkami, dziewczynki sypiące kwiaty, feretrony, poczty sztandarowe, wieniec dożynkowy, OSP w Weryni oraz goście i licznie zgromadzeni parafianie. W czasie liturgii modlono się, by Jezus Najwyższy Kapłan błogosławił wszystkim kapłanom, którzy pracują, pracowali i pochodzą z parafii Werynia. Zanoszono dziękczynienie Bogu za całą wspólnotę parafialną i wszelkie dobro z nią związane, proszono o błogosławieństwo dla żyjących, a dla zmarłych parafian o miłosierdzie.

Uroczystości zakończył obrzęd ucałowania relikwii św. Maksymiliana, które są obecne w Weryni od 7 sierpnia 2011 r.

Tagi:
parafia

Reklama

Warszawskie Pompeje

2019-02-20 11:35

Magdalena Kowalewska
Edycja warszawska 8/2019, str. IV-V

Na Tarchominie powstaje pierwsza w stolicy parafia Matki Bożej Pompejańskiej. Za wiernymi wstawia się nie tylko Matka Boża, ale i św. o. Pio. Do kaplicy przy ul. Myśliborskiej wprowadzono relikwie tego zakonnika

http://mysliborska28.pl
Przy Myśliborskiej jest już schola parafialna i 40 ministrantów

Ośrodek duszpasterski pw. Matki Bożej Pompejańskiej ma dopiero dwa lata, ale już teraz działa pełną parą. Przed Najświętszym Sakramentem w modlitwie różańcowej wypraszane są łaski, a w rodzinach rodzą się długo wyczekiwane dzieci, rozwiązują się trudne sprawy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nowy rektor krakowskiego seminarium

2019-02-20 14:20

archidiecezja krakowska

Decyzją Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, po biskupie Januszu Mastalskim, obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie od 1 marca br. obejmie ks. Andrzej Tarasiuk, dotychczasowy ojciec duchowny Seminarium.

cwr-skawina.pl
Ks. Andrzej Tarasiuk był gościem warsztatów psychoedukacyjnych dla kobiet, organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Andrzej Tarasiuk nowym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego

2019-02-20 20:12

md / Kraków (KAI)

Ks. dr Andrzej Tarasiuk został mianowany przez abp. Marka Jędraszewskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Zastąpi na tym stanowisku bp. Janusza Mastalskiego. Jak poinformowano w komunikacie Kurii Metropolitalnej, nowy rektor obejmie obowiązki 1 marca.

diecezja.pl

Ks. Andrzej Tarasiuk ma 42 lata i pochodzi z Białej Podlaskiej. Jego dzieciństwo i wczesna młodość związane były z rodzinnym Terespolem nad Bugiem, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej oraz ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy. Od 8. roku życia zaangażowany był w Służbę Liturgiczną Ołtarza, najpierw jako ministrant, później jako lektor.

Po maturze podjął naukę w Studium Medycznym im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu. W 1998 r. ukończył je z tytułem technika elektroradiologii. W tym czasie podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium i został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2004 r. w katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego, a następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy. W 2007 r., pełniąc dalej posługę duszpasterską w parafii, podjął studia licencjacko-doktoranckie z zakresu homiletyki na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie oraz studia podyplomowe na Wydziale Polonistyki UJ z retoryki. W czerwcu 2009 r. złożył egzamin dyplomowy z pracy na temat "Ksiądz – powołanie czy zawód?".

Od 2008 r. pełnił posługę wikariusza w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie na os. Podwawelskim. W 2017 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie obronił pracę pt. "Rola i znaczenie sakramentów w dynamice życia duchowego chrześcijanina w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki", napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Machniaka i uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych.

Ks. Andrzej Tarasiuk jest doświadczonym katechetą oraz duszpasterzem dzieci i młodzieży. Od początku posługi kapłańskiej przygotowywał dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej oraz młodzież do sakramentu bierzmowania. Od 2008 r. był duszpasterzem parafialnej wspólnoty młodzieży studiującej i pracującej "Trzynastka". Od 2011 r. uczestniczy w Ogólnopolskiej Inicjatywie Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Wykłada teologię duchowości na kursie dla animatorów Grup Apostolskich Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

Jest inicjatorem i współorganizatorem pierwszych dwóch tur ogólnopolskich Rekolekcji Motocyklowych. W 2016 r. uczestniczył w pielgrzymce motocyklistów "Iskra Miłosierdzia" od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach do Watykanu, zorganizowanej z racji trwającego wówczas Roku Miłosierdzia i w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Nowy rektor krakowskiego seminarium jest także absolwentem Szkoły dla spowiedników w Skomielnej Czarnej, prowadzonej przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Zaangażowany jest w dzieła miłosierdzia oraz posługę wobec ubogich poprzez prowadzenie rekolekcji i Triduum Sacrum dla bezdomnych w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie oraz w Przytulisku Brata Alberta przy ul. Krakowskiej.

Jest opiekunem duchowym wspólnoty namARKA i przewodnikiem Grupy 6. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę (Wspólnota II-Śródmieście).

Pod koniec sierpnia 2018 r. został skierowany do posługi ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Został powołany na rektora po tym, jak pełniący dotąd tę funkcję ks. prof. Janusz Mastalski został biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem