Reklama

W trosce o rodzinę i życie

2019-01-16 11:11

Piotr Lorenc
Edycja sosnowiecka 3/2019, str. VI

Piotr Lorenc
Podczas uroczystej Eucharystii w kościele w Jaworznie-Jeleniu

Z nowym rokiem Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK) Diecezji Sosnowieckiej weszło w 26. rok działalności

Zanim do tego doszło, w trzecią niedzielę grudnia zarząd stowarzyszenia, prezesi poszczególnych kół oraz rodziny zrzeszone w organizacji spotkali się w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworznie-Jeleniu, by podsumować dotychczasową działalność, wytyczyć plany na przyszłość, a przede wszystkim świętować jubileusz i Boże Narodzenie. Gościem specjalnym uroczystości jubileuszowych był Kazimierz Kapera – prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Uroczysta Eucharystia

Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w kościele w Jeleniu, której przewodniczył biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. Wspólnie z nim Liturgię sprawowali: ks. Grzegorz Rozpończyk, ks. Włodzimierz Sęk, ks. Przemysław Szot i ks. Janusz Glanowski, kapelan stowarzyszenia. Nie mogło oczywiście zabraknąć wielkiego sympatyka i przyjaciela stowarzyszenia – emerytowanego już ks. prał. Jana Szkoca.

W homilii pasterz Kościoła sosnowieckiego przypomniał, że życie społeczne opiera się na dwóch filarach, których naruszenie powoduje katastrofalne skutki. – Tymi filarami są rodzina i życie ludzkie. Jeżeli chcemy zachwiać społeczeństwem, zniszczyć je, nie trzeba prowadzić wojen, wystarczy uderzyć w rodzinę i życie, podważyć ich zasadność, manipulować w prawie naturalnym. To oczywiście bardzo groźne i nieodpowiedzialne działania, które niestety są obecnie prowadzone przez różnorodne środowiska niesprzyjające człowiekowi – podkreślił biskup. Kaznodzieja przywołał słowa św. Jana Pawła II, który mówił wielokrotnie, na różnych kontynentach, że rodzina jest podstawową komórką społeczną, a naród zabijający swoje dzieci nie ma przyszłości. – Nie dziwię się więc, że ten, który nie może zdzierżyć, że się człowiekowi dobrze wiedzie, że jest szczęśliwy, nie będzie bezczynny i będzie atakował te dwie fundamentalne kolumy, na których opiera się społeczeństwo. W naszych czasach w sposób szczególny siły zła atakują rodzinę i życie ludzkie. I to jest atak bardzo przemyślany, mający znamiona atrakcyjności. Ale nie dajmy się zwieść – zły ma na celu zniszczenie całego społeczeństwa. Pamiętajmy, że kiedy nie będzie zdrowej rodziny, gdy nie będzie w niej miłości, kiedy zostanie wypaczona, np. przez związki partnerskie, to wówczas nie będzie spełniała swojej podstawowej misji. Kolejny filar: życie ludzkie – bez niego nie ma społeczeństwa. A widzimy, że dziś próbuje się to życie niszczyć, deprecjonować, zniechęcać do przyjmowania przez rodziny kolejnych dzieci. Naszym obowiązkiem jest obrona rodziny i życia ludzkiego. Musimy stanąć do obrony tych wartości, na miarę możliwości i sił – podkreślił hierarcha. Bp Grzegorz Kaszak wyraził też zadowolenie, że istnieją organizacje broniące rodziny i życia. – Cieszę się, że jestem wśród osób należących do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które postawiły sobie za cel obronę życia ludzkiego i rodziny. Mało tego – wiem, że stwarzacie warunki do tego, aby rodzina mogła się rozwijać – z jej misją przekazywania życia i troski o życie. Stolica Apostolska w 1983 r. wydała Kartę Praw Rodziny, w której czytamy, że rodziny mają prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami i instytucjami celem właściwego i gorliwego wypełniania zadań, a także dla ochrony praw rodziny, popierania jej dobra i reprezentowania jej interesów. Powyższe stwierdzenie wynika z prawa naturalnego – przypomniał kaznodzieja. Na koniec podziękował za 25 lat pracy członków stowarzyszenia na niwie diecezji sosnowieckiej. – Dziękuję za wasze zaangażowanie, modlitwę i konkretne działania. Życzę, by stowarzyszenie dalej się rozwijało, wzrastało w siłę, powiększało szeregi i podejmowało nowe dzieła – stwierdził. Przypomniał także słowa, jakie skierował Pan Jezus do św. Siostry Faustyny: „Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla Mnie podjęty”.

Reklama

Z historii stowarzyszenia

Dwa zdania o SRK. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające w naszej diecezji od 25 lat jest organizacją społeczną, skupiającą katolików świeckich, którzy pragną poprzez zaangażowanie społeczne pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów rodzin. Głównymi celami stowarzyszenia są umacnianie instytucji małżeństwa, kształtowanie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa, a taże wcielanie nauki Kościoła katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa. Działalność stowarzyszenia realizuje się w dwóch głównych nurtach: pracy formacyjnej rozumianej jako nieustanne samokształcenie przez pogłębianie nauki Kościoła, dyskusje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów Kościoła katolickiego oraz w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym.

Inicjatorem powstania stowarzyszenia w naszej diecezji byli: Jerzy Żmudziński, Zdzisława Dąbrowska i Tadeusz Kawa. I to ten ostatni został prezesem I kadencji. Od 3 marca 2007 r. funkcję szefa stowarzyszenia pełni Renata Szopa. Obecnie stowarzyszenie działa w 6 parafiach diecezji. W sumie w strukturze organizacji działa blisko 60 osób. Opiekunem duchowym stowarzyszenia od kilku lat jest ks. Janusz Glanowski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworznie-Jeleniu. Oprócz „mrówczej” pracy wykonywanej w parafiach czy dekanatach stowarzyszenie od 9 lat prowadzi Diecezjalną Akademię Rodziny – pionierską w skali kraju inicjatywę formacyjno-edukacyjną. Co miesiąc organizowane są spotkania w auli konferencyjnej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu z ekspertami z różnych zakątków Polski – zarówno z kapłanami, jak i osobami świeckimi, które poruszają najważniejsze sprawy istotne dla rodziny, Kościoła i Ojczyzny.

Tagi:
rodzina

Reklama

Kościół żywy

2019-02-20 11:35

Ks. Adam Stachowicz
Edycja sandomierska 8/2019, str. VI-VII

Pod tajemniczym tytułem Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin pierwszego stopnia kryje się spotkanie rodzin, których celem jest budowanie żywych wspólnot Kościoła. Małżeństwa, które przybyły do Sandomierza na spotkanie modlitewno-formacyjne, próbowały w „nowy” sposób spojrzeć na swoją rodzinę i jej miejsce w Kościele

Ks. Adam Stachowicz
Dla dzieci organizowane były dopasowane do wieku zajęcia...

Odpowiedzialni w naszej diecezji za Domowy Kościół, rodzinną gałąź Ruchu Światło-Życie, zorganizowali rekolekcje skierowane do małżeństw i rodzin. Do ośrodka rekolekcyjnego „Quo vadis” w Sandomierzu w dniach od 8 do 12 lutego przybyło 24 małżeństw z całej Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek: potrzebujemy szczerości i konkretności

2019-02-21 10:14

Krzysztof Bronk - Watykan/KAI

Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie tylko potępień, lecz konkretnych i skutecznych środków zaradczych – mówił Papież na rozpoczęcie kościelnego szczytu o ochronie nieletnich w Kościele.

Vatican Media

Franciszek powiedział, że zwołał jego uczestników, aby w obliczu plagi nadużyć seksualnych popełnionych przez ludzi Kościoła względem nieletnich, wszyscy razem słuchali Ducha Świętego, w pokrze poddali się Jego prowadzeniu, wsłuchując się w głos najmniejszych, którzy domagają się sprawiedliwości.

“ Na naszym spotkaniu ciąży brzemię pasterskiej i kościelnej odpowiedzialności, które domaga się od nas, abyśmy razem dyskutowali, w sposób synodalny, szczery i pogłębiony, w jaki sposób stawić czoła temu złu, które gnębi Kościół i ludzkość – mówił Papież. – Święty Lud Boży patrzy nas i oczekuje nie tylko zwykłych i oczywistych potępień, ale konkretnych i skutecznych środków zaradczych. Potrzebujmy konkretów. Rozpoczynamy zatem ten proces uzbrojeni w wiarę i ducha maksymalnej szczerości, odwagi i konkretności. ”

Franciszek przekazał też 21 postulatów, które zostały sformułowane na podstawie wniosków nadesłanych przez poszczególne episkopaty. Mają one pełnić funkcję wytycznych dla refleksji, stanowić jej punkt wyjścia – powiedział Papież.

Na zakończenie Franciszek zawierzył obrady kierownictwu Ducha Świętego i wstawiennictwu Matki Bożej.
Niech Duch Święty przemieni to zło w okazję do oczyszenia “ Proszę Ducha Świętego, aby nas wspierał w tych dniach i pomógł nam przemienić to zło w sposobność do pogłębienia naszej świadomości i oczyszczenia – powiedział Franciszek. – Niech nas oświeca Najświętsza Maryja Panna, abyśmy starali się uleczyć te głębokie rany, które skandal pedofilii zadał zarówno najmniejszym, jak i wierzącym. ”

Oto słowa papieża w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia, dzień dobry!

W obliczu plagi wykorzystywania seksualnego, jakich dopuścili się duchowni wobec małoletnich, postanowiłem wezwać was patriarchów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów, przełożonych zakonnych oraz osoby odpowiedzialne, abyśmy wszyscy razem wysłuchali Ducha Świętego i posłuszni Jego kierownictwu wysłuchali krzyku maluczkich, którzy domagają się sprawiedliwości. Na naszym spotkaniu spoczywa ciężar odpowiedzialności pasterskiej i kościelnej, zobowiązujący nas do przedyskutowania razem, w sposób synodalny, szczery i pogłębiony jak stawić czoła temu złu, które nęka Kościół i ludzkość. Święty Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie prostych i oczywistych potępień, ale konkretnych i skutecznych środków, które należy zapewnić. Potrzebna jest nam konkretność.

Rozpocznijmy zatem naszą drogę uzbrojeni w wiarę i ducha jak najpełniejszej parezji, odwagi i konkretności.

Jako pomoc chciałbym podzielić się z wami kilkoma ważnymi kryteriami, sformułowanymi przez różne komisje i konferencje biskupie. Dotarły od was, trochę je uporządkowałem... Są one wytycznymi, by pomóc nam w refleksji i zostaną wam teraz przekazane. Są one zwyczajnym punktem wyjścia, który od was pochodzi do was powraca i który w niczym nie umniejsza kreatywności, jaka jest nam w tym spotkaniu potrzebna. Także w waszym imieniu chciałbym podziękować Papieskiej Komisji Ochrony Małoletnich, Kongregacji Nauki Wiary oraz członkom Komitetu Organizacyjnego za doskonałą pracę wykonaną z wielkim wysiłkiem w przygotowaniu tego spotkania. Dziękuję bardzo!

Na koniec proszę Ducha Świętego, aby nas wspierał w tych dniach i pomagał nam przekształcić to zło w szansę na uświadomienie sobie i oczyszczenie. Niech nas oświeca Maryja Dziewica, abyśmy starali się uleczyć poważne rany spowodowane przez skandal pedofilii zarówno wśród maluczkich, jak i wśród wierzących. Dziękuję.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Portret Sarmaty. Zajęcia plastyczne w Muzeum wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział MZW

2019-02-21 17:32

Część zajęć feryjnych zaproponowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Siedzibą placówki jest stary siedemnastowieczny dwór Bartochowskich, który jak najbardziej predysponowany jest do przeprowadzenia warsztatów pt. „Portret sarmaty”. Uczestnicy warsztatów poznali strój szlachecki, który zyskał miano narodowego i nosili go przede wszystkim szlachcice. Ten strój to: żupan, kontusz i dopełniający go ozdobny pas kontuszowy. Strój był modny w XVII i XVIII wieku, także w czasie zaborów, kiedy pełnił rolę symbolu narodowego.

Zofia Białas

W czasie ferii zimowych Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej przygotowywało zajęcia plastyczne, na których można było poznać ten pełen przepychu strój szlachecki i spróbować samodzielnie go namalować.

Na zdjęciach zajęcia z uczestnikami Spółdzielczego Domu Kultury Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Źródło: Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem